1) "Kendisine bunları söylediğin zaman yapacağı bütün hareketleri zihnine koy. Hiçbir tafsilatı unutmamalısın. Burnunu siler yahut gülerse, gözleri parlar yahut yaşlanırsa, neşeli yahut kederli, kaygılı yahut rikkatli görünürse hepsinin ayrı ayrı manası vardır." Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?"
2) Don Kişot'un Beyaz Ay Şövalyesi ile yaptığı cirit oyunun hakemi aşağıdaki kişilerden hangisidir?
3) "'Hiçbir tafsilatı unutmamalısın. Bu gibi meselelerde, kendine göre az çok ehemmiyeti olmayan hiçbir teferruat yoktur. Bu söylediklerim kulağına küpe olsun." Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?"
4) "Öteki şövalye tolgasını takmış ve kenarlarını o şekilde indirmişti ki, yüzünü görmek mümkün değildi. Kılığı kıyafeti pek yerindeydi. Zırhının üstüne oturttuğu görülmemiş bir şekildeki tolgasının dört bir yanında küçük küçük gümüş aynaların parladıkları görülüyordu. Tolganın tepesinde beyazlı, yeşilli kuş tüyleri sallanmaktaydı. Mızrağı bilek kalınlığında idi ve sağlam bir demir sapı vardı." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?"
5) Sanço Panza'nın Don Kişot ile olan yolculuğu için yanına aldığı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
6) "Don Kişot gözlerini açtı; fakat binayı görür görmez bunun bir şato olduğunu ve Sanço'nun hiçbir şeyden anlamadığını söyledi. Seyis mırıldandı: - Şato olmuş, han olmuş benim için ikisi de bir. herhalde az çok yardım göreceğimiz yer burası. Bize lazım olan da bu değil mi?" Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
7) 'Prensesin sizi ne kadar sevdiğini kulaklarınızla işitiyor musunuz? Kahramanımız suratını sarkıtarak mırıldandı." Altı çizili deyimin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
8) Don Kişot'un şövalye rütbesine ulaşabilmesi için yapması gereken ilk iş nedir?
9) Talihsiz olaylar yaşayan Don Kişot kendisine aşağıdaki isimlerden hangisini takmıştır?
10) "Az buçuk karasızlık içindeydi. Bir yandan hancının nasihatlerini hatırlıyor, para, temiz çamaşır ve merhem almak için en kısa yoldan evine dönmeyi düşünüyordu. Öte yandan da bir gün evvel gittiği yolun tersine gitmek onun gücüne gidiyordu. Bilinmez onu büyük bir kuvvetle ileriye doğru çekmekte idi. Kararı onun yerine atı verdi. Efendisi düşüne dursun bu asil hayvan, meydanı boş bularak, uslu uslu köyün yolunu tuttu.'' Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
11) Aşağıdakilerden hangisi papaz ve berberin, Senyör Keseda'nın çıldırdığına kanaat getirme gerekçelerinden biri olamaz?
12) Basilio Quiteria ile evlenebilmek için Camacho'ya nasıl bir oyun hazırlamıştır?
13) "Dünyada bu Sanço Panza'dan daha mesut adam var mıdır? Ruhu üzerinde en küçük bir kaygı ve tasa yükü yok. Düşüncesi sevgili eşeğinden başka bir şey değildir." Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
14) Prenses Micomicona'nın ülkesi nerede bulunmaktadır?
15) Quiteria'nın ailesi Basilio ile evlenmesine neden izin vermemiştir?
16) Don Kişot kimlerin düğününe katılmıştır?
17) Don Kişot romanı nasıl bir girişle başlamıştır?
18) Prenses Micomicona'nın yaveri kılığındaki kişi gerçekte kimdir?
19) Basilio'nun ölmeden önceki son arzusu nedir?
20) "Pek az sonra hancı kapıda göründü. Kurnaz bakışlı bir şişman adamdı. Hemencecik durumu kavradı ve nasıl bir insanla karşı karşıya olduğunu anladı.'' Parçada anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?"
21) Don Kişot Kara Dağ'da ne yapmıştır?
22) Don Kişot'a kim silah kuşandırmıştır?
23) "Şövalye gözü açık rüya görüyor ve bu rüyalardan hiçbiri doğru çıkmıyordu." Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?"
24) Don Kişot romanında ''Don Kişot'' ve ''Sanço Panza'' hangi tipleri temsil etmektedir?
25) Sanço, Dulcinea'ya mektubu götürmek için ne ile yola çıkmıştır?