1) Köprüyü havaya uçurma işinde makinalı tüfeği kullanma görevi kime verilir?
2) Aşağıdakilerden hangisi romanın verdiği mesajlardan biri değildir?
3) "Düşmanları öldürmekle onlara hiçbirşeyi öğretemezsin. Köklerini kurutamazsın onların, çünkü daha büyük tohumları daha da çoğalır. Hapishane bir işe yaramaz. Hapishane yalnızca nefret yaratır. Tüm düşmanlarımız bunu öğrenmelidir." Yukarıdaki bu düşünceler romandaki hangi kahramana aittir?
4) Köprünün patlatılacak olmasından rahatsızlık duyan kişi kimdir?
5) Treni çetelerle birlikte havaya uçuran kişi kimdir?
6) Romanda hangi akımın izleri görülür?
7) Marty, Karko'dan hiç hoşlanmadığı hâlde neden ona karşı ses çıkaramaz?
8) Robert Jordan nerede uyur?
9) " 'Ama anlaman gerek' diye açıklama yaptı Pilar.  'Artık bir tek cin fikirlilikle paçayı kurtarmak için çok geç.' " Parçada geçen "paçayı kurtarmak" deyimi aşağıdakilerden hangisine anlamca en uzaktır?
10) "Şimdiyse tükenmiş, iğdiş edilmiş bir erkek domuz gibi işi bitmiş durumda diye düşündü." cümlesinde geçen "iğdiş edilmek" sözcüğünün anlamı nedir?
11) Aynı kampa Robert Jordan'dan önce gelen patlayıcı uzmanı kimdir?
12) Pablo kaç yaşlarındadır?
13) Ernest Herningway, Pulitzer Ödülü'nü hangi yıl kazanır?
14) Robert Jordan'ın at çalmakla görevlendirdiği kişi kimdir?
15) Robert Jordan'ın köprüyü havaya uçurma planını alt üst eden şey nedir?
16) Romanın baş kahramanı hangi alanda profesördür?
17) Maria ile Robert Jordan'ın ortak yönü nedir?
18) "Ormanda, çamların iğne yapraklarıyla kaplanmış kahverengi toprağa yüzükoyun uzanmış; çenesini, kavuşturduğu kollarına dayamıştı. Çam ağaçlarının tepelerinde, yükseklerde bir yel estirip duruyordu. Uzandığı yerden hafif bir eğimle inen dağın yamacı, aşağılarda alabildiğine dikleşiyordu."                   Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?
19) Robert Jordan köprüye patlayıcıları yerleştirirken ona kim yardım eder?
20) Roberto'yu Pablo'ya karşı destekleyenlerin başında kim gelir?
21) Robert Jordan'un ayağı nasıl kırılır?
22) Romanda adı sıkça geçen köprüye yakın bir ……..         Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
23) "Lokomotif, kocaman yaralı bir hayvan gibi yana yatıverdi." Bu cümledeki söz sanatı nedir?
24) Robert Jordan babası nasıl ölmüştür?
25) Finito'nun güreş için anlaşma yaptığı yer neredir?