1) Mehmet'in, Yüzbaşı İbrahim Bey'den getirdiği emir neydi?
2) "Sırası gelince Anadolu içine gideceğiz…" Mehmet şaştı:
"Nereden bildin?" diye sordu. Osman yine kızdı: "Eşek değilim ya… lafının arkası böyle geliyor. Bu Mustafa Kemal Paşa tevatürü doğruysa, ………………………."
Esere göre boş bırakılan yere hangi cümle gelmelidir?
3) Müjgân , Talip'in ailesiyle tanışmaya gittiğinde Talip'in babasını görünce neden şaşırmıştı?
4) Mehmet'in, Yüzbaşı İbrahim Bey'den getirdiği kimsenin bilmemesi gereken emir nedir?
5) Yusuf'a amcası niçin onun Manisa'ya gidip orada avukatlık yapmasını söylemişti?
6) "Elleri kolları şimdiden bağlı."
"Eli kolu bağlı" deyiminin anlamı hangisidir?
7) Salih Efe niçin kumandanlarla birlikte olmak istemiştir?
8) Serkâtip, Arnavutköy'de vapura binmek üzereyken Talip, ne düşünmüştü?
9) Cemal Bey ve Salih Efe'nin de içinde bulunduğu Kuvayımilliyecilerin kapatıldıkları yer neresidir?
10) "Bütün Kastamonu uykuda desem olacak."
Cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 
11) İtalyan çavuş diğer sandaldaki askerî malzemeler için ne kadar para istedi?
12) Müjgân, dadısının kapıyı çekip gitmesini bekledi. Onun iyice uzaklaştığını, ayak seslerinin artık duyulmadığını anlayınca yatağından fırladı. Karanlıkta, odasının pencerelerinin perdelerini çekti. Baş ucundaki lambayı yaktı, alıp yazı masasının üstüne yerleştirdi, fitilini biraz daha açtı.
 Paragrafta ağır basan anlatım türü hangisidir? 
13) "Dağ gibi iri yarı bir genç adam, önündekileri itti, ileriye çıktı."
Cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
14) Osman, Mustafa Kemal Paşa'nın kime telgraf çektiğini söylüyor?
15) Aşağıdakilerden hangisi, Gerede'de Kör Ali Hoca ve etrafındakilerin saldırdığı mebuslardan biri değildir?
16) Müjgân'a babası yakın zamanda İstanbul'da olabilecek olayları yazdırdıktan sonra o kâğıdı neden sobaya attı?
17) "Ne o Hoca, bu kadar tertibata ne hacet? Kaçacağımızdan mı korkuyorsun?" diye sordu. "Hoca bir baba hindi gibi kabardı."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
18) Yusuf'a İzmir'de yaşadıklarından, Manisa'da gördüklerinden sonra zaman zaman gelen sıkıntı nöbetlerinden kurtulması için kim yardım etmiştir?
19)   On dört numara (şişman adam) dükkândan çıktığı hâlde, Talip neden hemen çıkmadı?
20) Talip'in babası kendisine nasıl hitap edilmesinden hoşlanırdı?
21) "Eğer anlarlarsa  kendisinin bu işlerde parmağı olmadığını dünyada anlatamaz."
Cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
22) Yusuf, Kuvayımilliye müfrezesinin başına kimin getirildiğini söylemiştir?
23) Alaşehir ve Salihli dolaylarında günlerce konuşulan olay nedir?
24) Baskının elebaşı Cafer Efe kızanlarının çoğu şu sırada Söke'de tebdil geziyormuş. Onları toplamış.
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
25) Talip'in İstanbul işgal edildiğinde mebuslarla ilgili öğrenmek istediği neydi?