1) "Bu yolculukta görülmedik işler geldi başıma; birincisi, Kanarya Adaları'na doğru yol alırken daha doğrusu bu adalarla Afrika kıyısı arasında Sallee Limanı'ndan bir … korsan gemisinin, sabahın alacakaranlığında arkamıza takılarak bizi tam takım yelkeniyle kovalaması oldu."
Robinson Crusoe'nun ilk yolculuğuyla ilgili yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2) Robinson Crusoe, adaya gelen İngiliz gemisini mutlulukla karşılarken onların hangi davranışları karşısında büyük bir hayalkırıklığı yaşamıştır?
3) Yeğeninin gemisinde yük sorumlusunun, Robinson Crusoe'yu gemiden atmak istemesine gemide bulunanlar nasıl bir tepki gösterirler?
4) Robinson Crusoe'nun doğum yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
5) Robinson Crouse'nun ıssız adaya tekrar gitme isteğine, karısı nasıl bir tepki göstermiştir?
6) "W.A:-Evet efendim, gerçekten de budalalık ettim, babamı öldürdüm. Tanrı hakkı için daha fazla sormayın, zavallı babamı ben öldürdüm.
Papaz: -Ha! Öldürdün!
(,,,) R.C.: -Hayır, hayır efendim, benim anladığıma göre değil. Will Atkins, anlat ne demek istediğini. Babanı kendi elinle öldürmedin değil mi?"
Will Atkins ne demek istemektedir?
7) Robinson Crusoe'nun düştüğü adanın yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8) Romanda kendisi hakkında bilgi verilen Çin Seddi'ni, Çinliler kimlerden korunmak için yapmıştır?
9) Robinson Crusoe'unun babası, oğlu için düşündüğü mesleği nasıl nitelendirmektedir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Danıel Defoe'nun eserlerinden biridir?
11) Robinson Crusoe'nun Rus topraklarında dikkatini çeken en önemli özellik nedir?
12) "Oradaykan yiyecek içecek almak için sık sık karaya çıkıyorduk; bir gün yanıma bir İngiliz geldi, ayn ırmağın yukarısına doğru Kamboç kenti yakınlarına giden bir İngiliz-Hindistan kumpanyasının topçubaşıymış, ne diye geldiğini bilmiyorduk ama İngilizce konuşarak yaklaştı. 'Efendim' dedi. ' Siz bana yabancısınız, ben de size, sizi pek yakından ilgilendirecek bir çift sözüm var."
Topçubaşı, Robinson Crusoe'ye ne söyler?
13) "Bana gelince cebimde biraz para olduğu için karadan Londra'ya gittim; eve mi dönmem yoksa gene denize mi açılsam hangi yolu seçsem diye boyuna kendi kendimle çekişip duruyordum. Eve dönmekten beni alıkoyan başlıca şey…"
Romana göre, paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
14) "Ben bu işle uğraşırken yeğenimin bana yoldaşlık etsin diye bıraktığı delikanlı yanıma geldi, bu yolculuğun çok iyi olacağını düşündüğünü, bize büyük çıkarlar sağlayacağını, bu işe girişirsem sevineceğini, ben gitmesem bile kendisine izin verirsem bir tüccar olarak ya da uygun göreceğim başka bir görevde kendisinin gitmek istediğini, İngiltere'ye döndüğünde beni orada sağ bulacak olursa kazancının tam hesabını vereceğini, benim de istediğim oranda pay alabileceğimi söyledi."
Robinson Crusoe, delikanlının bu düşüncesinden sonra ne yapar?
15) "Bu kayığı yaparken duyuları uyanık bir adamdan daha çok bir deli gibi işe sarıldım." cümlesinde hangi söz sanatına örnek vardır?
16) Robinson Crusoe ile ıssız adaya gelen genç papaz, onu şaşırtan hangi istekte bulunur?
17) "İnsan içinde ara sıra olabileceğine pek inanmadığı tehlikeleri haber veren gizli duygulara, sezgilere kulak asmazlık etmemeli." cümlesindeki altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18) "Bu işleri gördüğüm sırada, her gün en azından bir gezinti yaparak hem yiyecek bir şeyler vurabilmek hem de adada neler yetiştiğini görmek için tüfekle dolaşıyordum."
Robinson Crusoe, bu dolaşmaları sırasında ilk olarak hangi canlılara rastlar?
19) "Saçları uzun, karaydı, yün gibi kıvırcık değildi; alnı oldukça yüksek, açıktı; gözlerinde büyük bir canlılık, yanıp sönen bir keskinlik vardı."
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) "Duvarı bitirdiğimin hemen ertesi günü az kalsın bütün emeklerim bir anda boşa gidecek, kendim de ölecektim. Olay şuydu: Çadırımın arkasındaki mağaranın hemen ağzınnda bir işle uğraşırken birdenbire çok şaşırtıcı bir gürültüyle büyük bir korkuya kapıldım."
Robinson Crusoe'yi korkutan bu olay nedir?
21) "Robinson Crusoe'nun böylesine sevilmesinin, yayımlanışından bu yana bunca okur kuşağını büyülemesinin bir ikinci nedeni, bu yapıtın, bireyciliğin ilk haklı yüceltilişi olmasıdır."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın son cümlesinin açıklayıcısı durumundadır?
22) "Bu durumda neler yapabileceğimi düşünerek bir süre oturduktan sonra, dışarıda geçenleri bilmeden daha fazla beklemeye dayanamadım; merdiveni daha önce sözünü ettiğim, tepenin yanındaki düz yere yerleştirdim, çıktıktan sonra alıp bir daha dayayarak tepenin doruğuna çıktım."
Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
23) "Her kötülük, iyi yönüyle birlikte getirdiği daha kötü durumlarla ölçülmelidir."
cümlesiyle anlam bakımından özdeş olan cümle hangisidir?
24) Romanda geçen 'geminin su yapması' sözü ne demektir?
25) "Ama benim lostromo, bu karmaşayı görererk mutfak kapısını sıkıca güven altına almış, oraya diktiği nöbetçi de onlara birazcık beklemelerini anlatmak için ...; söz anlamadıklarını görünce zor kullanarak dışarda tutmuş."
Paragrafta boş bırakılan yere "birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek' anlamında aşağıdaki sözlerden hangisi getirilmelidir?