1) ''Bazen saz sesleri ölümden bahsederek sonbaharın hasta ağaçlarını sarsan inleyişler, haykırışlar, uluyuşlara döner; gamından ölecek sanılırdı.'' cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
2) ''Bize güya hakikatlerin ötesinde gelecek harikulade hakikatlerin neşesinden dem vurur.'' Aşağıdakilerden hangisi cümlede geçen ''dem vurmak'' deyiminin karşılığı olamaz?
3) Kitabın son bölümü hangisidir?
4) ''Bu harikulade günlerde daha parlak, deniz daha berrak, dünya daha tılsımlı, hayat daha mucizeli, tabiat hem daha putperest, hem daha ilahî görülür.'' cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
5) Abdülhak Şinasi Hisar'ın da mezunları arasında bulunduğu Mekteb-i Sultani'nin bugünkü adı nedir?
6) Aşaıdaki yazarlardan hangisi eserlerinde Boğaziçi'nden,mehtaptan söz eden yazarlar arasında yer almaz?
7) ''Zira ruhumuzun aradığı kâmı bize verecek ancak aşkımızdır.'' cümlesinde geçen ''kâm'' sözcüğünün yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
8) Hanende kimlere verilen addır?
9) Boğaziçi yalılarında oturanların çoğu, kışı nerede geçirirler?
10) ''Fuzulî Divanı gibi büsbütün viran, dertleri daha tedavisiz, aşkları daha hülyalı, şiirleri daha tesirli, birer eski zaman mahfazasına benzeyen, büsbütün içli, münzevi, şair ve harap yalılar önünden geçerdik.'' Alıntıda adı geçen ''divan'' nedir?
11) ''Hayal kurmak, hülyalara dalmak için bunlardan daha uygun beşikler bulunamazdı.''Bu cümlede ''beşikler'' diye söz edilen şey nedir?
12) Eser hangi anlatıcı ağzından aktarılır?
13) ''Orta hâlli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent, baş örtüleri örtünürlerdi. Bunların arasında renkli yahut siyah çarşaflı kadınlar tek tük bulunurdu.'' Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14) Sazın kaç devresi vardır?
15) Dinleyenlerin, saz sesleri boğulmasın diye kaçındıkları nedir?
16) Aşağıdakilerin hangisinde Boğaziçi gecelerinde kullanılan müzik aletlerinin hepsi bir arada verilmiştir?
17) Bazı geceler, yemek sonralarında özellikle hanımların en büyük arzusu nedir?
18) '' Bu yalı sahiplerinin çoğu da aldıkları bu altınları hemen bir müvezzi gibi başka birçoklarına dağıtır ve sarf ederlerdi.'' cümlesinde geçen ''müvezzi'' sözcüğünün anlamı nedir?
19) Boğaziçi'nde aşağıdaki etkinliklerden hangisine sıkça rastlanmaktadır?
20) ''Tabiat bir sehli mümteni ile en ezeli ve en yüksek şiiri sükûtun lisanıyla, manzarasıyla, bu sulara, bu mehtaba söyletmiş oluyor; tabiat mucizesini gözle görülür ve elle tutulur şekilde hak ediyordu.'' Metinde geçen ''sehli mümteni'' söz sanatını açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
21) Boğaziçi'nde yalılar aşağıdakilerden hangisine benzetilmez?
22) Boğaziçi'nin en meşhur mehtap meydanı ve aynı zamanda bülbül dinlemek üzere gidilen yeri neresidir?
23) ''On beş ile yirmi yaş arasındaki çocuklarla gençlerin kafaları, bütün fikirlerin birbirlerine hücum ederek çarpıştıkları bir meydandır.'' cümlesinin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24) Aşağıdaklerden hangisi anı ve günlük türündeki yazıların ortak özelliğidir?
25) ''Mehtap, servetini israf eden, adeta hacir altına alınacak bir zengine benzerdi.Denize saçtığı altınlarda bir israf manzarası vardı.'' Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşaıdakilerden hangisi söylenemez?