1) Aşağıdakilerden hangisi eserin ''Dağılış'' bölümünde ısfahan makamındaki şarkıda geçen iki yer arasındadır?
2) Boğaziçi'nin en meşhur mehtap meydanı ve aynı zamanda bülbül dinlemek üzere gidilen yeri neresidir?
3) ''Zira hemen her yalıda ya pek yaşlı bir mütekait, yahut bir eski zaman hanımefendisi, ya çıkması teşrifata uymayan hatırı sayılır bi zat, yahut bir hasta  veya meraklı bulunurdu.'' Parçada geçen ''mütekait'' sözcüğünün anlamı nedir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi gecelerini aydınlatan eski ışıklardan biri değildir?
5) ''Büyük İskender, Aşil'in şansını kıskanırmış. Yaptıklarını terennüm etemek için homere gibi bir şair bulmuş olmasını!'' Yukarıdaki paragrafta adı geçen ''Homere'' hangi edebiyatın şairidir?
6) Eserde ''saz dinlemek'' eylemi için aşağıdaki benzetmelerden hangisi kullanılmamıştır?
7) Yazar, sazlı sözlü geceleri nasıl bulurdu?
8) Aşağıdakilerden hangisi bülbül dinlemeye gidilen yerlerden biri değildir?
9) Sazın kaç devresi vardır?
10) ''Bu sükût, gönlüme öyle sözler nakşetmiş ki bunları bunca zaman sonra dilimin altında duyuyor, kalemimim ucunda buluyorum.'' Parçada adı geçen ''nakşetmek'' eyleminin anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
11) Mehtap nerede daha geniştir?
12) ''Saz sesleri bazen gönlümüz içinde btün boylarıyla yanarak kimsesiz mabetlerde yalnız eriyen mumlar gibi sönerdi.'' Paragrafta hangi söz sanatına başvurulmuştur?
13) ''Bu her türlü bağlardan çözülüşlerimiz ve her türlü manialardan azat oluşlarımız, bizi talihimize karşı daha müşkülpesent kılacağı için tehlikeli değil miydi?'' cümlesinde geçen ''müşkülpesent'' sözcüğünün anlamı nedir?
14) Saz kayığı etrafında kümelenerek tek vücut hâline gelen sandal ve kayıkların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
15) Eser hangi anlatıcı ağzından aktarılır?
16) ''Koruların kokuları, suların sesleri gamlılaşır.Ağaçlar inanılmaz zenginlikte birtakım vahim inkıraz renklerine bürünürler.Her şey soyunmaya, gönüllerin en son güzelliğini, aşkını,ihtirasını söylemeye, haykırmaya koyulur.'' Bu parçadaki betimlemede hangi mevsim tasvir edilmiştir?
17) ''Bilhassa bir teganni, fakat ince ve yüksek bir sanat eseri olan saz da milletimizin bir hususiyetidir.'' cümlesinde geçen ''teganni'' sözcüğünün anlamı nedir?
18) Aşağıdaki yabancı yazarlardan hangisi, eserlerinde Boğaziçi'ndeki mehtaplardan söz etmiştir?
19) Yazara göre, bir vatanın büyüklüğünü meydana getiren unsur nedir?
20) Eserlere göre Boğaziçi'nde mehtaba çıkışlar, kimlerin hoşuna gitmezdi?
21) Zeynep Hanımefendi nerelidir?
22) ''Büyük İskender, Aşil'in şansını kıskanırmış: Yaptıklarını terennüm etmek için Homere gibi bir şair bulunmuş olmasını!'' Yukarıdaki parağrafta adı geçen Aşil kimdir?
23) ''O zamanlarda büyükler gördüğüm muvazeneyi ban daha açılmamış bir ilim ve bir âlem gibi duyduğumu hatırlıyorum.'' cümlesinde geçen ''muvazene'' sözcüğünün anlamı nedir?
24) ''Çiçekler, bahçelerden evlere girer, ..... çiçekleri temizliği duyuran kokularını yataklara dökerdi.'' Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
25) ''Bu yalıların hepsi de canlı gibi görünürlerdi. Güya hepsine tanıdıklarımızın huyları ve şefkatleri sinmişti. Yüzleri sevdiğimiz yüzlere; kapıları sözlerini bildiğimiz ağızların susmasına; yola uzanan cumbalarının altındaki destekler büyükannelerimizin sarkık gerdanlarına; sokağın üstünden karşı tarafa geçen açık veya üstü örtülü köprüleri sevgili boyunlara atılmış kollara benzerdi.'' Yukarıdaki parçanın anlatımıyla iilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?