1) Yazarın çocukluğunda Üsküdar Çarşısı'nda izlediği Karagöz oyunu ile hangi romanındaki hangi karakterini oluşturmuştur?
2) ‘…Boğaz’ı gözetleyen Yunan Donanması’nı atlatmasını bir mucize kabul etmek tabii idi. Bundan sonra Yunan Filosu peşindeyken yine de, Yunan adalarını bombardıman ediyor, Yunan nakliye gemilerini batırıyordu. Fakat batırdığı nakliye gemilerinin tayfalarını kurtarıyor ve her türlü tehlikeyi göze alarak Yunan sahillerine bırakıyordu… Bu geminin kumandanı Kaptan Rauf, hiçbir zaman bir kahraman rolü oynamamış, bilakis büyük bir tevazu ile bu şerefin kendisi ile birlikte çalışan küçük bahriyelilere ait olduğunu iddia etmişti…’
Yukarıdaki metinde bahsedilen gemimiz hangisidir?

3) " Mor Salkımlı Ev'deki ilk devre sona erdikten sonra, kafa itibarıyla kendi yaşımdaki çocuklardan o kadar farklı idim ki adeta yaşıtlarımın normal ve tabii hayatlarına yabancı kalmıştım. Muhitin ıstırapları ve sıkıntıları düşüncelerime renk ve istikamet veriyordu. Esasen sıkılgan ve kendi içime çekilmiş olan tabiatım, o kadar büyüklerle dolmuştu ki şahsiyetimin serbest inkişafına (gelişmesine) engel oluyordu. "  Aşağıdakilerden hangisi yazarınmetinde anlatmak istediklerinden biri değildir?
4) ‘Buna mukabil İslamî kültürün camiler, ezanlar, mezarlıklar ve küçük yaşta her akşam ve sabah tekrar ettiğimiz Kur’an’dan parçalar her zaman bana hâkim olmuştur. İnanıyorum ki, her gece kendi dilinde Kur’an’dan bir sureyi tekrar eden bir çocuk, ister istemez İslâmiyet’in bütün insanlığı içine alan bir ruh ifade ettiği kanaatini içinde taşıyacaktır…’
Halide’nin, her gece Türkçe olarak tekrar ettiği sure hangisidir?
 
5) ‘…Bu okulların umumî müfettişliği bana, halkı ve muhtelif semtleri içinden görmek için bir vesile oldu. Her hafta İstanbul’un hiç bilmediğim arka sokaklarına, fakir muhitlere giderdim ve buralarda sadece mektepleri değil, çocuk ailelerini de tanımaya muvaffak oldum. Kasımpaşa ve Sineklibakkal, bilhassa Sineklibakkal en fazla dolaştığım yerlerdi…’
Yazarın, incelediği bu okullar hangisidir?

6) ‘…Beşiktaş’a döndüğüm zaman bütün evi heyecan içinde buldum…’
Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı hangisidir?

7) "‘Babası şimdi Yıldız’da başka bir eve taşınmıştı. Dar bir sokakta, daha küçük bir ev. Her Cuma ve Pazar günü gazinosunda mızıka çalarak kalabalık bir hal toplayan, …… denilen, Beşiktaş’ın tanınmış ağaçlığına çok yakındı Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangsi getirilmelidir? "
8) "‘..Günahkârların karanlık sahasından bahsederken burada ben de ilk günahımı anlatacağım. Bu günahı Şayeste ile paylaştık. Nereden bulduğunu sorunca …….. aldığını söyledi. Beraberce gidip aşırdık…’ Şayeste ile Halide’nin yaptıkları bu eylem nedir? "
9) Aşağıdakilerden hangisi yazarın eğitim ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
10) Yazarın büyükanne ve büyükbabasının ellerindeki mal varlıklarını günden güne azalmasındaki asıl sebeb nedir?
11) ‘…Kilerimiz mavi, yeşil, mor renkli şuruplar ve reçel şişeleriyle çiçek tarlasına dönmüştü. Kiler civarı, Mısır Çarşısı’nın baharat satılan bir şubesi gibi kokuyordu. Pencerelerde beyaz perdeler, sedirler pırıl pırıl. İki makine ile iki gündelikçi esvaplar dikiyor…’
Metinde anlatılan durumun sebebi nedir?
 
12) Yazarın, ölüm anında dokuz gün başında beklediği, çocukluk anılarıyla arasındaki son bağ olarak gördüğü kişi kimdir?
13)
Yazara göre bir konuyu savunan kişide hangi özellik olmalıdır?
 
14) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Yeni Turan kitabında anlatmak istediği konulardan biri değildir?
15) Yazar çocuklarıyla beraber neden yurt dışına çıkmıştır?
16) Yazarın büyükanne ve büyükbabası ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
17) " Mamafih ........................ 'da yiyecek yok denilemezdi.(...) Çocukların hemen hepsi küçük, büyük, hasta veya ayakta, artık insan yavrusu olmaktan çıkmışlardı. Hayvanlar nasıl bütün ihtiyaçlarını her yerde defederlerse bu çocuklar da, alenen yatak içinde ve dışında aynı şeyi yapıyorlardı. Kıyafetlerinden ve yüzlerinden bazı çocukların hangisi kız, hangisi oğlan bilemezdiniz."  Burada bahsedilen yer neresidir?
18) " Mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar." cümlesinde hangi söz sanatı yapılmıştır?
19) ‘…Ben, güneşi de yağmuru da içine alan işlenmiş toprak gibi hocamın zengin hafızasının bütün servetini içime sindirmeye çalışıyordum. O da, o zaman yazmaya çalıştığım küçük şeyleri okur, beğenir ve beni bu yolda teşvik ederdi… Kendisi de bu sadelik içerisinde , bu yeni şeklin daima başta gelen küçük şaheserlerini yazmaya başlamıştır…’
Yazarın, metinde bahsettiği hoca kimdir?

20) Yazarın kaç çocuğu vardır?
21) " Halide’nin babasının çalıştığı yer neresidir? "
22) Yazarın safran sarı rengini sevmemesinin nedeni nedir?
23)  ‘…Parlamentoyu ziyaretim de bende derin bir intiba bıraktı. Dünyanın en eski parlamentosu ister istemez benim gibilerde büyük bir hürmet ve takdir uyandırır. İnanıyorum ki parlamenter sisteme doğru gidenlerin onu kendilerine misal olarak almaları doğru olur…’
Yazarın, ziyaret ettiği parlamento hangisidir?

24) Mahmure kimdir?
25) "‘... Bu ev, Ihlamur’a giden uzun caddeye inen, birbirine muvazi dik yokuşlardan birinin hemen tepesindedir. Bu evden sonra gelen kocaman kırmızı kâgir konak, bu yokuşun son evidir. Tepenin solu koyu yeşil çamlar, nazlı söğütler arasında Abdülhamid’in Beyaz Saray’larını görürken, sağ tarafı Adalar Denizi’nin mavi sularına bakar…’ Yukarıdaki metinde bahsedilen ev hangisidir? "