1) Beyaz Diş üç yaşına girdiğinde Mackenzie bölgesindeki köpekler niçin ormana kaçmak zorunda kalırlar?
2) Soğuk bir kış günü Scott ile Matt oyun oynarken Beyaz Diş’i çalmaya yeltenen yabancı kimdir?  
3) “Beyaz Diş’in gözünde insanoğlu, her şeye hükmeden; bilinmeyen ve gizemli güçlere sahip bir efendiydi. Bu efendi, çalı çırpıdan can yakıcı mahlûklar yapabiliyordu. İşte, güç ve üstünlük bu demekti. Ateş yakıcılarıydı onlar! Efendiydi onlar!         Yukarıdaki parçadan insanoğluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
4) Yakışıklı Smith Beyaz Diş’i niçin satın almak ister?
5) “Beyaz Diş’in gözünde insanoğlu, her şeye hükmeden; bilinmeyen ve gizemli güçlere sahip bir efendiydi. Bu efendi, çalı çırpıdan can yakıcı mahlûklar yapabiliyordu. İşte, güç ve üstünlük bu demekti. Ateş yakıcılarıydı onlar! Efendiydi onlar!         Yukarıdaki parçadan insanoğluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
6) Boz Kunduz 1898 yazında Yukon’a niçin gelir?
7) Tek Göz, Dişi Kurt mağaradayken niçin avlanması gerektiğini düşünür?
8) “Eğer Beyaz Diş’in yaratılışında kendi soydaşlarıyla dostça geçinmenin en ufak bir ihtimali bulunsaydı, kızak takımının başına getirildiğinde her şey biterdi. Onun soydaşlarıyla iyi geçinebilme ihtimali artık geri dönüşü olmayacak şekilde büsbütün ortadan kalkmıştı. Sürünün başına geçer geçmez, tüm köpekler ondan ölesiye nefret etmeye başladılar. Nefretlerinin ardında başka nedenler de vardı. Mit-Sah ona fazladan et veriyordu. Beyaz Diş’i gerek kasten gerekse de yalancıktan kayırıyordu. Ayrıca onun kızak başına getirilmesi de köpekleri kudurtan ayrı bir sebepti.”   Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi köpeklerin Beyaz Diş’ten nefret etmelerinin sebepleri arasında gösterilemez?
9) “Bir sfenksin gülüşü gibi mutsuz, buz kadar soğuk ve zaruret kadar hırslı bir kahkaha…” Altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 
10) Boz Enik’e göre hayatın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
11) Beyaz Diş bir yaşına girdikten sonra yaz ortalarında köyün kenarına kurulmuş olan çadırda kimi görür?  
12) “Tek göz acıkmıştı. Mağaranın girişinde uyuyordu ama huzursuz bir uykuydu bu. Sürekli uyanıp kulaklarını dikiyor nisan güneşinin sıcaklığı altında uzanan parlak dünyayı izliyordu.” Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? 
13) “Araba, taştan yapılmış büyük bir bahçe kapısından geçti. İki yanı kestane ağaçlarıyla kaplı, sık, yemyeşil çatının altında ilerlemeye başladı.” Yukarıdaki parçada hangi anlatım türü kullanılmıştır?  
14) Yukon’a yerleşen beyazlar kendilerine nasıl bir lakap takar?
15) Boz Kunduz Beyaz Diş’i Yakışıklı Smith’e sattığı hâlde o Boz Kunduz’a dönmek için neden ısrar eder?
16) Dişi Kurt’un, Tek Göz’den olan yavrularından hangisi sağ kalmayı başarıyor?
17) Bill ve Henry, sabah uyandıklarında, altı tane köpekten birinin –Şişko’nun- olmadığını görürler. “Şişko” adlı bu köpeğin başına ne gelmiştir?
18) Boz Enik dişi vaşağın ölümünden sonra hayatın kanunu olarak neyi öğrenir?
19) Aşağıdakilerden hangisi Dişi Kurt’un, Boz Enik’in mağaranın ağzına gitmesine izin vermeme nedenlerinden biri olamaz?
20) Aşağıdakilerden hangisi Beyaz Diş’in efendilerinden biri değildir?
21)  Beyaz Diş’in yavruyken yaşadığı köy hangi ırmağın kıyısındadır? 
22) “Efendilerinin sevgisi adeta güneş ışığı altında bereketli toprağa dikilmiş bir fidan gibi serpilip gelişiyordu.” cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
23) “Basit yaratıklar, iyiyi ve kötüyü basit yanlarıyla ayırt ederler. Onlar için “iyi” demek; rahatlık, karın tokluğu ve canlarının yanmaması demektir. “İyi” bu nedenle sevilir bu hayvanlarca… “Kötü” demekse; rahatsızlık, korku ve can acısı veren her şey demektir. Onlar “kötü” olan her şeyden nefret ederler.” Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 
24) “Bill, eline silahı alır ve Dişi Kurt’u öldürmeye gider; ancak gerçekleşen mücadelede Bill ve bir köpeği ölür. Geride sadece Henry ve iki köpek hayattadır.” Bu durum karşısında Henry ne yapar?
25) Uzun bir gecenin ardından kahvaltıyı hazırlayan Henry’nin, arkadaşı Bill’in fincanına ilk etapta kahve doldurmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?