1) Ayşe'nin babasının evine gelmesinde hangisinin payı yoktur?
2) “Öğleye geliyordu. İri zeytin ağacının altında, yabani erguvan dallarından örülmüş çardağın içi loştu iyice, serindi de. Dışarıda ise bulutsuz bir temmuz göğü, öğle güneşinin yakıcı aydınlığıyla dolup taşıyordu. Rüzgâr kesilmiş, toprak, üstüne yalınayak basılamayacak kadar ısınmıştı. Bütün canlıların, bitkilerin, ağaçların gölgelerine çekilmiş evcil hayvanların, kendilerini ikindi serinliğinin çıkmasına değin, yarı baygın, uykulu hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı. Ovanın, ağustos böceklerine, karıncalara, çekirgelere, bir de inlerinden uğramış, kuru otların dipleri arasında hışımla dolaşan yılanlara kaldığı sanılırdı. "
Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 
3) Zeliş İle Cemal'i jandarmalara ihbar eden kişi kimdir?
4) Zeliş'in, babasının gözünde bir erkek evladı gibi değerli olmasının sebebi nedir?
5) "Kahvenin merdivenlerinden inip, Köprübaşı'na doğru ilerlediler. Beş on adım yürüdükten sonra, sağda cephesi kireçle badanalanmış, kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkânına girdiler."
Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
6) "Ayşe birden boşandı: - Lanet olsun! Vardığıma da varacağıma da bin defa pişman oldum."
Bu cümlede roman kişilerinden Ayşe'nin durumundan yola çıkarak"varmak" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
7)  Hangisi Bekir'in yaptığı işlerden birisi değildir?
8) "Kuş yuvasındaki yumurtayı ellemeye gelmez. Kuluçkaya yatacak kuş yabancının yumurtalara el sürdüğünü hemen anlar."
Yazar bu cümleyi hangi olayla ilişkilendirerek yazmıştır?
9) "Az ötede Recep, Kör Fehmi, Bekir, Yaşar bekliyorlardı. Dört kişilik grup, Ali Onbaşı ile göz göze gelmekten kaçınarak birbirlerine yaklaştı."
Paragrafa göre adı geçen bu kişiler Ali Onbaşı'dan niçin çekinmektedir?
10) "Kör Fehmi'nin keşiflerinden çıkardığı sonuç olumsuzdu. Zeliş'i bu kadar konu komşu arasından kaçırmak, ilk hesaplarında da öne sürdüğü gibi imkânsız görünüyordu."
Bundan sonra Kör Fehmi'nin planı ne olmuştur?
11) Hangisi Zeliş- Cemal çiftinin mektuplarının sonuna çizdikleri resimlerden değildir?
12) " Daha ne yapsınlar? Elimi neye sürsem karışırlar! Nereye otursam kaldırırlar! Ne tarafa yürüsem döndürürler! Sitemlerinden yüreğime kan oturdu! Eh yetiversin gayri! Bir koca için bu kadarını çekemem!.."
Bu sözleri söyleyen roman kahramanı kimdir?
13) Nuri Bey zeytin çırpma işi karşılığında Cemal ve Zeliş'e ne kadar ödeyecekti?
14) Zeliş ile Cemal ilk kez nasıl karşılaşırlar?
15)
Cemal'in pazardan aldığı kitabın adı nedir?
16) "Rabiye bağlar arasından, çamurlu patikalardan, fenerini bıraktığı küçük çeşmenin yolunu tuttu."
Rabiye ablasına kaçırılacağını haber vermek için neden döndü?
17) Zeliş’in ailesi geçimini ne ile sağlamaktadır?
18) Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’nın, Zeliş adlı bir köylü kızının Cemal adındaki delikanlıya duyduğu aşkı anlatan eseridir?
19) "Anaları her zamanki gibi akşam karanlığı basmadan göz görürken, çardakta yatakları yayalım demişti. Kadın üstteki yatağı kucaklayıp kaldırdığı sırada bir kuyruklu, yatağın altından fırladı, sandığın gerisine doğru hızla kaçtı."
Bu metinde altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?
20) Zeliş'in annesi kızının Cemal'le mektuplaştığını ne zaman öğrenmiştir?
21) "Külüstür Necmi'nin Urla 7 plakalı taksisi, bir saate yakın bir zamandan beri Dörtyol ağzında, sağa Kuşçular'a giden yola sapmış, durmuştu. Arabanın motor kapağı açıktı. Necmi, Kör Fehmi, Bekir bazen arabanın içinde koltuklara yayılayarak bazen dışında, çamurlukla, yolun sağ tarafında kalan bağın duvarına dizilip oturarak, bekleşiyorlardı."
Paragrafta ismi geçen kişiler niçin bekliyorlardı?
22) Zeliş, Bekir ve arkadaşlarının kendisini kaçıracağını öğrenince ne yapmıştır?
23) “Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadıkları, çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları hâlde, dilekçeyi pek beğendiler. Bizde beğenilecek her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl olduğuna göre, onların bu davranışına hiç şaşmamak lâzım! Toplumumuz Sadık Efendi'nin dilekçesine gelinceye kadar, anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat jürilerini, bütün ünlü eleştirmecileri hayran eden nice sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir!”
 Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak yazar ile ilgili hangi eleştiriyi yapmak doğru olur?
24) "Bulundukları yol iki araba tekerleği arası genişliğinde bir patika idi. Birbirine yakın iki tepeden, soldaki tepenin yamacı eteklerinde, zeytinlikler arasında ilerliyordu. Zeytinlik yolun sağ tarafında seyrekleşiyor, boğazın dibinden akan incecik derenin yakınlarında başlayan hayıtlıklar zakkumlarla birleştiği yerde, sona eriyordu. Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğilimli, daha genişti. O tarafta, bulundukları hizada, genç, seyrek bir zeytinlik vardı. Fakat az ileride zeytinlik aralanıyor, nadaslı bir iki tarla, bir iki dam kaplıyordu tepenin eteklerini."
Parçanın anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
25)   Zeliş romanının olay zincirine ait parçacıklar aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre hangi seçenek olayın akışını bozmaktadır?
I) Zeliş, bir gün, evde otururken, keçiler urganını koparır ve biraz uzakta oturan komşularının tarlasının bir bölümüne zarar verir.  Keçilerinin girdiği tarlada Cemal isimli bir genç ile tanışır.
II) O yörede sevilmeyen Fehmi Has ile Yaşar, Bekir’i Zeliş’i kaçırmak konusunda ikna ederler ve bu konuda bir plan yaparlar.
III) Cemal’in duruşmasında Zeliş, Bekir ve arkadaşlarının bütün yaptıklarını anlatır. Bu olaylara seyirci olan iki ailenin tanıdıkları Recep’i  şikâyetini geri çekmesi  için ikna ederler. Böylece Cemal kurtulur ve iki âşık evlenirler.
IV) Zeliş ile Cemal,  zengin bir çiftçinin yanında çalışmaya başladılar.