1) "Dün bana birisi, bir insanın herşeyden önce havaya gerek duyduğunu söyledi, havaya! Şimdi ona uğramak ve hava sözüyle ne demek istediğini öğrenmek istiyorum."                                                                                                       "Hava" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Raskolnikov kıza döndü. Kız son merdiveni de koşarak indikten sonra delikanlının karşısındaki bir üst basamakta durdu. Avludan bu karanlık merdivenlere ışık sızmaktaydı. Raskolnikov, Polenka'nın kendisine gülümseyen çocuksu gözlerini, zayıf ama sevimli yüzünü hemen tanımıştı."
Paragrafta adı geçen 'Polenka' ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
3) Raskolnikov'un "Suçlar Üzerine" adlı makalesi hangi gazetede yayınlanmıştır?
4) Romanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
5) Razumihin ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
6) "Razumihin sevincinden uçacak gibiydi. Gerçi henüz sevincini tam olarak açığa vurmaya cesaret edemiyordu ama sıtmaya tutulmuş gibi titriyor, sanki yüreğinin üzerinden seksen kiloluk bir yük kalkmış gibi kendini hafiflemiş hissediyordu."                               
 Lujin ile Raskolnikov ve ailesinin yapmış olduğu görüşmenin ardından Razumihin'i bu kadar sevindiren nedir?
7) "Hele sabah çektiği bu kadar işkenceden sonra -Sonya'yı savunmaya kendini zorlayan kişisel ve içten duygularından başka- artık dayanılmaz bir durum alan duygularını değiştirmeye zorlayan bu rastlantıya sevinmişti sanki. Ayrıca şimdi Sonya ile bir randevusu vardı. Kızla yapacağı bu görüşme zaman zaman kendisini son derece ürkütüyordu."
Raskolnikov, Sonya'yla ne konuşmayı düşünmektedir?
8) "Onlar için bir güneş ışınının, uyuklayan bir orman parçasının, daha üç yıl önce işaretlenmiş ağaçların en kuytu yerindeki serin bir kaynağın, bu derecede büyük bir değer taşıması hiç olacak şey miydi?"
Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
9) "Kendi kendine: 'Neden, neden benim düşüncelerim, dünya kurulalı beri yeryüzünde kaynaşmakta olan ve birbiriyle çarpışıp duran öteki düşünce ve kuramlardan daha budalaca olsun?..' diye düşünüyordu. 'Yalnızca özgür, günlük etkilerden sıyrılmış geniş bir görüş açısından bu işe bakmak yeterli olacaktır! Hiç kuşku yok ki o zaman benim düşüncelerim o denli tuhaf görünmeyecektir. Hey gidi inkârcılar ve beş gümüş kapiklik bilimciler, niçin hep yarı yolda duruyorsunuz?"                                                             Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?          
10) "Başkasına el kaldıran kişi, Tanrı'ya ve kendisine el kaldırmış demektir.  Raskolnikov yaşlı kadının kafasına baltasını indirdiği vakit, öldürdüğü, bu açgözlü dişi parçası değil kendisidir ya da daha çok içindeki Tanrısal ışıktır."                                  Yukarıda anlatılmak istenen duyguyu en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Birdenbire Sonya'nın söylediği sözler aklına gelmişti: " Dört yol ağzına git, orada halkı selamla ve yeri öp. Çünkü sen ona karşı çok günah işledin. Bütün dünyaya yüksek sesle 'Ben katilim!' diye haykır." Bunu anımsayınca birden tepeden tırnağa titremeye başladı. Bütün bu geçen günlerin, hele şu son saatlerin üzerindeki bitmez tükenmez acılarla dolu etkisi, onu öylesine yiyip bitirmişti ki bu yepyeni duyguyu sanki doyasıya tatmak istiyormuş gibi, bu duyguya dört elle sarılıverdi. Bu duygu ona bir nöbet gibi birdenbire gelivermişti. Bir kıvılcım gibi parlamış ve bir alev gibi sarıvermişti. Hemen olduğu yerde diz çöktü ve yere kapandı."      
Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?           
12) "Doğrusu bu çok yürekli bir davranış. Demek oluyor ki Rodion Romanoviç'i gerçekten korumak istiyorsunuz."                                                                     "Yürek" kelimesinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde bulunmaktadır?
13) "Size, bu para size Sonya Semyonovna, size! Hem lütfen bu konu üzerinde konuşmayalım artık. Çünkü zamanım çok az. Ama size gerekli olacak bu para."
Svidrigaylov, Sonya'ya niçin para verir?
14) Raskolnikov'un, Porfiriy Petkoviç'ten,  tefeci kadına rehin bıraktığı saatini almak istemesinin sebebi nedir?
15) "Raskolnikov'un gözleri sıtma nöbetindeki bir hastanınkiler gibi yanıyorlardı. Hemen hemen sayıklamaya başlamıştı. Dudaklarında üzgün bir gülümseme görünüyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
16) "Birden yanıbaşında Sonya beliriverdi. Hiç ses çıkarmadan Raskolnikov'un yanına yaklaşmış, hemen yanıbaşına ilişmişti. Henüz çok erkendi sabah soğuğu kırılmamıştı. Sonya'nın sırtında yine o eski, yoksul mantosu, başında o yeşil şalı vardı. Henüz hastalığın izleri yüzünden silinmemişti, zayıflamış, sararmış, süzülmüştü. Raskolnikov'a tatlı tatlı gülümsedi ve yine her zamanki gibi ürkek ürkek ona elini uzattı."                                                                                    Yukarıdaki paragraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17) "Sanki kendi kendine konuşur gibi: -Kendi ağzıyla konuşmuyor! diye homurdandı ve birden gözü Raskolnikov'a ilişti."                                                  Altı çizili kelime grubu ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Ama bu kez yüzünde biraz önceki o iyi yürekli bir kocakarının ürkmüş yüzüne benzer anlatım yoktu. Tersine şimdi, çok sert, kaşları çatık, sanki bir anda tüm sırları, tüm imalı konuşmaları bir yana atmış, doğrudan doğruya buyuran bir tavır takınmıştı."
Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? 
19) Romanda olayın geçtiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
20) "-Bizim doru at daha önce Matveyev ile gitti. Ah, şu kısrak yok mu beyler benim yüreğimi tüketmekten başka bir işe yaramıyor."
Altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır?
21) "Dört yol ağzına git, orada halkı selamla ve yeri öp. Çünkü sen ona karşı çok günah işledin. Bütün dünyaya yüksek sesle: 'Ben katilim!' diye haykır."                                                                        Raskolnikov'a bu sözleri kim söylemiştir?
22) Raskolnikov, cinayetten hemen sonra apartmandan aşağı inerken  alt katlarda birilerinin geldiğini görünce ne yapar?
23) "Pulheriya Aleksandrovna onu ardı arkası kesilmeyen bir soru yağmuruna tutunca  rahatladı ve sevindi."                                                                          Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?                                                               
24) "Razumihin hiç karşı çıkmadı, eli kolu bağlanmıştı."                                              "Eli kolu bağlanmak" deyimiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Hiç olmazsa kader onu şu pişmanlık duygusundan mahrum bırakmasaydı! İnsanın içini yakan, uykularını kaçıran, yürekleri sızlatan bir pişmanlık! Öyle bir pişmanlık duymalıydı ki korkunç acısı insana kendini asmayı ya da suya atlayıp boğulmayı düşündürebilsin! Oh, böyle bir pişmanlık duygusuna ne kadar sevinecekti. Acılar ve gözyaşları... İşte bu da bir yaşam değil midir? Fakat o, işlemiş olduğu suçtan ötürü hiç pişmanlık duymuyordu!.."                                                                          Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?