1) Sırbistan isyanının bastırılması aynı zamanda ne anlama gelir?
2) "Mütevelli" sözcüğü ne anlama gelir?
3) Roman kahramanlarının uzun yolculuklarda gecelemek için konakladıkları yerlere ne ad verilirdi?
4) Drina Köprüsü'nün batıyla ilişkisinin kesilmesi hangi olayla olmuştur?
5) Köprünün solundaki meyve bahçesinin içine yapılan tek katlı güzel ev, sonradan ne olarak kullanılır?
6) Aşağıdakilerden hangisi sadrazamın Drina Köprüsü'nü yaptırma nedenlerinden biri olamaz?
7) Drina Köprüsü'nün üstüne karakol kurulmasının sebebi nedir?
8) Balkan Savaşı hangi yılda başlamıştır?
9) Romanda yer almayan konu, aşağıdakilerden hangisidir?
10) Vişegradlı güzel kız Fato'nun Drina Köprüsü'nden atlamasının sebebi nedir?
11) Vişegrad'da açılan iki bankanın sahipleri kimlerdir?
12) Aşağıdakilerden hangisi Kapiya'da hayatı durduran olaylardan biri değildir?
13) İsyancıların lideri Yakov'un köprüden geçip kaçtığı sırada nöbette olan asker kimdir?
14) Drina Köprüsü'nün yapımına başlanırken işlerin başında kim vardır? 
15) Drina Köprüsü, görüntü kirliliği yaratan üstündeki karakoldan nasıl kurtulur?
16) Avusturya- Sırp savaşı sırasında Kapiya'da esir tutulan zengin Sırp kimdir?
17) Romanda "Allah'ın Drina'yı terk ettiğini" düşünürken yolda can veren kişi kimdir?
18) Vişegrad'daki yenilik tufanından zaferle çıkan tek yer, neresidir?
19) Romanın baş kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Birbirlerini papazla hoca gibi seviyorlar." sözü hangi iki roman kişisinin arkadaşlık ilişkisine dair söylenmiştir?
21) Avusturyalılar Vişegrad'da her şeyi değiştirmiş, ancak Drina Köprüsü'ne pek dokunmamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avusturyalıların Drina Köprüsü'nde meydana getirdiği değişikliklerden biridir?
22) 19.yy ortalarına gelindiğinde Sırbistan bağımsızlığını kazanır. Bu değişimden sonra Sırbistan'ın idaresi kime bırakılır?
23) Vişegrad'a açılan otelin işletmecisi Lotika kimdir? 
24) Zaria Meyhanesi'nde erkekleri eğlendiren kadın kimdir?
25) "Üstünde kuzgunların uçuştuğu bulanık suları, içinde bir gece yattıkları örümcekli, cereyanlı yel değirmenini, asık suratlı salcıyı hiç unutmayacaktı."  Alıntılanan parça hangisini doğrudan kanıtlar?