1) Sokoloviç köyü romanda kimin doğum yeri olarak geçer?
2) Kapiya'nın ortasına dikilen mermer kitabede yer alan dizelerin sahibi Baki, kaçıncı yüzyıl şairidir?
3) "Drina Köprüsü'nün yapımı uzun yıllar alır. Bu durum kasaba halkını canından bezdirir ve bunun üzerine bir grup……."  cümlenin sonuna hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
4) "Gusla" nedir?
5) Sokullu Mehmet Paşa'nın köprüyü bu bölgeye yapmasının sebebi nedir?
6) Avusturya işgalinin 4. yılında görülen kargaşanın sebebi nedir?
7) Türklerin Avusturya'ya karşı direnmesi fikrine Vişegrad'da en çok kim karşı gelir?
8) Öykünün geçtiği yerler hangi adla anılır?
9) Unutmak, her acıyı siler,(1) unutmak, her acıyı arkada bırakırdı. ( 2) Şarkı söylemek ise unutmak için en güzel çare idi. (3) Çünkü insan şarkı söylerken daima sevdiği şeyleri düşünür. (4) Ve böylece insanlar fazla üzülmemeyi öğrenir.                                                                                                           Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklayıcısı durumundadır?
10) Roman, hangi iki savaş dönemini içerir?
11) Ali Hoca, Osman Karamanliya'ya hangi cezayı verir?
12) Kasabaya çok sayıda askerin gelmesi, romanda ne ile açıklanır?
13) 19. yüzyılın sonlarına doğru kasabada bir de otel açılır. Oteli açanlar kimlerdir?
14) Drina Köprüsü üzerine yerleştirilen mermerde dönemin ünlü bir şairinin dizeleri yazılıdır. Bu şair kimdir?
15) Hangisi kasaba halkının, köprü tamamlandıktan sonraki duygularından biri olamaz?
16) Ali Hoca'nın Sırp-Avusturya savaşı sırasında  ailesiyle birlikte evinde ağırladığı kişi kimdir?
17) Drina Köprüsü'nün batıyla ilişkisinin kesilmesi hangi olayla olmuştur?
18) Hangisi Ivo Andriç'in eserlerinden biri değildir?
19) Romanın yazarı İvo Andriç'in  anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) Romanın ana düşüncesi nedir?
21) "Santo'nun dükkânı Vişegrad çarşısının en sağlam ve en yüksek mağazalarından biriydi. Sert bir taştan yapılmıştı. Duvarları kalın, yerleri taş döşenmişti. Kapıları ve kepenkleri oyma demirdendi. Dar ve uzun pencerelerinde sık ve kalın parmaklıklar vardı." Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
22) İnşaatı tahrip eden kişiye verilen ceza nedir?
23) "İaşe" hangi anlamlara gelir?
24) Avusturyalıların köprü sütununun içine, dibe kadar inen bir delik açmalarının sebebi nedir?
25) Romanı üç bölüme ayıracak olursak…………………………………...  Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?