1) Çocuk, çantasını aldığı gün Orozkul’la karşılaştığında onun yaptığı bir davranış çocuğun neşesini kaçırıyor. Çocuğun neşesini kaçıran nedir?
2) Seydahmet romanda daha çok hangi özelliği ile öne çıkar?
3) Çocuk, “Beyaz Gemi”yi dürbünle nerden seyretmektedir?
4) Cengiz Aytmatov’a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
5) Roman ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) (Maral Ana efsanesinde geçen) Kırgızların cenaze törenini kana bulayan düşmanların, kız-kızan; çoluk-çocuk ayırmadan herkesi katletmesinin sebebi ne olabilir?
7) Yazarın Maral Ana efsanesinde yüce bireyin ilk örneği olarak dişil bir imge kullanmasının sebebi nedir?
8) Kadınlar arabanın önünde biraz daha oyalanıp, satıcının deyimi ile “üç kuruşluk mal aldılar.” Tabi buna alışveriş denirse! Sonra hepsi evlerine döndü.   Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
9) Roman ve yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) "Ülkü değer”, ruhunu eserin merkezine yerleştiren yazarın benimsenmiş değerlerini, doğrularını, özlemlerini, arzularını, varlık kaygısını temsil eden bir var oluş dizgesi içerir. “Karşı değer” ise sanatkârın olumsuz gördüğü değerlerin, kabul ve inanışların varlık alanını temsil eder.   Buna göre aşağıdakilerden hangisi Beyaz Gemi romanında kişisel görüş planında “karşı değeri” temsil eder?
11) Çocuğun köpeğinin adı nedir?
12) Orozkul için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
13) Kararan yüce dağ başlarını, yeni kar, gümüş yansılarıyla kaplamaya başlamıştı. Sabahları, karanlık sırtlar, tilkilerin boyunları gibi boz bir renge bürünmüş görünüyordu. Vadilerde serin, soğuk rüzgârlar esmeye başlamıştı. Ama şimdilik gündüzleri hâlâ açık ve kuru geçiyordu.”   Yukarıda romandan alınan metinde yazarın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14) Roman ve yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15) Romanda “kendisi olma” ve “millî kültür” kavramlarının simgesel düzlemdeki görüntüsü “yas şölenleri”dir. Buralar, hem Tanrı inancının pekiştirildiği hem de geçmiş (yaşlılar) ile geleceğin (çocuklar) buluştuğu yüce değerlerin iletim mekânlarıdır. Mümin Dede, olay örgüsü içerisinde yas şölenlerinin bilinçlenme mekânları olduğu düşüncesini davranışlarıyla da en iyi şekilde yansıtmaktadır.   Mümin Dede’nin, torununu yas törenlerine götürmedeki amacı nedir?
16) Mümin Dede “İşler yolunda gidiyorsa, ben de gider o meret tomruğu çıkarırım çaydan. Orozkul'un canı cehenneme!” dedi kendi kendine. Ona bulaşmamalı, istediklerini yapmak ve olanları unutmak en iyisi. Bir eşeğe eşek olduğunu ispat edemezsin ki... Bu parçadaki altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
17) Ninesinin söylediği gibi, akıntıya kapılıp Isık-Göl'e doğru sürüklenirken, balıklara ve öbür tatlı su hayvanlarına yem olur, yalnız kemikleri kalırdı. Ve bir arayan soran da olmazdı.. Onunla ilgilenecek kimseler olmadığına göre, ikide bir çayda çimmesine ne gerek vardı? Bu parçadaki altı çizili kelime yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
18) Aşağıdakilerin hangisi romanda olayların geçtiği San-Taş Vadisi’nin özelliklerinden değildir?
19) Gece yarısına doğru ay dağın üzerindeydi. Tül halesini en yüksek ve bembeyaz karlı örtülü bir tepeye asmıştı. Ebedi buzların tutsağı olan tepe karanlığı delerek göklere yükseliyordu. Engebeli yüzeyindeki çıkıntılar, sivrilikler, puslar içinde zayıf zayıf parlamaktaydı. Onun çevresinde ise sessiz dağlar, yalçın kayalar, kımıltısız kara ormanlar vardı. Çay, ta aşağılarda kalmış, kayaların arasından gürül gürül akıyordu. Yukarıdaki parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) Balık-Çocuk olma hayali kuran çocuk, bu hayalde babasına aşağıdakilerden hangisinden söz etmez?
21) Nine, Orozkul karısını döverken hiç karışmaz; dedeyi de karıştırmak istemezdi. Yazar nine için: “Eh, hiç olmazsa bu kadarını yaptığı için canı sağ olsun. dediği nine, bu övgüyü almayı hangi davranışıyla hak etmiştir?
22) Maral Ana’nın kişisel düzlemdeki görünüşünü romanda kim temsil etmektedir?
23) Roman kahramanı çocuğun yaşadığı San-Taş Vadisi’nde kimler yaşamaktadır?
24) … Bugün orada sabahtan beri alakargalar bağrışıyordu. Büyük bir alakarga sürüsü ormanın üzerinde çığlıklar ata ata daireler çiziyordu. Balta sesini duyar duymaz başlamışlardı acı acı ağlamaya. Şimdi onlar, koca bir çam tomruğunu yamaçtan aşağı sürükleyen iki kişinin ardından uçuşarak çığlık atıyor, durup dururken rahatsız edildikleri, ürkütüldükleri için hiç susmadan bağırıyorlardı.   Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
25) Eski zamanlarda Yenisey ırmağı boyunca kabileler arasında savaşlar olur, zaferler ve yenilgiler yaşanırmış. Fakat kabilelerin büyüklerinden biri öldüğü zaman büyüklerine yas tutan kabileye saldırılmazmış. Bir gün Kırgızların lideri öldüğünde ona geleneklerine göre büyük bir cenaze töreni düzenlemişler. Herkes cenazeye layıkıyla bir tören yapılması için uğraşırken, onları silahsız yakalayan bir düşman kabilesi, bir kişiyi bile sağ kalmayacak şekilde kılıçtan geçirmiş. Yalnız bu mezalimden, o baskından biraz önce oynamak için ormana giden bir kız, bir de oğlan çocuğu kurtulmuş. Romancının bu mezalimden bir kız ile bir oğlan çocuğunu kurtarmasını nasıl yorumlayabiliriz?