1) "Şimdi yağmurlar içinde yeşil yapraklarıyla kalan bu zavallılar, yaz kıyafetiyle çamurda sürüklenen, vaktinde ölmeyi bilmemiş düşkün bedbahtları ne kadar andırıyor."
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
(Kış)
2) Çocuğun sahip olduğu “dürbün” ve “çanta”yı diğer eşyalarından ayıran özellik nedir?
3) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatta, musikide yeni hiçbir mahsulün vücut bulamamasının sebeplerinden değildir? (Bir Teşhis)
4) "Üstat" kelimesinin zaman içindeki macerası aşağıdakilerin hangisinin göstergesidir? (Üstat)
5) "Bunlar eski değil, eskiliği bedii bir endişe ile yenileştiren sanatkarlardır." (Şairleri Okurken) Yazar, Cenap Şahabettin için neden böyle bir tespitte bulunuyor?
6) Aşağıdakilerden hangisi Siegfried piyesinin mihveridir? (Siegfried) (mihver: Merkez)
7) Aşağıdakilerden hangisi sebze lokantasına üç gün devam ettikten sonra kendisinde meydana gelen değişimleri anlatan yazarın ifadelerinden değildir? (Sebze Yiyiciler)
8) Aşağıdakilerden hangisi yazarın dostuyla ilgili tespiti değildir? (Dostum)
9) Cuha, karısına evlerindeki sandığı yarın pazara götürüp satacağını söylemiştir.Sandığı alan olmazsa ne yapacaktır? (Kadının Fendi Kadıyı Yendi)
10) Esere göre, hemen her sabah gazeteyi açınca okuduğumuz klişe havadisten biri aşağıdakilerden hangisidir? (Hemen Her Sabah)
11) Yazarın Kâğıthane'ye gitme nedeni nedir? (Çingene)
12) Esere göre zekâ nedir? (Bahar)
13) "Kanunlar haricinde isyan ve ihtilal dağlarında yaşar. Ancak gece karanlıklar basınca gizli yollardan şehre girer ve bahçelerin tarhını, ağaçlı caddelerin kanepelerini altüst eder."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tasviri yapılmaktadır?
(Hemen Her Sabah)
14) Aşağıdakilerden hangisi mükeyyifatın icadıyla ortaya çıkmıştır? (Mükeyyifat)
15) "Esere göre bulutlar küstüğü zaman aşağıdakilerden hangisi olmaz? ( Bulutlar Arasında Bir Muhavere)
16) Sürrealizm'in nazariyatçısı Andre Breton'a göre şiirin zevki nede gizlidir? (Bir Akşam Sohbeti) (nazariyatçı: Düşüncenin savunucusu)
17) Küçük bir böcek olan tahtakurusunun yazarı hayrete düşüren yanı aşağıdakilerden hangisidir? (Müthiş Bir Böcek)
18) Eserde," En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyve ballanmıyor." diye bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir? (Bahar)
19) "Bu zeki çehreli adam, yoklama defteri imzalamaya mahkûm bir kalem efendisi intizamıyla her gün  tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar da bir tek söz söylemeksizin, sırf gözlerinin derin elemi ve edasının sakit belagatiyle gelip geçenlerin merhametini avlar." (Dilenci)
Paragrafta bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
20) Aşağıdakilerden hangisi yazarın hayalinden geçirdiği mesut esneyiş manzaralarından değildir? (Esnemek)
21) "Gerçi yangın bir felakettir.Fakat şehremanetinin bazı mühim vazifelerini ekseriyetle yangınlar gördüğü için İstanbul halkı hanumansız alevlere karşı kendini minnettar addetse yeri vardır." (Yeni İstanbul)
 Yazarın  paragraftaki düşüncesinin nedeni nedir?
22) Türk âlemi kutup faciasının haberlerini takip ederken neyi hissettirmiştir? (Kutup Faciası)
23) Marsilya'dan Paris'e giderken yazarın dikkatini en fazla ne çekmiştir? (Paris Sabahı)
24) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Napoli'yle ilgili yaptığı tasvirlerden değildir? (Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir)
25) Esere göre yere yıkılmış bir sema parçası üzerinde hissini uyandıran nedir? (Gece Gezintisi)