1) .... tekrar hızlanan eşeğin ardından adımlarını sıklaştırdı: — Kendi kendini ne üzüp duruyorsun? Recep'i bul, konuş, sana söz verdiyse kızına sahip olsun?..                                             Yukarıdaki nasihati Bekir'e veren kimdir?                  
2) “İstanbul’da iki devir oldu: Biri İstanbulin, diğeri redingot devri… Osmanlılar hiçbir zaman bu İstanbulin devrindeki kadar zarif, temiz ve kibar olmadılar. Tanzimatı Hayriye’nin en büyük eseri, İstanbulinli İstanbul Efendisidir.”
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
3) Kiralık Konak için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) “Cemal'in duyduğu sıkıntıyı duyan Cemal'in akranları, akşam sof'rasından, son lokma ağızlannda sokağa fırlar! Köyde, kasabada, büyük şehirlerde bu olur. Ama kır yerlerinde? Tarladan öteye üç adım atsa komşu tarlaya geçmesi gerekirdi Cemal'in. Orası da ya bir tütün tarlası ya da bir bağdır. Sahibi seslenir, sorar elbette: "Hey, kim var orada?" Ne diyebilirdi böyle bir soruya?
Cemal’in sıkıntısı nedir?
5) Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri’nin Kiralık Konak’ta başkahraman olarak Cemil yerine Seniha’yı seçmesinin sebebidir?
6) “O tepede al bayrağın çırpınışları, yüz bin kişinin haykırışları, ateşin söylenişleri, çelik sesleri ve kıvılcımlı dumanlar vardı; bu yokuşta ise birkaç yeşil defne dalından, biraz su şırıltısından ve melül bir ıssızlıktan başka ne vardı?”
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
7) "El sıkıştıktan sonra, Fehmi caddenin ortasında durdu. Bir nara attı:
— Heeeyt var mı bana çatacak!
Sarhoşluğundan değildi aslında. Ama ilçedeki tutumunun gerek-lerindendi bu nara da." Sarhoş olmadığı halde Kör Fehmi'nin nara atmasının sebebi nedir?
8) "Bununla idare et bugünlük! Doksan altıydı borcun bununla oldu doksan sekiz buçuk! Yaz bir yere hesap karışmasın! Tütün, şeker getirdiklerim ayrı... Sözünden dönersen yazılı ne varsa isterim, dinlemem bilakis! "                                    Bekir’in Recep’e verdiği her şeyi not etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9) "Bekir, ortalarda dolaşıyordu. Maksadı açıktı. Kızın gönlü Cemal'de görünüyordu. Şu halde, kızın Cemal'le arasını bozmak, Bekir'in de elini çabuk tutması için gözünü açmak gerekirdi. Recep'e işi duyurursa istedikleri kendiliğinden yola gelirdi. "                                                                                  Yaşar'ın bu şekilde düşünmesinin nedeni ne  olabilir?
10) "Halil'in kansı omuz silkti:
— Söyleyeyim de kızın da duysun bari; gizli değil ki, bütün âlemin dilinde... Kadıovacıklılar senin Zeliş'i kaçıracaklar, göz kulak ol."                                     
Köyde gelişen bu olay hangii seçenek ile açıklanabilir?
11) Aşağıdakilerden hangisi Kiralık Konak romanının ana fikridir?
12)  “Naim Efendi, odanın bir tarafını kaplayan uzun bir erkân minderinin ucundan, yarı diz çökmüş, yarı bağdaş kurmuş bir vaziyette, kafesi kaldırılmış, fakat camı indirilmiş bir pencereden dışarıya bakıyordu. Arkasında beyaz pikeden iki sıra iri, sedef düğmeli, pamuksuz bir uzun hırka, başında aynı pikeden bir takke vardı. İnce uzun çehresi her vakitten ziyade solgun ve çizgili, gözleri her vakitten ziyade çukurlaşmış görünüyordu.”
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
13) “Naim Efendi’nin damadı Düyunu Umumiye Müfettişlerinden Servet Bey, Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eden bir kazasker oğludur. Türkler içinde kimse bu kadar ateşle, coşkunca alafrangalığa düşkün olmamıştır.”
Servet Bey’in alafranga olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
14) Tütün toplama yarışına katılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
15) “ Ben bir ölüm adamıyım, ya ölmeye, ya öldürmeye gidiyorum.”
Romana göre bu sözleri söyleyen kimdir?
16) Honore de Balzac'ın gerçek adı aşağıdakilerden hangisidir?
17) Hakkı Celis Büyükada’ya gittiği zaman oradaki arkadaşlarının tavırları karşısında neler hisseder?
18) “Gece, bir ölüyü bekler gibi Seniha'nın boş yatağı önün­de, aydınlığı gittikçe azalan lambanın etrafında sessiz ve gamlı sabahı ettiler. Servet Bey, fena hâlde düşkün, yorgun ve ümitsiz görünüyordu. Sekine Hanım'ın ağlamaktan göz­leri şişmişti. Yalnız Cemil'le Madam Kronski ara sıra, birkaç kelime, konuşuyorlar ve birini uyandırmaktan korkar gibi birdenbire susuyorlardı.”
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
19) " Mortsauf Kont'u büyük bir nezaketle beni Düşes'e tanıttı, o da ilgisiz ve önemli bir tavırla beni baştan ayağa süzerek inceledi. Bayan de Lenoncourt o sıralarda elli beşinde kadar bir kadındı, kendini alabildiğine iyi korumuştu, çok asil tavırları vardı."                                    
Yukarıda bahsedilen Düşes kimdir?
20) Naim Efendi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
21)  Hangisi Bekir'in yaptığı işlerden birisi değildir?
22) "“… Ne çok zengin, ne çok hesapsızdır. Babasından kalma bir serveti gençliğinden beri büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?"
23) “Anası, babası, kızlar çardağın içinde, Cemal'le küçük erkek kardeşi Kemal, dışanda, kırmandallann yanında yatarlar...”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
24) Henriette de Mortsauf  ve ailesi nerede yaşamaktadır?
25) Kiralık Konak ile ilgili saptamalardan hangisi yanlıştır?