1) "Elindeki entariyi bir daha silkeledi. Bir iki mektup daha düştü. Onları açtı, baktı: Çiçek resimleri, kuşlar, yaralı yürekler..."                                                                                    Zeliş'in annesi toplam kaç mektup bulmuştur?                        
2) Zeliş'in annesi kızının Cemal'le mektuplaştığını ne zaman öğrenmiştir?
3) Zeliş ile Cemal nasıl haberleşiyorlardı?
4) “ Kalbini, hedefe muayyen olmayan bir kin, kör bir yılan gibi sarmıştı. (...) Konakta kavga etmediği kimse kalmadı. Her gözde kendine karşı bir hareket seziyor ve her sözde sinirlerini tırmalayan bir sitem buluyordu. Bir gün biraderi Cemil, safiyetle: ‘ Faik hiç görünmüyor, acaba nerelerde?’ diyecek oldu; ... az kaldı çocukla dövüşecekti”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yer hangi roman kişisiyle doldurulmalıdır?
5) “ Ben bir ölüm adamıyım, ya ölmeye, ya öldürmeye gidiyorum.”
Romana göre bu sözleri söyleyen kimdir?
6) Kiralık Konak’ta aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir?
7) “Tütün yapraklan sıcakta yapışkan bir su salar. Güneş hızını kaybedince bu yapışan su donar, yapraklar ellenebilir, toplanabilir duruma gelir. Bu yüzden tütün tarlalarında kırma işi ortalık ağarırken başlar, güneş az yükselip de yapraklar, tütün kıranların parmaklarına yapışır duruma gelince bırakılır, akşam serinliğinde tekrar işe başlanılarak, alaca karanlık iyice koyulaşıp kırılacak yapraklan göz görebildiği zamana kadar sürer.”                                                                                     Bu parçanın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanımıştır?
8) Cemal ile Zeliş ilk defa nerede sohbet ettiler?
9) "Kahvenin merdivenlerinden inip, Köprübaşı'na doğru ilerlediler.Beş on adım yürüdükten sonra, sağda cephesi kireçle badanalanmış,kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkânına girdiler."                                    Bu parçanın anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
10) “ ............, siz benim tipim değilsiniz. Ben, esmer ve uzun boyluları severim. Siz kısa ve beyazsınız. Ben, giyinişte biraz itinasız olanları severim, siz ise henüz ütüden çıkmış kostümlerinizle ve dimdik duruşlarınızla tıpkı elbise mağazalarının camekânlarındaki mankenlere benziyorsunuz. Sesinizin ahengi hoşuma gitmiyor. Sonra ben, her şeyden evvel beni beğenen erkekleri severim, siz ise kendinizden başka kimseyi beğenmez gibi görünüyorsunuz.”
Romandan alınmış bu metindeki sözler hangi kişiler arasında geçmiş olabilir?
11) Aşağıdakilerden hangisi Kiralık Konak romanının ana fikridir?
12) "Öksüzdü. Babasını çok güç hatırlıyordu. Babasının ölümünden az bir zaman sonra, dayıları anasını başka bir kocaya verdiler. .... o zaman beş yaşını doldurmamıştı daha. Bir gün anasıyla iki tekerlekli bir yük arabasına binmişler, gitmişler, gitmişlerdi. Öğle sıcağında, başı anasının dizinde, uyuyup uyandığını hatırlıyordu."                                           Yukarıdaki parçada anlatılan kişi kimdir?
13) Konakta yalnız kalan Naim Bey, nasıl bir ruh hâline bürünmüştür?
14) Yirmi beş yılı dolduruyordu evlilikleri. Recep'in askere gideceği yıl anlaşmışlardı. Recep on dokuzundaydı o zaman, karısı on beş. İki yıl sözlü kaldılar. Recep'in askerden geldiğinin ayı içinde, nişanı nikâhı tamamlayıp evlendiler. Sevdadan, hasretten ne çeyiz düşündüler doğru dürüst ne de analarının babalarının bu işi düşünmesine zaman bıraktılar."
Recep ve karısı, hayatları boyunca en çok ne ile uğraştılar?”
15) “.........., henüz yirmi yaşında bir mektep çocuğu olmasına rağmen, Beyoğlu’ndaki büyük lokantaların, gazinoların, barların, bazı eğlenceli evlerin sadık bir gediklisidir ; bu yaşında birçok tiryakilikleri, vazgeçemediği birçok itiyatları ve ikinci bir tabiat hâline girmiş zevkleri, hazları vardır.”
Bu metinde tanıtılan roman kişisi kimdir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Seniha’nın Faik Bey’den nefret etmesinin nedenlerinden biri değildir?
17)  “…evi kendi heveslerine göre esasından değiştirmeye kalktı; ne kadar eski eşya varsa hepsini tavan aralarına ve mahzenlere attırdı, her odayı Avrupa’dan gelmiş mobilya kataloglarına göre ayrı bir üslupta, ayrı bir renkte Pisaltiye döşetti… Ne kadar hizmetçi varsa hepsine yol verdi, evin içini Beyoğlu’ndan gelmiş beyaz önlüklü, başı topuz hizmetçilerle doldurdu ve bütün bunların idaresini Lehistanlı bir kadına verdi.”
Servet Bey ile aynı dönemi paylaşan insanların, hızla gelişen değişimi bu kadar çabuk ve doğal kabullenmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
18) “Yapraklan baş parmağın hafif bir yüklenmesi iîe kırmak, kırdıkça avuç içinde, orta parmakların üstünde desteklenen yapraklann ana damarını, üst üste getirmeye dikkat etmek gerekiyordu. Böyle dikkat edilirse, sonradan orta damarlanndan dizecekleri yapraklan ikişer üçer, iğneye geçirebilirlerdi.”
Çoçuklar, kendi aralarında düzenledikleri yarışı kazanmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliydiler?
19) "“… Ne çok zengin, ne çok hesapsızdır. Babasından kalma bir serveti gençliğinden beri büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?"
20) "El sıkıştıktan sonra, Fehmi caddenin ortasında durdu. Bir nara attı:
— Heeeyt var mı bana çatacak!
Sarhoşluğundan değildi aslında. Ama ilçedeki tutumunun gerek-lerindendi bu nara da." Sarhoş olmadığı halde Kör Fehmi'nin nara atmasının sebebi nedir?
21) “Naim Efendiler bu yaz Kanlıca’ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil, iki sene içinde pek çok âdetler değişti. Kışın konaklarda yazın yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır.”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
22) “Bugün istesem ben ona varırım; bugün istesem o beni alır; dünya bir araya gelse, kimseler bizi ayıramaz. Fakat ne çare ki istemiyoruz. Zira evlenme hakkındaki fikirlerimiz sizinkilere hiç benzemiyor. Bizim için evlenme bir kalp meselesi değildir. Ne de bir uzvî zarurettir.”
Seniha ve Faik için evliliğin tanımı aşağıdakilerden hangisi ile özetlenir?
23) “Biraderinin küçük sırlarına pek yakından vakıf olan Seniha ise, babası böyle söylerken çapkın bir tebessümle bıyık altından gülerdi; zaten bu alaycı genç kız için etrafındakilerin hangi hareketi ve hangi sözü gülünç değildir!”
Seniha için aşağıdakilerden hangisi gülünç kabul edilemez?
24)  “Seniha’nın odası, konağın diğer metruk odaları gibi, perdesiz, eşyasız, bakımsız, toz ve toprak içindedir. Tavanın köşe yerlerinden, pencerelerden camla kafes aralarından kül rengine girmiş örümcek ağları sarkıyor. Yalnız bir eski koltuk, yatağı kaldırılmış bir karyola ve ayağı kırık bir masa bu odanın yegâne eşyasını teşkil ediyor.”
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
25)  “… Eskiye ait olan Naim Efendi’ye kızmaktan öte ondan nefret eder. Naim Efendi, eskiye ve kokuşmuşluğa ait biri, narin kişiliğiyle kolaylıkla saldırılabilecek bir insan ama belki de en önemlisi Batı’ya bir öykünmesi olmayan Batı’ya ait bir şey taşımayan bir İstanbullu.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilirse Kiralık Konak’taki karşıtlıklardan biri örneklenmiş olur?