1) Bayan Pross Lucie'nin kimle evlenmesini ister?
2) Darnay'i kaçırırken Carton'a yardım eden kimdir?
3) Charles Darnay'in karısı Lucie'den gizlediği şey nedir?
4) Jacqueslar, şifrelerini nerde saklamaktadırlar?
5) Sydney Carton'a Charles Darnay'i kurtarma konusunda yardım eden kimdir?
6) Babasının rahatsızlığını Lucie'den gizlemek için kendisine söylenen yalan nedir?
7) Giyotindeki vahşeti en önde büyük bir sakinlikle izleyen karakterler hangileridir?
8) Giyotine giderken Sydney Carton'un Evremonde ailesinden olmadığını anlayan ve ellerini tutarak ondan güç alan mahkûm kimdir?
9) Mösyö Marki'nin yeğeninin amacı nedir?
10) Bayan Pross, kardeşiyle konuştuğu sırada ortaya çıkan kişi kimdir?
11) Carton, Paris sokaklarında dolaşırken eczaneden aldığı ilaçları ne için kullanır?
12) "Buna mukabil yol işçisi ve arkadaşları kadar şanslı olmayan köylüler ve köyler de vardı." cümlesinde geçen "mukabil" sözcüğünün anlamı nedir?
13) Evremondeların hasta muayenesinden çıkarken doktora tembihledikleri şey nedir?
14) Aşağıdakilerden hangisi romanda anlatılan konulardan biri değildir?
15) Fransız İhtilali sırasında Tellson Bankası'nın Fransız müşterileri, banka yetkililerinden ne ister?
16) Paris'teki ihtilalcilerin merkezi neresidir?
17) Devrim hazırlığında olanların kullandığı ortak takma ad nedir?
18) Kitapta geçen "La Guillotine" figirü ile anlatılmak istenen nedir?
19) Roman kişileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
20) "Bir de bunun üstüne Gabelle'den gelen mektup eklenince büsbütün müteessir olmuştu Darnay." cümlesinde geçen "müteessir" sözcüğünün anlamı nedir?
21) Sydney Carton'un Charles Darnay'den istediği nedir?
22) Açlıktan ölen insanlara "Ot yiyin!" diyen ve halk tarafından linç edilen kişi kimdir?
23) Solomon'un Fransa'da kullandığı isim nedir?
24) Kitabın başından sonuna kadar Manette Ailesi'nin yanından ayrılmayan kahraman kimdir?
25) Roger Cly'ın öldüğünü söyleyen Solomon'un yalanını ortaya çıkaran kimdir?