1)
Şaziye Sultan kimdir?

2) Kamil Bey hapiste kime mektup yazmıştır?
3) Kâmil Bey'în anneannesinin köşkü hangi semttedir?
4) Kâmil Bey I. Dünya Savaşı başladığında prens bir ahbabının yatındaydı. Bu yatta pek çok da konuk vardı. Bu konukların ortak özelliği neydi?
5) "Bağışlanmaz suçumuzu sormuştum size geçenlerde. İşte suçumuz!... Suçların en büyüğü, en bağışlanmazı:…….."
Mehmet Ali Üsteğmen'in ölümünden önce yazdığı mektuptan alınan bu satırlarda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6) Kâmil Bey'in baba olduktan sonra bir kez daha okuduğu romanın adı nedir?
7) Madrid elçisi için tek kurtuluş yolu neydi?
8) Kamil Bey'in bazı roman ve romancılardan iğrenmesinin sebebi nedir?
9) Kâmil Bey'in kendisini onurlu bir görev sahibi gibi hissetmesine sebep olan şey nedir?
10) Kurmay Binbaşı Burhanettin'in, Kâmil Bey'e yaptığı iş teklifi nedir?
11) "Hala hanımın otoritesiyle evde servis şaşılacak kadar düzgün, yemekler nefisti. On beş günde belli belirsiz tombullaşmışlar, kemerleriyle çekişmeye bile başlamışlardı. Öyleyken, Kâmil Bey bu cendereden nasıl kurtulacağını derinden derine düşünüyor, gittikçe telaşlanıyordu." Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime hangi manaya gelmektedir?
12) Nedime Hanım'ın özel durumu nedir?
13) "Esir Şehrin İnsanları" adlı romanda esir şehir neresidir?
14) Kamil Bey ve Ramiz Efendi İnönü Zaferi'nin haberini kimden aldılar?
15) "Esir Şehrin İnsanları" adlı roman hangi yazar tarafından yazılmıştır?
16) Kamil Bey, Meçhul Asker Anıtı'nın nereye yapılması gerektiğini düşünüyor?
17) Sör Henri  Dikson, Kâmil Bey'e topraklarını kime satmasını söyler?
18) "Rozalti'yi Ahmet'le tanıştıran …… Efendi, herhâlde, elli bin lirayı da onunla bölüşecekti. İlk pazarlıktaki bin lira gibi… Demek on bin lira isteyen direktöre "on bir bin lira" diyen "Türk" …… Efendi imiş! Navlunun yarısı peşin ödendiğine göre, beş yüz liranın iki yüz elli lirasını çoktan cebe attı."
Paragrafta  boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19) "Esir Şehrin İnsanları" adlı roman aşağıdakilerden hangisiyle  başlamıştır?
20) I. Dünya Savaşı başladığında Kâmil Bey nerededir?
21) Fuat Bey'in başına gelen olay nedir? 
22) Nermin kimdir? 
23) Kâmil Bey'in çiftlikleri nerededir?
24) Mahkeme sonucunda Kamil Bey kaç yıl ceza almıştır?
25) "Ara sıra bulutları yaran güneş, bu yaşlı 'Esir Şehre' maskara renkleriyle makyaj rezilliği veriyordu." cümlesindeki altı çizili kelimelerle kastedilen şehir hangisidir?