1) "Çiçikov: 'Ne zamandır hâlâ gözetliyor! diye homurdandı dişlerinin arasından ve Selifan'a arabayı köylülerin kulübelerinin arkasından dolaştırmasına buyurdu. Böylece beyin evinden arabanın görünmemesini istiyordu. Çünkü … gidecekti. Sobakeviç'in söylediğine bakılırsa adamları sinek gibi ölüyormuş." Romana göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
2) "Güçlüklü soluk alıyor, elini kalbine koyduğunda kalbinin kafesteki bir bıldırcın gibi yerinde duramadığını, dışarı fırlamak istediğini hissediyordu." Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?"
3) Çiçikov, Nozdryev ve adamları tarafından dövülmekten kimin sayesinde kurtulur?
4) "Masanın başına geçti, mum getirtti, afişi cebinden çıkardı…" cümlesinde 'baş' sözcüğü hangi anlam ilişkisiyle nitelendirilebilir?
5) "Ertesi günün tamamını ziyaretlere ayırdı. Kentin tüm ileri gelenlerini ziyaret etti. Önce kendisi gibi ne pek şişman ne zayıf sayılamayacak valiye gitti, saygılarını sundu. Vali boynunda … nişanı taşıyordu hatta kentte, yakında bir nişanın yıldızını daha alacağı söylentisi dolaşıyordu." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
6) "Dünya tuhaflıklarla dolu. Neşeli şeylerin altında hüzün yatar; hele üzerinde çok durup incelersen insanı Tanrı bilir nerelere sürükler. Biraz fazla ileri gidilirse bu araştırmada insanın aklına türlü sorular gelir." Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözlerle anlam bakımından aynı doğrultudadır?"
7) "Sonunda uğursuz kapı açıldı. Çantalar, dolaplar, kitaplarla dolu odada öfkeden deliye dönmüş Prens'i gördü. Çiçikov 'felaket, felaket!' dedi. 'Parçalayacak beni. Kurdun kuzuya yaptığı gibi.' Prens'in dudakları öfkeyle titriyordu: -Size acıdım, kentte kalmanıza göz yumdum hem de hapiste olmanız gerektiği hâlde! Ama siz bundan yararlanarak yeni alçaklıklar düzenlediniz! Hiçbir insan bu kadar yüzsüz olamaz!" Çiçikov'un suçu nedir?"
8) "Hatta bir masanın üzerinde kırık iskemle, yanında durmuş bir saat, -saatin sarkacı döşemeleri baştan başa yıkamak istemişler de eşyaları geçici olarak bu odaya toplamışlar gibiydi. Hatta bir masanın üzerinde kırık iskemle, yanında durmuş bir saat- saatin yanında duvara dayalı, içinde eski gümüş eşyalar, küçük sürahiler, Çin porselenleri bulunan bir dolap duruyordu." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
9) "Çok kötü bir durumda olduğunu kendi de anlayınca evine gitmek için izin istedi. Ama bunu tembelce ve isteksiz bir sesle söylemişti ki - ..., derler ya tam öyle." Paragrafta boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir?"
10) "Yemekten kalktılar. Manilov keyifle elini konuğunun omzuna koydu ve onu konuk odasına götürmek istedi. Ama konuğu oldukça ciddi, önemli bir iş konuşmak istediğini söyleyince Manilov: -Öyleyse çalışma odama geçelim, lütfen." Çiçikov'un, Manilov'la konuşmak istediği konu nedir?"
11) "Her davranışıyla hoş kadın devam etti: -Ölü canlar… Konuk bayan heyecanla kesti: -Evet, evet! -Ölü canlar… -Allah aşkına söyleyin! -Bu bence asıl işi örtmek için uydurulmuş bir şey. Asıl amacı…" Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
12) Aşağıdakilerden hangisi Sobakeviç'in tam adıdır?
13) "Arabacı Selifan'a sabah erkenden atları, hani şu bizim bildiğimiz arabaya koşması, uşak Petruşka'ya da handa kalıp odadaki eşyalara göz kulak olması emredildi." Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
14) "Nozdryev bu dünyadan daha uzun süre kaybolmayacaktır. O her yerde aramızdadır. Ama belki değişik giysiler içinde!" Böyle düşünen birinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?"
15) "Bir sabah, erken saatlerde -N. Kentinde her zamanki ziyaret saatlerinden çok erken- çatı katlı, mavi sütunlu, turuncu renkli ahşap bir evin kapısından, sırtında damalı bir manto, yanında küçük yakalı bir kaput ve parlak kumaştan sırma şeritli bir şapka giymiş uşağı bulunan bir kadın çıktı." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
16) "Enişte çevresine bakınıyor ve başını sallamaktan başka bir şey yapmıyordu. Nozdryev konuklara … hançerlerini göstermeye başlamıştı." Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
17) "Çiçikov yemek salonuna geçerlerken bir kez daha baktı ona: Ayı! Tam bir ayıydı! Adını da ne güzel koymuşlardı: Mihail Semyonoviç diye." Çiçikov'un, 'Sobakeviç' in adıyla görünüşü arasındaki ilişkiyi ilginç bulmasının sebebi nedir?"
18) "Benim ekmeğime yağ sürecek olan böyle bir durumda kimsenin böyle bir şeye inanmaması. Doğrusu topraksız köylü ne alınır ne de ipotek edilir." Paragraftaki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
19) "İşte Çiçikov'un karşısındaki (Plyuşkin) böyle bir çiftlik sahibiydi. Ama şunu belirtmek yerinde olur ki Rusya'da böyle tiplere pek az rastlanır. Çünkü biz de insanlar yaşama koşullarını kısmak yerine genişletmek eğilimindedirler. Hem bu ihtiyarın bu denli şaşırtıcı özelliklere sahip olmasının bir nedeni de..." Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
20) "Manilovka'yı aramak için sürdüler arabayı. İki verst kadar gidince dar bir yol sapağına vardılar. İki, üç, dört verst kadar daha gittikleri hâlde iki katlı taş yapı hâlâ görünürlerde yoktu. Çiçikov birden gerçeği hatırladı." Çiçikov'un hatırladığı gerçek nedir?"
21) "Biri ötekine: -Şuna bak! Ne tekerlekler! Sence bu tekerleklerle Moskova'ya gidilebilir mi, gidilemez mi? Ne dersin? diye sordu. Öteki: -Gidilebilir, dedi ve ekledi: Ama … kadar gidilemez bence." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) "...ölümünden sonra Gogol’un popülaritesi daha da artar. Bu ilgi Gogol’da bir öncülük hissi yaratır ve kendine toplumu değiştirmek, insanlara yol göstermek gibi misyonlar edinir. Bu dönemde eski yaratıcılığını kaybettiği söylenebilir. Dine karşı ilgisi artar ve daha önce eleştirdiği kiliseyi dahi övmeye başlar. Paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
23) "Olayları daha derinlemesine incelediğinde bütün bunların kendi yüzünden çıktığını anlayınca daha da üzülüyordu." Paragraftaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "Çiçikov daha sora vali yardımcısına gitti. Bunu savcı, mahkeme başkanı, polis müdürü, kesenekçi, devlet fabrikaları müdürü izledi." Yukarıdaki paragrafta geçen 'kesenekçi' ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?"
25) "Erdemden mi? Hemen gözlerinden yaşlar boşanarak güzel fikirler ileri sürüyor." Paragrafta altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"