1) Boz Enik ilk defa mağaradan çıktığında neyle karşılaşıyor?
2) Kabile halkı tüm çadırları söker, eşyalarını toplar ve sandallarla başka bir yere göç eder. Beyaz Diş’in katılmadığı bu göçün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3) “Tek göz acıkmıştı. Mağaranın girişinde uyuyordu ama huzursuz bir uykuydu bu. Sürekli uyanıp kulaklarını dikiyor nisan güneşinin sıcaklığı altında uzanan parlak dünyayı izliyordu.” Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? 
4) Beyaz Diş, Boz Kunduz tarafından kendisine ilk defa koşum vurulduğunda niçin öfkelenir?
5) “Araba, taştan yapılmış büyük bir bahçe kapısından geçti. İki yanı kestane ağaçlarıyla kaplı, sık, yemyeşil çatının altında ilerlemeye başladı.” Yukarıdaki parçada hangi anlatım türü kullanılmıştır?  
6) Bill, çuvaldan köpeklerin sayısınca balık çıkardığı hâlde bir köpeğe niçin balık yetmez? 
7) “Kurtların kasları çelik yay gibi dur durak bilmeden sürekli açılıp kapanıyordu.” cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
8) “Henry, elindeki alevli odunları da kaçan canavarların arkasından fırlattıktan sonra, yarı yanmış ………………. çıkardı ve yere attı. Yanan ayaklarını serinletmek için karların üzerinde tepinmeye başladı.” Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) Bill ve Henry, karanlığın basmasıyla, kızağı çeken köpekleri bir ladin kümesine sürüp orada kamp kurarlar. Kurt köpekleri ateşin arkasında birbirleriyle dalaşıp hırlaşırlar. Hiçbiri karanlığa gitmeye yanaşmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
10) Beyaz Diş, insan elinin sunacağı mutluluklara hep yabancı kalır. Aynı zamanda, insanların ellerini sevmez; onlara karşı sürekli bir şüphe duyar. Beyaz Diş’in insanlara karşı korku ve şüpheyle yaklaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
11)  “Yaz aylarında, balığın kökü adeta kurudu. Kışın ise geyikler, her zaman geldikleri yere gelmez oldular. Tavşanların da köküne kıran girmişti sanki… Av hayvanlarını avlayarak hayatlarını devam ettiren vahşî hayvanlar da kırılmıştı.” Yukarıdaki parçada Mackenzie yöresindeki Kızılderililerin yaşadığı çevrenin durumu anlatılmaktadır. Bu manzaranın oluşmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
12) “Sonunda bir gün düşmanlarından birini ormanın kenarında yakalayan Beyaz Diş, köpeği birkaç kez yere yıkıp öldürdü. O akşam obada büyük bir gürültü patlak verdi.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
13) Boz Enik dişi vaşağın ölümünden sonra hayatın kanunu olarak neyi öğrenir?
14) Yavru Kurt, su içmek için nehre indiğinde Kızılderililer ile karşılaşır. Kızılderililer bu yavru kurda bir isim koyarlar.  Kızılderililerin koyduğu bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
15) Boz Kunduz Beyaz Diş’i Yakışıklı Smith’e sattığı hâlde o Boz Kunduz’a dönmek için neden ısrar eder?
16) “Kor gibi parıldayan gözler, kamp çevresini ablukaya almıştı sanki.” Bu cümledeki “gözler” sözcüğü ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
17) “İplerinin uzunlukları farklı olması nedeniyle de köpekler birbiriyle dalaşamıyor, yalnızca yükü çekmekle meşgul oluyorlardı. İplerin bu şekilde oluşturulmasının faydalarıydı bunlar. Eğer köpeklerden biri, bir diğerine saldırmak isterse, ip uzunluğu kısa olan, kendi peşinden gelene saldırmak için geriye dönmek zorunda kalıyordu. Bunu yapmak da akıl kârı değildi hani. Çünkü arkaya döner dönmez, kendisini arkadaki köpeğin dişleri ve sürücünün keskin kırbaç darbeleri karşılıyordu.” Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
18) Tek Göz, dünyaya yeni gelen yavruların karnını doyurmak için çıktığı avda karşılaştığı oklu kirpiyi yakalamaktan neden vazgeçer?
19) “Tamam, bu eller kendisine yiyecek veriyordu ama aynı zamanda aç da bırakıyordu. Onlardan uzak düşmesi gerektiğini gayet iyi biliyordu. Kendisine bir kere dokundu mu bu eller, muhakkak çimdikler, didikler ya da hırpalardı.”       Yukarıdaki parçadan ellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
20) Aşağıdakilerden hangisi Yakışıklı Smith’in elinde iyice insan düşmanı kesilen Beyaz Diş’i terbiye etmek için Weedon Scott’un kullandığı yöntemlerden biri değildir?
21) “Yukon’da kalede yaşayan diğer beyazlar bu adama yakışıklı lakabını takmışlardı. Fakat o çirkin mi çirkin, sıska, ufak tefek biriydi.” Parçada tanıtılan roman kahramanı kimdir? 
22) Beyaz Diş hangi olayın sonucunda efendilerinin yalnızca mallarını değil bedenlerini de koruması gerektiğini öğrenir?
23) Weedon Scott uzun bir ayrılıktan sonra Matt’in yazdığı mektupla kulübesine geri döner. “Fakat hepsi bu kadarla da kalmadı içinde doğan ve kendisini göstermek için âdeta çırpınan derin sevgisini anlatabileceği bir yol bulabilmişti sonunda.” Beyaz Diş’in bulduğu yeni yol nedir?
24) “Beyaz Diş, ceza verme hakkının insanlara ait olduğunu ve kendilerinden daha aciz olanlara bu hakkı kullanma izninin verilmediğini öğrenmiş oldu.”   Beyaz Diş hangi olay üzerine böyle düşünmeye başlıyor?
25) Beyaz Diş bir yaşına girdikten sonra yaz ortalarında köyün kenarına kurulmuş olan çadırda kimi görür?