1) Romandan alınan parçalardan hangisinde şiirsellikten bahsedilemez?
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sebep-sonuç ilişkisi vardır?
3) Romanda kendisinden "milli şef" olarak bahsedilen kişi kimdir?
4) Zehra'nın Mustafa Ural'la akrabalığı nedir?
5)     “Tramvay, Beyazıt Meydanı’nı döndü. Veznecilere doğru hızla yol alıyordu. Şehzadebaşı’nı geçti. Birden Bozdoğan Kemeri’nde oturan Nihat aklına geldi.”
Paragraftan hareketle roman ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
6) Mustafa Ural her ihtimale karşı yakalandığında cezasını hafifletmek için hangi tedbiri alıyor?
7) Aşağıdakilerden hangisi Rıfat Ilgaz'ın şiir türünde yazdığı bir eserdir?
8) Seçeneklerde verilen isimlerden hangisi Mustafa'yı korumamıştır?
9)
Karartma Geceleri” yalnız siyasal tarihimizi aydınlatmakla kalmıyor, edebiyat tarihimize de ışık tutuyor. Edebiyatımızın önemli kişilerinin ve yayın organlarının adları geçmektedir. Aşağıdakilerden  hangisi romanda adı geçen kişilerden değildir?
10) "Garson masanın üstüne iki ıhlamur bırakmıştı. "Ne içersiniz?"diye sormadan. Ne çay vardı, ne kahve. Hepsi vardı da her isteyen yüzlerini göremiyordu."
Garsonun bir şey sormadan ıhlamur getirmesinin sebebi ne olabilir?
11) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde "ad aktarması" vardır?
12) "Bu ülkeler onu bir gün buyur bile etseler kendi halkını kaderiyle baş başa bırakıp nereye gidebilirdi? Bu halkın çocuğuydu, kurtuluşları da birlikte olmalıydı! Memleketlerinden kaçıp dışarlarda ereği için uğraşanlar olmuştu ama, dönüp dolaşıp dönmüşlerdi gene. Kitaplar Namık Kemeller'den Ziya Paşalar'dan söz ediyordu. Bu toprakların her ülkeden çok kendi aydınlarına gereksinimi vardı."
Mustafa bu yargıları nerede düşündü? 
13) "Sözüm ona yan tutmamıştık bu savaşta." cümlesindeki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam değişmez?
14)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "tahmin" söz konusudur?
15) "Bir gün gelecek suçlamalardan başka konularda da şiir aranacak. Ama henüz böyle toplumlar yok. Sorunlarını, bütün sorunlarını çözümlemiş toplumlar henüz yok. Sanatçı hangi toplumda olursa olsun bu sorunları bulup çıkarmakla görevli kişidir. Ben de her görevli gibi topluma hesap vermek zorundayım. Gerekirse suçlayarak."
Bu paragrafın teması aşağıdakilerden hangisidir?
16)  "Karatma Geceleri" romanında olaylar genel olarak kim tarafından anlatılıyor?
17) Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı sinema uyarlamaları da bulunan, Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş Dergisi'nde yazmaya başladığı öykülerinin birleştirilerek romanlaştırıldığı ünlü eserinin adı nedir?
18) "Halkın çektiği sıkıntıların benim çektiklerime tıpatıp uygun oluşu bunun sebebidir."
Bu cümlede 'çekmek' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
19) "Evet karyağdılı palto çok geçmeden akpak oluverdi, derken içerden orta yaşlı bir adam çıktı. Bizim kırçıl paltolu takıldı peşine. Ben hemen onlar kapıdan uzaklaşınca daldım derlemeden içeri. Hızla merdivenleri çıktım."
Karyağdılı palto kimi simgeler?
20) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın devriyelerden kaçarken sığındığı yerlerden biri değildir?
21) "Götür, Hasan Onbaşı, at bu adamı taş odaya!"
"Başüstüne Komutanım!"
Mustafa'nın taş odaya atılmasının sebebi nedir?
22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
23) "Hep bunu söylerler bu adamlar! Bizim Yürüyüş dergisini nasıl çıkardığımız ortada... Kendi cebimizden para katıp çıkarmıyor muyduk? Ya onlar nasıl yayınlıyorlar dergilerini... Bol ilan parası, gizli ellerden... Kâğıt dersen gani..."
Bu metnin anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
24) Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneldir?
25) (1) İçtenlikle konuşyordu ama, gene de inanmıyordu Mustafa. (2) Böyle olduğu halde kuşkulu görünmemeye çalışıyordu. (3) Ona inanmayışı, onu daha çok kötülüklere itebilirdi. (4) Yakasını elinden kurtarıncaya kadar her an tehlikeli olabilirdi kendisi için.
Bu parçada Mustafa'nın "inanmadığı bir şeye inanır gibi görünmesinin" sebebi numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde vardır?