1) Sürrealizm'in nazariyatçısı Andre Breton'a göre şiirin zevki nede gizlidir? (Bir Akşam Sohbeti) (nazariyatçı: Düşüncenin savunucusu)
2) Aşağıdakilerden hangisi Parisli kadının, dünyanın en güzel kadınlarına cesaretle meydan okuyabilmesi için yeterli olan hususlardan değildir? (Paris Kadını)
3) Aşağıdakilerden hangisi kargalara karşı açılan kavganın her sene boş neticeler vermesinin nedenlerinden değildir? (Kargalar)
4) Küçük bir böcek olan tahtakurusunun yazarı hayrete düşüren yanı aşağıdakilerden hangisidir? (Müthiş Bir Böcek)
5) Esere göre esnemek nedir? (Esnemek)
6) Ceneral Nobile ve arkadaşları ne yapmak ümidi ile harekete geçmiştir? (Kutup Faciası)
7) Esere göre ruha giden yolları havada çizen nedir? (Yaz Kokusu)
8) Yazar, esir ve gurbetzede hayvanların şifasız ızdırabından akan zehirle dolan ruhunun nasıl ferahladığını ifade ediyor? (Hayvanlar Arasında)
9) Aşağıdakilerden hangisi leyleğin yaratılış gayelerinden biridir? (Leylek)
10) Esere göre kırk derecelik hararetin en büyük fazileti nedir? (Kırk Derece)
11) Aşağıdakilerden hangisi yazarın hayalinden geçirdiği mesut esneyiş manzaralarından değildir? (Esnemek)
12) "Denilebilir ki mutaddan biraz daha fazla sürecek bir ….. milyonlarca insan batnının asırlardan beri zahmetle biriktirdiği zekâ sermayesini tüketmeye ve bizi bu derece şımartan bir medeniyeti iflas ettirmeye kâfidir"
 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (
Bulutlar Arasında Bir Muhavere)
13) Fransız kadınının en büyük hüner ve fazileti aşağıdakilerden hangisidir? (Paris Kadını)
14) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Avrupa tasviri içinde yer almaz? (Seyahate Çıkan Adamın Duydukları)
15) "Büyük kuvvetlerin itaat hâlinde görünüşü ruha ne ağır bir eza veriyor." Yazarın yukarıdaki cümle ile kastettiği durum hangisidir? (Deniz Kıyısında)"
16) Bir âmâ köylünün üflediği bakır borunun sesi insanları nerelere götürmektedir? (Basit Bir Mesele)
17) Kitabı alınca yazarı hayrete düşüren nedir? (Üslup Hakkında Mülahaza)
18) Yazar meydana gelen bir yangından sonra en çok neden şikâyet etmektedir? (Yeni İstanbul)
19) "……. diğer bir fazileti de olgun yaşın kafatası içinde bir deste deve dikeni gibi sert duran acıtıcı  mantığı yerine  çocuk safdilliğini ve kolayca aldanış kabiliyetini ikame etmesidir."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(Sinema)
20) Dağda, çölde ve ormanda hayvan kalan mahlukatın cümlesinin, evler inşa edememe ve medeniyet kuramama sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (Başparmak)
21) Aşağıdakilerden hangisi yazarın hayalinden geçirdiği mesut esneyiş manzaralarından değildir? (Esnemek)
22) "Bunlar eski değil, eskiliği bedii bir endişe ile yenileştiren sanatkarlardır." (Şairleri Okurken) Yazar, Cenap Şahabettin için neden böyle bir tespitte bulunuyor?
23) Aşağıdakilerden hangisi Siegfried piyesinin mihveridir? (Siegfried) (mihver: Merkez)
24) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Cenap Şahabettin'de eleştirdiği yönlerden biridir? (Şairleri Okurken)
25) Mehmet Emin Beyefendi'ye göre felsefe lisanının sertliğini aşağıdaki hususların hangisinde aramak lazım gelir? (Bir Fikir Bir Münakaşa)