1) Aşağıdakilerden hangisi yazarın, romanda başarılı olmasının nedenlerinden biri olamaz?
2) Kiminin şahnişini biraz daha yumrulmuştur, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir ve hepsi hastadır onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum ve hepsi iki üç senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar, onları çok seviyorum ve hepsi rüzgârdan sancılandıkça ne kadar inilderler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar, onları çok… çok seviyorum.”             Yukarıdaki paragrafta yazar, neden bahsetmektedir?
3) Cahit Sıtkı’nın “Bu kitap bugünkü Türkçenin sanatkâr elinde ne harikalar verebileceğini ispata kâfidir. Bir hastalığın destanı olan bu kitapta bir mısra kadar güzel cümleler var.” övgüsü yazarın hangi alandaki başarısının övgüsüdür?
4)  “Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.” Bu parçada yazar neyi ön plana çıkarmak istemektedir?
5) Hasta çocuğun eğitiminden bahsedilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
6) “Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür, her günün hadiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
7)   “Bu sözüm onu epey düşündürdü. Aramızda, hislerimiz hiç bu kadar soyunmamıştı.” cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
8)   Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben, o gün çok yürümüştüm ve doktorların kat’ i ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim.” Çocuğu bu şekilde davranmaya iten sebep ne olabilir?
9) - Fakat bunlar benim ilk görüşlerim. Siz o zatı daha önceden tanıyorsunuz, daha iyi bilirsiniz. Bütün bu konuşuşumda, kendimden ummadığım bir itidal, kendileriyle münakaşa       edilmeyecek kadar haklı adamların itidalini göstermiştim. Paşa bir iki kısa kahkaha       ile…’ Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
10) Bizim sofa da galeyanda. Her gün dolup boşalıyor, sandalyeler devamlı yer değiştiriyor. Ben minderin üstünde arka üstü yatıyorum; etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
11) Köşkün derinliklerinde cereyan eden ruhî bir trajediden haberi olmayan bu kadın, yengeme her fırsatta Doktor Ragıp’ı övüyordu.”             Çocuğun bahsettiği bu kadın kimdir?
12) Nüzhet, kaç yaşındadır?
13) “Ve baktım: Minderde üst üste konmuş iki yastık. (Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış.) Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. (Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış.) Ha… İşte masanın üstünde bir şişe: Kordiyal. (Demek annem bir fenalık geçirmiş.)…Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
14) Çocukluğumun birçok seneleri bu köşkte, bu bağda, bu bahçede geçti. Fakat kendimi yeni bir dekorun içinde buluyorum, etrafımda her şey değişiyor, asıl ben değişiyorum; iki gün içinde ne hadiseler! Ben iki gün evvelki kendimi ve iki gün evvelki etrafımı tanımıyorum. Ve içimde geriye dönmek korkusu var. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum.” Çocuğun iki gün içerisinde bu kadar değişmesine sebep olan gelişme        aşağıdakilerden hangisidir?
15) Doktor, Nüzhet’le evlendikten sonra hangi şehirde yaşamayı düşünmektedir?
16) Romanla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17) Roman kahramanı olan hasta çocuk kaç yaşındadır?
18) Yatak odama girerken, kapının önünde Nurefşan’ı gördüm. Elinde bir şamdan:        —Sizi bekliyorum, dedi. Şimdi sizin cibinliğinizi kurdum. Sivrisinekler çoğaldı. Odaya benimle beraber girdi. Etrafına bakınıyor, benim daha fazla rahat etmem için             odada yapılacak yeni işler arıyor, bulamamaktan canı sıkılmış görünüyor.” Nurefşan’ın bu hareketlerinin sebebi nedir?
19) Çocuğa göre bazı kişilerin aşırı derecede Fransız hayranı olmasının          sebebi nedir?
20) Doktorlar çocuğa niçin kızarlar?
21) Paşa’nın gazete okumamasına sebep olan gazete hangisidir?
22) En uzak arkadaşlarımın ziyareti… Ümitler… Akrabada telaş (Fakat Erenköyü’nün felaketten haberi yok ve duymasını istemiyordum). Adalar’dan ve Boğaziçi’nden mektuplar. Herkeste bir tavsiye hastalığı…”   Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümlede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
23) Çocuk, Nüzhet’le evlenmelerinin mümkün olmadığını hangi mantıklı sebebe dayandırıyor?
24) Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir tartışma duydum ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım, Nüzhet’le annesinin sesi:             —Anne, bana söyleme bunları… İşitmek istemiyorum             —İşit! İşitmelisin! Canını sokakta mı buldun? Allah korusun.”             Çocuk, Nüzhet’le annesi arasındaki bu tartışmayı nasıl yorumluyor?
25) Nurefşan, Nüzhet’in evliliği ile ilgili gelişmeleri niçin hasta çocuğa bildirmiştir?