1) "Adamlardan değilsiniz, malum. Hem kel hem fodul mu? Aldığınız avansın yarısını bile ödememişsiniz." Altı çizili deyimle anlatılmak istenen nedir?
2) "Alnı önce bulgur bulgur terleyen neneden şimdi su gibi ter akıyordu." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanat kullanılmıştır?
3) “Kızının gene ağlamışlığını fark etmişti. Günlerdir böyle çekiliyor odasına, ağla ha ağla. Şaşırmış kalmıştı.” Bütün aile kütlüye gitmeye karar verip buradan para kazanacak olmalarına sevinirken Zeliha’nın buna üzülmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
4) "Bulutlar, kapkara bulutlar göğü sımsıkı sarmışlardı." cümlesindekine benzer bir sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
5) "Yerine geçerken esnaf da dağıldı. Lakin küçük oğulun kan tepesine adamakıllı sıçramıştı." cümlesinde geçen 'kan tepesine sıçramak' deyiminin anlamı nedir?
6) "Bir zaman susuldu. Yemek yenilmişti zaten. Topal Eskici oturduğu yere yanladı. Gelini işi anlayarak usulcacık kalktı, alaçığın bir kenarındaki dörtlük mor cezveyi aldı, çıktı." Parçada kullanılan anlatım tekniği nedir?
7) … Ünal, deminden beri kuvvetle esen rüzgârın darmadağın ettiği siyah saçlarıyla pencereden başını çıkarıp sordu: “ Hooop!” Topal Eskici: “ Bizim sıpalardan biri susamış oğlum. Ne yapacağız?” Çevik bir davranışla kamyonun kapısını açıp dirseklerine kadar çemirli beyaz gömleğiyle yanlarına tırmandı. Topal Eskici ve ailesini kütlüye götüren şoför yardımcısı Ünal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8) "Küçük oğlu Ali, bir deri bir kemik, sarhoş gibi yalpalayarak paldır küldür geliyordu. Geldi geldi, babasının dükkânının önünde yığılıverdi." Topal Eskici'nin oğluna ne olmuştur?
9) Romanın sonuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10) "Kuş sütü bile bulunurdu söz temsili. Gelin geldiğim yılların dili olmalı da söylemeli. Ne desek boş." Yukarıdaki paragrafta altı çizili bölümde hangi edebî sanat vardır?
11) "Nerdeydi eski günlerin güm güm gümüleyen, bütün pencereleri aydınlık konakları?" Parçada geçen 'güm güm gümüleyen' sözüyle konakların hangi özelliği belirtilmektedir?
12) "Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından, inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda, bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukla sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar gıcır gıcır gıcırdayan kocaman tekerlekli öküz, camız arabaları olurdu." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
13) "Güneş taa uzaklarda mor mor tüten dağlara yaklaşırken yorgun kamyon, radyatöründen hırslı beyaz dumanlar fışlayarak pamuk tarlasının kıyısında durdu." Yukarıdaki cümlede kullanılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
14) "Ayşe, ağır ağır uzaklaşan kamyona gözlerini dikmişti. Gidiyordu. Bir daha belki de hiç göremeyecekti onu. Ne saçı, ne sarı sarı gülüşü. Pis halası, hep de hep de o, pis halasının yüzünden. Sevmiyordu onu hiç sevmiyordu." Ayşe'nin göremeyeceği kişi kimdir?
15) "… Kocası, oğlu ne derlerse desinler, uğursuzun biriydi… Bunu bilir, bunu söylerdi, kim ne derse desin." Topal Eskici'nin kendilerine uğursuzluk getirdiğini düşündüğü kimdir?
16) Yanına yaklaşan ağasına Ünal’ı gözüyle işaret etti. “Bu da hangi ayak?” Ağası eliyle “boş ver” demek isteyen bir hareket yaptı. Ünal’ın Topal Eskici ve ailesinin yanına sürekli gelmesinin en önemli sebebi nedir?
17) "Karısı gibi o da bu kütlü toplamaya gitme işinin ayıbını idrak etmiyor değildi, ama başka çareleri var mıydı? Gidecekler, bin, bin iki yüz lirayla dönecekler…başlayacaklardı. Eskici ve ailesi kütlüden döndükten sonra hangi işi yapmayı planlamaktadır?
18) Büyük oğul bakmadan: "Kalk hadi kalk da caddeyi tutalım." Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'tutmak' kelimesi, bu parçadaki anlamıyla kullanılmıştır?
19) "İstasyondan gelen, istasyona giden çift atlı fayton, taksi, şehir otobüsleriyle şehrin en kalabalık caddelerinden biriydi bu asfalt cadde. Keskinleme vuran güneşle alev alev; fayton çanları, otobüs, taksi, dolmuş uğultularıyla hayli can sıkıcıydı." Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Eskici ve Oğulları” romanının konusu nerede geçmektedir?
21) "Yan yana kahveye yürüdüler. Her günün aksine, pırıl pırıl bir güneş vardı. Köyün önünde uzanan baştan başa ekili, kozalakları beyaz beyaz patlamış pamuk tarlası uzanıyor, ta uzaklardaki tül mavisi dağların gerilerinde beyaz bulutlar âdeta köpürüyordu." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanımıştır?
22) " 1967' de Ankara Sanat Tiyatrosunda sahnelenen ……..adlı oyunu, ona yılın en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırdı." Boş bırakılan yere hangi eser getirilmelidir?
23) "Kurnaz Ünal, böyle vakitsiz gelişinden pirelenildiğini anlamıştı." 'Pirelenildiği' sözüyle anlatılmak istenilen nedir?
24) "Dalmışlardı. Saatler akıp akıp geçti. Güneş eski, harap evler kalabalığından ibaret mahallenin yıkık duvarları ardına devrildi. Onlar hâlâ 'Şu işi' indirip kaldırıyorlardı ki Cavit soluk soluğa içeri girdi." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
25) "İştahla ardını getirdi: Elci gelsin, basıp gidelim. Dükkânımızı açalım." Parçada sözü edilen Elci kimdir?