1) Tekkede odasında kendini asmaya yeltenen kişi kimdir?
2) Ahmet Nurettin'e göre Hasan'ın odasının dağınıklığının sebebi nedir?
3) Kadı Ayni Efendi öldükten sonra bu göreve kim getirilir?
4) Ahmet Nurettin'in kaç kardeşi vardır?
5) ''Anneannesi öldükten sonra, dünyada tek başına kalmış. Harpte ölen bir annenin yetim kalan çouğu olarak bırakıldığı köyde çobanlık yapıyordu.'' Bu parçada sözü edilen roman kahramanı kimdir?
6) Aylardan beri hasta yatan Ali Ağa Caniç'in Mevlevi tekkesinden yanına çağırttığı kişi kimdir?
7) Hasan'ın öğrenimini tamamladığı yer neresidir?
8) Ahmet Nurettin, kardeşinin mezarını bulmak için kimden yardım ister?
9) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Nurettin'in kişilik özelliklerinden biri sayılamaz?
10) Ahmet Nurettin ve kardeşinin başına gelenlerden kimler sorumudur? 
11) Ahmet Nurettin ne ile meşguldür?
12) Ahmet Nurettin'in bahçesinde saklanan kaçağa kendince verdiği ad nedir?
13) Hafız Muhammed'in, Ahmet Nurettin'e verdiği kötü haber nedir?
14) Kadı Ayni Efendi hangi olay sonucunda ölür?
15) Ahmet Nurettin'in babası köyden nereye, niçin gelir?
16) Ahmet Nurettin'in kardeşi Harun, öldürülmeden önce kimin yanında çalışmaktadır?
17) ''Bu uzaklıktan bile baltanın geniş ağızlı ve keskin olduğunu, kudurmuş gibi ağacı ta iliğine kadar dişlediğini anlayabiliyordum.''Bu cümledeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
18) Ahmet Nurettin'in tutuklu olan kardeşi kimdir?
19) Hasan'ın, Ahmet Nurettin'in tutuklu kardeşi Harun'u kurtarmak için önerisi nedir?
20) Hasan ve babasının barıştıktan sonraki planları nedir?
21) Hasan, babasına armağan etmek için Molla Yusuf'tan neyi satın almak ister?
22) Molla Yusuf'un insanları hayrete düşüren meziyeti nedir?
23) '' Sevinçten deli gibi olan ellerim, ölmediğimi kanıtlayan bu çıkını sıkıca göğsüme bastırıyordu.'' cümlesinde geçen ''çıkın'' nedir?
24) Romanın değişmez, katı dini kurallardan ve tutucu yaşam tarzından vazgeçemeyen kişisi kimdir?
25) Aşağıdakilerden hangisi tekkede yaşayanlardan biri değildir?