1) "Hani ya evvelki yönetim zamanında: 'Efendim bu herif dürbünüyle yıldıza bakıyor.' diye curnal etmediler miydi?" cümlesinde geçen "curnal" (jurnal) sözcüğünün anlamı nedir?
2) Düğünün perşembe gecesi olmasını isteyen kimdir?
3) "Göçmenlerin güdük kedisi kendi evlerinde hiç karnını doyurmaz." cümlesinde geçen "güdük" sözcüğünün anlamı nedir?
4) "Bizim sütlaçların ruhuna mersiye okuyor sanırım." cümlesinde geçen "mersiye" sözcüğünün anlamı nedir?
5) İrfan Galip, konferansın ikinci bölümünü hazırlamaya ne zaman koyulur?
6) "Ah ne olacağım!... Üstüne bastığım çürük küfenin dibi çıktı." cümlesinde geçen "küfe" sözcüğünün anlamı nedir?
7) İrfan Beyler'in hizmetçisinin adı nedir?
8) Hayriye Hanım'ın duyduğuna göre kuyruklu yıldız, dünyaya hangi ay çarpacakmış?
9) Dürbünüyle yıldızlara baktığı için ilgililere şikâyet edilen kişi kimdir?
10) Mektuplaştığı ve sevdiği kız, İrfan Bey'i kendisinden vazgeçirmek için nasıl bir yalan uydurur?
11) Mahalle halkı,  kıyametin kopacağını duyduktan sonra ne yapar?
12) Romanda sıkça geçen "astronomi" terimi neyle ilgilidir?
13) Düğün günü Emeti Hanım'ın kalabalık arasında bulunan tanıdık kadınlara anlattığı dedikodu nedir?
14) Emeti Hanım, bakkala kapıyı neden açamaz?
15) İrfan Bey'in evleneceği kadın  ne zamana kadar yüzünü ona göstermeyecektir?
16) Romanda "müthiş" sözcüğüyle nitelenen yıldızın adı nedir?
17) "Yine bu türlü güzellerden birine tesadüf ettiği bir gün, tasarladıklarını yapmaya kalkıştı."  Aşağıdakilerden hangisi cümlede geçen "tesadüf etmek" eylemine anlamca en uzaktır ?
18) İrfan evlenmek için istediği gibi bir kız bulamaz. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi İrfan'ın kapıldığı duygulardan biri değildir?
19) İrfan Galip, hangi konuda makaleler yazmıştır?
20) Romanın baş kahramanı İrfan'ın  konferanslar vermesindeki asıl amaç nedir?
21) İrfan Bey'e mektup gönderen kızla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22)
Romanda insanları paniğe sevk eden söylenti nedir?

23) "Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazı tarzı ve verdiği eser sayısıyla ………….... bir devamı gibidir." Cümledeki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?
24) "Bu arzu kafamda ölçüsüz bir taşkınlık oluyor. " cümlesinde geçen "taşkınlık" sözcüğü cümleye nasıl bir anlam katmıştır?
25) Mahalledeki kadınlar,  İrfan Bey'in evinde neden toplanır?