1) “Uzun yüzyıllardan beri ancak masallarda nefes alabilen, bütün kötülüklerin kaynağı o yaratık, sokağın sevgiyle örülmüş dayanışmasıyla sokağımızdan uzak tuultmuşken, yaşlı efendilerin söylediğine göre yüksek topukların sesinde, kadında, kadının içinde ilk defa mekân tuttu.”   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
2)   Cinayet Zanlısı, Değişme ve Onlar arasındaki ilişkiyi izah ederken aşağıdakilerden hangisine değinmiyor?
3) Yazar, “Sokakta” romanı için niçin belirgin bir son düşünmemiştir?
4) Komiser, arkadaşının cinayetle suçlanmasından sonra, onun suçlu olup olmadığı konusunda ikileme düşmüştür. ONLAR olarak tanımlanan varlığın “Onu (arkadaşını) kurtaracak mısın?” şeklindeki sorusuna, eserdeki olayların seyrine bağlı olarak Komiser nasıl bir cevap vermiştir? 
5) “Kötü nedir, doktor? Kötü, güçlerin kullanma yönünü saptırılmasından başka nedir? …Neden büyüye inanmak çağdışı da bir ilizyon olayı inanılır, neden doktor? Bir metal gövdesinin basit bir hücresinde yatan gücün illa Hiroşima gibi bir şahidi mi olmalı? İnkâr, gücünü bilgisizlikten alır, dostum!”   Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
6) Yaşlı kadın kim tarafından öldürülmüştür?
7) “Bir çiğ taneciği üzerinde oluşan dünya, saatlerimi aldı.”   Yukarıdaki cümlede kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
8) Annesinin ölümünden sonra Cinayet Zanlısı’nın düşüncesi ne olmuştur?
9) Sokakta romanının bilindik bir sonla bitmeyişinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10) Küçük Bey’in dadısında bulunan ifrit kılının çalınması nasıl sonuçlanmıştır?
11) Küçük Bey’in dadısı ifrit kılından ne dilemiştir?
12) “…. Gülüm’ün hayatının anlamı, isteklerinin tamamıydı. Onu hemen bütün sokakta beraber ben de tuhaf bir kıskançlık ve hayranlıkla beklerdim. Ayda bir gün, bir perşembeyi cumaya bağlamaya hazırlanan akşamüstü o gelirdi.”   Yazarın beklediği bu roman kişisi kimdir?
13) Aşağıda verilen eserlerden hangisi Bahaeddin Özkişi’ye ait değildir?
14) “Küçük Bey’in incelmiş sesini omuz başımda duydum. Odaya girişini hissetmemiştim bile.”  ……… evi.  En eski komşulardan.”   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
15) Romanda Küçük Bey ‘in düşünceleri neye benzetiliyor?
16) “Ben bu hanımın ve benzerlerinin ölümüne inanabilirim. Etin dışında hiçbir şey kalmamış bunlarda. Et ise, et ölür.”   Yukarıdaki cümlelerde altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
17) “Çocukluk arkadaşım odanın boşalmasıyla daha rahatlamış, daha ferahlamış gibiydi. Nöbetçi memura önem vermeden konuşmaya başladı. Bir nefeste otuz geçmiş yılı aşmış, aynı samimiyeti görüyordu.”   Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olabilir?
18) “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da bir kelebek olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”   “Yeni insan” sözü ile anlatılmak istenen nedir?
19) “Ben bir Paşa torunu, Avrupa fikrini kendi fikri bilmiş, ileriyi ve güzeli onda bulmuş bir münevver, o bir tesbihçi oğluydu. O kendi lisanını konuşurken hatalar yapan insan, bense üç dilde okuyup yazan bir entelektüeldim. Benim kanaatlerim büyük Avrupa’dan onunkiler köhne şarktandı.”   Yukarıdaki paragrafta karşılaştırılan eski- yeni çatışmasının temsili sayılan kişiler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
20) Cinayet Zanlısı ile maktul arasında nasıl bir ilişki vardır?
21) Eserde olumsuz anlamdaki değişimin başlangıç noktalarından biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir?
22) “İnsan gözünü perdeleyen, her şeyi bir arada aynı anda görmekti. Görmeyi bilmemek bir eğitim eksikliğiydi. Bütün duyu organlarımız için aynı şey söylenebilirdi.” cümlesinde ne anlatılmak istenmiştir?
23) Küçük Bey : “Kim öldürdü onu bilmiyorum ama neden öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü onda canı gibi sakladığı bir şey vardı.”   Küçük Bey’in bahsettiği ve cinayet sebebi olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
24)  “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da bir kelebek olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”   Yukarıdaki cümlede geçen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
25) Esere göre komiser ve Cinayet Zanlısı arkadaşının çocukluklarında yapmayı düşündükleri makine nasıl çalışacaktı?