1) Cinayet Zanlısı’na göre değişim nerden başlamıştır?
2) “Kişiler, eğer gözlemlerini ihmal etmeyip yazmış olsalardı insanlık bulunduğu mevkiin pek üstlerine çıkardı”   Bu cümlede hangi düşünce savunulmaktadır?
3) “Değişiklik, hemen her konuda olduğu gibi insanın içinde kıpırdanan çirkin bir varlığı beslemeyi hedef almış. O varlık bize atardamarlarımızdan daha yakın…” Yukarıdaki cümle ile özetlenebilen ‘varlık’ romanda hangi isimle karşımıza çıkıyor? 
4) “Küçük Bey’in incelmiş sesini omuz başımda duydum. Odaya girişini hissetmemiştim bile.”  ……… evi.  En eski komşulardan.”   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
5) “Çocukluk arkadaşım odanın boşalmasıyla daha rahatlamış, daha ferahlamış gibiydi. Nöbetçi memura önem vermeden konuşmaya başladı. Bir nefeste otuz geçmiş yılı aşmış, aynı samimiyeti görüyordu.”   Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6) “Tehlikeyi kan tükürmeye başladığında hissettim. Zavallı yavrum benim olanların farkına varmamam için elinden ne gelirse yapmıştı. Cahillik işte. O Mülazım isimli katilin evimize muntazam gelişi içimde her şeyin yolunda gittiği kanaatini uyandırıyordu.”   Gülüm’ün ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
7) “Gülüm üç gün öncesinden başladığı temizliği bitirmiş olur, ona pek yakışan şarabî krepdöşinini giyer, ışık çağlayan saçlarını yeniden iki bilek kalınlığında örerdi. Canım vücudu tiril tiril kumaş altında bir başka canlanır, annesinden belki de bir düşte çaldığı aynı çukurlarla süslü yanakları elbisenin renginde, beklerdi.”   Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?
8) “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da kelebeklik hayatı olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”diyen kişi aşağıda verilen akımlardan hangisini açıklar?
9) “Vücutta hücre nasıl bağımsız bir varlıksa, nasıl ezeli denge kanununa göre o vücutsuz, vücut onsuz olamazsa, benim sokağım da odur dünya için. Bu sebepten dünyada olan şeyler sokağımı ve sokağımda olan şeyler dünyayı yakından ilgilendirir. Yine aynı denge kanununun gereğidir bu.”   Bu sözlerle yazar hangi kavramlar arasındaki ilişki üzerinde önemle durmaktadır?  
10) Yazar eserde, komiser ile “ONLAR” olarak tanımlanan fizikötesi güçler arasında geçen bazı konuşmalara yer vermektedir.  Bu eserde olduğu gibi Dünya edebiyatında fizikötesi olarak kabul edilen şeytan ile insan arasında geçen diyaloglara yer verilen 18.yy.da yazılmış olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
11) “Bu esrar dolu büyük sır, çocuk göğsümün üstünde, üstü dikenli bir küreymişçesine verdiği acıya rağmen korku ve kıskançlıkla tarafımdan saklanmıştı.”   Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
12) Olay akışı içerisinde yazarın tasavvufa ait fikirleri irdelemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
13) “Değişiklik, hemen her konuda olduğu gibi insanın içinde kıpırdanan çirkin bir varlığı beslemeyi hedef almış. O varlık, bize atar damarımız kadar yakın.”   Yazarın sözünü ettiği varlık aşağıdakilerden hangisidir?
14) Komiserin arkadaşı kendisini ve kendisi gibi düşünenleri nasıl tanımlıyor?
15) “Senin düşünemeyeceğin kadar yalnızdım ben. Yük ağırdı. Sokağımın insanları kayboluyorlardı. Gözleri büyülenmiş gibi maddeye dikilmiş, geçip gidiyorlardı önümden.”   Cinayet Zanlısı, komiser ile konuşurken söylediği bu sözlerle neyi anlatmaya çalışmıştır?
16) Aşağıdaki eserlerden hangisi “Batılılaşma” fikrinin sonuçları üzerine yazılmamıştır?
17) Dadının öldürülmesine aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?
18) Yazar bu romanında hangi ana düşünce üzerinde durmaktadır?
19) Romandaki olay örgüsü nasıl sonlanıyor?
20) “Sokakta” romanı aşağıda verilen roman türlerinden hangisine örnek olabilir?
21) Komiserin görevinden alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
22) “Ne var ki bu, zamanımızın bilmediği, duysa güleceği bir tehlikeydi. (…) Arkadaşımı yere bir daire çizmeye ve onun içine sığınmaya zorlayan bu tehlikeyi bilemezlerdi. Çünkü bu tehlike gözle görülmüyordu. Biz böyle düşünüyorduk, başka türlü düşünmemiz de beklenemezdi, biz yeni insanlar.”   Bu cümlede yazar “biz yeni insanlar” diyerek kimleri kastetmiştir?
23) Gürültüler çıkaran bir devdi makine.”Bu cümlede hangi söz sanatı yapılmıştır?
24) Cinayet Zanlısı, maktulün vücudunda her biri üzerinde ısrar edilmiş yaraların olmasını neye bağlamıştır?
25) Yazara göre sokağın sakinlerini birleştiren, dertleri ve sevinçleri müşterek yapan şey nedir?