1) " ''Sen ki kucağımda doğdun; yıllarca ocağımı, çoluk çocuğumu şenlendirdin; karım seni dünyanın bütün hayvanlarından fazla seviyordu. Ey bana dünyanın bütün işlerinde yardım eden ve komşularımı hasetten çatlatan sadık eşekciğim sen nerelerdesin?" Sanço'nun içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?"
2) "Kendisine bunları söylediğin zaman yapacağı bütün hareketleri zihnine koy. Hiçbir tafsilatı unutmamalısın. Burnunu siler yahut gülerse, gözleri parlar yahut yaşlanırsa, neşeli yahut kederli, kaygılı yahut rikkatli görünürse hepsinin ayrı ayrı manası vardır." Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?"
3) Don Kişot, hangi olaydan sonra adını ''Aslanlar Şövalyesi'' olarak değiştirmiştir?
4) Aşağıdakilerden hangisi romanda bulunan bölümlerden birisi değildir?
5) Papaz ve Berber, Dorote'yı Don Kişot'a kim olarak tanıtmışlardır?
6) "Sanço Panza efendisinin deliliklerine pek fazla aldırmayıp ovaya indi. Az sonra Toboso'nun yolunu tutmuş ve bir zaman sonra kendisine heyecenlı bir altı okka oyunu oynamış oldukları hanın yanına varmıştı. Sanço burayı görünce pek memnun olmadı; çünkü hizmetçi Moritornes'ten başka buradaki bütün insanlara kin bağlamıştı'' Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
7) Kürek mahkumlarının kurtulmasını sağlayan Don Kişot mahkumlardan ne istemiştir?
8) "Az sonra hancı kapıda göründü. Kurnaz bakışlı bir şişman adamdı. Hemencecik durumu kavradı ve nasıl bir insanla karşı karşıya olduğunu anladı.aklını kaçırmış adamların pek damarına basılmayacağını biliyordu." Parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
9) ''Ah sevgili dostum, diyordu, biricik sadık arkadaşım, neden bu aptallığı yaptım ben? Bir adaya vali olmaya kalkmak aptallık değil de nedir? Sen kim, valilik kim? Başımdan büyük işlere karışacağıma ne diye rahat rahat köyceğizimde oturmadım? Milletleri idare etmek için yanıp tutuşan yığınlarla insan var, fakat benim için bitmiştir artık bu macera.'' Parçadan hareketle Sanço için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10) Don Kişot ve Sanço Panza'nın davetli olduğu düğün kime aittir?
11) Don Kişot seyislik yapması için aşağıdaki kişilerden hangisini kendisine yardımcı olarak seçmiştir?
12) "Zavallı dostum görüyorsun ki talih, gezici şövalyelere her zaman yar olmuyor. Bu konu üzerine bir çok hikayeler okuduğumu hatırlıyorum, fakat müsterih ol. en sonunda talih kahramanlara güler yüz gösterir. biçare seyis efendisine inanmak istiyor, fakat bir şey söyleyemiyordu. yalnız yüreğinin içinden gelir gibi derin göğüs geçirmelerle yetindi'' Yukarıdaki parçada Don Kişot'un Sanço Panza'ya söyledikleri yer almaktadır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
13) Don Kişot bütün servetini ne için harcamıştır?
14) Don Kişot ile savaşan Aynalı Şövalye kimdir?
15) "(I) Fakat o olanları görmüyordu. (II) Bu gece onun yeni başlayan hayatının en güzel gecesi idi. (III) Birkaç saat sonra şövalye olacak ve yollarda rastlayacağı herhangi bir barona meydan okuyabilecekti. (IV) Eski zamanların kabadayı bir asilzadesi gibi dövüşmeye hakkı olacaktı. Yukarıdaki paçadaki numaralı cümlelerden hangileri geleceğe yönelik bir yargı taşımaktadır?"
16) Don Kişot romanı için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
17) Mahkumlar içerisinde demir bir halkayla boynundan bağlanmış ve elleri kelepçenmiş mahkumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
18) Senyör Keseda'ya göre yiğit sövalyelerin görevleri hangisi olamaz?
19) Don Kişot'un hayaletler tarafından götürüldüğünü öğrenen Sanço Panza ne yapmıştır?
20) Basilio kimdir?
21) Don Kişot'u, handan şatosuna götürmek için Papaz, Berber ve Doroti'nin hazırladığı oyun nedir?
22) Aynalı Şövalye'yi bağışlayan Don Kişot nereye doğru yol almıştır?
23) Don Kişot'un Şato dışında geçirdiği ilk günün sonunda çokça memnun olamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
24) Don Kişot Beyaz Ay Şövalyesi ile nerede karşılaşmıştır?
25) Don Kişot'u yeldeğirmenlerinden kurtaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?