1) “Kimsesi olmayan hayvan da tek başına mücadele edemediği bu canavardan kurtulmak için kâh tuzak kurmayı planlamış, kâh dişe diş savaşmayı ve kavga etmeyi öğrenmişti.” Beyaz Diş’in canavar olarak nitelendirdiği hayvan aşağıdakilerden hangisidir? 
2) “(1)Sürünerek Dişi’ye doğru yaklaştı ve onu uyandırmaya çalıştı. (2)Ancak Dişi’nin verdiği tek tepki hırlamak olunca, Tek Göz bir başına dışarı çıktı. (3)Ayaklarının altındaki yumuşak kar, yürümesini zorlaştırıyordu. (4)Dere yatağından kıyıya doğru tırmandı, ağaçların gölgesinde kalan yerlerden gidiyordu; bunun nedeni de oraların güneşte erimeyip sertliklerini koruyor olmasıydı.” Yukarıdaki parçada hangi cümle sebep-sonuç cümlesidir? 
3) “Beyaz Diş, ceza verme hakkının insanlara ait olduğunu ve kendilerinden daha aciz olanlara bu hakkı kullanma izninin verilmediğini öğrenmiş oldu.”           Beyaz Diş hangi olay üzerine böyle düşünmeye başlıyor?
4) Beyaz Diş, kamptayken sürekli o eski serbest günlerin, doğduğu mağaranın, sessiz ormanların özlemiyle yaşamaktadır. Fakat katman ayrılıp özlemini duyduğu o yerlere gidememektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
5) “Bir sfenksin gülüşü gibi mutsuz, buz kadar soğuk ve zaruret kadar hırslı bir kahkaha…” Altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 
6) Beyaz Diş bir yaşına girdikten sonra yaz ortalarında köyün kenarına kurulmuş olan çadırda kimi görür?  
7) Beyaz Diş’in ilk efendisi olan Boz Kunduz onu ödüllendirmek için et vermekten başka ne yapar?
8) “Su canlı değildi gerçi ama hareket ediyordu. Üstelik toprak gibi sert görünüyordu ama hiç de öyle değildi.” Yavru kurdun suyla yaşadığı ilk tecrübeden çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
9) “Soğuk, sürekli hareketi durdurma eğilimindedir; denize akmasın diye nehri dondurur, ağaçları kurutana kadar dondurur, ama en fazla da insana düşmandır.” Soğuğun en fazla, insana düşman olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (AV PEŞİNDE)
10) “Mit-Sah, hareket işaretini verir vermez tüm sürü, öfke dolu havlamalarıyla canavarlar gibi Beyaz Diş’in üzerine atılıyordu.” cümlesinde sürüyü oluşturan köpeklerin hangi özelliği vurgulanmıştır?
11) Henry ateş çemberinin içinde kurtların saldırısından nasıl kurtulur?
12) “Beyaz Diş’in gözünde insanoğlu, her şeye hükmeden; bilinmeyen ve gizemli güçlere sahip bir efendiydi. Bu efendi, çalı çırpıdan can yakıcı mahlûklar yapabiliyordu. İşte, güç ve üstünlük bu demekti. Ateş yakıcılarıydı onlar! Efendiydi onlar!         Yukarıdaki parçadan insanoğluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
13) “Efendisinin yüzünü görebilmek için, sabahın köründe av peşinde iz sürmek ya da sıcacık köşesinde yatmak yerine soğuk merdiven basamaklarında onu bekliyordu. Akşamları ise, efendisinin dönmesi ve elinin kendisini tatlı tatlı okşamasını hissetmek için uykusunu feda ediyordu hayvan. Efendisiyle olabilmek ve onunla şehre inebilmek uğruna, yiyeceği olan etten, evet etten bile vazgeçebilirdi.”   Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Beyaz Diş’in efendisi için vazgeçtikleri arasında değildir?
14) Tek Göz babalık vazifesini yerine getirmek adına dünyaya yeni gelen yavruların karnın doyurması için onlara ne getirmiştir?
15) Beyaz Diş efendisi Scott’a sevgi beslemeye başladıktan sonra onunla olabilmek ve şehre inebilmek için neyden vazgeçer?  
16) Bill ve Henry’nin yükünü taşıyan kızağı başlangıçta kaç kurt köpeği çekmektedir?
17) Boz Enik dereye su içmeye indiğinde ilk defa gördüğü beş canlı nedir?
18) “Fakat ne olursa olsun, yaban yabandı ve –ister yabanın içinde olsun, ister dışında- analık da analıktı. Ne pahasına olursa olsun, yavrularını korumak adına her şeyi göze alabilirdi. Ve bir gün gelecekti ki sırf Boz Enik uğruna, ırmağın sol kolu boyunca yola düşecek, kayalıklar arasındaki ine varıp vaşağın öfkesine meydan okuyacaktı.”   Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
19) “Yine bu kez de onun değişimine durum ve şartlar sebep olmuştu. Şimdilerde çelik gibi kaskatı kesilen mayasını, yeni baştan yoğurup yumuşatan bir şefkat eli vardı. Bu el, ……………….’ın. elinden başkası değildi.” Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken roman kahramanı kimdir? 
20) Yakışıklı Smith, Boz Kunduz’dan satın aldığı Beyaz Diş’i Scott’a kaç dolara satmak zorunda kalmıştır?
21) Aşağıdakilerden hangisi Yakışıklı Smith’in bahis için Beyaz Diş’in karşısına çıkardığı hayvanlardan değildir?
22) Yukon’a yerleşen beyazlar kendilerine nasıl bir lakap takar?
23) Yavru Kurt, su içmek için nehre indiğinde Kızılderililer ile karşılaşır. Kızılderililer bu yavru kurda bir isim koyarlar.  Kızılderililerin koyduğu bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
24) “Dişi Kurt epey yırtıcı kesilir. Öyle ki yanındaki üç arkadaşında da Dişi Kurt’un açtığı yara izleri vardır. Yine de onlar Dişi’ye, aynı biçimde karşılık vermez, kendilerini ona karşı savunmazlar.” Diğer üç kurdun Dişi’nin darbelerine karşılık vermemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
25) Beyaz Diş, insan elinin sunacağı mutluluklara hep yabancı kalır. Aynı zamanda, insanların ellerini sevmez; onlara karşı sürekli bir şüphe duyar. Beyaz Diş’in insanlara karşı korku ve şüpheyle yaklaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?