1) "Dunya:
-Marfa Petrovna'nın armağanı bu, diye cevap verdi. Pulheriya Aleksanrovna da:
-Çok değerli bir saattir, diye tamamladı.
- O, ne kadar da büyükmüş, pek kadın saatine de benzemiyor.
-Ben böylesini seviyorum, dedi Dunya.
Razumihin 'Demek nişanlısının armağanı değilmiş, diye düşündü ve ..."
Romana göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2) "Onu bazı durumlarda tamamen mahvetmek mümkündü ama onun manevi varlığını yok etmek, onu korkutarak iradesine gem vurmak kimsenin başarabileceği bir iş değildi."
Altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
3) "Her şeyden önce bütün bu uygunsuzlukların nedeni olan şu kendini beğenmiş, ağzı daha süt kokan çocuğu ortadan kaldırması gerekiyordu."                             Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisini getirmek en uygun olur?
4) "Pyotr Petroviç bu genç kızın saflığı  ve görgüsüzlüğü karşısında gülümseyerek ona engel oldu:
-Durun, daha söyleyeceklerim bitmedi, dedi. Çok sevimli Sonya Semyonovna, eğer benim sizi yalnızca beni ilgilendiren özel işlerim için önemsiz bir nedenle çağırtmış olduğumu, sizin gibi bir bayanı rahatsız ettiğimi düşündüyseniz beni hiç tanımıyorsunuz demektir. Oysa asıl amacım bu değil."
Petroviç, Sonya'ya daha sonra ne söyler?
5) "Yazdığı makaleyi gözünün önüne getirdi. Porfiriy'in meydan okumasını kabul etti."
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
6) "Akılca ve ruhça diğerlerinden daha güçlü ve sağlam olan herkes başkalarına buyurur! Daha yürekli ve daha atak olanlar hep haklı çıkar! Umursamamakta en çok ileri giden kişiler, yasaların yapıcısı olurlar. Evet bütün atak olanlar her zaman daha haklıdır."            
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenenle çelişen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Sizinkileri, yani annenizle kız kardeşinizi de akşama sabaha bekliyorum."                                                                             Altı çizili kelime grubu neyi vurgulamaktadır?
8) Raskolnikov'a göre bir insanın başka dünya bireylerini görmesi için gereken şart nedir?
9) "Ama evvelki gün o kızla karşılaştığı K bulvarına ayak basar basmaz birdenbire gülmesi kesiliverdi. Apayrı düşünceler kafasından geçmeye başladı. Kız kalkıp gittikten sora üzerine oturup düşüncelere daldığı sıranın yanından geçmek, sonra da o gün kendisine yirmi kapik verdiği o palabıyık polisle karşılaşmış olasılığı birden dayanılmayacak kadar acı geldi ona."
Raskolnikov'un  böyle düşünmesinin sebebi nedir?
10) "Suç ve Ceza" romanındaki Raskolnikov karakteri için aşağıdaki yargılardan  hangisi söylenemez?
11) "Hımm! Peki ya Nikolay'ın kapısının arkasında bulduğu kutu? Hiç aklına gelir mi insanın? İşte suçun ipuçları! Ufacık bir noktayı gözden kaçırırsın, sonra da bu karşına Mısır ehramları gibi büyük bir suç kanıtı olarak çıkar. Ufacık bir sinek uçtu ve o da hemen görünüverdi. Hiç olur mu bu?"
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
12) "Duneçka'nın herhangi bir ihtiyatsız adım atmaması için buna engel olması için belki de kendisini ele vermesi gerekecekti?"
"Ele vermek' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
13) Raskolnikov,  tefeci kadın cinayetini işlediği anda odaya kim gelir?
14) "Doğrusu bu çok yürekli bir davranış. Demek oluyor ki Rodion Romanoviç'i gerçekten korumak istiyorsunuz."                                                                     "Yürek" kelimesinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde bulunmaktadır?
15) Raskolnikov'un kaldığı pansiyonda ona çay ve kahvaltı getiren hizmetçinin adı nedir?
16) "Delikanlı derin bir iç geçirdi. Anlaşılan o iş için çağırmamışlar, diye düşündü."
Paragrafta geçen 'iç geçirmek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
17) "Kocakarı karşısında duruyor, hiç sesini çıkarmadan, soran gözlerle delikanlıyı süzüyordu. Ufacık, kupkuru bir ihityardı bu kadın. Altmış yaşlarında vardı. Bakışları hiç de temiz değildi, neredeyse kin dolu gözlerle bakıyordu delikanlıya. Küçük ve sivri bir burnun yerleştiği başı açıktı; bu baştaki hafif ağarmış ve kirli saçlarına bolca yağ sürmüştü."                                                                      Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18) "Eğer toplum güzel bir biçimde düzenlenecek olursa, ortada tepki gösterilecek bir neden kalmayacaktır. Böylece de bütün suçlar o anda yok olabilecektir."                                                             Yukarıdaki parçaya göre suçun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
19) "Asırlık sorunlar geldi ortaya, havanda su dövdüler durdular."                            Yukarıdaki cümlede yer verilen deyime benzer bir deyim aşağıdakilerden hangisinde vardır?
20) Raskolnikov, romanda sık sık dile getirdiği kuramında kimi örnek olarak belirtir?
21) "...Keskin bir zekânız var, çok keskin. Her şeyin farkına varıyorsunuz. Gerçekten çok oynak bir aklınız var sizin efendim! En duyarlı tellere parmak basmayı biliyorsunuz... Yazarların içinde bunu en çok beceren kişinin ... olduğunu söylerler, değil mi?"
Porfiriy ile Raskolnikov arasında geçen bu diyalogda, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
22) "Katerina İvanovna, yıldırımla vurulmuş gibi kalakalmış, olduğu yerde dikiliyordu." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
23) "Evet Razumihin'e gideceğim, buna kuşku yok ama şimdi değil… Ona gideceğim… Ama o işi başardığımın ertesi günü gideceğim."           
 Raskolnikov'un "o iş" diye bahsettiği aşağıdakilerden hangisidir?
24) Romandaki olayların gelişimiyle ilgili aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?
25) Pyotr Petroviç(Lujin) evlenebileceği bir kadının özelliklerini sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?