1) "Benim evimde. Kim olduğunu biliyorum… …… diyorum size. Bir araba hazırlayın çabuk." Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
2) Frony'ye göre büyük vaazcı olan Papaz Shegog, kasabaya vaaz vermeye nereden gelir?
3) Çeyreğini kaybettiği için tiyatroya gidemeyecek olan roman kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
4) "Geceleyin adliye binasının çevresinde yanan yeni ışıklar onları uyandırır ve onlar çevrede uçuşmaya başlarlar ve bütün gece ışıklara çarpıp dururlar. Bir iki gece orada kalırlar, sonra bir sabah hepsi uçup giderler. İki ay sonra yeniden gelirler."
Metinde bahsedilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
5) Jason'un odasında sakladığı paraları çalan kimdir?
6) Evden kaçan aile bireyinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Garip bir yaratık diye herkese gösterilmek üzere kiralayın onu herhalde seyretmek için birkaç kuruş verecek insanlar bulunur bir yerde."                                  
Yukarıdaki paragrafta hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? 
8) Benjamin ağladığı zaman onu sakinleştirmek için ne yaparlar?
9)  ''Merak etme göstereceğim. Sana bir kerecik göstereceğim dedik, öyle değil mi? Yalnız ben ne söylersem sen de onu yapacaksın.''                                               Jason, Candace'ye kızını kaç dolar karşılığında gösterir? 
10) "Yıkandım ve tıraş oldum. Su parmağımı sızlattı biraz, yeniden tendürdiyotla boyadım." diyen kişinin parmağının kesilmesine aşağıdakilerden hangisi sebep olur?
11) Caddy, Jason'dan kızını kendisine ne kadar süreyle göstermesini ister?
12) "'Evet efendim,' dedi louis, 'Porsuklar görsün diye bir hayli ışık da kullandım, doğrudur. Hiçbirinin de yakındığını duymadım. Susun bakayım. İşte. Ouuu.'"
Louis, "Ouuu" sesiyle hangi varlığı çağırır?
13) "Görünürde tek bir can yok." cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi anlam olayı vardır?
14) Bayan Cahline'nin soyu hangi aileden gelmektedir?
15) Jason evdeki hizmetçileri neden aşağılamaktadır?
16) En son, sel sularının milleti süpürüp attığı gün temizlenen lamba aşağıdakilerden hangisine aittir?
17) Benjy'nin ağlamayı kesmesi için koşulan faytonu kim kullanır?
18) Benjamin kaçıncı doğum gününü kutlamaktadır? 
19) Caddy, annesinin kızı yeniden kendisine vermesi durumunda Jason'a kaç dolar vermeyi düşünür?
20) "Ve ben de kendi kendime bunu alacağım dedim. Çünkü babam saatler zamanı öldürürler demişti. Zaman demişti küçük çarkların tik taklarından oluşup kaldıkça ölmüş demektir; ancak saatler durursa zaman canlanır. Akreple yelkovan uzamıştı. Yatayın az üstünde belli belirsiz bir açı yaparak, rüzgarı yarmaya çalışan bir martı gibi. Bana dert veren şeylere yapışıp kaldım, tıpkı yeni ayın suya yapışması gibi, derler zenciler. Saatçi, yeniden çalışmaya başlamış, masasına eğilmiş, borusunu gözüne dayamıştı. Saçları ortadan ayrıktı. Ayrık yeri kafasının çıplak yerine doğru uzanıyordu. Aralık ayında kuruyup kalmış bir bataklık gibi."
Yukarıdaki metinde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
21) İki tiyatro biletinden birini beş sent karşılığında Luster'e satmak isteyen Jason, Luster'in parasının olmadığını söylemesi üzerine biletin birini ne yapar?
22) Benjy'nin bütün bebeklerini kim keser?
23) 'Niye sevmiyorsun?'' diyor Dilsey. ''Takılmak istiyor işte sana. Kendisi kullanacak biletleri. Hadi Jason, git ve çocukla uğraşma."
Jason biletleri ne yapar? 
24) 50 dolar karşılığında Jason'dan kızını kendisine göstermesini isteyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Parmaklıklardan sarktılar kıpırdamadan, hepsi birbirlerinin eşi, oltaları güneşin altında hafifçe eğrilmiş, oltalar da birbirlerinin eşi."
Ödül almak için oltayla yakalanmaya çalışılan balık aşağıdakilerden hangisidir?