1) Nataşa'nın, Moskova'dan kaçıp da yerleştikleri köyde aldığı önemli haber nedir?
2)
"O kadar çabuk konuşuyordu ki sözlerin yarısını bitirmiyordu. Ama oğlu onu anlamaya alışmıştı. İhtiyar adam, oğlunu çalışma masasına doğru götürdü, kapağı açtı, çekmeceyi çekti, içinden harfleri uzun uzun, iri ve sık el yazısıyla yazılmış bir defter çıkardı."
Andrey'in babasına ait bu defter ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
3)
"Piyer bir hafta sonra Kuzey Rusya'daki çiftiklerinin yönetimini bir vekaletle karısına bırakarak (bu, servetinin yarısından fazlaydı) tek başına Petersburg'a gitti."
Piyer'in bu davranışının sebebi nedir?
4)
"Anatol muzaffer bir tavırla pencereye yaklaştı. O anda içinden bir şey kırmak geliyordu. Uşakları itti, pencerenin çerçevisini yakaladı ama çerçeve bir türlü çıkmıyordu. Camı kırdı, sonra Piyer'e döndü."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
5) Aşağıdakilerden hangisi Napoleon'un, Moskova'da hukuk alanında almayı düşündüğü tedbirlerden biri değildir?
6) Ülkenin önde gelen kişilerine göre, savaşın başlarında Rusların bozguna uğramalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
7)
"…ömrünün son yıllarını her şeyi hoş karşılayarak geçiren ve Moskova'da sayıları yüzleri bulan emekli mabeyincilerden biri olmuştu. Yedi yıl önce Avrupa'dan daha yeni geldiği sıralarda, herhangi bir kimse, ona bir şeyler aramasının, yeni bir şeyler bulmaya çalışmasının gereksizliğini, yürüyeceği yolun ta ezelden kesinlikle çizildiğini, ne kadar çırpınırsa çırpınsın, onun durumundaki insanlar ne olmuşlarsa onun da aynı şey olacağını söyleseydi, kim bilir nasıl dehşete kapılacaktı."
Yukarıdaki paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir?
8)
"Prens Andrey, kendisi için hazırlanmış odaya girip temiz çarşaflı kuş tüyü yatağın ve güzel kokulu ıslatılmış yastıkların üzerine uzanınca, yalnızca, haberini getirdiği savaşın kendisinden uzakta, çok uzakta kaldığını hissetti.  Şimdi zihnini Prusya ile antlaşma, Avusturya'nın ihaneti, Bonaparte'ın yeni zaferi ve ertesi günü yapılacak törenle geçit resmi sonra da İmparator..."
Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
9)
"Aleksandr çağını şana ulaştır
 Tahtımızdaki titüsü koru
 Hem korkunç bir savaşçı ol, hem iyi bir insan
 Yurtta Rife, savaş alanında Sezar!"
Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
10) "Mariya İvanovna'nın oğlu Dolohov yok mu, diye fısıldadı. Diyorlar ki genç kadını büsbütün dile düşürmüş." cümlesindeki altı çizili deyim anlam bakımından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
11)
Prens Vasiliy içini çekti:
-İşte böyle azizim! Benim uşağım, senin (Piyer) arabanla gitsin. Ha, evet, az kalsın unutuyordum, diye ekledi. Biliyorsun, mon cher, merhumla aramızda bazı hesaplar vardı. Ben, Ryazan'dakilerden bir şeyler aldım, onlar bende kalsın: Senin ihtiyacın yok. Sonra seninle hesaplaşırız."
Paragraftaki altı çizili sözlerle kastedilen nedir?
12)
"Yapılacak savaşın bütün iradesini üzerine almış olan Weierother, heyecan ve telaşı ile, savaş şûrası başkanı rolünü isteksiz bir tavırla oynayan hoşnutsuz ve uykulu Kutuzov'la tam bir tezat teşkil ediyordu."
İki komutan arasında birbirinin tam tersi düşünce oluşturan konu nedir?
13)
"Bu yüzyılın başlangıcında Avrupa'daki olayların temelinde özünde yatan şey, Avrupa milletlerinin kitle hâlinde batıdan doğuya sonra da doğudan batıya yaptıkları askerî harekettir. Bu hareketin ilk adımı batıdan doğuya doğru olmuştur. Batı milletlerinin Moskova'ya kadar yaptıkları askerî harekâtı başarmaları için şunlar zorunluydu."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen askerî harekatın başarılı olma şartlarından biridir?
14)
"Kendi kendine konuşur gibi:
-İş beğbat, dedi.
Rostov'a:
-Cüzdanda kaç pağa kalmış? diye sordu. 
-Yedi eski, üç de yeni var.
-Ah, beğbat biğ şey!"
Konuşma yönünden sıkıntı çeken ve paragrafta konuşmasına yer verilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
15)
"İlk olarak 1805'te barışın son günlerinde Rus yüksek sosyetesini görürüz. Çalışma odası sohbetlerini, kelebeklerin kanat çırpışını, ifade ve amacın kısırlığını. Önemsiz, ahmak, hilekâr, tembel insanların bu küçük vitrininin içinden, birkaçı daha derin sesler çıkarır. Budala ve yufka yürekli Piyer Bezukov; zalim babasının gölgesinde tatlılık ve teslimiyet hissi yayan Prenses Mariya; canlılıkları, içtenlikleri ve gençlik dolu havaları kitap boyunca taze, serin bir rüzgâr gibi esen ... kardeşler..."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Napoleon'un, Moskova'da idare bakımından almak istediği tedbirlerden biridir?
17)
"Nataşa'ya 'Kazak' derdi. Elini sıkmak için yanına neşeli bir tavırla, korkusuzca yaklaşan küçük kızı eliyle okşayarak:
-Yanıma gel, yanıma gel, yavrum! Ben, baban, Çar'ın gözüne girdiği sıralarda, ona bile doğruyu açık açık söylemekten çekinmezdim, sana haydi haydi söylerim!"
Paragrafta geçen bu sözleri Nataşa'ya kim söylemektedir?
18) Napoleon'un Moskova'da aldığı tedbirlerin sonucuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
19)
"Ertesi gün, Prens Andrey, İlya Andreyiç kendisini davet ettiği için öğle yemeğinde Rostovlara gitti ve bütün günü orada geçirdi."
Altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
20) "Rostov keskin bir avcı gözüyle, bizim Uhlanları izleyen o lacivert Fransız dragonlarını ilk görenler arasındaydı." cümlesinde hangi aktarma çeşidine örnek vardır?
21) "Hepsinin bu konvoydan haberi vardı ve Denisov'un dediği gibi hepsi ona ..." cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde diğerlerinden farklı bir anlam ifade eder?
22)
"Bir Fransız'ın kendine güveni kişiliğine, zekâsına ya da vücut yapısına erkekler için de kadınlar için de karşı konulamayacak kadar çekici olduğuna inanmasından ileri gelir. İngilizlerin kendine olan güveni ise dünyada en iyi kurulmuş bir devletin vatandaşı olmasına, neyi, nasıl, ne zaman yapacağını bilmesine ve bir İngiliz olarak yaptığı her şeyin kesinlikle iyiliğine inanmasına dayanır."
Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
23) "Andrey ona sarıldı, genç kadın bir çığlık attı, sonra kendinden geçerek kocasının omzuna kapandı." cümlesindeki 'kapanmak' sözcüğünün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?
24)
"Ertesi günü, Prens Andrey o zamana kadar gitmediği bazı aileleri ve bu arada ahbaplığını son baloda tazelediği Rostovları ziyaret etti. Rostovlara gitmesini nezaket kuralları gerektiriyordu, ayrıca o başkalarına hiç benzemeyen ve onda bir anı bırakmış olan hareketli genç kızı ev hâli içinde görmek istiyordu."
Paragrafta sözü edilen genç kız kimdir?
25)
"Moskova'nın son günü gelip çatmıştı. Açık ve insana neşe veren bir sonbahar havası vardı. Günlerden pazardı. Her pazar olduğu gibi kiliselerde çanlar, insanları duaya davet ediyordu. Öyle sanılırdı ki hiç kimse Moskova'yı bekleyen akıbeti anlayamıyordu. O günlerde Moskova'da toplumun durumunu belirten iki şey vardı."
Paragrafta sözü edilen bu iki şey nedir?