1) Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal'in romanlarından biri değildir?
2) Topal Eskici ile Ünal'ın iyi anlaşmalarının sebebi nedir?
3) "Topal görmedi; gördü, anlamadı. Kütlü toplamaya mı gideceklerdi. Nerden çıkmıştı bu?" Eskicinin oğulları kütlüye gitmeyi niçin istemektedir?
4) "Onun yerinde ben olsam ben de kızar, bağırır çağırırdım. Bu evde bu adam, bu koca adam anlaşılmıyor vesselam! Tabak, sevdiği deriyi fazla vurur. Babam demek beni hepinizden fazla seviyor ki hepinizden çok yere vuruyor! Vursun, canı sağolsun…" Ünal'ın bu konuşmasına dayanarak onun hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5) "Böyle bacım. Ele güne rezil olacağız. Öylesine zengin halli mallı bir dedenin torunları, kim derdi ki gün gelecek kütlü devşirmeye gidecekler!" Kütlü devşirmek neden olumsuz bir iş gibi görülmektedir?
6) Aşağıdakilerden hangisi Topal Eskici’nin dedesiyle ilgili hatırladıklarından değildir?
7) "Çarşı esnafının kahkahaları bir anda bomba gibi patladı, iki kat oluna oluna, gözler yaşara yaşara gülünüyordu. Ne kıyaktı be, gelmişti, gelmişti gene çarşılarının gülü!" Esnaf, Eskici'nin gelmesine niçin bu kadar sevinmektedir?
8) " 1967' de Ankara Sanat Tiyatrosunda sahnelenen ……..adlı oyunu, ona yılın en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırdı." Boş bırakılan yere hangi eser getirilmelidir?
9) "Topal 'Daha hızlı!' dedi arabacıya, 'Daha hızlı aslanım! ' " Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanat kullanılmıştır?
10) " Kadın az kalsın gülecekti. Bedenine bakan da bir adam bellerdi ya çocuk gibiydi aslında. Hem yapar eder hem de it gibi korkardı. Huyu buydu. Eser, gürler, sonra da fıssadak iner, başlardı pişmanlığa. Zaten böyle gel geç olmasa kahrı çekilmezdi ya…" Yukarıdaki paragrafa göre Topal Eskici hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
11) "Çarşı hemen hemen boydan boya kapanmıştı. Tam alt baştaki caminin yanından döndüler; fırın oradaydı, üç sıcak somun aldılar. Şehrin en büyük caddelerinden birini geçiyorlardı. Elektiriklerle al, yeşil, kırmızı, mavi reklam lambalarının aydınlattığı bu ağustos gecesinde abi kardeş ilerliyordu." Parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
12) "Cavit iştahla girişti. Kurt gibi yiyordu. Dünya umrunda değildi. Ablasının az ötedeki alaçıklarının kapısından hırsızlama baktığından habersiz, yiyor, anlatıyordu." Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki yargılardan hangisinde vardır?
13) "Büyük oğul, tahta kalıba geçirili işine kendini iyice vermişti. Kardeşinin kendileriyle birlikte gelmesi hiç de fena olmayabilirdi.' Kardeşi onlarla nereye gelmek istemektedir?
14) " Önce mırıltı hâlinde, sonra da kalın erkek sesiyle eski, çok eski bir türkü tutturdu." Parçada geçen 'türkü tutturmak' kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir?
15) "Kerpiç huğu, ineği, tavukları, dükkânı, takımı, tezgâhı sattı, karıyı, kızı küçük oğlunu önüne kattı, tuttu şehrin yolunu." Topal Eskici'nin tekrar şehre göç etmesinin sebebi nedir?
16) " İlkin Resul Ağa, çok geçmeden de suç ortağı karısı ölüp çiftlikle tarlalar emmilere, halalara kalıp eski canciğerlikler yerini bağdaşmaz, korkunç bir düşmanlığa bırakınca vilayet mektûbî kalemindeki babaya gün doğdu." Parçada sözü edilen Resul Ağa kimdir?
17) "Adamlardan değilsiniz, malum. Hem kel hem fodul mu? Aldığınız avansın yarısını bile ödememişsiniz." Altı çizili deyimle anlatılmak istenen nedir?
18) "Gel Ünal derim, avradı, kızı da alırız. Ver elini şehir. Gelmez misin? Ünal güldü: Gelmez olur muyum baba? Sen nerde ben orda bundan böyle!" Topal Eskici, Ünal' a niçin böyle bir teklifte bulunur?
19) "Gülünüyor, söyleniyor, arada Başefendi'nin de dalına şöyle bir biniliyordu." Altı çizili bölümde söylenmek istenen nedir?
20) "Topal ağlıyordu, gözlerinden yuvarlanan damlalar kırmızı sakalından aşağılara yuvarlanıyordu. Ne büyük ne de küçük farkındaydılar bunun." Parçada altılı çizili sözcüklerde hangi söz sanatı vardır?
21) "Bugün, yarın, öbür gün Zeliha'nın kocası olarak temelli girecekti o eve. Üstü başı tertemiz yıkanacak, pazar günleri ütülü giysisi sırtında, boynunda kıravatı, kolunda karısı, tutacaktı Adanalılar gibi Atatürk Parkı, Demirköprü'nün yolunu." Bu sözler hangi roman kahramanına aittir?
22) " İlkin Resul Ağa, çok geçmeden de suç ortağı karısı ölüp çiftlikle tarlalar emmilere, halalara kalıp eski canciğerlikler yerini bağdaşmaz, korkunç bir düşmanlığa bırakınca vilayet mektûbî kalemindeki babaya gün doğdu." Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?
23) "Tekmil tamir atölyeleri harıl harıl çalışıyor, para kesiyorlar para!" Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanat kullanılmıştır?
24) "Berber Bahri artık o eski geveze, kışkırtıcı Berber Bahri değildi. --Haklısın baba, dedi. Söv, daha söv. Ofunu iyice al." 'Ofunu iyice al' sözüyle anlatılmak istenen nedir?
25) "Gideceğiz. Elciden avans bile aldık. Hatta kardaşım da aldı. Aldı ya gene de ben karışmam." Eskicinin büyük oğlu elciden niçin avans alır?