1) "Sözle gösterdiği bu gönlü açıklığı davranışıyla da kılı kılına gerçekleştirdi." cümlesinde geçen altı çizili söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
2) Robinson Crusoe, evden kaçtıktan hemen sonra gemide aşağıdaki psikolojik durumlardan hangisini yaşamaktadır?
3) "Bana gelince cebimde biraz para olduğu için karadan Londra'ya gittim; eve mi dönmem yoksa gene denize mi açılsam hangi yolu seçsem diye boyuna kendi kendimle çekişip duruyordum. Eve dönmekten beni alıkoyan başlıca şey…"
Romana göre, paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
4) "Burada uzun bir süre kaldıktan, İngiltere'ye dönüş için aldığım, hiçbiri işime gelmeyen birçok öneriden sonra benimle aynı evde kalan, kendisiyle yakın bir dostluk kurduğumuz İngiliz tüccar bir sabah yanıma geldi, 'Yurttaş' dedi, 'Size danışmak istediğim bir tasarım var, benim aklıma çok iyi yatıyor, iyice düşünür taşınırsanız sizin de uygun bulacağınızı umuyorum."
İngiliz tüccar, Robinson Crusoe'ya nasıl bir teklifte bulunmuştur?
5) Robinson Crusoe, karaya oturarak parçalanan gemideki çuvalın içinde ne bulmuştur?
6) "Bu yerliler için benim dönüşüm gökte arayıp da yerde buldukları bir şey oldu. Çünkü…"
Romana göre, paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?
7) "Bu sözler bana gerçekten dokunmuştu." cümlesinde geçen altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
8) "Bunların hepsi de sonradan çok işimize yaradı, özellikle balmumunu şamdan yapmakta kullandık. Mağripliye bir oyun daha oynadım, büyük saflıkla gene kandı. Adı …, molla diye çağırırlardı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kahramanlardan hangisi getirilmelidir?
9) "Bizimkilerin yaklaşık olarak söylediklerine göre, sayıları iki yüz elliyi bulan bu yeni akıncılar doğru kulübelerin olduğu yere yollanmışlar." cümlesinde geçen altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) "Sonra ellerini çırparak 'Ah evet, evet, orası' diye eski evimizi gösterdi, çılgın gibi tepinmeye, oynamaya başladı, oraya yüzmek için denize atlamasına engel olmakta akla karayı seçtim."
Paragrafta geçen 'akla karayı seçmek' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
11) Eserde ele alınan konunun kaynağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi  doğrudur?
12) "Ayı da hemen ağaca geldi, biz uzaktan bakıyorduk. Ayının ilk yaptığı iş, tüfeğin yanında durmak, tüfeği koklamak oldu ama olduğu yerde bıraktı. Sonra o canavar ağırlığıyla bir kedi gibi ağaca tırmandı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
13) "En azından sekiz gündür onları bekliyordum; o sırada daha önce bir eşi daha görülmemiş, belki de tarihte hiç rastlanmamış bir olay geçti; bir sabah çardağımda derin bir uykudayken adamım Cuma koşarak yanıma geldi, yüksek sesle 'Efendi, efendi, geldiler, geldiler!' diye bağırdı."
Cuma'nın geldiklerini haber verdiği bu kişiler kimdir?
14) "Bu arada buraya az çok yerleşmiştim, her şeyden önce evlenmiştim. Bundan pek zarar görmedim, iyi bile oldu; ikisi oğlan, biri kız üç çocuğum vardı ama …"
Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Dediğim gibi Tanrı'nın yardımıyla biraz yolumuz açılmaya başladı. İlk olay, yaşlı kılavuzun bize ne gibi mallarımız olduğunu soran bir Japon tüccarını getirmeseydi, adam önce bütün afyonumuzu aldı, çok iyi de para verdi; paramızı külçe altın olarak ödedi. (...) Japon tüccarıyla bu işi yaparken aklıma belki gemimizi de alır düşüncesi geldi, kılavuza bunu da teklif etmesini söyledim, adam ilkin omuz silkti ama birkaç gün sonra misyoner papazlardan biriyle yanıma geldi, onun aracılığıyla bana söylenecek bir sözü olduğunu belirtti."
Japon tüccar, Robinson Crusoe'ya ne söylemiştir?
16) "Kervanda türlü uluslardan insan vardı ama çoğu Moskof'tu çünkü içlerinden kimileri Litvanyalı olmakla birlikte altmıştan fazlası Moskovalı ya da Moskova tüccarıydı; bizi özellikle sevindiren şey de kervanda beş İskoçyalının bulunmasıydı."
Robinson Crusoe, İskoçyalıların olmasına niçin sevinmektedir?
17) "Biraz ötede adanın her iki yanından da sürekli olarak hızla geçen, daha önce düştüğüm tehlikeyi anımsatan akıntılara bakınca yüreğim erimeye başladı." cümlesinde geçen 'Yüreği erimeye başlamak' söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
18) "Dediğim gibi bir tutsağımız vardı; ona bir şeyler anlatabilmemiz bir hayli zaman gerektirdi. Yalnız zamanla bizim gemiciler ona biraz İngilizce öğretmişler, yavaş yavaş yola gelmeye başlamıştı. Hangi ülkeden geldiğini sordum, dediğinden hiçbir şey anlayamadık, çünkü sesi öyle çirkin, öyle gırtlaktan çıkıyordu ki söylediklerini hiçbir şeye benzetemiyorduk. (...) Bununla birlikte İngilizceyi biraz öğrendikten sonra krallarıyla büyük bir savaşa gitmekte olduklarını söyledi. Krallar deyince kaç kralları olduğunu sorduk."
Tutsak, onlara ne cevap vermiştir?
19) Robinson Crusoe, vahşilerin adaya getirdikleri insanlara yaptıklarını gördüğü anda ne yapmaya karar verir?
20) "Bu mektupları, özellikle çevremi sarıveren bu zenginliği görünce yüreğimde uyanan coşkunluğu ne desem dile getiremem." cümlesinde geçen altı çizili sözün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?
21) Eserin ikinci bölümüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
22) "Kuşaklar boyu sayısız okurun, Defoe'nun yapıtının ıssız adayla ilgili ilk bölümünü okumuş olması, ikinci bölümü pek az kişinin tanıması, üçüncü bölümü ise hemen hemen kimsenin tanımaması bu özelliğin etkisinin kanıtıdır."
Paragrafta geçen 'bu özellik'  sözüyle kastedilen nedir?
23) Robinson Crusoe, ıssız adaya düştüğü ilk günlerde, rüyasında gördüğü adamın hangi sözlerinin uzun süre etkisinde kalmıştır?
24) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biri değildir?
25) "Sular yüksek olduğu için doğruca koya yönelerek kürek çektik, gözüme ilk ilişen adam, bir zamanlar ölümden kurtardığım İspanyol oldu." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?