1) Ahmet Cemil, kitapçıları dolaşır ve tercüme etmek üzere, altına imzasını koymaktan çekineceği “… hiç bir ifade meziyetine yahut zarafetine malik olmayan” Hırsızın Kızı adlı mütercimi tarafından yarım bırakılmış bir hikâyeyi bulabilir. Böylece, Ahmet Cemil’ in matbuat hayatı başlamış olur. Ancak Ahmet Cemil, bu esere imzasını koymayacaktır. Ahmet Cemil’ in tercüme ettiği bu esere imzasını koymama sebebi nedir? 
2) Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil ile eniştesi Vehbi Bey arasında oluşan gazetedeki ilişkiyi nasıl izah etmektedir?
3) “Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde; fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle roman kahramanı Ahmet Cemil’in ailesiyle ilgili anlatılmak istenen nedir? 
4) Ahmet Cemil’in ziyafetten sonraki kahve içme faslında Raci’ye yaklaşarak onunla muhatap olmasının sebebi nedir?
5) Eserin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
6) Ahmet Cemil’in ailesinin yeni evlerine taşındıkları gün, “Pembe odaya mı, sofaya mı konulsun?” diye tereddütte kaldıkları eşyaları nedir?
7) Hüseyin Nazmi’nin Gencine-i Edep gazetesindeki çalışmaları hangi edebiyat üzerinedir?
8) Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı kimdir?
9) Ahmet Cemil’in ilkokul yıllarından hatırlayabildiği iki kişi kimdir?
10) “Dün İkbal Seher’le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılarbaşı’na gitmiş, yolda Seher’in ayakkabısının ökçesi kopmuş, deli kız: “Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu!” diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki…”  Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
11) Ahmet Cemil’ in şiirlerini okuduğu gece, eleştirilerini açık yüreklilikle dile getiremeyen Raci, iki gün sonra bir eleştiri yazısı yazar. Bu yazıda Raci, Ahmet Cemil’in şiirlerinden çok kılık kıyafetini, “Hırsızın Kızı”nda yaptığı gibi popülist eser çevirilerini, bu çevirideki hataları ve şiir okuyuş tarzını eleştirmiştir. Raci’nin bu davranışını anlatan yazarın eseri vasıtasıyla vermek istediği mesaj nedir? 
12) “Ahmet Şevki Efendi devam etti; kendisini tecrübe etmeden yahut o kutsal görevin ehemmiyetini her türlü bağlılıktan kurtulmuş sayacak kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti. Kim bilir, şu genç kadın kimin, hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak, çocuğundan öyle anlaşılıyor. Belki on beş on altı yaşında… Tutmuşlar bilmediği bir adama vermişler, “Senin her şeyin işte bu adamdır.” Demişler. Sonra ana baba ortadan kalkmış, dünyada bu adamdan başka kimse kalmamış…” Metinden hareketle romanın yazıldığı dönemde kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
13) Ahmet Cemil “İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai; aşağı bakılsa siyah daima siyah…” sözünü, hangi eserin etkisinde kalarak söylemiştir?
14) Siz şiirimizi bıraktıkları noktada tutmak istiyorsunuz, ama buna imkân olmayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz Ahmet Cemil bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
15) Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi, fakat şimdi bu yazıhaneye sahip olma fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. O yazıhanenin başına geçmekle… Yukarıdaki paragrafın son cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması uygundur?
16) Ahmet Cemil Lâmia’ ya olan aşkından ilk kime bahsetmiştir?
17) “Lâmia başını çevirdi, köşke baktı, Ahmet Cemil “Şimdi beni görecek!” diyordu. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü, elini salladı, başını çeviriyordu, gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti, yalnız o kadar… Bir nazar(bakış) ki yönelişi ile beraber ayrıldı; bir nazar ki orada, şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız, manasız idi…” Paragrafta hangi anlatım biçimleri ön plândadır? 
18) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in karakter özelliklerinden değildir?
19) Aşağıdakilerden hangisi Başyazar Ali Şekip’in fiziksel özelliklerinden değildir?
20) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Mai ve Siyah adlı eserinde kullandığı dilin özelliklerinden değildir?
21) Vehbi Bey’in; Raci’nin oğlu Nedim’i gazeteden kovmasından sonra Ahmet Şevki Efendi Nedim’i küçük bir sermaye ile gücünün yettiği bir işe yönlendiriyor. Ahmet Şevki Efendi’nin Nedim’i yönlendirdiği iş aşağıdakilerden hangisidir?
22) Ahmet Cemil’in Mekteb-i Mülkiye’de her konuda -özellikle edebiyat olan ilgisi nedeniyle- anlaştığı arkadaşı kimdir?
23) Ahmet Cemil’in eserinin tanıtım gecesinde davetlilerin -Raci dışında- esere tepkisi nasıl olmuştur?
24) Aşağıdakilerden hangisi romanda ele alınan düşüncelerden değildir?
25) “Çocuk –kırkılmamış, uzun, sarı ve yumuşak saçlı, dünyada vaktinden evvel dertle, mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret manasıyla örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü; bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan pantolonundan, bileklerini örtemeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde, perişan, yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk- tereddüt ederek yaklaştı.”  Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?