1)
"Kont Nikolay o kadar genç ki benim için, bir arkadaştan başka bir şey olamaz. Ama bu arkadaşlık çok tatlı bir şey… Hem o şiir dolu, o tertemiz ilişkiler yüreğim için bir ihtiyaçtı. Her neyse şimdilik bu konuda söylediklerim yeter. Şu anda bütün Moskova'yı ilgilendiren en önemli haber, ihtiyar Kont Bezuhov'un ...
Prenses Juli'nin, prenses Mariya'ya yazdığı bu mektubun sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2)
"Erkekler arasındaki iki kahramandan … ve … , Leo Tolstoy'un iki ayrı yanıdır. Birine yaşama zevkini, pragmatizmini, zalimliğini; diğerineyse ideal barışa ve merhamete özlemlerini, saflığını, garipliğini, tereddütlerini verir. Onları bir gölün kenarında bir sohbette ve Lısiye Gori'de bir araya getirir."
Romanla ilgili yukarıdaki değerlendirmede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) Aşağıdaki kahramanlardan hangisinin sonu diğerlerinden farklıdır?
4) I.Piyer'in babasının ölümü
II.Prens Andrey'in Nataşa ile nişanlanması
III. Anatol'ün Nataşa'yı kaçırma teşebbüsü
IV.Prens Andrey'in ölümü
Yukarıda verilen olaylardan hangisi kronolijik sıralama yönünden en sonda yer alır?
5) "Sesi ağlamaya hazırlanan bir çocuğun sesi gibi titremeye başlamıştı. İhtiyar prens de uymuyordu. Tihon uykusunun arasında prensin öfkeyle bir aşağı bir yukarı dolaştığını, burnunu sildiğini duyuyordu. İhtiyar prense öyle geliyordu ki kızı yüzünden hakarete uğramıştı. Hem de bu hakaret en çok acı veren cinstendi."
Evlilik niyetiyle kızını görmeye gelen Vasiliy ve oğlunun kaldığı gece, ihtiyar prensin bu duyguları yaşamasının asıl sebebi nedir?
6) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen savaş mekânlarından biri değildir?
7)
"Yemek yemenin amacı yalnız vücudun beslenmesi ise iki defa yemek yiyen belki de daha fazla zevk alır ama amacına ulaşmış olmaz çünkü…"
Yukarıdaki paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?
8)
"Prens Andrey'in, Kutuzov'un karargâhındaki görev arkadaşları arasında genel olarak ordu da Petersburg'daki yüksek sosyetede olduğu gibi birbirine tamamen karşıt iki ünü vardı."
Prens Andrey'in sözü edilen karşıt iki yönü nedir?
9)
"Aleksandr çağını şana ulaştır
 Tahtımızdaki titüsü koru
 Hem korkunç bir savaşçı ol, hem iyi bir insan
 Yurtta Rife, savaş alanında Sezar!"
Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
10)
"İnsanların acılarını paylaşmak, insan kardeşlerimi sevmek, sevenlere karşı olsun, benden nefret edenlere karşı olsun sevgi duymak, düşmanlarımızı sevmek! Evet, Tanrı'nın dünyada yaşayan insanlara öğrettiği ve Prenses Mariya'nın benim içimde uyandırmak istediği ama benim o zamanlar anlamadığım sevgi demek buymuş."
Paragrafta düşünceleri dile getiren kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Dolohov'un komutası altında da bir o kadar er vardı. Ama sayıların üstünlüğü Denisov'u alıkoymuyordu." cümlesinde geçen 'alıkoymamak' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
12) Napoleon'un Moskova'da aldığı tedbirlerin sonucuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
13) "Kont kahkahalarla güldü. Öbür konuklar, konuşmayı Şinşin'in idare ettiğini görünce yaklaşıp kulak kabartmışlardı." cümlesinde geçen altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
14) Romanda anlatılan savaşlar içinde, tarihin seyrini değiştiren savaş aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
15) Aşağıdakilerden hangisi Prens Adrey'in babasının, oğlunun Nataşa ile evlenmesine karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
16)
"Andrey susuyordu: Babasının onu anlaması hem hoşuna gidiyor hem de bir bakıma içinde hoşnutsuzluk uyandırıyordu. İhtiyar kalktı, mektubu oğluna verdi.
-Beni dinle, dedi. Karın için endişe etme, elden gelen ne varsa hepsi yapılacak. Şimdi beni dinle: Bu mektubu Mihail İlaryonoviç'e vereceksin."
Andrey'in babasının, oğluna verdiği mektupta ne yazmaktadır?
17)
"Piyer'in o kadar korktuğu can sıkıntısı gene başlamıştı. Locada verdiği söylevden sonra, üç gün evde divanın üzerinde yatmış, hiç kimseyi kabul etmemiş, hiçbir yere de gitmemişti. Bu arada karısından bir mektup aldı."
Paragrafta sözü edilen mektupta ne yazmaktadır?
18) Romanın başlangıcıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19)
"Güldü:
-Dört yüz hasta, kardeşim! Hâlâ yenilerini gönnderip duruyorlar. Dört yüz var değil mi? Ha! Bunu sıhhiye erine sormuştu. Sıhhiye erinin yorgunluktan bitkin bir hâli vardı."
Paragrafta geçen 'sıhhiye' ne demektir?
20)
"Aşırı bir çabayla bağıran erlerin sesleri eninde sonunda 'Generale, üçüncü bölüğe' şeklini alıp da gereken hedefe ulaşınca aranan subay, bölüğün arkasından göründü ve koşmaya alışmamış yaşlı bir adam olduğu hâlde, beceriksizce, ayakları birbirine takıla takıla, koşar adım generale yaklaştı. Yüzbaşının yüzünde ..."
Paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde diğerlerinden farklı bir anlam ortaya çıkar?
21)
"Hangi hanımefendinin yanına? Sen kimsin Allah aşkına? diye fısıldadı.
-Buyurunuz! Emir aldım, sizi götüreceğim.
Dolohov:
Kuragin! Geri dön, diye bağırıyordu. İhanete uğradık. Geri dön!
Kendisi avlunun kapısında duruyor, Anatol'un üzerine avlunun kapısını kilitlemeye çalışan kapıcıyla boğuşuyordu."
Paragrafta aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmaktadır?
22)
"Piyer daha on yaşındayken kendisini yetiştiren bir rahiple yabancı ülkelere gönderilmiş, yirmi yaşına kadar orada kalmıştı. Moskova'ya döndüğünde babası rahibe yol vermiş, sonra genç adama 'Haydi bakalım, şimdi sen Petersburg'a git, şöyle çevrene bir bak, kendine ... seç. Neyi seçersen razıyım."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23)
"Duraklayan yığınlar arasında her taraftan sesler çıkıyor, herkes birbine bakıyor, köprünün ağzına doğru birbirini itiyordu. Köprüden aşağıya Enns'in sularına bakan Nesvitski, birden kendisi için çok yeni olan ve hızla yaklaşan bir ses işitti."
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen 'Enns' nerede yer almaktadır?
24) Prens Andrey,  düello için gittiği Anatol Kuragin ile ilgili neyi öğrenir?
25)
"(Piyer'in) Orduya girmek düşüncesi çoktandır aklına geliyordu ve belki de böyle bir adım atmasına, daha önce savaşların ortadan kalkmasını, sonsuz bir barışın kurulmasını savunan masonluk örgütüne bağlılığı, aynı zamanda Moskova'da üniforma giyip yurtseverlik propagandası yapan insanlara baktıkça nedense içinde bir utanç duyması engel oluyordu."
Piyer'in, orduya katılmasını engelleyen asıl unsur nedir?