1) Romanın geçtiği yıllarda   kilisenin de etkisiyle  yapılmakta olan baskı ve zulümler, ülkede o yıllarda hangi düşüncenin etkili olduğunu gösterir?
2) John Barsad'ın asıl adı nedir?
3) Bay Cruncher'ın karısı ile ilgili şikâyeti nedir?
4) Giyotindeki vahşeti en önde büyük bir sakinlikle izleyen karakterler hangileridir?
5) Romanın verdiği mesaj nedir?
6) "İki Şehrin Hikâyesi"  romanının türü nedir?
7) "Bir de bunun üstüne Gabelle'den gelen mektup eklenince büsbütün müteessir olmuştu Darnay." cümlesinde geçen "müteessir" sözcüğünün anlamı nedir?
8) Defarge'ın dükkânının önünde kırılan şarap fıçısından sonra sokakların tekrar, ancak bu kez kanla kırmızıya boyanmasının sebebi nedir?
9) Solomon'un Fransa'da kullandığı isim nedir?
10) Roman kişileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
11) Acımasız Bayan Defarge'ın sonu ne olur?
12) Romandaki olaylar hangi yıl başlar?
13) Bay Lorry, Cruncher ve Bayan Pross'u niçin Paris'te bırakır?
14) Açlıktan ölen insanlara "Ot yiyin!" diyen ve halk tarafından linç edilen kişi kimdir?
15) Meyhaneye gelen casus John Barsad, bilgi almak için  önce kiminle konuşur?
16) Charles Darnay yargılanırken Bay Defarge'ın mahkemeye sunduğu kanıt nedir?
17) Darnay'i kaçırırken Carton'a yardım eden kimdir?
18) Bay Lorry'nin Bayan Manette için yapacağı şey nedir?
19) Bayan Pross, kardeşiyle konuştuğu sırada ortaya çıkan kişi kimdir?
20) Aşağıdakilerden hangisi Doktor Manette'in mektubunda anlatılanlardan biri değildir?
21) Bayan Pross alışverişe giderken ona eşlik eden koruyucusu kimdir?
22) Kitapta geçen "La Guillotine" figirü ile anlatılmak istenen nedir?
23) 105 Kuzey Kulesi'ne hapsedilen kişi kimdir?
24) İngiltere'ye yerleşip Fransız dili ve edebiyatı öğretmeni olan kahraman kimdir?
25) Eserde intikam duygularıyla ön plana çıkan karakter hangisidir?