1) Doktor Manette ile görüşmeye giden Charles Darnay'ın istediği nedir?
2) Romanın geçtiği yıllarda   kilisenin de etkisiyle  yapılmakta olan baskı ve zulümler, ülkede o yıllarda hangi düşüncenin etkili olduğunu gösterir?
3) Mahkemede Doktor Manette'i şaşkına çeviren gerçek nedir?
4) Darnay'i kaçırırken Carton'a yardım eden kimdir?
5) Charles Darnay'ın mesleği nedir?
6) Bayan Defarge,  Luciye'yi hangi suçla ihbar etmeyi tasarlar?
7) "Öyle ki bir çeyrek saat sorna mahallede birkaç kocakarı ve ağlayıp bağıran birkaç çocuktan başka kimse kalmamış, bu çirkin ve şerir adamın bulunduğu duruşma salonuna tıka basa dolmuş, hatta açık alan ve sokaklara taşmışlardı."  cümlesinde geçen "şerir" sözcüğünün anlamı nedir?
8) Bayan Manette'in babasının mesleği nedir?
9) Lucie'nin  gençlik yıllarında kendisine aşık olduğu yalanını eşine dostuna anlatan kimdir?
10) Saint Antonie'daki olaylar sırasında silah dağıtımının merkezi olan yer hangisidir? 
11) Sydney Carton, Darnay'i nasıl kurtarır?
12) "Saint Antonie'daki  çılgın, tehlikeli, korkunç yankılar paldır küldür yaklaşıyor, artıyordu." sözüyle anlatılmak istenen olay, aşağıdakilerden hangisidir?
13) Sydney Carton, John Barsad'ı daha önce nerde görmüştür?
14) Sydney Carton'un Avukat Stryver'in yanındaki görevi nedir?
15)  Karısı, Bay Cruncher'ın yaptığı işlere neden karşı çıkar?
16) "Bir de bunun üstüne Gabelle'den gelen mektup eklenince büsbütün müteessir olmuştu Darnay." cümlesinde geçen "müteessir" sözcüğünün anlamı nedir?
17) Lucie, kocasının sırrını nasıl öğrenir?
18) "Yanına verdikleri korumalar yine kırmızı şapkalı, tüfekli ve kılıçlı iki atlı vatanseverden müteşekkildi." cümlesindeki "müteşekkil" sözcüğünün anlamı nedir?
19) Romanda söz edilen iki şehir, aşağıdakilerden hangileridir?
20) Bayan Defarge örgü ördüğü sırada ondan bilgi almaya gelen casus, aslında kimdir?
21) Fransa'da tutuklanan Darnay'in Bay Defarge'dan istediği nedir?
22) Defarge'ın 105 Kuzey Kulesi'nde bulduğu şey nedir?
23) Fransa'daki terkedilmiş şatoda işlenen cinayetin kurbanı kimdir?
24) Marki'nin şatosunun yakılması sırasında halkın başında kim vardır?
25) Lucie'nin kaç çocuğu olur?