1)  “Eskiden taptığı şairlerin hepsi ona yavan ve basit geliyordu. Bir odanın içinde mahpus kalmış bir kuş nasıl ki kurtulmak için başını kâh aynaya, kâh cama vurursa Hakkı Celis de, geniş ve derin gördüğü şeylere karşı koşarken daima başı bir maddeye çarpılıp yere düşüyordu. O ise gittikçe ne yeri, ne maddeyi seviyordu. Hayatın gözle görülmez, elle tutulmaz şeffaf ve akıcı unsurları gece gündüz fikrinin aradığı ve ruhunun beklediği şeylerdi.”
Yukarıdaki parçada altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Recep'in kızını, öküzlerini önüne katmış, tarlasına döndüğü bir akşam üstü görmüştü. Kız ona bakıp gülmüştü. Çocukluğundan bu yana kimsenin, hiçbir kızın kendisine bakıp güldüğünü hatırlamıyordu. Zeliş gülünce o da gülmüştü. İşin tuhafı, bu yaşına kadar kendisinin de kimseye bakıp, güldüğünü hatırlamıyordu. Bu küçük olay birkaç bütün düşüncesini altüst etti. Ertesi gün, daha ertesi gün Recep'in tarlasının önünden geçtikçe, Zeliş'in kendisine bakıp gülmesini bekledi. "                                                                                     Recep'in beklentisinin nedeni  hangisidir?
3) "“… Ne çok zengin, ne çok hesapsızdır. Babasından kalma bir serveti gençliğinden beri büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?"
4) “Evet, evet. Ben de en ziyade buna seviniyorum. Doğrusu, kızın huyunu bozan bütün bu münasebetsiz kimselerdi. Hele o iki kız kardeşler yok mu? Ne sinsi, ne içlerinden iğnelidirler, bilmez misiniz? Sonra Belkıs, mebusun karısı Belkıs Hanım... Nişantaşı’nda kiminle görüştüysem, bana, Seniha’nın bu kadınla düşüp kalkmasına hayret ettiğini söyledi. Meğer yapmadığı yokmuş.”
Bu parçada savunulan düşünce ile doğrudan ilgi kurabilecek atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
5) “Cemal'in duyduğu sıkıntıyı duyan Cemal'in akranları, akşam sof'rasından, son lokma ağızlannda sokağa fırlar! Köyde, kasabada, büyük şehirlerde bu olur. Ama kır yerlerinde? Tarladan öteye üç adım atsa komşu tarlaya geçmesi gerekirdi Cemal'in. Orası da ya bir tütün tarlası ya da bir bağdır. Sahibi seslenir, sorar elbette: "Hey, kim var orada?" Ne diyebilirdi böyle bir soruya?
Cemal’in sıkıntısı nedir?
6) “Ben demiyorum ki, gezmesin, eğlenmesin,” diyordu. “Gençtir, tamperaman sahibidir. Asri, modern hayata göre yetişecektir. Tabii bu hayatın her türlü safahatını görecek. Bu hayatın her türlü safahatını yaşayacak. Fakat bu yaşayış hiçbir zaman sıhhatini ihlal edecek bir dereceye varmamalıdır. Ben demiyorum ki, İstanbul halkı gibi akşam gurup ile beraber evine sokulsun ve yemeğini yer yemez uyusun. Hayır, hayır... Hiç değilse gece yarısı ve kabil olmadığı takdirde sabaha karşı mutlaka evinde bulunmalı ve mutlaka yatağına girmiş olmalıdır.”
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Elindeki entariyi bir daha silkeledi. Bir iki mektup daha düştü. Onları açtı, baktı: Çiçek resimleri, kuşlar, yaralı yürekler..."                                                                                    Zeliş'in annesi toplam kaç mektup bulmuştur?                        
8) "Vadideki Zambak" adlı eserde hayatı anlatılan kişi kimdir? 
9) "Bununla idare et bugünlük! Doksan altıydı borcun bununla oldu doksan sekiz buçuk! Yaz bir yere hesap karışmasın! Tütün, şeker getirdiklerim ayrı... Sözünden dönersen yazılı ne varsa isterim, dinlemem bilakis! "                                    Bekir’in Recep’e verdiği her şeyi not etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
10) “Ayşe kocaya kaçtığı zaman düşündürdü onu. Zeliş on dördündeydi daha, Rabiye yedisinde. Kendisi de üç yaş daha ihtiyarlamıştı.”

Recep’in, Ayşe’nin evlenmesine karşı çıkmasının nedeni nedir?
11) “Gece, bir ölüyü bekler gibi Seniha'nın boş yatağı önün­de, aydınlığı gittikçe azalan lambanın etrafında sessiz ve gamlı sabahı ettiler. Servet Bey, fena hâlde düşkün, yorgun ve ümitsiz görünüyordu. Sekine Hanım'ın ağlamaktan göz­leri şişmişti. Yalnız Cemil'le Madam Kronski ara sıra, birkaç kelime, konuşuyorlar ve birini uyandırmaktan korkar gibi birdenbire susuyorlardı.”
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
12) “İhtiyar adam ağır hasta oldu. Tehlikeli günler, ümitsiz sa­atler geçirdi. Böyle saatlerde bütün ev halkı Naim Efendi'nin etrafında toplanırdı; fakat Seniha bir kerecik olsun, bunlar arasında görünmedi, bir kerecik olsun başını odanın kapısından uzatıp da en ziyade kendi yüzünden can çekişen bu ihtiyara hiç değilse gözleriyle: "Nasılsın?" demedi.”
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıda verilen çıkarımlardan hangisinin doğruluğu sorgulanabilir?
13) "îlk piyasa şarkısından ikincisine, derken bir üçüncüsüne geçerken, çoğu ağlamaklı bu tür şarkıları aslında sevmediklerini hep birden anlamışlar gibi, yılların eskitemediği bir havaya atladılar."
Yılların eskitemediği bir hava ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
14) Aşağıdaki kişilerden hangisinin Fêlix'in hayatında önemli bir yere sahip olduğu söylenemez?
15) Naim Bey’in torunları Kanlıca’daki yalıya gitmeyi niçin istememektedir?
16) “Evet, henüz bir meslek sahibi olmadan, aile teşkiline kalkışmak da kâr-ı akıl değildir. Vakıa, havai bir genç gibi görünür ama için için pek tedbirli, pek hesabidir. Mamafih, yine siz bilirsiniz. Çağırınız, söyleyiniz. O da sizin evladınızdır. Benim elimden gelen şey tarafeynin (tarafların)saadetini temenniden ibarettir. Ne olsun, ne de olmasın derim...”
Kasım Paşa’nın bu konuşmasından çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
17) “Şişli'nin yeni usul, elektrikli, banyolu, apartmanları Servet Bey'i, gittikçe çekiyordu. Ara sıra boş vakitlerinde bunlar­dan birkaçını görmeye gitmek onun için en müstesna zevk­lerden biri yerine geçti. Doğduğu günden beri aradığı hava­yı nihayet İstanbul'un bu mahallesinde ve bu yeni evlerde bulabilmişti.”
Servet Bey’in, Şişli’deki apartmanları bu kadar çok sevmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
18) Hakkı Celis Büyükada’ya gittiği zaman oradaki arkadaşlarının tavırları karşısında neler hisseder?
19) Naim Bey en son çalıştığı işten niçin ayrılmıştır?
20) Zeliş Bekir'in kendisini kaçıracağını nasıl öğrendi?
21) “Daima muhayyel bir Avrupa seyahati için hazırlanmış bir bavulu vardı, bu bavulun yanı başında bir de ……… kutusu dururdu.”
Servet Bey’in kutuda sakladığı şey aşağıdakilerden hangisidir?
22)  “Saatine baktı, kendi kendine: “Oh! Ne kadar gecikmişim!” dedi. Büyükannesine yine meram anlatmak lazım gelecekti. Son tünel gideli yarım saat olmuştu.” “Kullandığımız bazı sözcükler zamanla ilk anlatımından uzaklaşabilir veya yepyeni bir anlam kazanabilir.”
Yukarıdaki paragrafta geçen kelimelerin hangisinde mecaz-ı mürsel yapılmıştır?
23) Zeliş'in annesi kızının Cemal'le mektuplaştığını ne zaman öğrenmiştir?
24) Seniha ile Faik’in arasındaki ilişkinin kesinleşmesinin ardından Naim Bey ne yapmıştır?
25) "O ne eller, o ne boy! Teni zambağı gölgede bırakıyor, gözlerinde elmas ışıltısı var. Fakat ata çok ustaca biniyor…"                Henriette bu sözlerle kimi tasvir etmektedir?