1) "Digne piskoposunun yaradılışına ait bu ayrıntılar, ona, özellikle şu yaşadığımız zamanda ve hâlen moda olan bir deyimle, 'panteist' bir kimlik verebileceği ve bazen münzevi zihinlerde yerleşip büyüyebilen kişisel felsefelerden birine sahip olduğu sanısını, lehinde ya da aleyhinde olarak uyandırabileceğinden ötürü, hemen şunu ısrarla belirtelim ki Monsenyör Bienvenu'yü tanıyanlardan hiçbiri böyle bir şey düşünmek cesaretini kendinde bulamamıştır."
Paragraftan hareketle yazarın uslubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
2) "Küçük Gervais macerasından sonra Jean Valgean'ın başından geçen ve okuyucunun bildiği olaylara ekleyeceğimiz pek az şey var. Görüldüğü gibi Jean Valgean, o andan itibaren bambaşka bir insan oldu. Piskoposun onda yapmak istediği değişikliği yerine getirdi. Bu bir dönüşümden öte bir şey, bir devrim oldu."
Piskoposun hangi davranışı, Jean Valgean'ın hayatının dönüm noktası olmuştur?
3) "Babet, Gueulemer, Clauesous, Montparnasse" adlı kahramanların ortak özelliği hangisinde doğru verilmiştir?
4) "Konvansiyoncu, piskoposun içindeki bütün kaleleri birbiri ardınca teker teker ele geçirdiğinin farkında değildi. Fakat yine de geriye bunlardan bir tanesi kalıyordu ki Monsenyör Bienvenu'nün en yüce direnme kaynağını teşkil eden bu kaleden, başlangıçtaki katılığı aşağı yukarı yeniden dile getiren şu sözler çıktı:
-İlerlemenin Tanrıya inanması gerekir. "
Yukarıdaki paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
5) Aşağıdakilerden hangisi Thenardierlerin çocuklarından biri değildir?
6) Romanda geçen 'tarihe geçmesine ramak kalan bir grup' sözleriyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
7) "…zarif çeşidinden bir suç ehliydi. Özentili ve sefil bir tarzda döşenmiş olan evini, Fransızlaşmış bir iş bilir İngiliz hırsız kadınıyla paylaşıyordu. Çok zengin kişilerle olan ilişkileri dolayısıyla itibar gören, Milli Kütüphane'nin madalya koleksiyonları ve Matmazel Mars'ın elmaslarıyla yakından alakalı bu parizien İngiliz kadın, bilahare adliye kayıtlarında ünlü bir isim olmuştur. Ona Matmazel Miss diyorlardı."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
8) İsyan esnasında barikatın içinden Marius'u kim kurtarır?
9) "Digne piskoposunun özel hayatı ve bu iki mübarek kızın hareketlerini, düşüncelerini ve hatta çok ürkek kadın içgüdülerini piskoposun âdet ve arzularına nasıl tâbi kıldıkları ve bunu onun söylemesine bile gerek kalmadan yaptıkları konusunda bir fikir verebilmek için Matmazel Baptistine'in, çocukluk arkadaşı olan ...vikontesine yazdığı bir mektubu buraya aynen almaktan daha iyi bir şey yapamayız."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) "Ay bir ovanın üstünde kederli ve bedbahttı." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
11) "Denize bir adam düşmüş! Umurumda değil! Gemi durmuyor. Rüzgâr esiyor, bu karanlık geminin izlemek zorunda olduğu, dışına çıkamadığı bir rotası var. Geçip gidiyor. Adam kayboluyor, tekrar beliriyor, sulara gömülüyor, tekrar yüze çıkıyor, sesleniyor, kollarını uzatıyor, onu işitmiyorlar."
Yukarıdaki sözler hangi kahraman için söylenebilir?
12) Aşağıdakilerden hangisi Jean Valgean ile Javert'in ortak özelliklerinden biridir?
13) "Cosette kendisi farkına varmazdan epey zaman önce güzelleşmiş bulunuyordu. Fakat yavaş yavaş yükselip genç kızın bütün kişiliğini yavaş yavaş kaplayan bu beklenmedik aydınlık daha ilk gününden Jean Valgean'ın mahzun gözkapaklarını yaraladı. (…) Her şeyi hoş görüyor, her şeyi bağışlıyor, her şeye şükrediyor, her şeye razı oluyor ama Tanrıdan, insanlardan, yasalardan, toplumdan, tabiattan, dünyadan yalnız tek bir şey diliyordu."
Jaen Valgean'ın, tek bir dileği nedir?
14) "Yalnız kesin olan şu ki bu olayın ertesi günü, Charlesmagne avlusundan Aslanlar Çukuru'na, iki avluyu ayıran beş katlı binanın üzerinden bir 'posta' atıldı. Mahpusların posta dedikleri şey, sanatkârca yoğrulup şekillendirilmiş bir ekmek topağıdır."
Mahkûmların bu davranışı ne anlama gelmektedir?
15) "Birleşen iki mutsuzluktan mutluluk doğar." sözü, aşağıdaki kahramanlardan hangileri için söylenebilir?
16) "Önce içinde meydana gelen devrimi ona borçluydu; babasını  tanımış, sevmiş olmasını ona borçluydu. Gözümdeki perdeyi o aldı, diyordu."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahramanlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
17) "Homme-Arme Sokağı'ndan ağır adımlarla uzaklaşmıştı Javert. Ömrü boyunca ilk kez başı eğik yürüyordu ve gene ilk kez elleri arkasındaydı. O güne dek Napolyon'un duruşlarından en çok kararlılık sembolü, kollar göğüste kavuşmuş olanını benimsemişti, kararsızlık simgesi olan ellerin arkada kavuşması, onun için çok yabancıydı."
Javert'in, bu ruh hâlinin sebebi nedir?
18) "İster doğru ister yanlış olsun, insanlar hakkında söylenenler, çoğu zaman onların hayatında ve özellikle kaderlerinde yaptıkları işler kadar yer tutar."
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu paragrafta dile getiren düşüncelerle aynı doğrultudadır?
19) "Tam o sırada kapı yavaşça vuruldu, adam seyirtip açtı, sunturlu selamlarla, hayranlık gülümsemeleriyle çığlıklar atıyordu:
-Buyurunuz efendim! Lütfen içeri girmek tenezzülünde bulunmanız saygıdeğer hayırsever efendim, sevimli kızınız da buyursunlar.
İzbenin eşiğinde olgun yaşta bir adamla bir genç kız belirdiler. Marius şerinden ayrılmamıştı. O an duyduklarını insan dili anlatmaktan acizdir. Oydu bu."
Marius'un 'o' dediği kişi kimdir?
20) "Thenardierlerin bir komşusu bu anneye yolda giderken rastladı da dönüşünde şöyle dedi:
-Demin sokakta ağlayan bir kadın gördüm, ..."
Paragrafın sonuna 'çok acıyıp üzülmek' anlamında aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
21) Marius, yaşadığı sıkıntılı günleri hangi işi yaparak atlatmıştır?
22) Cosette'in babası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
23) "Âdet olduğu üzere, piskoposlar yazılı emirlerinin ve resmî mektuplarının başına kendi vaftiz adlarını koyduklarından ülkenin yoksul ahalisi, bir çeşit sevgi içgüdüsüyle, piskoposun adları arasından kendileri için bir anlam taşıyanını seçmişler ve ona sadece ... der olmuşlardı."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
24) "Enjolras, Combereferre ve Courfeyrac'ın önderliğindeki topluluğa katılan gelip geçenler arasında, sırtında omuzları aşınmış bir hamal ceketi olan, el kol işaretleri yaparak öfkeyle bağırıp çağıran, vahşi bir sarhoşa benzer suratlı biri vardı. Adı ya da lakabı Le Cabuc olan bu adam, onu tanıdığını ileri sürenler için bile aslında tamamen meçhuldü."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahramanla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
25) "Cosette zayıf ve solgundu. Sekiz yaşlarındaydı ama ancak altı yaşında denilebilirdi. Bir çeşit karanlığa gömülmüş iri gözleri, ağlamaktan âdeta fersizleşmişti. Ağzının kenarlarında mahkûmlarda ve umutsuz hastalarda görülen devamlı üzüntüden ileri gelen o eğri çizgiden vardı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?