1) Kuvâ-yı Milliye propagandacılarının Ankara’da kurulacak ilk meclis için Akşehir’den seçilmesini istedikleri kişi kimdir?
2) Küçük Ağa kimdir?
3) Doktor Bey ve arkadaşları kendilerini nasıl adlandırırlar?
4) Salih’in oturduğu sokağın adı nedir?     
5) Roman kahramanlarından Salih’in sıfatı olan “çolak” sözcüğü ne anlama gelir?
6) Romandaki iki temel çatışma unsuru nedir?
7) Küçük Ağa Tevfik Bey’in verdiği yetkiyle Salih’i ve onun yanındaki adamları yanına almak için hangi olayı bekler?
8) “Sonbahar, Anadolu’yu kurşun yüklü bulutlar ve ürpertici rüzgârlarla tarıyordu. Mahsul zararsızdı, çünkü tarlaların yüzü erkek bileği ve tabanı görmüş yağış görmüştü. Ama gene de bütün Anadolu’nun üstünden o bulutlardan başka bulutlar geçiyor, o rüzgârlardan başka rüzgârların sürüklediği bulutlar geçiyordu.”   Romandan alınan bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
9)  “Uzun tırnakları uzun saçlarından pis derisi de saçları gibi yağlı bir adam olan bu şahıs, kaynağı bir hırsla Kuvâ-yı Milliye’ye karşı çalışıyor,  milleti millete karşı seferberliğe kışkırtıyordu. Para veriyor,  makam ve unvan veriyor, haydutları eşkıya çetelerini tahrik ediyor, kurtuluş hareketini felce uğratmak,  memleketin kaderini işgal kuvvetlerinin hesaplarına teslim etmek için yapabileceği her şeyi yapıyordu.”   Romandan alınan bu bölümde adı geçen Osmanlı yöneticisi kimdir?
10) Niko nerede yaşar?
11) Gavur Mahallesi ile Türk Mahallesi arasındaki tek fark nedir?
12) Romanda da adı geçen ve fıkralarıyla tanınan ünlü Akşehirli düşünür kimdir? 
13) Konya’ya gitmeye hazırlanırken doktoru hüzünlendiren düşünce nedir?
14) Kasabaya gelen Doktor ile Salih birbirlerini nereden tanırlar?
15) Emine kimin karısıdır?
16) “……’ nın Yunanlılara düşmesi Türkiye’deki son durgun gölleri de bir fırtına gibi allak bullak etti ……, Sağlam Osmanlılar için en azından İstanbul kadar değerli,  fakat İstanbul’dan daha aziz idi.” Yukarıdaki metinde anlatılan ve boşluğa getirilmesi gereken şehir hangisidir?
17) Kuvvacılar Reis Bey’in vekil seçilmesini niçin uygun görmezler?
18) Akşehir halkı Kuvâ-yı Milliye’ye karşıdır. Onlar, bu direnişçilerin padişah       tarafından da desteklenmediğini düşünür ve ne olursa olsun padişahın peşinden           gideceklerini söyler. Bu düşüncenin yayılmasında etkili olan kişiler kimlerdir?
19) Reis Bey’in çiftliğinde talim yapanları gören Salih’in içini karartan düşünce nedir?
20) Salih Küçük Ağa tarafından Akşehir’e gönderildiğinde kahvedekilerin Salih’ten öğrenmek istediği nedir?
21) Salih nerede yaşar?
22) Niko ile Salih’in dostluğunu hazırlayan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
23) Memalik-i Osmaniye tamlamasının günümüzdeki karşılığı nedir?
24) Reis Bey’e göre Osmanlı Devleti’nin asıl düşüşü ne zaman başlamıştır?
25) İstanbullu Hoca’ya Çakırsaraylı’nın taktığı lakap nedir?