1) "Salinas nehri, Soledad'ın birkaç kilometre güneyindeki bir tepenin eteklerinde birdenbire yavaşlar; suları yeşil ve derin bir su birikintisi oluşturur. Nehrin bir yakasındaki altın renkli yamaçlar, güçlü ve kayalık Gobilan dağlarının doruklarına dogru yükselir." Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
2) "Carlson’un vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu köpek için yaşamak eziyet olmuş artık. Dışarı çıkıp ensesinden vurursan… Eğilip köpeğin ensesini gösterdi. Tam şuradan vurursan ruhu bile duymaz… İstersen onu ben vururum. Böyle bu işi sen yapmış olmazsın." Köpeğin vurulması niçin istenmektedir?
3) Romanda geçen olayların, yaşanmışlık izlenimi vermesi yazarın aşağıdaki hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?
4) Genel olarak Fareler ve İnsanlar romanının anlatıcısı kimdir?
5) "Zenci ya. İyi adamdır. … için kambur kaldı. Patron tepesi attı mı onu fena haşlar. Ama o, bunu pek kafaya takmaz. Çok okur bir de; odası kitap doludur." Metinde bahsedilen kişi kimdir?
6) "Dışarıdan, demir çubuğa çarpan at nallarının sesleriyle, oyuncuların gürültüleri geliyordu; adamlar hep bir ağızdan bağırıyorlar, kimi bir atışı överken bir diğeri yuhalıyordu. Ahırın içindeyse sıcaktan ve sinek vızıltılarından oluşan, insanın uykusunu getiren bir sükunet hâkimdi." Bu parağrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
7) Yazar romanın ilk bölümünde aşağıdakilerden hangisini anlatmıştır?
8) "George, Lennie’ye doğru seğirtti, omzundan tuttuğu gibi öne çevirdi. Sonra uzanıp kucağında saklamakta olduğu yavru köpeği eline aldı." Lennie bu yavru köpeği nasıl edinmiştir?
9) George ve Lennie'nin Weed'de bütün bir günü sulama kanalında, adam boyu suyun içinde saklanarak geçirmelerinin sebebi nedir?
10) "Kapı yavaşça aralandı, içeriye seyisin kafası uzandı. Çileli bir yaşantının çizgileri kazınmış, kara derili ince bir yüzdü bu, bakışlarından sabır okunuyordu." Bu parçada bahsedilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
11) ‘Onlar çıktıktan az sonra yaşlı köpek topallayarak kapıdan içeri girdi. Uysal, yarı kör gözlerle etrafına bakındı. Havayı şöyle bir kokladı, sonra yere yatıp burnunu patilerinin arasına yerleştirdi.’ Metinde bahsedilen bu köpek kime aittir?
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
13) "Hiç haşeret olmasa da şu tozu her yere serperdi. Emin olmak için yani. Yemekte haşlanmış patateslerin kabuklarını soyar, yemeden önce üzerlerindeki noktaları bir bir ayıklardı. Bütün noktaları hem de. Sonunda da yemekleri beğenmediği için ayrıldı zaten." Bu parçada tanıtılan kişi nasıl nitelendirilebilir?
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "benzetme" vardır?
15) "El kadar köpek, onun umurunda bile değildi hem." Bu cümlede "el kadar" sözcük grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
16) Curley kimdir?
17) "Candy put gibi yatıyor, boş gözlerle tavana bakıyordu." Bu cümlede aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
18) "Lennie bir süre sesizce yattı, sonra umutla 'Bir ... çalışacağız George.' dedi." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19) "Koltuğun altındaki şapkayı çıkarıp eliyle kenarlarını düzeltti, ortasını çukurlaştırdı ve kafasına geçirdi." Yazar bu cümlede neyi betimleyerek anlatıyor?
20) Aşağıdakilerden hangisi yazarın "Fareler ve İnsanlar" romanında yaptığı karakter değişikliğine örnektir?
21) "Yok canım. Sadece korkutmuş o kadar. Lennie gibi biri bana yapışsa ben de korkardım. Yoksa kızın kılına zarar gelmedi. Tek istediği kırmızı elbiseye dokunmaktı, habire şu köpek yavrularını okşamak istiyor ya, bu da onun gibi bir şey." Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?
22) "Hep hayalini kurdukları ama asla inanmadıkları şey gerçekleşmek üzereydi." Bu cümlede "kurmak"sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
23) "Dün gece yavruladı." dedi Slim."Tam dokuz tane. Dördünü hemen boğdum. Analarının sütü dokuzuna birden yetmez." Slim'in bu sözünü duyan Lennie, George'a ne teklif eder?
24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hakaret" içeren ifadeler vardır?
25) "Patron, George’a baktı: Söyle bakalım, bu adamdan ne çıkarın var? Kimse durduk yerde başkası için bu kadar zahmete girmez de ondan. Yevmiyesine mi konuyorsun?" George, patronun bu sorularına ne cevap verir?