1) Sazın "Kemale Eriş" devresinin anlamı nedir?
2) Pazar kayılarının arka tarafı, kimlerin oturmasına daha elverişlidir?
3) ''Kendimi alaturka lezzetlere kaptırmazdım.Fazla şarkılı ve Asyalı bu adetleri beğenmez ve sevmezdim.'' cümlesinde geçen ''şarkılı'' sözcüğünün karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?
4) ''Nedim'i duymadın mı ki bize;''Kasd ol büte dinletmedir efsâne mi yoksa / Değmez gül ü bülbül bu kadar güft ü şinîde' diyor!'' cümlesinde adı geçen Nedim kimdir?
5) Eserin yazıldığı dönemde, Boğaziçi'nde "mehtap" neyi ifade eder?
6) Aşağıdakilerden hangisi eserin ilk bölümüdür?
7) Sazın kaç devresi vardır?
8) ''On beş ile yirmi yaş arasındaki çocuklarla gençlerin kafaları, bütün fikirlerin birbirlerine hücum ederek çarpıştıkları bir meydandır.'' cümlesinin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Yazara göre, düşüncelerimizi ifade ve ömürlerimizi hikâye etmekte neden çok da başarılı sayılmayız?
10) ''O zamanlar Boğaziçi'nin, hatta kendine mahsus ıstılahları bile vardı.'' cümlesinde geçen ''ıstılah'' sözcüğünün anlamın nedir?
11) "Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok!" dizesi hangi şaire aittir?
12) Aşağıdakilerden hangisi hanendelere ve sazendelere ''adettendir'' denilerek hediye edilenlerden biri değildir?
13) Sanattan sonra hudutsuz ve sonsuz bir güzelliğe sahip olan nedir?
14) Aşağıdakilerden hangisi bizim uygarlığımızı benimsemiş azınlıklar arasında yer almaz?
15) Yazara görebir millete yapılabilecek en sinsi ve şeytanî hücum nedir?
16) Yazara göre aşağıdakilerden hangisi maziyi sevme nedenlerimizden bir olamaz?
17) Yazar, yalıların eksikliğini, viran olmasını neye benzetiyor?
18) Yazar, eserin '' Unutuluş'' bölümünde neden şikâyet eder?
19) Sazın "Bozuluş" devresi, insan hayatının hangi dönemini sembolize eder?
20) Yazar, kayık ve sandalların, saz kayığının etrafında toplanışını neye benzetir?
21) O zamanlarda hemen her köyde bulunan ve fakir halkın çok işine yarayan nedir?
22) ''Bir kere, nazırlar gibi, o zamanlarda ''ricâl-i devlet'' denilenlerin halkla temas etmeleri yasak gibiydi.'' Bu cümlede sözü edilen durum, adı geçen kişileri nasıl sınırlardı?
23) Aşağıdakilerden hangisi eserin ilk bölümüdür?
24) Yzara göre Türk tarihindeki nice kahramanlığın unutulup gitme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
25) Boğazdan geçen sazı, yalılarda yaşayanlara haber verenler kimlerdir?