1) Ahmet Nurettin'in hangi yakın akrabası suçsuz yere tutuklanır?
2) Hasan ve babasının barıştıktan sonraki planları nedir?
3) ''Genç kızlar, hayal kurar ve sözlere inanırlar; ihtiyar kadınlar, ölümden korkar ve cennet için söylenenleri heyecanla dinlerler.'' Bu parçanın anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
4) Ayni Efendi, Hasan'ın neyi olur?
5) Ahmet Nurettin'in, kaybettiği kardeşinin yerini almasını dilediği kişi kimdir?
6) ''Belinde bir kılıç gibi ve silahlığında bir kubur bulunan nöbetçi, kaymakanlığın önünde nöbet tutuyordu.'' cümlesindeki ''kubur'' nedir?
7) Hasan, yaşadığı hayat tarzını neye benzetir?
8) ''Altlarında derin uçurum.
Gökyüzü uzaktı üstlerinde
Onlarsa tehlikeli hayat yolunda
Güvensiz cambaz ipi üzerinde.''
Dizelerinde hayatın hangi yönüne vurgu yapılır?
9) Ahmet Nurettin'in babası, tutuklu olan diğer oğlunu kurtarması için onu kiminle görüşmeye gönderir?
10) ''En iyi insanlar, en güzel anlarında bile bu güçsüzlükten, bu bağımlılıktan irkiliyorlar.''Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen ''irkilmek'' sözcüğünün anlamlarından biri olamaz?
11) Tutuklulara yardım eden kişi kimdir?
12) Hacı Sinaneddin ne iş yapar?
13) Kaymakam, Hacı Sinaneddin'i tutuklayarak nereye gönderir?
14) Ahmet Nurettin ne ile meşguldür?
15) Ahmet Nurettin hangi Tekke'nin şeyhidir?
16) Miralay Osman Bey'in, Ahmet Nurettin'e Hacı Sinaneddin'le ilgili verdiği haber nedir?
17) Ahmet Nurettin'e göre Hasan'ın odasının dağınıklığının sebebi nedir?
18) Hasan'ın kendi evinde, Ahmet Nurettin'i buyur ettiği odada, onu şaşırtan nedir?
19) Hasan'ın yaptığı ilk iş hangisidir?
20) Hacı Sinaneddin neden vergisini ödemez?
21) Hasan, Ahmet Nurettin'e içinde bulunduğu düşüncelerden silkinip kurtulması için ne yapmasını önerir?
22) ''Tatlı söz, kökü derinliklerine, dalları da göğe doğru uzanan güzel bir ağaç gibidir.'' sözüne anlamca en yakın olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
23) Babasını uğurlamaya giden Ahmet Nurettin'i tekkede bekleyen kimdir?
24) Ahmet Nurettin'in ormanda görüp tanıştığı çocuk, eğitimini neden yarım bırakmıştır?
25) ''Sükûnette söylediğin sözlerin yıkıcı fırtınalar yarattığını gizlemiyordum.'' cümlesindeki ''sükûnet'' sözcüğünün anlamı nedir?