1) Niko nerede yaşar?
2) Milislerin nizamiyeye ve cephe kumandanlığına açıktan açığa ters bir tavır takınmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
3) Doktor için Evliya Çelebi bir tek cümleden ibarettir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
4) “Salih, Niko’nun dükkânından hiç de fena sayılmayacak bir delikanlı olarak çıktı.         Lacivert elbise zayıf ve belli, omuzlu vücuduna tıpatıp oturmuştu. Kırmızı fesi,              pırıl pırıl kunduraları göz çekiyordu.”   Yukarıdaki alıntıda hangi anlatım tekniği ağır basar?
5) “Harp, onu bilmeyenler için ne kadar akıl dışı, ne kadar insan ve hayat gerçeklerine zıt ise onu bilenler için de tek gerçek halini alıyor, o kadar tabiileşiyordu. Sanki harpsiz hayat    olamazdı, harpsiz hayat yapmacık, düzmece, yalan idi.”   Bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) Romandaki iki temel çatışma unsuru nedir?
7) Casus sözcüğünün eş anlamlısı hangisi olabilir?
8) Romanda sık sık “Zaferi görmeden ölür müyüm?” diyen kahraman kimdir?
9) Salih’in oturduğu sokağın adı nedir?     
10) Aşağıdakilerden hangisi “nişan almak” deyimine en yakın anlamdadır?
11) Etem Bey Ankara üzerine yürürken hedefteki ilk şehir hangisidir?
12) Memalik-i Osmaniye tamlamasının günümüzdeki karşılığı nedir?
13) İstanbullu Hoca’nın Çakırsaraylı’ya yazığı mektubu kim götürür?
14) Kuvvacılar Reis Bey’in vekil seçilmesini niçin uygun görmezler?
15) Çakırsaraylı tehlikesine karşı alınan önlemlerden biri de Afyon ve Konya’ya adam gönderip Kuvâ-yı Milliye’den yardım istemektir. Afyon’a ve Konya’ya haberci olarak gönderilecek kişiler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak    verilmiştir?
16) İlk meclise Akşehir’den kimin katılmasına karar verilir?
17) Salih’in Küçük Ağa’ya Akşehir’den eşi Emine ile ilgili götüreceği kötü haber nedir?
18) Çakırsaraylı’dan ayrılıp Reis Bey’e gelenlerin başında kim vardı?
19) Horata sözcüğünün anlamı nedir?
20) Salih’in Küçük Hacı, Ali Emmi ve Reis Bey’e yemin ettirerek anlattığı konu kiminle ilgilidir?
21) Konya’ya gitmeye hazırlanırken doktoru hüzünlendiren düşünce nedir?
22) Salih’in Yüzbaşı’dan Reis Bey ve Ali Emmi’ye getirdiği talimat nedir?
23) “Küplere binmek” deyimi ne anlama gelir?
24) Anadolu halkı Kuvâ-yı Milliye’nin ortaya çıktığı dönemde büyük bir sıkıntı içine          girer. Bu sıkıntının nedeni romanda nasıl açıklanır?
25) Küçük Ağa Tevfik Bey’in verdiği yetkiyle Salih’i ve onun yanındaki adamları yanına almak için hangi olayı bekler?