1) "Sahiden de sonbahar güneşi Kalküta evlerinin ötesinden batmaktaydı ama hava sıkıntılıydı. Gökyüzünün rengi pek de güzel değildi. Göz alıcı parıltısını, ufku kaplayan bir duman perdesi gölgelemişti. Ama bu akşam, bu hüzünlü gün batışı bile Binoy'un gözünde ışıklar saçıyordu." Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?"
2) "-Gora, kadını daha fazla sorguya çekmekten vazgeçmesinin yerinde olacağını anlamıştı. Bununla birlikte kendini tutamayarak: -Gözünüze kestirdiğiniz biri var mı? -Evet, Kallaş adında bir çocuk var. Kayınlarımın küçük kardeşi. Karısı birkaç ay önce öldü. Şimdi yaş ve eğitimi kendisine denk bir kız arıyor. Böyle bir çocuğun başka türlü evlenebileceğini düşünür müsünüz?" Gora'nın konuştuğu Harimohini, Kallaş'ı kiminle evlendirmeyi düşünmektedir?"
3) "Suşarita sert denecek bir sesle: -Hayır, diye bağırdı. Hayır baba, olmaz böyle bir şey, kesinlikle olmaz! -Ne demek, kesinlikle olmaz? diye sordu. -Eğer Binoy Brahma olmazsa nikâh, hangi geleneklere göre kıyılacak? - ... geleneklerine göre! Suşarita kuvvetle başını sallayarak: -Hayır, hayır! dedi." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
4) "Bir bulut kümesinden süzülen kızıl ışınlar göğe vurmuştu. Tartışmanın bu en şiddetli anında bile tatlı bir müzik dolduruyordu Binoy'un yüreğini." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır?"
5) Romanın sonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
6) "Suşarita, yaşamının akışında bir krizin baş gösterdiğini anlıyordu. Artık o çizilmiş yollardan yürüdüğü, herkes gibi düşündüğü sakin günler geride kalmıştı. Bu güç anlarda biricik dayanağı … idi. Bu, bir iş hakkında ona akıl danışmasından ya da bir öğüt istemesinden ileri geliyordu." Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
7) "Saçları kırçıllaşmıştı ama pek fazla fark edilmiyordu. İlk bakışta kırk yaşlarında olduğu söylenebilirdi. Yüzünün son derece ince çizgileri bir sanatçı elinden çıkmış gibiydi. Çok ince ve keskin bir zeka ışıltısı vardı yüzünde." Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
8) "Dört gün sonra Haran elinde bir mektupla Baroda'nın ziyaretine geldi. Pareş Babu'yu kandırmak umudunu yitirmişti. Mektubu Baroda'ya uzatarak: -Daha işin başında dikkatli olmanızı haber vermiştim size. Bunu yaptığım için beni hoş karşılamadınız. Şimdi bu mektup, size işin alttan alta hangi noktaya geldiğini öğretecek. Mektup, Lolita'nın taşradaki arkadaşına yazdığı yanıttı." Lolita'nın arkadaşına verdiği yanıtta ne yazmaktadır?"
9) Lolita'nın Binoy'la evlenmesine mektupla tepki gösteren ve onu üyelikten çıkarmayı düşünen Brahmo Samaj üyelerine, Pareş Babu nasıl bir cevap verir?
10) "(Mohim) Saşi'nin evlenmesiyle ilgili konuşmalar bir sonuca varmak üzere. Şu bizim kaynata olacak adam, kızı almakla yetinecek gibi görünmüyor, …" Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
11) "Bir dakika sonra soluk soluğa Mohim göründü: -İnsanın kanatları olmadığına göre, ne diye şeytana uyup da üç katlı evler yaparlar bilmem ki? Binoy'u gördün mü? Soruya doğrudan doğruya yanıt vermeden Gora: -Saşi'nin Binoy'la evlenmesi olanaksız! dedi. -Neden? Binoy mu reddediyor? -Ben reddediyorum." Gora, bu evlililiği niçin olanaksız görmektedir?"
12) "Bir kedinin yanı başınıza oturup da yemek yemesinde hiçbir kötülük göremezsiniz. Ama kimi insanlar sadece bulunduğunuz odaya girseler siz elinizdeki yiyecekleri atmak zorundasınız. İnsanın insana karşı gösterdiği bu küçümseme ve hakaret sistemini nasıl mahkûm etmeyebiliriz? Bu adaletsizliğin ta kendisi değil de nedir? Kendi insan kardeşleri için böyle bir küçümseme duygusu besleyenler manevi büyüklüğe erişemezler." diyen Suşarita'nın asıl eleştirdiği konu nedir?
13) "Kendi kendine bunları söylerken doğru yolda sözcüklerinin, canlı bir şeylermiş gibi içine dolduğunu hissetti. Gora'ya kafa tutabilmek için güçlü bir desteğe gereksinimi vardı. Hakikatı kendine yardımcı yaptıktan sonra bunu kendi kendine yineleyip duruyordu. Hakikat ışığının, kendisine rehber olduğuna inandıktan sonra nefsine de saygı duymaya başladı." Romana göre, paragraftaki düşünceler kime aittir? "
14) "Son zamanlarda Haran'ın çıkardığı gazeteyi okumaz olmuştu. Kararını verdiğinin ertesi günü, bu gazetenin bir sayısını aldı.(…) Gözüne 'Geriye bakmak hastalığı' başlıklı bir yazı ilişti. Bunda, çağdaş dönemde yaşadıkları hâlde gözlerini inatla geçmişe çevirenlere şiddetle saldırılıyordu. İleri sürülen kanıtlar yerindeydi, gerçekten de Suşarita bu çeşit kanıtlar arıyordu. Ama daha okumaya başlar başlamaz yazının hedefinin ... olduğunu anladı." Romana göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
15) "Hareket zamanı gelmişti. Tayfalar iskeleyi alacakları sırada, üst güvertede ayakta dururken telaşla vapura binmeye çalışan bir Bengalli hanımı gördü. Boyu posu ve giyinişi Lolita'yı andırıyordu. Önce Binoy gözlerine inanamadı. Ama yanına gelince artık hiç kuşkusu kalmadı. Bir an kendisini almaya geldiğini düşündü, sonra onun da bu akşam yargıcın evine gitmek istemediğini anımsadı." Lolita, yargıcın evine niçin gitmez? "
16) "İçinden söylediği bu iki sözcük göğsünün ta derinliğinden gelip bir zafer borusunun sesi gibi ağzından çıkarken daima göklerde Koruyan'ın sessiz mesajına karışıyor gibiydi." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
17) "Binoy fena hâlde kırılmıştı. Gora'ya başkaldırarak gelenekle olan bağlarını koparmış oluyordu. Şayet Gora bunun için kendisine sitem ederse … Böylece bir fırtına, dostluklarının havasını ağırlaştıran bulutları temizlemiş olacak ve o da daha rahat bir soluk alacaktı." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kelime grubundan hangisi getirilmelidir?"
18) "Ayağına giydiği köylü tipi sandaletlerden parmakları görünüyordu. Modernliğe başkaldırmanın canlı bir örneği gibi girdi içeri. Dahası böylesine dövüşken kışkırtıcı kılıkla Binoy bile görmemişti onu. Aslında Gora'nın içi müthiş bir isyan duygusu ile doluydu: Bu isyanın, özel bir nedeni de vardı. Bir gün önce vapurla Tribeni'deki yıkanma töreninde bulunmak üzere gitmişti." Gora'nın, Tribeni'de yaşadığı hangi olay isyan etmesine sebep olur?"
19) "Odada mobilya olarak küçük bir masa, aralıkla tahta bir kanepe; iki de kamıştan koltuk vardı. (…) Masanın üstünde düzgün katlanmış gazetelerin üstüne kurşundan bir ağırlık konmuştu. Bir köşede, küçük bir kitaplıkta ciltli kitaplar sıralanmıştı.Kitaplığın üstünde, üstü örtülü bir küre vardı." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?"
20) Gora'nın, hapisten çıktıktan sonra köylerde dolaşmasının asıl sebebi nedir?
21) Üniversiteyi bitirdikten sonra birinin başkan, ötekinin genel sekreteri olduğu Hint Vatanseverler Birliğinin aylık toplantıları da bu taraçada yapılmıştı. Başkanın adı Gurmohan'dı ama arkadaşları ona … derlerdi. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) "Anandamoyi, Gora'nın gerçek anne ve babasını söylememesinin sebebini nasıl açıklar?"
23) "Lolita kendisininkinden ayrı bir çevreden olduğuna ve evlenmeleri de olanaksız bulunduğuna göre Binoy onu sevmiş olmasını gizli bir günah olarak görüyordu. Bunun cezasını çekme zamanının da gelmiş olması düşüncesi içini kemirmeye başlamıştı." Yukarıdaki paragrafta geçen 'içini kemirmek' kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "O kadar ki sonunda hükmetme dostluğun yerini aldı. O zamana kadar Binoy bunu açıkça fark edemiyordu. Ama şimdi yadsımak elinde değildi."
Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
25) "Kuşkusuz genç kızın yüzünde parlak bir zekâ okunuyordu." 'Okumak' sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?"