1) Yazar 19.yy'ın ortalarında Sarayevo'daki salgınları anlatırken hangi peygamberin sözlerine yer verir?
2) Drina Köprüsü'nün yıkılma nedeni nedir?
3) Hangisi romanı standart bir tarih kitabından ayıran özelliklerden biri olamaz?
4) Drina Köprüsü'nün yakınındaki hanın geliri kesildikten sonra onu ayakta tutmaya çalışan kimdir?
5) "Mütevelli" sözcüğü ne anlama gelir?
6) Hangisi Ivo Andriç'in eserlerinden biri değildir?
7) Romana göre hangisi Lotika'nın otelinde işlerin bozulmasına neden olan etkenlerden biri değildir?
8) Aşağıdakilerden hangisi 1908 yılında Vişegrad'da meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
9) Tekgöz kime aşıktır?
10) Vişegrad'da açılan iki bankanın sahipleri kimlerdir?
11) Vişegrad halkının deyimlerine konu olan cellat kimdir?
12) Romanda yer almayan konu, aşağıdakilerden hangisidir?
13) Kitabın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
14) Sırp-Avusturya sınırında ortaya çıkan tifüs salgınından etkilenerek ölen Vişegradlı kimdir?
15) Romanın baş kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
16) Vişegrad kasabası hangi iki ülke sınırı üzerindedir?
17) Drina'nın kahverengi bir duvardan aşar gibi ağır bir dirsek çevirerek meydana çıktığı yerde, çok bereketli bir toprak parçası vardır. Alıntılanan parçada geçen "dirsek" sözcüğüyle hangi anlam olayına başvurulmuştur?
18) "……bu kasaba halkının hayatı ile köprünün arasında yüzlerce yıllık sıkı bir bağ var."  Cümlede geçen "bağ" sözcüğünde hangi anlam olayına başvurulmuştur?
19) Tren yolunun yapılması Drina Köprüsü'nün kaderini nasıl etkilemiştir?
20) "Bunların hepsi de bu küçük kasabanın tekdüze, zahmetli güzel hayatına, yaşamış oldukları saf, içten yaşantıya, kendi yaşamları üzerine anılardı." cümlesinde geçen tekdüze sözcüğü yerine hangisi getirilemez?
21) Duçeli Paşa'nın evlendiği kişi kimdir?
22) Drina Köprüsü'nün yapımına başlanırken işlerin başında kim vardır? 
23) Abid Ağa'nın köprü inşaatına zarar verenleri bulmak için  görevlendirdiği kişi kimdir?
24) Romanın 1990'lı yıllarda yeniden kazandığı popülarite, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
25) Abid Ağa'yı köprü yapımı görevinden alan sadrazam onun yerine kimi görevlendirir?