1) Çocuğun gölcüğe girince sürekli hayal ettiği şey nedir?
2) Dede kendi payına düşen, sonra Orozkul’un payına düşen otları çoktan biçip bitirmişti… Her yıl böyle olurdu. Mümin Dede’nin Orozkul’un payına düşen otları da biçmesinin sebebi nedir?
3) Maral Ana efsanesindeki Maral Ana’nın Isık –Göl’ü terk etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4) Romanda Aytmatov’un Kırgız sözlü edebiyatının ana unsurları olan masal, efsane ve türkülere yaptığı vurgunun altında yatan sebep ne olabilir?
5) Gece yarısına doğru ay dağın üzerindeydi. Tül halesini en yüksek ve bembeyaz karlı örtülü bir tepeye asmıştı. Ebedi buzların tutsağı olan tepe karanlığı delerek göklere yükseliyordu. Engebeli yüzeyindeki çıkıntılar, sivrilikler, puslar içinde zayıf zayıf parlamaktaydı. Onun çevresinde ise sessiz dağlar, yalçın kayalar, kımıltısız kara ormanlar vardı. Çay, ta aşağılarda kalmış, kayaların arasından gürül gürül akıyordu. Yukarıdaki parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) Boynuzlu Maral Ana: “Artık burada yaşayacak, ekin ekecek, balık avlayacak, hayvan yetiştireceksiniz. Orada, barış ve huzur içinde, binlerce yıl yaşayın. Soyunuz, nesliniz çoğalsın, her tarafa yayılsın. Sizden gelenler sizin dilinizi hiç unutmasınlar. Analarının, babalarının diliyle konuşmaktan, şarkı söylemekten zevk alsınlar. İnsan gibi yaşayın. Ben her zaman sizinle, sizin çocuklarınızla, sizin torunlarınızla beraber olacağım. Gelecek zamanlarda hep sizinle olacağım.” Bu parçada geçen altı çizili sözlerle Maral Ana’nın barış ve millî kültür için yol gösterici olarak vurguladığı değer nedir?
7) “Dedem diyor ki, eğer insanlar atalarının adlarını bilmezlerse bozulur, kötü olurlarmış. Atalarının adlarını unutanlar, kötülük yapmaktan utanmazlarmış. Çünkü o zaman insanın nasıl biri olduğunu ne çocukları bilirmiş ne de çocuklarının çocukları.” Bu parçada atalarının adlarını bilmek ile toplumsal yaşam arasında kurulan ilişki nedir?
8) Nine, Orozkul karısını döverken hiç karışmaz; dedeyi de karıştırmak istemezdi. Yazar nine için: “Eh, hiç olmazsa bu kadarını yaptığı için canı sağ olsun. dediği nine, bu övgüyü almayı hangi davranışıyla hak etmiştir?
9) Dedem diyor ki, atalarının adlarını, kim olduklarını unutanlar, kötülük yapmaktan utanmazlarmış. Çünkü o zaman insanın nasıl biri olduğunu ne çocukları bilirmiş ne de çocuklarının çocukları.   Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Ülkü değer”, ruhunu eserin merkezine yerleştiren yazarın benimsenmiş değerlerini, doğrularını, özlemlerini, arzularını, varlık kaygısını temsil eden bir var oluş dizgesi içerir. “Karşı değer” ise sanatkârın olumsuz gördüğü değerlerin, kabul ve inanışların varlık alanını temsil eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Beyaz Gemi romanında karşı değeri temsil eder?
11) Aşağıdakilerden hangisi Mümin Dede’nin özelliklerindendir?
12) Eğer bir dev olsaydım, dev kürkümü giyer, dışarı çıkar, yüzümü onlara dönüp dev sesimle seslenirdim: Sakın korkmayın ey dağlar, ben buradayım! Ne fırtınadan, ne karanlıktan, ne de kardan korkarım ben! Siz de korkmayın olduğunuz yerde durun, birbirinize girmeyin. Bundan sonra dev adımlarımla karların üzerinden yürür giderdim. Bir adımda çayı geçer, hop ormana dalarım. Çünkü geceleri ormandaki ağaçlar da çok korkarlar. Kimi kimseleri yoktur. Çıplaktırlar. Soğuktan tiril tiril titrerler, sığınacakları bir yer de yoktur. Ormanda gezer, korkmasınlar diye her birini okşardım.Yazın tekrar yeşermeyen ağaçlar, kesinlikle…………………………….   Bu parça romana göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
13) Çocuğun gittiği okul nerededir?
14) Çocuğun oyun oynadığı kayalardan birine “Tank” adını vermesinin sebebi nedir?
15) Roman ve yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Çocuk hastalanıp yatağa düştüğünde sık sık hayallere dalarak Maral Ana ile konuşuyor. Bu konuşmaların birinde Maral Ana’ya yalvarmaya başlıyor ve Maral Ana’dan bazı istekleri oluyor. Çocuğun Maral Ana’dan istediği şey nedir?
17) Kıvrak Mümin'in davetlilere hizmet etmesine kimse şaşmazdı. Hayatı boyunca taşıyacağı Kıvrak lakabını onun için vermişlerdi ona. Böyle kıvrak, böyle hamarat olmasının suçu kendisindeydi. Konuklardan biri, ölen kişinin evindeki konuklara hep onun yardım ettiğini görerek Avılda yardım edecek gençler yok mu? dediği zaman, Mümin onlara, Merhum benim kardeşimdi derdi. (O Buğuların hepsini kardeş sayardı. Oysa, merhum öteki Buğuların da kardeşiydi). Onun yas şöleninde ben çalışmayayım da kim çalışsın? Biz bunun için Buğu yaratıldık. Boynuzlu Maral Ana soyundanız biz. O kutsal Maral Ana, yaşayanlarımıza da ölenlerimize de dost olmamızı istedi bizden...   Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
18) Romanda yazarın iyiler ve kötüleri masalsı bir işleyiş, iyi bir kurgu ile birbirinden ayırması hangi akımın etkisiyledir?
19) Çobanlarının Orozkul’a sık sık ziyafet vermelerinin sebebi nedir?
20) Çocuğun dedesi herkesle çok iyi geçindiği, herkese güler yüz gösterip herkesin yardımına koştuğu için hangi lakapla anılmaktadır?
21) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen “Boynuzlu Maral Ana” masalından çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?
22)   Onun yas şöleninde ben çalışmayayım da kim çalışsın? Biz bunun için Buğu yaratıldık. Boynuzlu Maral Ana soyundanız biz. O kutsal Maral Ana, yaşayanlarımıza da ölenlerimize de dost olmamızı istedi bizden... Yukarıdaki parçada olduğu gibi romanda yas şölenlerindeki etkinliklere sıkça yer verilmektedir.   Aşağıdakilerden hangisi yazarın yas şölenlerini romanda kullanma sebeplerinden biri olamaz
23) Vadilerde serin, soğuk rüzgârlar esmeye başlamıştı. Ama şimdilik gündüzleri gökyüzü hala açık ve kuru geçiyordu. Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözcüklerin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
24) “Maşin-Mağaza” nedir?
25) Boynuzlu Maral Ana’nın soyundan bir maralın öldürülmesine çocuk nasıl bir tepki göstermiştir?