1) "Lakin Efendi'nin günden güne iyileşip oda içinde gezinir hâle gelmesiyle şenlik yapan konağı, biri aileden diğeri memleketten gelecek iki mühim üzüntülü hâdise bekliyordu."
Paragrafta sözü edilen bu iki önemli olay aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2) Eserde sözü edilen dönemde, bilhassa kış mevsiminde hanımların hiçbir gece aksatmadıkları gece misafirliklerinin adı nedir?
3) İbrahim Efendi'nin konağı, aşağıdaki semtlerden hangisinde yer almaktadır?
4) Şevkiye Hanımefendi'nin elindeki bütün malını kaybetmesine neden olan en büyük hatası nedir?
5) İngilizlerin Osmanlıdan hilafeti almak için uğraş veren en önemli diplomatik temsilcisi kimdir?
6) "Üstelik, izdivaç hayatları on beş seneyi geçtiği hâlde karı kocanın çocukları da olmamıştı. Onun için de klasik çare, dışarıdan bir çocuk, bir evlatlık edinmekti." Paragrafta kendilerinden söz edilen çift aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Çocuğunu kaybeden anne, anası için ağlayan çocuk, yaralı, hasta, yorgun, bîtap fakat her şeye rağmen düşmanından kaçmaktan gayri başka bir şey düşünmeyen bu kütle aktıkça akıyor, yayıldıkça yayılıyordu. Beş yüz seneden beri alnında Türk medeniyetinin damgasını taşımakta olan koca bir Rumeli, tabii ki yalnız taht şehrine sığamazdı."
Esere göre paragrafta anlatılanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
8) "Misafire kahve ikramı da muhtelif devirlere göre tarz ve şekil değiştirmiş âdetlerden biriydi. Kahve, 3. Sultan Selim devrinde, … verilirdi."
 Esere göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) Eserin anlatıldığı dönemde düğün eğlencelerinin olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisidir?
10) "İnsanlardan kötülük görmek, onları yakadan atmakla cevaplandırılamazdı. Zira âdemoğlu iyilik bilmediği için kötülüğe, doğruluğu bilmediği için eğriliğe, güzelliği bilmediği için çirkinliğe şitap eden âciz bir mahlûktu...
Paragraftaki anlam akışı dikkate alındığında paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
11) "Devrilmiş bir çınar gölgesi gibi yatağını kaplayan İbrahim Efendi, bir taraftan bir tarafa dönmek için bile etrafındakilerin yardımına muhtaç bulunuyordu."
İbrahim Efendi'nin rahatsızlığı nedir?
12) İbrahim Efendi'nin kızlarından sonra birinci derecede varisi Hilmi Bey'in oğlu Server Bey olmasına rağmen, buna itiraz eden ve dava açan Kemal Bey aslen kimdir?
13) Şevkiye Hanım'ın evlendikten yirmi iki yıl sonra dünyaya gelen kızının ismi nedir?
14) "Yusuf Bey kaçtığından beri tekrarlanan bir tablo olmuştu. İhtiyar annenin tek endişesi, oğlunun canına kıymış olması ihtimaliydi. Fakat bu kötü tahmin isabetli çıkmadı. Zira günün birinde Şile Mal Müdürlüğünden gelen bir telgraf meseleyi aydınlattı."
Şile Mal Müdürlüğünden gelen bu telgrafta ne yazmaktadır?
15) "Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Lütfi Paşa, Âsafnâme'sinde devlet adamı karakterini çizerken şu isabetli tavsiyede bulunur: 'Devlet adamı olanda gayz, kin, menfaatçilik bulunmaya…Her ne işlerse kendinin değil, devletinin îtilasını gözete…"
Yukarıdaki paragrafa göre devlet adamı profilinde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
16) Zaruhi, kendisini acındırarak topladığı paraları ne yapmıştır?
17) "Şevkiye Hanım, bu akıl züğürdü kardeşle başına gelecekleri acı acı gözünün önüne getirirken bu işin artık yaşlanmış babasından ziyade kendine düşmekte olduğunu pekala da biliyordu. Şükriye Hanım'ı  yeniden evlendirmek ise Salih Bey gibi kendisinin de pek işine gelmezdi."
Şevkiye Hanım'ın, kardeşini yeniden evlendirmesi, işine niçin gelmemektedir?
18) "Fakat açıkça itiraf etmemekle beraber, bu akıllı fikirli ve tok sözlü yenge, asıl İbrahim Efendi için bulunmaz bir nimetti."
Yengenin, İbrahim Efendi açısından önemi, hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
19) "İşte bu bir taraftan siyasi bir taraftan da idari hakimiyetinin makamına perçinlediği İbrahim Efendi, hakikaten bir bakıma … demekti."
Esere göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) """Esasen onun yakından uzaktan, ailesinden, işinden, eşinden ve dostundan hemen sevip de bağlanmış olduğu bir kimse yoktu. Sevmeyi bilmek, sevebilmek de bir hüner, bir mutlu Allah vergisiydi."" Paragrafta kendisinden bahsedilen kahraman kimdir?"
21) "Çok defa komşuluk imtiyazından faydalanarak bu odadan hiç çıkmayanlar da vardı ki bunların arasında Suyolcunun … , ihtiyar bir çınar gibi minderin üstünde yarı devrik oturur, kalfalara iş buyurmaktan hatta romatizmalı dizlerini uğdurmaktan çekinmezdi." Esere göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
22) İshak Efendi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
23) "Her gelene kahve pişen bu odada, yalnız kalfaların kahve içmeleri âdet değildi. Ancak genç halayıkların kalfalarına belli etmeden, cezvenin dibindeki kalıntıyı gizlice içtikleri olurdu."
Genç halayıklar, niçin böyle bir davranış sergilemektedir?
24) İbrahim Efendi'nin kızları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
25) İbrahim Efendi'nin konağındakilerin, Râtibe'ye olan sevgi ve ilgilerinin asıl sebebi nedir?