1) "Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Ayağındaki ak don da meşine dönmüştü. Belinde eski bir yün kuşak sarılıydı. Gömleğini donunun üstüne sarkıtmıştı. Etekleri dizine iniyordu. Başında sarı poşu bağlıydı. Tahta nalınlarının kayışı kurumuştu. Çorabı yoktu. Kışları donarak, yazları yanarak, omzuna hangi şeytanın yüklendiğini bilmediği bir yükü taşıyıp gidiyordu."
Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi kimdir?
2) Kaplumbağalar adlı romanda olaylar nerede geçmektedir? 
3) Kır Abbas'ın öldürdüğü kaplumbağayı kim bulmuştur?
4) "Beş altı tanesinin sağlığı yerinde. Tüylü tüylüce yüzleri, tozlu tozluca dudakları, nohut burunları, yedi renk üstüne gözleri var. Yüzleri insanda, tutup herbirini ayrı ayrı okşama hissi uyandırıyor. Kiminin saçı iki kat örülmüş. Örgülü saçlarını belden aşağı salıyorlar. Kiminin ensesi makas yüzü görmemiş. Kiminin eli bileğine kadar kir. Ayakları yalın. Ayakları da elleri gibi kara. Giysileri yama içinde. Yakaları, tokaları yok. Çiçekli ucuz basmalardan, yerli dokumalardan bulduklarını giymişler. Bu halleriyle de tatlı, sevimliydiler."
Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz?
5) Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt'a ait eserlerden biri değildir?
6) Fakir Baykurt Köy Enstitüsündeki yılları ve kendine kazandırdıklarını şöyle anlatır: "Köy Enstitüsü benim için olağanüstü bir fırsat oldu. İlkokulu bitirdikten sonra  gidebileceğim başka hiç okul yoktu. Ailemin gücü yetmezdi. Ben okumak istiyordum. Enstitü benim gibi köy çocuklarını çağırıyordu... Klasiklerin en iyi okuru enstitülü gençlerdi. Ceplerimizi ona göre yapardık, kitap sığsın. Köy arkadaşlarımız koyun, kuzu gütmeye giderken, torbaya azıkla birlikte kitap da katardı."
Parçaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
7) "Ankara'nın bir köşesine sokulalım, bir göz ev uydursak bize yeter."
Altı çizili olan sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
8) "Tozak kırı yorgan kadar bir topraktı yeryüzünde. Tilkiçıkan'dan yukarı yürünüp ordaki Tek Ağaç'ın altından bakılsa üstündeki eğri çizgilerle, bozuk dörtgenlerle yamuklarla kırk yamalı bir yoksul yorganı gibi görünürdü."
Yukarıdaki parçada yazar Tozak köyünü anlatırken seçeneklerde verilen edebi sanatlardan hangisini kullanmıştır?
9) "Pat Ali, Avşarlı …… ile ……'i de okuladı. ……. sazını, zurnasını; ……. davulunu kucaklayıp geldi. Şimdi içerde, Pat Ali'nin geniş odasında  saz çalınıp söyleniyor."
Verilen boşluklara sırasıyla hangi roman kişileri getirilmelidir?
10) Romanda verilen kişilerin yaptığı meslekler arasında hangisi yanlış verilmiştir?
11)   Köyün beli ne zaman gelmiştir?
12) "Şimdi bu Bektaş Duru diyor ki, efendime söyleyim, kazılacak toprağı bize bölüştür!Öhhho! Biz gece gündüz kazıp payımızı hak edelim diyor! Yani siz buna ne dersiniz?"
Metinde seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi yoktur?

13) Hangisi Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar isimli romanında ele alınan konulardan biri değildir?
14) Rıza bağ dikmeye karar vermeden önce Tozak köyünün toprağını aşağıdaki köylerden hangisiyle karşılaştırmıştır?
15) Kaplumbağalar romanında yazar hangi edebi anlayış mensuplarını desteklemektedir? 
16) Fakir Baykurt, Kaplumbağalar isimli romanına nasıl başlamıştır?
17) Roman hangi dönemi anlatmaktadır?
18) 14 Numaralı Kadastro Komisyon'undan gelen misafirlerden hangisi yumurta ve tavuk yememektedir?
19) "Kızlar döne döne, oğlanlar döne döne, gelinler döne döne halay çekiyor. Cennet'in düşü bir dağda, bir derede,ordan oraya gidip geliyor. Giysi yuyor bir derede, döne döne… Su kaplarını doldurup doldurup, dolu kazanları kaynatıyor. Döne döne… Cennet kaç zamandır sırtına su değdirmedi. Bugün bir su koyacak döne döne. Abbas gelince gözüne bakacak döne döne. Belki "Cennet!" der tatlı sesiyle döne döne. Olacak... Döne döne... Olursa olur suyu olacak, olmazsa hamur suyu olacak. Hep hamur suyu oluyor. Kurudu kendini tuta tuta! Tuta tuta! İçindeki kediye benzer hayvanı tuta tuta.... boğa boğa..."
Yukarıdaki parçada hangi edebi sanat kullanımıştır?
20) "Pat Ali toparlandı.  Gideyim ben! dedi. Altıma iki eşek alıp şöyle üzümü olan bir yere varayım. Biraz para denkleştirir gidersem, dört küfe kadar yükler gelirim."
Pat Ali üzüm almak için hangi şehrin yakınlarına kadar gitmiştir?
21) "Yabandaki komşulara pay vermemek nerden çıkıyor? Güya onlar kazmamış! Burda olsa kazmayacaklar mıydı? Neden acaba yabanda bu komşular? Yoksulluklarından değil mi? Pekey bunlar neşelerinden mi yoksul oldu? Gattiyen! Şimdi bu komşulara da pay verilecektir. Çünkü bağlar köyün bağıdır,onlar da bu köylüdür."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
22) Romanda verilen kişilerin yaptığı meslekler arasında hangisi doğru verilmiştir?
23) "Yiyin de  benzinize kan gelsin dedi."
Altı çizili sözcük grubu ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
24) Tozaklılar bağı nasıl pay etmişlerdir?
25)  Seçeneklerde verilenlerden hangisi 14 Numaralı Kadastro Komisyon'undan gelen kişiler arasından değildir?