1) "Zeliş çorbadan bir iki kaşık aldıktan sonra çabuk gelen bir tokluk duydu. (…) Orada, nasırlı, kaba bir erkek elinin değmesini duyuyordu hâlâ."
Bu metinden hareketle Zeliş'in elini ilk defa tutan kişi kimdir?
2) Zeliş ile Cemal'in yakalanmalarından sonra mahkemede gelişen olaylar ve alınan kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3) "Ne yaparsın söyle bakalım? A kıpışık gözlü, a şapşal suratlı!
Söyle bakalım ne yaparsın? Bu dünyada erkek kalmadı da, kala kala ben sana mı kaldım? Sen mi benim gözümü korkutacaksın?"
Zeliş bu sözleri kime söylemiş olabilir?
4) "Sofranın üstünde, ortada, büyük bir bakır sahan içinde  tarhana çorbası vardı. Dört beş baş susuz yetiştirilmiş domates, çakıyla dörde bölünmüş iki baş soğan, eski bir konserve kutusu içinde tuz, sofranın ötesine berisine dağıtılmışlardı."
Bu cümlelerden yola çıkarak Zeliş ve ailesinin yaşam biçimleri ile  ilgili ne söylenemez?
5) Zeliş romanı kaç bölümdür?
6) "Sümbül kadın, ne kastettiğini anlamak için Rebiş'e kısa bir bakış attı. Sonra önündekileri tekrar topladı: '
—Bu üçüncü, bu son! Bunu da atayım da, uzun mu kısa mı söy
lerim!..."

Falın sonucunda aşağıdakilerden hangisi
söylenmemiştir?
7) “Damadın kazancı yerinde, kızının rahatı iyi görünür bakınca ama Recep'in gözünde değer taşımaz bunlar. Tütünden, topraktan ayrılan adamın yeri yoktur onun gözünde.. Öylesine nasıl bir sıra vereceğini, nasıl itibar edeceğini düşünemez...”
Recep’i bu şekilde düşünmeye iten sebep aşağıdakilerden hangisidir?
8) "..... Efendi on beş yaşından askere gidinceye kadar tapu kaleminde odacılık, askerliğinde yazıcılık, askerlikten sonra da iki yıl adliyede mübaşirlik yapmış, sonra kendi deyişiyle, devlet kapısından ayrılarak serbest çalışmayı seçmişti. Civar köylülerin onun bu hükümet dairelerinde, adliyede geçen hizmetlerine, deneyimlerine güveni büyüktü. "
Paragrafta boş bırakılan yere hangi isim getirilmelidir?
9) Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı ‘nın Zeliş adlı romanında ele alınan konulardan biri değildir?
10) Zeliş ile Cemal nasıl haberleşiyorlardı?
11) Zeliş ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
12) Zeliş, Bekir ve arkadaşlarının kendisini kaçıracağını öğrenince ne yapmıştır?
13)
Cemal'in pazardan aldığı kitabın adı nedir?
14) "Cebinde meteliği olmayanın hırsızlar aklından geçmez elbet! Ama cepleri dolu olan her köşede birinin üstüne atılıp kendisini soyacağını sanır."
Cemal bu sözleri niçin söylemiştir?
15) "Recep'in kızını, öküzlerini önüne katmış, tarlasına döndüğü bir akşam üstü görmüştü. Kız ona bakıp gülmüştü. Çocukluğundan bu yana kimsenin, hiçbir kızın kendisine bakıp güldüğünü hatırlamıyordu. Zeliş gülünce o da gülmüştü. İşin tuhafı, bu yaşına kadar kendisinin de kimseye bakıp, güldüğünü hatırlamıyordu. Bu küçük olay birkaç gün bütün düşüncesini altüst etti. Ertesi gün, daha ertesi gün Recep'in tarlasının önünden geçtikçe, Zeliş'in kendisine bakıp gülmesini bekledi. "
Bekir'in beklentisinin sebebi  hangisidir?
16) Cemal ile Zeliş, birbirlerine yazdıkları mektupların altına  hangi resmi çizmişlerdir?
17) “Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadıkları, çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları hâlde, dilekçeyi pek beğendiler. Bizde beğenilecek her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl olduğuna göre, onların bu davranışına hiç şaşmamak lâzım! Toplumumuz Sadık Efendi'nin dilekçesine gelinceye kadar, anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat jürilerini, bütün ünlü eleştirmecileri hayran eden nice sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir.”
Bu parçadan hareketle Necati Cumalı hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
18) Recep ve ailesi, tütün tarlasındaki işlerinin çok olmasına rağmen bu işi nasıl tamamlamıştır?
19) " Beş on adım ötede, zayıflayan ay ışığında karaltısı seçilen çardağın, daha ileride gölgeleri birbirine karışan bağ kütüklerinin, zeytin, badem ağaçlarının sessiz tenha halleri heyecanını arttırdı."
Bu cümlede nasıl bir aktarma yapılmıştır?

20) "Kahvenin merdivenlerinden inip, Köprübaşı'na doğru ilerlediler.Beş on adım yürüdükten sonra, sağda cephesi kireçle badanalanmış,kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkânına girdiler."
Bu metnin anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
21) İptidaî kavimlerde masal kahramanları, çevre ve yaşayış gereği olarak hayvan biçiminde görünmekte iken daha sonraları bu hayvanların insan biçimine dönüşmesinin sebebi aşağıdakileren hangisidir?
22) Recep ile Bekir'in arasındaki anlaşmanın konusu nedir? 
23) Romanda olayların geliştiği mekan neresidir?
24) "Bu sessizlik içinde yüreğim, gürültüsünü duyabileceği kadar hızla vuruyordu."
Bu cümlede hangi söz sanatı yapılmıştır?
25) Ayşe'nin babasının evine gelmesinde hangisinin payı yoktur?