1) "Doktor birdenbire irkildi."
Altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
2) Hasan'ın baştercüman olmasına müsaade eden kimdir?
3) "Ne o Hoca, bu kadar tertibata ne hacet? Kaçacağımızdan mı korkuyorsun?" diye sordu. "Hoca bir baba hindi gibi kabardı."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
4) Kolordu Komutanlığı tarafından Kastamonu'ya Kuvayımilliye'nin teşkili için görevlendirilen  Miralay Osman Bey'i kim  tutuklamıştır?
5) Yunanlılara karşı duran Kuvayımilliyecilerden Nazilli cephesinde kim vardı?
6) "Elleri kolları şimdiden bağlı."
"Eli kolu bağlı" deyiminin anlamı hangisidir?
7) Kuvayımilliye taraftarlarına malzeme verenler kimdir?
8) İzmir denince Yusuf kimi hatırlamaktadır?
9) Rıza hangi olaydan dolayı kendi köyüne bağ dikme kararı almıştır?
10) Hasan Tahsin'in gömleğinin altında sakladığı neydi?
11) Müjgân'ın en büyük arzusu neydi?
12) İşgal güçleriyle mücadele etme konusunda konuşurlarken Yusuf, Hasan Tahsin'in hangi özelliğini daha sonra da hep hatırlayacaktır?
13) Yusuf'un eline tutuşturulan gazetenin adı nedir?
14) Seyfi, Yusuf'a "Salihli cephesini anlatacaktınız." dediğinde Yusuf ne söylemiştir?
15) Kuvayımilliyecilerden Yusuf'un asıl mesleği nedir?
16) Karadeniz kıyılarında bir Pontos Devleti kurma sevdasına düşen Rum azınlığının bütün ümitlerinin suya düşme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Ey ahali! Gazanız mübarek ola! Allah sizden razı olsun… Yakında bu zındıklar gibi ötekileri de yakalayıp asacağız! Ankara'ya varıp Kemal Paşa'yı da Padişahımız efendimizin fermanıyla asacağız… Padişahım çok yaşa!" diye bağırıyor, yeşil bayraklılar,
"Padişahım çok yaşa!" diye çığlıklar koparıyordu.
Paragraftaki sözleri söyleyen kimdir?
18) Demirköprü başında Baba Yorgi ile karşılaşan Ahmet'le Osman'ın yorgun olmalarının sebebi neydi?
19) "Odanın arka sokağa bakan bir penceresi vardı. Basma perdelerinden başka kanatları da sıkı sıkı kapatılmıştı. Konsolun üstünde fitili iyice kısılmış bir gaz lambası yanıyordu. Yusuf'un her yanı hafif hafif ağırıyordu."
Paragraftaki anlatım türü hangisidir?
20) Talip'in Fatih'ten köprüye kadar koştuğu gün aldığı emir üzerine görevi neydi?
21) "……., Mehmet'in karşısında dimdik durmuş, söylediklerini dinliyordu. Gözleri parladı:
"Bak işte… bu emir çok güzel. En sonunda Yunan'a hep beraber bir görüneceğiz demek."
Esere göre boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
22) Trablus'ta İtalyanlara esir düşen kimdir?
23) "Söke'nin Rum mahallesi sanki Yunanlıların bir cephesi hâline gelmişti. Bu yüzden hergün her gece bir hadise çıkıyordu. Palirkalar, Türklere tecavüz ediyorlardı. Bir keresinde bir Türk'ü öldüresiye dövmüşlerdi. Suçlular biliniyordu. Fakat suçlular tepeden tırnağa silahlanmış suçluyu vermiyorlardı."
Bu olayları yapanları yakalayıp Hükümet Konağına  getiren kimdir?
24) Yusuf ile Salih Efe'nin kömürlükte asılmış vaziyette buldukları genç kız kimdir?
25) "Elinden gelse bırakıp kaçacaktı. Ama nereye? Bu işlere öyle bir bulaşmıştı ki kızına bile işinden bıktığını, bu işten nefret ettiğini söylese, inandıramazdı."
Müjgân'ın babasının bu durumuna sebep aşağıdakilerden hangisidir?