1) "Koltuğun altındaki şapkayı çıkarıp eliyle kenarlarını düzeltti, ortasını çukurlaştırdı ve kafasına geçirdi." Yazar bu cümlede neyi betimleyerek anlatıyor?
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebeb-sonuç ilişkisi vardır?
3) "Lennie kafasını olduğu gibi suya daldırdı." Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
4) Yazar romanın ilk bölümünde aşağıdakilerden hangisini anlatmıştır?
5) "Dinle Lennie. Sana başın belaya girince bir şey yap, demiştim, hatılıyor musun?" George'un bu sorusuna ne cevap verir?
6) ‘Yatakhanenin pencerelerinden akşam aydınlığı görülse de içerisi loştu. Açık kapıdan, dışarıdaki oyunun gürültüleri geliyordu.’ Çalışanların oynadığı oyun nedir?
7) Lennie ve George'un çiftliğe bir gün geç gelmelerinin sebebi nedir?
8) Lennie'nin Crooks'a verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisinde bir "tehdit" anlamı vardır?
9) "O sırada yatakhaneye patronun oğlu girdi; esmer yüzlü, kahverengi gözlü, gür kıvırcık saçlı zayıf bir delikanlıydı. Sol eline bir iş eldiveni giymişti, tıpkı patron gibi onun ayaklarında da yüksek ölçekli çizmeler vardı." Yukarıda hangi roman kahramanından bahsedilmektedir?
10) Aşağıdaki özelliklerden hangileri Slim’e ait değildir?
11) "Salinas nehri, Soledad'ın birkaç kilometre güneyindeki bir tepenin eteklerinde birdenbire yavaşlar; suları yeşil ve derin bir su birikintisi oluşturur. Nehrin bir yakasındaki altın renkli yamaçlar, güçlü ve kayalık Gobilan dağlarının doruklarına dogru yükselir." Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
13) "Ama ben burayı sevdim. Nasıl olsa yarın çalışmak için çiftliğe gideceğiz. Gelirken yolda harman dövme makineleri gördüm…Bu geceyi burada yatıp yıldızlara bakmakla geçireceğim. Canım öyle istiyor." İki arkadaş, geldikleri bu çiftlikte hangi işle uğraşacaklardır?
14) "…patikadan çıkagelen iki adam, yeşil gölcüğün bulunduğu açıklığa doğru yürüdüler. Patika boyunca tek sıra hâlinde art arda yürümüşlerdi… Öndeki adam, ufak tefek ve çevikti; esmer bir yüzü, canlı bakışları, keskin ve güçlü hatları vardı… Arkasından yürüyen adamsa onunla taban tabana zıttı; şekilsiz bir yüzü , ölgün bakışlı iri gözleri olan dev gibi bir adamdı bu. Geniş omuzları düşüktü, tıpkı pençelerini sürüyerek giden bir ayı gibi, hantal hantal yürüyordu." Parçada bahsedilen bu iki kişi kimdir?
15) "Bu köpek için yaşamak eziyet olmuş artık." "İçin" sözcüğü bu cümleye aşağıdaki anlamlardan hangisini katmıştır?
16) John Steinbeck'in zenginliğin, paranın getirdiği kötülük ve felaketler üzerine yazdığı romanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
17) "George, Lennie’ye doğru seğirtti, omzundan tuttuğu gibi öne çevirdi. Sonra uzanıp kucağında saklamakta olduğu yavru köpeği eline aldı." Lennie bu yavru köpeği nasıl edinmiştir?
18) "George, yakacakları çalı çırpı yığınının başına gidip kuru yaprakları tutuşturdu, battaniye dengini açtı. … Bunları ateşin üzerinde, alevlere değmeyecek şekilde tutarak ısıtmaya koyuldu." George ve Lennie'nin ateş üzerinde ısıtmaya koyuldukları yemek aşağıdakilerden hangisidir?
19) Aşağıdakilerden hangisi John Steinbeck'e ait bir eser değildir?
20) “Cebinden deri bir kayış çıkardı. Eğilip köpeğin boynuna bağladı. Yumuşak bir sesle ‘Gel oğlum,’ dedi. ‘Hadi gel.’ Sonra …… dönerek ‘Ruhu bile duymayacak,’ dedi.” Köpeği vuran kişi kimdir?
21) George: ''Sensiz ne kadar güzel bir hayatım olacağını düşündükçe delireceğim geliyor. Seninle bana bir an olsun rahat yok.'' sözlerini kime söylemiştir?
22) John Steinbeck'in ilk romanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
23) Demirci olan Whit çiftlikten neden ayrılmıştır?
24) Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı vardır?
25) Aşağıdakilerden hangisi çiftlik çalışanlarının okurken dalga geçmeye pek bayıldıkları ama içten içe inandıkları eserlerdir?