1) "Sözün kısası ben Pyotr Petroviç ile evleniyorum çünkü iki kötü sonuçtan ben daha yumuşak olanını seçiyorum." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
2) Porfiriy Petroviç'in odasına aniden gelerek Raskolnikov'un da gözlerinin önünde cinayeti itiraf eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Aradan bir çeyrek saat geçmeden hep birlikte canlı bir konuşmaya dalmışlardı. Raskolnikov bile hiç konuşmamakla birlikte bir süre onları dikkatle dinledi. Ramuzihin coşmuş, uzun bir söylev çekiyordu.(...) Bakın dinleyin beni: Tasarladığım planı tüm ayrıntılarıyla size de anlatayım. Daha bu sabah, bu işlerin hiçbiri henüz ortada yokken aklıma geldi."
Razumihin, Raskolnikov ve ailesi ile birlikte nasıl bir iş yapmayı düşünmektedir?
4) "Doğrusu bu kavgada hiçbir eşitlik yoktu. Ameliya İvanovna onu bir tüy gibi fırlatıp attı. "                                                                                               Yukarıdaki paragrafta yer verilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Hayalet ve hortlaklar başka bir dünyanın bireyleri, bölümleri ve başlangıçlarıdır… Sağlıklı bir insanın bunları görmesi için bir neden yok. Çünkü sağlıklı bir insan, her şeyden önce bizim dünyamızın bir parçasıdır. Bu duruma göre, yaradılış yasaları gereğince yalnızca tek bir dünyanın yaşamını sürdürmek zorundadır ama bu sağlıklı adam biraz hastalanıverince yani yeryüzünün bedenine yerleştirdiği düzen biraz bozuluverince, hemen başka dünya bireylerini görmeye başlaması da mümkün görünmeye başlayacaktır."                                                          Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisini söyleyemeyiz?
6) "-Ağabey, ağabeyciğim, neler söylüyorsun böyle! Ama sen kan döktün! diye haykırdı."                                                                                                       Yukarıdaki metinde yer alan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?                                                                   
7) "Oysa rastlantılar neler yapmaz ki? Düşün bir kez, belki de katil karşılaşacağı engelleri önceden aklına bile getirmemiştir!"
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyim ile aynı anlama gelen bir deyim vardır?
8) "Her tarafım yorgunluktan kırılıyordu, gözlerimin mahmurluğu henüz silinmemişti."        
"Kırılmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
9) Aşağıdakilerden hangisi Sonya'nın, Petroviç'ten yüz ruble çalmadığını ispatlamıştır?
10) "Hımm! Peki ya Nikolay'ın kapısının arkasında bulduğu kutu? Hiç aklına gelir mi insanın? İşte suçun ipuçları! Ufacık bir noktayı gözden kaçırırsın, sonra da bu karşına Mısır ehramları gibi büyük bir suç kanıtı olarak çıkar. Ufacık bir sinek uçtu ve o da hemen görünüverdi. Hiç olur mu bu?"
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
11) "Elinde tuttuğu Svidrigaylov'un mektubunu masanın üzerine bırakan Duneçka: -İşte gönderdiğiniz mektup bu, diye söze başladı. Sizin yazdıklarınızın doğru olma olasılığı var mı?"                 Svidrigaylov'un, Duneçka'ya yolladığı mektupta ne yazmaktadır?
12) "İşi nerelere çekmek istiyorsun! diye bağırdı. Yalan söylüyorsun!"                      "Çekmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
13) Raskolnikov'a göre bir insanın başka dünya bireylerini görmesi için gereken şart nedir?
14) "Raskolnikov henüz ilk sözcüklerden başlayarak tüm mektubu gözyaşları içinde okumuştu. Ama mektup bittiğinde yüzü sapsarı kesilmiş, öfke ile çarpılmıştı."
Raskolnikov, annesinin yazdığı mektupta neye öfkelenir?
15)  Svidrigaylov'un Marfa Petrovna ile evlilik öncesi yapmış olduğu anlaşmada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
16) "Her şeyden önce bütün bu uygunsuzlukların nedeni olan şu kendini beğenmiş, ağzı daha süt kokan çocuğu ortadan kaldırması gerekiyordu."                             Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisini getirmek en uygun olur?
17) "Raskolnikov kıza döndü. Kız son merdiveni de koşarak indikten sonra delikanlının karşısındaki bir üst basamakta durdu. Avludan bu karanlık merdivenlere ışık sızmaktaydı. Raskolnikov, Polenka'nın kendisine gülümseyen çocuksu gözlerini, zayıf ama sevimli yüzünü hemen tanımıştı."
Paragrafta adı geçen 'Polenka' ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
18) "Sonya'nın düzgün olmayan bir eşkenar dörtgene benzeyen odası ambarı andırıyordu. Bu yüzden de çok çirkin bir görünüşü vardı. Kanal tarafına bakan üç pencereli duvar insanın üzerinde sanki odayi ikiye bölüyormuş gibi bir duygu uyandırıyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?
19) "Raskolnikov onu işkilli işkilli süzerek:
-Peki nereden biliyorsunuz beni izlediklerini? diye sordu."
Paragraftaki ' işkilli işkilli' kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
20) "Raskolnikov acı bir gülümsemeyle:
-Ne oluyor size yoksa benden korkuyor musunuz? diye sordu.
Dunya, ağabeyine dimdik ve sert sert bakarak:
-Gerçekten doğru bu, dedi."
Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi  yoktur?
21) "Daha ilk günden beri… Evet daha buraya geldiğim ilk günden… Hem ne diye saklayacakmışım, daha ilk gününden kızıyla evleneceğime de söz vermiştim."                                            Raskolnikov kızıyla evlenmek üzere kime söz vermiştir?
22) Dunya'nın nişanlısı olan Pyotr Petroviç Lujin, yanında kaldığı Andrey Semyonoviç Lebezyatnikov'un neyi olmaktadır? 
23) "Yollarda kalabalık bir insan seli akar gibi yürüyordu."                                        Yukarıdaki cümlede insanlar hangi özelliği ile sele benzetilmiştir?
24) "Özür dilerim ama şunu söylemek zorundayım ki sizin kulağınıza gelen, daha doğrusu size yetiştirilen söylentilerin gerçekle en ufak bir ilişkisi yok!"
"Yetiştirmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamında kullanılmıştır?
25) Svidrigaylov'un, Raskolnikov ve ailesinin bulunduğu yere gelmesinin asıl sebebi nedir?