1) Lucie'nin kocası Charles Darnay'den  Carton'la ilgili isteği nedir?
2) Aşağıdakilerden hangisi halkı küçük gören karakterlerden biri değildir?
3) Dr. Manette, neden İngiltere'ye mülteci olarak götürülür?
4) Darnay'in gönderildiği hapishanenin adı nedir?
5) Bay Lorry ve Bayan Manette için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) Lucie'nin kaç çocuğu olur?
7) "Bir de bunun üstüne Gabelle'den gelen mektup eklenince büsbütün müteessir olmuştu Darnay." cümlesinde geçen "müteessir" sözcüğünün anlamı nedir?
8) Bay Lorry ve  Bayan Pross, Doktor'un hastalığının tekrarlamaması için ne yaparlar?
9) Jacqueslar, şifrelerini nerde saklamaktadırlar?
10) Fransız İhtilali sırasında Tellson Bankası'nın Fransız müşterileri, banka yetkililerinden ne ister?
11) Hapisden çıkan Charles Darnay'i şikâyet edenler kimlerdir?
12) Charles Darnay yargılanırken Bay Defarge'ın mahkemeye sunduğu kanıt nedir?
13) Romandaki olaylar, ne zaman  geçer?
14) "Saint Antonie'daki  çılgın, tehlikeli, korkunç yankılar paldır küldür yaklaşıyor, artıyordu." sözüyle anlatılmak istenen olay, aşağıdakilerden hangisidir?
15) Bayan Pross, şarap almak için girdiği dükkânda kimi görür?
16) Lucie, neden her gün Bıçkıcı'nın dükkânının önüne gider?
17) İçki dükkânına Mösyö Defarge ile gelen yol işçisi kimdir?
18) Solomon'un, İngiltere'ye dönen Dr. Manette ve ailesinin arabasına  kucağında taşıyarak getirdiği kişi kimdir?
19) Bayan Defarge,  Luciye'yi hangi suçla ihbar etmeyi tasarlar?
20) Lucie'nin şefkatına muhtaç olan  Doktor Manette'in eski gücüne dönmesi, hangi olayın etkisi ile gerçekleşir?
21) Bu romanla ilgili aşağıdakierden hangisi söylenemez?
22) Giyotine giderken Sydney Carton'un Evremonde ailesinden olmadığını anlayan ve ellerini tutarak ondan güç alan mahkûm kimdir?
23) John Barsad'ın asıl adı nedir?
24) Charles Darnay'ın mesleği nedir?
25) Aşağıdakilerden hangisi Bay Lorry'nin sık sık tekrarladığı bir cümledir?