1) “Şişman vücuduyla alçak ve dar dükkân kapısını tıkamış gibi eşikte oturuyor; gelen geçenin ne kadar parası olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu.”   Yukarıda sözü edilen kişi kimdir?
2) Seyd-Ali, Bekir’in hasta olan ineğini nasıl kurtarıyor?
3) “Battal’ın Enver, Molla İrecep, Çilingirler, Parmaksızlar hep alışverişe gidiyorlar. Demete başlamadan sen de gitsen olmaz mı?”   Köylülerin Bekir’le birlikte alışverişe gittiği en yakın ilçenin adı nedir?
4) Bekir’in Macik beklentisi nedir?
5) “Kazılan tepenin Kuşkaya’ya benzemesi biraz canını sıkıyordu, ama bu acıyı da tez unuttu. Çünkü Kuşkaya’nın yarısından fazlası taştı; taşa öyle kolayca çapa kürek işlemezdi. Hem sonra İvan da: “Hoho deviremezler!” dememiş miydi?” Yukarıdaki paragrafa göre Bekir’in düşünceleriyle ilgili nasıl bir sonuca varabiliriz? 
6) “Topograflar tarlasını ölçerken Bekir’in aklına bir şey geldi. Birden elini dizine vurdu, ayağa kalktı : “Vay anasını, buldum! ” dedi, tekrar taşın üzerine oturdu. “Bunlar topograf değil, hepsi cambaz, sihirbaz bunlar. Vay anasını, bu zamana kadar kafa patlattım, birden bulamadım, sihirbaz bunlar!” Yukarıdaki paragraftan hareketle Bekir hakkında ne söyleyebiliriz? 
7) Romanın çeşitli yerlerinde geçen “kestirme” sözcüğüyle ne anlatılmak istenmektedir?
8) Sürgün başladığında Ayşe ne yapar?
9) “Kapılara iyi bak. Kilitsiz kapı varsa..... -Ho , ho ! Baktım . -Ee , hangi kapı kilitsiz ? -Hepsi kilitsiz . Tavuk kümesi kilitsiz , ahır kilitsiz . -Kilitsiz haa ! Fena adam . -Ho , ho ! Çok fena adam . -Ama hayvan çalayım deme haa ! -Neden baba ? -Hayvan belalıdır ; para ise tertemiz , sokarsın cebe.....” Bu metinden yola çıkarak İvan ve babasının Bekir’in evine geliş sebebi ne olabilir?
10) “Bir tarafta çoban Seyd-Ali, bir tarafta babası; Ayşe ikisi arasında karanlıklar, kederler içinde kalmıştı.”   Ayşe’yi bu şekilde düşünmeye sevk eden olay nedir?
11) Bekir kızının yaşını bildiği hâlde bunu niçin kendisinden bile saklar?
12) Yalta komiseri Yegorof’un, İvan’ı taş taşıyacak köylülerin başına, amele başı yapmasının sebebi ne olabilir?  
13) Ermeni gazeteci doktor olduğunu Çilingirden niçin saklar?
14) “On beş sene evvelisi oğlan olsun diye can atardım; sonunda ne oldu, kız oldu. Kabahat kimde? Ne bende, ne de Esma’da. Allah’ın isteği kız imiş, kız çıktı. Eh, ne çare!” Bekir’e ait olan bu düşüncelerin temel sebebi nedir? 
15) "Hanın dışı da içi gibiydi. Çok geniş ve iki katlıydı. İlk katı sıvasız, aslındaki kirliliği kötü hava nedeniyle daha da artmış, kararmış olan koyu kırmızı tuğladan yapılmıştı. Üst kat öteden beri süregelen bir gelenekle sarıya boyanmıştı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
16) “-Bekir amca! Niyazi’yi aftanabil tepti.” Bu cümleyle çocukların asıl anlatmak istediği nedir?
17) “Kızın, Topuzluçeşme başında milletin gözü önünde oğlanla konuşmuş. Sen gizli konuşanlardan kork, herkesin önünde konuşanlardan değil! Ayıp bunun neresinde, söyle bakayım?” Altı çizili olan cümleden hareketle eserin yazıldığı dönemin sosyal yaşamı ile ilgili neler söylenebilir?
18) Esma, kocası öldükten sonra Seyd-Ali’nin evinde kalırken kenar odaya çekildi, kapıyı kapadı, ince dudaklarını kanatırcasına ısırarak yanıp yakılmaya başladı.” Esma’yı böyle davranmaya iten sebep nedir?
19) Çilingir hangi atını satmak istiyor?
20) Enver’e  “Burası Değirmen köy değil, şeytan köy galiba!” dedirten olay nedir?
21) İvan, köylere yerleştirilmek üzere Rusya’dan  gemilerle getirilen insanların arasına niçin karışıyor?
22) Bozuk hava bir hafta devam etti. Renksiz gök alçalmış, dağlar sislere bürünmüştü. Deniz de sonsuz uykulara yatmış gibi fırtınasız ve sakindi. Köyde yaşayan herkes evinde bir şeylerle meşgul olmaya çalışıyordu.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
23) “Karşısında çoban Seyd-Ali’nin en küçük oğlu, Remzi’nin kardeşi Sabri duruyordu. Yaşı on beşi aşmıyordu ama vücudu bir meşe kütüğü gibi sağlam, göğsü ve omuzları bir kasap ya da demirci tezgâhı gibi geniş, kalın ve sertti.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
24) Çobanın yılan öldürdüğü zaman yağmur yağacağını düşünmesi o dönemle ilgili neyi anlatır?
25) “Bekir, eviyle konuşmaya devam ediyordu: “-Öyleyse Ayşe’yi kocaya ver. Ayşe çocuklar doğursun; torunların doldursunlar beni!” Yukarıdaki parçada yazar hangi söz sanatını kullanmıştır?