1) ''Kendimi alaturka lezzetlere kaptırmazdım.Fazla şarkılı ve Asyalı bu adetleri beğenmez ve sevmezdim.'' cümlesinde geçen ''şarkılı'' sözcüğünün karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?
2) Tam bir sessizliğin en tatlı bir musîkî makamından üstün olduğunu söyleyen yazar kimdir?
3) Yazarın kişisel görüşüne göre mehtabın Boğaziçi'nde en güzel gördüğü yer neresidir?
4) Boğaziçi'nde aşağıdaki etkinliklerden hangisine sıkça rastlanmaktadır?
5) Eserde musiki dinlemek neye benzetilir?
6) Boğaziçi'nde yalılar aşağıdakilerden hangisine benzetilmez?
7) Küçük çocuklar, saz dinlemeye niçin götürülmezler?
8) ''Önlerinden geçtimiz bu yalılar ya şüphesiz, bütün insan inleri gibi, hodkâmlık, kıskançlık, ahmaklık, bunaklık ve nice hastaların yatağıydı.'' cümlesinde geçen ''hodkâm'' sözcüğünün karşılığı nedir?
9) Sazın kaç devresi vardır?
10) ''O zamanlar Boğaziçi'nin, hatta kendine mahsus ıstılahları bile vardı.'' cümlesinde geçen ''ıstılah'' sözcüğünün anlamın nedir?
11) ''Mehtap, servetini israf eden, adeta hacir altına alınacak bir zengine benzerdi.Denize saçtığı altınlarda bir israf manzarası vardı.'' Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşaıdakilerden hangisi söylenemez?
12) Saz kayığı etrafında kümelenerek tek vücut hâline gelen sandal ve kayıkların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
13) Mehtap gecelerinin gösterişini ve masrafını karşılamak için nasıl olmak gerekir?
14) Edebiyata konu olmuş meşhur aşkların en belirgin ortak özelliği nedir?
15) ''Bu yalıların hepsi de canlı gibi görünürlerdi. Güya hepsine tanıdıklarımızın huyları ve şefkatleri sinmişti. Yüzleri sevdiğimiz yüzlere; kapıları sözlerini bildiğimiz ağızların susmasına; yola uzanan cumbalarının altındaki destekler büyükannelerimizin sarkık gerdanlarına; sokağın üstünden karşı tarafa geçen açık veya üstü örtülü köprüleri sevgili boyunlara atılmış kollara benzerdi.'' Yukarıdaki parçanın anlatımıyla iilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Sazın "Doğuş" devresinin anlamı nedir?
17) Eser hangi anlatıcı ağzından aktarılır?
18) Musiki saatleri nasıl adlandırılır?
19) Yazara göre, bir vatanın büyüklüğünü meydana getiren unsur nedir?
20) "Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok!" dizesi hangi şaire aittir?
21) ''Cuma ve pazarları Küçüksu, Göksu, Kalender, Çubuklu gibi ince saz yerlerine, mesirelere gidilirdi.'' Yukarıdaki parçada geçen ''mesire'' sözcüğünün anlamı nedir?
22) Abdülhak Şinasi Hisar gençliğinde hangi hareketin içinde yer alır?
23) Yazar, kayık ve sandalların, saz kayığının etrafında toplanışını neye benzetir?
24) Abdülhak Şinasi Hisar'ın da mezunları arasında bulunduğu Mekteb-i Sultani'nin bugünkü adı nedir?
25) Yazar, eserin '' Unutuluş'' bölümünde neden şikâyet eder?