1) “……………… yaşını altmış civarında tahmin ettim. Ama çökmüş, iki büklüm olmuştu zavallı. Tanımak için dikkatle baktı bana. Hissettim ki, yaşlı hafızasında benimle ilgili hiçbir ize rastlayamadı.”   Bu cümlede bahsedilen kişi kimdir?
2) O gün arsanın en gizli noktasında saatler boyu bunu konuştuk. Arkadaşım makineyi bana anlatabilmek için pek çok çaba gösterdi. O konuşurken benim anlayışsızlığımın ve onun zekâsının tabii olduğunu düşünüyordum.”   Komiseri böyle düşündüren şey nedir?
3) Cinayet Zanlısı, niçin yaşamı boyunca yaşadığı sokaktan ayrılmamayı tercih etmiştir?
4) “Sokakta” romanı aşağıda verilen roman türlerinden hangisine örnek olabilir?
5) “Sokağımı, o eski zaman güzeli, beni kendisine yakın buldukça peçesini hafifçe sıyırıyordu.”   Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6) Sen keyfince yaşarken ben nöbet kulübesini hiç, bir an bile boş bırakmadım. Bunu yapamazdım da. Görevi ihmalim, bütün itibar ettiğim değerlere sırt çevirmek olurdu. Şehrin bu kenar sokağında meydana gelen çarpışmada ben yapayalnızdım. Savaşı, ev ev ben tek başıma sürdürdüm…”  Cinayet Zanlısı’nın Komiser’e bahsettiği bu savaş nedir?  
7) “Rahmetli, eve bir gün alıştığımızdan çok önce döndü. Çok yorgundu. Bir süre sonra annen beni çağırdı. Baban her zamanki yerinde pencere önündeki minderinde oturuyordu.”   Bu cümlede düşünceyi geliştirme yolarından hangisi kullanılmıştır?
8) “Değişiklik, hemen her konuda olduğu gibi insanın içinde kıpırdanan çirkin bir varlığı beslemeyi hedef almış. O varlık bize atardamarlarımızdan daha yakın…”   Yukarıdaki cümle ile özetlenebilen ‘varlık’ romanda hangi isimle karşımıza çıkıyor?
9) Yazıldığı dönemin genel özellikleriyle ilgili olarak eser hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) Romanda anlatılan çevre unsurlarının dar olması nasıl izah edilebilir?
11)  “Söz konusu yıllarda insanı tarttıkları ölçü feragatti. Kişinin mutluluğu, komşusuna ve sokağına verebildiği kadardı.”   Komiser Sokak’ta araştırma yaparken düşündüğü bu şeylerle neyi vurgulamak istiyor?
12) Cinayet Zanlısı, annesinin evlenme isteğini neye bağlamıştır?
13) “İnsanı bilemiyecek yegâne varlık da insan değil midir?”   Bu cümlede altı çizili sözcük ile ilgili olarak ne söylenebilir?
14) Esere göre; artık kimsenin kimseden haberdar olmadığı, bozulan değerlerin insanları yalnızlığa ittiği sokak, nasıl düzeltilebilir?
15) Komiserin arkadaşının hastaneden ayrılmasının nedeni nedir?
16) “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da kelebeklik hayatı olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”diyen kişi aşağıda verilen akımlardan hangisini açıklar?
17) “… Otuz yıl önceki görünümündeydi. Sadece yol bir hayli daralmış, yüksek bildiğim duvarlar alçalmış, evler, hatta konak küçülmüştü. Duvarlarda yine dam korukları kümeleniyordu…”   Yazarın tasvir ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
18) “Uzun yüzyıllardan beri ancak masallarda nefes alabilen, bütün kötülüklerin kaynağı o yaratık, sokağın sevgiyle örülmüş dayanışmasıyla sokağımızdan uzak tuultmuşken, yaşlı efendilerin söylediğine göre yüksek topukların sesinde, kadında, kadının içinde ilk defa mekân tuttu.”   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
19) “Kaygın ekmekse, iyi kötü ben kazanıyorum işte.” cümlesinde kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
20) Cinayet Zanlısı, maktulün vücudunda her biri üzerinde ısrar edilmiş yaraların olmasını neye bağlamıştır?
21) Eserin sonunda Komiser’in arkadaşı olan Cinayet Zanlısına ne olmuştur?
22) “Bir gün aynı ölçülere uygun bir tahta da ben edindim ve onun baktığı yöne baktım. Saatler boyu onun gördüklerini görmeye çalıştım. Çocukluk işte o zamanlar önemli olan şeyin tahta değil göz olduğunu düşünemezdim.”   Yukarıdaki paragraftan hareket edersek tahta neyi sembolize eder?
23) Dadının öldürülmesinin nedeni nedir?
24) “Sokakta” romanı kimin ağzından anlatılmaktadır?
25) Dadının öldürülmesine aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?