1) Rabia, bir zamanlar Selim Paşa konağında cariye olan Kanarya ile daha sonra nasıl karşılaşır?
2) Romanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
3) Halide Edip, neden dönemin iki farklı bakış açısını yansıtırken baba-oğlu kullanmış olabilir?
4) “Üçlerin dükkân hayatı, ertesi olmayan bir bayrama benziyordu.” (s.102) Bu cümlede “ertesi olmayan bir bayram” sözüyle anlatılmak istenen nedir?  
5) “Sabiha Hanım içinden: Galatasaray’dan birinci çıktı. Fakat ne yarar, hala Maliye’de küçük bir kâtip. Aylığı terzisine bile yetişmiyor. Babasını beğenmiyorsa, parasını neden sarf ediyor? dedi.”   Bu eserde Hilmi Bey ile ön plana çıkan “yanlış batılılaşma” sonucunda hayat tecrübesi olmayan gençlerin hikâyesi sıkça kullanıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir?  
6)  “ Müzmin bir romatizma onu hemen hemen odasına zincirlemiş gibiydi.” (s.35) Metinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? 
7) “İnsanı ilk defa ilim ağacının yemişini yemeye sevk eden şeytan değil mi?” (s.77)
 Peregrini’nin ağzından çıkan bu cümleyle anlatılmak istenen nedir? 
8) “Esasen dükkânda beş dakika yalnız kalsa Tevfik sokağa fırlıyor, kaydırak, çelik çomak oynayan çocukların arasına karışıyordu. Onlara çok zaman kedi, köpek, horoz, tavuk taklidi yapar, dükkânın önüne bir alay adam toplanı, bir cümbüş ederdi.” Yukarıdaki paragraf Tevfik’in hangi özelliğini ön plana çıkarıyor? 
9) “Anlaşılan herif postahanenin içinde adresi imha etmiş. Hem de bizim “Göz patlatan” Muzaffer’i işe memur ettik. Kadın kıyafetli bir herifte bu metanet (dayanıklılık) çok garip.” (s.193)   Burada dayanıklı olarak bahsedilen roman kişisi kimdir?  
10) “Kadınlar ne yıldız, ne çiçek ne de yalnız edebiyata konu olan kavramsal yaratıklardır. Kadınlar, en zor, en uzun girişimlerinizde size yardım edecek en doğal ve gerçek arkadaşlarınızdır.” Kadın kimliğini yukarıdaki gibi tanımlayan Halide Edip’in Sinekli Bakkal’da kullandığı ideal kadın tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
11) Rabia’nın gebeliği sırasında Peregrini Rabia’nın çocuğunu niçin düşürmesini istiyor?
12) “Müzmin bir … onu hemen hemen odasına zincirlemiş gibiydi.”Yukarıda boş bırakılan yere hangi hastalık ismi yerleştirilirse Sabiha Hanım’ın durumu doğrulanır?  
13) Romana göre Osmanlı’da uzun kırmızı fesleri kimler giyerdi?
14) Hilmi rejime karşı gelince nereye sürülmüştür?
15) “Onun dünyaya öğretmek istediği bir şey vardır.” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülürse İmam’ın hayata bakış açısı özetlenmiş olur?
16) “Hakikatte İmam'ı sabık damadını jurnal etmeye sevk eden sebeplere meşru denilemezse bile insani denilebilirdi.” İmam'ın Tevfik'i jurnal etmesine sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  
17) “Sürülü kafeslerin arkasında kocakarı başları dizili. Arada dikişlerini bırakır pencereden bağıra bağıra dedikodu yaparlar. Sokakta, ayağı takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Saçları örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner; çakşırı yırtık, yalınayak, başı kabak oğlanlar kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş kâğıttan gemi yüzdürürler.” Yukarıdaki paragrafta hangi tür betimleme yapılmıştır? 
18) Rabia ile Emine en son hangi olayla birbiriyle karşılaşmıştır?
19)  “Niçin etmeyeyim? Sade zevke, çocuk doğurmaya mahsus birer alet. Hangisine insan diyebiliriz? Zincirleri altın bile olsa, kendileri birer esir.” Yukarıdaki paragrafta eleştirisi yapılan aşağıdakilerden hangisidir?  
20) “_Unutma Vehbi! Aşk hiçbir zaman maddeye bağlanamaz. Ona verdiğimiz isim ve yüz Hallâk-ı âlemin nikabı. Rabia, Rabbimin nur yüzünün bir aksi!” Yukarıdaki paragraf, hangi felsefenin açıklaması olabilir? 
21) Rabia’ya, Sabiha Hanım vasıtasıyla evlenme teklifinde bulunan kişi kimdir?
22) Eserde aşağıdaki mekânlardan hangisine değinilmemiştir?
23) “Köşe başlarında yolu beklenilen İmam’ın kızı başka, bakkal Tevfik’in karısı Emine başka. Tevfik bunu çabuk anladı. O beyaz yüzde kalbe çarpıntı veren ince, pembe dudaklar şimdi vırıltıyı, dırıltıyı yüksek sanatlar derecesine çıkaran aksi bir ağız. Tevfik’in damarlarında kanı eriten siyah gözlerin sıcaklığı yerine, şimdi o gözlerde daha çok buz gibi soğuk ve hain ışıltılar görülüyor.” Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? 
24) “Sabiha Hanım içinden: Galatasaray’dan birinci çıktı. Fakat ne yarar, hala Maliye’de küçük bir kâtip. Aylığı terzisine bile yetişmiyor. Babasını beğenmiyorsa, parasını neden sarf ediyor? dedi.”   Bu eserde Hilmi Bey ile ön plana çıkan “yanlış batılılaşma” sonucunda hayat tecrübesi olmayan gençlerin hikâyesi sıkça kullanıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir?  
25) “- Terk etme de gör. Büyüklerle eğlenmek Nef'i Efendi'ye kaça mal olduğunu bir hatırına getir Nef'i Efendi'yi tanımam, Beyim. Tabii tanımazsın. Biraz eskidir. O da bir nazırı hicvetmek istedi, Babıali’de boğdular,cesedini denize attılar.” Zati Bey, Nef’i’nin hikâyesini neden anlatmış olabilir?