1) Küçük Bey’in dadısında bulunan ifrit kılının çalınması nasıl sonuçlanmıştır?
2) “Çocukluk arkadaşım odanın boşalmasıyla daha rahatlamış, daha ferahlamış gibiydi. Nöbetçi memura önem vermeden konuşmaya başladı. Bir nefeste otuz geçmiş yılı aşmış, aynı samimiyeti görüyordu.”   Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3)  “Söz konusu yıllarda insanı tarttıkları ölçü feragatti. Kişinin mutluluğu, komşusuna ve sokağına verebildiği kadardı.”   Komiser Sokak’ta araştırma yaparken düşündüğü bu şeylerle neyi vurgulamak istiyor?
4) Sokakta çocuklar için ağırlığı bir sadaka kadar ağır olan, evi sırlarla dolu, Ülker yıldızının kendisine özel bir marmelât gönderdiğini iddia eden roman kişisi kimdir?  
5) Özlemek için, hayatın anlamı hatta tâ kendisi demek yanlış mı olur? Geçmişiyle, bugünüyle evleri, duvarları, insanlarıyla sokağımızı özlemek? Büyüklerimiz de severdi orayı ve özlerdi?   Komiser’in arkadaşı olan Cinayet Zanlısı’nın bu sözleriyle anlatmak istediği özlem nedir?
6) Yazara göre sokağın sakinlerini birleştiren, dertleri ve sevinçleri müşterek yapan şey nedir?
7) “Tehlikeyi kan tükürmeye başladığında hissettim. Zavallı yavrum benim olanların farkına varmamam için elinden ne gelirse yapmıştı. Cahillik işte. O Mülazım isimli katilin evimize muntazam gelişi içimde her şeyin yolunda gittiği kanaatini uyandırıyordu.”   Gülüm’ün ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8) Değişiklik her şeyi kıpkızıl kendi rengine boyamıştı. İmansız, hak, hukuk, hatır gönül bilmez, saygısız bir nesildi yetişen.”   Bu cümleyle yazarın değişiklik hakkındaki hangi düşüncesi vurgulanmaktadır?
9) Sokaktaki yatırda mezarı olan evliya ile ilgili eserde hangi bilgi verilmektedir?
10) “Hikâyenin tamamı teferruat. Bu milyonları içine alan katliamın bir sokaktaki serpintisi sadece. Ne ölen, ne öldüren önemliydi bu hikâyede.” Komiser, bu sözleriyle ne anlatmaktadır?
 
11)  “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da bir kelebek olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”   Yukarıdaki cümlede geçen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
12) Komiser ve çocukluk arkadaşı, makinenin planını yapmak için gerekli parayı nereden temin ediyorlar?
13) “Kaygın ekmekse, iyi kötü ben kazanıyorum işte.” cümlesinde kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
14) “Küçük Bey yumruğunu evliyanın bulunduğu yöne doğru hırsla salladı. “Bu direnmenin başlarından biri o.”dedi. “Ah o mezarı bir yerle bir edebilsem sokak gözünde. Son ayak bağıdır mescit ve türbe.”   Küçük Bey’in rahatsızlığının nedeni nedir?
15) “Bu esrar dolu büyük sır, çocuk göğsümün üstünde, üstü dikenli bir küreymişçesine verdiği acıya rağmen korku ve kıskançlıkla tarafımdan saklanmıştı.”   Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
16) Küçük Bey’in dadısı ifrit kılından ne dilemiştir?
17) Değişimle birlikte sokakta insanları temkinli olmaya iten bazı olaylar gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi değişim sonucu insanlarda meydana gelen durumlardan birisi değildir?
18) “… Otuz yıl önceki görünümündeydi. Sadece yol bir hayli daralmış, yüksek bildiğim duvarlar alçalmış, evler, hatta konak küçülmüştü. Duvarlarda yine dam korukları kümeleniyordu…”   Yazarın tasvir ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
19) “Yeni insana mezarın koza, yaşadığı hayatın bir kurt hayatı, mezar sonrasının da bir kelebek olduğunu anlatmaya pek imkân yok.”   “Yeni insan” sözü ile anlatılmak istenen nedir?
20) “Senin düşünemeyeceğin kadar yalnızdım ben. Yük ağırdı. Sokağımın insanları kayboluyorlardı. Gözleri büyülenmiş gibi maddeye dikilmiş, geçip gidiyorlardı önümden.”   Cinayet Zanlısı, komiser ile konuşurken söylediği bu sözlerle neyi anlatmaya çalışmıştır?
21) Komiser, çocukluk arkadaşı ile nerede konuşmaya başlıyor?
22) “Beni, sahibinden daha candan karşılayan hatıralarımla merdivenlere yürüdüm.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23)   Komiser, çocukluğunun geçtiği sokağa kaç yıl sonra dönmüştür?
24) Komiser’in babası ne işle meşguldür?
25) “Uzun yüzyıllardan beri ancak masallarda nefes alabilen, bütün kötülüklerin kaynağı o yaratık, sokağın sevgiyle örülmüş dayanışmasıyla sokağımızdan uzak tuultmuşken, yaşlı efendilerin söylediğine göre yüksek topukların sesinde, kadında, kadının içinde ilk defa mekân tuttu.”   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?