1) "Edebiyat öğretmeni olduğu gün hastalanmış, sanatoryuma girmişti. Nasıl kendiliğinden hasta olmuşsa, solcu şairliği de kendiliğinden başlamıştı. Böyle olmayı düşünmemişti hiç. Kendi bunalımlarını, toplumun sıkıntılarını yazıyordu. Bu yüzden yazdıklarına toplumcu şiirler diyorlar, daha da ileri giderek onu solculukla suçluyorlardı."
Bu metinde anlatılmak istenen ne olabir?
2) Aşağıdakilerin hangisi Rıfat Ilgaz'ın kullandığı takma adlardan biridir? 
3) "Kızmıyordu .... Bey'e... Neden kızsındı? Kendini bildi bileli bu işin peşinde çürütmüş değil miydi ömrünü?.. Adam kovalamış, hırsız yakalamış!.. "
Parçada boş bırakılan yere hangi isim getirilmelidir?
4) “Gecenin tekdüzeliğini, bir tabancadan boşalan şarjör gibi delik deşik eden bu sesler, ya kuşkulardan sıyrıldığından, ya da kendisinden çok uzaklarda kaldığı için duyulmaz olmuşlardı.”
Parçanın şiirselliği seçeneklerden hangisine bağlanabilir?
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri vardır?
6) "İtfaiyenin önünden geçti. Birbirine omuz vermiş daracık üç ahşap evden ortadakinin kapısına iki üç basamak merdivenle çıktı. Oymalı, eski bir kapının rengini atmış paslı ziline yapıştı."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi betimlenmiştir?
7) "Emir var komutanlıktan... Geç vakit kimi görürsek, kimlik gösterse bile tutup karakola götürüyoruz, kusura bakmayın!"
Mustafa, karakola gitmekten nasıl kurtuldu?
8) "Sabahattin Ali'ye vatan haini diyen suçlunun ileri sürdüğü kanıtlar dayanaksız kalmış, Türk Ceza Kanunu'nun 482'nci maddesine uyularak suçlu cezalandırılmıştı. Ceza tecil olunmuş Sabahattin Ali de davasını kazanmış oluyordu böylece."
Yazarın tarihi gerçeklikleri kullanması romana aşağıdakilerden hangisini katmıştır?
9) "_ Öğretmensin demek?
-Öğretmenim.
-Derste bir laf mı kaçırdın ağzından?.
-Anlat canım!
 -Tam yeri!"
 Bu parçadan yola çıkarak yazarın dil ve uslüp özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
10) "Ancak ona kondurulacak bir suç vardı, giydirilmek üzere kendisini bekliyordu."
Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?
11) Mustafa Ural'ın kaçak hayatının ne kadar sürdüğünü nereden öğreniyoruz?
12) Mustafa’nın kitaplarının toplatılmasının sebebi nedir?
13) Mustafa Ural Zeyrek Hamamı'nda niçin endişeye kapılmıştır?
14) "... Eliyle koluyla bir şeyler anlatmak istiyordu kendisine, geri dönüp gitmesi için. Anladığına göre, kapıda... Kapının önünde... Onu bekleyen... İki kişi... İki polis vardı... Alıp götüreceklerdi, eğer kapıya yaklaşırsa."
El kol hareketleriyle Mustafa Ural'ı uyaran kimdir?
15) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
16) "Büyükannenin görevi burada bitiyordu. İki yana sallana sallana odasına girerken, Mustafa çoktan merdivenleri çıkmıştı. Oda karmakarışıktı, kahvaltı tepsisi masanın üstünde duruyordu." Romana göre bu parçada bahsedilen oda kime aittir?
17) "Edebiyat öğretmeni olduğu gün hastalanmış, sanatoryuma girmişti. Nasıl kendiliğinden hasta olmuşsa, solcu şairliği de kendiliğinden başlamıştı. Böyle olmayı düşünmemişti hiç. Kendi bunalımlarını, toplumun sıkıntılarını yazıyordu. Bu yüzden yazdıklarına toplumcu şiirler diyorlar, daha da ileri giderek onu solculukla suçluyorlardı."
Bu parçada sözü edilen görüş, aynı zamanda Rıfat Ilgaz'ın kendi düşünceleridir. Bu, bize yazar-kahraman arasındaki ilişkiyi açıklamak adına nasıl bir ipucu verir?
18) Mustafa'yı Nihat'ın evinden ayrılmaya iten sebep nedir?
19) "Radyolar çoktan susmuşlardı. Vakit gece yarısını bulmuştu. Bir saat kadar oyalansa, daha güvenli olacaktı. Ama, nerde vakit geçirecekti? Dolaşamazdı daha çok. Düdükler bir balık ağı gibi örmüştü geceyi. Aralarından sıyrılıp geçmek kolay değildi."
Düdük ne düdüğü idi?
20) "Ayten, tren köprüsünün altından geçip sola sapmıştı. Mustafa'nın gelip gelmediğini inceledikten sonra, kıştan kalma odun yığınlarının arasından geçti. Az önce Mustafa'nın gösterdiğine değil de, parmaklıkla çevrilmiş bahçelerden en kuytusuna girdi."
Bu parçadaki davranışlarına göre Ayten, nasıl nitelendirilebilir? 
21) "Karartma Geceleri" romanında, yazar hangi bakış açısını kullanmıştır?
22) "Mustafa'nın ikinci geçişi komşu evlerin pencerelerinde, kapılarında rastlayabileceği kuşkulu gözleri incelemek içindi."
Bu cümleye göre Mustafa aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
23)
Eserin konusu nedir?
24) Romanda en çok hangi yazarın adı geçmektedir?
25) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?