1) Köye dönende verdiğimiz haber yıldırım gibi çarptı Kargadüzü’nü… Küfürler, beddualar arşa yükseldi. Heç kimse Sorikoğlu’na kul olmak istemezdi.” Sorikoğlu’nun Kargadüzü köyünün yasal sahibi olduğunu öğrendiklerinde Memo ve onun gibi düşünen köylüler ne yapmaya karar verirler?
2) Çakalgediği köylüleri Ziraat Bankası’ndan kredi aldıklarında neler olur?
3) “…Alevler harlanır da harlanır. Her yanım tüm alev kesildi… Bütün gücümü topladım, alevlerin içinden kendimi dışarıya atayım diye zorlandım. … elini uzattı. —Tut elimden, dedi, tuttum. Bir çekişte aldı beni ateşten dışarı.”   Memo’yu alevlerin içerisinden kurtaran kimdir?
4) “Ben de Sorkoğlu’nu avlunun ortasına getirip bıraktım. —Ey Sorikoğlu, dedim, bunca şekavetin, alçaklığın, zalımlığın hesap zamanı gelmiştir. Beni Dersim’de kurşunlatanın sen olduğunu, cellâdının ağzından işitmişim. Çakalgediği’ni adamlarınla basıp fukara kardaşlarıma ettiğini duymuşum…”   Cemo, Sorikoğlu’nu cezalandırma konusunda eşinden ne ister?
5) “Ben gelende, havuzun çevresi, avlunun içi, tüm insanla dolmuştu. Komutanla Şıh, gümüş bir sininin başında yan yana otururlardı. Sininin üzeri, gümüş çatallar, kaşıklar, renkli kadehler, ibriklerle, türlü yiyeceklerle, meyvelerle donatılmıştı. Yanları sıra hatırlı misafirler, halılara, şiltelere bağdaş kurmuşlardı. Onların önünde de yiyecekler, içeceklerle dolu siniler vardı.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım tekniği hangisidir?
6) Cemo’yla evlenmek amacıyla düzenlenen dövüşe, komşu köylerden kimsenin katılmamasının sebebi nedir?
7) “…Cemo, kedi fare ile oynar gibi oynadı Kara Seyit’le. İki kez daha elinden sopasını düşürdü, indirdiği değneklerle kolunu kanadını kırdı. En sonunda böğrüne yediği sopa ile Kara Seyit yıkıldı. Yenilmesinden sevinenler onu sürüyüp alandan çıkardılar.” Cemo, kendisiyle evlenmek amacıyla dövüşmeye gelen yiğitlerden en sona kalan kişiyi yener ve onunla evlenmekten kurtulur. Bu durumda Cemo’nun babası ne hisseder?
8) “Geleneğe uysam, kızı para ile satmaya kalksam, parası gücüynen benden kart biri de alırdı Cemo’yu. Para ile satın alan herif kadrini bilmez, kızı mal gibi hor kullanırdı. Gözümün bebeği biricik kızımın bura avratları gibi çile doldurmasına gönlüm heç razı değildi. Oy bizim avratlar!.. Kurban, çekmedikleri yoktur o fukaraların.”   Bu sözlerden yola çıkarak Cano hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Bölük komutanının Memo’ya ön yargıyla yaklaşmasının sebebi nedir?
10) “Altının uğursuz ışığı araya düşende, millet ile devlet birbirinden soğur.” Fahri Yarbayın bu cümleyle anlatmak istediği nedir?
11) Cemo ile Memo hangi batıl inançtan dolayı Veysel Karani’nin türbesine gidiyor?
12) “…Senem dişlerini sıktı, Hizmetkârım Fato’nun eri, dedi. Benden aldığı paraya kanmamış, bir de Şıh’tan bağış koparmak istemiş. Şıh da oğlu ile adamlarını üzerime salıp beni Diyarbekir’den kaldırtmış. …’a varanda Şıh beni kırbaçla dövüp zincire vurdurdu. Oğlu seni kurşunlatmak dilerdi, fakat Şıh izin vermedi…”   Şıh, Memo’yu öldürmek isteyen oğlunu niçin engeller?
13) Cano’nun ölümü hakkında hanımı ne düşünmektedir?
14) Memo ve muhtar, Avukat Hıdır’ın yanından çıkınca ne yaparlar?
15) “…Senem, gider de dönmezim diye korkardı, bilirdim. Ben kasem ederdim döneceğime…”   Senem’in obasına bey olduktan sonra Çakalgediği’ne gitmek için yola çıkan Memo, niçin kendini Dersim’e dönmek zorunda hisseder?
16)     “—Bir iş bulursam orada kalırım belki, dedim. Dayımın ölümü ile bu yerler zindan oldu bana. Yengemin ağlaması, sızlaması yoktu. —Ölenle ölünmez hay Memo, dedi, yabanda garibin kolu kanadı kırık olur. Kâğıtlarını alanda, heç eğelenmeden döne geriye. Dayının muhabbetini sana bağlamışım. Sensiz neylerim ben? Erkeği başında olmayan avradın halini köpekler yimez.”   Memo, birliğine döneceği zaman yengesi kendisinden ne ister?
17) …Dersim’deki aşiretler tüm hayvanlarını panayıra döktüklerinden, talihime hayvanlar çok ucuza giderdi. …Hayvanları panayıra indirenlerin yüzü asıktı. Dalgın dalgın çubuk tüttürürlerdi… Önüne beş koyun katmış götüren bir köylü, Panayırda bunca hayvan bolluğu heç görülmüş değildir çocukluğumdan beri, dedi…” Dersim’deki hayvan panayırında her zamankinden fazla hayvan bulunmasının sebebi nedir?
18) Memo’yu Dersim pazarından dönüş yolunda pusuya düşürenler kimlerdir?
19) Kaymakam vekilinin akıbeti nasıl olur?
20) Eserden hareketle yazarın olaylara bakış açısı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
21) “Ule şu isyankâra bak, diye bağırdı, ule sen ne haddini bilmez, serkeş bir kulsun! Ule kul kısmının toprağa dikili ağaçtan farkı ne ki, karşımda diklenirsin? Ule toprağı satan ağa, onda çalışan canları da tüm satmaz mı ki, biz Sorikoğlu’na kul olmazık, diye direnirsin?”   Bu sözleri söyleyen kişi, Cano’ya neyi anlatmak istemiştir?
22) “… O zagon Osmanlı için yapılmıştır. Bizim buralara uymaz. Bizim bu diyarda kul haymasında doğan, kul; ağanın, şıhın otağında doğan da ağa, şıh olur. Kulun haymasında doğup ağalığa yeltenen yok değildir. Velâkin o kişi silahına güvenecek, dağda gezecek. Yoğsam hem hayvanın kuyruğu dibinde gezer, kerme’sin toplarım, hem de mal üretir, ağa olurum dersen boşuna çalışırsın. Hiçbir ağa, kullarının dişlenmesine göz yummaz. Bir gece bakarsın ki davarın, celebin uğrılanmış gider…” Yukarıdaki paragrafta geçen zagon kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
23)  Romanın konusunun geçtiği mekân ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24) …Yerde kan içinde yatan adama baktım. Çok gençti. Gençliğine yandım. Hey namert Sorikoğlu! Ule en sonu beni katil ettin kitapsız! Herife çukur kazdırıp arkadaşını gömdürmek istedim. —Bırak ağa, dedi, kurt kuş yesin, temizlesin onu. Onun öbür dünyaya geçecek yüzü yoktur. —Çok mu kötülük etmiştir? —Beli, şimdiye on beş cana kıymış bir canavardır. Beni zorla uğrılığa sürükleyen de odur…” Memo,   parçadaki konuşan bu kişiden geçmişle ilgili önemli bir sırrı öğrenir. Memo bu kişiden ne öğrenmiştir?
25) Sana yazdığım mektubuma cevap gelmeyince, eline varmadığını anladım. Bu kez askerlik şubesiyle yolluyorum mektubumu. Hiç şüphe yok eline değecektir.’ diye yazmış…’Yurtluk yer için tasalanmayın! Emlak-i Milliye’den bir yer bulacaklar size. İskânınız için vilayete emir yazıldı.’Bir müşkülle karşılaşırsanız, gene bana yazarsınız. Bir çaresine bakarım.” Memo’ya yazdığı mektupta Kargadüzü köylüleri için yurtluk yer bulunduğunu bildiren kişi kimdir?