1) Zeliş'in annesi " Aynacı Kadın"ın yanına ne amaçla gitmiştir?
2) "Kör Fehmi duvarın dibindeki ilk masaya oturdu! Avucunun içiyle sağında kalan iri fesleğeni ovaladı. Sonra avucunu uzun uzun kokladı. Emin kapının dibindeki mangalı bir iki adım öteye uzaklaştırdı. Bir iki defa yelpazeledi. Borusunu yerleştirdi. Masaya döndü."                                                                Bu metnin anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
3) “Cemal'in duyduğu sıkıntıyı duyan Cemal'in akranları, akşam sofrasından, son lokma ağızlarında sokağa fırlar. Köyde, kasabada, büyük şehirlerde bu olur. Ama kır yerlerinde? Tarladan öteye üç adım atsa komşu tarlaya geçmesi gerekirdi Cemal'in. Orası da ya bir tütün tarlası ya da bir bağdır. Sahibi seslenir, sorar elbette: "Hey, kim var orada?" Ne diyebilirdi böyle bir soruya?
Cemal’e bütün bunları düşündüren nedir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Recep'in, kızı Zeliş'i Bekir'le evlendirmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?
5) " Damın önünü, kocaman bir yaban incirinin gölgelediği, basık bir çit kuşatıyordu. Etrafta, yerde koyun, keçi gübreleri görülüyordu. Gübrelerin azlığından, çiğnenmiş olmasından burasının yakın zamanlara kadar ağıl olarak kullanıldığı, şimdi ise boş bırakıldığı anlaşılıyordu."
Bu paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
6) Romanda en sık kullanılan zaman ölçüsü nedir?
7)
Cemal, eğlencede aşağıdakilerden hangisini oynamıştır?
8) Bekir'in Recep'in evine gelirken araç olarak kullandığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?                        
9) Zeliş'in büyük bir marifet ve ustalıkla yaptığı iş nedir?
10) Tütün toplama yarışına katılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
11) "— Eli açık, öbür huyları hep iyidir ama, bir kadın bir kız gördü mü beye hiç güvenmeye gelmez! Hele eli yüzü düzgün bir kadın görürse karşısında, aklı başından gidiyor. Nerdeyse oğlanla benim gözümün önünde bizim geline saldıracaktı! Ona göre davran. Kaçak olduğunuzu anlarsa faydalanmaya kalkar..."
Yusuf Ağa bu parçada kimden bahsediyor?
12) Zeliş ile Cemal kaçtıklarında ilk kime sığındılar?
13) "Rabiye bağlar arasından, çamurlu patikalardan, fenerini bıraktığı küçük çeşmenin yolunu tuttu."
Rabiye ablasına kaçırılacağını haber vermek için neden döndü?
14) Recep ile Bekir'in arasındaki anlaşmanın konusu nedir? 
15) "—Ben dünden beri zeytinleri çırptırmaya başladım, size iş vereyim isterseniz..."
Zeliş ve Cemal'e iş teklif eden kimdi?
16) "Az ötedeki evin penceresinden hemen bir kadın başı uzandı. Kadın gelenleri görünce pencerede durmadı, bir koşu kapının önüne dolandı. Anasıyla birlikte komşu kadınların pencerelerine dolandıklarını gören kız, testisini elinden yere bıraktı, hayretle, merakla dolu bakışlarını gelenlere dikti."
Paragrafa göre çevredeki insanların merakla baktıkları kişiler kimlerdir?
17) Hangisi Necati Cumalı ‘nın Zeliş adlı romanında ele alınan konulardan biri değildir?
18) Zeliş'in, babasının gözünde bir erkek evladı gibi değerli olmasının sebebi nedir?
19) "Dörtyol ağzına varmadan atlıya yetişti. Atlı, tarlaların yolunu tuttu. Kendini otomobilinin başındakilerin gözünden saklayarak, atlının solunda, Dörtyol ağzından karşıya geçti."
Rabiye neden tarlaya geri döndü?
20) Zeliş'in Bekir'le evlenmek istememesinin sebebi nedir?
21) "Ben nankörlük sevmem bilakis! (…) Tarla kendimin, eşek kendimin, ineğim var, çiftim var, üstelik canımdan başka kimsem yok!.."
Bu sözleri Recep'e söyleyen roman kişisi kimdir?
22) "Gökte el kadar bir bulutun görünmediği günlerde bile, beklenen bir yağmurun sıkıntısı, bir gölge gibi ovanın üstünde dolaşır."
Bu cümlede hangi söz sanatı yoktur?
23) "Ne yaparsın söyle bakalım? A kıpışık gözlü, a şapşal suratlı!
Söyle bakalım ne yaparsın? Bu dünyada erkek kalmadı da, kala kala ben sana mı kaldım? Sen mi benim gözümü korkutacaksın?"
Zeliş bu sözleri kime söylemiş olabilir?
24) Zeliş ile Cemal ilk kez nasıl karşılaşırlar?
25) Hangisi Zeliş- Cemal çiftinin mektuplarının sonuna çizdikleri resimlerden değildir?