1) Romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) “Eğer kapitülasyonlar olmasa, mızıkacıları da seyircileri de enselerinden yakalayıp Beyoğlu kaldırımlarına fırlatırım. Şimendifer düdüğü gibi öten bir sürü yarı çıplak, hayâsız, kart Frenk karısı. Sara’ya tutulmuş gibi gözleri evlerinden uğruyor, bir alay mart kedisi gibi çığrışıyorlar.” Yukarıda Frenk kadınları tasvir edilirken aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? 
3) Emine ile Tevfik nasıl evleniyorlar?
4) Sinekli Bakkal’da hangi felsefe anlayışları çatışır?
5) “Bütün bu hüzün arasından İstanbul Bakkaliyesi’nin refahı, oradan taşan saadet, onun sızlayan yarasına tuz ekiyordu. Sefil ve serseri bir Tevfi, nadim ve bedbaht bir Rabia. (…) Onların mahalleye destan olan saadetleri, ………………’nın damarlarını bir ateşe çevirmişti.” (s.121)   Dükkândakilerin huzur ve mutluluğuna rağmen bu durumdan mutsuz olan kimdir?
6) “Köşkünün içine kurulmuş, bir lokma kuru ekmek için sabahtan akşama kadar didişen zavallıların halini meraklı bir roman gibi dinliyor. Vay beyim vay!” (s.286) Rabia’nın, Abdülhamit’in yeğeni olan Nejat Efendi’yi eleştiren bu sözlerinden yola çıkarak ne söylenebilir? 
7) “Kozadan kelebeğe doğru büyüyen bir mahlûkun aldığı değişik şekiller gibi, o ses de günden güne, seneden seneye değişmiş, derinleşmiş, insan yüreğini alt üst eden bir güzellik, bir mana almıştı.” (s.231)   Bu paragrafta hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?
8) “Buna rağmen sarığı perişan, gözleri …… … fırlamış, pabuçları bozuk kaldırımlar­da sürçe sürçe Rabia'nın peşinden gidiyordu.”   Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu bugün söylense “gözleri yuvalarından fırlamış” şeklinde olurdu. Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal’da boş bırakılan yere dönem özellikleri düşünülürse aşağıdakilerden hangisini yazmış olabilir?
9) “Kirpi kılları gibi ayakta duran iki kaim kaş, içeriye çökmüş, kömür gibi siyah, kor gibi yakıcı, burgu gibi keskin iki ufak göz. Burun uzun ve tilkivârî.” Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle ile İmam hakkında verilmek istenen mesajı sağlamak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 
10) Rabia’nın gebeliği sırasında Peregrini Rabia’nın çocuğunu niçin düşürmesini istiyor?
11) “Oyuncu diyeceğini kendi hemen bulup uydurmazsa, bilmezse, ezberden sûre okur gibi oynamaz mı?” (s.92)   Tevfik, bu sözleriyle hangi tiyatro teriminin önemini vurgulamak istemiştir?
12) Rabia ile Emine en son hangi olayla birbiriyle karşılaşmıştır?
13) Sinekli Bakkal işlediği konuya yakınlık anlamında aşağıdaki romanlardan hangisine benzer?  
14) Sinekli Bakkal romanı hangi Osmanlı padişahının dönemini anlatmaktadır?
15) “Halide Edib Adıvar, daha önceki romanlarında bireysel konuları işlerken, Sinekli Bakkal romanında …” Romanda işlenen konuları göz önünde bulundurarak bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak doğru olur?  
16) Emine ile Tevfik’in aralarının açılmasındaki en büyük neden neydi?
17) “Eğer bir yabancı durur, su dolduran kadınlarla ahbaplık ederse bir kınalı parmak ona mutlak iki yer gösterir.” Burada bahsedilen iki yer aşağıdakilerden hangisidir? 
18) “Büyüklerin sofrasında içki içen, etrafını eğlendiren, güldüren Tevfikler... Fakat onlar hep birer soytarı... Kıçı¬na tekme atılan, icabında yüzüne tükürülen bir maskara! Burnunda halka, boynunda zincir, pazar yerinde kalaba¬lığı eğlendiren bir ayıdan, bir maymundan çok farkı ol¬mayan Tevfik! Şarkın ezelî sanatkârı... Halbuki bu ses bu sofradaki Tevfik bir insan... Herkes gibi...” Tevfik tutuklandığında kendisi için bir kurtuluş yolu olabilecekken neden aldığı postaların Hilmi Bey’e ait olduğunu söylemiyor? 
19) “Köşe başlarında yolu beklenilen İmam’ın kızı başka, bakkal Tevfik’in karısı Emine başka. Tevfik bunu çabuk anladı. O beyaz yüzde kalbe çarpıntı veren ince, pembe dudaklar şimdi vırıltıyı, dırıltıyı yüksek sanatlar derecesine çıkaran aksi bir ağız. Tevfik’in damarlarında kanı eriten siyah gözlerin sıcaklığı yerine, şimdi o gözlerde daha çok buz gibi soğuk ve hain ışıltılar görülüyor.” Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? 
20) “Hâlbuki Vehbi Dede onu, bir çocuk coşkunluğu seyreden olgun bir adamın sükûnetiyle (sessizliğiyle), belki müsamahasıyla (hoşgörüsüyle) dinliyordu.” (s.77) Peregrini ile yaptığı söyleşi esnasında Vehbi Dede’nin bu davranışını anlatan en iyi cümle hangisidir? 
21)  “Nefsini müdafaa için etraflarının rengini alan kuşlar ve böcekler gibi o da yüzünü, tavrını ve sesini, muhitinin gülmeyen eğlenmeyen sıkıntılı ifadesine uydurmuştu.” Rabia’nın bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
22) “Hakikatte İmam'ı sabık damadını jurnal etmeye sevk eden sebeplere meşru denilemezse bile insani denilebilirdi.” İmam'ın Tevfik'i jurnal etmesine sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  
23) Aşağıdakilerden hangisi Sinekli Bakkal’da işlenen konulardan biri değildir?
24)  “ Müzmin bir romatizma onu hemen hemen odasına zincirlemiş gibiydi.” (s.35) Metinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? 
25) Sabiha Hanım evdeki cariyelerden biri olan Kanarya’nın oyununu izledikten sonra “Tavus kuşu gibi aptal aptal döndü dolaştı.” diyerek onun dansını beğenmediğini ifade etmesinin nedeni nedir? (s.67)