1) "Gülter; sinirlenerek odasına giden, "Hadi… Yavaş sesle bana bir şeyler anlat…" diyen Neriman'a büyük annesinin meziyetlerini anlatmaya başlar."
Bahsedilen bu meziyet aşağıdakilerden hangisidir?
2) Şinasi, akşam Neriman'ın evine gittiğinde onun evde olmadığını öğrenir. İçeriye buyur edilen Şinasi, Neriman'ın babası Faiz Bey'le Neriman hakkında konuşurken ona gündüzki hadiseden bahsetmemeye karar verir, gerçekleri söylemek yerine yalan söylemeyi tercih eder.
Şinasi Neriman'ın babasına Darülelhan'dan çıktıktan sonra onun nereye gittiğini söyler?
3) Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'nın eserlerinden değildir?
4) Neriman ile Fahriye tramvayla Beyoğlu'na giderlerken Neriman parmağıyla Fahriye'ye caddede bir şey gösterir.
Neriman'ın tepki göstermesine neden olan ve onu sinirlendiren şey aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Neriman bütün bunları müphem olarak, tarihleri birbirine karıştırarak, takdim ve tehirler yaparak düşündü. Bu muharebeye sahne olan kendi ruhunu seyretmek ona büyük bir alâka ve zevk veriyordu. Kendi kendine: "Bunun sonu ne olacak? Ne olabilir?" diye sordu. Mücadeleyi, iki şahıs arasında cereyan ediyormuş gibi sadeleştiriyor, içtimaî sebeplere ve tesirlere ehemmiyet vermiyor, ancak Şinasi'yle Macit'ten hangisinin galip geleceğini merak ediyordu. Fakat gene kendi kendine sordu: "Bu benim elimde değil mi? Hangisine istersem gidemez miyim?" Bu suale kolay kolay müsbet cevap veremiyor, kendisini tahlil edemediği birçok haricî tesirlerin baskısı altında hissediyordu. Bilhassa gözünün önüne sık sık babası geliyor ve tesirlerin mihrakını teşkil ediyordu."
Yukarıdaki metne göre Neriman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) "Neriman, kendisine ait bir şey ebediyen elinden
çıkmak üzere imiş gibi, şiddetle tezahür eden bir temellük hırsıyla Şinasi'ye atıldı, birdenbire kolunu tuttu, sarstı, sinirli ve tiz bir sesle:         
- Azıcık seninle görüşmek istiyorum, dersten çıkınca beni bekle! dedi ve uzaklaştı."
Neriman'ın muallimlerden biriyle konuşurken gördüğü Şinasi'ye sinirlenmesinin sebebi ne olabilir?
7) "Bir kenarda durdu ve lambanın aydınlattığı odasına baktı: Darma dağınık. Her şey bıraktığı gibi; ve şiddetli ihtarları üzerine hiçbir şeye el dokunulmamış: Bir kanepe üstünde yığılı notalar. Bir koltuğun üstünde kemençesi. Torba yere düşmüş. Yerdeki halının bir ucu kıvrılmış. Masanın üstünde bardak, diş fırçası, tarak, kitap, bir tabak. Masanın kenarından sarkmış bir nota yaprağı..."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
8) "Biraz durdu ve başını kaldırınca, merdivenin dönemeç yerindeki küçük boşlukta, bembeyaz bir şekil gördü. Birdenbire bütün vücudu korkuyla irkilmişti."
Neriman'ın gecenin korkmasına neden olan bu "bembeyaz bir şekil" aşağıdakilerden hangisidir?
9)  "……..…………. şekillerinin sembolize ettikleri iki ayrı kültür vardır."
Boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
10) "Sessiz, halûk, fevkalâde terbiyeli, fıtraten asil bir çocuk, büyük bir rikkatli kalbi var. Hissiyat-ı âliye sahibi, hem de bir kemençe çalıyor, yakında en büyük esatizei musiki arasında ismi geçecek. Dinlerken gözlerim yaşarıyor. Ben bu çocuğa meftunum doğrusu."
Faiz Bey'in yukarıdaki paragrafta bahsettiği kişi kimdir?
11) "Evvela Neriman'ın tramvay bekleyip beklemediğini anlamamıştı. Adımlarını hızlaştırarak ona doğru yürüdü. Fakat Neriman'ın sabırsızlıkla baktığını görünce, arkadaşına gitmediğini anladı. Ona görünmek istemeyerek sıra kahvelerin arasına çekildi ve onu uzaktan seyretti. Neriman ilk gelen .....tramvayına herkesten evvel atlamaya muvaffık olmuştu."    
Neriman hangi  tramvaya binmiştir?
12) "(1)Neriman basamağı çıkmak kuvvetini bulamadı.(2)Uçurumun kenarında bir tepeye tırmanan insanların gayretiyle bütün kuvvetini topladı.(3)Birkaç  basamak daha çıktı.(4)Babasının önünden geçtikten sonra hızla atıldı." 
Yukarıdaki metinde hangi cümlede benzetmeye başvurulmuştur?
13) "Kimbilir, para bulmak için ne kadar yoruldu. Sarraflar ve komisyoncular arasında ne kadar dolaştı, yüzü ne kadar sarardı! Neriman babasının bu parayı bulmamış olmasını temenni ediyordu."
 Faiz Bey neden para aramaktadır?
14) Neriman'ın ısrarcı olduğu, birçok konunun odak noktası hâline getirdiği sorun nedir?  
15) (1)Galatasaray'dan Tünel'e doğru yürüdüler.(2)Gene Fatih uzakta, çok uzakta kaldı.(3)Tramvayla bir saat bile sürmezdi bu mesafe.(4)Neriman'a Efgan yolu kadar uzun görünürdü.
Yukarıdaki metinde numaralandırmış cümlelerden hangisi öznel  bir yargı bildirmektedir?
16) Şinasi'nin kız kardeşinin adı nedir?
17) Eserin başkişisi aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Son zamanlarda bütün bu farklara dikkat eden Şinasi, aramak yorgunluğuna karışan gizli bir korku ile her hadiseyi ayrı ayrı eşelemekten çekinmişti."
Altı çizili sözcük ile asıl anlatılmak istenen nedir?
 
19) Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan çıktıktan sonra Neriman hızlı adımlarla bir arkadaşının davetine gider. Neriman'ın, davetine gittiği bu arkadaşı İstanbul'un hangi semtinde oturmaktadır?
20) 1. Gülter-Evin hizmetlisi
2. Faiz Bey-Şinasi'nin babası
3. Muammer-Şinasi'nin arkadaşı
4. Şeref Bey-Darülfünun müderrisi
5. Nezahet-Neriman'ın kız kardeşi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisi yanlış yapılmıştır?
21) "Çocukken o bu kokuyu severdi: Annesi bohçaları
açtığı vakit, temiz çamaşırlardan yükselen bu kokuyu her yerde, entarisinde ve yastıklarda arardı, bulamadığı vakit rahatsız olurdu. Şimdi bundan da hoşlanmıyor."
Neriman'ın şimdi sevmediği bu koku aşağıdakilerden hangisidir?
22) Faiz Bey'in hizmetçisi Gülter Hanım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) "Beyoğlu'ndaki kapalı çarşılar, yüksek taş binalar arasında şerit kadar ince bir mavi hava görünen sokaklar, Fatih Cami'nin avlusu, ezan sesleri, yangın korkuları, beşik gıcırtısı…"
Yukarıdaki pragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
24) Neriman'ın tramvaya binerek uzaklaşmasından sonra Şinasi sokağın kenarındaki bir kahveye oturur. Orada kahvesini yudumlarken vaktiyle  Neriman'ın tabiî görünen bazı tavırları onun aklını kurcalar.
Aşağıdakilerden hangisi Şinasi'nin aklını kurcalayan bu tavır değişikliklerinden biri değildir?
25) Faiz Bey'in, -Zeytin  yağını az koyun! demesindeki sebep nedir?