1) Don Kişot Kara Dağ'da ne yapmıştır?
2) "Sanço eşeğinin üzerinde, kabil olduğu kadar uygun bir vaziyet eldı, heybesinden yiyecekler çıkararak bir yandan yemeye bir yandan yürümeye başladı. Ara sıra elindeki sukabağını dudaklarına götürüyor ve o kadar keyifle içiyordu ki, bir Almanın ağzını sulandırabilirdi. sanço karnını doyurduktan sonra çok ferahladı ve maceracılık zenaati için heyecan duymaya başladı.'' Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki parçaya uygun düşmektedir?
3) Prenses Micomicona kimdir?
4) "Don kişot aslında orada nesneleri bizim algıladığımız gibi algılamıyor ve bu yüzden yeldeğirmenlerine değil; bilakis devlere karşı savaşıyor. İşte batı bu empatik yaklaşımıyla davranıştaki idealizme dikkat çekerken, bizim aklımız hep kurnazlıkta olduğu için bu davranışı alay vesilesi kılmışız ve "Don Kişotluk yapmayalım oğlum" söylemini doğurmuşuz. Yazara katılmamak elde değildir. Bu ülkenin Don Kişotlara ihtiyacı vardır.'' Parçadan hareketle ''Don Kişotluk yapmayalım.'' cümlesini söyleyen bir kişinin düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
5) "Dük ile düşesin Don Kişot ve Sanço'dan bahsedildiğini çok işitmiş oldukları doğru idi. Komşu şatolarca yüzlerce hikayeler anlatılıyor, böyle hallerde çok kere olduğu gibi bire bin katılıyor ve alay olsun diye vakalar alabildiğine şişiriliyordu. Bunun için dük ile düşes bu tesadüften çok memnun kalmışlardı." Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?"
6) Don Kişot'a kim silah kuşandırmıştır?
7) Sanço Panza doktorunu neden zindana kapattırmak istemiştir?
8) Don Kişot romanı kaç bölüm halinde kurgulanmıştır?
9) "Ormanın her tarafında korkunç savaş borazanları ötüyor ve bunlar çadırın bulunduğu meydanlığa yaklaşıyorlardı. Ayrıca trampet gümbürtüleri de duyulmaya başlamıştı. Nihayet ince ince düdük sesleri de bunlara katılınca ormanın esrarlı konseri tamam oldu ve ortalığı dehşet kapladı." Yukarıdaki parçada hangi duyu ile algılama söz konusur?"
10) "Ah nerelerdesin sen ciğerparem, diye inledi, sen ki kucağımda doğdun; yıllarca ocağımı, çoluk çocuğumu şenlendirdin; karım seni dünyanın bütün hayvanlarından fazla seviyordu.'' Parçada anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
11) Dük ve Düşes, Don Kişot ve Sanço Panza'yı şatolarına neden davet etmişlerdir?
12) Dük ve Düşes'in evinde kalan Don Kişot'un yattığı odada bulunan levhada aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır?
13) "(I) Fakat iki adam bu ümitlerinde aldanıyorlardı. (II) Don Kişot gezici şövalyelerin nasibi olan büyük maceraları yaşamak için şatodan ayrılmayı iyice kafasına koymuştu. (III) Kendisine şövalyelik kılıcı kuşatmış olan hancının nasihatlarinden hiçbirini unutmamıştı ve her sabah Sanço Panza'nın evine gidiyordu. (IV) Onun bu adamla uzun uzun konuşmaları köylünün karısını iyiden iyiye pirelendirmekteydi." Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?"
14) Sanço Panza'nın Don Kişot ile olan yolculuğu için yanına aldığı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
15) "Sanço:- Adama gittiğimiz zaman böyle konuşmayacaksın. Altınlar, elmaslarla süslü elbiselerin olacak, altın tepsiler içinde tavus kuşu kızartmaları yiyeceksin ne yazık ki henüz oraya gitmiş değiliz. Bu gecelik ağzıma atacak bir parça ekmeğin varsa hoş geldi, sefa geldi. Zaten çok yakında ada için haberler alacağız.'' Bu parçadan hareketle Sanço için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Aşağıdakilerden hangisi Don Kişot'un Kara Dağ'da yaptıklarından biri değildir?
17) Sanço Panza'nın valilikten vazgeçmesinin gerçek sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
18) Don Kişot bütün servetini ne için harcamıştır?
19) Don Kişot'un handa nöbet tutarken katırcıyı pataklamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20) Sanço Panza'nın eşeğini kim çalmıştır?
21) "Bu acayip kıyafetli adamın kendisine doğru geldiğini görünce berberin ödü patlamıştı. Başının adamakıllı derde gireceğine şüphesi yoktu. Canını kurtarmak için tabanları yağlamaktan başka selamet yolu göremedi.'' Yukarıdaki parçada kaç tane deyim vardır?
22) Don Kişot ve Sanço Panza katırcılar tarafından hırpalandıktan sonra yaralarını sardırmak için nereye uğramışlardır?
23) 'Hayır zavallı Sançocuğum. Fakat yemin ederim ki, iki güne varmaz bir çamçak dolusu gelecek o içkiden." Çamçak kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
24) Senyör Keseda'ya göre yiğit sövalyelerin görevleri hangisi olamaz?
25) Don Kişot Sanço Panza'ya seyisi olmasını kabul ettiği takdirde vadettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?