1) "Karartma Geceleri" romanında, yazar hangi bakış açısını kullanmıştır?
2) Agop Efendi, tutuklamak için kendisine Mustafa Ural'ı soran memur karşısında nasıl bir tavır sergilemiştir?
                                                                           
3) Mustafa Ural'ı kaçak günlerinde aşağıdakilerden hangisi hayal kırıklığına uğratmıştır?
4) "Biliyorum, paran varsa verirsin de... Ama vereceğin kaç kuruş? Oysa verebileceğin bütün parayı bir günde çekerim burnuma... Sonra ne olacak? Ertesi, daha ertesi gün? Burnum boyuna ister. Senin anlayacağın polisin gözüne girmek zorundayım ben."
Burhan, Mustafa'yı niçin polise ihbar etmek istiyordu?
5) "Dedim ya, aklımız ermez bizim! En azından yirmi bin öğretmen var memlekette. Bunlar vatanı satsalardı, vatan mı kalırdı bugüne kadar."
Agop Efendi neden Mustafa'yı ele vermedi?
6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde "ad aktarması" vardır?
7) Mustafa her sokağa çıktığında Birinci Şube'ye teslim olacağını bildirir bir notu cebinde taşıyordu. Basri Bey'e yakalandığında iyi niyetini ispatlayacak bu notu neden yırttı?
8) "Bırak beni! Konu sensin şimdi. Hem bir sınıfı tümüyle suçladığın yetmiyor mu? Bu suçlama ile bir de sanat yapıldığını ileri sürüyorsun! Suçlama hiçbir zaman şiir olmaz!"
İlhan'a göre Mustafa nasıl tanımlanır?
9) "Bu ülkeler onu bir gün buyur bile etseler kendi halkını kaderiyle baş başa bırakıp nereye gidebilirdi? Bu halkın çocuğuydu, kurtuluşları da birlikte olmalıydı! Memleketlerinden kaçıp dışarlarda ereği için uğraşanlar olmuştu ama, dönüp dolaşıp dönmüşlerdi gene. Kitaplar Namık Kemeller'den Ziya Paşalar'dan söz ediyordu. Bu toprakların her ülkeden çok kendi aydınlarına gereksinimi vardı."
Mustafa bu yargıları nerede düşündü? 
10) "Gelse de bize ne!"dedi, Mustafa."Dünya savaşıyor hiç durmadan sıkıntısını biz çekiyoruz. Çay yok, kahve yok! Haydi Seylan çayını gene onlara bırakalım, gözümüz yok ama... Bizim ekmeğimize dokunmasınlar hiç olmazsa!"
Bu parçadan yola çıkarak savaşın toplum üzerindeki etkisi için ne söyleyebiliriz?
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
12) "Semaver kömürle kaynamalı fıkır fıkır… Beyoğlu'nda elektrikle ısınan semaverler var. Metelik etmez! Semaver dediğin, elleme kömürle yanacak! Meşe kömürüyle!"
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
13) Romanda kendisinden "milli şef" olarak bahsedilen kişi kimdir?
14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel düşünceler vardır?
15) "Mustafa, bu tartışmadaki yerini çoktan almıştı. Bir avcı değildi ama, aranan, yakalanması için emir çıkmış, tutuklama kâğıdı imzalanmış bir... bir... av hayvanı... Bir bakıma bir yabandomuzuydu! Neden bu tecrübeli avcıların bilgilerinden, deneylerinden yararlanmamalıydı?"
Kahvedeki bu tartışma sonucunda Mustafa, neye karar verdi?
16) “Taş oda”nın özelliği nedir?
17) Kendisine kimlik sorulduğunda Mustafa, hangi ismi söyledi?
18) (1) Bereket kömür sıkıntısı çekmiyorum artık.     (2) Şuraya yanaşıyor Bulgarya'dan gelen motorlar.    (3) Ben motorlar boşalınca gider iki çuval kömürümü alırım, Recep Reis'ten. (4) Balkan kömürü de kaya gibi sağlamdır, kolay kolay erimez.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "takdir etme" anlamı vardır?
19) "Pısırık çocuklar gibi karısının eteklerinin dibinde ne işi vardı." cümlesinde "pısırık" sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
20) "Bu cıvık gece bir lodosun armağanıydı İstanbul sokaklarına."cümlesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
21) Romanda ismi geçen Mustafa Ural'ın ve halkın eleştirdiği 1942'de kabul edilen vergi aşağıdakilerden hangisidir?
22) Aşağıdakilerden hangisinde "Karatma Geceleri" romanın anlattığı dönem doğru verilmiştir?
23) "Bir muhallebiciye girebilirdi. Bir tavukgöğsü... Ya da bir kazandibi... Ama, bunlarla da doyabilecek gibi değildi, bu bir iki lokmalık eğlenceliklerle... Ekmek istiyordu canı, dilim dilim... Bir yemeğin suyuna koparıp koparıp banacak, parça parça ekmek."
Ekmeği bu kadar cazip kılan ne olabilir?
24) Mustafa Ural'ın kaçak hayatı yaşarken tamamlamaya çalıştığı şiirinin adı nedir?
25) "Garson masanın üstüne iki ıhlamur bırakmıştı. "Ne içersiniz?"diye sormadan. Ne çay vardı, ne kahve. Hepsi vardı da her isteyen yüzlerini göremiyordu."
Garsonun bir şey sormadan ıhlamur getirmesinin sebebi ne olabilir?