1) Romanda adı sıkça geçen Cahit Arf kimdir?
2) Jale Hanım'ın kardeşinin adı nedir?
3) Mustafa, nerede öğretmenliğe başlamıştır?
4) Mustafa İnan'ın görev yaptığı okul hangisidir?
5) Mustafa İnan öldüğünde kaç yaşındadır?
6) Mustafa'nın ilkokul çağına kadar neden kulağına  küpe takılır?
7) “Mustafa İnan, Evliya Çelebi anlayışını ve üslubunu çok sevmekle birlikte bu tarzın bilime karışmasını istemiyordu.” cümlesinde adı geçen Evliya Çelebi kimdir?
8) Mustafa İnan hangi şehirde tedavi edilmeye başlanır?
9) “ 'Nazire ne demek? ' diye sordu genç adam.” (s.72) Metinde geçen “nazire” nedir?
10) Oysa, İlhan Kayan'ın da belirttiği gibi, “ Mustafa İnan'ın kürsüsünde meşgul olduğu tatbiki mekanik bilimi, bir ana mühendislik bilimi olduğu için, hoca yalnız İnşaat Fakültesi öğrencilerine değil, fakat bu arada Makine, Elektrik ve Maden Fakültelerine de ders vermiştir.” (s.253) Metinde geçen “ kürsü” hangi anlamda kullanılmıştır?
11) Mustafa İnan Konya'nın en çok nesinden etkilenir?
12) Mustafa İnan'ın annesi kimdir?
13) Ödül dağıtımı sırasında profesör, genç adamın bilim adamı olup olmama konusundaki kararsızlığını nasıl ortadan kaldırır?
14) “Bu anlamda bir şair,bir hakim,bir mutasavvıf ve veli,alimden çok daha derin olarak realiteye ulaşabilir.” (s.159) Metinde geçen “mutasavvıf” sözcüğünün anlamı nedir?
15) Romanın ikinci bölümünde ağırlıklı olarak ne anlatılır?
16) Mustafa, çocukken zayıf oluşu ve arkadaşlarından uzak duruşuyla hangi ünlü bilim adamına benzetilir?
17) Mustafa küçükken, babasının onunla ilgili düşüncesi nedir?
18) "İşte Mustafa, bu hasletleri yüzünden her meselenin derinine girmiş." cümlesinde geçen “haslet” sözcüğü ne anlama gelir? (s.205)
19) Mustafa'nın çocukluk döneminde Anadolu'da hangi savaş sürmektedir?
20) Mustafa, mühendis mektebine kayıt yaptırmaya gittiğinde çevresindekiler tarafından nasıl bir tavırla karşılanır?
21) Mustafa İnan, Salih Murat Özdilek'ten ne kadar borç para alır?
22) “Yazın da askerlik kamplarına gidilirmiş. Mustafa İnan, hiç değiştirmek istemediği Adana şivesiyle molalarda fıkralar anlatırmış.” (s.101) Metinde ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
23) Mustafa İnan'a müteahhit olmayı kim teklif eder?
24) “Babalık oğulluk bağları koptu, ayrıldı, hürmet ve terbiye efsaneleri duman gibi savruldu. Birbirlerinin boğazına atılmak isteyen, birbirini yakmak isteyen iki düşman erkek oluvermişlerdi.” (s.210)   Romana göre aralarında zamanla bir düşmanlık oluşan roman kişileri kimlerdir?
25) Mustafa'ya okul yıllarında niçin “cebirci” denir?