1) Paplo, köprüyü havaya uçurma işine neden karşı çıkar?
2) Robert Jordan'la , El Sordo'nun kampına gidenler kimlerdir?
3) "……………... evi doğru dürüst bir ev değildi; çünkü çok parası yoktu."                                                                  Cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4) Pablo'nun pişmanlık duyduğu şey nedir?
5) "Gredos, romanda sözü edilen bir …………..dır."        Cümlede bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
6) Romanın baş kahramanı kimdir?
7) Pilar'ın Pablo'dan önce hayatındaki kişi kimdir?
8) Ernest Herningway, Nobel Edebitat Ödülü'nü hangi yıl kazanır?
9) Robert Jordan ve arkadaşlarının kaldığı yer neresidir?
10) "Köprü işi için en büyük tehlike olarak görülen  kişi …….." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
11) "Romanın yazarı Ernest Herningway …………."              Cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
12) "Valencia romanda adı geçen………"                          Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
13) "Kocaman, sarışın, kımızı, Flamanlara özgü bir yüzü vardı çocuğun."  cümlesinde  adı geçen "Flamanlar"  kimlerdir?
14) Paplo'nun yerine lider olan kişi kimdir?
15) Robert Jordan kamptakilere, dedesinin hangi savaşa katıldığını anlatır?
16) "Bir seksen boyunda irikıyım bir adamdı, elleri ayakları kocamandı."                                                         Aşağıdakilerden hangisi  "irikıyım"  sözcüğünün zıddı olamaz?
17) "Çanlar Kimin İçin Çalıyor"…….. türünde kaleme alınmış bir eserdir?
18) "General Golz………………." Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
19) Maria'nın saçı nerede kazınmıştır?
20) Pablo nerelidir?
21) Saldırının gerçekleşeceği günün  gecesi, Pilar'ın Roberto'yu uyandırmasının sebebi nedir?
22) "Lokomotif, kocaman yaralı bir hayvan gibi yana yatıverdi." Bu cümledeki söz sanatı nedir?
23) "Bunlar kıyamet gününün madeni simgeleri, öyle hareket ediyorlar." Bu parçada "kıyamet gününün madeni simgeleri" sözüyle savaş uçakları kastedilerek hangi sanat yapılmıştır?
24) Pablo'nun kadınının adı nedir?
25) Roberto'nun havaya uçuracağı köprüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?