1) Çocuk, Nüzhet’le evlenmelerinin mümkün olmadığını hangi mantıklı sebebe dayandırıyor?
2) Çocuğun hastalığı kaç yaşından beri devam etmektedir?
3) Bağırmak arzuları gelip gidiyor. Yudum yudum su içiyorum. Kapı tekrar açıldı. Aynı kadın. Tepsiyi almak için yaklaşınca, yüzüme, beni hiç anlamayan, varlığımı inkâr eden gözlerle baktı.”   Kadının bu davranışının sebebi nedir?
4) Odama giren kadın dün geceki değil. Kısa boylu, başörtüyle yanaklarının yarısına ve kaşlarına kadar başını kapamış. Yüzünü göremiyorum hep yere bakıyor, gözlerini bir kere bile bana çevirmedi. Yerinden kaldırdığı masa onun için benden daha önemli. Dikkatle işini yapıyor.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangilerine başvurulmuştur?
5) Çocuk, evinde yatarken, pansumanını kim yapmıştır?
6)   Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben, o gün çok yürümüştüm ve doktorların kat’ i ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim.” Çocuğu bu şekilde davranmaya iten sebep ne olabilir?
7) “Kendimi çok sevdiğim an kendime çok acıdığım an. Beni yalnız bu koruyor: ……” Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8) Roman kahramanı olan hasta çocuğun edebiyattan anlayan, bilgili ve kültürlü bir kişi olmasından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
9) Paşa’nın evindeki hizmetçinin adı nedir?
10) “İçimde büyük bir boşluk açıldı. Kalbimin çarpıntısından başka hiçbir şuurum kalmamıştı. Bu derunî boşluğu doldurmak için etrafa kulak verdim. Erenköy mırıldanıyordu.” Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
11) Çocuğa göre bazı kişilerin aşırı derecede Fransız hayranı olmasının          sebebi nedir?
12) Hastabakıcılar girdiler. Bir şey söylemelerine meydan bırakmadan yataktan indim, terliklerimi kolayca giydim, fakat artık yelkenli bir gemi gibi kendimi talihin rüzgârına bırakmıştım, akıp gidiyordum, odamdan ameliyathaneye nasıl geçtiğimi bilmedim.” Yukarıdaki paragrafta ameliyat öncesi, çocuğun ruh hali anlatılmıştır. Bu paragraftan çocuğun ruh haliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi             çıkarılamaz?
13)  “Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai meseleleri anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye’de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyassı olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum.” Bu satırlar hasta çocuğun, paşa ve Ragıp ile kavgasını anlatan bölümden alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kavganın sonuçlarından biri değildir?
14) Uzun boy. Seyrek ince ve sarı saçlar. Etlerinin her parçası aynı pembelikte sıhhatli bir baş. Daima gülmeye alışmış ve ciddi halinde bile gülümseyen bir ağız. Amelî ve haricî bir zekânın daralttığı muzip, derinliksiz, kıvrak mavi gözler. İçinde –bana baktığı zaman- gurur, müsamaha, şefkat ve yukarıdan aşağı inen bir takdir.”             Yukarıdaki paragrafta tanıtılan kişi kimdir?
15) “Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai meseleleri anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye’de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyassı olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum.” Yukarıdaki düşünce edebiyatımızdaki hangi dönemin ürünüdür?
16)  “Doktor anlatıyordu: —Bu zavallı, dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan… Bunların öldükten sonra         bir       mezarları bile yoktur. Fakat bu, teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırnağa       kadar adaleleri sayılıyor. Hem yağsız, yavan bir ceset, teşrih bıçağını yormaz.”               Doktorun bu açıklamaları hasta çocuğa neyi hatırlatıyor?
17) “Paşa bana sordu: —E… Doktor Ragıp’ı nasıl buldun, bakalım? Bu sorunun önemini derhal anladım: Ciddî bir danışma. Ben küçükken bile bazı        fikirlerime ehemmiyet veren Paşa’nın artık bugünkü düşüncelerimden kendime göre            amelî neticeler çıkaracağını biliyordum.” Aşağıdakilerden hangisi çocuğun bu konuşmada Dr. Ragıp’la ilgili           söylediklerinden biri değildir?
18)  “Bütün fakir çocuklar hastanesinin romanı” olan Peyami Safa’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?
19) “Ve baktım: Minderde üst üste konmuş iki yastık. (Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış.) Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. (Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış.) Ha… İşte masanın üstünde bir şişe: Kordiyal. (Demek annem bir fenalık geçirmiş.)…Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
20) Bizim sofa da galeyanda. Her gün dolup boşalıyor, sandalyeler devamlı yer değiştiriyor. Ben minderin üstünde arka üstü yatıyorum; etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
21)   “—Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların, ellerinde ekmek kabuğuyla ve çerden çöpten yapılmış oyuncaklarla, ağır ağır düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım ve güç bulurum, çünkü bunların hepsi benim evim gibidirler.”      Çocuğun, kendi evini bulmakta zorluk çekmesinin nedeni aşağıdakilerden             hangisidir?
22) “…Yalnız, büyüdükçe birbirimize yabancılaştığımızı birkaç kez fark etmiştim, aramıza meçhul anlaşmazlık setleri yığılıyordu ve ben bunları yıkmaya çalışmaktan zevk alıyordum, fakat her birini yıktıkça daha büyüğünün önüme çıktığını görmek beni hem sevindiriyor, hem kederlendiriyordu. Birbirimize açıldıkça kapanıyorduk. Önceleri her şeyimizi birbirimize açık anlatırken, sonraları, beni kendime karşı, onu da kendisine karşı hayrete düşüren birçok tereddütler ve hesaplar içinde susmaya başladık…” Çocuk, bu gelişmeleri neye bağlıyor?
23)  “Öğleye doğru muayene odasının önü doldu. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular ve anneler, hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler. Karanlık dehliz. Kapalı kapıların mustatil buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların     buğusu, yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım teknikleri hangisidir?
24) Yazarın bu romanı kaleme alırken en çok yararlandığı kaynak nedir?
25) Nüzhet, kaç yaşındadır?