1) “Dilber, odasına çekilip yatağına uzanmış, fakat sabaha kadar gözüne bir damla uyku girmemişti… Alacakaranlıkta kalktı… Odasından dışarı çıkarken kapısının eşiğinde simsiyah bir şey görünce birden ürkerek geri çekildi.” Dilber’in gördüğü bu simsiyah şey aşağıdakilerden hangisidir?
2) Dilber’in, konağın sahibi zengin Mısırlının kendisinden pek hoşlandığını söylemeye gelen kadının söylediklerini dinlemek istememesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3) Lütfiye, Dilber’in oyuncaklarının olmadığını öğrenince Dilber’e ne hediye eder?
4) Mustafa Efendi, Dilber’i neden bir esirciye satar?
5) Küçük kızın esir olarak gittiği ilk evdeki Arap hizmetçinin adı nedir?
6) Ahmet Cemil’in babasının ailesini kiradan kurtarabilmek için alın teriyle kazandığı parayla aldığı ev İstanbul’un hangi semtindedir?
7) Bütün kadınlarda bulunan üstün gelme arzusu, zenginlik ve gösteriş merakı onda da şiddetli bir şekilde vardı. Kızının çok zengin bir paşayla evlenecek olmasından dolayı duyduğu mutluluk, bir an olsun gülümseme eksik olmayan yüzünden anlaşıyordu…” Yukarıda bahsedilen kadın Celal Beyin nesidir?
8) Eserde, “Bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor.” şeklinde tarif edilen Mir’at-i Şuûn gazetesi çalışanı kimdir?
9) Yazar, romanında olayları anlatırken renkli, özentili, şairane anlatım yerine herkesin anlayabileceği bir dili tercih etmiştir. Bu durum onun hangi edebi akımdan etkilendiğini gösterir?
10) “Nefes almaya bile cesaret edemeyerek etrafı dinledi. Bu eve geldiği günden beri daima bahsi tekrarlanan hayaletlerin ayak pıtırtılarını âdeta duyar gibi olmuştu… Gecenin derin karanlıkları ve koyu sisleri içinde ancak kubbesi seçilebilen o heybetli zindan yıkıntısı tarafından sanki birtakım ayak sesleri kendisine doğru gittikçe yaklaşıyordu… Tüyleri diken diken oldu…” Yukarıdaki parçada Dilber’in hangi duygusu yansıtılmıştır? 
11) Ahmet Cemil’in Hüseyin Nazmi için “Maliye İşleri Müdürü” ifadesini kullanmasının sebebi nedir? 
12) “Hiçbir suçu ve kimseye küçük bir zararı olmayan, tarla faresi ve sıçan gibi zararlı hayvanları avlayarak çiftçiye bilakis faydası dokunan bu zavallı kuş da insanların çirkin bir iftirasına uğramıştır… Güya felaket habercisi olduğu, uğursuzluk getirdiği söylenir…” Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? 
13) Raci’nin gazetedeki görevi nedir?
14) Ahmet Cemil’in bir yere gitmek için belli bir fikri olmadığı zamanlarda, ayaklarının onu götürdüğü yer neresidir?
15) “Demin konuşan ve şiir okuyan kızın, hava mavisi gözlerinde titreşen yaş damlaları arasında, bazı rutubetli gecelerin semasında, kalplerimizi heyecandan heyecana sürükleyen aşk yıldızları gibi, sevdalar içinde görülen bir hayalden hiç bahsetmek istemediği hâlinden anlaşılıyordu…” Yukarıdaki parçadan hareketle, yazarın üslubu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
16) “Sanki üstad bir ressam eliyle orantılı çizgileri çizilmiş, fakat rengi verilmemiş bir portreydi.” cümlesinde yazar, küçük bir esir kızın durumunu anlatmaktadır. Yazarın, bu kızı ‘rengi olmayan bir portre’ye benzetmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17) Celal Bey hangi alanda üstün bir yeteneğe sahiptir?
18) Aşağıdakilerden hangisi Mir’at-i Şuûn gazetesi çalışanlarından Saip’in fiziksel özelliklerinden değildir?
19) Romandan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
20) Dilber’in, Mısır’dayken İstanbul’a dönmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
21) Ahmet Cemil’in Raci’ye karşı savunduğu Gencine-i Edep (Edebiyat Hazinesi) gazetesinin başyazarı kimdir?
22) “Çocuk, kendi yaşındakilere mahsus masumane bir tavırla hemen yerinden kalktı; koşarak, beraber geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbiriyle öpüşüp ayrıldıkları zaman çocuğun gözlerinde, küçücük ruhunun büyük ıstırabına delalet eden birer damla yaş görünüyordu; sonra birdenbire hayatın ıstırap yükünü omuzlarında hissetmeye başlayan adamlar gibi, minimini kaşlarını çattı; ciddi tesirli ve düşünceli bir çehreyle esircinin kocaman ellerinden tuttu; beraberce evden çıktılar.” Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
23) Aşağıdakilerden hangisi Celal Beyin evinde yaşayan kişilerden değildir?
24) Ahmet Cemil, Saip aklına geldiğinde ne hissetmektedir?
25) “Salonun, pencerelere yakın küçük kapısından bir limonluğa girilir; oradan da yukarıda bahsettiğimiz bahçeye çıkılırdı. Yine alt kattaki salonun hizasında bulunan yemek odasının zemine kadar inmiş büyük pencerelerinde uçları yere sarkmış mavi atlas perdelerin aralıklarından bakınca insanın gözleri çiçekler içinde dolaşır; havuzun kenarında düşünür; ağaçların tepelerinde dalar; ormanın yeşil karanlığı içinde artık takatten kesilirdi.” Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?