1) "Beş on adım ötede, zayıflayan ay ışığında karaltısı seçilen çardağın, daha ileride gölgeleri birbirine karışan bağ kütüklerinin, zeytin, badem ağaçlarının sessiz tenha hâlleri heyecanını arttırdı."
Bu cümlede altı çizili sözcüklerde hangi söz sanatı yapılmıştır?
2) "Bu sonbahar öğleden sonrasının duygulu sessizliği yavaşça kulağınıza fısıldar gibidir: - Onlar da gitti!"
Bu cümle ile ilgili olarak hangisi
söylenemez?
3) "Ağası; Bekir'in ilk iki yıllığını dayısına ödedi. İki yıl sonra birden boy atan Bekir, ağasıyla kendi pazarlığa girişti. Aklına koymuştu. Sürü sahibi olacaktı. Ağasından her yıl para yerine kendisine bir koyun vermesini, verdiği koyuna sürüsünün içinde bakmasına izin vermesini istedi. O yıllar para kıt, malınsa lafı olmazdı. Bu pazarlık ağanın işine geldi. Dayısı tarafından da hoş karşılandı."
Bekir'in bu şekilde davranmasının sebebi ne olabilir?
4) "Durmadan çalan bir piyasa şarkısını, karı koca bir ağızdan çalıp söylemeye başladılar. Şarkıyı daha ilk notasından tanıyan kalabalık memnundu. Halil, arada şarkının makam tutması gereken yerinde sesini yükseltti:"
Piyasa sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
5) Romanda babası öldükten sonra annesi başka bir adamla evlenen, 6-7 yaşlarına kadar üvey babasının yanında sonra dayısının yerleştirdiği yerlerde  yaşayan roman kişisi kimdir?
6) “Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadıkları, çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları hâlde, dilekçeyi pek beğendiler. Bizde beğenilecek her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl olduğuna göre, onların bu davranışına hiç şaşmamak lâzım! Toplumumuz Sadık Efendi'nin dilekçesine gelinceye kadar, anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat jürilerini, bütün ünlü eleştirmecileri hayran eden nice sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir!”
 Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak yazar ile ilgili hangi eleştiriyi yapmak doğru olur?
7) “Ayşe kocaya kaçtığı zaman düşündürdü onu. Zeliş on dördündeydi daha, Rabiye yedisinde. Kendisi de üç yaş daha ihtiyarlamıştı.”
Recep’in, Ayşe’nin evlenmesine karşı çıkmasının nedeni nedir?
8) Zeliş ile Cemal'in yakalanmalarından sonra mahkemede gelişen olaylar ve alınan kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) "— O Kadıovacıklı'nın haylaz oğlu gönderir bunları elbet..."
Zeliş'in annesi mektupları gördükten sonra neden kocası Recep'e birşey söylemedi?
10) Hangisi Zeliş- Cemal çiftinin mektuplarının sonuna çizdikleri resimlerden değildir?
11) Recep ile karısının evlilikleri boyunca yaşam biçimleri hakkında ne söylenebilir?
12) Roman kişilerinin (Zeliş, Recep, Cemal vb.) yaşadıkları mekanlar hakkında aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
13)
Cemal'in pazardan aldığı kitabın adı nedir?
14) "Elindeki entariyi bir daha silkeledi. Bir iki mektup daha düştü. Onları açtı, baktı: Çiçek resimleri, kuşlar, yaralı yürekler..."
Zeliş'in annesi toplam kaç mektup bulmuştur?                        
15) "Kahvenin merdivenlerinden inip, Köprübaşı'na doğru ilerlediler.Beş on adım yürüdükten sonra, sağda cephesi kireçle badanalanmış,kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkânına girdiler."
Bu metnin anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
16) Zeliş ile Cemal'in kaçması üzerine aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?
17) Nuri Bey zeytin çırpma işi karşılığında Cemal ve Zeliş'e ne kadar ödeyecekti?
18) Zeliş, Bekir'in kendisini kaçırmak için arabayla yolda beklediğini nasıl öğrenmiştir?
19) Zeliş İle Cemal'i jandarmalara ihbar eden kişi kimdir?
20) "Recep'in, iki üç adım gerisinde, elinde gemici feneri, Fehmi'nin hesaplarında hiç yer vermediği biri geliyordu. Küçük kızı Rabiye. Recep, Dörtyol ağzından geçerken solunda kalan arabayla pek ilgilenmedi."
Necmi'nin arabası Rabiye'nin dikkatini neden çekti?
21)  Hangisi Bekir'in yaptığı işlerden birisi değildir?
22) Bekir'e Zeliş'i kaçırma fikrini kim vermiştir?
23) Aşağıdakilerden hangisi Cemal'in tutuklanmasının ardından gelişen olaylardan biri değildir?
24) Bekir, Zeliş ile evlenmek için nasıl bir yola başvurmuştur? 
25) "Az ötede Recep, Kör Fehmi, Bekir, Yaşar bekliyorlardı. Dört kişilik grup, Ali Onbaşı ile göz göze gelmekten kaçınarak birbirlerine yaklaştı."
Paragrafa göre adı geçen bu kişiler Ali Onbaşı'dan niçin çekinmektedir?