1) Hangisi Zeliş- Cemal çiftinin mektuplarının sonuna çizdikleri resimlerden değildir?
2) " Beş on adım ötede, zayıflayan ay ışığında karaltısı seçilen çardağın, daha ileride gölgeleri birbirine karışan bağ kütüklerinin, zeytin, badem ağaçlarının sessiz tenha halleri heyecanını arttırdı."
Bu cümlede nasıl bir aktarma yapılmıştır?

3) "Durmadan çalan bir piyasa şarkısını, karı koca bir ağızdan çalıp söylemeye başladılar. Şarkıyı daha ilk notasından tanıyan kalabalık memnundu. Halil, arada şarkının makam tutması gereken yerinde sesini yükseltti:"
Piyasa sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
4) Cemal ile Zeliş, birbirlerine yazdıkları mektupların altına  hangi resmi çizmişlerdir?
5) "Kuş yuvasındaki yumurtayı ellemeye gelmez. Kuluçkaya yatacak kuş yabancının yumurtalara el sürdüğünü hemen anlar."
Yazar bu cümleyi hangi olayla ilişkilendirerek yazmıştır?
6) Zeliş romanı kaç bölümdür?
7) Romandaki olayların geçtiği yer neresidir?
8) Recep'in kaç çocuğu vardır ?
9) Cemal ile yakalanan Zeliş'in hakim ve savcı karşısındaki tavrı ne olmuştur?
10) "Az ötedeki evin penceresinden hemen bir kadın başı uzandı. Kadın gelenleri görünce pencerede durmadı, bir koşu kapının önüne dolandı. Anasıyla birlikte komşu kadınların pencerelerine dolandıklarını gören kız, testisini elinden yere bıraktı, hayretle, merakla dolu bakışlarını gelenlere dikti."
Paragrafa göre çevredeki insanların merakla baktıkları kişiler kimlerdir?
11) Recep büyük kızı Sıdıka'nın kocasını niçin sevmez?
12) Recep ile karısının evlilikleri boyunca yaşam biçimleri hakkında ne söylenebilir?
13) Sadık Efendi'nin Recep adına savcılığa yazdığı dilekçede görgü şahidi olarak yazılanlar arasında kimin ismi yoktur?
14) "Ben nankörlük sevmem bilakis! (…) Tarla kendimin, eşek kendimin, ineğim var, çiftim var, üstelik canımdan başka kimsem yok!.."
Bu sözleri Recep'e söyleyen roman kişisi kimdir?
15) Romanda babası öldükten sonra annesi başka bir adamla evlenen, 6-7 yaşlarına kadar üvey babasının yanında sonra dayısının yerleştirdiği yerlerde  yaşayan roman kişisi kimdir?
16) "Sustular, Cemal düşündü düşündü, geriye doğru, bütün Ukuf Ovası'nda, Ören'de, bütün Yağcılar köyü yakınlarında, Malgaç Ovası'nda, kapısını çalıp da sığınabilecekleri, yardım isteyebilecekleri kimsesi yoktu.  İbrahim'i bulmaktan başka çare kalmıyordu gene."
İbrahim 'in Cemal ile yakınlık derecesi nedir?
17) "Kocasız kızların öfkesini çekemezdi her gün. Kaptığı gibi Hasan'ı gelmişti. Geçen yıl kocasına kanmış dönmüştü ama, bu seferki sondu. Cihan yansa yıkılsa, ayaklarına kapansalar görümcelerinin yanına dönmezdi bir daha."
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
18) Zeliş ile Cemal birbirlerine olan sevgilerini aşağıdakilerden hangisiyle ifade ederler?
19) "— Hiç anlamasın, hiç bilmesin ki mektuplarını gördük. O Kadıovacıklılar bilmiş insanlara benzer. Görmedin mi kızlarını, nasıl dillier? ........ gideyim bir kere. Bozulsun büyüleri. Kızın basireti çözülsün. Sonra alırsın karşına kızın gibi, söylersin söyleyeceğini. Şimdi ne desen bir kulağından girer öbür kulağından çıkar..."
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir*
20) "Mestan Ağa'nın gelininin omzu üstünden, kalabalığın gerilerinde, konuşmadan, sorularla dolu, tasalı gözlerini üzerine dikmiş, kendisine bakan Cemal'i gördü. Hemen yüreğinde mutluluklar uyandı. Gözü göğnü donandı, içleri ışıl ışıl yanan gözbebeklerinden, yüzlerce, binlerce ışıktan kuş, bir anda uçtular Cemal'in gözlerinin içine kondular."
Altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
21) "Öksüzdü. Babasını çok güç hatırlıyordu. Babasının ölümünden az bir zaman sonra, dayıları anasını başka bir kocaya verdiler. .... o zaman beş yaşını doldurmamıştı daha. Bir gün anasıyla iki tekerlekli bir yük arabasına binmişler, gitmişler, gitmişlerdi. Öğle sıcağında, başı anasının dizinde, uyuyup uyandığını hatırlıyordu."
Yukarıdaki metinde anlatılan kişi kimdir?
22) Recep ile Bekir'in arasındaki anlaşmanın konusu nedir? 
23) "Recep öfkelendi. Sesini yükseltti: -Yeter dedim be! Yeter! Söyletme beni kaba kaba, ağzımda ekmek varken…"
Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
24) Zeliş ile Cemal'in yakalanmalarından sonra mahkemede gelişen olaylar ve alınan kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
25)   Zeliş romanının olay zincirine ait parçacıklar aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre hangi seçenek olayın akışını bozmaktadır?
I) Zeliş, bir gün, evde otururken, keçiler urganını koparır ve biraz uzakta oturan komşularının tarlasının bir bölümüne zarar verir.  Keçilerinin girdiği tarlada Cemal isimli bir genç ile tanışır.
II) O yörede sevilmeyen Fehmi Has ile Yaşar, Bekir’i Zeliş’i kaçırmak konusunda ikna ederler ve bu konuda bir plan yaparlar.
III) Cemal’in duruşmasında Zeliş, Bekir ve arkadaşlarının bütün yaptıklarını anlatır. Bu olaylara seyirci olan iki ailenin tanıdıkları Recep’i  şikâyetini geri çekmesi  için ikna ederler. Böylece Cemal kurtulur ve iki âşık evlenirler.
IV) Zeliş ile Cemal,  zengin bir çiftçinin yanında çalışmaya başladılar.