1) "Küçük oğlu Ali, bir deri bir kemik, sarhoş gibi yalpalayarak paldır küldür geliyordu. Geldi geldi, babasının dükkânının önünde yığılıverdi." Topal Eskici'nin oğluna ne olmuştur?
2) "Dalmışlardı. Saatler akıp akıp geçti. Güneş eski, harap evler kalabalığından ibaret mahallenin yıkık duvarları ardına devrildi. Onlar hâlâ 'Şu işi' indirip kaldırıyorlardı ki Cavit soluk soluğa içeri girdi." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
3) "Büyük oğul, tahta kalıba geçirili işine kendini iyice vermişti. Kardeşinin kendileriyle birlikte gelmesi hiç de fena olmayabilirdi.' Kardeşi onlarla nereye gelmek istemektedir?
4) "Böyle bacım. Ele güne rezil olacağız. Öylesine zengin halli mallı bir dedenin torunları, kim derdi ki gün gelecek kütlü devşirmeye gidecekler!" Kütlü devşirmek neden olumsuz bir iş gibi görülmektedir?
5) "Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından, inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda, bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukla sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar gıcır gıcır gıcırdayan kocaman tekerlekli öküz, camız arabaları olurdu." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
6) "Topal Eskici ve Oğulları" romanının verdiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
7) "Şarapçı 'Hop hop!' diye söylendi. Eskici bakmadan. 'Doldur şu boşları!' dedi." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
8) "Topal Eskici'ye sinirlenip duran kara kuru şarapçı, tezgâhın gerisinden parladı: 'Kes çeneni moruk, kes." Altı çizili bölümde kullanılan edebî sanat aşağıda cümlelerin hangisinde vardır?
9) "Eski çamlar bardak oldu. İşlerin tadı iyice kaçtı şimdi. Eskicilere ekmek kalmadı pek." 'Eski çamlar bardak oldu.' sözüyle anlatılmak istenen nedir?
10) "Geline laf söyletmemesi, ağasını çok sevdiğinden. Sevdiğinden ya, gelin de bir gelin olsa…" Topal Eskici'nin karısı gelinini niçin sevmemektedir?
11) "Yüreği kabararak geçti yerine oturdu. Büyük oğul ona acımıştı. …beni yalnız bırakmayın yavrum, beni de alın yanınıza." Topal Eskici, 'beni de alın yanınıza' derken nereye gitmek istemektedir?
12) " Çevik bir davranışla kamyonun kapısını açıp kapısına kadar çemirli gömleğiyle yanlarına tırmandı." Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
13) Romanın sonuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
14) "Çevreyi gene olanca dikkatiyle dinledikten sonra başladı birlikte getirdiği boş çuvalı doldurmaya. Küçük oğul anlamıştı. Demek Zeynep'le halasının günlerdir iki kat ola ola topladıkları kütlüden çalıyordu? Tarladaki kütlüden çalan kimdir?
15) "Tekmil tamir atölyeleri harıl harıl çalışıyor, para kesiyorlar para!" Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanat kullanılmıştır?
16) "Bulutlar, kapkara bulutlar göğü sımsıkı sarmışlardı." cümlesindekine benzer bir sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
17) Romanın sonunda Zeynep ve Ünal ile ilgili nasıl bir gelişme olur?
18) Enişte sözüne içerleyen küçük oğul az kalsın parlayacaktı. Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse anlamda değişme olmaz?
19) Damadının, kızının yardımıyla ağır ağır indi. Kendini birden mahalleli komşularının kollarında bularak boşandı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, ağlatıyordu. "Allah razı olsun bacım, Allah kimseyi bize benzetmesin…" Bu sözler hangi roman kahramanına aittir?
20) " İnsan hayatta delinmedik kabağa girmeli." Yukarıdaki cümlede vurgulanan nedir?
21) "Topal görmedi; gördü, anlamadı. Kütlü toplamaya mı gideceklerdi, nerden çıkmıştı bu?" Parçada altı çizili sözcükte hangi söz sanatı vardır?
22) Orhan Kemal'in çocukluk yıllarını ve gençliğini anlattığı romanları hangileridir?
23) "Kurnaz Ünal, böyle vakitsiz gelişinden pirelenildiğini anlamıştı." 'Pirelenildiği' sözüyle anlatılmak istenilen nedir?
24) Topal Eskici’nin eski varlığını yitirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
25) "…ya karşı korkulu bir hayranlık duyuyordu. Yerliler dilediklerince 'Gavur aklı' desinler. Bu 'akıl'ın günün birinde dünyayı saracağını, insanların pek çoğunun elinden ekmeğini alacağını, onun dilini anlamayan, ona dost olmayanların üzerinden silindir gibi geçip ezeceğini onunla dost olmaktan başka çıkar yol bulunmadığını seziyordu." Parçada sözü edilen varlık nedir?