1)
"Prens Andrey'in son günleri, Nataşa ile Prenses Mariya arasında zaten bir bağ kurmuştu. Yeni felaket onları birbirlerine daha çok yaklaştırdı. Prenses Mariya gidişini erteledi ve son üç hafta boyunca Nataşa'ya hasta bir çocuğa bakar gibi baktı."
Paragrafta geçen 'yeni felaket' sözleriyle kastedilen nedir?
2)
"Dudaklarından eksik olmayan, üstelik artık geçkin bir kadın olduğunu gösteren ve yüzünün hatlarına hiç de yaraşmayan gülümseyişi, onun tıpkı şımarık çocuklar gibi bu sevimli kusurunu çok iyi bildiğini ama ondan kurtulmayı istemediğini istese bile kurtulamayacağını daha doğrusu onu gidermeyi gerekli bulmadığını belli ediyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
3)
"Nataşa sevinçle kızardı. Mariya Dimitriyevna devam etti:
-Onu da bütün ailesini de severim. Şimdi dinle: Herhâlde İhtiyar Prens Nikolay'ın oğlunun evlenmesini hiç istemediğini biliyorsun. Huysuz ihtiyar! Tabii Prens Andrey artık çocuk değil, babasının rızasını almasa da olur ama ailesinin isteğine karşı gelmek iyi bir şey değil! İşi kavgasız, gürültüsüz, iyilikle halletmeli. Sen akıllı kızsın, gerektiği şekilde davranırsın, iyilikle, akıllıca davran...Söyleyeceğim bu kadar, o zaman her şey iyi olur.
Nataşa susuyordu. Mariya Dimitriyevna onun utancından sustuğunu sanıyordu ama..."
Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4) Piyer'in, Dolohov ile düello yapmasının sebebi nedir?
5)
"Karatayev:
-Hastalığın mı? Ne diyeyim? İnsan hastalığından şikâyet ederse Tanrı ona ölüm vermez, dedi. Sonra gene başladığı hikâyeyi anlatmaya koyuldu. Zayıf, solgun yüzünde, tatlı bir gülümseme vardı, gözlerinde değişik, neşeli bir parıltıyla anlatıyordu.
-İşte böyle kardeşim! İşte böyle kardeşim!
Piyer, bu hikâyeyi çoktandır biliyordu. Karatayev, yalnız Piyer'e onu belki altı kez anlatmış, her seferinde de bambaşka bir zevk duyduğunu belli etmişti."
Paragrafta söz edilen hikâye aşağıdakilerden hangisidir?
6)
"O arada güneş, bulutların altından tamamen kurtulmuştu; o bir tek top ateşinin güzel sesiyle parlak güneşin ışıkları insanın içinde canlı, neşeli bir iz bırakıyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
7)
"Piyer, zayıf karakterli bir insan gibi görünmesine rağmen, acılarını paylaşacak bir kimse aramayan kişilerdendi. Acısını içinde yoğururdu."
Yukarıdaki paragrafta geçen 'yoğurmak' sözcüğü hangi anlam ilişkisiyle nitelendirilebilir?
8)
"Komutan sert bir tavırla alay etti:
-Ne susuyorsunnuz? Kimdir o Macar kıyafetine giren?
-Sayın komutanım…
-E, neymiş. Sayın komutanım, sayın komutanım, sayın komutanım! Deyip duruyorsunuz ama ne demek istiyorsunuz, kimse anlamıyor.
Yüzbaşı alçak sesle:
- O adam rütbesi alınan ... dedi."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) Nataşa'nın, Moskova'dan kaçıp da yerleştikleri köyde aldığı önemli haber nedir?
10)
"Özgürlükmüş, eşiklikmiş, dedi. Bütün bunlar yanlışlıkları çoktan ortaya çıkmış, kuru gürültüden ibaret birtakım laflar."
Paragraftaki altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
11) 1809 yılında Napoleon ile Aleksandr arasındaki yakınlığın artmasından sonra nasıl bir gelişme olur?
12)
"Tarih kitaplarına göre bu ta eski çağlardan bu yana, hep böyle olmuştur. Napoleon'un yaptığı bütün savaşlar, bu kuralın doğruluğunu gösterir. Avusturya, ordularının yenilgisi oranında haklarını yitiriyor, buna karşılık Fransızların gücü ve hakları artıyor."
Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle anlam bakımından özdeştir?
13)
"Kutuzov, teftişten döndükten sonra, yanındaki Avusturyalı generalle çalışma odasına girdi, yaverini çağırtarak gelen birliklerin durumu ile ilgili bazı belgelerle öncü kuvvetlere başkanlık eden Arşidük Ferdinand'dan gelen mektupların getirilmesini emretti. Prens Andrey Bolkonski, elinde istenen belgelerle başkomutanın odasına girdi."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
14) "Ondan sonra generaller, tıpkı bir cenaze töreninden sonra olduğu gibi resmî ve ihtiyatlı bir sessizlik içinde dağılmaya başladılar." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
15) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biridir?
16)
"12 Aralık günü Olmutz yakınında konaklamış olan Kutuzov'un ordusu, ertesi gün, iki imparatorun, … imparatorlarının yapacakları teftişe hazırlanıyordu."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17)
"Askerlik biliminin bunu ileri sürmesi, tıpkı mekanikte kitlenin gücünü incelerken hacimleri aynı olmayan kitlelerin güçlerinin de aynı olmadığını ileri sürmeye benzer. Güç (yani hareketin niceliği) kitlenin bir hız hâline gelmesidir. Askerlikte de ordunun gücü, kitlenin bir başka şeye, bir 'x' e çevrilmesidir."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
18)
"Anna Pavlovna da aynı şekilde salonda dolaşırken arada bir ya susmak üzere olan ya da fazla konuşan gruplardan birine yaklaşıyor, bir sözle bir yer değiştirme hareketiyle hep tekdüze işleyen terbiyeli konuşma makinelerini yeniden kurup yoluna koyuyordu."
Altı çizili sözcüklerle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
19) Prens Andrey'in babası, oğlunun Nataşa ile evlenme isteğine karşı ona ne önerir?
20) "Kıtalardaki insanlardan hiçbiri başına gelecek olanı bilmiyor, olacakları aklından bile geçirmiyordu." cümlesinde geçen altı çizili deyime anlamca en yakın söz aşağıdakilerden hangisidir?
21) "Piyer, omuzlarını kaldırmış, ağzı açık olarak Mariya Dimitriyevna'nın anlattıklarını dinliyor, ..." cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde diğerlerinden farklı bir anlam ifade eder?
22) Rostov'un, Sonya'ya evlenme sözü verdiği sırada onunla evlenmesine engel olan gelişme nedir?
23) Aşağıdakilerden hangisi Prens Adrey'in babasının, oğlunun Nataşa ile evlenmesine karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
24)
"Kapı açılıp da o tanımadığı adam içeri girince Piyer, çocukluğunda günah çıkardığı zamanlarda olduğu gibi korku ve kutsal bir heyecan duymuştu. Yaşamının şartları bakımından ona büsbütün yabancı ama insanların arasındaki kardeşlik bakımından yakın bir insanla baş başa olduğunu anlıyordu. Yüreği ürpererek muhakkike yaklaştı."
Romana göre, paragrafta geçen 'muhakkik' ne demektir?
25) "Sesi ağlamaya hazırlanan bir çocuğun sesi gibi titremeye başlamıştı. İhtiyar prens de uymuyordu. Tihon uykusunun arasında prensin öfkeyle bir aşağı bir yukarı dolaştığını, burnunu sildiğini duyuyordu. İhtiyar prense öyle geliyordu ki kızı yüzünden hakarete uğramıştı. Hem de bu hakaret en çok acı veren cinstendi."
Evlilik niyetiyle kızını görmeye gelen Vasiliy ve oğlunun kaldığı gece, ihtiyar prensin bu duyguları yaşamasının asıl sebebi nedir?