1) "Ancak ona kondurulacak bir suç vardı, giydirilmek üzere kendisini bekliyordu."
Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?
2) "Mustafa, bu tartışmadaki yerini çoktan almıştı. Bir avcı değildi ama, aranan, yakalanması için emir çıkmış, tutuklama kâğıdı imzalanmış bir... bir... av hayvanı... Bir bakıma bir yabandomuzuydu! Neden bu tecrübeli avcıların bilgilerinden, deneylerinden yararlanmamalıydı?"
Kahvedeki bu tartışma sonucunda Mustafa, neye karar verdi?
3) Mustafa kaçak yaşadığı günlerde aşağıdakilerden  hangisinin evine hiç gitmemiştir?
4) "Karartma Geceleri" romanında,  hangi iki yazarın karşılıklı mücadelesinden sıkça bahsedilmektedir?
5) (1) Çok arkadaş kazandırmıştı bu dergi ona (2) Yalnız sanat yoluyla bu işin üstesinden gelmenin olanaksızlığını bilmiyor değillerdi. (3) Toplumcu şiirleriyle ün yapan ne şairler vardı aralarında. (4) Ayrıca yazıları henüz basılacak kıvama gelmemiş ne değerli arkadaşlar...

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragraftaki düşüncenin akışını bozmaktadır?   
6) "Sözüm ona yan tutmamıştık bu savaşta." cümlesindeki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam değişmez?
7)
Karartma Geceleri” yalnız siyasal tarihimizi aydınlatmakla kalmıyor, edebiyat tarihimize de ışık tutuyor. Edebiyatımızın önemli kişilerinin ve yayın organlarının adları geçmektedir. Aşağıdakilerden  hangisi romanda adı geçen kişilerden değildir?
8) "Evet karyağdılı palto çok geçmeden akpak oluverdi, derken içerden orta yaşlı bir adam çıktı. Bizim kırçıl paltolu takıldı peşine. Ben hemen onlar kapıdan uzaklaşınca daldım derlemeden içeri. Hızla merdivenleri çıktım."
Karyağdılı palto kimi simgeler?
9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel düşünceler vardır?
10) "Polise gitmek üzere evden çıktım. Bugün öğleden önce mutlaka Birinci Şube'de olacağım." Altında tarih: 16 Mart. Onun da altında imzası..."
Bu ve buna benzer notları Mustafa neden yanında taşıyordu?
11) "Koridora çıkınca kalabalığa karışmıştı, itile kakıla bahçeye çıkarıldılar. On beş gündür ayakları toprağa basmamıştı. Birden canlandı. Geriden gelenler, dikilenleri önlerine katıp sürüklüyorlardı. Ezilmemek için bahçe parmaklığına tutundu. Kaba sesli biri, kalabalığa bağırıyordu."
Metnin anlatımında seçeneklerden hangi ikisi ağır basmaktadır?
12) Mustafa Ural'ın eşinin adı nedir?
13) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın devriyelerden kaçarken sığındığı yerlerden biri değildir?
14) "Gelse de bize ne!"dedi, Mustafa."Dünya savaşıyor hiç durmadan sıkıntısını biz çekiyoruz. Çay yok, kahve yok! Haydi Seylan çayını gene onlara bırakalım, gözümüz yok ama... Bizim ekmeğimize dokunmasınlar hiç olmazsa!"
Bu parçadan yola çıkarak savaşın toplum üzerindeki etkisi için ne söyleyebiliriz?
15) "Herif çektiği gibi vurmuş, taktırıyor diye!"
Bu cümlede "gibi" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? 
16) Romanda kendisinden "milli şef" olarak bahsedilen kişi kimdir?
17) "Kızmıyordu .... Bey'e... Neden kızsındı? Kendini bildi bileli bu işin peşinde çürütmüş değil miydi ömrünü?.. Adam kovalamış, hırsız yakalamış!.. "
Parçada boş bırakılan yere hangi isim getirilmelidir?
18) Devriyeler arasında, düdüklerini kollayıp, sıyrıla sıyrıla ilerlerken, hep bunları düsünüyor, ip üstünde yürüyen bir cambaz gibi adımlarını ustaca atmaya çalısıyordu.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?
19) "Bundan sonra Nihat'ın evinden çıkarken boş kese kağıtları alacak, vakit ilerledikçe, bunları taşla toprakla doldurup kucağına yerleştirecekti."
Mustafa'nın böyle yapmaya karar vermesinin sebebi nedir?
20) Mustafa Ural, Basri Dönmez ve arkadaşlarını atlatmak için hangi takma adı kullanmıştır?
21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
22) Öğretmen Mustafa’nın branşı nedir?
23) Mustafa Ural Zeyrek Hamamı'nda niçin endişeye kapılmıştır?
24) Mustafa Ural'ın oğlunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
25) Polis Basri Mustafa'yla ilk karşılaşmalarında ondan ne istemiştir?