1) Roman şahıslarından Tevfik tiyatronun hangi türüyle uğraşmaktadır?
2) Aşağıdakilerden hangisi Sinekli Bakkal’da kullanılan atasözlerinden biri değildir?
3) “Tevfik'in sırtı güneşte onları dinledi. O vapurda "Si¬yaset mağdurları" cemiyetine yazılması teklif edilmeyen bir Tevfik vardı. Herif soytarı! Artık ondan da mebus ol¬maz ya...” Siyaset mağdurları cemiyetinin kurulma amacı ağıdakilerden hangisi olamaz?  
4) Tevfik ikinci kez gönderildiği sürgünden ne zaman ve nasıl kurtulmuştur?
5) “Kâfiristandan esen her rüzgâra kafasını kaptıran bir fırıldak!” (s.55) Romanda bu cümleyle nasıl bir kişi anlatılmak istenmiştir? 
6) Romanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
7) “Onun dünyaya öğretmek istediği bir şey vardır.” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülürse İmam’ın hayata bakış açısı özetlenmiş olur?
8) Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal romanında çok tartışılan Doğu-Batı meselesine getirdiği çözüm aşağıdakilerden hangisidir?
9) “Bir Müslüman milletinin ananesini, medeniyetini neden her vesileyle tahkir ediyorsun?(…) Kâfiristandan esen her rüzgâra kafasını kaptıran bir fırıldak!” (s.55)   Romanda Selim Paşa bu sözleri kime söylemiştir?
10) Sinekli Bakkal romanının türü aşağıdakilerden hangisidir?
11) Romanla ilgili olarak hangisi söylenemez?
12) Tevfik’in dükkânının adı nedir?
13) “Bir köşeden saparsın dar, karanlık bir sokak, öteki köşeden çıkarsın ferah, geniş bir cadde.” (s.281) Rabia’nın bu sözlerinden yola çıkarak romanın geçtiği dönemle ilgili olarak ne söylenebilir?  
14) “Tevfik, Tuna Nehri gibi taşmıştı, tayfun gibi kızının etrafında dönüyor, kapıp kollarıyla kaldırıyor, dükkânda aşağı yukarı divane gibi dolaştırıyor, arada bir bırakıyor, biraz yüzüne baktıktan sonra tekrar kapıyor, nöbet gelmiş deli gibi sayıklıyor, ağlıyordu.” (s.89)                 Tevfik’in,  Rabia’yı görünce bu şekilde davranmasının nedeni nedir?
15) Peregrini hayatına yön veren üç şey olarak neyi gösterir?
16) “ Yün şalvarı aşınmış, mintanının dirsekleri yamalı, kolsuz yeleğinin üstünün havı gitmişti. Fakat bu zahiri fukaralığa rağmen giyinişinde bambaşka bir hususiyet vardı.” (s.69)   Roman kişilerinden biri olan Vehbi Dede’nin bu şekilde giyinmesinin nedeni nedir?  
17) “Emine’yi bunların hepsinden fazla gazaplandıran şey, belki kocasının kafasında ……… diye bir kıymetin olmaması.” Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlam kazanır? 
18) Eserde tarihteki hangi dönem anlatılmaktadır?
19) “ Bilhassa Sabiha Hanım’ın yanında olmak, yaşamanın kaynağına atılmış olmak demekti, mütemadiyen yeni bir şekil alan hayatı eliyle tutuyor, gözüyle görüyor gibiydi.” (s.62)   Romanda Sabiha Hanım’dan etkilenen bu roman kişisi kimdir?
20) Sabiha Hanım, Emine’yi niçin sevmemektedir?
21) Sinekli Bakkal işlediği konuya yakınlık anlamında aşağıdaki romanlardan hangisine benzer?  
22) Emine ile Tevfik’in aralarının açılmasındaki en büyük neden neydi?
23) Edebiyatımızda ilk basımı İngilizce olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
24) “Hilmi, o gayri tabiî düşünen karışık kafalı aciz bir Hamlet örneğiydi.” Bu cümlede altı çizili olan roman kişisi hangi sanatçının eserinde yer almaktadır? 
25) Sinekli Bakkal, şahıs bakımından, Fatih-Harbiye, Kiralık Konak, Araba Sevdası ile karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir tespit olur?