1) "Eşekler bıraktıkları yerde kalmış. Kiminin sırtında heybeler… İnsanların içine düştüğü telaş, sanki daha ilk andan onları derinden etkilemiş. Konuşulanları anlıyor gibi kulaklarını dikmişler. Hiç kıpırdamadan, derin bir merakla kalabalığı süzüyorlar."
Parçaya göre verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
2) Bağbozumu öncesinde yapılan hazırlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
3) Seçeneklerdeki çocuklardan hangisi Döne'nin ilk eşinden olan çocuğudur?
4) Verilen cümlelerin hangisi tahmin cümlesi değildir?
5) Aşağıdakilerden hangisi kadastro memurlarının seçtiği bilir kişi heyetinde değildir?
6) "Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayım da, çubuklarımın cansularını vereyim de, varsın yağmurlar yağsın gene, ne zararı var?"
Kır Abbas'ın bu sözlerine dayanarak, Kır Abbas için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7) "Hep aynı aşları pişirip aynı ekmekleri ederek; azarlanınca susan, sevilince utanan, küsülünce barışmam diye yükünü yücelere yığmadan; şu dağ yelleri gibi kah esen kah tozan, günü gününe uymayan Kır Abbas'ın yanı sıra sabırla böyle sessiz geride kalmadan yürüyüp geldi.Yine geliyor."
Yukarıda söz edilen kişi için hangisi söylenemez?
8) "Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Ayağındaki ak don da meşine dönmüştü. Belinde eski bir yün kuşak sarılıydı. Gömleğini donunun üstüne sarkıtmıştı. Etekleri dizine iniyordu. Başında sarı poşu bağlıydı. Tahta nalınlarının kayışı kurumuştu. Çorabı yoktu. Kışları donarak, yazları yanarak, omzuna hangi şeytanın yüklendiğini bilmediği bir yükü taşıyıp gidiyordu."
Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi kimdir?
9) Biz ulusal varlığın
Temeliyiz köküyüz
Biz yurdun öz sahibi
Efendisi köylüyüz…
Yukarıdaki dörtlükde asıl  bahsedilen konu nedir?
10) "Çok da lezzetliymiş maşallah!"
Altı çizili olan kelimenin yerine seçeneklerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz?
11) "Askerlik şubesinin önünden yukarı yürüdü. Bütün dükkanlar, kahveler açıktı. Karakolun önünde Başgedikli masa sandalye çıkartmış. Bacak bacak üstünde çay içiyor. Hükümet Konağı'nda, cezaevi kapısında iki jandarma nöbet tutuyor. Bir berber, esnaftan birinin sakalını kazıyor. Bir tenekeci, bütün yaptıklarını kapıya asmış. Çarşı bir sessizlik içinde. Ortalarda insanlar cansız gibi."
Verilen metinde hangi mekânın tasviri yapılmıştır?
12) "Köyde kimin sakalı varsa kesildi. Herkes yundu arındı."
Altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
13) Tozaklılar bağı nasıl pay etmişlerdir?
14) Hıdrellez'den sonra kadınlar koyunları nerede sağıyorlar?
15) Kır Abbas bağbozumundaki şenlik için topladığı delikanlılardan neler istedi?
16) Cumhuriyet Dönemi romanı için aşağıda verilen yazar ve ele aldığı konuların eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
17) Rıza bağ dikmeye karar vermeden önce Tozak köyünün toprağını aşağıdaki köylerden hangisiyle karşılaştırmıştır?
18) Cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı somut anlamlı değildir?
19) "Bu halk öyle gönlü yüksek,öyle asil ki, bak neler yapıyor!Bak bak ta üç saat ötedeki köyden yürüyüp şoseye iniyor.Elinde kalbur,sepet.Tanımadığı bilmediği insanlara üzüm dağıtıyor,parasız!Bu halk böyle asil bir halk Lütfiye Hanım'cım ama ne yaparsın,sahibi yok!"
Parçaya göre seçeneklerden hangisi yanlıştır?
20) "Dişi kaplumğa boyuna kaçıyor. Ovacık yolunun üstündeki bayırdan aşağı, taşa dikene  pur yavşanlarına basa basa inip geliyor. Ardından gelen erkek yetişmesin diye bütün gücünü harcıyor. Asmaların dibi, kafasının içinde sepserin bir anıdır. Uzağı da, yakını da açık seçik gören gözleri, o yeşilliği yakaladı sonunda! Asmalar tastamam karşısında şimdi."
 Parçaya göre yazarın kullandığı dil ve üslup özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
21) Kır Abbas, Senem'in bebeğine hangi adı koyar?
22) "Bağlar gitti! Bağlar gitti! Şimdi anladım bağlar gitti!dedi Yusuf. Avaz avaz bağırarak  köye koştu. Nereye bastığını göremiyor. Ardından bir kurt sürüsü geliyor gibi koşuyor. Bir solukta eve vardı. "Senem, bağlar gitti! Valla billa bağlar gitti! Bir tek asma kalmadı, gitti tüm! dedi."
Verilen parçada Kır Abbas'ın köydeki bütün sürüyü bağların içine salmasına karşılık Yusuf'un konuşması aktarılmıştır. Buna göre Kır Abbas köydeki sürüyü neden bağların içine salmıştır?
23) Rıza, Abbas ve Battal bütün köylüyü bağ dikmeye ikna ettikten sonra ilk olarak ne yaptılar?
24) Saçı ne demektir?
25) "Sonra Rıza hakkında birkaç cümle düşündü. "Bayâ iyi, has oğlan! İyi kumaştan dokunduğu besbelli!"
Altı çizili sözcük grubunun anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?