1) Robert Jordan'ın gönderdiği notu General Golz'e kim ulaştırır?
2) Hemingway'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3) Çevreyi inceleyen genç adam, soluk haki renkli fanila gömleğinin cebinden dürbününü çıkardı." cümlesinde geçen "haki" sözcüğünün anlamı nedir?
4) " 'Vamos. Çirkin değilmişim! Çirkin doğdum ben. Tüm yaşamım boyunca çirkindim.' "                                  Metinden hareketle bu sözleri söyleyenle ilgili hangisine ulaşılamaz?
5) Roman kahramanlarından Rafael ……..                        cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
6) "Dağın sırtına yaslanmış olan köprü, akşam güneşinde boğazın yalçın boşluğunun önünde kapkara görünüyordu. Ayakları arasında tek bir kemeri olan, çelik bir köprüydü. İki ucunda birer nöbetçi kulübesi vardı." Bu parçada kullanılan anlatım tekniği hangisidir?
7) "Başı açık, ağır ağır yürüyerek kapıdan dışarı çıktı, sundurmadan aşağı indi." cümlesinde geçen "sundurma" sözcüğünün anlamı nedir?
8) "Bir seksen boyunda irikıyım bir adamdı, elleri ayakları kocamandı."                                                         Aşağıdakilerden hangisi  "irikıyım"  sözcüğünün zıddı olamaz?
9) Romanın konusu hangi ülkede geçer?
10) "Ormanda, çamların iğne yapraklarıyla kaplanmış kahverengi toprağa yüzükoyun uzanmış; çenesini, kavuşturduğu kollarına dayamıştı. Çam ağaçlarının tepelerinde, yükseklerde bir yel estirip duruyordu. Uzandığı yerden hafif bir eğimle inen dağın yamacı, aşağılarda alabildiğine dikleşiyordu."                   Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Ingles" romanda kime ya da neye denir?
12) "Tam o sırada V düzeniyle üç Heinkel, açık deniz üzerinde alçaktan uçarak onlara doğru geldi."  cümlesinde adı geçen uçaklar, hangi ülkeye aittir?
13) Robert Jordan neden yolu gözetlemeye Anselmo'yu gönderir?
14) El Sordo'nun kampında ailesinin ölümünü hatırlayarak ağlamaya başlayan eski boğa güreşçisi genç, kimdir?
15) Aşağıdakilerden hangisi Hemingway'ın eserlerinden biri değildir?
16) Maria, anne ve babasını nasıl kaybeder?
17) Finito'nun güreş için anlaşma yaptığı yer neredir?
18) Pablo nerelidir?
19) Maria'nın saçı nerede kazınmıştır?
20) "Köprü işi için en büyük tehlike olarak görülen  kişi …….." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
21) Robert Jordan köprüye patlayıcıları yerleştirirken ona kim yardım eder?
22) "Valencia romanda adı geçen………"                          Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
23) Aşağıdakilerden hangisi Hemıngway'in eserlerinden biri değildir?
24) "General Golz………………." Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
25) "Romanın yazarı Ernest Herningway …………."              Cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?