1) "Charles evlenince daha serbest olacağını, rahat hareket edeceğini, parasını da istediği gibi kullanabileceğini düşünerek daha iyi bir hayata başlayacağını sanmıştı."
Romana göre, paragrafın devamında Charles'in ilk eşi ile ilgili  ne söylenebilir?
2) Aşağıdakilerden hangisi romanda olayların yaşandığı önemli yerlerden biridir?
3) Gustave Flaubert nerede doğmuştur?
4) "Tüylü takke, pamuk takke, yuvarlak şapka, samur kasket bozması gibi şeylerdi başımızdakiler. Bu şapkayı sevmiyor, zoraki giyiyorduk." cümlesindeki 'zoraki' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
5) Romandaki Charles karakteri ile Gustave Flaubert'in babası arasındaki ortak özellik nedir?
6) "Charles üzgündü; müşteri gelmiyordu. Uzun süre konuşmadan oturup kalıyor, gidip muayene odasında uyuyor ya da karısının dikiş dikmesini seyrediyordu. Sıkıntısını dağıtmak için bir emekli gibi çalışıyordu evinde. (…) Onu bu sıkıntılardan ve kaygılardan kurtaran tek şey vardı."
Charles'i sıkıntı ve kaygıdan kurtaracak olan tek şey nedir?
7) "Tuğladan örülmüş ön duvarı ile Charles'in evi yolun tam karşısında idi. Küçük yakalı bir palto, bir gem, kara meşinden bir kasket kapıdan girer girmez hemen göze çarpıyordu. Yine köşede hâlâ çamurla kaplı bir çift tozluk vardı."
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8) Gustave Flaubert ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
9) "Saat iki olup da zil çalınca yeni öğrencinin bizimle birlikte sıraya girmesi için öğretmen ona seslenmek zorunda kaldı. Çok sevdiğimiz, yapmaktan korkunç bir zevk aldığımız bir alışkanlığımız vardı."
Charles'in sınıf arkadaşlarının,  yapmaktan çok büyük zevk aldığı alışkanlık nedir?
10) Emma, Charles ile evlenip de onu iyice tanıdıktan sonra ne düşünmektedir?
11) "Hirondelle ağır ağır yola çıkıyor, üç çeyrek fersah boyunca ayakta, yol kıyısında, avluların tahta perdeleri önünde kendisini bekleyen yolcuları almak için yer yer duruyordu."
Paragrafta geçen 'Hirondelle' ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
12) "Çeşitli tatlı sözlerle, neşterlere sürülen yağlar gibi yumuşak okşamalarıyla güç verdi hastaya." cümlesinde hangi aktarma çeşidine örnek vardır?
13) "Paris, uzaktan el salladı ona; maskeli balo havaları ve işçi kızların gülüşleriyle." cümlesinde hangi söz sanatına örnek vardır?
14) "Masanın üstünde sinekler, az önce kullanılmış bardaklara tırmanıyor, dipte artakalmış elma şırasının içinde boğularak vızıldıyorlardı."
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
15) "Akşam buharı kavak ağaçlarına öpücükler konduruyor, biraz ileriden havyanlar geçiyor, ahırlarının yolunu tutuyorlardı." cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
16) "Mahmuzlarını şakırdata şakırdata yürür, favorileri bıyıklarıyla birleşirdi. Parmakları hep yüzüklerle süslüydü, göz alıcı renklerde elbiseler giyerdi, babayiğit bir görünüşü vardı ve seyyar satıcılar gibi şen şakraktı."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
17) Emma'nın evlendikten sonra ismi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
18) "Emma gülümsemekten kendini alamadı. Yeni bir büyüyle doldu ruhu, uyudu. Bir gün sonra Lhereux, genç kadını ziyarete geldi. Akşam, yerini geceye bırakmak üzereydi. M. Lheureux çok becerekli ve akıllı bir adamdı."
Paragrafta adı geçen M. Lheureux ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19) "Ders bitmiş, akşam olmuştu. Biraz sonra da etüde girmiştik. Yeni çocuk, etrafına dikkat etmiyor, sadece kendi işiyle uğraşıyordu. Önce sırasından kolluklarını çıkardı, birkaç eşyasını büyük bir dikkatle yerleştirdi. Çalışkan ve titiz bir hâli vardı. … onun en önemli yardımcısıydı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) "Yatağında, yorganlar altında terlemeye çabalıyordu hasta. Her zaman giydiği pamuk takkesi, odanın ta öbür başındaydı. Yaşı elli civarında gösteriyordu. Bembeyaz bir teni, mavi gözleri vardı. Bu ufak tefek, şişman adamın kafasının ön tarafı tamamen keldi."
Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
21) "Emma'ya döndü:
-Nasılsınız? diye sordu.
-İyi değilim, diye karşılık verdi Emma. Acı çekiyorum.
-Ben de öyle, dedi din adamı. Bu ilk sıcaklar şaşılacak derecede gevşetiyor insanı, değil mi? Ne yaparsınız! Ermiş Paul'un dediği gibi:'Acı çekmek için geldik dünyaya.' Ya M. Bovary, o ne diyor buna?"
Paragrafın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
22) "Birdenbire kumaş satıcısı M. Lheureux'nün bahçe kapısından içeri girdiğini gördüler. (…)
-Çok özür dilerim, dedi. Sizinle ayrıca görüşmek isterdim. Sonra alçak sesle:
-Şu işle ilgili…Biliyorsunuz ya!
Charles kulaklarına kadar kızardı.
-Ha, evet…Gerçekten, dedi. Heyecanla karısına döndü:
-Sen görüşür müsün sevgilim? Emma anlamış gibiydi, kalktı. Charles annesine döndü:
-Bir şey yok! Ev işleriyle ilgili, basit bir şey, dedi."
Charles'in, annesinden gizlemeye çalıştığı şey nedir?
23) "Madame Dupuis de 'oğlu, Yvetot noteri Leon Dupuis'nin, Bondeville'den Mile Leocadie Leboeuf ile evlendiğini' bu sıralarda bildirdi. Charles, tebrikleri arasına şu cümleyi de yazdı: 'Zavallı karıcığım, hayatta olsa ne kadar sevinirdi! Bir gün evde gelişigüzel dolaşıyordu, çatı katına kadar çıktı, terliğinin altında incecik bir kâğıt tomarının varlığını duydu. Açtı, okudu: Cesaret, Emma! Hayatınızı yıkmak istemiyorum."
Paragrafta sözü edilen kâğıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
24) "Emma, ay ışığında bir hayali, beyaz bir meleği andırıyordu. Leon yerde, onun yanında, gelincik renginde bir ipek kurdele buldu. Kayıkçı alıp baktı, en sonunda:
-Geçen gün bir grup binmişti sandala, onlardan kalmış olacak, dedi.(…) Hele içlerinde biri vardı ki... İri, yakışıklı, ufak bıyıklı bir adamdı, pek güzel eğlendiriyordu herkesi. 'Hadi, bize anlat, ... diyorlardı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
25) "Aynı zamanda mezar kazıcı ve kilise hademesi de olan (bölgenin cenazelerinden çifte kazanç sağlayan) bekçi, alanın boşluğundan yararlanarak patates ekmiştir buraya. Bununla birlikte küçük tarlası yıldan yıla daralır. Bir salgın çıktığında ölümlere sevinmesi mi yoksa mezar yerlerine üzülmesi mi gerektiğini bilemez."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın son cümlesinde belirtilen düşünceyle özdeştir?