1) Geri dönen marallardan bir tanesini öldürerek Orozkul’un ziyafet vermesine sebep olan kimdir?
2) “Beyaz Gemi” romanı için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
3) Dede kendi payına düşen, sonra Orozkul’un payına düşen otları çoktan biçip bitirmişti… Her yıl böyle olurdu. Mümin Dede’nin Orozkul’un payına düşen otları da biçmesinin sebebi nedir?
4) Yazarın üslubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5) Romanın başkahramanı olan çocuk Kırgızların gelecek nesillerini temsil etmektedir. Çocuğun roman boyunca “Beyaz Gemi”ye ulaşmayı hayal etmesi, yazarın bakış açısına göre neyi temsil etmektedir?
6) Kulubeg, çocukla ilk karşılaştığında ona hediye olarak ne vermiştir?
7) “Boynuzlu Maral Ana” masalında birbirine düşman kabileler arasındaki hangi “töre”nin çiğnenmesi Kırgızların soyunu bitirme noktasına getirmiştir?
8) Akşam yemeğini yedikten sonra yattılar. Dışarıda şiddetli rüzgar uğulduyor, kar devam ediyordu. Pencereye kulak verip uğultuyu dinleyen çocuk: “Şimdi orman kim bilir nasıl korkunçtur!” diye düşündü. Sonra birtakım karışık sesler, bağrışmalar duyunca ürperdi. Birileri bağırıyor, başka birileri de onlara cevap veriyordu. Önce bunun bir kuruntu olduğunu, ona öyle geldiğini sandı. Böyle bir havada kim gelebilirdi buraya? Ama, dede ile nine de duymuşlardı aynı sesleri.       -Gelenler var! dedi nine.” Yukarıdaki metinde hangi olaydan bahsedilmektedir?
9) Aşağıdakilerden hangisi, Mümin Dede’nin fiziksel özelliklerinden değildir?
10) Çocuğun, Boynuzlu Maral Ana’dan beklentisi nedir?
11) Çocuğun kapıdan kapıya, pencereden pencereye koşarak “Geliyor.” diye avaz avaz bağırmasının sebebi nedir?
12) “Dedem diyor ki, eğer insanlar atalarının adlarını bilmezlerse bozulur, kötü olurlarmış. Atalarının adlarını unutanlar, kötülük yapmaktan utanmazlarmış. Çünkü o zaman insanın nasıl biri olduğunu ne çocukları bilirmiş ne de çocuklarının çocukları.” Bu parçada atalarının adlarını bilmek ile toplumsal yaşam arasında kurulan ilişki nedir?
13) Aşağıdakilerden hangisi Bekey Hala’nın karakterini olumsuz yönde etkileyen durumların en önemlisidir?
14) Aşağıdakilerden hangisi Maral Ana’nın çocukları yeni vatanlarına götürürken başlarına gelen olaylardan değildir?
15) Orozkul birkaç defa atın yularını bırakıp yana çekilmek zorunda kaldı ve her defasında kaynatasının canını dişine takarak hayatı pahasına, koca gövdeyi dimdik yamaçta durdurup, onu atın yularını çeksin diye bekler görünce büyük bir utanç duymuştu. Yukarıdaki parçada geçen altı çizili deyimle aynı anlama gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
16) Aşağıdakilerden hangisi çocuğun dürbünüyle etrafı seyrederken gördüklerinden biri değildir?
17) Tomrukları nehre indirdikten sonra akarsuyun etkisiyle tomruğun taşların arasına saplanıp kalmasıyla her şeye sabreden Mümin hayatında ilk defa hiddetle sesini yükselterek Orozkul’un üzerine yürüyor ve onu tutup eğerden aşağı doğru çekiyor.   Aşağıdakilerden hangisi Kıvrak Mümin’in Orozkul’a bu şekilde davranmasının sebebi olamaz?
18) Çocuk hastalanıp yatağa düştüğünde sık sık hayallere dalarak Maral Ana ile konuşuyor. Bu konuşmaların birinde Maral Ana’ya yalvarmaya başlıyor ve Maral Ana’dan bazı istekleri oluyor. Çocuğun Maral Ana’dan istediği şey nedir?
19) “… Uzaktan torunu ile birlikte yas şölenine gelen bu ihtiyar adam, çay taşır, ayak                 işlerini yapardı. Onun yerine kim olsa çatlardı kahrından. Ama o hiç aldırmıyordu bunlara. Yaşlılar da gençler de ona ‘sen’ diye hitap ederlerdi. Hatta sataşırlardı ona. O aldırmazdı. Sözünü dinlemezlerdi ama buna da bir şey demezdi… O kendini saydırmasını bilmiyordu.”               Yukarıda tanıtılan roman kahramanı kimdir?
20) Boynuzlu Maral Ana: “Artık burada yaşayacak, ekin ekecek, balık avlayacak, hayvan yetiştireceksiniz. Orada, barış ve huzur içinde, binlerce yıl yaşayın. Soyunuz, nesliniz çoğalsın, her tarafa yayılsın. Sizden gelenler sizin dilinizi hiç unutmasınlar. Analarının, babalarının diliyle konuşmaktan, şarkı söylemekten zevk alsınlar. İnsan gibi yaşayın. Ben her zaman sizinle, sizin çocuklarınızla, sizin torunlarınızla beraber olacağım. Gelecek zamanlarda hep sizinle olacağım.” Bu parçada geçen altı çizili sözlerle Maral Ana’nın barış ve millî kültür için yol gösterici olarak vurguladığı değer nedir?
21) Maral Ana efsanesindeki Kırgız çocuklar ölümden nasıl kurtuluyor?
22) —Maral Ana’nın dişi karakter olması —Katliamdan sağ kurtulan Kırgız çocuklara, kayın ağacından beşik getirmesi —Çocuğun Bekey Hala için Maral Ana’dan beşik istemesi   Yukarıdaki bilgiler Maral Ana’nın hangi özelliği ile ilgilidir?
23) Çocuğun: Biliyor musun, ben dürbünle de konuşurum. Şimdi üç kişi olduk.dediği üç şey aşağıdakilerden hangisidir?
24) Orozkul hayalindeki şehir yaşamı için: “Oğlumu bir hukukçu yapardım, kızım ise piyano çalardı. Şehir çocukları zeki olurlar. Her şeyi hemen öğrenirler. Evde yalnız Rusça konuşulurdu. Köyde konuşulan kaba kelimelerle beyinlerini doldurmak ne işe yarar?” ifadelerini kullanmaktadır.   Yazarın oluşturduğu Orozkul karakteri, gerçek hayatta kimleri temsil etmektedir?
25) Yukarıdaki cümlelerden hareketle roman kahramanların zihniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olamayız?