1) Bekir öldükten sonra evi köye ve Kuşkaya’ya niçin küsüyor?
2) “Yaşasa bile bu yurdun güzelliği Ruslarla on para etmez. Vallahi, billahi etmez!” Bekir’in köye Rusların gelmesinden sonra söylediği bu sözleriyle asıl anlatmak istediği nedir?
3) Molla İreceb’in koyunları çalındığında Enver köydekilere neyi tavsiye ediyor?
4) “Topograflar tarlasını ölçerken Bekir’in aklına bir şey geldi. Birden elini dizine vurdu, ayağa kalktı : “Vay anasını, buldum! ” dedi, tekrar taşın üzerine oturdu. “Bunlar topograf değil, hepsi cambaz, sihirbaz bunlar. Vay anasını, bu zamana kadar kafa patlattım, birden bulamadım, sihirbaz bunlar!” Yukarıdaki paragraftan hareketle Bekir hakkında ne söyleyebiliriz? 
5) Bekir yağı pahalıya aldığı için üzülürken neyi hatırlayarak seviniyor?
6) “Sofada olsa bile evin erkeği dururken meseleyi kadının halletmesi doğru olmazdı ki! Bu cümleden hareketle dönemin hangi özelliğinden söz edebiliriz?
7) Selim, Rusların yol yapımı için başka köyden araba aldığını köylüye haber verince onun sözlerine inanmayıp arabasıyla Rusların yanına kadar giden kimdir?
8) “Bekir, duman! Yine gidip komşuya yalvaracaksın. Evde bir karı var, bir kız; ikisi de hamarat ama gene de komşusuz başa çıkamayacaksın. Komşu, komşunun .....................muhtaçtır, derler.” Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 
9) Bekir Ağa, tarlada tek başına tütünleri işlerken içinden neler geçirir?
10) Ayşe, Macik’i çobana götürürken Remzi’yle karşılaştığında niçin utanır?
11) “...sen beni İstanbul güzeli mi sandın? ...kendin de Sabancı oğlu Sabancı değil misin?...” Yazar bu ifadeleri kullanmakla neyi amaçlamıştır?
12) Ermeni doktor Tatarları kime benzetiyor?
13) Enver’e  “Burası Değirmen köy değil, şeytan köy galiba!” dedirten olay nedir?
14) “ Tanrım! Sen bize Enver gibi kocalar ver! Bu yurda, bu millete Enver gibi sağlam, kuvvetli, korkmaz, yılmaz çocuklar doğuralım.” Yukarıdaki duayı yapan roman kahraman kimdir? 
15) Bekir, Ayşe’yi çoban Seyd-Ali’nin oğluna ne zaman veriyor?
16) “Kırım’da Tatarların çoğalmasını, Tatar kadınlarının her yıl doğurmalarını on yılda, Kırım’da en azından on milyon Tatar olmasını candan arzuladı.”   Çıfıt Levi’nin böyle bir şey istemesinin sebebi nedir?
17) Yazarın, Ayşe’nin verilişine ve düğününe yer vermemesinin nedeni ne olabilir?
18) Macik neyin adıdır?
19) Bekir Ağa’nın almış olduğu ikinci atın ismi nedir?
20) “Yaşı altmışa yaklaşmış, pek zengin olmasa da namuslu, evine, ailesine bağlı bir adamdı... Çok konuşmazdı, konuşunca da doğruyu söylerdi. Lâfı uzatmaz çünkü doğru söz yemin istemezdi. Oğlu Remzi de babası gibi doğru ve dürüsttü.” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
21) Enver, Balalaykacı Rus’u niçin öldüresiye döver?
22) Ermeni, Vasil Dimitroviç’e ne söyler?
23) Tatarların Türk olmasına rağmen çayı hiç kullanmamaları, sürekli kahve içmeleri neyi gösterir?
24) “Bu toprak, senelerden beri Nikola’nın boğazında bir kemik gibi durdu. Senelerden beri yutkundu, yutamadı. Ama biz böyle sırtüstü yatıp da “ Belayı da Allah verir, bereketi de! ” dersek, yalnız göğe bakar da hiçbir şey yapmazsak, Kominizmanın Nikola’sı gelecek, bu toprağı yutacaktır.” Enver’in bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
25) Ermeni doktor ailesini Tatarların yanına getirmeyi niçin istemez?