1) "(I) Ah ne kadar hakkınız varmış; ne güzelmiş o prenses Dulcinea. (II) Güneş gibi parıl parıl bir şey. (III) Kilisede dua okuyan piskopos gibi baştan ayağa altın sırmalı elbiseler giymiş. (IV) Yıldız tozundan yapılmış gibi ince ve hafif sarı saçlar." Yukarıda numaralandırılmış olan cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?"
2) Aşağıdakilerden hangisi Papaz ve Berber Nicolas'ın Don Kişot'u evine döndürmek için yaptıkları oyunlardan biri değildir?
3) Aşağıdakilerden hangisi Dük ve Düşesin Sanço ve Don Kişot'a yaptığı oyunlardan birisi değildir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Don Kişot'un Kara Dağ'da yaptıklarından biri değildir?
5) "Onun bu adamla uzun uzun konuşmaları köylünün karısını iyiden iyiye pirelendirmekte idi." Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
6) Aşağıdakilerden hangisi romanda bulunan bölümlerden biri değildir?
7) "Sanço eşeğinin üzerinde, kabil olduğu kadar uygun bir vaziyet eldı, heybesinden yiyecekler çıkararak bir yandan yemeye bir yandan yürümeye başladı. Ara sıra elindeki sukabağını dudaklarına götürüyor ve o kadar keyifle içiyordu ki, bir Almanın ağzını sulandırabilirdi. sanço karnını doyurduktan sonra çok ferahladı ve maceracılık zenaati için heyecan duymaya başladı.'' Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki parçaya uygun düşmektedir?
8) "Amma da tabansız herifmişsin dedi, çıkar bakalım şu koşumları da istediğin yere cehennem ol." Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
9) Sanço Panza doktorunu neden zindana kapattırmak istemiştir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Cervantes'e ait bir eser değildir?
11) "Hayvancık hayretler içindeydi. Ne oluyoruz? Ortalık daha karanlıkken, ahır rahat, samanlar ılık ve yumuşakken şatodan çıkmak niçin? Efendim acaba çıldırdı mı?'' Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?"
12) Vali olan Sanço Panza, baktığı ilk davada köylü ve terzi hakkında hangi hükmü vermiştir?
13) Quiteria'nın düğününe gelen Basilio ne yapmıştır?
14) 'Don Kişot'un bu sözlerine meydan okuyucu hareketlerine hayret eden berberde eşeğini durdurarak Don Kişot'u alargadan dikiz etmeye başladı'' Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
15) "Etrafındaki ağaç dallarında öten kuşlar kadar mesut ve hafifti.'' Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük grubu benzetmenin hangi yönüdür?
16) Aşağıdakilerden hangisi Papaz ve Berber Nicolas'ın Don Kişot'u evine döndürmek için yaptıkları oyunlardan biri değildir?
17) Şövalyelik serüveni boyunca Don Kişot kaç defa evine dönmüştür?
18) Dük ve Düşes'in Don Kişot'u şatolarına çağırmalarının sebebi nedir?
19) Hancıya parasını ödemeyen Don Kişot ile Sanço'ya kumaş tüccarları nasıl bir ders vermişlerdir?
20) Sanço Panza şatosundan ayrıldıktan sonra çukura düşmesinin sebebini neye yormuştur?
21) Don Kişot seyislik yapması için aşağıdaki kişilerden hangisini kendisine yardımcı olarak seçmiştir?
22) Sanço Panza'ya bir ada verilmesinin sebebi nedir?
23) Hana gittiklerinde Don Kişot'un harap hâlini soranlara, Sanço Panza'nın söylediği yalan nedir?
24) Don Kişot'un Aynalı Şövalye ile savaşmak istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
25) Prenses Micomicona'nın Don Kişot'tan rica ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?