1) Robinson Crusoe'nun düştüğü adanın yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2) "Robinson Crusoe'nun böylesine sevilmesinin, yayımlanışından bu yana bunca okur kuşağını büyülemesinin bir ikinci nedeni, bu yapıtın, bireyciliğin ilk haklı yüceltilişi olmasıdır."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın son cümlesinin açıklayıcısı durumundadır?
3) Yeğeninin kaptan olduğu gemide yük sorumlusunun, Robinson Crusoe'yu gemiden atma girişimi nasıl sonuçlanmıştır?
4) "…öğleye doğru gün dönmeye başladıktan sonra batıdan gelen hafif bir esintiyi yüzümde duyar gibi oldum. Biraz sonra tatlı bir batı yeline dönüşen bu rüzgâr gönlüme su serpti."
Yukarıdaki paragrafta geçen 'gönlümü su serpmek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
5) "Bu yüzden büyük bir rahatsızlık duyuyor, nereye, nasıl, hangi limana gideceğimi bilmemekle birlikte kaçıp kurtulma özlemiyle yanıyordum." cümlesinde altı çizili sözcükle anlam bakımından özdeş olanı hangisidir?
6) "Avrupa'dan Gine'ye, Brezilya'ya, Doğu Hindistan'a giden bütün gemilerin bu burundan ya da adalardan geçtiğini biliyordum; sözün kısası, bütün talihim tek bir noktaya bağlıydı; …"
Romana göre, paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
7) "Belki uluslarının, Fransız ulusunun birtakım özelliklerinin de bunda bir payı vardı. Çünkü Fransızların öteki uluslardan daha uçarı, daha tutkulu, daha oynak, ruhça ötekilerden daha taşkın oldukları bilinen bir şeydir."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
8)
"Yağmur mevsimiyle kurak mevsimi birbirinden düzenli olarak ayırt edebiliyordum artık, kendimi buna göre hazırlamayı da öğrenmiştim. Ama bunu ancak bana pahalıya mal olan deneylerden sonra öğrenebilmiştim; şimdi anlatacağım bu deneylerimin en acısıdır.""
Robinson Crusoe'nun başına gelen bu acı deney nedir?"

9) Yeğeninin gemisinde yük sorumlusunun, Robinson Crusoe'yu gemiden atmak istemesine gemide bulunanlar nasıl bir tepki gösterirler?
10) "Bu ayrılıştan aşağı yukarı dokuz ay sonra bizim üç azılının gene delilikleri tutmuş; bu da öbür azgınlıkları gibi bir hayli güçlüğe yol açmış, az kalsın bütün topluluk yok olacakmış. Anlaşılan bu üç ortak sürdürdükleri çetin yaşayıştan bıkmışlar, durumlarının düzeleceğine umutları da kalmamış."
Adadaki bu azılı korsanlar, daha sonra ne yapmaya karar verirler?
11) "Bu uzun yolculuğun yorgunluğunu çıkarmak, biraz da kendimi beslemek için bir hafta evde dinlendim; bu sürenin çoğunu artık eve alışmaya, benimle de iyice tanışıklık kurmaya başlayan papağanım … bir kafes yapmak gibi önemli bir işle geçirdim."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12) "Bu durumda neler yapabileceğimi düşünerek bir süre oturduktan sonra, dışarıda geçenleri bilmeden daha fazla beklemeye dayanamadım; merdiveni daha önce sözünü ettiğim, tepenin yanındaki düz yere yerleştirdim, çıktıktan sonra alıp bir daha dayayarak tepenin doruğuna çıktım."
Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
13) "Bu düşünceler hastalığımın ikinci ya da üçüncü gününde beni ezmeye başladı; içimden gelen korkunç suçlamaların baskısı ile ateşi altında, umutla istekle karışık, ağzımdan Tanrı'ya yakarış diyemeyeceğim, yakarışa benzeyen sözler çıktı, bu sözler daha çok korkuyla umutsuzluğun dile gelişiydi belki."
Romana göre, paragraftan hareketle Robinson Crusoe'nun ruh yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
14) "İkinci yüküm, pirinçle dolu kocaman bir çuval, gölgesinden yararlanmak için tepeme açacağım şemsiye, su ile dolu başka bir büyük kap, yirmi beş küçük ekmek ya da arpa çöreği, öncesinden fazla olarak bir şişe keçi sütü ile bir parça da peynirdi."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
15) Robinson Crusoe'nun babası, oğlunun denizci olmasını niçin istemez?
16) "İnsanlıktan ayrılmış, insan toplumundan kovulmuş yalnızım ben."
Robinson Cruose, ıssız adaya düştüğü ilk anlarda kafasında oluşan yukarıdaki düşünceye karşılık hangi düşünceyle teselli olmuştur?
17) Robinson Crusoe, İngiliz haydutların adaya bıraktıkları kişilerden, kendilerini kurtarma karşılığında ne ister?
18) "Krallığımın, siz isterseniz tutsaklığımın deyin, altıncı yılı kasım ayının altıncı günü bu yolculuğa çıktım, yolculuk umduğundan da uzun sürdü."
Robinson Crusoe'nun uzun süren bu yolculuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19) Robinson Crusoe, yaşlanmasına rağmen başka ülkeleri gezme isteğini engellemek için ne yapar?
20) "Ulu Tanrı insanları yönetirken onların olaylarla ilgili görgüleriyle bilgilerini böylesine dar sınırlar içine almakla ne büyük bir iyilik etmiştir; insan binlerce tehlike arasında dolaşır ama bu tehlikeleri görseydi ya da bilseydi, düşüncesi darmadağın, ruhu da mutsuz olurdu, kendisini kuşatan tehlikelerden hiçbirini bilmediği, nesnelerle ilgili olaylar gözlerinden gizlendiği için rahat, esen kalır."
Yukarıdaki paragrafta dile getirilen düşüncelerle anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
21) Robinson Crusoe, denizlerde kaç yıl kaldıktan sonra ıssız adaya düşmüştür?
22) "Adanın işlerini böylece yoluna koyduktan sonra gemiye gitmeye hazırlandığım sırada, kazaya uğrayan gemiden kurtardığım genç delikanlı bana gelerek yanımda bir papaz bulunduğunu, İngilizleri kendilerine karı diye seçtikleri vahşi kadınlarla evlendirdiğimizi işittiğini, birbirine denk bir çiftin daha bulunduğunu, ben gitmeden önce nikahlarının kıyılmasını dilediğini, bundan benim de hoşlanacağımı umduğunu söyledi."
Genç delikanlının sözünü ettiği çift kimdir?
23) "Will Atkins'in evine vardığım zaman, evi demek de çok garibime gidiyor çünkü…" cümlesinin sonuna romana göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
24) "Ayının ilk yaptığı iş, tüfeğin yanında durmak, tüfeği koklamak oldu ama olduğu yerde bıraktı. Sonra o canavar ağırlığıyla bir kedi gibi ağaca tırmandı."
Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
25) "Ne yemek ne içmek istemiş ama kendisine iyice bakıldığını, yemek verildiğini, sert davranılmadığını görünce en sonunda yumuşamış, ..."
Yukarıdaki paragrafın sonuna 'istenilen davranışı sergilemek' anlamında aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?