1) “Yumuşak gözleri” Prima Donna’ları sahnelerde şarkı söyleyen bir medeniyetin erişilmez hülyasının hasretiyle sulandı.” Yukarıda altı çizili sözcük grubu Hilmi’nin hangi özelliğini yansıtmaktadır?  
2) Aşağıdakilerden hangisi Sinekli Bakkal sokağının yerlilerinden biri değildir?
3) Halide Edip’in Sinekli Bakkal adlı eseri, hangi isimle İngilizce olarak basılmıştır?
4) “Bir musikişinasın kulakları acemi bir orkestranın yaptığı falsolardan nasıl muazzep olursa (azap duyarsa), Tevfik’in dürüst, yerli zevki de bu özenti insan ve eşya ahengindeki falsolardan öyle ıstırap duydu.” (s.176)   Tevfik ile aralarında problem olan ve Tevfik’in mahalleliye sergilediği oyunlarında taklidini çıkardığı kişiye ait olan bu evin sahibi kimdir?
5) “_Unutma Vehbi! Aşk hiçbir zaman maddeye bağlanamaz. Ona verdiğimiz isim ve yüz Hallâk-ı âlemin nikabı. Rabia, Rabbimin nur yüzünün bir aksi!” Yukarıdaki paragraf, hangi felsefenin açıklaması olabilir? 
6) Sinekli Bakkal romanının türü aşağıdakilerden hangisidir?
7) “Bir Müslüman milletinin ananesini, medeniyetini neden her vesileyle tahkir ediyorsun?(…) Kâfiristandan esen her rüzgâra kafasını kaptıran bir fırıldak!” (s.55)   Romanda Selim Paşa bu sözleri kime söylemiştir?
8) Sinekli Bakkal, şahıs bakımından, Fatih-Harbiye, Kiralık Konak, Araba Sevdası ile karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru bir tespit olur?  
9) “Esasen dükkânda beş dakika yalnız kalsa Tevfik sokağa fırlıyor, kaydırak, çelik çomak oynayan çocukların arasına karışıyordu. Onlara çok zaman kedi, köpek, horoz, tavuk taklidi yapar, dükkânın önüne bir alay adam toplanı, bir cümbüş ederdi.” Yukarıdaki paragraf Tevfik’in hangi özelliğini ön plana çıkarıyor? 
10) “Bir köşeden saparsın dar, karanlık bir sokak, öteki köşeden çıkarsın ferah, geniş bir cadde.” (s.281) Rabia’nın bu sözlerinden yola çıkarak romanın geçtiği dönemle ilgili olarak ne söylenebilir?  
11) “Büyük maksatlar mevzu-ı bahs (söz konusu) olurken ferdin (kişinin) namusu kuru bir gururdur.” (s.206) Hilmi’nin arkadaşı olan Şevki’nin ağzından söylenen bu cümlede büyük maksatlar olarak görülen şey nedir? 
12) “Buna rağmen sarığı perişan, gözleri …… … fırlamış, pabuçları bozuk kaldırımlar­da sürçe sürçe Rabia'nın peşinden gidiyordu.”   Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu bugün söylense “gözleri yuvalarından fırlamış” şeklinde olurdu. Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal’da boş bırakılan yere dönem özellikleri düşünülürse aşağıdakilerden hangisini yazmış olabilir?
13) “Hayır sahibi bir kadın, merhametli ve atıfetli, sağ elini verdiğini sol eli duymaz. (…) Fakat onun dedikoduya sebebiyet veren başka bir yüzü daha vardır. Saza, söze düşkün, başına bir sürü dalkavuk toplar, dalkavuklarından çarçabuk bıkar, bir dalda durmayan bir kadın!” (s.29)   Yukarıda tanıtılan roman kişisi kimdir?
14) “Rabia onu hiç unutmadı. Çünkü o büyük odada dizilip duran uzun boylu erkeklerin geniş göğüslerinin içleri, Rabia’ya bomboş geldi. Onların arasında Rakım bir köstebeğe benziyordu, fakat yalnız onun göğsünün içinde atan bir insan kalbi vardı.” (S.203)   Rabia, Rakım’ı neden bir köstebeğe benzetiyor?
15) “Hakikatte İmam'ı sabık damadını jurnal etmeye sevk eden sebeplere meşru denilemezse bile insani denilebilirdi.” İmam'ın Tevfik'i jurnal etmesine sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  
16) “İmam ile Tevfik’in birbirine benzememesi Emine için bir hayal kırıklığı olmuş, ister istemez babası ile kocasını kıyaslar olmuştu.” Aşağıdakilerden hangisi iki erkek arasındaki farklardan biri değildir?  
17) “Dışı ve içi hiç birbirine benzemeyen bu iki çocuğu (kişiyi), tabiat hesaba, mantığa sığmayan hikmetiyle birleştirivermişti.” (s.16)   Yukarıda bahsedilen bu roman kişileri aşağıdakilerden hangileridir?
18) Aşağıdakilerden hangisinde Hilmi’nin sürgüne gönderilmesiyle birlikte gelişen olaylar yanlış verilmiştir?
19) “Kirpi kılları gibi ayakta duran iki kaim kaş, içeriye çökmüş, kömür gibi siyah, kor gibi yakıcı, burgu gibi keskin iki ufak göz. Burun uzun ve tilkivârî.” Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle ile İmam hakkında verilmek istenen mesajı sağlamak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 
20) “Buna rağmen sarığı perişan, gözleri evlerinden fırlamış, papuçları bozuk kaldırımlarda sürçe sürçe Rabia’nın peşinden gidiyordu.” (s.201) Yukarıdaki cümlede kelimelerin hangisi aşağıda verilen biçimlerde değiştirilirse deyim olan söz grubu özgün halini korumuş olur?  
21) Peregrini hayatına yön veren üç şey olarak neyi gösterir?
22) Rakım’ın “Dünyada en çok kimi seversin?” (s.114) sorusunu Rabia, sırasıyla hangi isimleri söyleyerek cevaplamıştır?
23) “Kadınlar ne yıldız, ne çiçek ne de yalnız edebiyata konu olan kavramsal yaratıklardır. Kadınlar, en zor, en uzun girişimlerinizde size yardım edecek en doğal ve gerçek arkadaşlarınızdır.” Kadın kimliğini yukarıdaki gibi tanımlayan Halide Edip’in Sinekli Bakkal’da kullandığı ideal kadın tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
24) Tevfik toplumun genel ahlakına aykırı davranışlarından dolayı nereye sürülmüştür?
25) “Kitabını şuraya koy da gel otur. Yüzüklü el sedirin üstünde yer gösterdi.” Yukarıda altı çizili sözcüklerde hangi edebi sanattan söz etmek uygundur?