1) Bay Lorry'nin Bayan Manette için yapacağı şey nedir?
2) Lucie'nin  gençlik yıllarında kendisine aşık olduğu yalanını eşine dostuna anlatan kimdir?
3) Bayan Pross alışverişe giderken ona eşlik eden koruyucusu kimdir?
4) İngiltere'ye yerleşip Fransız dili ve edebiyatı öğretmeni olan kahraman kimdir?
5) Sydney Carton'un Charles Darnay'den istediği nedir?
6) "Buna mukabil yol işçisi ve arkadaşları kadar şanslı olmayan köylüler ve köyler de vardı." cümlesinde geçen "mukabil" sözcüğünün anlamı nedir?
7) Giyotine giderken Sydney Carton'un Evremonde ailesinden olmadığını anlayan ve ellerini tutarak ondan güç alan mahkûm kimdir?
8) Fransız isyancılar Doktor Manette'i hangi isimle anmaktadır?
9) Fransız İhtilali sırasında Tellson Bankası'nın Fransız müşterileri, banka yetkililerinden ne ister?
10) Romandaki olaylar, ne zaman  geçer?
11) Dr. Manette, neden İngiltere'ye mülteci olarak götürülür?
12) Bayan Defarge'ın sağ kolu olan kişinin lakabı nedir?
13) İçki dükkânı işleten roman kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
14) Bayan Pross'u sağır eden şey nedir?
15) Lucie'ye onu sevdiğini söyleyen, ama ondan sadece kendini iyi biri olarak hatırlamasını isteyen kimdir?
16) Evremondelar'ın yok ettiği ailenin son ferdi olan küçük kız kardeş kimdir?
17) "Kızı, onu acıların ötesindeki bir geçmişle yine acıların ötesindeki bir geleceğe bağlayan altın bir bağdı onun için."  Bu cümledeki benzetme sanatında benzeyen ve benzetilen unsurlar nelerdir?
18) Samson kimdir?
19) Darnay'in yerine geçen Carton'ı gardiyanların tanıyamamasının sebebi nedir?
20) Bay Cruncher'ın mezar hırsızlığı yaptığını oğlu nasıl öğrenir?
21) Bay Lorry, Paris'teki  Tellson Bankası'nın üst katındaki odasında iken yanına gelen ziyaretçileri kimlerdir?
22) Dr. Manette hangi ülkenin vatandaşıdır?
23) Roman kişileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
24) Romanın geçtiği yıllarda   kilisenin de etkisiyle  yapılmakta olan baskı ve zulümler, ülkede o yıllarda hangi düşüncenin etkili olduğunu gösterir?
25) Solomon'un ablası kimdir?