1) Kızak hareket eder etmez takımın tüm köpekleri Lip-Lip’in peşine niçin takılır?
2) Efendisinin yanında koştururken ona sevgisini göstermenin başka bir yolunu bulmuştu.” Beyaz Diş’in bulduğu bu yeni yöntem nedir?
3) “Efendilerinin sevgisi adeta güneş ışığı altında bereketli toprağa dikilmiş bir fidan gibi serpilip gelişiyordu.” cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
4) “Efendisinin yüzünü görebilmek için, sabahın köründe av peşinde iz sürmek ya da sıcacık köşesinde yatmak yerine soğuk merdiven basamaklarında onu bekliyordu. Akşamları ise, efendisinin dönmesi ve elinin kendisini tatlı tatlı okşamasını hissetmek için uykusunu feda ediyordu hayvan. Efendisiyle olabilmek ve onunla şehre inebilmek uğruna, yiyeceği olan etten, evet etten bile vazgeçebilirdi.” Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
5) Beyaz Diş, insan elinin sunacağı mutluluklara hep yabancı kalır. Aynı zamanda, insanların ellerini sevmez; onlara karşı sürekli bir şüphe duyar. Beyaz Diş’in insanlara karşı korku ve şüpheyle yaklaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
6) “Köpekler kara uzanmışlardı. Onların yanından geçerek kızağa doğru arkadaşının yanına gitti. Her ikisi de günlerdir kendilerini izleyen ve köpek sürülerine hayli zararı dokunan bu garip hayvanı gözlemeye koyuldular. Hayvan, etrafı araştırıcı gözlerle iyice inceledikten sonra, koşarcasına beş altı adım ilerledi. Ve aralarında yüz metre kalana kadar, ilerlemesini sürdürdü. Sonra, bir çam grubunun yanında durdu, adamları gözleri ve burnuyla incelemeye koyuldu.” Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? 
7) “Efendisinin yüzünü görebilmek için, sabahın köründe av peşinde iz sürmek ya da sıcacık köşesinde yatmak yerine soğuk merdiven basamaklarında onu bekliyordu. Akşamları ise, efendisinin dönmesi ve elinin kendisini tatlı tatlı okşamasını hissetmek için uykusunu feda ediyordu hayvan. Efendisiyle olabilmek ve onunla şehre inebilmek uğruna, yiyeceği olan etten, evet etten bile vazgeçebilirdi.”   Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Beyaz Diş’in efendisi için vazgeçtikleri arasında değildir?
8) Henry ateş çemberinin içinde kurtların saldırısından nasıl kurtulur?
9) Aşağıdakilerden hangisi kızakta bulunan eşyalardan değildir?
10) “Alçak alnı düzdü ve kafasının geri kalan kısmı çıkıntılı değildi. Suratı alabildiğine geniş, iki gözü arasındaki mesafe o kadar çoktu ki, araya iki göz daha sığabilirdi. Ancak adamın yüzüne en büyük genişliği veren, kocaman çenesiydi. Bu çene ileriye kantar topuzu gibi fırlıyor; ip gibi incecik boynu, bu çeneyi güç bela taşıyabiliyordu.” Yukarıda tanıtılan, gerçek adı bilinmeyen, çocukluğunda “Toplu İğne” diye çağrılan kişiye kalede yaşayan diğer beyazlar hangi lakabı takmışlardır?
11) Bill, çuvaldan köpeklerin sayısınca balık çıkardığı hâlde bir köpeğe niçin balık yetmez? 
12) “Sonunda bir gün düşmanlarından birini ormanın kenarında yakalayan Beyaz Diş, köpeği birkaç kez yere yıkıp öldürdü. O akşam obada büyük bir gürültü patlak verdi.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
13) Kızılderililer Beyaz Diş’in annesine hangi ismi verir?
14) Soğuk bir kış günü Scott ile Matt oyun oynarken Beyaz Diş’i çalmaya yeltenen yabancı kimdir?  
15) Boz Kunduz kimdir?
16) Boz Enik, Karatavuk ile giriştiği mücadelede burnuna gelen sert gaga darbelerine dayanamaz ve mücadeleyi bırakmak zorunda kalır ancak Karatavuk bir başka varlığa av olur. Bu varlık aşağıdakilerden hangisidir?
17) Henry, Bill öldükten sonra yanlarında taşıdıkları tabutu korumak için ne yapar?
18) Yargıç Scott’un bilmeden haksız yere elli yıl ceza verdiği mahkûmun adı nedir?  
19) Uzun bir gecenin ardından kahvaltıyı hazırlayan Henry’nin, arkadaşı Bill’in fincanına ilk etapta kahve doldurmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20) “Mit-Sah, zekâ yönüyle babasına epey benziyordu. Lip-Lip’in Beyaz Diş’e çektirdikleri gözünden kaçmamıştı. Ama o zamanlarda Lip-Lip başkasının olduğu için hayvanı arada bir taşlamaktan öte pek bir şey yapamıyordu. Oysa şimdi, Lip-Lip kendisine aitti.”      Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
21) “Araba, taştan yapılmış büyük bir bahçe kapısından geçti. İki yanı kestane ağaçlarıyla kaplı, sık, yemyeşil çatının altında ilerlemeye başladı.” Yukarıdaki parçada hangi anlatım türü kullanılmıştır?  
22) “Kor gibi parıldayan gözler, kamp çevresini ablukaya almıştı sanki.” Bu cümledeki “gözler” sözcüğü ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
23) “Bir şeyin tabii gelişimi engellendi mi, bu engelleme muhakkak ters teper. Yaradan’ın koyduğu muntazam yasalarla oynamak, dengeyi alt üst edip bir karmaşıklığa sebep olur. Tıpkı bedenden çıkmak isteyen bir kılın, engellendiği zaman ters dönerek vücuda batması, irin toplayıp acı vermesi gibi…” Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
24) “Beyaz Diş, yalnızca annesini düşünüyor, onun yasını tutuyor ve dönüşünü umutla bekliyordu. Bunun yanı sıra, bir zamanlar keyfini sürdüğü serbest yaşama karşı da dayanılmaz bir arzu duyuyordu.”   Yukarıdaki parçaya göre Beyaz Diş hangi duygu içerisindedir?
25) “Scott’un elini ısıran Beyaz Diş, onun kendisine doğru geldiğini görünce tüylerini kabarttı ve hırlamaya başladı.” Beyaz Diş’in bu şekilde davranmasının sebebi nedir?