1) Doktor Bey ve arkadaşları kendilerini nasıl adlandırırlar?
2) “……’ nın Yunanlılara düşmesi Türkiye’deki son durgun gölleri de bir fırtına gibi allak bullak etti ……, Sağlam Osmanlılar için en azından İstanbul kadar değerli,  fakat İstanbul’dan daha aziz idi.” Yukarıdaki metinde anlatılan ve boşluğa getirilmesi gereken şehir hangisidir?
3) İstanbullu Hoca’ya vurulacağı haberini kim verir?
4) Reis Bey’e göre Osmanlı Devleti’nin asıl düşüşü ne zaman başlamıştır?
5) İstanbullu Hoca’nın Çakırsaraylı’ya yazığı mektubu kim götürür?
6) Savaş sonrası kasabaya dönen Salih’in fiziksel görünümü nasıldır?
7) Salih’in, Tevfik Bey’in yanında kendini tanıtırken gerçek adını söylemeyişin nedeni hangisidir?
8) Müftü Mustafa Efendi’nin idam edilmesine karşı çıkan kimdir?
9) “Küplere binmek” deyimi ne anlama gelir?
10) Salih, İstanbullu Hoca’nın yerini kimden öğrenir?
11) Memalik-i Osmaniye tamlamasının günümüzdeki karşılığı nedir?
12) Küçük Ağa’nın Alanyunt’ta Yüzbaşı Nazım’la görüşürken duyduğu endişesi nedir?
13) İtalyan askerleri leylekleri niçin vurur?
14) Küçük Ağa Tevfik Bey’in verdiği yetkiyle Salih’i ve onun yanındaki adamları yanına almak için hangi olayı bekler?
15) Ali Emmi’nin durumunun kötü olduğunu Küçük Hacı’ya haber veren Leyla, kimdir?
16) Romanda en az İstanbul kadar değerli olduğu söylenen, Osmanlı’nın ilk başkenti     sayılan ve Yunanlılar tarafından işgal edilmesi büyük üzüntü yaratan kent, neredir?
17) “İçi geçmek” deyimi ne anlama gelir?
18) Reis Bey’i anlatan tanımlanma aşağıdakilerden hangisidir?
19) Salih Küçük Ağa tarafından Akşehir’e gönderildiğinde kahvedekilerin Salih’ten öğrenmek istediği nedir?
20) Yüzbaşının Kuvâ- yı Milliye’ye destek için konuşmaya gittiği kişi kimdir?
21) Emine kimin karısıdır?
22) Salih nerede yaşar?
23) Arkadaşlıkları küçük yaşlarda başlayan ve çok iyi anlaşan iki arkadaşın adları nedir?
24) Çakırsaraylı’nın önce evinde konuk olduğu, sonra tartıştığı ve pek de iyi ayrılmadığı          kişi kimdir?
25) Çevresindekilerin Salih’e sürekli Gavur Mahallesi’ni sormalarının asıl nedeni nedir?