1) Hayriye Hanım'ın duyduğuna göre kuyruklu yıldız, dünyaya hangi ay çarpacakmış?
2) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi'nin romanlarından biri değildir?
3) Feriha Hanım'ın ikinci adı nedir?
4) "Feriha……………………………………."                                                         parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
5) Bedriye Hanım'la Emine Hanım'ın sohbetine katılan üçüncü kişi kimdir?
6) "Yirmi iki yirmi üç yaşında, yeni edebî nesilden, asabi, müşkülpesent, gururu, zekâsından ve bilgisinden fazla bir gençti. Öğrenimi İstanbul mekteplerinden idi." Bu cümlelerle tanımlanan kişi kimdir?
7) Feriha Hanım'ın pişmanlığı ile ilgilidir?
8) İrfan Galip, konferansın ikinci bölümünü hazırlamaya ne zaman koyulur?
9) İrfan Bey'in rüyasında, uşağı neden ağlamaktadır?
10) "Mayıs 1910" tarihi, romanda neyi ifade eder?
11) Roman kaç bölümden oluşur?
12) İrfan Bey'in ev halkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
13) "Her şeyde yumurta kapıya gelince çare ararlar... Bazı Hıdırellez- Hızırilyas günlerinde arabalar üç dört mecidiyeye  mesireye giderken tutmayıp da iki liraya çıktıktan sonra kiralayanları bilmez misiniz? " Alıntılanan metinde geçen "Hıdırellez" nedir?
14) Bedriye Hanım'a, Dünya'ya kuyruklu yıldız çarpsa da evine bir şey olmayacağını düşündüren nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
15) Eski evlerin olmazsa olmazlarından olan ve romanda da kadın kahramanların sohbet mekânı olarak sıkça adı geçen "cumba" nedir?
16) İrfan Bey'in konferansta  rüyasını anlatırken kadınlara hazırladığı sürpriz nedir?
17) "Bu arzu kafamda ölçüsüz bir taşkınlık oluyor. " cümlesinde geçen "taşkınlık" sözcüğü cümleye nasıl bir anlam katmıştır?
18) İrfan Bey'in evleneceği kadının asıl amacı nedir?
19) Mahalle halkı,  kıyametin kopacağını duyduktan sonra ne yapar?
20) Bedriye Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği haber nedir?
21) "Bu kadar lakırdı meğersem onun içinmiş."  cümlesinde geçen "lakırdı" sözcüğünün bir diğer karşılığı nedir ?
22) Feriha'yı istemeye giden İrfan Bey'in annesi, kızı neden beğenmez?
23) Aşağıdaki tepkilerden hangisi, kuyruklu yıldızın dünyaya çarpacağını duyan kişilerin duygularına en uzak seçenektir?
24) Evin taşlığına gelen Hayriye, neden yaygara koparır?
25) İrfan Bey'e kimden yüklü bir miras kalır?