1) Eserde, sık sık Türkiye'ye gelen Fransız yazar Pierre Loti'nin hangi görevle geldiğinden söz edilmiştir?
2) Manastır valiliği yapmış olan Ebubekir Hazım Tepeyran, hangi ünlü edebiyatçımızın büyükbabasıdır?
3) Sadrazamlık görevine getirildiğinde, Mehmet Pertev Efendi'nin kendisine yazdığı kasideye çok sinirlenerek; kasideyi okuyan kişiyi görevden alan, Yusuf Ziya Paşa hangi isimle anılmaktadır?
4) Yüzyılın sonunda görülmeye başlanan ama çoklukla yalnız erkeklerin bindiği araba türü aşağıdakilerden hangisidir?
5) Aşağıdaki eserlerden hangisi Salâh Birsel'e ait değildir?
6) Eserde, Osmanlı'nın ilk yıllarında, padişah mutfağında kaç çeşit yemek piştiğinden söz edilmektedir?
7) "Huzur güreşi" nedir?
8) İşgal yıllarında, kendisine sataşan on Fransız askerini dövüp denize atan kişi kimdir?
9) "Mihri Hanımefendi, yeşil gözleri, açık renk başaklar gibi saçlar, uzun boyu, şahane yürüyüşü ile binbir gece perilerini andırır."                                                              Cümlesinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?    (212)
10) Göksu'daki panayır hangi ayda kurulur?
11) Göksu'da "Dört kardeşler" olarak anılan yere bu ismin verilmesinin nedeni nedir?
12) Beykoz'da İshak Ağa'nın yaptırdığı çeşmelerden biri olan İshak Ağa Çeşmesi'ne "On Çeşmeler" denmesinin nedeni nedir?
13) Eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14) İstanbul'da bulunduğu yıllardaki izlenimlerini "Doğu Yolculuğu" adlı kitabında anlatan yazar kimdir?
15) Eserde, "Tek kelime Türkçe bilmemektedir.Yani Türkçesi olmayan bir Türk elçisidir." sözleriyle tanıtılan Masurus Paşa'nın kökeni nedir?
16) Saray kadınlarının bindiği kayıkların, en büyüğüne verilen isim hengisidir?
17) Eserde, uzun süre Tütün Rejisi'nde çalıştığı söylenen yazarımız kimdir?
18) Beykoz'da Akbaba adı verilen bölgede bir çiftliği olan ve Beykozlular tarafından çok sevilen Ahmet Mithat Efendi'ye yöre halkının taktığı isim nedir?
19) Şiir yazılıp bittikten sonra, dizelerin hece sayısını bir hece düşürmeye dayanan yöntem hangi şairimize aittir?
20) Galata Kulesi, İstanbul'un fethinden sonra hangi amaçla kullanılmamıştır?
21) Hangisi, padişah kayıklarına verilen isimlerden değildir?
22) Aşğıdakilerden hangisi Rıza Tevfik'in özelliklerinden biri değildir?
23) İşini yirmi yedi yıl sürdürüp, yüzbinlerce kitap satan; bir ara altına triportör çekerek günün 24 saati, her yerde ve her zaman sergi açmaya başlayan Halim Güzelson, günde en çok kitap satma rekorunun kendinde olmasının nedenini neye bağlamaktadır?
24) Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı kitap, Salah Bey Tarihi dizisinin kaçıncı kitabıdır?
25) Sultan Mecit ve II. Abdülhamit adlarına kayıtlı olan Ihlamur Seyir Yeri , sonraki yıllarda kimin adına kaydedilmiştir?