1) "Eğer kendisini sürükleyen akıntı, kıyıya getirirse ne âlâ! Ama açık denizlere götürür de orada boğulursa kimse bir şey yapamazdı buna karşı. Kurtulmayı bile istemiyordu. Sanki alın yazısı, böyle sürüklenip götürülmek, gelenekle, görenekle bütün bağlarını koparmaktı." Paragraftaki düşüncelere sahip bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
2) "Tatlı ve sakin bir melodiyi andıran heyecan, şimdi Binoy'un bütün benliğini sarmıştı." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
3) "Bu boyun eğmenin kaynağını Gora, memleketin içine gömüldüğü derin cehalette görüyor ve bu da ağrına gidiyordu. Ancak onu asıl yaralayan şey yetişmiş, okumuş vatandaşlarının, bu utancının, bu hakarete uğramanın yükünü omuzlarına alacakları yerde ..." Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
4) "Gora, şimdi, en yakın, en önüne geçilmez gereksinimlerini bile kavrayamayan, gözleri göreneklerin karanlığına gömülmüş olan bu köylülere, vatanlarının hâli hakkında vaaz vermenin ne kadar gülünç olduğunu anlıyordu. Ama onu asıl şaşırtan, yol arkadaşlarının, gördükleri manzara karşısında..." Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
5) "Sözünü ettiğim güzel el, güneş ışınları karşısında gizlenen çiçeklerden değil ki!" cümlesinde altı çizili sözcüklerle hangi söz sanatı yapılmıştır?
6) " (Binoy) Bunun için o gün, Baroda'nın surat edişini göze alarak Pareş Babu'nun evine yollandı." cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7) "Suşarita hemen hemen Manorama ile aynı yaştaydı. Harimohini kendisinin ona benzediğini söylüyordu. Karakterlerinde de benzerlikler vardı. " Paragrafta adı geçen Manorama kimdir?"
8) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biri değildir?
9) "-Mallarınızı bölüştürmenizi kim istiyor sizden? diye sözünü kesti Anandamoyi. Bütün varınızı yoğunuzu Mohim'e bıraksanız Gora metelik istemez. (…) -Hayır, onu hiçbir şeysiz bırakmaya niyetim yok! diye karşı koydu. Hükûmetin bana verdiği toprak, yılda bin rupi kadar bir gelir getirir. En zor olan onun evlenmesi..." Babasına göre Gora'nın evlenmesiyle ilgili sorun nedir?"
10) "Evliliği, korku ve sorumluluklarla dolu çetin bir yaşam olarak düşünüyordu. Tatlı bir yaşayış olarak değil, çetin bir çaba olacaktı bu." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır?"
11) Gora'nın, hapisten çıktıktan sonra köylerde dolaşmasının asıl sebebi nedir?
12) "İki arkadaş uzun zaman konuşmadan oturdular. Sonunda Binoy, önce kararsız ama gittikçe kendini heyecana kaptırarak bütün düşündüklerini açığa vurdu: Çok doluyum Gora. Bunun için …" Anlam akışına göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
13) "Kalbinizden atın gururu ve hor görmeyi de herkese içten bir alçak gönüllülükle yaklaşın. Göreceksiniz ki o zaman sevginiz bütün kusurları ve bütün kötülükleri silip süpürecek. Her toplumun kusurları ve zayıf yanları vardır. Ama insanlar birbirine bağlı kaldıkça bütün zehirleri etkisiz bırakacak gücü bulurlar kendilerinde." Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?"
14) Polisle çatıştığı için tutuklanan Gora'nın, avukat tutma ve kefaletle salıverilmesini istememesinin sebebi nedir? 
15) "-Evet, görüyorum. Ancak gidemediğini de bir an aklından çıkardığın yok. Gece gündüz gitmiyorum oraya diye düşünüp duruyorsun, git de bu iş bitsin bari!.. -Benim oraya gitmemi gerçekten mi salık veriyorsun?" Paragrafta geçen 'salık vermek' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?"
16) Aşağıdakilerden hangisi Binoy'un Lolita ile evlenmesine karşı çıkanlardan biri değildir?
17) "Binoy, şimdi yatmakta olduğu Anandamoyi'nin evinden çıkınca her sabah kendi evine uğruyordu. Bir gün odasında bir mektup buldu. İmzasız olan bu mektupta Binoy'la Lolita'nın evlenmelerinin olanaksız olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getiriliyordu.(...) Şayet bütün bu uyarmalara karşın, Binoy tasarısında direniyorsa kendisine, Lolita'nın akciğerlerinin zayıf olduğu ve doktorların veremden korktukları da yazılmıştı." Binoy'a mektubu kim yazmıştır?"
18) "-Nasıl ki zaman, gece ile gündüz diye iki görünüm gösteriyorsa toplumda da kadın ve erkek diye iki ayrı görünüş var. Normal bir toplumda, kadınlar gece gibi saklı kalır, işlerini kimse görmeden, sahnenin ardında yerine getirirler." Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?"
19) "Lolita: 'Oradan ayrılıp geldim baba. Daha fazla kalamadım orada!' dedi. Babası 'Bir şey mi oldu?' diye sorunca 'Yargıç, Gormohan Babu'yu hapse attı!' diye yanıt verdi. Gora'nın bu öyküye nasıl olup da karıştığını, Pareş Babu, önce anlayamamıştı. Fakat Lolita olan bitenleri bütün ayrıntılarıyla anlatınca hiç ses çıkarmadan derin derin düşünmeye daldı. Önce Gora'nın ... için kaygı duydu." Romana göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
20) "Suşarita da Gora'nın artık eve gelmemeye başladığını fark etmişti. Bunda Horimohini'nin parmağı olduğunu düşünmekle beraber: -Eh gelmese bile, yine de o benim guru'mdur! diye düşünerek avunuyordu." Paragrafta geçen 'guru' ne demektir?"
21) "İnsanların nabzına göre şerbet vermeli, diye karşı koydu Mohim. Bu bayları o kadar iyi tanıyorum ki onun için hiçbir şey şaşkınlık uyandırmıyor bende." Paragrafta geçen altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır?"
22) "Bayan Baroda, Gora'dan Binoy'un kalmasına razı olmasını isterken Binoy gülümseyerek kendisine bakan Lolita'ya bir göz atmaktan kendini alamamıştı.(…) Yerine oturduğu zaman, Lolita: -Binoy Babu, dedi. Gitseydiniz akıllıca bir iş yapmış olurdunuz! Binoy: -Neden? diye sordu. -Annemin amacı sizi tuzağa düşürmek." Lolita'nın kastettiği tuzak nedir? "
23) Romanda, Hindistan'la ilgili hangi konu üzerinde durulmaktadır?
24) Aşağıdakilerden hangisi Gora ile Binoy'un ortak özelliklerinden biridir?
25) "Kuşkum yok ki Hint'in ruhu bu halkın içinde, için için ama durmadan işleyip yol almalıdır." cümlesinde geçen altı çizili sözcük grubu hangi anlamda kullanılmıştır?