1) "Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan beraber çıktılar, Veznecilere kadar beraber yürüdüler."
Yukarıdaki metinde geçen "Darülelhan" sözcüğünün bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Neriman o gün de Şinasi'yi mektepte aradı, buldu ve beraber çıktılar. Artık onunla daha açıkça konuşmak cesaretini kendinde buluyordu. Koluna girdi ve onu çekti. Bu kuvvet ona babasının teklifini kabul etmiş olmaktan geliyordu."
Yukarıdaki metinde bahsedilen teklif aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Şinasi'nin arkadaşları bir arada verilmiştir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" adlı romanında işlediği konulardan değildir?
5) Neriman'ın büyük annesinin elinden düşürmediği kitabın adı nedir?
6) Tramvaya binerek uzaklaştığı günün akşamında Neriman, o gece geç saatlerde bir otomobille evine döner. Kapıdan içeri girdiğinde ilk karşılaştığı kimdir?
7) "…Kendi ruhunu bir aynada seyreder gibi görebilmesi için odayı daha fazla dağıtmak, tabağı, bardağı yere atıp kırmak, notaları yırtmak da istiyordu."
Yukarıdaki metine göre Şinasi'nin ruh hâli için  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8) Faiz Bey'in, -Zeytin  yağını az koyun! demesindeki sebep nedir?
9) Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın büyük annesinin meziyetlerinden biri değildir?
10) Şinasi ve Neriman'ın arkadaşlığı kaç yıllık bir birlikteliğe dayanmaktadır?
11) "-Kadınlar, medeniyeti gözleriyle anlamaya
mahkûmdur. Bunlar, hakikî medeniyetçilerden daha bahtiyardırlar: Şekillerle iktifa ederler ve renklerin değişmesi onları eğlendirir. Fakat hakikî terakkiye inanan, kültür sahibi bir İngiliz kızın sükûtu hayalini düşün! Her şeye vâsıl olmuş, fakat hiçbir şey bulamamıştır. İçlerinde intihar edenler var. Bu daha fena."
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur?
12) Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın büyük annesinin özelliklerinden biri değildir?
13) "Sağ kolda bir tek, büyük, tahinî boyalı tahta konak
vardı, ileri doğru çıkan şahnişi, karşısında bir yıkık duvar üstünden sokağa doğru eğilen büyük bir ağacın dallarına o kadar yaklaşıyordu ki havayı kapatıyor ve sokağı bir tünel gibi karartıyordu."
Yukarıdaki cümlede yapılan benzetmede "benzeyen" konumundaki varlık aşağıdakilerden hangisidir?
14)
"""(1)İkisine de mazi hakimdi. (2)Hep geçen günleri düşünerek yürüyorlardı.(3)Bir kibrit alevinin muvakkat ışığında görünüp kaybolan eşya gibi birçok hatıralar parlayıp sönüyordu. (4)Şinasi bu hatıralara dalmış yürüyordu.""
Yukarıdaki pragrafta kaçıncı cümlede benzetme yapılmıştır?"

15) "İnsanları kemiren duyguların sebeplerine, derinliklerine, köklerine inmekte; cemiyetteki çalkantılara yönelmekte; bu dalgalanmaların kişileri ne derecede etkilediğini tespite çalışmaktadır."
Yukarıdaki metne göre Peyami Safa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Faiz Bey, Feritlerin evindeki tartışmanın ardından yatmak için odasına girdiğinde hangi kitabı okurken uykuya dalar?
17)
"""Hep Şinasi'nin vakur ve muzdarip yüzünü hatırladı. Büyük bir utançla başı yastığın çukuruna batıyordu. Izdırabın verdiği intibah zamanlarında kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.'' 
Neriman neden vicdan azabı duymaktadır?"

18) Neriman'ın Maksim'e beraber gittiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
19) Neriman'ın rahatsızlığı hangi zamanlarda ortaya çıkar?
20) "Neriman sustu. Çatalı hafifçe tabağın kenarına bıraktı. Lokmaları ağır ağır çiğniyordu. Boğazına bir şey tıkandı. Öksürdü, su içti, ağlamak üzereydi ve kendini tuttu, başını kaldırdı, fakat gözlerini masa ortasından ayırmayarak, titrek bir sesle:
- Gülter, dedi, ben de vazgeçtim zaten..."
Neriman aşağıdakilerden hangisinden vazgeçer?
21)
"""Şüphesiz böyle uyanık birkaç kişi müstesna, bütün 
sokak, bütün Fatih uyku içinde idi."" cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi anlam olayı vardır?"

22) "Faiz Bey, Neriman'ın arkasından biraz baktıktan sonra, basamakları ağır ağır çıkmıştı. Sofada, yerde, gözüne bazı kağıt parçaları ilişti, oda kapısına bıraktığı küçük lambayı alarak yere eğildi; bu kâğıtları avucuna aldı ve doğrularak baktı. Bunlar........."                               
Faiz Bey'in avucuna alarak baktığı kâğıtlar nedir?
23) "Macit'le Neriman tanışınca Şinasi için güçlük bütün bütün arttı. Hele rakibinin vücudundan haberi olmadığı hâlde yalnız tesiriyle mücadele ediyordu; ve Macit, karşı kefeye o kadar büyük bir ağırlık ilâve etti ki muvazene tehlikeli bir surette bozuldu."
"Vücut" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?
24) Faiz Bey, Neriman'ı yedi yaşına kadar saf Türk muhitlerinde büyütür. İstanbul'a yerleştikten sonra Neriman'da garp hayatına karşı ilgi uyanır. Bu ilginin uyanmasında öncelikle kimlerin tesiri olur?
25) "Derhal geri döndü ve torbayı yerden kaldırmak istedi, fakat bir düşünce mani oldu. Bundan ne çıkar? Bütün odayı düzeltmek lâzım."
Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili söz grubunun metne kazandırdığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?