1) Unutmak, her acıyı siler,(1) unutmak, her acıyı arkada bırakırdı. ( 2) Şarkı söylemek ise unutmak için en güzel çare idi. (3) Çünkü insan şarkı söylerken daima sevdiği şeyleri düşünür. (4) Ve böylece insanlar fazla üzülmemeyi öğrenir.                                                                                                           Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklayıcısı durumundadır?
2) Dükkânını açmadığı için Avusturyalı çavuştan tokat yiyen kişi kimdir?
3) Romanda "Allah'ın Drina'yı terk ettiğini" düşünürken yolda can veren kişi kimdir?
4) "Ivo Andriç………..……………geçirmiştir."                                   Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
5) Ali Hoca, köprüye konan bombayla ilgili bilgiyi kimden alır?
6) "Meczup" sözcüğü ne anlama gelir?
7) Aşağıdakilerden hangisi Kapiya'da hayatı durduran olaylardan biri değildir?
8) "Onun için köprünün yapılışı ve alın yazısı üzerine anlatılan hikâyeler, aynı zamanda kasabanın ve kasabalıların hayat hikâyesidir."  Parçada hangi söz sanatına yer verilmiştir?
9) Zorka'yı Stikoviç'den kıskanan kimdir?
10) İtalyanlar'ın Trablus'u işgali üzerine kendini suçlu hisseden Vişegradlı kimdir?
11) Drina Köprüsü kurulmadan önce insanlar nehrinden nasıl geçmektedir?
12) Romanın konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
13) "Drina Köprüsü'nün yapımı uzun yıllar alır. Bu durum kasaba halkını canından bezdirir ve bunun üzerine bir grup……."  cümlenin sonuna hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
14) Önce bir sirk artistine sonra Duçeli Paşa' ya aşık olan içki düşkünü roman kahramanı kimdir?
15) "Amfiteatr" sözcüğü hangi anlama gelmez?
16) Lotika'nın  sevgisini, arada hiçbir çıkar ilişkisi olmadan  kazanan tek insan kimdir?
17) Zaria Meyhanesi'nde erkekleri eğlendiren kadın kimdir?
18) Romanın geçtiği coğrafyada birtakım toplumların zaman içinde bağımsızlıklarını kazanmaları, hangi düşünce sisteminin bir uzantısı sayılabilir?
19) Avusturyalıların kasabaya getirdiği yeniliklerden en önemlisi hangisidir?
20) Avusturya- Sırp savaşı sırasında Kapiya'da esir tutulan zengin Sırp kimdir?
21) Sokullu Mehmet Paşa'nın ölüm şekli nedir?
22) Drina Köprüsü hangi kasabadadır?
23) Köprü üstündeki neşeli toplantıların, sohbetlerin, zevk ve eğlencelerin ortadan kalkması, romanda ne ile açıklanır?
24) Yerel halkı Avusturyalılara karşı isyana çağıran kimdir?
25) Drina Köprüsü'nün yanında açılan otel, halk tarafından hangi adla anılmaktadır?