1) "Müdür konuşurken yeni öğrenci köşede, kapının ardındaydı. Zoraki seçilebiliyordu. On beş yaşlarındaydı. Köylü bir ailenin çocuğu olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Boyu hepimizden daha uzundu. Dümdüz kesilen, bir kısmı alnına sarkan saçları, utangaç bir hâli vardı."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
2) Gustave Flaubert, hangi edebî akımın ilk yazarı olarak kabul edilmektedir?
3) Charles, Rodolphe ile eşi arasındaki ilişkiyi öğrendiğinde aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir?
4) "Ama Emma'ya kalsa gece yarısı, şamdanların ışığında evlenmek isterdi; ne var ki Rouault Baba'nın bu düşünceye hiç aklı yatmadı."  cümlesinde geçen 'aklına yatmamak'  kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
5) "Rodolphe Boulanger'in dediği gibi 'Tarım Şenliği çok geçmeden başladı. (…) Çayırda büyük bir şölen çadırı kurulmuş, meydanın ortasındaki havan topu valinin geleceğini bildirmek için hazırlanmıştı. Ödül alan çiftçilerin adları da duyurulacaktı aynı zamanda. Ayrıca misafir Buchy Millî Muhafız Kıtası, ...başkanlığını yaptığı tulumbacılar birliğine katılmıştı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6) "Yan duvarda bir geyik başı sallanıyordu. Amacı yazmaktı fakat yazamıyordu. Sanki beyni dumura uğramış, kelime hazinesini ve belleğini yitirmişti."
Paragraftaki 'dumura uğramak' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
7) "Charles atını bir ağaca bağladı. Patikaya koştu; bekledi. Yarım saat geçti, sonra saatinde on dokuz dakika saydı. Birdenbire duvarda bir gürültü oldu, panjur indirilmişti, mandal hâlâ sallanıyordu."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
8) Emma, haciz olayından sonra Leon'dan ne ister?
9) "Mahmuzlarını şakırdata şakırdata yürür, favorileri bıyıklarıyla birleşirdi. Parmakları hep yüzüklerle süslüydü, göz alıcı renklerde elbiseler giyerdi, babayiğit bir görünüşü vardı ve seyyar satıcılar gibi şen şakraktı"
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
10) "Genç doktor ise Bertaux'ya niçin böyle zevkle, sık sık geldiğini düşünecek olduysa da bunun üzerinde durmadı."
Charles, Bertaux'ya sık sık niçin gelmektedir?
11) "Zamanla gelişiyor, hızlı bir büyüme sürecine giriyordu. Kolları kalınlaşıyor, elleri büyüyüp güçleniyor, yüzüne canlılık geliyordu. On iki yaşına geldiğinde annesinin yardımıyla derslere başladı. Ardından da papaza teslim edildi. Fakat çok düzensiz ve programsız hâldeki bu öğrenim, çocuğa hiçbir katkıda bulunmadı. Sadece boş zamanlarda '...' adı verilen kilisenin ayinlerinin yapıldığı odada ders görüyordu."
Charles ile ilgili yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12) Madam Bovary'nin gönül ilişkisi yaşadığı Leon'un mesleği ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13) Aşağıdakilerden hangisi Madame Bovary'in gönül ilişkisi yaşadığı kahramanlardan biri değildir?
14) "Mavi mumla mühürlenmiş olan bu mektup, M. Bovary'den, kırılmış bir bacağı sarmak üzere hemen … çiftliğine gelmesini rica ediyordu."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Charles yeniden çalışmaya başladı, hiç ara vermeden hazırlandı sınavlarına. Sanki bütün dersleri yutmuş gibiydi ve sınava tam anlamı ile hazır hâldeydi. Oldukça iyi bir notla geçti. Annesi için ne güzel bir gündü o! Büyük bir akşam yemeği verildi. Şimdi nerde yapacaktı sanatını?"
Paragrafta sorulan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Charles'in doktorluk yaptığı yerlerden biridir?
17) "Öte yandan, Emma evini iyi çeviriyordu." cümlesinde geçen altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
18) "Öyle ya şunun bunun söylediğine bakmamalıydı, ekmeğine katık edecek bir şey bulamamakla birlikte, canını dişine takıp çalışıyor, ..."
Paragraftaki anlam akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19) "Mme Dubuc çirkindi, çalılar gibi kuruydu, yüzü de bahar tomurcukları gibi sivilcelerle doluydu ya onun peşinde, onu kapmaya çalışan bir sürü doktor vardı."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
20) Gustave Flaubert'in ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?
21) "Buralarda içinin daraldığından dem vuruyor, kocasından iğrendiğini, hayattan tat almadığını söylüyordu.
-Ben bir şeyler yapabilir miyim? diye atıldı bir gün adam. Sabrı tükenmişti.
-Ah istesen!..
-Emma, yere, onun dizlerinin dibine oturmuştu. Saçları dağınık, gözleri donuk bir hâldeydi.
-Neyi, dedi Rodolphe."
Emma, Rodolphe'den ne ister?
22) Charles, parası için evlendiği yaşlı eşi ölünce nasıl bir ruh hâli içindedir?
23) Charles, eşinin Tostes'tan sürekli şikâyet etmesini ve rahatsızlanmısını neye bağlamaktadır?
24) "Bu kaygı çabucak sabırsızlığa döndü; Paris, uzaktan el salladı ona. Maskeli balo havaları ve işçi kızların gülüşleriyle."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı kullanılmıştır?
25) "Dinî bir sohbet dinler gibi dikkatle, can kulağıyla dinledi; dinlerken ayak ayak üstüne atmayı, sıraya dirseğini dayamayı bile ..."  cümlesinin sonuna 'Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul edememek' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?