1) "Ayakları harlı bir ateşe basmış gibi yanıyordu."
Verilen cümlede bir benzetme yapılmıştır. Benzetmede altı çizili olan sözcük benzetmenin hangi unsurudur?
2) Bağa zarar gelmesini önlemek için Kır Abbas'ın bulduğu çare aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Bire gözünü sevdiğim Ömer Bey! İçimize bir kurt düşürdün, kemiriyor! Nasıl bir bildirimse deyiver şunu! dedi "
Bu cümleyi söyleyen bir kişi nasıl bir ruh hali içindedir?
4) Gökyüzünden düşen nesneyi ilk olarak kim incelemiştir?
5) "Biliyorum Irıza Emmi, şey, Eğitmen'im ! Bıldır ben Avşar'a gittim."
Altı çizili olan kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
6) Kır Abbas kaplumbağa yavrularını neden almıştır?
7) Tozak Köyüne gelen satıcının sattığı ürünler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
8) Fakir Baykurt'un  verilen eserlerinden hangisi hem tiyatroya hem de sinemaya uyarlanmıştır?
9) Rıza şapkasını alıp kalktı. Evin içinde biraz gezdi. Hayata çıktı, hayattan köy içine baktı.
Yukarıdaki parçada altı çizili olan sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
10) Muhtar Battal'ın evinde memurlar üç gün kaldılar. Daha sonra köylüler konak törelerini uyguladılar. Hangisi bu töreler arasından değildir?
11) Romanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Yürüdü. İki adım kala durdu. İçinde sarı teller, cam memeler var. Her yanı kemerler, kuşaklarla örtülü bir şey bu. Ama ne? Orda, kırın üstünde, bir yavşan otunun yanında siniyor. Kanı,  tüyü, suyu yok. Demirden gibi bir şey. Demirden, bakırdan, her neyse! Yani cam yok! Yeni moda bir bomba olabilir! Düşmanlar yurdun üstüne atmıştır. Belki fitilli bir bombadır,  belki de fitili bozuktur."
Yukarıdaki verilen betimlemenin türü hangisidir?
13) Geleneğe göre Senem'in bebeğini kaç gün sonra beşiğe alacaklardır?
14) "Bağıra bağıra sövdü. Bir yandan da, "Bugün ben çok kötü bir insan oldum!" diye söylendi kendine."
Kır Abbas'ın bu sözlerine dayanarak, kendisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
15) "Kanun uğraştırıyor! Kanun diyor ki, vatandaşın derdi dinlenir, dilekçesi işleme konur! Ben de derdini dinledim, dilekçesini işleme koyacağım! Hem iki, hatta üç koldan! Neyse, benim asıl anlatacağım o değil. Tutturmuş bu kölü dayıcık, illa alıver dilekçemi! Sokağın ortasında! Elimle şöyle yaptım Lütfiye Hanım'cım, tavuk kovalar gibi, git git! Git de yarın dokuzda gel! Yahu görüyor musun adamın yaptığını? Şurdan gören aramızda iş var sanacak! Neme gerek?"
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılamaz?
16) Romandaki olayların anlatıldığı "zaman dilimi" hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
17) Koçkatımı sırasında gökten inen sarı cismi ilk olarak kimler gördü?
18) Muhtar, Rıza ve Abbas bağ dikme fikrini köylüye açmak için neyi bekledi?
19) Fakir Baykurt Köy Enstitüsündeki yılları ve kendine kazandırdıklarını şöyle anlatır: "Köy Enstitüsü benim için olağanüstü bir fırsat oldu. İlkokulu bitirdikten sonra  gidebileceğim başka hiç okul yoktu. Ailemin gücü yetmezdi. Ben okumak istiyordum. Enstitü benim gibi köy çocuklarını çağırıyordu... Klasiklerin en iyi okuru enstitülü gençlerdi. Ceplerimizi ona göre yapardık, kitap sığsın. Köy arkadaşlarımız koyun, kuzu gütmeye giderken, torbaya azıkla birlikte kitap da katardı."
Parçaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
20) "Köylüler sarı kutudan konuşuyor. Bir uğursuzluk belirtisi olabileceğini sanıp tasalanmışlardı."
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse anlamda bir değişme meydana gelir?

21) Fakir Baykurt'a göre "Bir sanatçı olarak yazar, anlayabildiğime göre günün her saatinde ve her yerde, dünyaya yazmak diye bir tutkuyla bakar. Sürekli uyanıklık içindedir."
Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt'a göre sanatçının özelliği olamaz?
22) "Eşek anızda çiviliydi. Yayılmaya ot vardı kurusundan. Ama dermanı yoktu. Dudağını uzatıp yerden bir tel koparamıyordu. Kuyruğunu, kulağını düşürmüştü. Gözlerini yummuş, kapılarını kapamıştı dünyaya."
Eşeğin bu durumda olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
23) Rıza köye kuracağı bağ için köydekilerden  danışmaya gittiği kişi kimdir?
24) Kır Abbas'ın tarlada ekin biçerken karısına, oğluna ve gelinine sataşıp tartışma çıkarmaya çalışmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
25) Kır Abbas eski takvim hesabına göre ne zaman köylüleri bağa çağırdı?