1) İşgal yıllarında, kendisine sataşan on Fransız askerini dövüp denize atan kişi kimdir?
2) Saray kadınlarının bindiği kayıkların, en büyüğüne verilen isim hengisidir?
3) Osmanlı'da gereksiz giderleri önlemek için birtakım israf yasaklarına başvuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
4) Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı ve tiyatro oyuncusu Ahmet Fehim Efendi tarafından sahneye konan tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
5) Güçlükle dönen uskur konukların bulunduğu yerde mısır patlatıyordur. Selanik Vapuru, Boğaziçi'nin ''pürnur'' kıyılarını aheste beste geride bırakıp Karadeniz'e açıldığı vakit saat 9.30 olmuştur. Aşçıbaşı, yemeğin hazır olduğu haberini muştular.'                                                                                                        Paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
6) 'Göksu Şemsiyeleri' bölümünde anlatılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
7) "İdare-i Mahsusa " ifadesinin anlamı hangisidir?
8) Yahya Kemal'in öldüğü günün gecesinde şairin 'Veda' gazeline 'Erenlerin Cevabı' adıyla bir karşılık yazan, aynı zamanda Yahya Kemal'in yakın arkadaşı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
9) Yazarın. 'Mutluluk Sarayı' olarak adlandırdığı saray aşağıdakilerden hangisidir?
10) Galata Kulesi, İstanbul'un fethinden sonra hangi amaçla kullanılmamıştır?
11) Manastır valiliği yapmış olan Ebubekir Hazım Tepeyran, hangi ünlü edebiyatçımızın büyükbabasıdır?
12) Sultan Aziz zamanında sadrazamlık yapan, Kanlıca'da eşsiz güzellikte bir yalısı bulunan paşa kimdir?
13) Şair Nigâr Hanım'ın ölümünden 41 yıl sonra yayınlanan  "Hayatımın Hikâyesi " adlı eserin türü nedir?
14) Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
15) Ali Şefik Bey'in Paris'teyken yazdığı, Abdülhamit yönetimine yergi içeren, dönemin aydınları arasında da elden ele dolaşan küçük kitapçığın adı nedir?
16) Yazar, birçok büyükten büyük yapıların sanatçılara kilitli kalmasını neye bağlamıştır?
17)
19.Yüzyılda, Ihlamur'da bulunan "Aziziye Karakolu"  ya da "Süslü Karakol " olarak bilinen korakolu yaptıran sultan aşağıdakilerden hangisidir?

18) "Arnavutköy akıntısının hızı saatte 4-5 mili bulur.Geçmiş yıllarda sandallar, küçük gemiler burnu ancak kıyıdan çekilen halatlarla geçebilirler.Yedekçilerin çektiği ip koptu, ya da sandalın küreği kırıldı mı, buna olanak kalmaz…"                             Pargrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?    (245)
19) Beykoz'da Akbaba adı verilen bölgede bir çiftliği olan ve Beykozlular tarafından çok sevilen Ahmet Mithat Efendi'ye yöre halkının taktığı isim nedir?
20) Eşinin ölümünden sonra din değiştiren ve İstanbul'daki Belçika elçisiyle evlenen Gülbiz Hanım kimdir?
21) Şiir yazılıp bittikten sonra, dizelerin hece sayısını bir hece düşürmeye dayanan yöntem hangi şairimize aittir?
22) Boğaziçi Şıngır Mıngır' isimli eser, kaç bölümden oluşmaktadır?
23) Saraya özgü kahve sunma yönteminde kahveyi kaç kişi getirir?
24) Bir eğlence sırasında, konuklarını eğlendirmek amacıyla, kediye vaftiz töreni düzenleyen Pierre Loti'yi Fransız basını neyle suçlar?
25) Türkçe öğretmeni ………………. Dört gün okuldaysa, üç gün evdedir. Evde, masa ya masasının başında ya da odadaki eski sandığın önündedir. Eski sandık ateşten gömlek. Sandıktaki bir sürü mehtabiye arasında yaşanmamış aşklar da yatmaktadır. Onları alıp alıp şiirlerine yerleştirir.'' Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?