1) Nozdryev'in, konuklarını evine davet etmesi, çiftliğini gezdirmesi ve yemek ikram etmesinin asıl sebebi nedir?
2) Aşağıdaki mekânlardan hangisi Çiçikov açısından olumlu bir yer değildir?
3) "Bu konuda da yargı konusunda da bilgisi olduğunu gösteriyordu. Bilardo oyunundan mı? Bu konuda da pot kırmıyor. " Altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"
4) "Sözün kısası bir anda herkes bunu kendi üzerine alıverir. İşte bütün bunlara engel olmak için konuğun gelmiş olduğu bayana öyle bir ad vereceğim ki -bu ad bütün kentlilerce oybirliğiyle verilmiştir- kimse alınmayacak." Yazar, Bayan Karaboçka'nın evine geldiği kişiye nasıl bir isim verir?"
5) "Biraz sonra bütün bu gürültüler kesildi, han derin bir uykuya daldı." cümlesinde altı çizili sözcüklerde hangi anlam olayı vardır?
6) "Biri ötekine: -Şuna bak! Ne tekerlekler! Sence bu tekerleklerle Moskova'ya gidilebilir mi, gidilemez mi? Ne dersin? diye sordu. Öteki: -Gidilebilir, dedi ve ekledi: Ama … kadar gidilemez bence." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
7) "Murazov'un yüreğini titreten bir sesle Çiçikov: -Hayır, geç, çok geç! diye inledi. Bunun böyle olmadığını, böyle yürüyemeyeceğini, doğru yola dönmem gerektiğini ben de biliyorum ama yapamam artık!" Çiçikov, Murazov'un isteğini kabul etmemesinin gerekçesi olarak ona ne söyler?"
8) "Nozdryev daha sonra konuklarına bağlı bir kurt yavrusunu gösterdi. -Bakın bu kurt yavrusudur, dedi. Ben onu özellikle çiğ etle besliyorum." Nozdryev'un, yavru kurdu çiğ etle beslemesinin sebebi nedir?"
9) "Ertesi gün her şey umduğundan da iyi yürüdü. Kostanjogla faizsiz ve hatta kefilsiz on bin ruble vermeyi kabul etti. Basit bir imzalı kâğıt yeterdi; hem çiftlik sahibi olmak isteyenlere yardım etmesini de sevdiğini söyledi. Bu iyilik yetmezmiş gibi..." Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
10) "Dünyada herkes kendi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Bir atasözü vardır. Kişi ne yaparsa kendine yapar." Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından altı çizili sözle aynı doğrultuda değildir?"
11) Çiçikov, hapisten kimin yardımıyla kurtulmuştur?
12) Ölü canlar fikri Çiçikov'un aklına ne zaman gelmiştir?
13) "Bir zamanlar yalnız tutumlu bir çiftlik sahibiydi o; cimri değidi. Karısı, sülalesi vardı; komşuları yemeğe, konuşmaya, ondan çiftlik yönetimi ve tutumluluk hakkında bilgi öğrenmeye gelirdi. Her şeyi düzenli ve canlıydı." Paragrafta kendisinden söz edilen Plyuşkin'da olumsuz yönde bir değişimin olmasının sebebi nedir?"
14) "Fakat bu sırada hiç de güzel olmayan hücresinin tek kanatlı kapısı açıldı; içeri rahata, zevke düşkün, bir arşın genişliğinde omuzları, kocaman ayakları bulunan, iyi bir arkadaş, arkadaşlarının da söylediklerine göre şeytanın biri olan memur Samosvistov girdi." Somosvistov, Çiçikov'un hücresine niçin gelir?"
15) "Ertesi günün tamamını ziyaretlere ayırdı. Kentin tüm ileri gelenlerini ziyaret etti. Önce kendisi gibi ne pek şişman ne zayıf sayılamayacak valiye gitti, saygılarını sundu." Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
16) "Çiçikov daha sora vali yardımcısına gitti. Bunu savcı, mahkeme başkanı, polis müdürü, kesenekçi, devlet fabrikaları müdürü izledi." Yukarıdaki paragrafta geçen 'kesenekçi' ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?"
17) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biridir?
18) "Avlunun ortasında iki ulu ıhlamur ağacı vardı ve hemen hemen tüm avlunun yarısını gölgeleri altına almışlardı. Dibine birkaç ağaç sedir yapılmıştı. Renkli leylaklarla akdikenlerin çiçekleri ve yaprakları altına gizlenmiş bahçeyle avlu gerdanlık takmış gibiydi." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
19) "Çiçikov bu bolluk karşısında gülümsedi. Listeyi cebine sokarken Plyuşkin'e bu satış işlemini bir an önce bitirebilmeleri için kente gitmeleri gerektiğini söyledi. -Kente mi? Ama nasıl olur?" Plyuşkin, kente niçin gitmek istemez?"
20) "Çiçikov kendi kendine: -Ne olacak sanki? Nozdryev'e de gidivereyim. Sanki o ötekilerden daha mı kötü? Ne de olsa bir insan. Hem parasını da yitirmiş kumarda. Hem de her şeye hazır gözüküyor. Belki parasız bile koparabilirim, diye düşündü." Çiçikov'un parasız yapmayı düşündüğü konu nedir?"
21) "İşte o zaman köye çekilmenin, yalnızlığın tadı olur. Ama yazık ki hiç kimse yok...Geriye yapılabilecek tek şey kalıyor: ... okumak." Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) "Evet, evet, çok doğru söylüyorsunuz! dedi. O zaman dünya dolusu hazinen olsa ne değeri olur? Filozofun biri ne demiş: Dünya kadar paran olacağına konuşup anlaşabileceğin bir tek dostun olması daha iyidir." Yukarıdaki düşüncelere sahip birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?"
23) "Eğer uzaklaşamazsa can sıkıntısndan patlardı. Çok önemli bir konuda, can damarına basılan hemen herkesten duyulacak ateşli hatta kurumlu bir tek söz söylediği duyulmamıştır." Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?"
24) "Kentte herkes işte bu yolda türlü düşünceler atıyordu ortaya. Çokları Çiçikov'a duydukları saygıdan, sevgiden ötürü türlü öğütlerde bulunuyorlardı. Hatta yerleşecekleri yere değin konvoyun korunması için muhafız bile vermeyi önerdiler. Çiçikov bu öğütler için teşekkür etti, eğer gerekirse bu öğütlerden yararlanacağını söyledi.(...) Bütün bu söylenti ve öğütler Çiçikov'un ekmeğine bal sürmüştü." Yukarıdaki paragrafta dile getirilen söylenti ve öğütler, Çiçikov'un ekmeğine nasıl bal sürer?"
25) Tentetnikov ile Ulinka arasında başlayan duygusal yakınlığın bitmesinin sebebi nedir?