1) Aşağıdakilerden hangisi Victor Hugo'nun eserlerinden biridir?
2) "Bütün masumlar, bütün eziyetle ölenler, bütün çocuklar, bütün aşağıdakiler ve bütün yukarıdakiler için mi ağlıyoruz. Sizinle beraberim. Ama öyleyse, size dediğim gibi 93'ten eskiye gitmemiz, XVI. Louis öncesinden itibaren gözyaşı dökmeye başlamamış gerekir. Ben, kral çocukları için sizinle birlikte ağlarım, yeter ki sizde benimle birlikte halkın evlatları için ağlayın.
-Hepsi için ağlıyorum, dedi piskopos.
-Demek eşit olarak! diye G haykırdı."
Konvansiyoncu G, piskoposun hem halka hem de krala eşit davranmasına niçin itiraz etmektedir?
3) "Bu yeni ihtiyarın adı Madam Burgon'du ve birbiri ardınca gönlüne taht kurmuş üç papağandan ibaret bir hanedanın dışında hayatında kayda değer hiçbir şeyi yoktu."
Paragrafta sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4) "Sonra, güneş açtığında bahçe nekahetliler için çok küçük kalıyor." cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
5) "Az sonra, büyük Matmazel Gillenormand'ın şimdiden oturup araba tekerleklerini işlemeye başlamış olduğu salona girdi. Muzafferane bir girişti bu. M. Gillenormand bir elinde redingotu, öbür elinde boyun şeridini tutuyor ve bağırıyordu.
-Zafer, zafer! sonunda esrarı çözüyoruz, işin püf noktasını öğreneceğiz, bizim saman altından su yürütenin çapkınlıklarına parmak dokunduracağız! (...) Gerçekten de az çok madalyona benzer, siyah deriden bir kutu sallanıyordu şeridin ucunda."
Dedesinin bulduğu Marius'a ait bu kutuda ne vardır?
6) "Geçici bir kimse olan size söylüyorum bunu, siz burada benden çok kendi evinizde sayılırsınız. Burada olan her şey sizindir. Sizin adınızı bilmeme ne gerek var? Zaten siz bunu bana söylemeden önce de ben sizin bir adınızı biliyordum.
Adamın gözleri şaşkın şaşkın açıldı:
-Sahi mi? Adımın ne olduğunu biliyor muydunuz?"
Piskopos, Jean Valjean'ın bu sorusuna nasıl bir cevap verir?
7) "Yoksa hayatını dolduran o eğlencelerden, sevgilerden birinin ortasında, genel afetlerin, varlığına ve servetine indireceği darbelerle bile sarsılmayacak bir insanı, birdenbire yüreğinden vurup deviren o esrarlı ve müthiş darbelerden birini mi yemişti? Kimse ne olduğunu söyleyebilecek durumda değildi. Bilinen tek şey şuydu ki İtalya'dan döndüğünde..."
Romana göre,  M. Myriel ile ilgili, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8) "Şehirler gaddar insanlar yetiştirir, orman ise insanları vahşileştirir ama insanlığını yok etmez."
Romanda bu ayrım, kimler için yapılmıştır?
9) Marius'un babası, oğlunu görme hakkından niçin feragat etmiştir?
10) Marius'un, maddi durumu çok kötü olsa bile davetlere katılırken en çok dikkat ettiği husus nedir?
11) "Toplumun bütün bereketli ışımaları bilimden, edebiyattan, sanattan, öğretimden çıkar. İnsanları yetiştirin, yetiştirin insanları. Onları aydınlatın ki sizi ısıtsınlar."
Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Homme-Arme Sokağı'ndan ağır adımlarla uzaklaşmıştı Javert. Ömrü boyunca ilk kez başı eğik yürüyordu ve gene ilk kez elleri arkasındaydı. O güne dek Napolyon'un duruşlarından en çok kararlılık sembolü, kollar göğüste kavuşmuş olanını benimsemişti, kararsızlık simgesi olan ellerin arkada kavuşması, onun için çok yabancıydı."
Javert'in, bu ruh hâlinin sebebi nedir?
13) "Hatırlanmayacak kadar eski zamanlardan beri, Montreuil-sur-Mer'in kendine özgü bir sanayi vardı. İngiliz kara kehribarı ile Alman kara boncuklarının taklidi özel bir sanayi. İlk maddelerin pahalı oluşu ve bunun işçiliği de etkilemesi yüzünden bu endüstri hep olduğu yerde kalmış, gerilememişti. Fantine, Montreuil-sur-Mer'e geri döndüğü sıralar, bu kara malların imalinde hiç duyulmadık bir değişiklik meydana gelmişti.."
Paragrafta sözü edilen değişiklik nedir?
14) Digne'ye ilk geldiğinde Jean Valgean'ın kimliğini öğrenen halk ne yapmıştır?
15) Jean Valgean'ın, Javert'ten kaçarken sığındığı manastırın adı nedir?
16) "Sonra Jean Valgean'a doğru döndü. Jean Valgean tabancayı koltuğunun altına koydu ve gözlerini Javert'in üzerine öyle bir dikti ki 'Javert, benim bu! ' demek için başka bir söze gerek yoktu. Javert cevap verdi:
-Öcünü al.
Jean Valgean yelek cebinden bir bıçak çıkardı ve açtı."
Jean Valgean, isyancıların elinde bulanan Javert ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapar?
17) Romanın sonunda Javert'in durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
18) Fantine, aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesi esnasında ölmüştür?
19) Aşağıdakilerden hangisi Victor Hugo'nun eserlerinden biri değildir?
20) "Kız kardeşi Matmazel Baptistine'den başka, biri general, öteki vali iki erkek kardeşi vardı. İkisine de oldukça sık mektup yazardı. … bir süre kırgın davrandı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
21) "Kadınların, çocukların, hizmetkârların, acizlerin, muhtaçların ve cahillerin kusurları, kocaların, babaların, efendilerin, güçlülerin, zenginlerin, bilginlerin kusurudur."
Paragraftaki düşüncelere sahip birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
22) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biridir?
23) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biridir?
24) "Birleşen iki mutsuzluktan mutluluk doğar." sözü, aşağıdaki kahramanlardan hangileri için söylenebilir?
25) Jean Valgean, manastırdan ayrılmak için nasıl bir bahane ileri sürer?