1) Tevfik Efendi’nin oğluna eş olarak İkbal’ i düşünen ve bu konuyu Ahmet Cemil’e ilk açan kimdir?
2) “Lâmia başını çevirdi, köşke baktı, Ahmet Cemil “Şimdi beni görecek!” diyordu. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü, elini salladı, başını çeviriyordu, gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti, yalnız o kadar… Bir nazar(bakış) ki yönelişi ile beraber ayrıldı; bir nazar ki orada, şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız, manasız idi…” Paragrafta hangi anlatım biçimleri ön plândadır? 
3) Ahmet Cemil’in özel ders verdiği kişi kimdir?
4) Ahmet Cemil, Raci’nin eşinin gazeteye gelerek sıkıntılarını anlattığı gün, Hüseyin Nazmi’den uşağı aracılığıyla bir not alır. Nottaki, “Lâmia’ya bir şey söz vermişsin, başımın ucunda ‘Unutmasın!’ deyip duruyor.” ibaresini okur ama verdiği sözü hatırlayamaz. Ahmet Cemil Lamia’ya ne sözü vermiştir?
5) Vehbi Bey’in akşam eve geldiğinde İkbal’e işkence etmesi, evde huzuru bozması, evden sürekli kaçarak eşini aldatması, eve sarhoş gelmesi, bütün bular yetmiyormuş gibi matbaadaki makinelere karşı oturdukları evi ipotek altına aldırtması karşısında Ahmet Cemil, için için kızmasına rağmen bunu bir türlü dışa yansıtamıyor, olaylar karşısında hep sessiz kalıyor. Bu durum Ahmet Cemil’in hangi özelliği ile açıklanabilir?
6) Ahmet Cemil’in ilkokul yıllarından hatırlayabildiği iki kişi kimdir?
7) Romandan dönemle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
8)  Ahmet Cemil ev meselesinin çözüme kavuşturulması hususunu konuşması için İkbal’in eşiyle konuşmasını istiyor. İkbal bu meseleyi Vehbi Bey’e söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu konuşma üzerine Vehbi Bey’in yaptıklarından biri değildir?
9) Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil’in yazdığı eserin tanıtımı için düzenlenen davette eserin başlıca özelliğini nasıl tarif etmiştir?
10) “Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde; fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor.” Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili söz grubuyla Ahmet Cemil ile ilgili olarak anlatılmak istenen ne olabilir? 
11) Vehbi Bey’in Hüseyin Baha Efendi’nin yerine Ahmet Cemil’in geçmesi fikrine, Ahmet Cemil’in soğuk bakmasının sebebi nedir?
12) Ahmet Cemil, Mir’at-ı Şuûn gazetesinde işe başladıktan sonra, ona ikinci bir işi kim buluyor?
13) Eserde, “Bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor.” şeklinde tarif edilen Mir’at-i Şuûn gazetesi çalışanı kimdir?
14)   Ahmet Cemil, “tezat zinciri” sözünü kendi hayatıyla kimin hayatını kıyaslarken kullanmaktadır?
15) Ahmet Cemil Lâmia’ ya olan aşkından ilk kime bahsetmiştir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in düşüncelerinden olamaz?
17) Romanda eğlence mekânlarında çalışanların tümünün yabancılardan oluştuğu görülmektedir. Bundan yola çıkarak dönemin sosyal hayatı için aşağıdakilerden hanisi söylenebilir?
18) Ahmet Cemil Türk Musikisinden zevk almamasının sebebini nasıl açıklamaktadır?
19) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in Mi’rat-i Şuûn gazetesinde “Bunlar o saf yürekli adamlardandır…” dedikleri kişilerden değildir?
20) Raci’nin gazetedeki görevi nedir?
21) Roman kahramanı Ahmet Cemil hangi fakülte mezunudur?
22) Ahmet Cemil, kardeşinin ölümünden sonra kendisine emel olarak belirlediği parlak hayallerinin yanlışlığına hükmetmeye başlamıştır. Onu bu sonuca ulaştıran nedir?
23) Ahmet Cemil hayatın gerçekleriyle yüzleştiğinde en çok hangi rengi telaffuz etmektedir?
24) Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı Ali Şekip için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
25) Ahmet Cemil’in Mir’at-i Şuûn gazetesinde işe başladıktan sonra hayallerini süsleyen, annesine de söylediği ümidi nedir?