1) Abdullah Ağa kimdir?
2) Nedime Hanım dergide yazı işinden başka ne yapar?
3) Sör Henri  Dikson kimdir?
4) Hapishanede kendini asan kimdir?
5) Kamil Bey hapiste kime mektup yazmıştır?
6) I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerden kaçarak Çanakkale'ye sığınan ve Osmanlı Devleti tarafından satın alındığı söylenen iki Alman zırhlısı aşağıdakilerden hangisidir?
7) Kâmil Bey, Fransızca'yı nerede öğrenir?
8) "Kapıya koşarak kanada kulağını dayadı. Dışarısı ihanetle doluydu. Dışarıda sessizlik, kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Salyaları akarak cam gözleri kimseleri görmeden burnu doğrusuna koşan delirmeye ölüme doğru koşan bir köpek…"  
Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
9) "İki adım yürüdükten sonra "Mahvoldum" diyerek durdu.Niyazi'yi söyletenler, kendisini haydi haydi söyletirler. Kendisi ağaçsa, Niyazi çeliktir. Kendisi insansa, Niyazi dev! Niyazi, o sıska, o yorgun, o aptal yüzbaşıya Nedime Hanım'ın Ada'ya gittiğini haber vermek zorunda kalmışsa... Dünyada kininden başka hiçbir dayanağı olmadığı hâlde devrilmeyen adam söylemişse... Kendisi Nedime'yi de, dadıyı da Ramiz Efendi'yi de... Hatta Nermin'i, Ayşe'yi de ele verecek..."
Bu sözleri söyleyen Kamil Bey'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
10) Paşa hazretlerinin Kâmil Bey'den istediği şey nedir?
11) Madrid büyükelçisi, Kâmil Bey'e ne teklif eder?
12) Kâmil Bey'in, hangi güzel sanat dalına tutkunluğu vardır? 
13) "Esir Şehrin İnsanları" adlı romanda esir şehir neresidir?
14) Karadayı dergisi hangi aralıklarla çıkar?
15) Barselona'dan kalkan gemi ne taşımaktadır?
16) "Muharebede düşman karşıdadır. Üniformalıdır. Az da olsa, çok da olsa bir zaman sonra önemi kalmaz. Kaçarsın, kovalarsın… Anında ölenler, yaralananlar olur. Ama, hep ileriye bakmanın bir rahatlığı vardır. Oysa esir bir şehirde, dost kim, düşman kim, bilinmez!" İhsan, bu cümlelerle ne anlatmak ister? 
17) Kâmil Bey, halasına niçin teşekkür eder?
18) Sadrazam Salih Paşa görevden çekildikten sonra yerine kim geçer? 
19)
Romanda "Seriri bezmi fakiri öyle her cana vermezler, Değil her cana be yahu belki canana vermezler. Efendi hiç umma abı hayatı bâdeden hisse, Anı insana tahsis ettiler hayvana virmezler!" dörtlüğünü okuyan kişi kimdir?

20) "Çay içmeyecek misin beyim?
…..
Bize istemezdi. Biz içtik. "
 Diyalogda  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
21) Harp Divanının savcısı kimdir?
22) Yahu! Adam, şu zibidiyi nallamaz mı, ille ceza kesilecekse? Suçu, toptan şuna yükleseydiler de yedi göbek paşa oğlunu salaydılar kıyamet mi kopardı? Bu parçada "yedi göbek  paşa oğlu" olarak belirtilen kişi kimdir?
23) Kâmil Bey, İstanbul'un işgal edileceği haberini kimden duyar?
24) "Cazbandın kılığı Arjantinlilerle Macar çingeneleri arasında melez bir şeydi." cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamı nedir?
25) Kâmil Bey, hapisteyken kimin resmini yapmak ister?