1) "Kır saçlı, ciddi bakışlı, bir işçi gibi yanık tenli, bir filozof gibi düşünür çehreliydi. Genellikle geniş kenarlı bir şapka, çenesine kadar düğmelenmiş kalın çuhadan bir redingot giyerdi."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?
2) Romana göre, piskoposun gönlündeki insan sevgisinin temeli neye dayanmaktadır?
3) Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen mekânlardan biri değildir?
4) "Yoksa hayatını dolduran o eğlencelerden, sevgilerden birinin ortasında, genel afetlerin, varlığına ve servetine indireceği darbelerle bile sarsılmayacak bir insanı, birdenbire yüreğinden vurup deviren o esrarlı ve müthiş darbelerden birini mi yemişti? Kimse ne olduğunu söyleyebilecek durumda değildi. Bilinen tek şey şuydu ki İtalya'dan döndüğünde..."
Romana göre,  M. Myriel ile ilgili, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5) Jean Valgean,  manastırdan niçin ayrılmıştır?
6) "-Dinleyin, size oyun etmek istemem. Cebimde sizin için bir mektup var. Dünden beri. Onu postaya vermem söylenmişti. Ama ben onu sakladım. Elinize geçmesini istemiyordum. Fakat az sonra birbirimizi tekrar gördüğümüzde belki bana darılırsınız. Yine görüşeceğiz değil mi? Hadi alın mektubunuzu. Titreyen delik eliyle Marius'un elini ceketinin cebine soktu. Gerçekten de Marius orada bir kâğıdın varlığını hissetti.
-Alın, dedi kız.
Marius, mektubu aldı."

Bu mektubu Marius'e kim yazmıştır?
7) Charles Myriel, Fransız İhtilali'nden sonra nereye göç eder?
8) "Küçük bir kız tarafından başarısızlığa uğratılmaktan şaşıran ve kapkara kesilen altı haydut, fenerin gölgede bıraktığı bir yere doğru seyirterek utanç ve öfkeyle omuzlarını silke silke aralarında bir meclis kurdular. Bu sırada kız, sakin ve vahşi bir tavırla onları seyrediyordu."
Altı haydutun, Jean Valgean'ının evine girmesini engelleyen bu kız kimdir?
9) Fantine'in çocuğunun adı nedir?
10) Digne'ye ilk geldiğinde Jean Valgean'ın kimliğini öğrenen halk ne yapmıştır?
11) Thenardierler, Cosette'i hangi isimle çağırmaktadır?
12) "Bu dramın şu ulaştığımız noktasında, okuyucu bu genç kafaları trajik bir maceranın karanlıklarına gömülürken görmeden önce onların üzerine bir ışık hüzmesi tutmak faydasız olmayacaktır belki."
Yazarın, okuyucuya söylemek istediği konu nedir?
13) Digne'den kaçan Jean Valgean ile yolda karşılaştıkları Küçük Gervais arasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yaşanmıştır?
14) Victor Hugo'nun, edebiyat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
15) Javert'in mesleği, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
16) İsyan bölgesinin içinden kaçan ve kanalizasyonun içinden çıkışa gelen Jean Valgean, burada kapının kilitli olduğunu görmüştür.
Yukarıda bahsedilen kilitli kapının anahtarını, Jean Valgean'a  kim vermiştir?
17) "Elmaslar ancak toprağın karanlıklarında, gerçekler de ancak düşüncenin derinliklerinde bulunur. Ona öyle geliyordu ki bu derinliklere indikten, bu karanlıkların en koyu yerlerinde el yordamıyla aranıp tarandıktan sonra nihayet elmaslardan, o gerçeklerden birini bulmuş, elinde tutmaktadır ve bunu seyretmekten gözleri kamaşıyordu."
Böyle düşünen Jean Valgean'ın 'elmas'tan kastettiği nedir?
18) "Bu macera iyi yürekli ihtiyar Fauchelevent'in itibarını arttırdı. Üç yönden başarı kazanmış oluyordu."
Aşağıdakilerden hangisi Fauchelevent'in 'bu macera' sözüyle kastedilen olayda kazandığı başarılardan biri
değildir?
19) "Memlekette ona tarlakuşu adını takmışlardı.(…) Ne var ki zavallı tarlakuşu hiç şakımıyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
20) Javert'in, görevinden azledilmesini istemesinin sebebi nedir?
21) "Thomas, Pierre ya da Jacgues olması ender rastlanan bir şey sayılmaz. 'Zarif' olan adı halka, köylü adını da aristokrata konduran bu yer değiştirme bir eşitlik dalgasından başka bir şey değildir. Yenilik soluğunun sızı geçme gücü her yerde olduğu gibi burada da kendisini gösteriyor. Bu gözle görülür uygunsuzluğun altında büyük ve derin bir şey yatmaktadır."
Altı çizili son cümle ile kastedilen nedir?
22) Fantine'in çalıştığı fabrikada, dedikodu peşinde olanlar, onun bir kızı olduğunu öğrenmek için ne yaparlar?
23) Romandaki "bir anneye rastlayan anne" sözüyle hangi kahramanlar kastedilmektedir?
24) "Bu adamın hakkında apaçık bir fikir edinmek isteyerek Jean Valgean'ı düşüncesinin derinliklerine kadar kovalayarak bazen uğursuz bir sis biçimde kaybediyor, bazen de ele geçiriyordu. Dürüstçe geri verilen emanet, itirafın doğruluğu…Bunlar iyi şeylerdi, bulutlar arasında bir aydınlık yaratıyordu. sonra bulut yine kapkaranlık oluveriyordu. Marius'un düşünceleri ne kadar bulanık olursa olsun gene de bazı gölgeleri hatırlıyabiliyordu."
Aşağıdakilerden hangisi Marius'un, isyandan sonra hasta yatağında hatırladığı 'bazı gölgeler' den değildir?
25) "İki kölelik yuvası ama birincisinde kurtuluş mümkün, daima yasal bir sınır var ve de kaçma ihtimali. İkincisinde kölelik, müebbet; bütün umut, geleceğin uzak ucunda insanların ölüm adını verdikleri özgürlük ışığından ibaret. Birincisinde insan zincirlerle bağlanmıştır, ötekinde inancıyla."
Romana göre, sözü edilen 'iki kölelik yuvası' aşağıdakilerden hangisidir?