1) Esere göre köpeklerin fazilet sahibi olmaları neye bağlıdır? (Bir Faziletin Kıymeti)
2) Yazarın Kâğıthane'ye gitme nedeni nedir? (Çingene)
3) Aşağıdakilerden hangisi yazarın hayalinden geçirdiği mesut esneyiş manzaralarından değildir? (Esnemek)
4) Marsilya'dan Paris'e giderken yazarın dikkatini en fazla ne çekmiştir? (Paris Sabahı)
5) Aşağıdakilerden hangisi leyleğin yaratılış gayelerinden biridir? (Leylek)
6) Aşağıdakilerden hangisi kargalara karşı açılan kavganın her sene boş neticeler vermesinin nedenlerinden değildir? (Kargalar)
7) Aşağıdakilerden hangisi yazarın çocukluğundaki bir şiir mecmuasının onda bıraktığı etkilerden değildir? (Üslup Hakkında Mülahaza)
8) Çocuğun sahip olduğu “dürbün” ve “çanta”yı diğer eşyalarından ayıran özellik nedir?
9) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hikmet'in özelliklerinden biri değildir? (Ahmet Hikmet)
10) "Şimdi yağmurlar içinde yeşil yapraklarıyla kalan bu zavallılar, yaz kıyafetiyle çamurda sürüklenen, vaktinde ölmeyi bilmemiş düşkün bedbahtları ne kadar andırıyor."
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
(Kış)
11) Esere göre zekâ nedir? (Bahar)
12) Aşağıdakilerden hangisi yazarın yaptığı karga tasviri değildir? (Kargalar)
13) Esere göre, hemen her sabah gazeteyi açınca okuduğumuz klişe havadisten biri aşağıdakilerden hangisidir? (Hemen Her Sabah)
14) "Kanunlar haricinde isyan ve ihtilal dağlarında yaşar. Ancak gece karanlıklar basınca gizli yollardan şehre girer ve bahçelerin tarhını, ağaçlı caddelerin kanepelerini altüst eder."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tasviri yapılmaktadır?
(Hemen Her Sabah)
15) En eski edebiyattan en yenisine kadar her dilde şiirin mevzuu aşağıdakilerden hangisidir? (Hemen Her Sabah)
16) Fransız kadınının en büyük hüner ve fazileti aşağıdakilerden hangisidir? (Paris Kadını)
17) Yazarın vapurdaki yol arkadaşları kimlerdir? (Seyahate Çıkan Adamın Duydukları)
18) Eserde," En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyve ballanmıyor." diye bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir? (Bahar)
19) Aşağıdakilerden hangisi yazarın ruhunu okşayan, ona huzur veren görüntüdür? (Ay)
20) "Üstat" kelimesinin zaman içindeki macerası aşağıdakilerin hangisinin göstergesidir? (Üstat)
21) Dağlı çobanların "prenslerimiz" diye yazara gösterdikleri nedir? (Bir Faziletin Kıymeti)
22) Cuha, karısına evlerindeki sandığı yarın pazara götürüp satacağını söylemiştir.Sandığı alan olmazsa ne yapacaktır? (Kadının Fendi Kadıyı Yendi)
23) Yazar çalışan iş kadınını neye benzetiyor? (Erkekleşme)
24) "Bu şayanı-ı hayret insanın artık yaşamadığı fikrine alışmak da ne müşkül!" Yukarıdaki cümlede bahsedilen kişi kimdir? (Süleyman Nazif'in Mezarı)"
25) Dolmabahçe Sarayı'ndaki davetin amacı nedir? (Gazi)