1) "Ruhumda gizli bir emel mi arar,                                                                               Aklıma gelmedik bilmece sorar,                                              Beni hülyalara salan gözlerin!  "                                                           Dizeleri hangi şaire aittir?
2) Orhan Veli'nin sürekli birlikte gezdiği, Beykoz'daki arkadaşı kimdir?
3) "Kandilli Alabandası" adlı bölümde yazar, Kandilli'nin neleriyle ünlü olduğundan söz etmektedir?
4) Abdülhamit Ziya Paşa'nın milletvekilliğini niçin kabul etmek istememiştir?
5) Uzun yıllar halkı sıkıntı içinde yaşattığı hâlde halkın, Sultan Hamit'i alkışladığını görüp bu duruma şaşkınlığını dile getiren şair hangisidir?
6) Göksu'daki panayır hangi ayda kurulur?
7) Osmanlı'da 'diş kirası' ödeme geleneği ne zaman uygulanır?
8) "Gerçekte Boğaz, ………………… kollarını pek açmaz. Havai fişeklerini, çanak mehtaplarını, püskürmelerini, çarkıfeleklerini onlardan boyuna kaçırır." Paragrafta boş bırakılan yere en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
9) Abdülhamit'in, sultanlığının son yıllarında feraceyi yasaklaması üzerine kadınlar ne giymeye başlamışlardır?
10) 'Doğu Yolculuğu' isimli eser aşağıdaki Fransız şairlerden hangisine aittir?
11) Yazar, eserinde genel olarak kimlerden bahsetmiştir?
12) İbni Sina'ya göre şeftali suyuyla yapılacak gargara hangi hastalığa iyi gelir?
13) " Şimdi isterseniz bir hanımiğnesine atlayıp, kimselere görünmeden Beşiktaş İskelesi'ne, oradan da Ihlamur Kasrı'na gidelim."                                                               Yukarıdaki cümlede geçen "hanımiğnesi" sözcüğünün anlamı nedir?     (220)
14) Namık Kemal Midilli mutasarrıfı iken onun yanında görev yapan daha sonra sadrazamlık görevinde de bulunan Hüseyin Hilmi Paşa, hangi isimle anılmaktadır?
15) Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı ve tiyatro oyuncusu Ahmet Fehim Efendi tarafından sahneye konan tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
16) Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17) Sultan Hamit, hangi sarayda oturmuştur?
18) Eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19)
Aliço'nun güreşte yendiği padişah kimdir?

20) "Ortaköy Cemiyet-i İlmiyesi" ya da "Beşiktaş  Cemiyet-i İlmiyesi" neyin ismidir?
21) Aliço'nun güreşte yendiği padişah kimdir?
22) Hangisi, saray kadınlarının bindiği kayıklara verilen isimdir?
23) Yazarın, 'yalılar başbuğu' olarak adlandırdığı yalı aşağıdakilerden hangisidir?
24) Boğaziçi'nin Gizli Tarihi' bölümünde yazara göre saraya giren en güç şey nedir?
25) Çamlıca Parkı, Meşrutiyet'le birlikte halkın yararına açıldığı zaman hangi adı almıştır?