1) "Piyer gene bir Mısır heykeli gibi simetrik ve saf bir poz aldı." cümlesinde hangi söz sanatına örnek vardır?
2) Fransızlar, Borodino Savaşı'nı kaybetmelerini neye bağlamaktadırlar?
3)
"Bu yüzden Anna Mihailovna ile Piyer kapının önünden geçerken ellerinde olmayarak Prens Vasiliy ile büyük prensesin yan yana oturup konuştukları odaya göz atmaktan kendilerini alamadılar. Prens Vasiliy, odanın önünden geçenleri görünce sabırsız bir hareketle geriye çekildi, prenses ayağa fırladı, kapıyı öfkeyle şiddetle çarparak kapadı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
4)
"İnce yapılı Prenses'ten sonra içeriye iri yarı, şişman, saçını tıraş ettirmiş gözlüklü bir genç girmişti; ayağında modaya uygun açık renk bir pantolon, sırtında kahverengi bir frak, göğsünde de uzun bir jabo vardı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
5) "Kıtalardaki insanlardan hiçbiri başına gelecek olanı bilmiyor, olacakları aklından bile geçirmiyordu." cümlesinde geçen altı çizili deyime anlamca en yakın söz aşağıdakilerden hangisidir?
6) "Bir aristokrasi romanı olarak başlayıp bir ulusal destan olarak sona eren bu uzun ve benzersiz eser, bazı yerlerde bitmemiş gibi görünür. Metin; yazar, karısı ve profesyonel düzeltmenler tarafından yüz kereden fazla okunmuş olmasına rağmen hatalarla doludur."
Kitabın ön sözünde yukarıdaki değerlendirmeleri yapan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?
7) Nikolay, babasının ölümüyle birlikte ailesinin maddi durumunu öğrendikten sonra ordudan ayrılarak hangi işe girişmiştir?
8)
"Aleksandr çağını şana ulaştır
 Tahtımızdaki titüsü koru
 Hem korkunç bir savaşçı ol, hem iyi bir insan
 Yurtta Rife, savaş alanında Sezar!"
Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
9) Napoloen, yaptığı savaşlarda kaçıncı zaferden sonra yenilgiye uğramıştır?
10)
"Anatol muzaffer bir tavırla pencereye yaklaştı. O anda içinden bir şey kırmak geliyordu. Uşakları itti, pencerenin çerçevisini yakaladı ama çerçeve bir türlü çıkmıyordu. Camı kırdı, sonra Piyer'e döndü."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
11)
"Duraklayan yığınlar arasında her taraftan sesler çıkıyor, herkes birbine bakıyor, köprünün ağzına doğru birbirini itiyordu. Köprüden aşağıya Enns'in sularına bakan Nesvitski, birden kendisi için çok yeni olan ve hızla yaklaşan bir ses işitti."
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen 'Enns' nerede yer almaktadır?
12)
"Prens Andrey sakinleşerek devam etti: 
-Her neyse sana söylediğim gibi, şimdi bir de başıma milisler çıktı. Babam üçüncü bölgede milislerin başkomutanı. Ve benim için orduda hizmet etmekten kaçınmanın tek yolu onun yanında bulunmaktır. 
-Demek üzerinize bir görev aldınız öyle mi?
-Görevliyim ya.
Prens Andrey bunu söyledikten sonra sustu. Piyer:
-O hâlde ne diye bu görevi kabul ettiniz?"
Prens Andrey, görevi varken çiftlikte işin başına niçin geçmiştir?
13)
"Denisov:
-Canım dedim ya, el etek öpmem, diyerek sözünü kesti ve gene yazdığı kâğıdı okumaya devam etti." altı çizili sözcüklerin anlam ilişkisi sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
14) "Mariya İvanovna'nın oğlu Dolohov yok mu, diye fısıldadı. Diyorlar ki genç kadını büsbütün dile düşürmüş." cümlesindeki altı çizili deyim anlam bakımından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
15)
"O ses 'Savaş, insan özgürlüğünün Tanrı yasalarına en çetin boyun eğişidir!' diyordu. Sadelik Tanrı'ya teslim olmaktır, Tanrı'dan hiçbir yere kaçılmaz."
Paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
16) Fransızların, kazandıkları gözüyle baktıkları savaşta geri çekilerek yenilgiye uğramalarının sebebi nedir?
17) "Çalışmanın en önemli şartının düzen olduğuna inanan prensin bütün hayatında noktası noktasına uygulanan bir disiplin gözetiliyordu." cümlesinde geçen altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
18) Aşağıdakİ kahramanlardan hangisinin mesleği diğerlerinden farklıdır?
19)
"Ertesi gün, Prens Andrey, İlya Andreyiç kendisini davet ettiği için öğle yemeğinde Rostovlara gitti ve bütün günü orada geçirdi."
Altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
20) Savaşın başlarında Rusların yıktığı söylenen köprüyle ilgili gerçekte ne olmuştur?
21)
"Ertesi gün, hükümdar Wischau'da kaldı. Saray doktoru Villiers birkaç defa yanına çağrıldı. Genel karargâhta ve ona yakın birliklerde hükümdarın rahatsız olduğu haberi ağızdan ağıza yayıldı. Yakınlarının dediğine göre, hiçbir şey yemiyordu ve o geceyi kötü geçirmişti."
Hükümdarın rahatsızlanmasının sebebi nedir?
22) Prenses Mariya, inişli çıkışlı birçok olaydan sonra kiminle evlenmiştir?
23)
"Sonra Nikoluşka içeri girerken hızlı bir hareketle yerinden fırladı, neredeyse koşarak kapıya doğru gitti. Başını paravanalı kapının kenarına çarptı ve acıdan mı yoksa üzüntüden mi bilinmez, inleyerek kendini odadan dışarı çıktı."
Paragrafta kendisinden söz edilen Nikoluşka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
24)
"Başkomutana yaklaşıp hazır ol vaziyeti aldı. Kutuzov hafifçe kaşlarını çattı. 
-Şikâyet mi? diye sordu.
Prens Andrey:
-Dolohov, bu! diye belirtti. 
Kutuzov:
-Ya, dedi. Bunun sana ders olacağını umuyorum, iyi hizmet et. Hükümdar iyi yüreklidir. Yararlılık gösterirsen, ben de seni unutmam. (...) Dolohov gür, tok, sakin bir sesle:
-Benim bir tek dileğim var, ekselans dedi."
Dolohov'un, başkomutandan dileği nedir?
25)
"Kontes de Piyer'e yolluk hazırlamıştı. Piyer 'Hepsi ne kadar iyi yürekli, şimdi artık böyle işler onlara hiç ilginç görünmüyordur. Öyleyken bunlarla uğraşıp duruyorlar. Hem de hepsi benim için. Asıl şaşılacak olan da bu!' diye düşünüyordu. Aynı gün, polis müdürü, Piyer'e geldi."
Polis müdürü, Piyer'e niçin gelmiştir?