1) "Kuşkusuz genç kızın yüzünde parlak bir zekâ okunuyordu." 'Okumak' sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?"
2) "Olaylar önce sessizce ve ağır ağır gelişir gibi görünüyor. Av arayan kaplanlar gibi orada, burada dolaşır, sonra birden hiç haber vermeden üstünüze atılır." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?"
3) "Kralların önünde baş eğenlerden, boynunu zalimin boyunduruğuna uzatanlardan değiliz biz. Bizi iki büklüm eden kendi korkumuzdur. Hırslarımızın ağına tutulmuşuz, kendi çılgınlığımızın tutsağıyız." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen düşüncelerle örtüşmektedir?"
4) "Bir gün odasında bir mektup buldu. İmzasız olan bu mektupta Binoy'la Lolita'nın evlenmelerinin olanaksız olduğunu kanıtlamak için …" Paragrafın sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?"
5) "Binoy oturdu, beklediği kimsenin kapı aralığından girivermesi düşüncesiyle yüreği çarpmaya başladı." cümlesinde geçen 'yüreği çarpmak' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
6) Kalkütalı öğrencilerin polisle çatışmalarına yardım eden Gora'ya daha sonra ne olur?
7) Aşağadakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biridir?
8) "O zamanlar kızlar için uygun hiçbir okul yoktu. Böyle bir iki özel kurum varsa da bunlar da yarar şeyler değildi. Çünkü o zamanlar yüksek sosyete kadınları henüz öğretim yaşamına girmemişlerdi. Lolita dertli dertli: -Hiç böyle bir okul yok mu? diye sordu. Pareş Babu: -Bilmiyorum, dedi." Lolita, Pareş Babu'dan ne istemektedir?"
9) "Lolita'nın davranışı Binoy'da şu kanıyı uyandırmıştı. Başlangıçta piyeste rol almayı geri çevirdiği için hâlâ kendisine kızıyordu."
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
10) Gora'nın düşünce dünyasının değiştiği yer, aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Yalnız Sanskritçeyi, onun felsefe ve geleneğini öğrenmiş bir adamın böylesine geniş ve güçlü bir zekâya sahip olabileceğini ..." cümlesinin sonuna 'düşünemezdi' anlamı vermek için aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
12) "Yalnız odası karanlık ve karmakarışıktı. Köşe bucağa kitaplar, kâğıtlar dağıtılmıştı. Binoy bir kibrit çaktı. Uşağın parmak izleriyle kirlenmiş olan lambayı yaktı. Büronun üstündeki beyaz masa örtüsü yağ ve mürekkep lekesi içindeydi. Bu odaya girer girmez boğulacağını sandı." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?"
13) "Bir bulut kümesinden süzülen kızıl ışınlar göğe vurmuştu. Tartışmanın bu en şiddetli anında bile tatlı bir müzik dolduruyordu Binoy'un yüreğini." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır?"
14) " (Binoy) Bunun için o gün, Baroda'nın surat edişini göze alarak Pareş Babu'nun evine yollandı." cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Düşünde çok değerli bir şey yitirdikten sonra uyanınca bunun sadece bir düş olduğunu gören kimsenin ferahlığı vardı içinde. Arkadaşını feda etseydi yaşamının nasıl kırılacağını daha iyi anlıyordu şimdi. Gora öylesine heyecana kapıldı ki Binoy'u sarsarak uyandırdı: -Haydi, çabuk kalk, yapacak çok işimiz var. Gora her sabah, hiç şaşmadan, toplumsal bir ödevi yerine getirirdi." Gora'nın her sabah yaptığı iş nedir?"
16) Anandamoyi kederli bir sesle: -Böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun yavrum? diye şaşkınlıkla bağırdı. Şimdiye kadar yediklerini o pişirmemiş miydi? Çocukluğundan beri sana bakan o değil mi? Daha yakın zamana kadar sadece onun hazırladığı Chutney'li yemekleri yedin. Hele su çiçeğine yakalandığın zaman canla başla sana nasıl baktığını unutur muyum sanıyorsun? Gora sabırsızlıkla: -Öyleyse anne ona bir maaş bağlayın, bir parça toprak satın alın ve küçük bir ev yaptırın ama bizim yanımızda durmasın. Paragrafta kendisinden bahsedilen ve Gora'nın, evlerinde kalmasını istemediği kahraman kimdir?"
17) "Pareş Babu, Binoy'u oraya çıkardığı zaman ortada kimsecikler yoktu. Ama biraz sonra Satiş, yanında beyaz siyah tüylü bir zağarla birlikte geldi." Paragrafta geçen 'zağar' ne demektir?"
18) "Bayan Baroda Binoy'la konuştuğu sırada Satiş, taraçanın bir köşesindeki parmaklığa tırmanmaya uğraşıyordu: Ama Gora'yı görür görmez bu iş, onun için bütün çekiciliğini yitirdi." Yukarıdaki paragrafta geçen 'yitirmek' sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"
19) Aşağıdakilerden hangisi Gora ile Binoy'un ortak özelliklerinden biridir?
20) "Her davranışımın kocam ve oğlumunkiyle çatışması hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Seni kollarıma ilk aldığım gün bütün bu ilişkileri koparıp attığımı biliyor musun? İnsan bir bebeği emzirirken hiçbir insanın doğuştan bir kastın malı olmadığını kesin olarak hissediyor. O günden bu yana, aşağı bir kasttan ya da Hristiyan olduğu için herhangi bir insanı hor görürsem Tanrı seni elimden alacak gibi geliyor bana. Bütün dualarımda:'Sen sadece yuvamın ışığı gibi kollarımın arasında kal, ben kim olursa olsun herkesin elinden su içerim.' dedim." Paragraftaki düşünceleri dile getiren biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
21) "Kalbinizden atın gururu ve hor görmeyi de herkese içten bir alçak gönüllülükle yaklaşın. Göreceksiniz ki o zaman sevginiz bütün kusurları ve bütün kötülükleri silip süpürecek. Her toplumun kusurları ve zayıf yanları vardır. Ama insanlar birbirine bağlı kaldıkça bütün zehirleri etkisiz bırakacak gücü bulurlar kendilerinde." Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?"
22) "İçinde bulunduğum koşullarda, bu inanç için kendimi zorluyorum elbette. Ayaklarınızın altında toprak sarsıldığı zaman yürümenizi sağlayabilmek için yere sağlam basmak zorundasınız." Paragraftaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen nedir?"
23) Gora, kefaret töreninde Ganj'da yıkanıp dünyadan elini eteğini çekeceği sırada ne olur?
24) "Onlar, burada, Hind'in kendilerine duyduğu gereksinimde onlara doğru gösterdiği çabada saklıdır. Tıpkı bitkinin, tohumun içinde saklı olduğu gibi. Başka ülkeler Wellington gibi generaller, Newton gibi bilginler, Rofschild gibi milyonerler yetiştirmeyi diler. Ama memleketimizin özlemi Brahmin'dir." Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? "
25) "Pareş Babu, yorgun bir hâlde kendini bir iskemleye bırakıverdi. Suşarita, gözyaşlarını tutamamıştı, ağlamadığını göstermemek için arkasında, ayakta duruyordu, parmaklarını yavaşça babasının kır saçlarının arasına sokmuştu. Pareş Babu: -Binoy, Samaj'a gitmiyor, dedi." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"