1) Ahmet Cemil’in sık sık Lâmia ile evlenmek, ünlü bir şair olmak hayalleri kurduğu yer olarak karşımıza çıkan mekân aşağıdakilerden hangidir?
2) Eserde geçen aşağıdaki olaylardan hangisi Batılılaşma hakkında bize fikir vermez?
3) Ahmet Cemil kendisinin ve ailesinin yaşadığı sıkıntılar ve evlerinin durumu ile yüzleştiğinde, kendi yaşamlarını ne ile karşılaştırarak hayal kurmaktadır?
4) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in düşüncelerinden olamaz?
5) Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi, öğrencilik yıllarında, ilk olarak edebiyatla ilgilenmeye telif ve tercüme hikâye ile başladılar. Bir ara tarihe merak saldılar; ancak tarihten de vazgeçerek son olarak şiirle ilgilenmek gerektiğinde karar kıldılar. Kahramanlarımız niçin şiirle ilgilenme isteği duydular? 
6) Ahmet Cemil hayatın gerçekleriyle yüzleştiğinde en çok hangi rengi telaffuz etmektedir?
7) Hüseyin Nazmi’nin her yaz ailesiyle gittiği köşk nerededir?
8) “Ah! Artık hulyalarından büsbütün ayrılmak, onlardan bir nişane (iz) bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi? Sonra onlar da birer birer ölmüşlerdi; şimdi yalnız bu ……………, bu son malul dimağ nişanesi kalmış idi. Onu da öldürmek, ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu.” Romana göre bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
9) Raci’nin arkadaşı Sait için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) Ahmet Cemil babasını en çok hangi özelliğiyle hatırlamaktadır?
11) Romanda Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi için “ Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya müsait bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine, yeni bir pervaz seması açıldı.” denilmekte. “Pervaz seması” sözüyle romanda ne kastedilmektedir? 
12) Ahmet Cemil’in Hüseyin Nazmi için “Maliye İşleri Müdürü” ifadesini kullanmasının sebebi nedir?
13) Raci, oğluna hangi büyük şairin adını vermiştir?
14) “Ahmet Cemil ayağa kalktı; gülerek, alay ederek Lâmia’nın karşısında eğildi, frenkvari (Avrupalılar gibi) selamladı. ‘–Matmazel!’ diye başladı.” Metinden hareketle romanın yazıldığı dönemin hayat tarzı hakkında ne söylenebilir?
15) Ahmet Cemil şiirlerinde hece veznini kullanmamasını ne ile açıklamaktadır?
16) Mütercimlik yapma fikri, Ahmet Cemil’in hangi emelinin başlangıcı olmuştur? 
17) İkbal’in ölümüne sebep olan Vehbi Bey’e Ahmet Cemil’in verdiği karşılık nedir? 
18) Babasının ölümünden sonra, Ahmet Cemil’in ailesinin geçimini sağlayabilmesi için Hüseyin Nazmi’nin bulduğu çözüm nedir?
19) Aşağıdakilerden hangisi romanda ele alınan düşüncelerden değildir?
20) Tevfik Efendi’nin oğluna eş olarak İkbal’ i düşünen ve bu konuyu Ahmet Cemil’e ilk açan kimdir?
21) Mir’at-i Şuûn gazetesinin imtiyaz sahibi kimdir?
22) Vehbi Bey, gazetenin idaresini beğenmediğini söyleyerek üç kişinin gazeteyi idare edebileceğini söyler. Vehbi Bey’in gazeteyi idarede düşündüğü Ahmet Cemil dışındaki isimler kimlerdir? 
23) Ahmet Cemil on dokuz yaşına kadar mutlu bir hayat yaşamışken hangi olay onun bu mutluluğunu ortadan kaldırmıştır?
24) Ahmet Cemil Lâmia’ ya olan aşkından ilk kime bahsetmiştir?
25) Ahmet Cemil, hangi hayalinin bitişini kendisinin ölümüyle eş değer görmektedir?