1) "Şimdi okunacak sayfalarla, daha sonra okunacak bazı sayfalar için bir açıklama yapmak gerekiyor. Bu kitabın, istemeyerek kendinden söz etmek zorunda kalan yazarı, yıllar var ki Paris'te bulunmamaktadır. O, Paris'i terk ettiğinden beri şehir değişti. Yazar için meçhul olan yeni bir şehir doğdu. Yazar, Paris'i sevdiğini söylemeye gerek duymuyor; Paris onun düşüncesinin doğduğu şehirdir."
Romandan alınan yukarıdaki paragraftan hareketle yazarın uslubüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2) Jean Valgean'ın, Cosette'e ile birlite Javert'ten kaçarken sığındığı manastırın bağlı olduğu inanç sisteminin temel dayanağı nedir?
3) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biri değildir?
4) "…zarif çeşidinden bir suç ehliydi. Özentili ve sefil bir tarzda döşenmiş olan evini, Fransızlaşmış bir iş bilir İngiliz hırsız kadınıyla paylaşıyordu. Çok zengin kişilerle olan ilişkileri dolayısıyla itibar gören, Milli Kütüphane'nin madalya koleksiyonları ve Matmazel Mars'ın elmaslarıyla yakından alakalı bu parizien İngiliz kadın, bilahare adliye kayıtlarında ünlü bir isim olmuştur. Ona Matmazel Miss diyorlardı."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
5) İsyan bölgesinin içinden kaçan ve kanalizasyonun içinden çıkışa gelen Jean Valgean, burada kapının kilitli olduğunu görmüştür.
Yukarıda bahsedilen kilitli kapının anahtarını, Jean Valgean'a  kim vermiştir?
6) "Gillenormand Baba, o tarihte dolu dolu doksan yaşındaydı. Yine hep Matmazel Gillenormand ile birlikte Filles-du-Calvaire Sokağı 6 numaradaki kendine ait eski bir evde oturuyordu."
Paragrafta sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
7) "Birleşen iki mutsuzluktan mutluluk doğar." sözü, aşağıdaki kahramanlardan hangileri için söylenebilir?
8) Manastırdaki rahibeler, Jean Valgean'ı ne diye çağırmaktadır?
9) "Marius'un böyle alelacele taşınmasının iki sebebi vardı. Birincisi, belki kötü zenginlerden de daha korkunç bir soyla çirkinliği, kötü yoksul çirkinliğini en iğrenç, en yırtıcı gelişmesi içinde bu kadar yakından gördüğü bu evden artık nefret ediyordu. ikincisi, olayın arkasından açılması muhtemel herhangi bir davada boy göstermek ve Thenardier'nin ..."
Romana göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) "…arılar yasemenleri yağma ediyor, serazad kelebekler topluluğu kendilerini civanperçemlerinin, yoncaların, yaban yulaflarının üstüne bırakıyor. Fransa kralının muhteşem parkında bir sürü serseri dolaşıyordu."
Romana göre 'serseri' sözcüğüyle kastedilen kimdir?
11) "Thenardier, tutsağa doğru ilerliyordu.
-Bir şey düştü, diye haykırdı Thenardier kadın.
-Neymiş o, dedi kocası.
Kadın atılıp sıvaya sarılı kâğıdı yerden almıştı. Onu kocasına verdi.
-Nereden geldi bu? diye sordu Thenardier.
-Lafa bak, dedi kadın, nereden girsin istiyorsun? Pencereden geldi.
-Girerken ben gördüm, dedi Bigrenaille. Thenardier kâğıdı çarçabuk açarak muma yaklaştırdı.
-Eponine'in yazısı bu! Vay anasına!"
Pencereden atılan bu kâğıtta ne yazmaktadır?
12) "Zaten, kararlı, enerjik ve üzüntülü bir profildi bu. Garip bir hâli vardı bu yüz ifadesinin; başlangıçta alçakgönüllü gözüküyor, sonra sertleşir gibi oluyordu. Kaşlarının altında gözleri, tıpkı bir çalılık altındaki ateş gibi parlıyordu."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
13) "Uzun uzun açıklamalara gerek kalmadan, elbette anlamışsınızdır sanırız: Jean Valgean Champmathieu olayından sonraki birkaç günlük kaçışında, Paris'e gelmiş, Montreuil-sur-Mer'de M. Madeleine adı altında kazandığı parayı … tam zamanında çekmişti."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14) "Bu … dediğine bakılacak olursa bir vakitler çavuşmuş. Çavuş olduğunu söylüyordu. Muhtemelen 1815 seferine katılmış hatta söylentiye göre oldukça da yiğitlik göstermişti. İşin doğrusunu daha ileride göreceğiz. Lokantahanın tabelası, kahramanlıklarından birine bir işaretti."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15) "Havanın ılık olduğu bir gündü. Luxembourg gölge ve güneş içinde, gökyüzü sanki sabahleyin melekler onu yıkamış gibi tertemizdi; kuşlar kestane ağaçlarının derinliklerinde küçücük çığlıklar koparıyorlardı."
Altı çizili mekân ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
16) "Bunun dışında o, doğru, gerçeksever, adaletli, zeki, alçakgönüllü ve saygıdeğerdi; iyilik edici ve iyilik isteyiciydi. Bir rahipti, bir bilgeydi, bir insandı."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir?
17) "Cosette zayıf ve solgundu. Sekiz yaşlarındaydı ama ancak altı yaşında denilebilirdi. Bir çeşit karanlığa gömülmüş iri gözleri, ağlamaktan âdeta fersizleşmişti. Ağzının kenarlarında mahkûmlarda ve umutsuz hastalarda görülen devamlı üzüntüden ileri gelen o eğri çizgiden vardı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
18) "Genç kızı korkutur endişesiyle duvarda yazılı satırdan Cosette'e bahsetmekten dikkatle kaçındı. Zihni bu düşüncelerle uğraşırken güneşte yere vuran bir gölgeden, yamacın tepesinde, tam arkasına isabet eden bir yerde, birisinin gelip duyduğunu fark etti. Tam arkasına dönmek üzereydi ki sanki bir el, başının üstünden bırakıvermiş gibi dizlerinin üzerine dörde katlanmış bir kâğıt düştü."
Jean Valgean'ın bahçesinde ona bırakılan bu kâğıtta ne yazmaktadır?
19) Thenardierler, Cosette'i hangi isimle çağırmaktadır?
20) Jean Valjean, ilk kürek cezasını hangi suçtan almıştır?
21) "Suyu oldukça uzaktan gidip almak gerekiyordu. Köyün Gaany'den yana olan ucu, suyunu ormanlardaki şahane küçük göllerden sağlamaktaydı. Kiliseyi çevreleyen ve Chelles'ten yana olan öbür ucu ise içme suyunun Montfermeil'den aşağı yukarı bir çeyrek saat uzakta, Chelles yolu yakınlarındaki bayırın yarı yerindeki küçük bir kaynaktan elde edebiliyordu ancak."
Şehirde su sıkıntısı çekilmesinin sebebi nedir?
22) "Elinde avucunda bulunan her şeyi sattı. Bu satış ona aşağı yukarı iki yüz frank getirdi. Ufak tefek borçlarını ödedikten sonra elinde ancak seksen frank kadar bir şey kaldı. Güzel bir ilkbahar sabahı, çocuğunu sırtında taşıyarak Paris'ten ayrılırken yirmi iki yaşındaydı."
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir?
23) "Krallık hatadan alınan otoritedir, bilim ise gerçeklikten alınan otoritedir. İnsan ancak bilim tarafından idare edilmelidir.
-Ve de vicdan, diye ekledi piskopos.
-O da aynı şeydir. Vicdan, bizde doğuştan bulunan bilgi miktarıdır."
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
24) "-Yirmi metelik oda için, altı metelik de yemek için, dedi. Küçüğe gelince onun üzerinde mösyö ile biraz konuşmama gerek. Hanım bizi yalnız bırak.
Thenardier kadın, dirayet denen şeyin hiç beklenmedik şimşeklerinin göz kamaştırıcı etkisini duydu birden. Büyük aktörün sahneye girdiğini anladı ve hiç karşılık vermeden dışarı çıktı."
Yukarıdaki paragrafta anlatımnda hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
25) Victor Hugo ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?