1) Yalta komiseri Yegorof’un, İvan’ı taş taşıyacak köylülerin başına, amele başı yapmasının sebebi ne olabilir?  
2) “Fiyatını sordum, öyle bir fiyat söyledi ki herif, yere yıkılayazdım.” Altı çizili sözcüğün kelime anlamı nedir?
3) “İvan hâlâ arabadaydı, küçük soğuk gözleriyle Bekir’i süzüyordu. İvan’ın arabada oturup sessizce bakmasına içerleyen Bekir’in gözleri ateş saçıyordu.” İvan hangi sözüyle Bekir’i sinirlendirir?
4) “Korkmayan, yüksekten bakan, genç mağrur, eski bir Tatar’dı.Yirmi yaşında babasız kalmıştı.Yirmi beşinde Zemine ile evlenmişti” Paragrafta tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Ayşe, Macik’i otlatması için Remzi’ye götürdüğünde bu ilk görüşmeden sonra, Remzi’yle ilgili neler düşünür?
6) İvan ile Kala Mala yıkanır temizlenirlerdi. En mühim mesele evin neresinde yatacaklarıydı. Çünkü ne de olsa Müslüman değildiler. Bekir’le aynı çatı altında yatarlarsa gâvur nefesleri Müslüman nefeslerine karışır, ola ki Molla Receb’in söylediği cinler mezarlıklardan çıkar, memleketlilerinin Bekir’in evinde uyuduklarını anlayarak, evin etrafında toplanırlardı. Belki de evine girerler, Ayşe’ye, karısına, kendisine sataşırlardı .”   Molla Receb’in köylüler üzerindeki etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7) Selim, köyü Ruslar bastığı için Ayşe’nin çocuğunu nereye götürmeyi düşünüyor?
8) İvan, köylere yerleştirilmek üzere Rusya’dan  gemilerle getirilen insanların arasına niçin karışıyor?
9) “Kibar, vermekle ün alır.” Çilingir atını Bekir’e satmak istediği zaman söylediği bu sözle ne anlatılmak istemiştir?
10) “Çilingir, Bekir’in kulağına eğildi, fısıldadı: Enver, iki Rus yakaladı, silahlarını aldı, silahlarla kafalarını yardı. Yok canım ? Evet , Allah şahit.Ruslara ne oldu , bilmiyoruz ama Enver evine iki tüfek götürdü.” Yukarıdaki paragrafa göre Enver’in Rusların tüfeğini almasının sebebi ne olabilir?  
11) Yazar, Macik öldükten sonra Bekir’in yaşadığı acıyı neye benzetiyor?
12) Ayşe’nin, Remzi’yle evlenmekte acele etmesinin sebebi ne olabilir?
13) Çoban Seyd-Ali de padişah torunuydu sanki! Hindi gibi kabarıp durmuş, hal hatır sormadan, Bekir’in yüzüne bakmadan çıkıp gitmişti.” Bekir’le Seyd-Ali’nin barışmaları nasıl olmuştur? 
14) Esma’nın, İvan ile Kala Mala’yı ahırdan eve alış sebebi ne olabilir ?  
15) “Toprak onları kırıp eziyor, onlara bin bir türlü meşakkatler çektiriyor, onları öldürüyor ama onlar gene de her şeyden çok, kendilerinden çok toprağı seviyorlardı.” Yazar, Bekir’e ait olan bu sözlerle okuyucuya neyi hissettirmeye çalışıyor?
16) Niyazi’yi gömdükten sonra Enver neyi hatırlayarak üzüntüsünü hafifletiyor?
17) Bekir Hangi olay üzerine kilit almayı düşünüyor?
18) “Esma’yı sofada bırakıp çıkarken, karısının bostanı sulamak niyetinde olmadığını hatırlamıştı. Macik’le Ayşe’yi beklerken bostan sulayamazdı ya! Herhalde başka bir şey vardı, ama neydi ?” Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki bakış açılarından hangisi kullanılmıştır? 
19) Ayşe’yle Macik eve gelmeyince Bekir ile Esma’nın aklına ilk olarak ne geliyor?
20) “Bekir’in karşısında orta boylu, kirli şapkalı, hemen iki haftadır tıraş olmamış fakat bıyıklarını özenerek, kibrit gibi incecik burmuş Yorgi vardı.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
21) Enver, Balalaykacı Rus’u niçin öldüresiye döver?
22) Tatarların Türk olmasına rağmen çayı hiç kullanmamaları, sürekli kahve içmeleri neyi gösterir?
23) Bekir ile Seyd-Ali Yalta’nın neresinde karşılaşıyor?
24) Ayşe, Seyd-Ali’nin evine yerleştikten sonra en çok neyi istiyor?
25) “ Uzak tarlalar boşalıyor, esmer gölgelere bürünüyor, köy ise gittikçe canlanıyordu. Dağlarda hayvanlar inliyor, keçiler meliyor, inekler kestirmelerin önünde duruyor…” Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?