1) Romanın konusu hangi yılda geçer?
2) Emeti Hanım'a göre asıl korkulması gereken kuyruklular kimlerdir?
3) "Yine bu türlü güzellerden birine tesadüf ettiği bir gün, tasarladıklarını yapmaya kalkıştı."  Aşağıdakilerden hangisi cümlede geçen "tesadüf etmek" eylemine anlamca en uzaktır ?
4) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi'nin öykülerinden biri değildir?
5) İrfan Galip'in kurduğu hayaller neyle ilgilidir?
6) Romanda "müthiş" sözcüğüyle nitelenen yıldızın adı nedir?
7) Emeti Hanım'ın yeğeninin çocuğu kimdir?
8) Romanın baş kahramanı İrfan'ın  konferanslar vermesindeki asıl amaç nedir?
9) Halk kuyruklu yıldızla ilgili haberleri nereden takip eder?
10) "Hani ya evvelki yönetim zamanında: 'Efendim bu herif dürbünüyle yıldıza bakıyor.' diye curnal etmediler miydi?" cümlesinde geçen "curnal" (jurnal) sözcüğünün anlamı nedir?
11) İrfan Bey'in annesi kimdir?
12) Küfenin içine düşen Emeti Hanım'ı kim kurtarır?
13) Satıcı, kokulu mektup kâğıdı satın alan İrfan Bey'e neden güler?
14) Düğün günü Emeti Hanım'ın kalabalık arasında bulunan tanıdık kadınlara anlattığı dedikodu nedir?
15) İrfan Bey'in, Beyoğlu'nda 151 numaralı evin kapısının  önünde yaşadığı olay nedir?
16) Mahalledeki kadınlar,  İrfan Bey'in evinde neden toplanır?
17) Dürbünüyle yıldızlara baktığı için ilgililere şikâyet edilen kişi kimdir?
18) İrfan Bey'in rüyasında, uşağı neden ağlamaktadır?
19) Emsal Hanım'ın konferans esnasında görüp İrfan Bey'in annesine anlattığı durum nedir?
20) Feriha, İrfan Bey'le evlenmek için hangi şartı koşar?
21) "Sokaklardan gelen matem sesleri işitilmeye dayanılmaz oldu." cümlesinde geçen "matem" sözcüğünün anlamı nedir?
22) "İrfan storlardan birini aralayarak dışarı baktı." cümlesinde geçen "stor" sözcüğünün anlamı nedir?
23) "Feriha……………………………………."                                                         parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
24) İrfan Bey'in ev halkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
25) "Feriha'ya göre………………." Romana göre cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?