1) Jason, Caddy'nin kızı Quentin'i bir daha okuldan kaçmaması için uyarmaya alt kata indiğinde Quentin Dilsey'den ne ister?
2) Compson ailesinin zihinsel engelli olan oğlu aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Alabalık kıpırdanmadan durdu dalgalanan gölgelerin arasında kibar ve hareketsiz. Üç delikanlı oltalarıyla köprünün üstüne çıktılar ve parmaklıklardan sarktık beraberce ve baktık alabalığa. Balığı tanıyorlardı. Çevrede bilinen bir kimse gibiydi."
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Benjamin kaçıncı doğum gününü kutlamaktadır? 
5) Caddy, kızını kendisine bir dakika göstermesinin karşılığında Jason'a ilk olarak kaç dolar vermeyi teklif eder?
6) "Bizim insanlar üzerinde edindiğimiz bilgileri edinmezler. Onlar edimli bir kuşku bolluğu ile doğmuşlardır. Bu da sık sık ürününü ve çoklukla doğru olarak verir. Kötülükten yana eğilimleri vardır."  
Yukarıdaki paragrafta kimlerden bahsedilmektedir?
7) "Garip bir yaratık diye herkese gösterilmek üzere kiralayın onu herhalde seyretmek için birkaç kuruş verecek insanlar bulunur bir yerde."                                  
Yukarıdaki paragrafta hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? 
8) Aşağıdakilerden hangisi ''Ses ve Öfke'' romanının anlatımına ait bir özelliktir?
9) "Kapıyı kilitledi ve iyi geceler dedi ve gitti. Serçeler hâlâ ağaçlarda cıvıldaşıyorlar, ama meydan boş, yalnız birkaç otomobil. Bir dükkanın önünde bir ford, ama bakmadım bile. Bir şeyi nerede keseceğimi ben bilirim. Aldırma kadıncağıza biraz daha yardım et ama ben bir şeyi nerede keseceğimi bilirim. Ben Luster'a otomobil kullanmasını öğretirim, sonra eğer isterlerse bütün gün kızın peşini kovalattırsınlar, ben de evde oturur Ben'le oynarım."
Yukarıdaki metinde verilen Jason'un konuşmasına göre onunla ilgili olarak hangisi söylenemez?
10) "Beyaz gömleği çatalın üstünde hareketsiz, titreyen gölgede. Tekerlek örümcek gibi. Araba tabanının altında atların tırnakları belirli çabuk çabuk örgü ören bir kadını elleri gibi, yerinde sayıyor su değirmenini ayakla çeviren bir adam gibi kayboluyor. Cadde yeniden döndü. Beyaz kubbeyi görüyorum, saatin yuvarlak ahmak anlatışını."
Metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
11) Caddy, annesinin kızı yeniden kendisine vermesi durumunda Jason'a kaç dolar vermeyi düşünür?
12) "Bir dakika sonra dışarı çıktı, şimdi elinde açılmış bir şemsiye, rüzgara karşı önünde tutuyordu ve odun yığınını böylece geçti ve şemsiyeyi yere bıraktı, açık olarak. Birdenbire yakaladı şemsiyeyi ve sımsıkı tuttu bir süre, çevresine bakındı. Sonra kapattı ve yere bıraktı ve odunları kıvrık koluna, göğsüne dayaya dayaya istif etti ve şemsiyeyi yerden aldı, güçlükle açtı ve merdivene döndü ve şemsiyeyi kapatmaya çalışırken odunları güçlükle dengeledi, kapıdan girince şemsiyeyi hemen arkasındaki sandığa boşalttı. Sonra paltoyu ve şapkayı çıkarttı ve duvardan kirli bir önlük aldı, giydi ve sobayı yaktı."
Metinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13) Eserde anlatılan Compson ailesi nerelidir?
14) "Ve böylece Earl şapkasını giymiş, dükkanın ön tarafından geldiğinde diyor ki, 'Ben Rogers'a gidip bir şeyler atıştıracağım. Eve gidecek zamanımız yok bugün.'
'Neden yokmuş?' diyorum.
'…………,' diyor."

Metinde tırnak işareti içindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
15) Quentin Compson'u kız kaçırmaktan ötürü tutuklayan polisin adı nedir?
16) Jason'un odasında sakladığı paraları çalan kimdir?
17) "Sokak lambaları yokuştan aşağı iniyorlar, sonra şehre doğru çıkıyorlar." cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
18) Bayan Cahline'in erkek kardeşi, Bascomb ailesinin son çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?
19) 'Ben hayır diyorum, sevmez üniversitede okutmadılar ki beni çünkü, Harward'da yüzme bilmezseniz bile geceleyin nasıl yüzeceğinizi öğretirler size oysa Swance'de suyun ne olduğunu bile öğretmezler insana."                                                                  Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine baş vurulmuştur?
20) Candace'nin kızı Quentin kaç yaşındadır?
21) "Annem sakın çocuklara söyleme demedim mi sana," dedi Versh. "Ağlıyorlar ya, işte orada," dedi Frony.
Çocukların ağlamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
22) "Minber boştu ama koro yerine gelmiş, hava sıcak değildi ama elleriyle yelpazeleniyorlardı."
Yukarıdaki paragrafta hangi edebî sanat yapılmıştır?
23) Sütkardeşi tarafından "Du Homme" diye hitap edilen, düşük bir Amerikan kralı ve aynı zamanda Compson ailesine mensup olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
24) 1.Cahline - İlgisiz                            
2.Dilsey - Bencil                                                           
3.Caddy - Bahtsız                           
4.Qentin - Sorumsuz                                                                                   Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
25) "Candace'' dedi annem. ''Kaç kere  söyledim sana şu çocuğun adını doğru dürüst söyle diye. Baban da seni böyle kısa adla çağırırdı."
Annesinin Benjamin'in ismini kısaltarak söylenmesini istememe nedenlerinden biri
değildir?