1) "Bir de bunun üstüne Gabelle'den gelen mektup eklenince büsbütün müteessir olmuştu Darnay." cümlesinde geçen "müteessir" sözcüğünün anlamı nedir?
2) Devrim hazırlığında olanların kullandığı ortak takma ad nedir?
3) Defarge'ın dükkânından çıkan isyancı grubun ulaşmayı hedefledikleri ilk yer neresidir?
4) "Metanet içinde birbirlerine hayır dualar ettiler." cümlesinde geçen "metanet" sözcüğünün anlamı nedir?
5) Bayan Defarge 'ın gerçekleştiremediği son planındaki yardımcıları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
6) Bayan Defarge örgü ördüğü sırada ondan bilgi almaya gelen casus, aslında kimdir?
7) Haberci, posta arabasındaki yolculardan hangisine haber getirir? 
8) İngiltere'ye yerleşip Fransız dili ve edebiyatı öğretmeni olan kahraman kimdir?
9) Doktor Manette ile görüşmeye giden Charles Darnay'ın istediği nedir?
10) Bay Lorry hangi bankada çalışmaktadır?
11) Romanın geçtiği yıllarda   kilisenin de etkisiyle  yapılmakta olan baskı ve zulümler, ülkede o yıllarda hangi düşüncenin etkili olduğunu gösterir?
12) "Saint Antonie'daki  çılgın, tehlikeli, korkunç yankılar paldır küldür yaklaşıyor, artıyordu." sözüyle anlatılmak istenen olay, aşağıdakilerden hangisidir?
13) Sydney Carton'un Avukat Stryver'in yanındaki görevi nedir?
14) Lucie'ye onu sevdiğini söyleyen, ama ondan sadece kendini iyi biri olarak hatırlamasını isteyen kimdir?
15) "Mülteci malları haczedilmeden önce vergileri geri dağıttığımı, kira almadığımı anlatmam yine beyhude bir çabadan öteye gidemedi." cümlesinde geçen "mülteci" sözcüğünün anlamı nedir?
16) Lucie'nin kaç çocuğu olur?
17) Bay Lorry ve  Bayan Pross, Doktor'un hastalığının tekrarlamaması için ne yaparlar?
18) Giyotine giderken Sydney Carton'un Evremonde ailesinden olmadığını anlayan ve ellerini tutarak ondan güç alan mahkûm kimdir?
19) Defarge'ın 105 Kuzey Kulesi'nde bulduğu şey nedir?
20) Carton, Paris sokaklarında dolaşırken eczaneden aldığı ilaçları ne için kullanır?
21) Darnay'in yerine geçen Carton'ı gardiyanların tanıyamamasının sebebi nedir?
22) Bay Lorry, Paris'teki  Tellson Bankası'nın üst katındaki odasında iken yanına gelen ziyaretçileri kimlerdir?
23) Kitabın başından sonuna kadar Manette Ailesi'nin yanından ayrılmayan kahraman kimdir?
24) Charles Darnay'in tekrar tutuklanıp yargılanması için şikâyetçi olanlar arasında ismi geçen üçüncü kişi kimdir?
25) Lucie, neden her gün Bıçkıcı'nın dükkânının önüne gider?