1) “Beni, sahibinden daha candan karşılayan hatıralarımla merdivenlere yürüdüm.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Eserde, değişime karşı sürekli olarak mücadele gösteren tip aşağıdakilerden hangisidir?
3) Küçük Bey’in dadısında bulunan ifrit kılının çalınması nasıl sonuçlanmıştır?
4) “………… merkezinde büyükçe bir yarım daire çizen bu sokakta, hareket noktasıydı. ………… bir yabancıya bir yer tarif edileceği zaman ……… sonra otuz adım, …………. Varmadan üç evvel denirdi.”   Yukarıdaki paragrafta boşluk bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5) Aşağıdakilerden hangisi “Sokakta” romanının bir özelliği olamaz?
6) . . . . . . , bir Fransız mürebbiye, kendini, milliyetini, inançlarını inkâr etmiş bir ana baba elinde yetişti. Tek olarak fedakârdı, iyi niyetliydi.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
7) “Tam ümidi kesmek üzereydim ki sarnıç geldi aklıma. Taşlığın bitimindeki mermer sarnıç.”   Yukarıdaki cümlede geçen ‘sarnıç’ sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
8) “İnsan gözünü perdeleyen, her şeyi bir arada aynı anda görmekti. Görmeyi bilmemek bir eğitim eksikliğiydi. Bütün duyu organlarımız için aynı şey söylenebilirdi.” cümlesinde ne anlatılmak istenmiştir?
9) Sokakta çocuklar için ağırlığı bir sadaka kadar ağır olan, evi sırlarla dolu, Ülker yıldızının kendisine özel bir marmelât gönderdiğini iddia eden roman kişisi kimdir?
10) Değişiklik her şeyi kıpkızıl kendi rengine boyamıştı. İmansız, hak, hukuk, hatır gönül bilmez, saygısız bir nesildi yetişen.”   Bu cümleyle yazarın değişiklik hakkındaki hangi düşüncesi vurgulanmaktadır?
11) Aşağıdakilerden hangisi Cinayet Zanlısı’nın değişime karşı çıkma nedenlerinden değildir?
12) Sokakta romanının bilindik bir sonla bitmeyişinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13) “Tabiatın kucağında yaşanması gereken hayat böyle mi sarf edilmeliydi? Beni tutup sürükleyen rüzgâr neydi?”   Yukarıdaki cümlede hâkim olana edebi sanatlar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
14) Eserin sonunda Komiser’in arkadaşı olan Cinayet Zanlısına ne olmuştur?
15) Yazar bu romanında hangi ana düşünce üzerinde durmaktadır?
16)   Cinayet Zanlısı, Değişme ve Onlar arasındaki ilişkiyi izah ederken aşağıdakilerden hangisine değinmiyor?
17) Eserin sonunda Komiser’e ne olmuştur?
18) “ Şeytanın dostluğu idam sehpasına kadardır.” sözü ile anlatılmak istenen nedir?
19) Otuz yıl önce boydan boya sokak bir tek ev, yetişkin kız herkesin ablası, kadın, herkesin teyzesi ve çocuk, bütün sokağındı.” sözleriyle ne anlatılmak istenmiştir?
20) Komiser, yaşlı kadın öldürüldükten sonra sokağa (cinayet mahalline) ilk gittiğinde niçin kendini orada yabancı hissetmiştir?
21)   Komiser, çocukluğunun geçtiği sokağa kaç yıl sonra dönmüştür?
22) Annesinin ölümünden sonra Cinayet Zanlısı’nın düşüncesi ne olmuştur?
23) “Kuşdili esrarı gizlemez, belki olaya esrar tat ve havası verirdi. O sağlam kanaatli geçmişe sır, çanağın üstüne vurulan ebrunun renkleri gibiydi.”   Gülüm neden kuşdiliyle konuşma ihtiyacı duyuyor?
24) Eserin başkişisi kimdir?
25) “Bu sokakta oturanların bazıları tıpkı oturdukları evler gibidirler. Sizinle konuşurlarsa eğer, sanırsınız ki söylemek istedikleri söylediklerinden çok farklıdır. Onlar nasılsınız diye sorarlarsa siz bu sorunun arkasında gittiğin yol yanlış ikazını bulursunuz.”   Bu cümlede sokağın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?