1) Vehbi Bey’in babasının rahatsızlığından sonra gazeteye geldiği gün çalışanlara yaklaşımı nasıl olmuştur?
2) Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’ nin Batı şiirine yönelişleri hangi olayla başlar?
3) “Mai ve Siyah” adlı romanından hareketle Halit Ziya Uşaklıgil’in edebi kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Ahmet Cemil’in eserinin tanıtım gecesinde davetlilerin -Raci dışında- esere tepkisi nasıl olmuştur?
5) “-Al sana dünyanın yuvarlaklığına dair bir makale. İmza okunmuyor. Dergiler mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün dört işleme dair bir makale gelse şaşırmayacağım.” Metinde yazarın vermek istediği düşünce nedir?
6) Ahmet Cemil’in akşamları ailesiyle birlikte geçirdiği vakitlerde okunan ve ondan ders çıkartılan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
7) Ahmet Cemil’e Beyoğlu’nun nesinden zevk aldığı sorulduğunda: “…Beni sormayınız, ben her yerde eğlenirim, hatta bir mahalle kahvesinde bile… Beni incelemeler yapmaya uygun bir yere götürünüz, kâfidir, saatlerce oturayım, beni düşündürecek şeyler bulurum.” der. Metinden hareketle Ahmet Cemil için hangisi söylenebilir?
8) Matbaaya her gün herkesten evvel gelir, küçük odasına girerdi. Daima küskün, daima sâkit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir, kimse ile konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz, yalnız Ahmet Şevki Efendi ile idare işlerine bakar, matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz; mariz, yazın kürk giyer, odasından mangal mayıs ortasından kalkar bir ihtiyar… Yukarıdaki parçada ne tür bir tasvir yapılmıştır?
9) “Odanın bahçeye bakan yeşil panjurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş… Sanki bu karanlığın ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç hayaller… Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler, ta karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki tarafını kaplayan yüksek, Hüseyin Nazmi’nin maymun iştahlı israfıyla doldurduğu kütüphaneler…” Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? 
10) Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı kimdir?
11) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in karakter özelliklerinden değildir?
12) Ahmet Cemil’in, Raci’yle tam bir tezat olduğunu düşündüğü kişi kimdir?
13) “Ahmet Cemil ayağa kalktı; gülerek, alay ederek Lâmia’nın karşısında eğildi, frenkvari (Avrupalılar gibi) selamladı. ‘–Matmazel!’ diye başladı.” Metinden hareketle romanın yazıldığı dönemin hayat tarzı hakkında ne söylenebilir?
14)  “Şimdi, rüzgâr, sanki onu nazarlardan kıskanarak saklamak istiyormuşçasına şiddetini arttırmış idi. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevk ediyor, sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. Bunlar hep beyaz idiler; bazen koşa koşa, bazen ağır ağır akarak, kâh çılgınca savrulan bir kar fırtınası gibi yuvarlanarak geçiyorlar, hiç arkası gelmeyecekmişçesine geçiyorlardı…” Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15) Raci’nin arkadaşı Sait için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Yazarın romanın isminde “Mai” ve “Siyah” renklerini kullanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
17) Vehbi Bey’in Hüseyin Baha Efendi’nin yerine Ahmet Cemil’in geçmesi fikrine, Ahmet Cemil’in soğuk bakmasının sebebi nedir?
18) Vehbi Bey’in Hüseyin Baha Efendi’nin yerine Ahmet Cemil’in geçmesi fikrine, Ahmet Cemil’in soğuk bakmasının sebebi nedir?
19) “İşte “……………………..” ceridesine ilk intisabı böyle oldu.” cümlesinde  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) Hüseyin Nazmi, Siyasal Bilgiler’den mezun olunca nerede çalışmaya başlamıştır?
21) Ahmet Cemil yeni bir eser oluşturma isteğinden sonra edebiyat tarihini incelemiştir. Bu inceleme sonunda mest oldukları edebiyat âlemi hangisidir?
22) “Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi buna bir vesile sayarlardı. Mesela o gün köprüden geçerken bacadan çıkan dumanlar için teşbih yapmak yahut Beyoğlu’na çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş mini mini, sarı bir Alman kızı için bir şiir söylemeye yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu.” Metinden hareketle Servet-i Fünuncularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) İkbal’in eşi kimdir?
24) Hüseyin Nazmi’ nin şiirlerini yayımlattığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?
25) “Odanın bahçeye bakan yeşil panjurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş… Sanki bu karanlığın ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç hayaller… Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler, ta karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki tarafını kaplayan yüksek, Hüseyin Nazmi’nin maymun iştahlı israfıyla doldurduğu kütüphaneler…” Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?