1) Yusuf'un İzmir'den ayrılmak istememe sebebi neydi?
2) "Hele bu Yorgi'nin tarla işi gibi işleri hepsinin, bütün meselelerin üstüne tüy dikiyordu."
Altı çizili söz grubunun anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
3) "Karşıyaka'da ölü ölü, yer yer ışıklar vardı."
Yukarıdaki cümlede anlatımı etkili kılmak için hangi yola başvurulmuştur?
4) "Köylünün gözü dört açılmış dinliyordu."
Altı çizili kelime grubu  hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
5) Kuvayımilliyecilerin toplanma nedeni nedir?
6) İlyas'ın kötü durumda olmasına sebep olan durum neydi?
7) Esir mebuslar Düzce'ye getirildiğinde Düzce'ye hâkim olan kuvvet hangisidir?
8) "Bu işleri yaparken sevinçten etekleri zil çalıyor, eli ayağı titriyordu."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
9) "Ey ahali! Gazanız mübarek ola! Allah sizden razı olsun… Yakında bu zındıklar gibi ötekileri de yakalayıp asacağız! Ankara'ya varıp Kemal Paşa'yı da Padişahımız efendimizin fermanıyla asacağız… Padişahım çok yaşa!" diye bağırıyor, yeşil bayraklılar,
"Padişahım çok yaşa!" diye çığlıklar koparıyordu.
Paragraftaki sözleri söyleyen kimdir?
10) "Şimdi sen hastasın. Kolunu boynuma atacaksın. O kalpağını sok koynuna… Ha şöyle… Buradan çıkacağız. Doğru çarşının içinden vuracağız."
Altı çizili sözcük hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
11)  Hangisi Yusuf ile beraber Alaşehir'e gelenlerden değildir?
12)  Kaymakam Mahmut Bey'in  asilerin "Teslim olacağız." sözüne inanması sonucunda Hendek 'e yakın bir yerde  şehit edilenlerden hangisi yanlış verilmiştir?  
13) Müfreze kumandanları, köy içinde nerede toplanmıştı?
14) Yüzbaşı Şevket'in Hendek Harekâtında Çerkezlerin etrafını çevirdiğinde aklına ilk gelen ne olmuştur?
15) Mülazım Seyfi'ye verilen görevden başarı bekleyenlerden hangisi yanlış verilmiştir?
16) "Kapıda, uzun boylu, pos bıyıklı, beyaz saçlı bir ihtiyar göründü. Müjgân'ın gözleri, ihtiyarın yüzünden göğsüne, oradan ayak uçlarına  kadar inince hayretle büsbütün açıldı."
Esere göre paragrafta bahsedilen kişi kimdir?
17) 2 Ekim 1919'da Damat Ferit'in istifa etmesine rağmen çevirdiği bütün dolapları öğrenen ve Kuvayımilliye'ye taraftarı Talip'e haber veren kimdir?
18) "Hasan Tahsin, karanlığın içinde şimşekler çakan gözlerini arkadaşına dikti."
Cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 
19) "Arkasından köylü, gözlerini belertti."
Altı çizili kelime grubu  hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
20) Müjgân'a babası yakın zamanda İstanbul'da olabilecek olayları yazdırdıktan sonra o kâğıdı neden sobaya attı?
21) "Elinden gelse bırakıp kaçacaktı. Ama nereye? Bu işlere öyle bir bulaşmıştı ki kızına bile işinden bıktığını, bu işten nefret ettiğini söylese, inandıramazdı."
Müjgân'ın babasının bu durumuna sebep aşağıdakilerden hangisidir?
22) "Üstüne yavaş yavaş karanlık inen , aldatılmış, zavallı Gerede'yi seyretti."
Yukarıdaki cümlede sözü etkili kılmak için hangi yola başvurulmuştur?
23) Esir mebusların hapishanede geçirdikleri dördüncü günün sonunda içeriye girenler arasında kimler vardı?
24) Yunanlılara karşı duran Kuvayımilliyecilerden Nazilli cephesinde kim vardı?
25) Yusuf'un eline tutuşturulan gazetenin adı nedir?