1) "...yakarışa benzeyen sözler çıktı, bu sözler daha çok korkuyla umutsuzluğun dile gelişiydi belki." cümlesinde altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2) Adaya gelen İngiliz gemisindeki korsanların ölüme terk ederek bırakıp gittikleri, Robinson Crusoe'nun da kurtardığı insanlar kimdir?
3)
"""Moskoflar ülkenin (kentin iki yüz mil batısında bulunan) bu kesimini bomboş, işe yaramaz bir durumda bırakarak çekilmişler; bunda özellikle buraların çok ıssız, savunulması için asker göndermeye elverişsiz yerler olmasının da payı varmış, çünkü gerçekte burası Moskova'dan iki bin mil uzaklıktaydı. Bundan sonra birçok büyük ırmak, birini ancak on altı günde aşabildiğimiz iki korkunç çöl geçtik, buralar yukarıda dediğim gibi... diye adlandırılıyordu.""
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"

4) "Kaçmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordum, türlü yollar geliyordu aklıma ama hiçbirinde en ufak bir yol bulunacak gibi değildi. (…) İki yıl sonra, kendiliğinden beliren garip bir fırsat, özgürlüğümü kazanmak için bir şeyler yapma düşüncesini gene kafamda uyandırdı."
Robinson Crusoe, tutsak edildiği adadan nasıl kaçmayı düşünmektedir?
5) Romanda kendisi hakkında bilgi verilen Çin Seddi'ni, Çinliler kimlerden korunmak için yapmıştır?
6) "Belki uluslarının, Fransız ulusunun birtakım özelliklerinin de bunda bir payı vardı. Çünkü Fransızların öteki uluslardan daha uçarı, daha tutkulu, daha oynak, ruhça ötekilerden daha taşkın oldukları bilinen bir şeydir."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
7) "Hiçbir bilge kişi ben kendime istediğim yaşama biçimini seçebilirim diye kendi yargı gücüyle sakın böbürlenmesin. İnsan, uzağı göremeyen bir yaratıktır, ancak kendisinden az öteyi görür. Tutkular insanın en iyi dostları olmadıkları gibi özel duygular da genellikle en kötü danışmanıdır."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
8) Robinson Cruose'nun ailesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
9) "...ateşlerini yaktıkları zaman parlasın da yakınındaki her şeyi havaya uçursun diye o ateş yaktıkları yerin altına bir çukur kazarak içine iki üç kilo barut koymayı düşündüm."  Yukarıdaki paragrafın başına 'bazı zaman, bazen' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) "Bu uzun yolculuğun yorgunluğunu çıkarmak, biraz da kendimi beslemek için bir hafta evde dinlendim; bu sürenin çoğunu artık eve alışmaya, benimle de iyice tanışıklık kurmaya başlayan papağanım … bir kafes yapmak gibi önemli bir işle geçirdim."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
11) "Doğada kötülüğü  hoş gösterebilecek hiçbir şey yoktur ama gene de kendi varlığımız için insan soydaşlarımızı öldürmemizi zorunlu kılan bu yaşamın acı bir şey olduğunu düşünüyordum, şimdi de aynı düşüncedeyim."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen düşünceyle aynı doğrultudadır?
12) "…burada insan yokluğundan sıkılıyorsam da yaşamımı tehlikeye sokacak kurtların, kaplanların, yırtıcı yaratıkların, beni ısıracak ağulu hayvanların, parçalayıp yiyecek vahşilerin bulunmadığını düşünürek durumla yetinmeyi iyice kafama yerleştirdim."
Yukarıdaki paragrafta geçen 'ağu' ne demektir?
13) "Sular yüksek olduğu için doğruca koya yönelerek kürek çektik, gözüme ilk ilişen adam, bir zamanlar ölümden kurtardığım İspanyol oldu." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14) "Bu yüzden büyük bir rahatsızlık duyuyor, nereye, nasıl, hangi limana gideceğimi bilmemekle birlikte kaçıp kurtulma özlemiyle yanıyordum. Başlangıçta  benden çok üzülen ortağım, beni böyle yıkılmış görünce avutmaya, yüreklendirmeye başladı; o kıyılardaki birçok limanı anlatarak Cochinchina kıyısına ya da Tonkin Limanı'na gitmek istediğini söyledi; oradan da bir zamanlar Portekizlilerin elinde olan, birçok Avrupalı ailenin bulunduğu, özellikle Çin'e giden misyoner papazların uğradığı ... gitmek istiyordu."
Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Önceki iki kişinin, kendilerini ağaçta görüp saldırmazlarsa geçip gitmelerine göz yummaya karar vermişler." cümlesinde geçen 'göz yummak' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
16) Robinson Crusoe, Cuma'ya bu ismi niçin vermiştir?
17) "Buralarda türlü yemişler gördüm; özellikle yerlerde birçok kavun, ağaçlarda da üzüm vardı. Asmalar gerçekten de ağaçlara tırmanmıştı, üzüm salkımları şimdi tam olgun bir durumda, iyice olgun, tatlıydı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?
18) Robinson Crusoe'nun düştüğü adanın yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biridir?
20) "Bu arada gerçekte hiç ummadığım bir iyilik gördüm, hem kendisini hem de bütün yüküyle gemisini başarıyla kurtardığım kaptan, gemisiyle adamlarını nasıl kurtardığımı mal sahiplerine uzun uzun anlatmıştı; mal sahipleri ilgili öbür iş adamlarıyla birlikte beni kendilerini görmeye çağırdılar."
Robinson Crusoe'yu çağıran bu iş adamları onunla ilgili ne yaparlar?
21) "Bu ayrılıştan aşağı yukarı dokuz ay sonra bizim üç azılının gene delilikleri tutmuş; bu da öbür azgınlıkları gibi bir hayli güçlüğe yol açmış, az kalsın bütün topluluk yok olacakmış. Anlaşılan bu üç ortak sürdürdükleri çetin yaşayıştan bıkmışlar, durumlarının düzeleceğine umutları da kalmamış."
Adadaki bu azılı korsanlar, daha sonra ne yapmaya karar verirler?
22) "Peki, sayın Portekizli ama bizim şimdi bu değil. Önemli olan, senin bizi Nankin'e götürüp götürmeyeceğin, sonra oradan da Pekin'e gidip gidemeyeceğimizdir, dedim. 'Evet' diye karşılık verdi, bunu kolayca yapabileceğini, az önce aynı yoldan oraya büyük bir Flemenk gemisinin de gitmiş olduğunu söyledi. Bu haber beni biraz sarstı. Bir Flemenk gemisi en korktuğumuz şeydi."
Robinson Crusoe ve arkadaşları Flemenk gemisinden niçin korkmaktadır?
23) "Bununla birlikte kendi kendimle birçok gizli tartışmadan, bu konuda olumlu olumsuz görüşlerin kafamda uzun süre çarpışmasından dolayı bir hayli bocaladıktan sonra, kurtulmak için duyduğum ateşli istek hepsinden baskın çıktı, ne olursa olsun, bir dengine getirip bu vahşilerden..."
 Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
24) "Ayı da hemen ağaca geldi, biz uzaktan bakıyorduk. Ayının ilk yaptığı iş, tüfeğin yanında durmak, tüfeği koklamak oldu ama olduğu yerde bıraktı. Sonra o canavar ağırlığıyla bir kedi gibi ağaca tırmandı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
25) "Gene de o yaşta, nasıl bir yol tutacağım, nasıl bir yaşayış seçeceğim konusunuda bir süre çekimser kaldım." cümlesinde geçen 'yol tutmak' deyimiyle anlamca özdeş olan hangisidir?