1) "Tramvaya atladı ve Şişli'ye gitti. Kızların ikisi de evde idi. Neriman'ı biraz mahzun karşıladılar. Salonda, yaslar giyinmiş bir ecnebi kadın vardı."
Yukarıda bahsedilen "ecnebi kadın" hangi millettendir?
2)
"""Hep Şinasi'nin vakur ve muzdarip yüzünü hatırladı. Büyük bir utançla başı yastığın çukuruna batıyordu. Izdırabın verdiği intibah zamanlarında kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.'' 
Neriman neden vicdan azabı duymaktadır?"

3) Neriman'ın babası, baloya kiminle gitmesine izin vermiştir? 
4) "Faiz Bey Neriman'a:                                                              
  -Bonjur Matmazel! "
Diye seslenerek neyi anlatmak istemiştir?
5) "Neriman, Darülelhan'dan çıkmış, yanında ……….. ile kahvenin önünden geçiyordu. Şinasi onları gördü, fakat gözlerini gazeteye indirerek görmemiş gibi yaptı."
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6) "Anahtarı kilide soktu, fakat çeviremedi, kol demiri vurulmuşsa, kapıyı çalmak, evdekileri uyandırmak lazım gelecekti. Bunu yapmaya kendinde kuvvet bulamadı. Bu felaketten kaçmak istese nereye gidebileceğini tasavvur etti. Uzaklaşan otomobilin gürültüsünü işittikçe korkusu artıyordu.''
Neriman'ın korkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
7) "Çantasındaki  esans  şişesini doldurmak vesilesiyle mağazaya girerler. Bütün eşyanın iliklerine işlemiş hafif bir güzel koku. Neriman bu mağazaların sessizliğine de  şaşıyordu. İçeride kalabalık olduğu hâlde müşteriler pek az konuşuyorlardı."
Yukarıdaki  paragrafta ad aktarması yapılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

8) "Gülter, muzaffer bir tavırla ve güler yüzle içeri giriyordu. Neriman derin bir nefes aldı.''
Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın rahatlama  nedenidir? 
9) "Galatasaray'dan Tünel'e doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu'na çıktığı vakit, halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi, kendini büyük bir seyahat yapmış sanırdı. Gene Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla bir saat bile sürmeyen bu mesafe, Neriman'a Efgan yolu kadar uzun görünürdü ve Kabil'le New York arasındaki farkların çoğuna İstanbul'un iki semti arasında kolayca tesadüf edilir."
Yukarıdaki metne göre Fatih ile Beyoğlu semtleri arasındaki mesafenin Neriman'a çok fazla gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
10) "(1)Neriman basamağı çıkmak kuvvetini bulamadı.(2)Uçurumun kenarında bir tepeye tırmanan insanların gayretiyle bütün kuvvetini topladı.(3)Birkaç  basamak daha çıktı.(4)Babasının önünden geçtikten sonra hızla atıldı." 
Yukarıdaki metinde hangi cümlede benzetmeye başvurulmuştur?
11) Neriman'ın evinde beslediği kedinin adı nedir?
12) "Şinasi'nin vücudu birdenbire gerildi ve gevşedi; büyük bir hareket ihtiyacıyla üç dört adım koştu ve durdu. O anda pek çok şeyler yapmak istediği hâlde, gözleri köşeyi ağır ağır dönen tramvaya takılıp kalmıştı. Başka hiçbir şey görmüyor, yanından adam geçip geçmediğine dikkat etmiyor, ayak seslerini işitmiyordu. Başına kan  doldu ve dışarı âlemle bütün alakaları kesilir gibi oldu. Bir anda gözlerinin önünde bütün   manzaralar silinmişti ve hiçbir ses duymuyordu."
Şinasi'nin böyle hissetmesine hangi olay sebep olur?
13) Aşağıdakilerden hangisi ''Fatih -Harbiye'' adlı romanın ana konusudur?
14) Faiz Bey'in hizmetçisi Gülter Hanım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15) "Evvela Neriman'ın tramvay bekleyip beklemediğini anlamamıştı. Adımlarını hızlaştırarak ona doğru yürüdü. Fakat Neriman'ın sabırsızlıkla baktığını görünce, arkadaşına gitmediğini anladı. Ona görünmek istemeyerek sıra kahvelerin arasına çekildi ve onu uzaktan seyretti. Neriman ilk gelen .....tramvayına herkesten evvel atlamaya muvaffık olmuştu."    
Neriman hangi  tramvaya binmiştir?
16) Neriman'ın rahatsızlığı hangi zamanlarda ortaya çıkar?
17) "Bunalarak yataktan atladı, oda kapısına doğru gitti, fakat aşağı kattan babasının bir haykırışını duyacakmış gibi korkarak uzaklaştı, pencereye doğru geldi, geceyi hatırlaması ihtimaliyle sokağı da görmek istemiyordu, yatağından da ürktü, aynaya doğru da gidemiyordu, gitmeye de kuvveti yoktu, her tarafa korkak ve ümitsiz adımlar attıktan sonra olduğu yerde kaldı ve nihayet karyolasının kenarına gidip oturarak başını önüne eğdi."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
18) Peyami Safa aşağıdaki edebî türlerin hangisinden eser vermemiştir?
19) "Neriman sustu. Çatalı hafifçe tabağın kenarına bıraktı. Lokmaları ağır ağır çiğniyordu. Boğazına bir şey tıkandı. Öksürdü, su içti, ağlamak üzereydi ve kendini tuttu, başını kaldırdı, fakat gözlerini masa ortasından ayırmayarak, titrek bir sesle:
- Gülter, dedi, ben de vazgeçtim zaten..."
Neriman aşağıdakilerden hangisinden vazgeçer?
20) "Saz yapmışlar, sonra da Fahriye Hanım'ın dayısı, Neriman Hanım'ı otomobille getirmiş." cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
21) "Bir kenarda durdu ve lambanın aydınlattığı odasına baktı: Darma dağınık. Her şey bıraktığı gibi; ve şiddetli ihtarları üzerine hiçbir şeye el dokunulmamış: Bir kanepe üstünde yığılı notalar. Bir koltuğun üstünde kemençesi. Torba yere düşmüş. Yerdeki halının bir ucu kıvrılmış. Masanın üstünde bardak, diş fırçası, tarak, kitap, bir tabak. Masanın kenarından sarkmış bir nota yaprağı..."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
22) Gülter, yatağında uzanmakta olan Neriman'a annesinin hangi özelliğini anlatır?
23) "Neriman'ın babası odanın ortasında durdu, biraz düşündü. Sonra ağır ağır yürüyerek, odanın köşesindeki minderde her zamanki yerine oturdu, hafifçe titreyen eliyle kitabını ve gözlüğünü yanı başındaki masanın üstüne bıraktı ve önüne eğilmiş başını hiç oynatmayarak en ciddî zamanlarına mahsus bir bakışla yalnız gözlerini Şinasi'ye doğru kaldırdı..."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
24) Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın gözüyle; Şinasi'nin temsil ettiği değerlerden değildir?
25) "Ve artık sözlerine devam edemedi; liseye giderken sabahları Şinasi'yi bu yol üzerinde beklediği günlerin heyecanını hatırladı. Ekseriya uğrayıp oturdukları tanıdık bir .............. dükkânının önünden de geçiyordu. İçeriye baktı ve loş havası içinde bir çok hatıralar gizleyen bu dükkân onu en uzak maziye kadar çekti."
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?