1) İbni Sina'ya göre şeftali suyuyla yapılacak gargara hangi hastalığa iyi gelir?
2) III. Selim'in, Hattat Yesarî Efendi'den Aynalıkavak'taki yeni kasrına yazmasını istediği kaside kime aittir?
3) III. Selim çağında İstanbul'a getirilen,'Muhteşem İstanbul Albümü' adlı kitabın sahibi mimar kimdir?
4) 19. yüzyılda İstanbul'da bülbülleriyle ünlü yerlerden biri olan Haydarpaşa Çayırı'nın halk arasında söylenen diğer adı nedir?
5) Yazar, eserinde genel olarak kimlerden bahsetmiştir?
6) Şiiri "Büyülü Matematik " olarak tanımlayan şair kimdir?
7) "Huzur güreşi" nedir?
8) İbrahim Müteferrika'yı koruyup destek olarak, Türkiye'de ilk basımevini kurduran sadrazam kimdir?
9) Sultan Mahmut, İslam ulusunu gazaya heveslendirmek için ne yapmıştır?
10) Tüklerde ilk kez dünya güreş şampiyonu olan kimdir?
11) Kuleli Olayı'na neden bu isim verilmiştir?
12) Eserde, Beşiktaş'ta oturan şairlerden söz edilmiştir. Hangisi bu şairlerden biri değildir?
13) Eserde, İstanbul Boğazı'ndaki akıntıların Arnavutköy'den başlayarak, Kızkulesi'ne değin Anadolu kıyısını izlediğinden söz edilmektedir. Bu akıntılara her kıyıda değişik isimler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
14) Sarayda "Çeşnicibaşı" olarak adlandırılan kişilerin yaptığı iş nedir?
15) Osmanlı Sultanı'nın Fransa'yı ziyaretine karşılık vermek için, Fransız devleti adına İstanbul'a gelen Fransız imparatoriçesini misafir eden sultan kimdir?
16) Eserde, "Tek kelime Türkçe bilmemektedir.Yani Türkçesi olmayan bir Türk elçisidir." sözleriyle tanıtılan Masurus Paşa'nın kökeni nedir?
17) "Kuleli Olayı" olarak bilinen isyan, hangi padişaha yönelik olarak yapılmıştır?
18) Manastır valiliği yapmış olan Ebubekir Hazım Tepeyran, hangi ünlü edebiyatçımızın büyükbabasıdır?
19) V. Murat zamanında, sarayda çok kısa bir süre başkâtiplik yapan edebiyatçı kimdir?
20) İstanbul'da bulunduğu yıllardaki izlenimlerini "Doğu Yolculuğu" adlı kitabında anlatan yazar kimdir?
21) Fatih Sultan Mehmet, yaptırdığı kasrı gezerken aşağıdaki şehirlerden hangisinin fethedildiğini duymuş ve kasrın çevresine bu şehrin isminde bir bahçe yaptırılmasını emretmiştir?
22) Sadrazamlık görevine getirildiğinde, Mehmet Pertev Efendi'nin kendisine yazdığı kasideye çok sinirlenerek; kasideyi okuyan kişiyi görevden alan, Yusuf Ziya Paşa hangi isimle anılmaktadır?
23) Tophanelioğlu'ndaki Çamlıca Parkı, Meşrutiyet'le birlikte hangi ismi almıştır?
24) Yazara göre kadınlara gerçek güzelliği veren aşağıdakilerden hangisidir?
25) Sultan Aziz'in Beylerbeyi Sarayı'nda konuk ederek, gitmesine üzüldüğü İmparatoriçe Eugene hangi ülkeden gelmiştir?