1) Gazetelerin Trablus'taki Türk-İtalyan savaşını anlatırken söz ettiği Türk binbaşı kimdir?
2) Kahveci, iş yerine neden bir gramofon koyar?
3) Sokullu Mehmet Paşa'nın köprüyü bu bölgeye yapmasının sebebi nedir?
4) "……bu kasaba halkının hayatı ile köprünün arasında yüzlerce yıllık sıkı bir bağ var."  Cümlede geçen "bağ" sözcüğünde hangi anlam olayına başvurulmuştur?
5) "Bunların hepsi de bu küçük kasabanın tekdüze, zahmetli güzel hayatına, yaşamış oldukları saf, içten yaşantıya, kendi yaşamları üzerine anılardı." cümlesinde geçen tekdüze sözcüğü yerine hangisi getirilemez?
6) Avusturya işgali ne zaman başlar?
7) Kasabanın hahambaşısı kimdir?
8) Roman, hangi iki savaş dönemini içerir?
9) Hangisi Ivo Andriç'in eserlerinden biri değildir?
10) "Slava" nedir?
11) Rahip Nikola'nın yaşlandıktan sonra yanına aldığı yardımcısı kimdir?
12) "Halktan bir grup, ölen Radisav'ın…………………………………….." cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?
13) Ali Hoca, Osman Karamanliya'ya hangi cezayı verir?
14) Sırp-Avusturya sınırında ortaya çıkan tifüs salgınından etkilenerek ölen Vişegradlı kimdir?
15) Kapiya'da fikir münakaşası yapan gençlerden hangisi Öğretmen bayan Zorka ile aşk yaşamaktadır?
16) Kitapta geçen: "Üç şey saklanamaz:Aşk , öksürük ve fakirlik" sözü,  aşağıdakilerden hangisine aittir?
17) 1900 yılına gelindiğinde Drina Köprüsü'yle ilgili gerçekleşen olay nedir?
18) Avusturya işgalinin 20. yılında köprüye asılan ilan halka hangi konuyu bildirmektedir?
19) Köprü üstündeki neşeli toplantıların, sohbetlerin, zevk ve eğlencelerin ortadan kalkması, romanda ne ile açıklanır?
20) Osmanlı Devleti, yapılan antlaşmalar sonucu Bosna'yı hangi ülkeye bırakır?
21) Romanda kasaba halkı özellikle hangi nitelikleriyle öne çıkar?
22) Zorka'ya veda etmeye gelen Glasinçanin'in Vişegrad'dan ayrılışının sebebi nedir?
23) İtalyanlar'ın Trablus'u işgali üzerine kendini suçlu hisseden Vişegradlı kimdir?
24) Balkan Savaşı hangi yılda başlamıştır?
25) "Drina Köprüsü'nün bir yanında………..bir yanında…………yaşar."  Cümledeki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?