1) "Hayalet ve hortlaklar başka bir dünyanın bireyleri, bölümleri ve başlangıçlarıdır… Sağlıklı bir insanın bunları görmesi için bir neden yok. Çünkü sağlıklı bir insan, her şeyden önce bizim dünyamızın bir parçasıdır. Bu duruma göre, yaradılış yasaları gereğince yalnızca tek bir dünyanın yaşamını sürdürmek zorundadır ama bu sağlıklı adam biraz hastalanıverince yani yeryüzünün bedenine yerleştirdiği düzen biraz bozuluverince, hemen başka dünya bireylerini görmeye başlaması da mümkün görünmeye başlayacaktır."                                                          Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisini söyleyemeyiz?
2) "Yollarda kalabalık bir insan seli akar gibi yürüyordu."                                        Yukarıdaki cümlede insanlar hangi özelliği ile sele benzetilmiştir?
3) "Birinci sınıf, yaradılışları gereği tutucu kişilerdir. Uysal bir yaşam sürerler, başkalarına boyun eğerek yaşamaktan hoşlanırlar…Onlara göre böyle bir yaşamda gururlarını incitecek hiçbir şey yoktur."                                                                  Yukarıda bahsedilen kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4) "İşi nerelere çekmek istiyorsun! diye bağırdı. Yalan söylüyorsun!"                      "Çekmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
5) "Ansızın bir saatin çaldığını işitti. Saat olduğu kuşkusuzdu. Titredi, birden kendine gelerek başını kaldırdı, pencereye baktı. Saatin kaç olabileceğini düşündü. Sonra, sanki birisi gelmiş, kendisini zorla divandan çekip koparmış gibi yerinden fırladı…"
Anlam akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
6) Dostoyevski' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7) "Kendisi masanın ta öteki ucuna, kızdan en aşağı  bir metre uzakta bir yere oturdu."                                                                                                         Yukarıdaki cümlede yer alan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
8) "Acı bir şaşkınlık içinde: 'İyi ama ne zaman olmuş bu?' diye düşündü." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
9) "Mumu yaktı ve odasını iyice gözden geçirdi. Burası Svidrigaylov gibi bir adamın ayakta güçlükle durabileceği, dar, alçak bir kafese benziyordu. Bir tek penceresi vardı. Çok kirli bir yatak, adi boyalı bir masa ve iskemle bütün odayı doldurmaya yetmişti."                                                                                                        Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?                               
10) Hapishanede geçen günlerinin Raskolnikov'a kattıkları arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
11) Svidrigaylov, Dunya'nın kendisini reddetmesi üzerine ne yapmıştır?
12) Dunya ile annesinin, Raskolnikov'un yanına gelmelerinin sebebi nedir?
13) Raskolnikov'un "Suçlar Üzerine" adlı makalesi hangi gazetede yayınlanmıştır?
14) "-Bizim doru at daha önce Matveyev ile gitti. Ah, şu kısrak yok mu beyler benim yüreğimi tüketmekten başka bir işe yaramıyor."
Altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır?
15) "Raskolnikov, Lizaveta'yı satıcıyla karısının evlerine nasıl bir iş için çağırdıklarını öğrenmek fırsatını çok sonraları buldu. Gidiş nedeni çok basitti, ortada ilginç bir yan yoktu."
Satıcı ve karısı, Lizaveta'yı evlerine niçin çağırırlar?
16) "Raskolnikov, hemen hemen mezarlıktan dönüldüğü sırada içeri girmişti. Katerina İvanovna onun gelişine son derece sevinmişti. Çünkü birincisi, bütün konukların içinde..."
Romana göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "Lebazyatnikov'un odasına son derece üzgün bir durumda döndüğü sırada aklından türlü düşünceler geçiyordu. İşlediğim öteki hatalardan da büyük suçum onlara para verememem oldu. Hay Allah belamı versin, ne diye bu denli cimri oldum?"                                                                                                      Pyotr Petroviç'in cimriliğinden dolayı kendine bu kadar kızması, hangi olaydan sonra olmuştur?
18) Raskolnikov, kızkardeşinin Lujin'le evlenmekte ısrarcı olması üzerine aşağıdaki cümlelerden hangisini sarfetmiştir?
19) Raskolnikov, işlediği cinayeti Sonya'ya itiraf ederken onları gizlice kim dinlemiştir?
20) "Anlaşılan sözü geçer biriydi ve evdekilerle de senli benliydi."       
Altı çizili kelimeyi karşılayabilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?            
21) Raskolnikov'a göre "Olağanüstü insanlar"ın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
22) "İşte ben de en kısa zamanda üniversiteye başlayacağım. O zaman her şey yolunda gidecek…tereyağdan kıl çeker gibi yoluna girecek…"                               Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?
23) Dostoyevski'nin hayat kikâyesinde aşağıdakilerden hangisinin olduğunu söyleyemeyiz?
24) "Eğer izin verirseniz, ziyaretinizin asıl nedenini, buraya niçin şeref verdiğinizi, elinizinden geldiği kadar çabuk anlatmanızı rica edebilir miyim?"                                                                               Svidrigaylov, Raskolnikov'un bulunduğu şehre gelme nedeni olarak ne söylemiştir?
25) Avdotya Romanovya, Svidrigaylov'un yanında ne olarak çalışmıştır?