1) İngiliz Dostları Derneği'ne kayıtlı kaç kişi vardır?
2) " Ruh gücünün, soyluluğunun, bilgisinin olağan saydığı soğukkanlılığını da çocukluğundan beri korumaya çalışmış, en tehlikeli durumlarda telaşını bastırıp kimseden yardım istememeye kendisini alıştırmıştı."
Yukarıdaki cümlelerde romandaki karakterlerden hangisinin kişiliği anlatılır?
3) Nedime Hanım güzellerin servi ağacına benzetilmesine neden karşı çıkıyor?
4) Kamil Bey hapisteyken Nermin kaç yaşındadır?
5) Kâmil Bey'e göre insana yalnızlığı düşündüren nedir?
6) "İki adım yürüdükten sonra "Mahvoldum" diyerek durdu.Niyazi'yi söyletenler, kendisini haydi haydi söyletirler. Kendisi ağaçsa, Niyazi çeliktir. Kendisi insansa, Niyazi dev! Niyazi, o sıska, o yorgun, o aptal yüzbaşıya Nedime Hanım'ın Ada'ya gittiğini haber vermek zorunda kalmışsa... Dünyada kininden başka hiçbir dayanağı olmadığı hâlde devrilmeyen adam söylemişse... Kendisi Nedime'yi de, dadıyı da Ramiz Efendi'yi de... Hatta Nermin'i, Ayşe'yi de ele verecek..."
Bu sözleri söyleyen Kamil Bey'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
7) Kamil Bey hapiste kaç resim yapar?
8) Kamil Bey'den sorumlu asker gardiyan aşağıdakilerden hangisiydi?
9) "Yengeyi bilmem, bizim hatun havadissiz gelmez. İyi kötü bir şeyler söyler. Bir huyu da vardır ki dağlar, taşlar dayanmaz. Şaşı, maşı bilmez, kör vesselam! Yalvarırım. 'Canımı sıkacak haberleri sen vermeyiver. Başkasından duyayım. Yoksa ben senden bu gidişle soğuyacağım.karı!' derim. Hiç aldırmaz. Pek dobradır benim hatunum."
Paragrafta özellikleri belirtilen kişi kimdir?
10) Kitaba göre; Osmanlı İmparatorluğu, Sarıkamış'ta kaç kişilik ordusunu kaybetmiştir?
11) Burhanettin Bey kimdir?
12) Niyazi Efendi'nin Kâmil Bey'e verdiği sır nedir? 
13) "Rozalti'yi Ahmet'le tanıştıran …… Efendi, herhâlde, elli bin lirayı da onunla bölüşecekti. İlk pazarlıktaki bin lira gibi… Demek on bin lira isteyen direktöre "on bir bin lira" diyen "Türk" …… Efendi imiş! Navlunun yarısı peşin ödendiğine göre, beş yüz liranın iki yüz elli lirasını çoktan cebe attı."
Paragrafta  boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14) Kamil Bey'in kızının adı nedir?
15) Fuat Bey'in iki kez denediği ama başaramadığı şey nedir?
16) Nermin Hanım kimdir?
17) Harp Divanının savcısı kimdir?
18) Mahkeme sonucunda Kamil Bey kaç yıl ceza almıştır?
19) "Sözümü dinle, gözüm nuru, çatma arttırılacak… Gazete kısmını çatma sattırır." Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime hangi anlama gelmektedir? 
20) "Biz Çanakkale'yi Balkan Harbi'nin asker kaçaklarıyla kazandık." Yukarıdaki cümle romandaki hangi karaktere aittir?
21) "Kâmil Bey bir milletin edebiyat tarihi için asıl değerli olanların kimlerle beraber ölüp gittiğini ancak ………. tanıdıktan sonra anladı." Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
22) "Esir Şehrin İnsanları" adlı romanda esir şehir neresidir?
23) Mehmet Ali Üsteğmen intihar fikrinden kurtulmak için birkaç kez Şevket Albay'a sığınmak istemiş ama bunu yapamamıştır. Niçin?
24) "Kapıya koşarak kanada kulağını dayadı. Dışarısı ihanetle doluydu. Dışarıda sessizlik, kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Salyaları akarak cam gözleri kimseleri görmeden burnu doğrusuna koşan delirmeye ölüme doğru koşan bir köpek…"  
Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Esir Şehrin İnsanları" adlı roman hangi yazar tarafından yazılmıştır?