1) Romanda olaylar, aşağıdaki yerlerden hangisinde geçmektedir?
2) "Anandamoyi, kadının böyle parlaması karşısında o kadar şaşırmıştı ki Suşarita'nın kızaran yüzüne bakmaktan kendini alamadı." Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcükler hangi anlamda kullanılmıştır?"
3) "(Mohim) Saşi'nin evlenmesiyle ilgili konuşmalar bir sonuca varmak üzere. Şu bizim kaynata olacak adam, kızı almakla yetinecek gibi görünmüyor, …" Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
4) "Hareket zamanı gelmişti. Tayfalar iskeleyi alacakları sırada, üst güvertede ayakta dururken telaşla vapura binmeye çalışan bir Bengalli hanımı gördü. Boyu posu ve giyinişi Lolita'yı andırıyordu. Önce Binoy gözlerine inanamadı. Ama yanına gelince artık hiç kuşkusu kalmadı. Bir an kendisini almaya geldiğini düşündü, sonra onun da bu akşam yargıcın evine gitmek istemediğini anımsadı." Lolita, yargıcın evine niçin gitmez? "
5) "İçinden söylediği bu iki sözcük göğsünün ta derinliğinden gelip bir zafer borusunun sesi gibi ağzından çıkarken daima göklerde Koruyan'ın sessiz mesajına karışıyor gibiydi." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
6) "O kadar ki sonunda hükmetme dostluğun yerini aldı. O zamana kadar Binoy bunu açıkça fark edemiyordu. Ama şimdi yadsımak elinde değildi."
Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
7) "Gora, gerçekten babasıyla bütün ilişkilerini koparıp atmak üzere iken Anandamoyi araya girdi. Belirli bir dereceye kadar onları uzlaştırdı." Gora'nın, babasıyla sorun yaşamasının sebebi nedir?"
8) Aşağıdakilerden hangisi Gora ile Binoy'un ortak özelliklerinden biridir?
9) "Anandamoyi kederli bir sesle: -Böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun yavrum? diye şaşkınlıkla bağırdı. Şimdiye kadar yediklerini o pişirmemiş miydi? Çocukluğundan beri sana bakan o değil mi? Daha yakın zamana kadar sadece onun hazırladığı Chutney'li yemekleri yedin. Hele su çiçeğine yakalandığın zaman canla başla sana nasıl baktığını unutur muyum sanıyorsun? Gora sabırsızlıkla: -Öyleyse anne ona bir maaş bağlayın, bir parça toprak satın alın ve küçük bir ev yaptırın ama bizim yanımızda durmasın." Gora, hizmetçilerinin yanlarında kalmasını niçin istemez?"
10) Haran'ın, Gora'dan hoşlanmamasının sebebi nedir?
11) "Ertesi sabah, başkentteki avukatlardan birinin kendisine yardım edip edemeyeceğini anlamak için trenle Kalküta'ya dönmeye karar verdi. Yolda gara giderken umulmadık bir olay onu durdurdu. Bayramın son günlerinde yerli bir takımla Kalkütalı öğrenciler takımı arasında bir kriket maçı düzenlenmişti." Paragrafta sözü edilen olayda ne olmuştur?"
12) "Kendi kendine bunları söylerken doğru yolda sözcüklerinin, canlı bir şeylermiş gibi içine dolduğunu hissetti. Gora'ya kafa tutabilmek için güçlü bir desteğe gereksinimi vardı. Hakikatı kendine yardımcı yaptıktan sonra bunu kendi kendine yineleyip duruyordu. Hakikat ışığının, kendisine rehber olduğuna inandıktan sonra nefsine de saygı duymaya başladı." Romana göre, paragraftaki düşünceler kime aittir? "
13) "Binoy, şimdi yatmakta olduğu Anandamoyi'nin evinden çıkınca her sabah kendi evine uğruyordu. Bir gün odasında bir mektup buldu. İmzasız olan bu mektupta Binoy'la Lolita'nın evlenmelerinin olanaksız olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getiriliyordu.(...) Şayet bütün bu uyarmalara karşın, Binoy tasarısında direniyorsa kendisine, Lolita'nın akciğerlerinin zayıf olduğu ve doktorların veremden korktukları da yazılmıştı." Binoy'a mektubu kim yazmıştır?"
14) "-Kuşkusuz öyle… Arkadaşına karşı beslediği sevgi neden onun da değerli bir adam olmasına engel olsun? diye gülerek sordu Suşarita.
-Arkadaşı öylesine egemen ki ona, kendini göstermeye bir türlü fırsat bulamıyor. Bu hâliyle âdeta kahve dövücüsünün hık deyicisine benziyor. Hık deyiciyi hoş karşılamadığım gibi kahve dövücüye de saygı duymuyorum hiç."
Paragrafta Suşarita ile Lolita'nın eleştirdiği asıl konu nedir?
15) "Saşi ile bir hizmetçi de odadaydı. Krişnadayal eliyle onlara kapıyı gösterdi. Gora ile Anandamoyi ile yalnız kaldığını görünce karısının yüzüne baktı sonra Gora'ya dönerek zayıf bir sesle: -Son saatim yaklaştı. Uzun zamandır senden sakladığım şeyi, ölmeden sana bildirmeliyim. Yoksa rahat ölemeyeceğim." Babası, ölmeden önce Gora'ya ne söyler?"
16) Gora'nın, gerçek anne ve babasını kendisinden gizleyen Anandamoyi'ye tavrı ne olmuştur?
17) "Büyük Kefaret töreni ertesi gün yapılacaktı. Gora'nın geceyi nehrin kıyısındaki kır evinde geçirmesi kararlaştırıldı. Ama tam yola çıkacağı sırada Harimohini habersiz olarak eve geldi. Onu görünce Gora'nın keyfi kaçtı, kekeleyerek:
-Geldiniz ama hiç gecikmeden yola çıkmam gerek. Annem de evde değil! İsterseniz...
-Hayır, sağ olun, dedi Harimohini. Sizi görmeye geldim. Bir dakika oturun, çok kalacak değilim."
Harimohini'nin gelmesinin asıl sebebi nedir?
18) "Sonunda da artık sabah olduğunu, neredeyse güneş doğacağını sanmıştı. Yavaşça kamarasının kapısını açıp dışarıya bir göz gezdirmişti." Yukarıdaki paragrafta geçen 'göz gezdirmek' deyiminin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?"
19) "Bir kimseye zihnini bir problem kurcalamadan önce bir teori sunmak, karnı acıkmamış olan birine yiyecek vermek gibi bir şeydir. Bu, iştahı kaçırıp sindirime engel olur." Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafta anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır?"
20) "Suşarita, susuyordu. Binoy binadan çıkarak biraz ötedeki nehirde işleyen vapurların yanaştığı iskeleye gitti. İki saat sonra Kalküta'ya hareket edecek bir vapur vardı ki sabahleyin sekize doğru orada olurdu." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
21) "İnsanların nabzına göre şerbet vermeli, diye karşı koydu Mohim. Bu bayları o kadar iyi tanıyorum ki onun için hiçbir şey şaşkınlık uyandırmıyor bende." Paragrafta geçen altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır?"
22) "Pareş Babu'nun yüzünde tatlı ve derin iman parıltısı belirmişti, bir an hiçbir şey söylemeden düşüncelerine gömüldü." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
23) "Gora yanıt vermeden odadan çıktı. Tribeni'de yıkanmaya karar verişinin nedeni, oraya … gelmesindendi. İçinde duyduğu her çeşit çelişikliği, yargıları sarsmak, kendi ülkesinin halkıyla tek bir varlık hâline gelmek ve onlara bütün gönlüyle: 'Ben sizinim, siz de benimsiniz.' diyebilmek için her fırsattan yararlanmak istiyordu." Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "Buna karşı Pareş Babu şu fikri ileri sürdü: -Suşarita'nın bu konuda ne düşündüğünü öğrenmelisiniz. Haran ısrarla: - O çoktan kabul etmişti bunu, dedi. Bununla birlikte Pareş Babu, Suşarita'nın Haran hakkındaki duygularınndan pek emin değildi. Gidip Haran'ın önerisini kızına açtı." Haran'ın, Suşarita ile ilgili önerisi nedir?"
25) "Gora da açlıktan, susuzluktan hemen hemen bitkin hâldeydi. Ama kastına sadık kalacağım diye Madhaw Şatterji'nin bu vicdansız haydudun evinde yemek yemek çok ağrına gidiyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözleri kan çanağı gibiydi. 'Temizliği maddi bir şey olarak düşünmekle ne korkunç yanlış işlemişiz!' diyordu kendi kendine." Gora, paragraftaki düşünceleri nerede yaşamaktadır?"