1) Dadı Hanım, en büyük zaafı olan şöhreti, ölümünden sonra nasıl elde etmiştir?
2) "Esasen onun yakından uzaktan, ailesinden, işinden, eşinden ve dostundan hemen sevip de bağlanmış olduğu bir kimse yoktu. Sevmeyi bilmek, sevebilmek de bir hüner, bir mutlu Allah vergisiydi."
Paragraftaki düşüncelere sahip kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3) Balkan Harbi esnasında yeni yönetime karşı muhalefet görevini yapmak için bir araya gelenlere ne ad verilmiştir?
4) "Takrir esasına dayanan bu şifahi medeniyet, zabıt ve kayıt esasına kitabi usulden belki daha ince, daha hassas bir sistemdi. Fakat şüphe yok ki Şark, bu yüzden çok zarara uğradı."
Esere göre, Şarkın zarara uğramasının sebebi nedir?
5) """İbrahim Efendi'nin konağında, genç ve orta yaşlı halayıklar, 'fakiri fukarayı gözetmekte, hatır kollayıp gönül âbâd etmekte' âdeta yarış eden tatlı dilli güler yüzlü geniş elli kimselerdi."" Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen özelliklere sahip olmayan bir kahramandır?"
6) Aşağıdakilerden hangisi eserdeki kahramanlardan biridir?
7) " ... Doğumlar, ölümler, evlenmeler hep orada olur; imkân verdiği ölçüde ev, eğlenceleri de gene içine alırdı. Zira insanlar henüz yerlerinden yurtlarından soğumamış ve aile müessesesi kapalı sınıf şuurunu kaybederek durağını sokağa, kendi dışına nakletmemişti."
Paragraftaki anlam akışına uygun olarak paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8) "Sırasında kardeşinin celadeti ve asabiyeti karşısında ecel terleri döken İbrahim Efendi'nin bir teselli tarafı da yok değildi. İşte pek darda kaldığı  zaman bu kaçamaklı avunma köşesine sığınarak nefes alırdı."
 İbrahim Efendi ile ilgili altı çizili sözlerle anlatılmak istenen nedir?
9) İbrahim Efendi'nin kızlarından sonra birinci derecede varisi Hilmi Bey'in oğlu Server Bey olmasına rağmen, buna itiraz eden ve dava açan Kemal Bey aslen kimdir?
10) İbrahim Efendi'nin konağındakilerin, Râtibe'ye olan sevgi ve ilgilerinin asıl sebebi nedir?
11) 1894 depremine kadar İstanbul'da en çok rağbet edilen alışveriş ve gezme mekânı aşağıdakilerden hangisidir?
12) """Zira dert, onun eskiye bağlı görüş sahasını kat kat aşmış bir azamet arz ediyordu. Karıncanın gözü bir fili görebilir miydi? Hatta başını kaldırıp o filin ayağını bile görmesi mümkün değildi."" Esere göre, paragraftaki sözlerle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?"
13) "İshak Efendi'nin zihnindeki dağ dağ yığılı hatıralar arasında hiç unutamadığı, hatırladıkça da keyiflenip heyecanlandığı çizgilerden biri, muhakkak ki … Refah, bolluk, dirlik ve bereket devirlerinin eğlencelerinden olan bu cemiyetler, çimenlerin çiçeklerin yerini, karların buzların tuttuğu kış mevsimine mahsus bir ev içi eğlencesi idi."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14) Yusuf Bey'in annesinin, oğlunun uğruna canını feda ettiği Cânuser'i, kendi evine getirmesinin sebebi nedir?
15) "İbrahim Paşa ailesinin yakın komşuluk dolayısıyla en fazla temasta bulunduğu ahbap evi …" Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16) "Bu alev alev yanan ruhu içinde muhafaza eden kalıp da hani çok güzeldi. Sabah aydınlığı gibi soluk fakat ak ve duru bir ten, simsiyah saçlar, simsiyah gözler… Eşi bulunur bulunmaz güzel ve manalı eller… Amma Nazlı Hanım'ın asıl güzelliği, …"
Esere göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "İşte yeni iktidara nüfûz etmiş gizli cereyanların da bütün yerli ve millî değerlere hücumları bu esasa dayanır. Bakın görün, gün olacak elimizde kalan değerlerimizden utanır hâle geleceğiz ve hepsini bir bir fırlatıp atacağız. Latif Bey birden durdu: -Dahası var efendi hazretleri, dahası var. Bizim mahdum bendeniz de onlardan...Kendi ciğerpâreme, dostu düşmandan ayırt ettiremedikten sonra başkalarına ne demeye hakkım var? dedi ve sustu." İbrahim Efendi ile Latif Bey arasında geçen bu konuşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18) "-Çağıran ablam filan değil, Râtibe kendi istemiş. Amma telaşlanmaya lüzum yok. Birkaç gündür soğuk algınlığından yatıyordu ya… Herhâlde kan boğazından gelmiştir. Hâlet Hanımefendi, bu defa, çocuk oyalar gibi kendisini avutmaya çalışan kızının yüzüne gözlerini kaldırarak:
-Yok evladım, öyle değil. Babası ile anası, Râtibe'yi öldürmek için ne lazımsa yaptılar. Bir melek, iki cambazın işkencesine daha fazla dayanamazdı."
Râtibe'nin rahatsızlığı nedir?
19) "Kızlarını da hemen hiç boş bırakmaz, ellerine ya tamir edilecek bir çorap ya dikilecek bir sökük verir ya da kasnak ve gergef başına gönderirdi. 'İnsan işsiz kalırsa aklı kötülüğe kayar; çalışmaktan kimse ölmemiş" derdi."
Paragrafta anlatılanları en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?
20) """Fakat açıkça itiraf etmemekle beraber, bu akıllı fikirli ve tok sözlü yenge, asıl İbrahim Efendi için bulunmaz bir nimetti."" Kendisinden bahsedilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?"
21) """Süleymaniye, yalnız şu denizden karadan, yakından uzaktan hayretle hayranlıkla seyredilen camiden ibaret değildi ki… muhakkak ki o, medresesi, kütüphanesi, şifahanesi, türbesi ile bir site, bir içtimai uzviyet, cemiyetin hemen her çeşit ihtiyacına cevap veren bir külliye idi. Yalnız şu eşsiz manzume içinde göze batan bir diken, bu cennet köşesine sığınmış bir som durak vardı: ... Türbesi."" Esere göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) Mail Hanım Darülacezeye yatırıldıktan sonra Küçük Hanım'la yalnız başlarına kalan Şevkiye Hanım, Küçük Hanım'la ilgili en çok neye şaşırır?
23) "Devrilmiş bir çınar gölgesi gibi yatağını kaplayan İbrahim Efendi, bir taraftan bir tarafa dönmek için bile etrafındakilerin yardımına muhtaç bulunuyordu."
İbrahim Efendi'nin rahatsızlığı nedir?
24) "Bu genç ve yaşlı halayık kadrosu, alınıp şaşırmakta pek de haksız sayılmazdı. Zira bu çatı altında hayat o kadar ölçülü, o kadar belirli bir çerçeve içinde cereyan etmekte idi ki bir hastalığın, hele hasta Şevkiye Hanımefendi olursa orada büyük bir dalgalanışlara sebep olması tabii idi. (..) İbrahim Efendi'nin konağına ikişer üçer gelen hekimler nihayet hastalığın adını koydular."
Şevkiye Hanım'ın rahatsızlığının sebebi nedir?
25) İbrahim Efendi'nin konağı, aşağıdaki semtlerden hangisinde yer almaktadır?