1) Robert Jordan'ın sırtındaki çantada taşıdığı şey nedir?
2) Pablo'nun ele geçiridiği şehir hangisidir?
3) "Tut ki bugün bir gedik açtık, ha?" cümlesinde geçen "gedik" sözcüğünün anlamı nedir?
4) Romanda adı sıkça geçen köprüye yakın bir ……..         Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
5) "Ayuntaviento"  romanda adı geçen……………" cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
6) Sordo'nun yaptığı numaraya kanarak tepeye çıkan kişi  kimdir?
7) Pablo neden kampa geri döner?
8) İhityarın ve Anselmo'nun nöbet tuttuğu yeri söyleyen kişi kimdir?
9) Robert Jordan köprü işi bittikten sonra Maria ile önce nereye gitmeyi planlar?
10) Roberto'nun gittiği kamptaki cumhuriyetçilerin lideri kimdir?
11) "Düşmanları öldürmekle onlara hiçbirşeyi öğretemezsin. Köklerini kurutamazsın onların, çünkü daha büyük tohumları daha da çoğalır. Hapishane bir işe yaramaz. Hapishane yalnızca nefret yaratır. Tüm düşmanlarımız bunu öğrenmelidir." Yukarıdaki bu düşünceler romandaki hangi kahramana aittir?
12) Çingene, Maria'yı ne zaman bulur?
13) " 'Vamos. Çirkin değilmişim! Çirkin doğdum ben. Tüm yaşamım boyunca çirkindim.' "                                  Metinden hareketle bu sözleri söyleyenle ilgili hangisine ulaşılamaz?
14) Maria'ya Robert Jordan'a nasıl davranması konusunda bilgi veren kahraman kimdir?
15) "Şimdiyse tükenmiş, iğdiş edilmiş bir erkek domuz gibi işi bitmiş durumda diye düşündü." cümlesinde geçen "iğdiş edilmek" sözcüğünün anlamı nedir?
16) Herkesin "Don Pepe" adıyla tanıdığı kişi kimdir?
17) Robert Jordan'ın havaya uçuracağı  köprü, İspanya'nın hangi bölgesindedir?
18) Jordan'a dağda yardım edecek adamın en büyük avantajı nedir?
19) Köprüyü havaya uçurma planı nerede hazırlanır?
20) Robert Jordan, gökyüzünden geçen uçakları neye benzetir?
21) " 'Ey benim kocaman güzel, küçük midillim' diyordu ata karanlıkta Pablo." cümlede geçen "midilli" nedir?
22) Robert Jordan'ın at çalmakla görevlendirdiği kişi kimdir?
23) "İki mühür var" dedi Robert Jordan. "Biri AHÖ…....."    cümlesinde geçen AHÖ'nün açılımı nedir?
24) Ernest Herningway, Pulitzer Ödülü'nü hangi yıl kazanır?
25) "Tam o sırada V düzeniyle üç Heinkel, açık deniz üzerinde alçaktan uçarak onlara doğru geldi."  cümlesinde adı geçen uçaklar, hangi ülkeye aittir?