1) "Sizin okuma, yazma bilmeyen, cahil dediğiniz kimseler, benim de aralarında bulunduğum kimseler…Sizin boş inançlar dediğiniz şey, benim imanım. Memleketinize sevgi beslemedikçe ve halkınızın yanında yer almadıkça sizin anavatanı hor gören bir tek kelimenizi bile dinlemeye katlanamam!" Paragraftaki sözleri söyleyen bir kişinin, aşağıdaki sözlerden hangisini söylemesi beklenemez?"
2) "Lakşmi'nin krallığında yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiçbir zaman bir çatışma olmazdı. Çünkü yaptığı yasaları uygulayan da kendisi olduğu gibi, asliye mahkemesi de temyiz mahkemesi de kendisi idi." Paragrafta adı geçen Lakşmi kimdir? "
3) "Gora, birlikte yaşayan iki toplum arasındaki bu derin farklılığın neden ileri geldiğini düşünüyordu. Fakat bulduğu yanıt kendisine derin bir acı verdiği için bunu kabul etmek istemiyordu. Bu da Müslümanların…" Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
4) "-Şimdi, diyordu. Ben artık gecelerle gündüzler arasında dalgalanıp durmaktayım. Gökler en ufak bir çatlak olmadan beni sarmada ve bahar balıyla dolu bir kovan gibi içimi en tatlı duygularla doldurmakta." Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlardan hangisi yoktur?"
5) "Bayan Baroda, Gora'dan Binoy'un kalmasına razı olmasını isterken Binoy gülümseyerek kendisine bakan Lolita'ya bir göz atmaktan kendini alamamıştı.(…) Yerine oturduğu zaman, Lolita: -Binoy Babu, dedi. Gitseydiniz akıllıca bir iş yapmış olurdunuz! Binoy: -Neden? diye sordu. -Annemin amacı sizi tuzağa düşürmek." Lolita'nın kastettiği tuzak nedir? "
6) "-Gurmahon Babu, ne iştir bu? dedi. Hiç aklımızdan geçer miydi böyle bir şey? En sonunda bu Binoy Babu… Abinaş cümlesini bitirmedi bile. Binoy'un arkasından atıp tutmaktan o kadar büyük bir zevk duyuyordu ki üzülür gibi görünmeye bile gerek görmemişti. Az zamanda Gora'nın partisinin önemli üyeleri birbirinin ardından sökün etti." Paragrafta geçen altı çizili kelime grubu, hangi anlamda kullanılmıştır?"
7) "Haran: -Suşarita! dedi. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Nereye varacak bunun sonu? Herhâlde Lolita'nın, Binoy'la Hindu geleneklerine göre evleneceğini duymuşsunuzdur. Bunun sorumluluğunun kimin omuzlarına yükleneceğini biliyor musunuz? Hiçbir yanıt verilmediğini gören Haran, sesini alçaltarak çok önemli bir şey söylüyormuş gibi: -Bu işten sorumlu olan ... dedi." Romana göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
8) "İçinde bu törene katmak istediği ruh gücünden ve saf din duygularından eser yoktu. Gora bunları hararetle karşıladı. Onlar da Gora'yı sonsuza dek dine bağlılığından dolayı göklere çıkardılar. Bahçede yavaş yavaş bir hareket görülmeye başlamıştı. Gora gerekli önlemlerin alınması için oradan oraya gidip duruyordu. Bütün bu gürültülerin ve hareketin arasında kalbinin ta derinliklerinden yükselen bir düşünce zihnine takılıyordu: -Yanlış bir iş yapıyorsun, yanlış bir iş yapıyorsun!.." Paragrafta geçen 'yanlış iş'ten kastedilen nedir?"
9) Romanda olaylar, aşağıdaki yerlerden hangisinde geçmektedir?
10) "Suşarita sert denecek bir sesle: -Hayır, diye bağırdı. Hayır baba, olmaz böyle bir şey, kesinlikle olmaz! -Ne demek, kesinlikle olmaz? diye sordu. -Eğer Binoy Brahma olmazsa nikâh, hangi geleneklere göre kıyılacak? - ... geleneklerine göre! Suşarita kuvvetle başını sallayarak: -Hayır, hayır! dedi." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
11) "Yazgınız, mutluluğunuz üzerinde birçok kaygılarım var fakat korkularımla sizi yolunuzdan alıkoymak istemem. Çünkü bu dünyada bir topluluğun değeri, çözüm yolu bulmak cesaretini gösterenlere bağlıdır."
Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki altı çizili cümleyle anlam bakımından örtüşmektedir?"
12) "Her davranışımın kocam ve oğlumunkiyle çatışması hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Seni kollarıma ilk aldığım gün bütün bu ilişkileri koparıp attığımı biliyor musun? İnsan bir bebeği emzirirken hiçbir insanın doğuştan bir kastın malı olmadığını kesin olarak hissediyor. O günden bu yana, aşağı bir kasttan ya da Hristiyan olduğu için herhangi bir insanı hor görürsem Tanrı seni elimden alacak gibi geliyor bana. Bütün dualarımda:'Sen sadece yuvamın ışığı gibi kollarımın arasında kal, ben kim olursa olsun herkesin elinden su içerim.' dedim." Paragraftaki düşünceleri dile getiren biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
13) Harimohini'nin, Gora'nın konuşmalarını beğenmemesinin asıl sebebi nedir?
14) "Bir gün odasında bir mektup buldu. İmzasız olan bu mektupta Binoy'la Lolita'nın evlenmelerinin olanaksız olduğunu kanıtlamak için …" Paragrafın sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?"
15) "Akşam olmuştu. Hizmetçi lambayı getirdiği zaman Binoy onu geri gönderdi. Bu sırada Satiş'in kendisine seslendiğini duydu. Bu ses Binoy'u canlandırdı. Sanki bir çölün ortasında bir yudum su içmiş gibiydi." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
16) "Gora, gerçekten babasıyla bütün ilişkilerini koparıp atmak üzere iken Anandamoyi araya girdi. Belirli bir dereceye kadar onları uzlaştırdı." Gora'nın, babasıyla sorun yaşamasının sebebi nedir?"
17) "Bir zamandır işleri ve kaygıları yüzünden Pareş Babu gelememişti. Suşarita, her sabah biraz can sıkıntısı ve duraksamasına karşın, onun geleceğini umuyordu. İkisini birbirine bağlayan ve iç huzurunun kaynağı olan bağın hiçbir zaman kopmayacağına inanmaktaydı. Bununla birlikte başka bir bağlılık, onu başka bir yöne doğru bütün çekerek derin bir üzüntü veriyor ve rahatını kaçırıyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Harimohini de dünyayı zehir ediyordu ona." Harimohini, Suşarita'ya ne yapmaktadır?"
18) "İnsanın gerçekle olan normal ilişkisi sevgiden ve vefalılıktan geçer çünkü ancak o zamandır ki normal insan alçak gönüllülük duyar. Böbürlenen ve kendine çok güvenen kimse, gerçek küçüklüğünü ortaya koymuş olur." Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragraftaki düşüncelerle aynı doğrultudadır?"
19) "Tatlı ve sakin bir melodiyi andıran heyecan, şimdi Binoy'un bütün benliğini sarmıştı." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
20) "Gecenin karanlığında anlatılmaz bir derinlik vardı… Pürüzsüz ve saf gökte yıldızlar kümelenmişti. Nehir boyunca sıralanmış olan ağaçlar, gök kubbesine sağlam ve kapkara bir dayanak gibi bir araya toplanmıştı. Aşağıda, nehrin hızlı ve sessiz akışı." Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
21) Aşağıdakilerden hangisi Gora'nın aile fertlerinden biri değildir?
22) "Buna karşı Pareş Babu şu fikri ileri sürdü: -Suşarita'nın bu konuda ne düşündüğünü öğrenmelisiniz. Haran ısrarla: - O çoktan kabul etmişti bunu, dedi. Bununla birlikte Pareş Babu, Suşarita'nın Haran hakkındaki duygularınndan pek emin değildi. Gidip Haran'ın önerisini kızına açtı." Haran'ın, Suşarita ile ilgili önerisi nedir?"
23) "Binoy gülümseyerek: -Doğrusu, dedi. Benim inanışım Gora'nınki kadar sağlam değil. Yapımızdaki bozuklukları, …sistemindeki kötüye kullanmaları gördükçe kuşkularımı açığa vurmazlık edemiyorum." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "Birdenbire, yolda evlerin önünde durup numaralarını inceleyen yedi-sekiz yaşlarında bir oğlan çocuğu gördü. (…) Koşarak aşağıya indi, oğlanı eve çağırdı. Çocuğun yüzüne sevecenlikle bakıyordu. Oğlan bir mektup uzattı, üstünde bir kadın eliyle İngilizce olarak kendi adının yazılmış olduğunu gördü. Küçük: ' Ablam bunu size vermem için gönderdi beni.' dedi." Suşarita'dan Binoy'a gelen mektubun içinde ne vardır?"
25) "Üstelik de öyle çok şeye aklım ermediği gibi bir şeye uzun zaman dikkat edemem." cümlesinde geçen 'aklı ermemek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?