1) Sözümüzü tekmillediğimizde, Vali Beg, telefonu açtı, tapucuyu buldu…”   Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin anlamı nedir?
2)   “Yengem de damın üzerindeydi. Hepsinden çok onun şaştığı, içerlediği muhakkaktı.” Memo,  Cemo’yu gelin olarak köye getirdiğinde yengesi kendisine niçin darılır?
3)  Romanın konusunun geçtiği mekân ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Romanda zaman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5) Köye dönende verdiğimiz haber yıldırım gibi çarptı Kargadüzü’nü… Küfürler, beddualar arşa yükseldi. Heç kimse Sorikoğlu’na kul olmak istemezdi.” Sorikoğlu’nun Kargadüzü köyünün yasal sahibi olduğunu öğrendiklerinde Memo ve onun gibi düşünen köylüler ne yapmaya karar verirler?
6) Sakaltutan mevkiindeki taşlarla ilgili olarak anlatılan hikâyeye göre;  bu taşların aslında iki haydut olduğuna ve bunların hacdan gelen bir adama kötülük yaptıkları için taşa dönüştüklerine inanılmaktadır. Edebiyatımızda bu türdeki konuları işleyen edebi türe ne ad verilir?
7) “…Cemo ile birlik Menekşe Kız’ı boğaya çektirek diye, Kargadüzü’ne götürdük. Köye yaklaştıkça hayvan havayı koklayıp böğürmeye, acelesinden bizi sürüklemeye başladı. Boğanın sahibi Zülfikar’a, Cano’nun, muhtarın, Velo Dayı’nın, Cemşido’nun, hasılı cümlesinin selamını ilettik.”   Memo ve Cemo, eski köyleri Kargadüzü’nü ziyaret ettiklerinde komşuları neye şaşırırlar?
8) “Gazi Paşa’nın Ebabil kuşları gökten ateş yağdırırlardı.” Bu cümledeki “Ebabil kuşu” olarak adlandırılan varlık nedir?
9) “…Çan pazarlamaya çıkacağım gün Cemo, yorganı başına çekip sabahacak uyumadı, burnunu çekti, ince ince ağladı. Ortalık ağaranda davrandım, kalkmak istedim, Cemo kollarını boynuma doladı, —Gitme! N’ola gitme Memo, dedi. Tez dönerim,  dedim…” Cemo, Memo’dan ne ister?
10) “İnsan sevdiğinden ayrılanda, yüreğinden kök sökülür kurban.” Bu cümledeki altı çizili söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
11) “Bu dağlarda başına buyruk kalam dersen, herkesten güçlü, herkesten hünerli olacaksın Memo! Gözün budaktan sakınmayacaksın. Gözüne bakacak düşman yılgınlık duyacak, dost yüreğin verecek. Kulu fakiri arkalayacaksın, zalımın hizmatına girmeyeceksin.” Bu sözlerle dayısı Memo’ya neyi anlatmak istemiştir?
12) “Konukların rakılarına nar suyu dökerler, önlerine durmadan kızarmış kuzu, tavuk sürerlerdi. Etlerini yedikleri kemikleri konuklar, avluda kümelenen kul tayfasına aktarırlardı. Onlarda itişip kakışarak kapışırlardı. Onların yalayıp sıyırdığı kemikleri de dolanan iri köpekler katırdatırlardı.” Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
13) “Biliy misin Memo, dedi; geçidin iki yanını tutan bu iki taş vaktinde iki zalım uğrı idi. Biri Yolun bir yanını, öbürü öbür yanını tutar, yoldan geçenleri soyar, paralarını alırlarmış. Parası olmayanı da öldürürlermiş. Uğrılığın kötülüğünü gör ki, bunlar heç kimseye acımazmış. Hacıyı, hocayı tanımazmış. Günün birinde hicaz’dan yorgun dönen bir hacının yolunu çevirmişler: Paralarını ver, demişler. Param yoktur, demiş hacı. Muhammed’in, Ali’nin diyarından gelirim. Yorgunluğum çok, param pulum yoktur, demiş. Eşkıyanın biri kızmış. Sakalından, sakalından tut, bitir işini. Hacı, uğrıların canına kıyacaklarını anlayanda, —Dilerim Allah’tan bana dokunanları taş ede, demiş. Allah da ihtiyarın duasını kabul ederek iki haydutu taşa çevirmiş.” Yukarıdaki anlatım, hangi yazı türünün özelliğidir?
14) Memo’nun kendisinden yardım isteyen Kargadüzü köylülerine yeni bir yurt bulma konusunda verdiği ne söz nedir?
15)   Memo’nun izin dönüşü asker ocağında aldığı acı haber nedir? Senem’in ölümü Komutanının sürgün edilmesi Komutanlarının şehit olması Cano’nun evlenmesi   “Komutanın ağzından kötü bir haber çıkacağını sezinlemiştim… —Şıh, nasıl haber almış avradın nereye kaçtığını? Gel de akıl, sır erdir. Adamlarını yollamış, kadını getirtmiş. Fukaracık tekrar oraya dönmesin diye, kaldırılmış kendini Dicle’ye atmış. Naşını bile bulamamışlar. Bunun, o gece bizi eğlendirmek için oynayan gelin olduğunu öğrenende, basbayağı içim yandı tazeye.” Senem’in ölüm haberini komutanından öğrenen Memo, ne düşünür?
16) “Değirmenci Cano, kızla keçinin gidişini seyretti bir süre… —Şu geçen kız benim, dedi. Adı Cemo. Zozana’da anasız büyütmüşüm onu…  Yüreğim çarptı. Bu kız benim nasibim miydi yoksa? —Başlığı neymiş, dedim, sesim pürüzlenmişti. Gözlerini kısarak ölçtü beni… —Para ile iş bitse kolay, dedi, paranın hatırı yok Zozana’da. Ağaç dalında bıtım değil ki, gidip koparasın… Yiğitlerin çoğu ayağını, kolunu kırdı da, döndü Zozana’dan Cemo keçi sütü içimiş, keçilerle birlik büyümüştür. Onlardan kıvraktır; yiğitsen… Ben de seni damadım, diye bağrıma basarım.” Memo’nun kızıyla evlenebilmesi için Cano’ya söylediği şart nedir?
17) Köye dönende verdiğimiz haber yıldırım gibi çarptı Kargadüzü’nü…” Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı nedir?
18) “Ule şu isyankâra bak, diye bağırdı, ule sen ne haddini bilmez, serkeş bir kulsun! Ule kul kısmının toprağa dikili ağaçtan farkı ne ki, karşımda diklenirsin? Ule toprağı satan ağa, onda çalışan canları da tüm satmaz mı ki, biz Sorikoğlu’na kul olmazık, diye direnirsin?”   Bu sözleri söyleyen kişi, Cano’ya neyi anlatmak istemiştir?
19) “Adına ………… derlerdi, bir yiğit delikanlıydı. Çanın hasını yapardı. Dağın, kırın köylü, ağası ………... der, bir daha demezdi. Sesi yanık, sazı tesirli idi. Çok kızlar yanar kül olurdu uğruna.”   Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) Memo askerdeyken, bir sünnet düğününde Senem’le karşılaşmış; askerliğinin bitiminde Diyarbekir’de bir otelde buluşup kaçmayı kararlaştırmışlardı. Fakat Senem’in kocası olan şıh, bu planı öğrenmiş ve Senem’i yakalatmıştı. Şıha bu planı haber veren kimdir?
21) Cano, Cemo’ya neden çok düşkündür?
22) “Nal sesleri durdu… Ceyran kazık gibi çakılmış sanki yere, kımıldamaz. Beg kızının hali güldürdü beni… Beg kızı ile eğlenirdim.          —Gel Ceyran, gel! Yorma beg kızını, diye çağırdım atımı…”   Cano,  kaçma girişiminde bulunan Kevi’yi yakaladıktan sonra ne yapar?
23) Hey gidi hey canımın içi Hani bana verdiğin sözler Hey gidi hey başıma gelenler Dünyada sözünde duran kalmamış’ Kevi bu türküyü niçin söyler?
24) Romanda aşağıdaki gelenek ve göreneklerden hangisine değinilmemiştir?
25) Çakalgediği’ne yerleştikten sonra Cemo’nun en büyük sıkıntısı nedir?