1) "Emma, Nastasie'nin (Nastasie avuç avuç gözyaşı dökerek Tostes'tan ayrılmıştı) yerine on dört yaşında, hoş yüzlü bir yetim kız aldı. Pamuk başlıklar giymesini yasak etti. Arzu ederler mi, emir buyururlar mı, izin verirler mi, diye konuşmayı, su bardağını tabak içinde getirmeyi, içeriye girmeden önce kapıyı vurmayı, ütü, kola yapmayı, kendisini giydirmeyi öğretti."
Paragrafta sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
2) Charles'in bacağını ameliyat ettiği kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
3) "İlkokullarla 'cehalet' kuyusu kiliseler arasında ikincilerin zararına karşılaştırmalar yapıyor, kiliseye ayrılmış yüz franklık bir ödenek dolayısıyla Saint Barthelemy'yi hatırlatıyordu. Haksızlıkları devlete bildiriyor, iğneli sözler sokuşturuyordu. Böylece Homais kırıp geçiriyor; tehlikeli oluyordu. Fakat bir çıkmazı vardı."
Paragrafta sözü edilen, Homais'in çıkmazı aşağıdakilerden hangisidir?
4) "Havanın güzel olduğu günlerde bahçeye iniyordu. Çiy, lahanalar üstünde gümüş danteller bırakmış oluyordu. Birbirlerine uzanan, uzun, sözde telleri vardı."
Paragrafta geçen 'inmek' sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5) "-Evet, evet diyordu, Felicite, siz tam Guerine gibi, balıkçı Guerin Baba'nın kızı gibisiniz. (..) Kafasının içinde bir sis vardı herhâlde. Buydu hastalığı, doktorlar bir çare bulamıyorlardı, papaz da bulamıyordu. Hastalığı tuttu mu, tek başına deniz kıyısına giderdi. Öyle ki gümrük görevlisi, onu sık sık çakılların üzerine yüzükoyun uzanmış, ağlar bulurdu. Evlendi de sonra geçti, derler."
Emma, Felicite'ini bu sözlerine ne cevap verir?
6) "Rodolphe Boulanger'in dediği gibi 'Tarım Şenliği çok geçmeden başladı. (…) Çayırda büyük bir şölen çadırı kurulmuş, meydanın ortasındaki havan topu valinin geleceğini bildirmek için hazırlanmıştı. Ödül alan çiftçilerin adları da duyurulacaktı aynı zamanda. Ayrıca misafir Buchy Millî Muhafız Kıtası, ...başkanlığını yaptığı tulumbacılar birliğine katılmıştı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7) "Charles, bu arada birçok kereler sözü kesmeye çalışmıştı. Sonra merdivende kendisinin önünden yürüyen Leon'un kulağına; sizinle konuşmam gerek, diye fısıldamıştı.
-Bir şeylerden mi şüpheleniyor acaba? diye düşünüyordu Leon. Yüreği çarpıyordu, bir sürü tahmin arasında aklı başından gidiyordu."
Charles, onunla ne konuşmuştur?
8) "Balık satıcılarının arkasından gidiyor, dağları, tepeleri, aşılması zor geçitleri aşıyor, yalçın kayalardan geçiyordu. Biraz daha gidiyor ama bulanık bir bulutun içinde kendini kaybediyor, düşleri noktalanıyordu. Genç kadın ne zaman bir hayal kursa her zamanki gibi sonunu getiremiyordu. Artık tek yol kalıyordu."
Emma için bahsedilen o tek yol nedir?
9) "Gene böyle bir sabah eve dönerken tam üstüne çevrilmiş gibi görünen uzun bir karabina namlusu görür gibi oldu. Tüfek, otlar arasında bir hendeğin kıyısına saklanmış, küçük bir fıçının üzerinden yanlamasına uzanıyordu. Emma neredeyse korkudan bayılacaktı, gene de ilerledi. Kutuların dibinden ayaklanıveren zemberekli şeytanlar gibi bir adam çıktı fıçıdan. (...) Yaban ördeği pususuna yatmıştı."
Paragrafta sözü edilen kişi kimdir?
10) Köy meydanına asılan ilanda Madame Bovary ile ilgili ne yazmaktadır?
11) "Saatlerin on biri gösterdiği bir gece vaktiydi. Kapının önünde duran bir atın gemlerinin şakırtıları ve gürültüsüyle yataklarından hopladı karıkoca. 'Kim o?' diye soran hizmetçiye 'Doktorla görüşmek isteyen ve önemli haberler getiren biri' diye gür bir erkek sesi cevap verdi. Adam, doktoru görmeye gelmiş, bir mektup getirmişti."
Mektup kimden gelmektedir?
12) "Müdür konuşurken yeni öğrenci köşede, kapının ardındaydı. Zoraki seçilebiliyordu. On beş yaşlarındaydı. Köylü bir ailenin çocuğu olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Boyu hepimizden daha uzundu. Dümdüz kesilen, bir kısmı alnına sarkan saçları, utangaç bir hâli vardı."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
13) "Emma'nın aklı fikri kendi tutkularındaydı hep, bir düşes kadar olsun aldırmıyordu paraya. Ama bir gün, cılız yapılı, kırmızı yüzlü, dazlak kafalı bir adam, Rouen'dan, M. Vinçart tarafından gönderildiğini bildirerek evine girdi. Uzun, yeşil redingotunun cebini kapayan iğneleri çekti, koluna iliştirdi, kibar bir tavırla bir kâğıt uzattı."
Adamın, Emma'ya verdiği bu kâğıt nedir?
14) "-Seni yanıma aldığıma çok pişman olmaya başlıyorum! dedi. O yokluk içinde çürümene aldırmasam da seni ortasında doğduğun pisliğin içinde bıraksaydım, hiç şüphesiz daha iyi ederdim! Sen ancak boynuzlu hayvanlara çobanlık etmeye yararsın. Başka işe yaramayacaksın, hiçbir zaman! Bilim yeteneği yok sende! Bir etiketi bile güç yapıştırıyorsun! Ama burada evimde, beyler ağalar gibi yaşıyorsun,..."
Anlam akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Gece, gökyüzü parlak havai fişekleriyle aydınlandı. Sahici bir hayal aynası, gerçek bir opera dekoru diyeceği gelirdi insanın. Küçük kasabamız kendini bir Binbir Gece Masalı'nda sanmış olmalı."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı kullanılmıştır?
16) "Eczacı durdu, Mme Lefrançois düşünceli görünüyordu.
-Şunlara bakın, diyordu, hiç akıl ermiyor! Böyle pis bir koltuk meyhanesi!
Omuz silkiyor, her silkişte elbisesinin ilmikleri göğsünün üzerine doğru çekiliyordu. İki eliyle rakibinin meyhanesini gösteriyordu,  bu sırada şarkılar geliyordu meyhaneden.
-Hem çok ömrü de kalmadı, diye ekledi, sekiz gün sonra tamamdır."
Eczacının sözünü ettiği sekiz gün sonra ne olacaktır?
17) "Emma'ya döndü:
-Nasılsınız? diye sordu.
-İyi değilim, diye karşılık verdi Emma. Acı çekiyorum.
-Ben de öyle, dedi din adamı. Bu ilk sıcaklar şaşılacak derecede gevşetiyor insanı, değil mi? Ne yaparsınız! Ermiş Paul'un dediği gibi:'Acı çekmek için geldik dünyaya.' Ya M. Bovary, o ne diyor buna?"
Paragrafın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
18) "Sonra tek tek sesler yayıldı, gürültü güçlükle biraz yatıştı, bazen yeniden başlıyor, şurasından burasından, iyice sönmemiş bir fişek gibi, boğuk bir kahkaha dizisi yeniden ortalığı sarıveriyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatına örnek vardır?
19) Charles'in babasının mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
20) "Hirondelle ağır ağır yola çıkıyor, üç çeyrek fersah boyunca ayakta, yol kıyısında, avluların tahta perdeleri önünde kendisini bekleyen yolcuları almak için yer yer duruyordu."
Paragrafta geçen 'ağır ağır' kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
21) "Masanın üstünde sinekler, az önce kullanılmış bardaklara tırmanıyor, dipte artakalmış elma şırasının içinde boğularak vızıldıyorlardı."
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
22) "Ders bitmiş, akşam olmuştu. Biraz sonra da etüde girmiştik. Yeni çocuk, etrafına dikkat etmiyor, sadece kendi işiyle uğraşıyordu. Önce sırasından kolluklarını çıkardı, birkaç eşyasını büyük bir dikkatle yerleştirdi. Çalışkan ve titiz bir hâli vardı. … onun en önemli yardımcısıydı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23) "İyice şaşıran Emma 'Ama benim atım yok ki!' diyebildi. M. Rodolphe için bu iş oldukça kolaydı. Emma'ya hemen bir at hazırlayıp emrine vereceğini söyledi. Fakat genç kadın bunu kabul etmedi. Rodolphe da susmak zorunda kaldı. Bir daha ki gelişine kılıf uydurmak için bahanesi hazırdı; kan veren arabacısının başı hâlâ dönüyordu. Tekrar kontrole gelmesi gerekliydi. Aslında bunların hiçbirinin kendisi için önemi yoktu."
Rodolphe için önemli olan nedir?
24) "Baharın ilk günlerinde, dul Dubuc'un parasını elinde bulunduran Ingouvilleli noter, güzel bir havada gemiye bindi, kasasında bulunan bütün paraları da birlikte götürdü. Heloise'in altı bin frank değer biçilen gemi hissesinden başka, Saint-François Sokağı'nda bir evi de vardı ama o kadar şişirilen servetten, birkaç parça eşya ile birkaç giyecekten başka hiçbir şey görülmemişti o güne kadar."
Yukarıdaki paragrafta servetinden söz edilen kahraman kimdir?
25) "-Rouault Usta, diye mırıldandı. Size bir şey söylemek istiyordum. Durdular. Charles susuyordu.
-Çıkarsana dilinin altındaki baklayı! Her şeyi bilmiyorum sanıyorsun? dedi Rouault Baba, tatlı tatlı güldü.
-Rouault Baba…Rouault Baba, diye ekledi Charles."
Charles, konuşmasının devamında Rouault Baba'ya ne söyler?