1) Aşağıdakilerden hangisi Recep'in, kızı Zeliş'i Bekir'le evlendirmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?
2) "Anaları her zamanki gibi akşam karanlığı basmadan göz görürken, çardakta yatakları yayalım demişti. Kadın üstteki yatağı kucaklayıp kaldırdığı sırada bir kuyruklu, yatağın altından fırladı, sandığın gerisine doğru hızla kaçtı."
Bu metinde altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?
3) "Sofranın üstünde, ortada, büyük bir bakır sahan içinde  tarhana çorbası vardı. Dört beş baş susuz yetiştirilmiş domates, çakıyla dörde bölünmüş iki baş soğan, eski bir konserve kutusu içinde tuz, sofranın ötesine berisine dağıtılmışlardı."
Bu cümlelerden yola çıkarak Zeliş ve ailesinin yaşam biçimleri ile  ilgili ne söylenemez?
4) Recep ve ailesi, tütün tarlasındaki işlerinin çok olmasına rağmen bu işi nasıl tamamlamıştır?
5) Zeliş ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
6) Aşağıdakilerden hangisi Zeliş ile Cemal'in kaçmalarından sonra yaşadıklarından biri değildir?
7) "Kır bekçisi zeytinliğin setini aşar aşmaz, elinde değnek zeytin çırpan Cemal ile Cemal'in ayakları dibinde, eğilmiş, tane elleyen Zeliş'i tanıdı. Koluyla işaret ederek jandarmalara döndü:
— Te ha! Oradalar...
Jandarmalar omuzlarına asılı tüfeklerin dipçiklerini tutarak bekçinin arkasından ilerlediler..."

Nuri Bey yanında çalışan çiftin kaçak olduğunu kimden öğrendi?
8) "—Ben dünden beri zeytinleri çırptırmaya başladım, size iş vereyim isterseniz..."
Zeliş ve Cemal'e iş teklif eden kimdi?
9) "El sıkıştıktan sonra, Fehmi caddenin ortasında durdu. Bir nara attı:
— Heeeyt var mı bana çatacak!
Sarhoşluğundan değildi aslında. Ama ilçedeki tutumunun gerek-lerindendi bu nara da."

Sarhoş olmadığı halde Kör Fehmi'nin nara atmasının sebebi nedir?
10) "Bu sonbahar öğleden sonrasının duygulu sessizliği yavaşça kulağınıza fısıldar gibidir: - Onlar da gitti!"
Bu cümle ile ilgili olarak hangisi
söylenemez?
11) Bekir, Zeliş'in gönlünü kazanabilmek için araya kimi koymuştur?
12) “Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadıkları, çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları hâlde, dilekçeyi pek beğendiler. Bizde beğenilecek her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl olduğuna göre, onların bu davranışına hiç şaşmamak lâzım! Toplumumuz Sadık Efendi'nin dilekçesine gelinceye kadar, anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat jürilerini, bütün ünlü eleştirmecileri hayran eden nice sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir!”
 Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak yazar ile ilgili hangi eleştiriyi yapmak doğru olur?
13) "Kör Fehmi duvarın dibindeki ilk masaya oturdu! Avucunun içiyle sağında kalan iri fesleğeni ovaladı. Sonra avucunu uzun uzun kokladı. Emin kapının dibindeki mangalı bir iki adım öteye uzaklaştırdı. Bir iki defa yelpazeledi. Borusunu yerleştirdi. Masaya döndü."                                                                Bu metnin anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
14) "Kahvenin merdivenlerinden inip, Köprübaşı'na doğru ilerlediler.Beş on adım yürüdükten sonra, sağda cephesi kireçle badanalanmış,kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkânına girdiler."
Bu metnin anlatımında seçeneklerden hangisi ağır basmaktadır?
15) "Zeliş karşılayıcılara söz yetiştirir, adet olduğu üzere akranı kızlarla kucaklaşır öpüşürken ( …) kendisine bakan Cemal'i gördü.  Hemen yüreğinde mutluluklar uyandı. Gözü göğnü donandı."
Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen nedir?
16) “Anası, babası, kızlar çardağın içinde, Cemal'le küçük erkek kardeşi Kemal, dışarıda, kırmandalların yanında yatarlar...”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
17) Necati Cumalı’nın Zeliş romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18) "İlk piyasa şarkısından ikincisine, derken bir üçüncüsüne geçerken, çoğu ağlamaklı bu tür şarkıları aslında sevmediklerini hep birden anlamışlar gibi, yılların eskitemediği bir havaya atladılar."
"Yılların eskitemediği bir hava" söz öbeği ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
19) "— Hiç anlamasın, hiç bilmesin ki mektuplarını gördük. O Kadıovacıklılar bilmiş insanlara benzer. Görmedin mi kızlarını, nasıl dillier? ........ gideyim bir kere. Bozulsun büyüleri. Kızın basireti çözülsün. Sonra alırsın karşına kızın gibi, söylersin söyleyeceğini. Şimdi ne desen bir kulağından girer öbür kulağından çıkar..."
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir*
20) Zeliş ile Cemal kaçtıklarında ilk kime sığındılar?
21) Romanda şahısların soyadından çok, aşğıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmıştır?
22) Sadık Efendi'nin Recep adına savcılığa yazdığı dilekçede görgü şahidi olarak yazılanlar arasında kimin ismi yoktur?
23) “Ayşe kocaya kaçtığı zaman düşündürdü onu. Zeliş on dördündeydi daha, Rabiye yedisinde. Kendisi de üç yaş daha ihtiyarlamıştı.”
Recep’in, Ayşe’nin evlenmesine karşı çıkmasının nedeni nedir?
24) "Eski mi eski, otuz dokuz modeli bir taksisi vardı. Hemen hemen arabanın değişmemiş parçası kalmamıştı. Karasörünün kimi yeri marangoz, kimi yeri tenekeci elinden çıkmıştı son defa. Arka kapı camlarından birinin yerini bir mukavva parçası almıştı. Öbür camlar, ön cam da dahil ya kırık ya da çatlaktı. "
Paragrafta betimlenen arabanın sahibi kimdir?
25) “Cemal'in duyduğu sıkıntıyı duyan Cemal'in akranları, akşam sofrasından, son lokma ağızlarında sokağa fırlar. Köyde, kasabada, büyük şehirlerde bu olur. Ama kır yerlerinde? Tarladan öteye üç adım atsa komşu tarlaya geçmesi gerekirdi Cemal'in. Orası da ya bir tütün tarlası ya da bir bağdır. Sahibi seslenir, sorar elbette: "Hey, kim var orada?" Ne diyebilirdi böyle bir soruya?
Cemal’e bütün bunları düşündüren nedir?