1) İrfan Galip, konferansın ikinci bölümünü hazırlamaya ne zaman koyulur?
2) "Hüseyin Rahmi, ………... deneysel roman yöntemini benimsemiş bir yazardır." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3) Bedriye Hanım'a, Dünya'ya kuyruklu yıldız çarpsa da evine bir şey olmayacağını düşündüren nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
4) İrfan Bey'in annesi kimdir?
5) İrfan Galip, verdiği konferanslarda hangi bilim dalından yararlanmamıştır?
6) "Genç bir mürebbiye. Bir matmazel olmalı dedim."  Metinde geçen "matmazel" romanda kimlere verilen bir ünvandır?
7) İrfan Bey'in evleneceği kadın  ne zamana kadar yüzünü ona göstermeyecektir?
8) İrfan Bey, hangi konu ile ilgili konferanslar verir?
9) İrfan Bey sevdiği kızla nasıl haberleşir?
10) İrfan Bey'in kadınlara konferans düzenlemesinin asıl sebebi nedir?
11) Feriha'yı istemeye giden İrfan Bey'in annesi, kızı neden beğenmez?
12) İrfan Galip, hangi konuda makaleler yazmıştır?
13) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı gazatelerden biri değildir?
14) Mektuplaştığı ve sevdiği kız, İrfan Bey'i kendisinden vazgeçirmek için nasıl bir yalan uydurur?
15) Emine Hanım, kendisine seslenen Bedriye Hanım'a neden geç yanıt verir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Bedriye Hanım'ın komşularından biridir?
17) İrfan Bey'in konferansta  rüyasını anlatırken kadınlara hazırladığı sürpriz nedir?
18) Roman kaç bölümden oluşur?
19) İrfan Bey'in bir gazetede yayımlanan ve çok yankı uyandıran makalesi, hangi konu ile ilgilidir?
20) "Ben Emsal'in ipe sapa gelmez sözlerini can kulağıyla bile dinlemedim." cümlesinde geçen "ipe sapa gelmez" ve "can kulağıyla dinlemek" deyimlerinin yerine sırasıyla hangileri getirilirse anlamda bir değişme olmaz?
21) Kadınlar, kuyruklu yıldızı hangi adla anarlar?
22) "Feriha'ya göre………………." Romana göre cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23) İrfan Bey'e mektup gönderen kızla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24) "Bizim sütlaçların ruhuna mersiye okuyor sanırım." cümlesinde geçen "mersiye" sözcüğünün anlamı nedir?
25) Emeti Hanım'ın yeğeninin çocuğu kimdir?