1) "Manilovka köyü dış görünüşte oldukça çekiciydi. Bey'in evi her yana açık, her yandan rüzgâr alabilen, kısa kısa çimenlerle bezenmiş bir tepede tek başına duruyordu. (…) İki kayının altında düz yeşil kubbeli, ağaç direkler üzerine oturtulmuş bir çardak ve çardağın üstünde de ... yazılı bir tabela görünüyordu." Romana göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
2) "Yemekten kalktılar. Manilov keyifle elini konuğunun omzuna koydu ve onu konuk odasına götürmek istedi. Ama konuğu oldukça ciddi, önemli bir iş konuşmak istediğini söyleyince Manilov: -Öyleyse çalışma odama geçelim, lütfen." Çiçikov'un, Manilov'la konuşmak istediği konu nedir?"
3) "Bizim beyefendi, içinde üçgen biçimli yeşil dayanaklarla tutturulmuş bodur ağaçlar bulunan şehir bahçesine şöyle bir göz attı." Yukarıdaki paragrafta 'bizim beyefendi' sözüyle kastedilen kimdir?"
4) Çiçikov, kentte ilk kimin çiftliğine gider?
5) "Onu cansız, tutkusuz bir insan olarak da gösterebilirdim. Ama o zaman okuyucular yapıtı sıkıntısız, üzüntüsüz; sıradan bir roman olarak okuduktan sonra Rusya'dan sıkıntı gideren ulusal bir oyun olan iskambil masasının başına geçerlerdi. Evet, değerli, sevgili okuyucularım; o zaman insanlığın acılarını, yoksunluklarını göremeyecektiniz." Romandan alınan yukarıdaki bölümden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?"
6) "Bu gibi insanlar ilimden birkaç sözcük öğrendi mi her şeyi biliyoruz sanırlar. Hele yüksek bir yere de geçtiler mi, bu işten gerçekten anlayanlar yandılar. Hemen 'Ben her şeyi bilirim.' derler. Birçok kişiyi süründürecek bilgiççe kararlar alırlar. Ah, ya herkes böyle olsaydı!" Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılamaz?"
7) "Siz de görünüşe çok önem veriyorsunuz, dedi. Bakın manzara seçeyim derken yiyecek ekmek bulamazsınız sonra. Önce yararlılık önemli; güzellik değil." diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
8) "Bizim beyefendi bir haftadan fazla bir süredir kentteydi, gece toplantılarına, öğle davetlerine gidiyor, böylece tam anlamıyla gününü gün ediyordu. Sonunda kentin dışında ziyaretlerde bulunmayı kararlaştırdı; özellikle söz verdiği çiftlik sahipleri …" Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
9) "Bu salonların nasıl bir yer olduğunu yolculuk yapan herkes bilir: Duvarları hep yağlıboyalıydı. Tavanları ve üst kısımları soba dumanıyla islenmiş, alt kısımları ise yolcuların, gelip geçici müşterilerin, özellikle pazara gelip çay içmek için altı yedi kişilik gruplar hâlinde uğrayan tüccarların sırtlarından aşınıp kirlenmişti." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
10) "Çiçikov daha sora vali yardımcısına gitti. Bunu savcı, mahkeme başkanı, polis müdürü, kesenekçi, devlet fabrikaları müdürü izledi." Yukarıdaki paragrafta geçen 'kesenekçi' ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?"
11) "Toprak seviyesi o denli alçaktı ki birçok yerde ayaklarının altında su çıkıyordu. İlkin ... yürüyorlardı ama sonra başa çıkamayacaklarını anlayınca rastgele basmaya başladılar." Paragrafta boş bırakılan yere 'ölçülü davranma" anlamında aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?"
12) "Hatta üç aydan fazla bir zamandır kent için yiyecek kadar önemli olan dedikodu yapılmıyordu. Kentte iki karşıt fikir çıktı ortaya ve bu nedenle de iki grup kuruluverdi: Erkekler ve kadınlar grubu." Kentte oluşan bu iki grup neyi tartışmaktadır?"
13) "Sözün kısası ev sahibini sıkmıyordu. Tentenikov kendi kendine şöyle diyordu: 'İlk kez kendisiyle yaşanabilecek bir adam görüyorum. Bu bizde az bulunan bir yetenektir. Aramızda pek çok akıllı, iyi öğrenim görmüş insan vardır ama böyle hep sakin karakterli, hiç tartışmadan birlikte yüz yıl yaşanabilecek insanların aramızda pek bol olduğunu sanmıyorum. Böylesini ilk kez görüyorum." Tentetnikov, bu sözleri kimin için söylemektedir?"
14) Çiçikov, yaşlı amcasının, miras bırakabilmesi için kendisinin tutumlu olduğunu görmek istediğini ve üç yüz can bulması gerektiğini kime söyler?
15) "Rus serserilerinin bildiği sokağa saptığı saatlerde kahramanımızın durumunu daha da kötüleştirecek bir olay daha hazırlanıyordu kentin öteki ucunda. (…) Arabadan inen hanım, kolej kâtibinin karısı, çiftlik sahibesi Karaboçka'dan başkası değildi." Paragrafta bahsedilen kötü olay nedir?"
16) "İşte insanın bereketli kaynaktan fışkıran zekâsı bu gibi durumlarda derin bir uykuya dalmış gitmiştir." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
17) "Atlar da Nozdryev hakkında iyi bir şeyler düşünmüyorlardı anlaşılan." cümlesindeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
18) "İşte N. Kentinin hanımları için ince eleyip sık dokumadan, ilk ağızda, söylenebilecek özellikler bunlardı." Paragraftaki altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
19) "Bu iki yüz bin sözcüğü ona öyle çekici gelmişti ki kendini için için yemeye başladı." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
20) "Bu gencin kafasında neler yoktur, neler düşünmez ki? Göklerde uçar, Şiller'e konuk olur. Ama bu korkunç sözleri şimşek gibi duyuverince birden bire kendini yerde, kuru ot pazarında ya da bir meyhanenin önünde buluverir ve her zamanki yaşantısına döner." Paragrafla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?"
21) Aşağıdakilerden hangisi Gogol'un, eserlerinin hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilmesini ve dünya çapında ün kazanmasını sağlayan özelliklerden biri değildir?
22) "Tavanları ve üst kısımları soba dumanıyla islenmiş, alt kısımları ise yolcuların, gelip geçici müşterilerin, özellikle pazara gelip çay içmek için altı yedi kişilik gruplar hâlinde uğrayan tüccarların sırtlarında ... kirlenmişti." Boş bırakılan yere 'eskimek, yıpranmak' anlamında aşağıdaki sözcüklerden hangisi getilmelidir?"
23) Gogol, doğduğu şehirden Petersburg'a niçin gelmiştir?
24) "...yalnız pazar günleri yaptığı gibi -ki o gün de zaten pazardı - iyice tepeden tırnağa silindi, sinekkaydı bir tıraş oldu…" Altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
25) Çiçikov'la ilgili söylenti, dedikodu ve haberlere dayanamayarak kalp krizi geçiren ve ölen kahraman kimdir?