1) Eserdeki mekanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Mor Salkımlı Ev isimli eserin türü nedir?
3)
Yazar, çocuklarını nereye gönderir?

4) "“…Evvela seyis canımı sıkmıştı. ‘Küçük hanım bana saçlarını ver.’ dediği zaman elimden gelse saçlarımı koparır verirdim. Seyis, ‘Aman gel.’ dediğim zaman başka bir şey uydurarak bana sataştı. Benim bir ….. olduğumu söyledi. O dönemde her küçük kıza bir …… şakası yaparlar, her küçük kız da bundan acı duyardı…’ Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirimelidir? "
5) Yazar, Seviye Talip isimli romanını hangi durumda yazmıştır?
6) Yazarın Amerikan Koleji'ne gittiği yıllarda ev sakinlerinin endişesi nedir?
7) " Bu akşam ilk defa mahya denilen şeyi gördüm." cümlesindeki "mahya" sözcüğünün anlamı nedir?
8) Yazarın babasının adı nedir?
9) ‘…Toros Dağları’nın eteğinde, tam o muazzam sırta tırmanmak üzereyken acı bir feryat işittik ve kamyonu durdurduk. Yolun ortasında yarı çıplak bir ihtiyar kadın oturmuş ağlıyordu. Yeleği parça parça, beyaz saçları fesinin yemenisi altında saçak saçak, çıplak ayakları yerde, buruşuk yüzünde yolunu kaybetmiş bir çocuğun korkusu ve çaresizliği vardı…’
Yukarıdaki metinle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

10) Yazarın büyükanne ve büyükbabasının ellerindeki mal varlıklarını günden güne azalmasındaki asıl sebeb nedir?
11)
Küçük kız hakkında söylenen söz nedir?
12) Yazarın "Abla" olarak nitelendirdiği üvey annesinin en büyük sıkıntısı nedir?
13) "“…Anneannem; ‘ben üç yaşında başladım; bizim günlerimizde yedi yaşındaki çocuklar hafız bile olurlardı.’ diyordu. Fakat bu vızıltıyı ben her gece devam ettirdim. O da babamı sıkıştırmış olacak ki …. yaşımı bitirince okumama muvafakat vermiş. Bu muvafakat derhal evde bir mektebe başlama hazırlanması doğurdu…” Halide, kaç yaşını bitirince okuma iznini alır? "
14) Yazar kendisiyle beraber kaç kardeşe sahiptir?
15) " Mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar." cümlesinde hangi söz sanatı yapılmıştır?
16) Nakiye Hanım'ın bir şeye kızdığında veya itiraz ettiğinde söylediği söz nedir?
17) "‘... Bu ev, Ihlamur’a giden uzun caddeye inen, birbirine muvazi dik yokuşlardan birinin hemen tepesindedir. Bu evden sonra gelen kocaman kırmızı kâgir konak, bu yokuşun son evidir. Tepenin solu koyu yeşil çamlar, nazlı söğütler arasında Abdülhamid’in Beyaz Saray’larını görürken, sağ tarafı Adalar Denizi’nin mavi sularına bakar…’ Yukarıdaki metinde bahsedilen ev hangisidir? "
18) Yazar çocuklarıyla beraber ilk olarak hangi ülkeye gitmiştir?
19) " İnsanlar için birbirini anlamak, sulh içinde beraber yaşamak herhalde şu veyahut bu esasa dayanmak, şu veyahut bu ideale saplanmakla dahi mümkün olmuyor. Burada hep Kant'ın bir sözünü hatırlarım: ' Dünya sahnesine insanların girişini, şiddetle bir nefret duymadan seyretmek mümkün değildir.Çünkü insanların birbirine yaptıkları kötülük tabiatın yaptığından çok daha fazladır.' " (s.226) Yazarın burada söylemek istediği şey nedir?
20) Yazarın çocukluğunda anlatılan efsanelere bağlı olarak yazdığı eserin adı nedir?
21) 1909 ile 1912 yılları arasındaki anılarında yazar aşağıda verilenlerin hangisinden bahsetmemiştir?
22)  
Halide’nin ailesi, Mor Salkımlı Ev’den hangi semte taşınırlar?

23) " Mamafih ........................ 'da yiyecek yok denilemezdi.(...) Çocukların hemen hepsi küçük, büyük, hasta veya ayakta, artık insan yavrusu olmaktan çıkmışlardı. Hayvanlar nasıl bütün ihtiyaçlarını her yerde defederlerse bu çocuklar da, alenen yatak içinde ve dışında aynı şeyi yapıyorlardı. Kıyafetlerinden ve yüzlerinden bazı çocukların hangisi kız, hangisi oğlan bilemezdiniz."  Burada bahsedilen yer neresidir?
24) Yazarın çocukluğundaki eğitim hayatıyla ilgili olarak hangisi söylenebilir?
25) ‘…Beşiktaş’a döndüğüm zaman bütün evi heyecan içinde buldum…’
Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı hangisidir?