1) Talip, serkâtibi o gün takip etmekten vazgeçince ne yapmayı planladı?
2) Serkâtibi takip eden Talip eve neyle döndü?
3) "Eylül sonlarıydı. Sabahın erken saatlerinde Talip yine Bebek'teki köşkün yokuşunun alt başına gelmişti. Ümitsizlik içindeydi. Bunca zaman geçmişti. Ne Balta Limanı'ndaki yalının ne de bu köşkün çatısı altında dönenlerden ufacık bir şeyler öğrenmişti."
Paragrafta ağır basan anlatım türü hangisidir?
4) "Bak, Zeynep Hanım, bak teyze, yabancı değil, gelen benim bak, benim gelen…" dedi. Kadının yüzünde hiçbir değişiklik olmadı, öylece korku ile bakıyordu.
Yusuflar'ın Manisa'dan komşusu olan Zeynep Hanım'ın bu durumuna sebep neydi?
5) Talip'in babasının gazetelerden okuyup oğluna söylediği beyanat neydi?
6) Cemal Bey ve Salih Efe'nin de içinde bulunduğu Kuvayımilliyecilerin kapatıldıkları yer neresidir?
7) Mehmet'e:
"Bizim dilde her yiğit kişi palikaryadır be Mehmet" diyen kişi;
 aşağıdakilerden hangisidir?
8) İşgal güçleriyle mücadele etme konusunda konuşurlarken Yusuf, Hasan Tahsin'in hangi özelliğini daha sonra da hep hatırlayacaktır?
9) "Rasim atın gemini çekip durdu. İnmeden Yusuf'un yüzüne baktı. Gözlerinde bir sevinç ışığı parlıyordu."
Altı çizili kelime grubunda hangi aktarım çeşidi vardır?

10) Talip, Bağ yolundan Boyacıköy'e neden koşarak gidiyor?
11) "Palamutlarla örtülü bir tepenin düzlüğünde bir keçi yolunu takip ediyorlardı.Yıldızlı bir haziran gecesiydi. Geçtikleri tepeden aşağılara doğru dalga dalga irili ufaklı, denize kadar inen tepelerin yıldızlı dorukları görünüyordu. Ta aşağılarda Kuşadası Körfezi'nin durgun suları yıldızların şavkları ile oynaşıyordu."
Paragrafla ilgili olarak hangisi doğrudur?
12) İtalyan çavuş diğer sandaldaki askerî malzemeler için ne kadar para istedi?
13) Kastamonu'ya giren öncü kuvvetteki Seyfi'ye, bir genç hangi endişesini dile getirmiştir?
14) İşgal karşısında Hasan Tahsin'i asıl korkutan nedir?
15) Hasan Tahsin'in gömleğinin altına saklamış olduğu bomba İngilizler tarafından kime hediye edilmişti?
16) Müjgân, dadısının kapıyı çekip gitmesini bekledi. Onun iyice uzaklaştığını, ayak seslerinin artık duyulmadığını anlayınca yatağından fırladı. Karanlıkta, odasının pencerelerinin perdelerini çekti. Baş ucundaki lambayı yaktı, alıp yazı masasının üstüne yerleştirdi, fitilini biraz daha açtı.
 Paragrafta ağır basan anlatım türü hangisidir? 
17) "Ey ahali! Gazanız mübarek ola! Allah sizden razı olsun… Yakında bu zındıklar gibi ötekileri de yakalayıp asacağız! Ankara'ya varıp Kemal Paşa'yı da Padişahımız efendimizin fermanıyla asacağız… Padişahım çok yaşa!" diye bağırıyor, yeşil bayraklılar,
"Padişahım çok yaşa!" diye çığlıklar koparıyordu.
Paragraftaki sözleri söyleyen kimdir?
18) Trablus'ta İtalyanlara esir düşen Hasan'ın kazancı ne olmuştur?
19) "Bu işleri yaparken sevinçten etekleri zil çalıyor, eli ayağı titriyordu."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
20) Osman, at koşturmadan giderlerse şafakta nereye varacaklarını düşünmektedir?
21) Müjgân, birden değişiveren bir sesle emredircesine,
"Bana" dedi," namusun şerefin üzerine söz ver Talip"
"Ne sözü?"
"Giderken benide götüreceksin." Talip'in dudakları titredi:
"Söz veriyorum; sırası gelince beraber gideceğiz."
Müjgân'nın Talip'ten istediği nedir?
22) "Her gün bir başka türlü anlatırsın ama senin askerden kaçıp dağa çıktığını bal gibi biliyorum."
Esere göre Parsalı Rasim'in "sen" dediği kimdir?
23) Talip, Müjgân'la buluşmak için kullandığı Bebek'e geliş gidiş yolunu  neden değiştirmiştir?
24) Müjgân, hangi şekilde bilgi toplayıp Talip'e iletiyordu?
25) Esir mebuslar Düzce'ye getirildiğinde Düzce'ye hâkim olan kuvvet hangisidir?