1) "Bütün bu işler bayan Manilov gibi iyi bir eğitim gören birisi için çok bayağı işlerdir." Paragrafta geçen 'bayağı' sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
2) "Ve Plyuşkin'in odun gibi sert yüzünde bir ışık parladı. Bu, bir duygu değil, soluk bir duygu pırıltısı idi. Denizde boğulmak üzere olan birinin birden su yüzüne çıkıvermesi gibi bir şeydi. Bunu gören kıyıda toplanan kalabalık sevinçle haykırır, sevinen kız ve erkek kardeşler başının ya da çırpınmaktan yorulmuş kolların yeniden gözükmesini bekleyerek denize ip atarlar." Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?"
3) "Bunlar aslında hikâyemizin baş kahramanları kadar önemli değil ikinci hatta üçüncü derecede kahramanlardır. Bunlar eserimizin temel zemberekleri değildir ama yine de okuyucularım bunlara eserin birkaç yerinde dokunurlar o kadar. Ama yazarınız her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar anlatmak isteyen, kendisi Rus olmasına rağmen bir Alman kadar tertipli olmaya özenen biridir." Paragraftaki düşüncelere sahip bir yazarın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?"
4) "Bu adamla çene yarıştırmak boş, diye düşündü. Daha sonra yüksek sesle canlıymış gibi gözüken ölmüş köylüleri satın almak ve bütün işlemleri bir an önce bitirmek istediğini söyledi. (...) -Öyleyse bunu yazıyla bildirin. Dilekçe işine dilekçe işleri bölümündeki memur bakar. Memur inceleyerek bana onaya getirir. Ben köy işleri kuruluna gönderirim, orada incelenir ve müdüre götürülür. Müdür, sekreterle konuşup bilgi alınca..." Çiçikov'dan, ölü canlar isteği için bu işleri yapmasını isteyen kimdir?"
5) "İnsanların gözünü tatlı bir sisle örtmesini ve hayatın acı yönlerini gizleyip tatlı yönlerini, güzel örneklerle göstermesini ve insanları övmesini çok iyi bilir." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı kullanılmıştır?"
6) "Eğer Çiçikov'un aklına ikidebir 'çocuklarım ne der?' sorusu takılmasa belki de zengin olma tutkusuna da bu denli bağlanmaz, uğraşmazdı." Bu cümleden hareketle Çiçikov'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
7) Çiçikov'un romandaki diğer adı nedir?
8) Gogol, doğduğu şehirden Petersburg'a niçin gelmiştir?
9) Romanda yazar; eleştirel bir gözle çizilmiş toprak sahipleri, devlet memurları ve yapıtın başkahramanı, tüccar Çiçikov'un karşısına, çalışkan ve özgürlük timsali olarak neyi koymaktadır?
10) "Dostlarla bir arada yaşamanın hoş yanlarını düşünüyordu. Bir dostla ırmak kıyısında oturduklarını kuruyor, bu ırmağa bir köprü yaptırıyor, sonra koskoca bir konak yükseltiyordu. Öyle yüksek ki konağın kulelerinden Moskova bile görülebiliyor. Orada akşamları açık havada çay içiyorlar, tatlı tatlı konuşmaya dalıyorlar. Sonra Çiçikov'la birlikte güzel bir kupa arabasına binip bir toplantıya gidiyorlar." Paragraftaki düşünceler kime aittir?"
11) "Kahramanımız Rus geleneğine uyarak haç çıkarmış, kolları sıvamıştı. Yerleşecek bir yer arama gibi türlü nedenler ileri sürerek ülkemizin türlü yerlerini - özellikle ürünün kötü olduğu, salgın hastalıkların kol gezdiği yerleri- dolaşıyordu." Çiçikov, salgın hastalıkların olduğu yerleri niçin gezmektedir?"
12) " -Kazançlı değil ama en namuslu. Toprağı alın teriyle süreceksin denir. Buna kim karşı gelebilir? Yüzyıllarca denenmiştir ki çiftçiler iyi ahlaklı, temiz, yüksek, soylu kişilerdir. Başka iş yapmayın, yalnız toprağı çalıştırın demiyorum! Fabrikalar olmalı ama tarım ürünlerini işlemeli, insana yararlı fabrikalar kurulmalı. İnsanları rahat yaşamaya alıştıran şeyler yapan fabrikalar değil!" Paragraftaki sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?"
13) "Bu, yolda bulduğu koca bir kütüğü sürükleyerek yorulmak nedir bilmeyen bir karınca gibi evine götüren bir köylüydü." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
14) "Vali onun çok iyi niyetli olduğunu, savcı tam iş adamı, jandarma albay bilgili, mahkeme başkanı bilgili ve saygıdeğer, polis müdürü saygıdeğer ve sevimli, polis müdürünün karısı sevimli, çok ince olduğunu belirttiler." Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir?"
15) "Çiçikov kendi kendine: -Ne olacak sanki? Nozdryev'e de gidivereyim. Sanki o ötekilerden daha mı kötü? Ne de olsa bir insan. Hem parasını da yitirmiş kumarda. Hem de her şeye hazır gözüküyor. Belki parasız bile koparabilirim, diye düşündü." Çiçikov'un parasız yapmayı düşündüğü konu nedir?"
16) " İşte Manilov da bu tür insanlardan biriydi. Gösterişli bir insandı. Yüz çizgileri oldukça hoştu, buna hoş demektense çok tatlı demek yerinde olurdu. Duruş ve davranışlarından dostluğa değer veren, iyi karşılanmak isteyen bir adam olduğu hemen anlaşılıyordu." Yukarıdaki paragrafta kendisinden söz edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?"
17) Çiçikov'un, arabacısının ismi nedir?
18) "Erdemden mi? Hemen gözlerinden yaşlar boşanarak güzel fikirler ileri sürüyor." Paragrafta altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"
19) "Çok kötü bir durumda olduğunu kendi de anlayınca evine gitmek için izin istedi. Ama bunu tembelce ve isteksiz bir sesle söylemişti ki - ..., derler ya tam öyle." Paragrafta boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir?"
20) "Kısa bir şekerlemeden sonra su getirtti, yanaklarını diliyle şişirerek uzun süre iyice sabunladı yüzünü. Sonra garsonun omzundaki havluyu aldı, iki kez yüzüne, çevresine sıçrata sıçrata su vurdu, kulaklarından başlayarak yüzünü güzelce duruladı." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
21) "Ama kahramanımız artık orta yaşını bulmuş, oldukça ihtiyatlı, biraz da soğukça bir adamdı. Epeyce düşündü ama olumlu bir şekilde düşündü; düşünceleri anlaşılmaz, karışık şeyler değildi. Biraz da yepyeni şeylerdi fikirleri." Paragraftan hareketle sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdaki niteliklerden hangisi söylenemez?"
22) "Arabacı Selifan'a sabah erkenden atları, hani şu bizim bildiğimiz arabaya koşması, uşak Petruşka'ya da handa kalıp odadaki eşyalara göz kulak olması emredildi." Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
23) "…çevresini iyice tanıyabilmek için dört bir yanını iyice inceledi, sonra da dosdoğru kaldığı hana yollandı." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
24) "Bilinmeyen bir dehlizden çıkan açıklayamadığı tuhaf duygular sanki onda bir şeyler uyandırmak istiyordu." Altı çizili sözle ilgili anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?"
25) "Bizim beyefendi bir haftadan fazla bir süredir kentteydi, gece toplantılarına, öğle davetlerine gidiyor, böylece tam anlamıyla..." Paragrafın sonuna "hoş vakit geçirmek, eğlenmek" anlamına gelen hangi deyim getirilmelidir?"