1) Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın otomobilinin, askerî müzeye konmasının sebebi nedir?
2) İbrahim Müteferrika'yı koruyup destek olarak, Türkiye'de ilk basımevini kurduran sadrazam kimdir?
3) Bir eğlence sırasında, konuklarını eğlendirmek amacıyla, kediye vaftiz töreni düzenleyen Pierre Loti'yi Fransız basını neyle suçlar?
4) Şiiri "Büyülü Matematik " olarak tanımlayan şair kimdir?
5) "Arnavutköy akıntısının hızı saatte 4-5 mili bulur.Geçmiş yıllarda sandallar, küçük gemiler burnu ancak kıyıdan çekilen halatlarla geçebilirler.Yedekçilerin çektiği ip koptu, ya da sandalın küreği kırıldı mı, buna olanak kalmaz…"                             Pargrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?    (245)
6) Eserde, Sultan Hamit'ten "İçli Çocuk" olarak söz edilmesinin nedeni nedir?
7) 1833 yılında İstanbul'a Rus askerlerinin girmesi hangi isyan sonucunda olmuştur?
8) Selanik'te çıkarılan "Çocuk Bahçesi" adlı dergide de şiirleri yayınlanan ve "Selma Sen de Unutma Yavrum" adlı şiirin şairi kimdir?
9) Aşğıdakilerden hangisi Rıza Tevfik'in özelliklerinden biri değildir?
10) Halit Ziya Uşaklıgil, hangi padişah zamanında başkâtiplik görevinde bulunmuştur?
11) 'Göksu Şemsiyeleri' bölümünde anlatılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
12) Yazarın 'evcil bir martı' diyerek tanımladığı, 'O' romanının da sahibi olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
13) 1833 yılında savunma amaçlı yapılan  "Hünkar İskelesi Sözleşmesi " Osmanlı'larla hangi ülke arasında imzalanmıştır?
14) "Nevadir-ül Asar" (Eşi az bulunur yapıtlar ) nedir?
15) Abraham Paşa korusu Paşabahçe ile Beykoz arasındaki koydan Karadenizdeki Riva'ya kadar uzanır. Korudan sonra da Hüseyin Merter Çiftliği başlar. Bu çiftlik 'Kirazlı Çiftliği diye anılır ve gelir Elmalı Çiftliğine dayanır.'                                  Paragrafta hangi anlatım biçim ağır basmaktadır?
16) Sokakta nane şekeri satan bir satıcının söylediği ikilik ve dörtlüklere hemen aynı şekilde cevap veren, bu konuda şekerciyle yarışa giren şairimiz kimdir?
17) Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
18) Boğaziçi Şıngır Mıngır' isimli eser, kaç bölümden oluşmaktadır?
19) Niyazi Bey'in on Fransız erini denize attığını duyan Fransız teğmen, bu olay üzerine ne yapmıştır?
20) Buralara 1835 yılında bir de eskilerin karavul dedikleri bir …………. kondurulmuştur.' Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
21) XIII. Yüzyılda Kasrın dolaylarında ''Mecari Bahçesi'' diye anılan bir seyir yeri peydahlanır. Mecari su yatakları anlamına geldiği halde, daha sonraki yıllarda bahçe, halkın dilinde ''Macar Bahçesi''ne dönüşmüştür.                      Paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
22) "Kış geceleri bile, gökyüzünde bir ay parçası görür görmez, hemen giyinip sokağa fırlamak ister. Gerçi kitaplarında doğaya büyük bir yer ayırdığı söylenemez ama yine de dolunay üzerine, bahar ve çiçekler üzerine yazılmış bir sürü yazısı vardır…"     (337)                                                                                Yukarıda sözü edilen edebiyatçı kimdir?
23) 1833 yılında savunma amaçlı yapılan  "Hünkar İskelesi Sözleşmesi " Osmanlı'larla hangi ülke arasında imzalanmıştır?
24) Şiir yazılıp bittikten sonra, dizelerin hece sayısını bir hece düşürmeye dayanan yöntem hangi şairimize aittir?
25) "Edebiyat İmamı" ya da "Üstad" olarak anılan; kimilerinin de "Türkiye'nin Lamartine'i " dediği edebiyatçımız kimdir?