1) Mustafa İnan'ın eniştesi kimdir?
2) Aşağıdakilerden hangisi Adana'nın işgalinin Mustafa ve ailesi için doğurduğu sonuçlardan olamaz?
3) Biyografi yazı türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğini kim verir?
4) “Bir Mustafa İnan bilim için yetmez; onun çevresindekiler de yetmez. Hep birlikte terakki etmek mecburiyetindeyiz; onun için her sahayı düşünmek mecburiyetindeyiz.” (s.161)  Alıntıda geçen “terakki etmek”  sözcüğünün anlamı nedir?
5) “Sıhhati,teraveti ve sabahın zihin açıklığı ile bir,bir buçuk saat derslere göz atardı.” (s.110) Metinde geçen “teravet” sözcüğünün anlamı nedir?
6) Mustafa İnan, Salih Murat Özdilek'ten ne kadar borç para alır?
7) "Mustafa tartışmayı sevmezdi. İnsanlara birşeyler öğretmek istiyordu, insanları karşısına alıp onlarla tek taraflı olarak konuşmak istiyordu; yani monologdan yanaydı." Metinde geçen “monolog” sözcüğünün anlamı gelir? (s.138)
8) Mustafa küçükken, babasının onunla ilgili düşüncesi nedir?
9) Romanda adı sıkça geçen Cahit Arf kimdir?
10) Mustafa küçükken Adana, hangi ülkenin işgali altındadır?
11) Mustafa İnan'ın doğum yeri neresidir?
12) Mustafa İnan'ın babası aslen nerelidir?
13) Mustafa hangi yatılı öğrenciye cebir dersi verir?
14) Mustafa İnan'ın çok sevdiği divan edebiyatı, Türk edebiyatının hangi dönemine dahildir?
15) Mustafa İnan'ın eşi kimdir?
16) Romanda adı geçen Gauss kimdir? (s.197)
17) Mustafa İnan öldüğünde kaç yaşındadır?
18) Mustafa doğduğunda, evde büyük sevinç gösterilerinde bulunulmaz. Bunun sebebi nedir?
19) “Saatine baktı mümeyyiz hoca; daha kırkbeş dakika var.” (s.63) Metinde geçen “mümeyyiz” sözcüğü daha çok kimlere yakıştırılan bir sıfattır?
20) Mustafa İnan özel derslerini vermek için hangi semte gider?
21) Mustafa liseyi hangi yıl bitirir?
22) Mustafa İnan'ın üniversitede görev yaptığı yıllar, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
23) Mustafa İnan'ın sülalesi hangi adla tanınır?
24) Mustafa İnan'ın hastalığı ne zaman ortaya çıkar?
25) “Bu basit araştırmaya dayanarak tabii dillerin kelime teşkilinde 'rasyonel' davranmadıklarına hükmetmek pek acele bir karar olur.” (s.122) cümlesinde geçen “rasyonel” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?