1) Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı Ali Şekip için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Celal Beyin annesi Zehra Hanım, oğlu ve halayığı Dilber’in evde olmadıklarını görünce ne yapar?
3) “Merhamet ve şefkat duygularından zaten nasibi olmayan kalbi, insan ticareti yapa yapa büsbütün katılaşmış ve nasırlaşmıştı. Kalbinden o büyük yuvarlak gözlerine akseden vahşilik izleri, kaplan bakışlarında okunur, başkalarının uğradığı en müthiş felaketten bile zerrece müteessir olmaz; kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmezdi.” Yukarıdaki parçada tanıtılan roman kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
4) Ahmet Cemil, Saip aklına geldiğinde ne hissetmektedir?
5) “Bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlayışını ve bir saz sadasıyla çok güzel bir kadının yalvarışını ayırt edemezdi.” Cümlesinde Dilber ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
6)  “Bence, herkesin gıpta edeceği yüksek bir mevkii, asaleti ve zenginliği olmayan bir insanla, sadece yakışıklıdır diye, hayatını birleştirmek düpedüz âdiliktir… Hem evlenmede en ziyade aranılan şeylerden biri de tabiat ve karakter uygunluğu değil midir? Birisi toplumun en yüksek tabakasında, öteki en aşağı kısmında terbiye görmüş iki kişinin birbiriyle anlaşarak iyi geçinmeleri kabil midir?” Yukarıdaki parçayı en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
7) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in şiir dili ile ilgili görüşlerinden değildir?
8) Edirnekapı civarında eski bir konak olan esircinin evinde bir gece vakti cariyelerden biri hangi şiiri okur ve ağlar?
9) “Konakta yaşayan herkes tarafından normal ve haklı görünen bu karar, sadece Cevher’i delirtecek kadar sinirlendirmişti. Salonun orta yerinde durmuş olanca kuvvetiyle avaz avaz bağırıyor, isyan ediyordu: —Sizde hiç insaf, merhamet kalmadı mı? Allah’tan da mı korkmazsınız? Kafkasya’nın narin yaratılışlı bu soylu, güzel kızlarını Afrikalı tüccarların ellerinde böyle mahvetmek doğru mu? Yaptığınız insanlığa yakışır mı?” Cevher’i bu denli kızdıran ve isyan ettiren olay nedir? 
10) Rus şirketinin ……… gelen ticârî vapuru Tophane önlerinde demirlemişti. Vapurun gelmesini bekleyen birkaç kişi hemen güverteye atlamışlardı. Bahsedilen vapur nerden gelmektedir?
11) Eserde, “Bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor.” şeklinde tarif edilen Mir’at-i Şuûn gazetesi çalışanı kimdir?
12) Ahmet Cemil’in akşamları ailesiyle birlikte geçirdiği vakitlerde okunan ve ondan ders çıkartılan  kitap aşağıdakilerden hangisidir?
13) “O güne kadar hiçbir kadın Celal’i ciddi şekilde ilgilendirmemiş, yirmi üç senelik hayatına aşkın ve ıstırabın zerresi karışmamıştı. Şu anda karşısında, karanfil yaprakları kadar zarif, ince, hassas dudakları titreye titreye ağlayan genç kıza karşı kalbinde, mahiyetini henüz kendi de tayin edemediği bazı müphem hisler uyanmaya başlıyordu… Dünya yüzünde eski Yunanlıların, her biri gerçekten ayrı bir sanat âbidesi olan, kadın heykellerinden başka güzel tanımayan genç ressam galiba seviyordu…” Yukarıdaki parçada Celal Beyle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
14) Gazetede Ahmet Şevki Efendi ve Ahmet Cemil’in yanına gelerek kocasını soran, ardından da kocasının kendisine ve çocuğuna yaptığı kötü muameleleri anlatan kadın, kimin eşidir?
15) Romandan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
16) “Sanki üstad bir ressam eliyle orantılı çizgileri çizilmiş, fakat rengi verilmemiş bir portreydi.” cümlesinde yazar, küçük bir esir kızın durumunu anlatmaktadır. Yazarın, bu kızı ‘rengi olmayan bir portre’ye benzetmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17) Küçük kızın esir olarak gittiği ilk evdeki Arap hizmetçinin adı nedir?
18) “Duvarda asılı duran saat, mezarlıkta öten uğursuz bir baykuş gibi gece yarısını çalıyordu.” cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
19) Taravet’in evinde esir olarak çalıştırılan Dilber, bu zorlu hayattan kurtulmak için bir gece vakti herkes uykudayken kaçar. Bir süre sonra bir evin önünde yığılıp kalır. Dilber’in önünde yığılıp kaldığı bu ev kimin evidir?
20) Ahmet Şevki’nin Mir’at-i Şuûn gazetesindeki görevi nedir?
21) “Zavallı Cevher! Tabiatı heyecanlandıracak ne bir yeşillik, ne üzerinde kuşların cıvıldaştığı tek bir ağaç, ne de kenarında oturup şen şakrak türküsünü söyleyebileceği serin bir su kenarı bulunmayan o uçsuz bucaksız çöllerden seni koparıp almışlar….” Yukarıda bahsedilen kişi olan Cevher kimdir? 
22) Dilber’in başka bir yere satıldığını Celal Beye kim haber veriyor?
23) Cevher, Dilber’in kaçmasına nasıl yardımcı oluyor?
24) “Nefes almaya bile cesaret edemeyerek etrafı dinledi. Bu eve geldiği günden beri daima bahsi tekrarlanan hayaletlerin ayak pıtırtılarını âdeta duyar gibi olmuştu… Gecenin derin karanlıkları ve koyu sisleri içinde ancak kubbesi seçilebilen o heybetli zindan yıkıntısı tarafından sanki birtakım ayak sesleri kendisine doğru gittikçe yaklaşıyordu… Tüyleri diken diken oldu…” Yukarıdaki parçada Dilber’in hangi duygusu yansıtılmıştır? 
25) “İlk aşkının unutulmaz tatlı hatıralarıyla dolu bulunan köşk, işte orada, ağaçların arasında, sisli bir semanın altında ve derin bir sessizlik içinde, her şeyden habersiz, uyuyor gibiydi.” cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?