1) "Tramvaya atladı ve Şişli'ye gitti. Kızların ikisi de evde idi. Neriman'ı biraz mahzun karşıladılar. Salonda, yaslar giyinmiş bir ecnebi kadın vardı."
Yukarıda bahsedilen "ecnebi kadın" hangi millettendir?
2) "Dün Tünel'den Galatasaray'a kadar dükkânlara baktım. Esnaf bile zevk sahibi. İnsan bir bahçede geziniyormuş gibi oluyor. Her camekân çiçek gibi. En âdi eşyayı öyle biçime getiriyorlar ki mücevher gibi görünüyor."
Yukarıdaki paragrafa göre esnaflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3) "…Beyazıt'a kadar çıkmak istemedi, eski Darülfünün binasının önünde durdu; ayrılmak arzusuna benzer bir hareket yaptı. Neriman da hemen durmuş elini uzatmıştı; fakat onun gizli bir sevinçle karışan bu acelesi Şinasi'yi tereddüte düşürdü ve ayrılık azabını arttırdı. Neriman'ın elini bırakmıyor, ayrılığı geciktirmek için lüzumsuz şeyler söylüyordu."
Yukarıdaki metne göre; Şinasi'nin tereddüte düşme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Faiz Bey'in, Şinasi ile Neriman'ın evlenmelerini istemesinin nedenlerindendir? 
5) Neriman'ın evinde beslediği kedinin adı nedir?
6) "Galatasaray'dan Tünel'e doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu'na çıktığı vakit, halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi, kendini büyük bir seyahat yapmış sanırdı. Gene Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla bir saat bile sürmeyen bu mesafe, Neriman'a Efgan yolu kadar uzun görünürdü ve Kabil'le New York arasındaki farkların çoğuna İstanbul'un iki semti arasında kolayca tesadüf edilir."
Yukarıdaki metne göre Fatih ile Beyoğlu semtleri arasındaki mesafenin Neriman'a çok fazla gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
7) "…Kendi ruhunu bir aynada seyreder gibi görebilmesi için odayı daha fazla dağıtmak, tabağı, bardağı yere atıp kırmak, notaları yırtmak da istiyordu."
Yukarıdaki metine göre Şinasi'nin ruh hâli için  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8) Neriman ve Fahriye birlikte Beyoğlu'na vardıklarında
bir mağazanın önünde dururlar. Neriman burada her duruşunda, camekândan içindeki insanların saadetini imrenerek seyreder. Bir gün Neriman Şinasi ile bu mağazalardan birinin önünde durduklarında Şinasi: "Bu camekânlar kim bilir kaç Türk kızını baştan çıkardı ve çıkaracak!" der.
Yukarıda bahsedilen mağaza aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Şinasi masanın üstündeki siyah kaplı kitabı göstererek bildiği hâlde sordu:
- Ne okuyordunuz efendim?..
- Hiç oğlum, ne okurum ben? Gene …………….. karıştırıyordum. Can sıkıntısı."
Şinasi ile Faiz Bey arasında geçen yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere aşağıdaki kitap isimlerinden hangisi getirilmelidir?
10) "Şinasi masanın üstündeki siyah kaplı kitabı göstererek bildiği hâlde sordu:    
 -Ne okuyorsunuz efendim?
-Hiç oğlum, ne okurum ben?"
Faiz Bey'in okuduğu kitabın adı nedir?
11) Şinasi'ye sinirlenen, karşısına çıkan babasını iterek hızlı adımlarla odasına giden Neriman'ı kim teskin eder?
12) Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" adlı romanında işlediği konulardan değildir?
13) "(1)Neriman basamağı çıkmak kuvvetini bulamadı.(2)Uçurumun kenarında bir tepeye tırmanan insanların gayretiyle bütün kuvvetini topladı.(3)Birkaç  basamak daha çıktı.(4)Babasının önünden geçtikten sonra hızla atıldı." 
Yukarıdaki metinde hangi cümlede benzetmeye başvurulmuştur?
14) Faiz Bey, Şinasi'ye neden Neriman'la artık evlenme zamanlarının geldiğini söyler? 
15) 'Bütün Fatih uykuda" cümlesinde hangi edebi sanat yapılmıştır?
16) "Neriman'ın babası odanın ortasında durdu, biraz düşündü. Sonra ağır ağır yürüyerek, odanın köşesindeki minderde her zamanki yerine oturdu, hafifçe titreyen eliyle kitabını ve gözlüğünü yanı başındaki masanın üstüne bıraktı ve önüne eğilmiş başını hiç oynatmayarak en ciddî zamanlarına mahsus bir bakışla yalnız gözlerini Şinasi'ye doğru kaldırdı..."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
17) Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan çıktıktan sonra Vezneciler'e kadar beraber yürürler. Şinasi yürümekten yorulduğu için Neriman'ın bir iki adım arkasından gelir. Fakat Neriman'ın yürüyüşünde bir acelecilik ve çeviklik vardır.
Neriman'ın yürüyüşüne yansıyan bu endişenin sebebi nedir?
18) Faiz Bey'in Şinasi'yi oğlu gibi sevmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
19) "Faiz Bey masanın üstünü düzelttikten sonra lambasını aldı, karşıdaki yatak odasına geçti, kapının eşiği kenarında duran idare kandilini alarak büyük lambayı söndürdü ve yattı.
Fakat uyuyamadı. Hep dalıp dalıp uyanıyordu. Ara sıra, uykusu derinleştiği hâlde, yattığı yerden fersahlarca uzak bir yere gitmiş de iki dakikada geriye dönmüş gibi, başdöndürücü bir sürat hissiyle gözlerini açıyor ve küçük seslere dikkat ediyordu."
Faiz Bey'in uyuyamamasının nedeni nedir?
20) Faiz Bey'in daha önce yanan büyük evi İstanbul'un
hangi semtindedir?
21) Neriman'ın rahatsızlığı hangi zamanlarda ortaya çıkar?
22) "Bir kenarda durdu ve lambanın aydınlattığı odasına baktı: Darma dağınık. Her şey bıraktığı gibi; ve şiddetli ihtarları üzerine hiçbir şeye el dokunulmamış: Bir kanepe üstünde yığılı notalar. Bir koltuğun üstünde kemençesi. Torba yere düşmüş. Yerdeki halının bir ucu kıvrılmış. Masanın üstünde bardak, diş fırçası, tarak, kitap, bir tabak. Masanın kenarından sarkmış bir nota yaprağı..."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
23) "Nihayet, muvaffak olamayacağını anlayarak geriye döndü. Fakat aczini anlayınca birdenbire isyan etti.
Hayatının bütün felâketleri, bazan bir torbayı bile
yerinden kaldıramayacak kadar iradesiz olmasından
geliyordu. Parasını idare edemeyişi, diş ağrıları,
kıyafetini ihmal edişi, başkalarına ve kendine verdiği
sözlerini tutamayışı, yapılmayan vaidlerin kendine ve başkalarına karşı utancı, hep yarıda kalmış nice tasavvurlar."
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?
24) "O gün Darülelhan'a daha geç gitti. Sazını da götürmemişti. Mektebe bir uğradı ve çıktı. Şehzadebaşı'nda maksatsız dolaştı, bir kahveye gidip oturdu, gazeteleri okudu.''
Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
25) Şinasi, Neriman ve Fahriye birlikte yürürlerken Şinasi, Neriman'ın bir önceki geceye dair yalan söylediğini tespit edince sinirlenerek oradan uzaklaşır. Şinasi'nin bu tepkisine kızan Neriman da sinirlenerek söylenmeye başlar.
Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın şikayet ettikleri arasında yer almaz?