1) "Evvela Neriman'ın tramvay bekleyip beklemediğini anlamamıştı. Adımlarını hızlaştırarak ona doğru yürüdü. Fakat Neriman'ın sabırsızlıkla baktığını görünce, arkadaşına gitmediğini anladı. Ona görünmek istemeyerek sıra kahvelerin arasına çekildi ve onu uzaktan seyretti. Neriman ilk gelen .....tramvayına herkesten evvel atlamaya muvaffık olmuştu."    
Neriman hangi  tramvaya binmiştir?
2) Faiz Bey'in, -Zeytin  yağını az koyun! demesindeki sebep nedir?
3) Peyami Safa aşağıdaki edebî türlerin hangisinden eser vermemiştir?
4) Neriman Löbon'un ikinci katında Macit'i görünce çok sevinir; ancak sevinci bir anda kedere dönüşür ve ne yapacağını şaşırır.
Neriman'ı şaşırtan ve üzen aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Faiz Bey'le Şinasi arasında mizaç benzeyişleri pek çoktu: İkisi de, şiddetli his feveranları hâlinde bile sessizliklerini muhafaza edebilen ve yalnız kendi kendilerine mahrem olmasını bilen insanlar. Başkalarının tecessüsünü hissettikçe kapanan ruhları içinde mahsur ve bunun azabını ve şerefini duydukları için vakur ve muztarip bir görünüşleri var. İkisi de şarka ait birçok şeyleri, Şinasi alaturka musikiyi, Faiz Bey tasavvufî edebiyatı çok seviyorlardı. Sık temaslarla, birbirlerinin malûmat ve ihtisaslarını mübadele ettiler."
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur?
6) "…Samimi olamayız, hiç kimse tam bir surette samimi olamaz; en samimi insanlar kimlerdir, bilir misiniz? "
 Macit'e göre en samimi insanlar kimlerdir?
7) Neriman'ın büyük annesinin altı sene dargın durduğu kişi kimdir?
8) "Birbirine çok benzeyen bir tebessüm dudaklarında belirdi. Bu nikbinlikten ziyade, bir mücadelenin sonundaki rahatsızlık hissinin verdiği tatlı bir asabi rehavete benziyordu."
Yukarıdaki paragrafta geçen nikbin sözcüğünün zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Bugün sarraf sarraf dolaşmış. Canı o kadar sıkılıyordu ki, o kadar yorulmuştu ki, içeri girer girmez kapının yanına oturuverdi, benden bir bardak su istedi, verdim, bardağı ağzına götürürken elleri tir tir titriyordu. Yarın gene dolaşacak. Fakat …… bulamazsa? "                                                             Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
10) 1. Ney, Mesnevî, ut
2. Konfeti, abajur, kokteyl
3. Balo, keman, ney
4. Ut, cazbant, piyano
Kaç numaralı simgeler şark kültürünün bir parçasıdır?
11) "Ben de mutfağa gireyim, bunu bereber kızartırız.Sana yardım ederim, Gülter! dedi."Neriman, aylardan beri girmediği mutfakta yemek yapmayı neden istemiştir?
12) "Nihayet, muvaffak olamayacağını anlayarak geriye 
döndü. Fakat aczini anlayınca birdenbire isyan etti.
Hayatının bütün felâketleri, bazan bir torbayı bile
yerinden kaldıramayacak kadar iradesiz olmasından
geliyordu. Parasını idare edemeyişi, diş ağrıları,
kıyafetini ihmal edişi, başkalarına ve kendine verdiği
sözlerini tutamayışı, yapılmayan vaidlerin kendine ve
başkalarına karşı utancı, hep yarıda kalmış nice tasavvurlar."
Yukarıdaki metne göre Şinasi'nin hayattaki başarısızlığının asıl kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
13) "Alnına bir ağrı yapışmıştı, elini başına götürdü ve saçlarının arasına soktu; Neriman'ın okşamalarını hatırlatan bu hareket onu daha çok azaba sevk etti. Elini çekti ve iki kolunu da uzatarak bıraktı."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
14) "…Daima bir iki adım önde giden Neriman'ın yürüyüşündeki çevikliği, kıyafetindeki itinayı gören Şinasi onunla kendisi arasındaki farkı hissetmekten de yoruluyordu."
Yukarıdaki paragrafa göre; Şinasi'nin kendini yorgun hissetmesinin nedeni nedir?
15) "Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan beraber çıktılar, Veznecilere kadar beraber yürüdüler."
Yukarıdaki metinde geçen "Darülelhan" sözcüğünün bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
16) "Faiz Bey, Neriman'ın arkasından biraz baktıktan sonra, basamakları ağır ağır çıkmıştı. Sofada, yerde, gözüne bazı kâğıt parçaları ilişti. Oda kapısına bıraktığı küçük lâmbayı alarak yere eğildi; bu kâğıtları avucuna aldı ve doğrularak baktı. Bunlar, kimi bir iğne topuğundan biraz daha büyücek, kimi ince bir kurdele parçası gibi uzunca, renkli kâğıtlardı."
Faiz Bey'in gördüğü bu kağıt parçaları aşağıdakilerden hangisidir?
17) Aşağıdakilerden hangisi Neriman'ın gözüyle; Şinasi'nin temsil ettiği değerlerden değildir?
18) "Son zamanlarda bütün bu farklara dikkat eden Şinasi, aramak yorgunluğuna karışan gizli bir korku ile her hadiseyi ayrı ayrı eşelemekten çekinmişti."
Altı çizili sözcük ile asıl anlatılmak istenen nedir?
 
19) "İçinden bir şarkı mırıldandığı vakitler, sokakta bile, Şinasi kendinden geçer, etrafı unutur, yüzünün ne garip bir biçime girdiğini bilmezdi: süzülmüş gözler, yarı açık ağız, ağır ağır sallanarak şarkının veznini takip eden baş."
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) "-  Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar oturur ve düşünür. Onun bir hazine-i efkârı vardır, yani fikir cihetinden zengindir; kimi adam da vardır ki sabahtan akşama kadar ayak üstü çalışır, meselâ bir rençper, fakat yaptığı iş dört tuğlayı üstüste koymaktan ibarettir. Evvelki insan tenbel görünür velâkin çalışkandır, diğer insan çalışkan görünür velâkin yaptığı iş sudandır. Zira birisi maneviyat ile, zihin gayretiyle yapılan iştir; öbürü vücut ile, bedenle yapılan iştir. Maneviyat daima daha âlidir, vücut sefildir. Yapılan işlerin farkı da bundandır."
Yukarıdaki metinde anlatılmak isteneni en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
21) Zavallı adam, taşlıkta lastiklerini siliyordu, hemen koşup elinden aldım.''Aman Beyefendi….'' dedim. Mahzun bir hâli vardı. ''Çok sever sizi  Neriman Hanım…" Nasıl  sevmesin? Hanımefendi öldükten sonra bir siz kaldınız.''
Yukarıdaki metinden hareketle Faiz Bey hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22) "Tam altı ay evvel, bir ilkbahar günü idi. Darülelhan'ın alafranga kısmında keman dersi almaya gelen Macit'i, arkadaşları Neriman'a tanıttılar. Macit bir aydan fazla bu derslere devam etmemiş ve mektebi bırakıp gitmişti; fakat bu müddet Neriman'la Macit arasındaki münasebetin hususileşmesine kâfi geldi. Beyoğlu'nda, arada bir gizlice buluşuyorlardı. Altı aydan beri Neriman birkaç defalar Macit'in randevusuna gitti ve bütün bunları Şinasi'den gizledi."
Yukarıdaki metne göre Macit'in Darülelhan'daki keman derslerine bir aydan fazla devam etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
23) "Gülter; sinirlenerek odasına giden, "Hadi… Yavaş sesle bana bir şeyler anlat…" diyen Neriman'a büyük annesinin meziyetlerini anlatmaya başlar."
Bahsedilen bu meziyet aşağıdakilerden hangisidir?
24) Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan çıktıktan sonra Neriman hızlı adımlarla bir arkadaşının davetine gider. Neriman'ın, davetine gittiği bu arkadaşı İstanbul'un hangi semtinde oturmaktadır?
25) "Aylardan beridir ilk defa bugün, Neriman Fatih'e bu kadar istekle gidiyordu ve Beyoğlu'nun cazibesinden kendini kurtarıyordu." Neriman'ın bu isteğinin sebebi nedir?