1) ''Gönüllerin daha ferah, hislerin daha coşkun, bazuların daha kuvvetli, vakitlerin daha bol, keselerin daha bereketli olduğu zamanlarda mehtap kafilesinin Boğaziçi'ndeki cevelan sahası da daha geniş olurmuş.'' cümlesinde sözü edilen dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
2) Kitabın son bölümü hangisidir?
3) Eserlere göre Boğaziçi'nde mehtaba çıkışlar, kimlerin hoşuna gitmezdi?
4) Kitapta geçen ''Geçer hengâmeler mes'ud ü muzlim; şatır ü nâşad!'' dizeleri hangi şairlerimize aittir?
5) Mehtap nerede daha geniştir?
6) Aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi'nde musikinin vazgeçilmezlerinden biri değildir?
7) Boğaziçi'nde daha çok kullanılan ulaşım aracı hangisidir?
8) Sazın asıl toplantı yeri neresidir?
9) Gönüllerde tabiatın şefkati gibi görünen şey nedir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi'ndeki gece toplantılarına katılan kesimdendir?
11) Dinleyenlerin, saz sesleri boğulmasın diye kaçındıkları nedir?
12) '' Bu yalı sahiplerinin çoğu da aldıkları bu altınları hemen bir müvezzi gibi başka birçoklarına dağıtır ve sarf ederlerdi.'' cümlesinde geçen ''müvezzi'' sözcüğünün anlamı nedir?
13) Boğaziçi Mehtapları adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
14) Yazara göre Boğaziçi suları niçin büsbütün susmuş sayılmaz?
15) ''Orta hâlli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent, baş örtüleri örtünürlerdi. Bunların arasında renkli yahut siyah çarşaflı kadınlar tek tük bulunurdu.'' Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Herhangi bir saz aleti çalan kişiye ne ad verilir?
17) ''Kış geldi, firâk açmadadır sîneme yâre/ Vuslat yine mi kaldı güzel fasl-ı bahâre'' dizelerinde ne anlatılmaktadır?
18) ''Sazı tertip eden; kısa, beyaz bıyıkları, simsiyah esvaplarıyla, arkasına doğru giydiği yumuşacık ve püsküllünün ağırlığıyla kırılmış ince fesi, laubali haliyle,yarışlarda şöhret kazanmış iki çifte kayığına binerdi.''sözleri ile anlatılan kişi kimdir?
19) Yazara göre Boğaziçi'nin asıl musikisi nereden gelir?
20) "Yorgun Bülbül" diye anılan hanende kimdir?
21) Abdülhak Şinasi Hisar'ın da mezunları arasında bulunduğu Mekteb-i Sultani'nin bugünkü adı nedir?
22) Yazara göre, düşüncelerimizi ifade ve ömürlerimizi hikâye etmekte neden çok da başarılı sayılmayız?
23) İnsanların içindeki sevmek ihtiyacını çoğaltan nedir?
24) Zeynep Hanımefendi nerelidir?
25) Aşaıdaki yazarlardan hangisi eserlerinde Boğaziçi'nden,mehtaptan söz eden yazarlar arasında yer almaz?