1)
"Anatol Kuragin, babası kendisini yılda yirmi bir ruble harcadığı, bir o kadar da borç yaptığı Petersburg'dan uzaklaştırdığı için Moskova'da oturuyordu; alacaklıları bu paraları babasından isteyip duruyorlardı. Babası, ona son kez olarak borçlarının yarısını ödeyeceğini ama bunu bir şartla yapacağını bildirmişti."
Babasının, Anatol Kuragin'e şartı aşağıdakilerden hangisidir?
2) Yazara göre, geri çekilen Napoleon'u Rus askerlerinin yakalayamamasının sebebi nedir?
3) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biri değildir?
4) Kutuzov, savaşın başlarında gönderdiği mektupta, eski arkadaşı olan Prens Andrey'in babasına, oğluyla ilgili ne söylemiştir?
5)
"Sosyetede 'le roi de Prusse' (Prusya Kralı) adı verilen Korgeneral Prens Nikolay Andreyeviç, Çar Pavel zamanında köye sürgün edilmesinden beri kızı Mariya ve kızının nedimesi Matmazel Boruienne'le birlikte Lusiye Gori çiftliğinde oturuyor, başka hiçbir yere gitmiyordu.(...) Ona göre insanların tüm kötülüklerinin iki kaynağı vardı."
Prens Nikolay Andreyeviç'e göre kötülüklerin iki kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
6) I. Piyer'in büyük bir servete konması
II. Anna Pavlovna Şerer'in daveti
III. Prenses Mariya'nın evlenmesi
IV. Prens Andrey'in eşinin ölümü
Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmişitr?
7)
"Ertesi günü, Prens Andrey o zamana kadar gitmediği bazı aileleri ve bu arada ahbaplığını son baloda tazelediği Rostovları ziyaret etti. Rostovlara gitmesini nezaket kuralları gerektiriyordu, ayrıca o başkalarına hiç benzemeyen ve onda bir anı bırakmış olan hareketli genç kızı ev hâli içinde görmek istiyordu."
Paragrafta sözü edilen genç kız kimdir?
8)
"Bilibin alnını karıştırdı, dudaklarında bir gülümseyişle düşünceye daldı." 
Aşağıdakilerden hangisi 'dalmak' sözcüğüyle aynı anlamda kullanılmıştır?
9)
"Bilibin alnını karıştırdı, dudaklarında bir gülümseyişle düşünceye daldı." 
Aşağıdakilerden hangisi 'dalmak' sözcüğüyle aynı anlamda kullanılmıştır?
10)
"Genç Prenses Bolkonskaya altın işlemeli kadife bir çanta içine konulan işini de getirmişti. Üst tarafında kısa, belirsiz siyah tüycükler bulunan biçimli üst dudağı, kısa olduğu için dişleri görünüyordu."
Paragrafta sözü edilen kahraman için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11)
"Strateji ve taktik kurallarına uygun olarak teslim olan Almanların tutsak edilmesi gibi. Ama Fransız orduları çok haklı olarak böyle bir şeyi kendilerine yakıştırmıyorlardı. Çünkü kaçışta olsun, tutsak kamplarında olsun, onlar bekleyen aynı şeydi: …"
Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12) Anna Pavlovna Şerer hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
13)
"Sonya yumuşak bakışları, uzun kirpikleriyle gölgelenmiş, gür ve siyah saç örgüsü başına iki defa dolanmış, yüzünün ve özellikle zayıf ama biçimli, adaleli kollarıyla boyunun cildi sarıya çalan, incecik, oya gibi esmer genç kızdı."
Yukarıdaki paragrafla ilgili  aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
14) "Sonra ise Nikolay konuşurken tepeden tırnağa ürpermiş, kulaklarına kadar kızarmıştı." cümlesinde geçen altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15)
"Bu yüzden Anna Mihailovna ile Piyer kapının önünden geçerken ellerinde olmayarak Prens Vasiliy ile büyük prensesin yan yana oturup konuştukları odaya göz atmaktan kendilerini alamadılar. Prens Vasiliy, odanın önünden geçenleri görünce sabırsız bir hareketle geriye çekildi, prenses ayağa fırladı, kapıyı öfkeyle şiddetle çarparak kapadı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
16)
"Sık sık ölümü düşünmeye çalışın, bunu düşüne düşüne kendinizi öyle bir duruma getiriniz ki ölüm size artık korkunç bir tehlike gibi görünmesin, size bir dost, bu dertli yaşamın zorlukları içinde iyilik etmek için çırpınan ruhunuzu kurtaran, ruhunuzu bir teselli ve mükafat yerine kavuşturan bir dost olarak görünsün."
Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?
17) Savaşın başlarında Rusların yıktığı söylenen köprüyle ilgili gerçekte ne olmuştur?
18)
"Prenses Mariya babasına yaklaştı, yüzünü gördü ve ruhunda bir çöküntü olmuş gibi bir his duydu. Gözleri artık etrafı kesin olarak göremiyordu. Babasının kederli olmayan, üzüntüden harap olmamış ama öfkeli ve içindeki duyguları dışarıya vurmamak için çaba harcadığını belli eden yüzünü görünce o anda başının üzerinde şimdiye kadar hiç duymadığı, hayat boyunca insanın kavrama yeteneğini aşan bir felaketin asılı olduğunu anladı:..."
Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
19)
"Nataşa'nın tahmini doğru çıkıyordu. Kadınların çevresinde bulunmaktan hoşlanmayan Dolohov, sık sık onların evine gitmeye başlamıştı; oraya kimin için geldiği kısa bir süre sonra (gerçi bunu kimse söylemiyordu ama) karara bağlandı:"
Dolohov, Nataşaların evine kimin için gelmektedir?
20)
"(Prens Vasiliy) Yine de Prenses Drubetskaya kendisine ikinci bir defa yalvarınca vicdanı sızlar gibi oldu. Prenses ona bir gerçeği hatırlatmıştı."
Paragrafta sözü edilen gerçek nedir?
21)
"Kutuzov, teftişten döndükten sonra, yanındaki Avusturyalı generalle çalışma odasına girdi, yaverini çağırtarak gelen birliklerin durumu ile ilgili bazı belgelerle öncü kuvvetlere başkanlık eden Arşidük Ferdinand'dan gelen mektupların getirilmesini emretti. Prens Andrey Bolkonski, elinde istenen belgelerle başkomutanın odasına girdi."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
22) "Bir aristokrasi romanı olarak başlayıp bir ulusal destan olarak sona eren bu uzun ve benzersiz eser, bazı yerlerde bitmemiş gibi görünür. Metin; yazar, karısı ve profesyonel düzeltmenler tarafından yüz kereden fazla okunmuş olmasına rağmen hatalarla doludur."
Kitabın ön sözünde yukarıdaki değerlendirmeleri yapan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?
23) "Rostov keskin bir avcı gözüyle, bizim Uhlanları izleyen o lacivert Fransız dragonlarını ilk görenler arasındaydı." cümlesinde hangi aktarma çeşidine örnek vardır?
24)
"İlk olarak 1805'te barışın son günlerinde Rus yüksek sosyetesini görürüz. Çalışma odası sohbetlerini, kelebeklerin kanat çırpışını, ifade ve amacın kısırlığını. Önemsiz, ahmak, hilekâr, tembel insanların bu küçük vitrininin içinden, birkaçı daha derin sesler çıkarır. Budala ve yufka yürekli Piyer Bezukov; zalim babasının gölgesinde tatlılık ve teslimiyet hissi yayan Prenses Mariya; canlılıkları, içtenlikleri ve gençlik dolu havaları kitap boyunca taze, serin bir rüzgâr gibi esen ... kardeşler..."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
25)
"Bir çalar saatte akrep tam bir çember çevirip on ikiye yaklaşırken sarkaçlar nasıl sallanmaya ve vurmaya başlarsa ordunun üst basamaklarında da güçler arasında orantının değiştiği kendini birliklerde daha belirli bir hareket, bir kımıldama şeklinde göstermişti; tıpkı hafif bir hışırtı ile harekete geçen ve sağa sola vuran bir saat sarkacı gibi..."
Paragrafla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?