1) “Bir Mustafa İnan bilim için yetmez; onun çevresindekiler de yetmez. Hep birlikte terakki etmek mecburiyetindeyiz; onun için her sahayı düşünmek mecburiyetindeyiz.” (s.161)  Alıntıda geçen “terakki etmek”  sözcüğünün anlamı nedir?
2) “Herhalde riyaziyeciler bu merhum şairin yazdığı şiirleri gördükten sonra edebiyattan hoşlanmamaya karar vermişlerdir.” (s.207) Cümlede geçen “riyaziye” sözcüğünün anlamı nedir?
3) Mustafa İnan'ın ölüm nedeni nedir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay'ın eserlerinden biri değildir?
5) Mustafa İnan eniştesinden gelen müteahhitlik teklifini niçin reddeder?
6) Mustafa öğrenciyken niçin erkenden okula gider?
7) Babası öldüğünde Mustafa kaç yaşındadır?
8) Aşağıdakilerden hangisi kitaptaki bölümlerin adlarından biri değildir?
9) Mustafa Hoca'ya Ermeni hikâyeleri anlatan kişi kimdir?
10) “Bu anlamda bir şair,bir hakim,bir mutasavvıf ve veli,alimden çok daha derin olarak realiteye ulaşabilir.” (s.159) Metinde geçen “mutasavvıf” sözcüğünün anlamı nedir?
11) Roman, içeriği yönüyle hangi yazı türüne yakındır?
12) Darülfünun hangi yıl üniversite olur?
13) Teknik üniversitede çalışkan öğrencilere ne denir?
14) Mustafa İnan, bedensel rahatsızlığını neye bağlar?
15) Mustafa İnan'ın babası aslen nerelidir?
16) Romanda adı geçen bilim adamı Cahit Arf, ilkokulu nerede okur? 
17) “Efendim bu matematikçi çok zor soruyor, çaktırmak için böyle yapıyor. Öğrenmediğimiz yerlerden soruyor.” (s.171) Metinde geçen “çaktırmak” sözcüğü, hangi anlamıyla kullanılmıştır?
18) Mustafa İnan'ın görev yaptığı okul hangisidir?
19) Mustafa İnan'nın sonraki yıllarda Konya'yla ilgili çevresine anlattıkları daha çok neyle ilgilidir?
20) Jale Hanım'ın kardeşinin adı nedir?
21) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel zamanında Mustafa İnan'a hangi bakanlık teklif edilir?
22) Mustafa İnan'ın oğlunun adı nedir?
23) Jale Hanım'ın ailesi nerede yaşar?
24) Mustafa İnan'ın hastalığı ne zaman ortaya çıkar?
25) "İstanbul'dan ayrılırken bana en işe yarayan hediyeyi vermişti hocam: Bir lügat." Alıntıda geçen "lügat" ne demektir? (s.110)