1) Osmanlı'da gereksiz giderleri önlemek için birtakım israf yasaklarına başvuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
2) Gaddar Aliço'nun diğer lakabı nedir?
3) Eserde, uzun süre Tütün Rejisi'nde çalıştığı söylenen yazarımız kimdir?
4) Güçlükle dönen uskur konukların bulunduğu yerde mısır patlatıyordur. Selanik Vapuru, Boğaziçi'nin ''pürnur'' kıyılarını aheste beste geride bırakıp Karadeniz'e açıldığı vakit saat 9.30 olmuştur. Aşçıbaşı, yemeğin hazır olduğu haberini muştular.'                                                                                                        Paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
5) "İşte halkın Valdepaşa adını taktığı Hidiv Tevfik Paşa'nın karısı, son hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın da annesi Prenses Emine Hanımefendi'nin cevizi renkteki hanımiğnesi dedikleri piyade kayığı…"                                                 Paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?  ( 209)
6) Ihlamur Seyir Yeri'nde bulunan üç adet nişantaşı, hangi sultanlar tarafından diktirilmiştir?
7) Bir dizi  olarak yayımlanan Salah Bey Tarihi, kaç kitaptan oluşmaktadır?
8) Huzur güreşinin özelliği nedir?
9) Galata Kulesi, İstanbul'un fethinden sonra hangi amaçla kullanılmamıştır?
10) Eserde, İstanbul Boğazı'ndaki akıntıların Arnavutköy'den başlayarak, Kızkulesi'ne değin Anadolu kıyısını izlediğinden söz edilmektedir. Bu akıntılara her kıyıda değişik isimler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
11) Hünkar İskelesi Antlaşması, hangi devletle imzalanmıştır?
12) Ahmet Mithat'a göre hikâyenin tadını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
13) Necm-i dünbaledar' nedir?
14) Kitapta, huzur güreşlerinde bulunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
15) İbrahim Müteferrika'yı koruyup destek olarak, Türkiye'de ilk basımevini kurduran sadrazam kimdir?
16) "Gerçekte Boğaz, ………………… kollarını pek açmaz. Havai fişeklerini, çanak mehtaplarını, püskürmelerini, çarkıfeleklerini onlardan boyuna kaçırır." Paragrafta boş bırakılan yere en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
17) Dolmabahçe Sarayı hangi Osmanlı Sultanı tarafından yaptırılmıştır?
18) Buralara 1835 yılında bir de eskilerin karavul dedikleri bir …………. kondurulmuştur.' Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19)
Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Sultanahmet'te yaptırdığı çeşmenin adı nedir?

20) Göksu'da "Dört kardeşler" olarak anılan yere bu ismin verilmesinin nedeni nedir?
21) "Sümbülzade'nin Ölümü" adlı bölümde yoğun olarak işlenen konu nedir?
22) 'Doğu Yolculuğu' isimli eser aşağıdaki Fransız şairlerden hangisine aittir?
23) Yazar, eserinde genel olarak kimlerden bahsetmiştir?
24) Ahmet Samim'in öldürülme nedeni nedir?
25) Kitapta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine başvurulmamıştır?