1)
"Sevdim oğlum bu çocuğu" dedi Salih. "İyi etmişsin de bu delikanlıyı İzmir içinde, gâvur içinde koyup gelmemişsin. Alışır gider harbe, dağa taşa, bu gidenlere… Yirmisinde var mı?"
Esere göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2) Çerkez Nuri Bey, aldıkları emir üzerine esir mebusları nereye göndereceklerini söyledi?
3) Mülazımıevvel Selim Efendi'nin Kuvayımilliye müfrezesi kaç kişiden oluşmuştur?
4) Şükrü Bey'i içlendiren olay neydi?
5) Rıza hangi olaydan dolayı kendi köyüne bağ dikme kararı almıştır?
6) Müjgân'ın en büyük arzusu neydi?
7) Gelibolu'dan Akbaş cephaneliğini Anadolu'ya kaçıran ve öldürülen kimdir?
8) Talip'in Fatih'ten köprüye kadar koştuğu gün aldığı emir üzerine görevi neydi?
9) Talip İstanbul'daki yabancı devlet mümessillerini, sefirlerini, kumandanlarını tespit etmişti. Talip'in çözemediği mesele neydi?
10) Osman, at koşturmadan giderlerse şafakta nereye varacaklarını düşünmektedir?
11) "Talip, Çarşamba'daki evine geldi, ortalık zifiri karanlıktı. El yordamıyla anahtar deliğini bulup sonra anahtarı soktu, çevirdi. Taşlıkta bir sandalyenin üzerinde annesini uyuklar buldu. Gaz lambasının fitilini açtı. Annesi sevinçle doğruldu:"
Paragraftaki anlatım türü hangisidir?
12) Talip'in ümitsiz olma sebebi neydi?
13) Yusuf'a amcası niçin onun Manisa'ya gidip orada avukatlık yapmasını söylemişti?
14) Müjgân, Talip ile tanıştığını kime söylemiştir?
15) Mehmet'e babası Kır atı niçin almıştı?
16) Trablus'ta İtalyanlara esir düşen Hasan'ın kazancı ne olmuştur?
17) Hasan'ın baştercüman olmasına müsaade eden kimdir?
18) "Kuvayımilliye birlikleri, ellerindeki iki bombadan birini; Yunan kuvvetlerinin kışla olarak kullandığı yere koyacaklarını planlamışlardı."
 Diğer bombayı nereye koyacaklardı?
19) İtalyanların Kuvayımilliyecilere verdikleri askerî malzemelerden hangisi yanlıştır?
20) "Bunlar cahil… Bunların köyüne daha Yunan girmedi de bilmiyorlar. Bunların gebe karılarını daha karnından süngüleyip öldürmediler."
Esere göre yukarıdaki sözler kime aittir? 
21) "Ey ahali! Gazanız mübarek ola! Allah sizden razı olsun… Yakında bu zındıklar gibi ötekileri de yakalayıp asacağız! Ankara'ya varıp Kemal Paşa'yı da Padişahımız efendimizin fermanıyla asacağız… Padişahım çok yaşa!" diye bağırıyor, yeşil bayraklılar,
"Padişahım çok yaşa!" diye çığlıklar koparıyordu.
Paragraftaki sözleri söyleyen kimdir?
22) "Sefer Bey, bütün askerlerini başıbozuk kızanlarını toplayıp onları karşılamaya çıktı. Hani onlara pusu kuracakmış. Size burada göz kulak olsun diye pek az nöbetçi bıraktı."
Sefer Bey'in pusu kuracağı kişiler kimlerdir?
23)  Hangisi Yusuf ile beraber Alaşehir'e gelenlerden değildir?
24) "Bu işlere öyle bir bulaşmıştı ki kızına bile işinden bıktığını, bu işten nefret ettiğini söylese  inandıramazdı. Bu yüzden sonsuz bir ümitsizliğe düşmüştü. Ağzını bıçak açmıyordu. Üzüntüler kederler içindeydi."
Altı çizili kelime grubunun kullanımı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
25) Yunanlılar'ın Menemen'de Hükûmet Konağı önünde şehit ettikleri kimdi?