1) "Anadamoniyi, kocasının ibadet ettiği odanın kapısını vurdu. 'Duyuyor musun beni?' diye sordu. İçeri girmeyeceğim, korkmayın ama ibadetinizi bitirdiğiniz zaman bir diyeceğim var size. Şimdi yanınızda iki yeni Sannyasis olduğuna göre, Tanrı bilir sizi ne zaman görebilirim artık. Bunun için sesleniyorum size. Duanızı bitirir bitirmez, bir dakika için odama gelmeyi unutmayın!" Romana göre, paragrafta geçen 'Sannyasis' ne demektir?"
2) "İki arkadaş uzun zaman konuşmadan oturdular. Sonunda Binoy, önce kararsız ama gittikçe kendini heyecana kaptırarak bütün düşündüklerini açığa vurdu: Çok doluyum Gora. Bunun için …" Anlam akışına göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
3) "Büyük Kefaret töreni ertesi gün yapılacaktı. Gora'nın geceyi nehrin kıyısındaki kır evinde geçirmesi kararlaştırıldı. Ama tam yola çıkacağı sırada Harimohini habersiz olarak eve geldi. Onu görünce Gora'nın keyfi kaçtı, kekeleyerek:
-Geldiniz ama hiç gecikmeden yola çıkmam gerek. Annem de evde değil! İsterseniz...
-Hayır, sağ olun, dedi Harimohini. Sizi görmeye geldim. Bir dakika oturun, çok kalacak değilim."
Harimohini'nin gelmesinin asıl sebebi nedir?
4) "Bir dakika sonra soluk soluğa Mohim göründü: -İnsanın kanatları olmadığına göre, ne diye şeytana uyup da üç katlı evler yaparlar bilmem ki? Binoy'u gördün mü? Soruya doğrudan doğruya yanıt vermeden Gora: -Saşi'nin Binoy'la evlenmesi olanaksız! dedi. -Neden? Binoy mu reddediyor? -Ben reddediyorum." Gora, bu evlililiği niçin olanaksız görmektedir?"
5) "-Kuşkusuz öyle… Arkadaşına karşı beslediği sevgi neden onun da değerli bir adam olmasına engel olsun? diye gülerek sordu Suşarita.
-Arkadaşı öylesine egemen ki ona, kendini göstermeye bir türlü fırsat bulamıyor. Bu hâliyle âdeta kahve dövücüsünün hık deyicisine benziyor. Hık deyiciyi hoş karşılamadığım gibi kahve dövücüye de saygı duymuyorum hiç."
Paragrafta Suşarita ile Lolita'nın eleştirdiği asıl konu nedir?
6) "Şaşıyorum doğrusu, dedi Anandamoyi. Dindarlıkta da çok aşırı gidiyorsun. Kalküta'da … yok mu ki ta Tribeni'ye kadar yıkanmaya gideceksin?" Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
7) "Tam bu sırada Satiş, 'Didi' diye bağırarak odaya daldı. Binoy onu sirke götürmüştü, vakit epey geç olmakla beraber ömründe ilk kez gördüğü oyunları anlatmak için, içi içine sığmıyordu."
Altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?"
8) "-Gora, kadını daha fazla sorguya çekmekten vazgeçmesinin yerinde olacağını anlamıştı. Bununla birlikte kendini tutamayarak: -Gözünüze kestirdiğiniz biri var mı? -Evet, Kallaş adında bir çocuk var. Kayınlarımın küçük kardeşi. Karısı birkaç ay önce öldü. Şimdi yaş ve eğitimi kendisine denk bir kız arıyor. Böyle bir çocuğun başka türlü evlenebileceğini düşünür müsünüz?" Gora'nın konuştuğu Harimohini, Kallaş'ı kiminle evlendirmeyi düşünmektedir?"
9) "(Mohim) Saşi'nin evlenmesiyle ilgili konuşmalar bir sonuca varmak üzere. Şu bizim kaynata olacak adam, kızı almakla yetinecek gibi görünmüyor, …" Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
10) "Esmer tenli, kısaca boylu, şişmanlamaya meyilli bir adamdı Krişnadayal Babu. Yüzünün en göze çarpan yanı kocaman gözleriydi. Yüzünün öte yanı hemen hemen sert, akçıl bıyıkları ve sakalı arasında yitmiş gibiydi. O da bütün perhize çekilenler gibi koyu renkli ipekli kumaştan bir giysi giyer, ayağında nalınlar vardır ve bir bakır maşrapadan su içer." Paragrafta kendisiden söz edilen Krişnadayal Babu kimdir?"
11) "Bir sabah, erkenden uyanan Binoy, fecir aydınlığının, yeni doğmuş bir çocuk gülümseyişi gibi ışıdığını gördü. Gökte birkaç beyaz bulut tembel tembel uçuşuyordu. Verandada ayakta durmuş, tıpkı buna benzer başka bir sabahın anısını kafasında canlandırdığı sırada, bir elinde bastonu, öbür eliyle Satiş'i tutmuş olduğu hâlde Pareş Babu'nun sokaktan aşağı doğru indiğini gördü." Paragrafla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?"
12) Roman, aşağıdaki olayların hangisiyle başlamaktadır?
13) "Birkaç adım atmıştı ki bir oğlan çocuğunun 'Binoy Babu, Binoy Babu!' diye bağırdığını duydu. Başını kaldırınca bir arabanın kapısından Satiş'in eliyle işaret ettiğini gördü. Binoy, bir sarı ve beyaz bir korsaj kolu gördü. Böylece de arabadaki diğer yolcunun kim olduğunu anlamıştı: Bengal geleneklerine göre Binoy'un... doğru değildi." Romana göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
14) "Sahiden de sonbahar güneşi Kalküta evlerinin ötesinden batmaktaydı ama hava sıkıntılıydı. Gökyüzünün rengi pek de güzel değildi. Göz alıcı parıltısını, ufku kaplayan bir duman perdesi gölgelemişti. Ama bu akşam, bu hüzünlü gün batışı bile Binoy'un gözünde ışıklar saçıyordu." Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?"
15) "Harimohini kendi fikrini kabul ettirinceye kadar …" cümlesine 'çok uğraşmak' anlamı vermek için aşağıdaki deyimlerden hangisini getirmeliyiz?
16) "İçinde bulunduğum koşullarda, bu inanç için kendimi zorluyorum elbette. Ayaklarınızın altında toprak sarsıldığı zaman yürümenizi sağlayabilmek için yere sağlam basmak zorundasınız." Paragraftaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen nedir?"
17) "Bu sırada Haran odaya girdi. Bir iskemle çekip yanına oturdu. Ama Suşarita başını kaldırıp bakmadı bile, o kadar işine vermişti ki kendini. -Suşarita, dedi Haran. Sizinle çok ciddi olarak konuşmam gerek. Beni dikkatle dinlemelisiniz. Suşarita gazeteyi yırtmayı sürdürüyordu. Artık parmaklarıyla yırtamayacağı kadar küçük parçalara bölününce de makasla kesmeye başladı. Bu işi bitirmeden Lolita göründü. Haran: -Lolita, dedi. Suşarita ile konuşacaklarım var!" Haran, Suşarita ile hangi konuyu konuşmak ister?"
18) "Binoy gülümseyerek: -Doğrusu, dedi. Benim inanışım Gora'nınki kadar sağlam değil. Yapımızdaki bozuklukları, …sistemindeki kötüye kullanmaları gördükçe kuşkularımı açığa vurmazlık edemiyorum." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
19) Gora, Hint köyünde gördüklerini kime anlatır?
20) "Yüzü uzayan Mohim:
-Hımm, diye homurdandı. Siz tekerleğe değnek sokmasaydınız, Binoy karşı çıkmazdı."
Paragraftaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?"
21) "Binoy fena hâlde kırılmıştı. Gora'ya başkaldırarak gelenekle olan bağlarını koparmış oluyordu. Şayet Gora bunun için kendisine sitem ederse … Böylece bir fırtına, dostluklarının havasını ağırlaştıran bulutları temizlemiş olacak ve o da daha rahat bir soluk alacaktı." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kelime grubundan hangisi getirilmelidir?"
22) "Kendi kendine bunları söylerken doğru yolda sözcüklerinin, canlı bir şeylermiş gibi içine dolduğunu hissetti. Gora'ya kafa tutabilmek için güçlü bir desteğe gereksinimi vardı. Hakikatı kendine yardımcı yaptıktan sonra bunu kendi kendine yineleyip duruyordu. Hakikat ışığının, kendisine rehber olduğuna inandıktan sonra nefsine de saygı duymaya başladı." Romana göre, paragraftaki düşünceler kime aittir? "
23) "Gora, gerçekten babasıyla bütün ilişkilerini koparıp atmak üzere iken Anandamoyi araya girdi. Belirli bir dereceye kadar onları uzlaştırdı." Gora'nın, babasıyla sorun yaşamasının sebebi nedir?"
24) "Binoy, şimdi yatmakta olduğu Anandamoyi'nin evinden çıkınca her sabah kendi evine uğruyordu. Bir gün odasında bir mektup buldu. İmzasız olan bu mektupta Binoy'la Lolita'nın evlenmelerinin olanaksız olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getiriliyordu.(...) Şayet bütün bu uyarmalara karşın, Binoy tasarısında direniyorsa kendisine, Lolita'nın akciğerlerinin zayıf olduğu ve doktorların veremden korktukları da yazılmıştı." Binoy'a mektubu kim yazmıştır?"
25) "Mektubu okur okumaz Pareş Babu'nun yüzü aydınlandı:
-Bu bayı derhâl yukarı çağırın! dedi hizmetçiye.
-Kim gelmiş? diye sordu Bayan Baroda.
-Eski arkadaşım Krişnadayal'ın oğlu.
Birdenbire Binoy'un yüreği duracak gibi oldu. Sapsarı kesildi, bir saldırıya karşı koymaya hazırlanıyormuş gibi kollarını kavuşturdu."
Binoy'un, Pareş Babu'nun evine ilk kez gelen Gora'dan rahatsız olmasının asıl sebebi nedir?