1) Ali Fuat Paşa'nın  Seyfi'ye verdiği ve sadece onun okumasını istediği  zarfın içindeki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?
2) "Bunlar cahil… Bunların köyüne daha Yunan girmedi de bilmiyorlar. Bunların gebe karılarını daha karnından süngüleyip öldürmediler."
Esere göre yukarıdaki sözler kime aittir? 
3) Rıza hangi olaydan dolayı kendi köyüne bağ dikme kararı almıştır?
4) Mehmet'in, Yüzbaşı İbrahim Bey'den getirdiği emir neydi?
5) "Söke'nin Rum mahallesi sanki Yunanlıların bir cephesi hâline gelmişti. Bu yüzden hergün her gece bir hadise çıkıyordu. Palirkalar, Türklere tecavüz ediyorlardı. Bir keresinde bir Türk'ü öldüresiye dövmüşlerdi. Suçlular biliniyordu. Fakat suçlular tepeden tırnağa silahlanmış suçluyu vermiyorlardı."
Bu olayları yapanları yakalayıp Hükümet Konağına  getiren kimdir?
6) Yusuf'a İzmir'de yaşadıklarından, Manisa'da gördüklerinden sonra zaman zaman gelen sıkıntı nöbetlerinden kurtulması için kim yardım etmiştir?
7) Talip, kahvede karşılaştığı iki kişiye  rapor verirken nereye doğru yürümektelerdi? 
8) Kuvayımilliye telgrafçıları arasında Mustafa Kemal Paşa'nın parolası neydi?
9) "Palamutlarla örtülü bir tepenin düzlüğünde bir keçi yolunu takip ediyorlardı.Yıldızlı bir haziran gecesiydi. Geçtikleri tepeden aşağılara doğru dalga dalga irili ufaklı, denize kadar inen tepelerin yıldızlı dorukları görünüyordu. Ta aşağılarda Kuşadası Körfezi'nin durgun suları yıldızların şavkları ile oynaşıyordu."
Paragrafla ilgili olarak hangisi doğrudur?
10) Osman, Mustafa Kemal Paşa'nın kime telgraf çektiğini söylüyor?
11) "Bu adam aklına geldikçe Talip'in  tüyleri diken diken oluyor, midesi bulanıyordu."
Altı çizili kelime grubunun kullanımı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
12) "Sırası gelince Anadolu içine gideceğiz…" Mehmet şaştı:
"Nereden bildin?" diye sordu. Osman yine kızdı: "Eşek değilim ya… lafının arkası böyle geliyor. Bu Mustafa Kemal Paşa tevatürü doğruysa, ………………………."
Esere göre boş bırakılan yere hangi cümle gelmelidir?
13) Salih'in Yusuf'a "İyi etmişsin de bu delikanlıyı İzmir içinde, gâvur içinde koyup gelmemişsin." dediği kişi kimdir?
14) "Ben de nasıl gafil avlandım? Kaymakam Mahmut Bey'in fırkasını encamından habersiz arkamdaki üç neferle dolu dizgin kumandana kolordudan emir getiriyordum."
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda değişme olmaz?
15) "Arkasından köylü, gözlerini belertti."
Altı çizili kelime grubu  hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
16) Talip'in babası kendisine nasıl hitap edilmesinden hoşlanırdı?
17) İtalyan çavuş diğer sandaldaki askerî malzemeler için ne kadar para istedi?
18) "Hapishanenin önü iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
19) Ravlı köyünde, Yusuf köylülere niçin: "Padişah düşman elinde, onu kurtaracağım." demiştir?
20) "Arkadaşlar! Vatan bizden celadet bekliyor!"
Altı çizili kelimenin anlamı hangisidir?
21) "Yunan askeri karşısına dikiliyor, tam süngüyü saplayacağı sırada tabancasından çıkan kurşunun bu mütecavizi nasıl yere yıktığını görür gibi oluyordu."
Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?
22) Müjgân, hangi şekilde bilgi toplayıp Talip'e iletiyordu?
23) "Rasim,
Bu gelen bizden" dedi. "Bakın ne türkü çağırıyor…"
Altı çizili kelime grubu hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
24) "Köylünün gözü dört açılmış dinliyordu."
Altı çizili kelime grubu  hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
25) Kastamonu'nun Kuvayımilliye'ye katılmasından sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?