1) Romanda sık sık “Zaferi görmeden ölür müyüm?” diyen kahraman kimdir?
2) “Salih, Niko’nun dükkânından hiç de fena sayılmayacak bir delikanlı olarak çıktı.         Lacivert elbise zayıf ve belli, omuzlu vücuduna tıpatıp oturmuştu. Kırmızı fesi,              pırıl pırıl kunduraları göz çekiyordu.”   Yukarıdaki alıntıda hangi anlatım tekniği ağır basar?
3) Etem Bey Ankara üzerine yürürken hedefteki ilk şehir hangisidir?
4) Küçük Ağa Hacı Bayram Camii’ndeki ikindi namazından çıkarken tanıştığı kişi kimdir?
5) Niko nerede yaşar?
6) İstanbullu Hoca’nın eşi Emine’nin evlendirildiği kişi kimdir?
7) Salih hangi cephede savaşa katılır?
8) Atış yarışmasını kazandıktan sonra Salih’in moralini bozan olay nedir?
9) Küçük Ağa, Etem, Tevfik ve Reşit kardeşlerden hangisinin birliğine katılır? 
10) Romandaki iki temel çatışma unsuru nedir?
11) Reis Bey’in çiftliğinde talim yapanları gören Salih’in içini karartan düşünce nedir?
12) İstanbullu Hoca’yı bulma görevini kim üstlenir?
13) Savaş sonrası kasabaya dönen Salih’in fiziksel görünümü nasıldır?
14) Roman kahramanlarından Salih’in sıfatı olan “çolak” sözcüğü ne anlama gelir?
15) Tevfik Bey, Küçük Ağa ve Salih’i kimin emrine verir?
16) Ali Emmi bir toplantıdan sonra Akşehir halkını Kuvvacılara karşı olmamaları         konusunda ikna etmeye çalışmış ve bunda başarılı olmuştur. Bu durumun        verdiği huzur ve mutlulukla aklından şunlar geçer: “ Ay’ı, mehtabı ne güzel,       çayın şırıltısı, söğüt dallarındaki esinti ne güzeldi. Dünya’nın bu kadar güzel       oluşu enderdi, çok enderdi.”   Yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
17) Müftü Mustafa Efendi’nin idam edilmesine karşı çıkan kimdir?
18) Salih’in Küçük Ağa’ya Akşehir’den eşi Emine ile ilgili götüreceği kötü haber nedir?
19) Tefvik Bey’in kumandanları arasında Küçük Ağa’ya Ankara hükümeti lehine destek veren ve Küçük Ağa ile oradan ayrılan hangisidir?
20) “Önce Tekke Deresinin üstü karardı, sonra şimşekler çakmaya başladı, kısa bir zaman     sonra da yağmur başladı. Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında sağlı sollu ırmaklar    peyda olmuştu. Gökyüzü neyi var neyi yok boşaltacak gibiydi. Akşehir 1919’un baharını, büyük çöküntüden sonraki ilkbaharı karşılıyordu.”   Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
21) Çakırsaraylı’nın önce evinde konuk olduğu, sonra tartıştığı ve pek de iyi ayrılmadığı          kişi kimdir?
22) Salih’in Küçük Hacı, Ali Emmi ve Reis Bey’e yemin ettirerek anlattığı konu kiminle ilgilidir?
23) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerin Gavur Mahallesi ile ilgili merak edip Salih’e        sorduğu sorulardan biri değildir?
24) Salih’in ağabeyi harbin daha ilk yılında nerede şehit düşer?
25) Romanda geçen çakırkeyif sözcüğü ne anlama gelir?