1) "Milleti yönetecek olan, yönetimi milletten belleyecek."
Bu cümlede anlatılmak istenen hangisidir?
2) Tozak Köyü'ne 14 Numaralı Kadastro Komisyon'undan gelen memurlar kaç kişiydiler?
3) Rıza'nın mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
4) Seçeneklerdekilerden hangisi Rıza'nın çocuğu değildir?
5) Kır Abbas kasabaya götürdüğü kuzuyu kime sattı?
6) "Bitkin bir hali vardı."
Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
7) "Eğitim, eğitim, eğitim! Benim kanaatime göre eğitim ekonomiden önce gelir. Ulusal varlığımızın kaynağı köylerde olduğuna göre, bu soruna duyarlıkla eğilmenin zamanı gelmiş, hatta geçmiştir. İçtenlikle şunu da belirteyim, savunmalarla filan uğraşmayın. Bu konuda adliyece yapılan müspet işlem yoktur. Vardır diyenlere aldırmayın, inanmayın, kanmayın!"
Parçadan hangisi çıkarılamaz?
8) "Hamdi Bey, "Öyle kızıyorum ki size! Ulan ben kimim? Neyim? Neden bana güvenirsiniz de kendinize güvenmezsiniz? Neden hep böyle iki omzunu düşürmüş, kamburunu çıkarmış, eğilir bükülürsünüz? Her işleri başaran, iyi kötü dağları deviren siz olduğunuz halde, o çocuk oyuncağı kazmalarla Purluk'un kitli karnını açan, birlik olup her çizisine bağ diken, yaz altı ay güneş altında orak biçen, düven süren, tarhanayı yoğuran, bulguru kaynatan, hiçbir lokmayı hazır yemeyip bilakis taştan çıkaran siz olduğunuz halde, neden elinde on kuruşluk yetki olmayan bir memura güvenirsiniz?"
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
9) "Köylü bu halde iken Ankara kalkıyor ,idare reformu, seçim meçim diyor!"
Verilen cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?
10) Kır Abbas bağa bekçi olunca Cennet kızar. Kır Abbas'ın umrunda değildir. Onun için sadece iyiliği yapmak önemlidir, değerinin bilinip bilinmemesini umursamaz. Böyle bir düşünceyi hangi atasözüyle kanıtlar?
11) Mal müdürünün ismi aşağıdakilerden hangisidir?
12) Elindeki kazma küreğiyle Kır Abbas'ın evine giden Rıza'nın Cennet'e söylediği yalan aşağıdakilerden hangisidir?
13) Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt'a ait bir eser  değildir?
14) "Sağına soluna bakınırken birden durdu. Ulannnn! dedi hayretle. Bir şaşırmanın içinde kaldı. Her yer kaplubağa idi. Her yaştan, her nakıştan, yüzlerce, binlerce sayılmayacak kadar çok kaplumbağa; genç, koca, yavru; yenip bitmiş bağda, birer kazık haline gelmiş asmaların dibinde, toprağın çıplakyüzünde, yürümeden, kıpırdamadan, üstlerinde yeşil yorganları alınmış gibi, şaşırmış bekleşiyorlar."
Verilen parçada hakim olan söz sanatı hangisidir?
15) "Ucunda ölüm olsa yürüyecek, bu kuraktan bu sıcaktan kurtulacak. Dünyanın bol otlu, gölgeli bir yerini mutlaka bulacak, serin bir yere varacaktı."
Metindeki  kaplumbağayı aşağıdaki  özelliklerden hangisi ile nitelendirebiliriz?
16) "Oraya"gelince durdu. İşte, önündeydi. Ölü kaplumbağa şimdi tam önündeydi. Usulca çöktü. Elini yuvarlak sırtına koydu. Okşadı. Boyuncuğu daha bir sallanmış. Ayacıkları kurumuş. Tırnakları ağarmış. Sırtı hafif sıcaktı. Ama ayakları, karınaltı soğumuştu, gözleri yumuktu. "Tekneli dayım!" dedi. "Senin  ölümüne ben neden oldum! "Sulu göz bir adama benzediğini anlayıp utandı. İçinde bir zıtlaşma oldu."
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17) "Ufacık ufacık şeyler. Çoğu kavruk yüzlü şimdiden. Beş altı tanesinin sağlığı yerinde. Tüylü tüylüce yüzleri, tozlu tozluca dudakları, nohut burunları, yedi renk üstüne gözleri var.  Yüzleri insanda, tutup her birini ayrı ayrı okşama isteği uyandırıyor. Kiminin saçı iki kat örülmüş. Örgülü saçlarını belden aşağı salıyorlar."
Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
18) İlk bağ bozumundan hemen sonra Kır Abbas üzümleri ne yapmıştır?
19) "Kır Abbas dikildiği yerde, sağ elini bağrına götürdü. Tam buramda yemyeşil bir acı var! Çıkmıyor içimden! Çıkmadığı gibi yiyip bitiriyor beni!" diyor kendine. Yüreğindeki yeşil acı gittikçe büyüyor. Eğilip iki tutam buğday biçmeye isteği kalmıyor. Irıza'ya demeyecektim. Yaşlı kaplumbağayı döndürmeye gittiğimi söylemeyecektim. Tarlama gidiyorum emmim, biraz daha buğday biçecceğim, tamam. Ne bilecekti nereye gittiğimi? Ne bilecekti yaşlı kaplumbağanın ölümüne yol açtığımı? Soran mı vardı? Ah, çok yanlış yaptım çook!"
Yukarıdaki parçadan, verilen ifadelerden hangisi çıkarılamaz?
20) "Sabah çorba varsa içip, yoksa eline dürüm alıp, köyün iki ayaklısı, dört ayaklısı dışarı uğramadan Purluk'a koşuyor."
Altı çizili olan kelimelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
21) Pat Ali, abisi Kır Abbas'ın evine neden gitmiştir?
22) Tozaklılar bağ için gerekli olan çubukları nasıl buldular?
23)   Köyün beli ne zaman gelmiştir?
24) Verilen seçeneklerin hangisinde sorulan soruya bir cevap beklenmemektedir?
25) Romanın teknik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?