1) Roman kahramanı olan çocuğun adının söylenmemesinin sebebi ne olabilir?
2) Paşa, niçin gazete okumamaktadır?
3) Çocuk, hastanede yatarkenki duygularını: Hep gittiler. Yapayalnız. Çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık, iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor.” şeklinde dile getiriyor. Çocuk yukarıdaki parçadaki benzetmeyi niçin yapmıştır?
4) Dr. Ragıp, Nüzhet’ten kaç yaş büyüktür?
5) “Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai meseleleri anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye’de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyassı olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum.” Yukarıdaki düşünce edebiyatımızdaki hangi dönemin ürünüdür?
6) Harap oluyorsunuz. Korkarım ki bütün hayatınız tehlikeye girecek… Bu hastalığa bir son verelim. Bu bacağı tamamıyla feda edeceksiniz, başka çare yok. Yüzümde nasıl bir değişme görmüş olacak ki telaşla ekledi:” Doktor, hasta çocuğu teselli etmek için neler söyler?
7) -Sen izci misin? Bu metaneti nereden öğrendin? Bak, bacağın iyi olsun, futbol oynayacaksın fakat oynamasan iyi. Hastalık tamamıyla geçse bile o bacağı yorma!             — Ben futbol sevmem.             — Ha… Sen …………seviyorsun.”             Çocuğun sevdiği şey nedir?
8) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?
9) Nüzhet’in, doktorla evlenmesini kim istemektedir?
10) Uzun boy. Seyrek ince ve sarı saçlar. Etlerinin her parçası aynı pembelikte sıhhatli bir baş. Daima gülmeye alışmış ve ciddi halinde bile gülümseyen bir ağız. Amelî ve haricî bir zekânın daralttığı muzip, derinliksiz, kıvrak mavi gözler. İçinde –bana baktığı zaman- gurur, müsamaha, şefkat ve yukarıdan aşağı inen bir takdir.”             Yukarıdaki paragrafta tanıtılan kişi kimdir?
11) “Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir tartışma duydum        ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım; Nüzhet’le annesinin sesi: —Anne, bana söyleme bunları… İşitmek istemiyorum —İşit! İşitmelisin! Canını sokakta mı buldun? Allah korusun.” Annesi Nüzhet’i hangi konuda uyarıyor?
12) Ve bir şırıltı, diğer kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler…” Yukarıdaki betimlemenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
13) Paşa ne tür kitaplardan hoşlanmaz?
14) Çocuğun hastalığı kaç yaşından beri devam etmektedir?
15)  Cevap vermedi ve sofa ile mutfak sustu. Hastalığımı doğrudan doğruya o andan itibaren düşünmeye başlamıştım. Onu teselli için söylediğim söz beni de aldatacak bir cazibe aldı ve bir ümit kapısı açtı.”             Çocuk kimi teselli etmek için hastalığı hakkında yalan söyler?
16) Nurefşan, Nüzhet’in evliliği ile ilgili gelişmeleri niçin hasta çocuğa bildirmiştir?
17) Çocuğa göre Dr. Ragıp, Nüzhet’i niçin mutlu edemez?
18) Romanla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
19) Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
20) Romanda aşağılardan hangisine değinilmemiştir?
21)  “Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.” Bu parçada yazar neyi ön plana çıkarmak istemektedir?
22) Çocuk, Nüzhet’le evlenmelerinin mümkün olmadığını hangi mantıklı sebebe dayandırıyor?
23) Nüzhet, kaç yaşındadır?
24)   Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben, o gün çok yürümüştüm ve doktorların kat’ i ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim.” Çocuğu bu şekilde davranmaya iten sebep ne olabilir?
25) Romanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?