1) "Bekir Çavuş'un ağzı kulaklarına varıyor. Bir 'Geldi…' sözüdür fısıldanıyor.
-Geldi. Ahmetinkilerin odasında…
-Geldi. Görmediniz mi?
-Geldi ama çok kalmayacakmış.
Mehmet Ali'yi şöyle bir kenara çektim:
-Ne var? Ne oluyor?
O da kendini genel heyecana kaptırmış görünüyor. Sırıtarak:
-Hiç, beyim, diyor.
Fakat ben sıkıştırınca söyledi."
Köylünün gelmesini heyecanla beklediği kişi kimdir?
2) "İlk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rastgeldik mi, hemen sağ yanımı çevirirdim. Bu benim son süsüm, son gösterişim, son çalımımdı."                                                                                                                                       Ahmet Celal'in davranışının sebebi nedir?
3) "Mehmet Ali önce inkâr etmek istiyordu sonra kendini tutamıyor; baklaları, birer nasihat hâlinde ağzından çıkarıyordu:
(…)
-Beyim, bu dağın başında sabah akşam dişlerini fırçalamak neyine gerek.
-Beyim, bizde saçlarını kadınlar tarar.
-Beyim, geceleri, sabahlara dek mırıl mırıl ne okuyup duruyorsun? Seni..."
Romana göre paragrafı aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
4) Romandaki 'Hasan' la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
5) "…, köyün zengin adamlarından biridir. Lakin kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık pabucunun içinde, kara ve çatlak topuklu ayakları, ellerinden ziyade ortadadır." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?"
6) "Kendinden daha kabaca bir hızla, içerisi kirli mintan, çakşır, gömlek ve yazma dolu bir uzun tahta tekneyi taşıyordu. Teknenin bir ucunu ön tarafından o tutuyordu. Beni görünce boştaki eliyle başörtüsünün uçlarını yüzüne götürdü. Ve başını öbür tarafa çevirdi. Sezinledim ki örtünün altından sedef dişleri parlıyor."                                                                                                                        Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?              
7) "Gözleri bağlı bir hayvan, durmadan bu dolabı çevirir. Ortadaki çıkrık, kâh bir çocuk gülmesine kâh bir kadın hıçkırığına benzer sesler çıkarır. Sıra sıra demir kovalardan sular boşanır, dolar. Kuyunun dört bir tarafından, düz, uzun, küçük toprak kanallar, serin ve berrak suyu sarışın marul tarlalarına doğru götürür. Elinde ufak bir çapa ile bir adam, bu kanalların çizdiği geniş dörtgenler arasında, güya bir tabiat mahzeninin ibadetini yapıyormuş gibi yavaşça eğilip kalkar, durur, çömelir."                                                                                                                                           Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?          
8) "Ekinler sararmaya başladı. Zavallı ekinler… En yükseği iki yaşında bir çocuk boyunu geçmiyor. Orta Anadolu'nun topraklarındaki ıstırap sanki bunlarda en açık ifadesini bulmuş gibidir. Akşam üstleri bütün başaklar yetim boyunlarını büküyorlar ve hazin köklerine bakıyorlar."
Paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
9) Yaban adlı eserin başkahramanı kimdir?
10) "Bu gönül faciası, bendeki sevdalı tahayyüllere yeni bir renk verdi. İki günde bir, Dulcine'nin köyünün yolunu boyluyordum. Bu sıcak yaz günlerinde iki köy arasındaki gidip gelmeler epeyce yordu." Paragrafta adı geçen 'Dulcine' aslında kimdir?"
11) "Bir sabah penceremin altında bir ses. İnce keskin bir çocuk sesi: -Geliyorlar! Geliyorlar! Yataktan fırlayıp sese koşuyorum: -Kim geliyor Hasan? Küçük çoban soluk soluğadır. Benzi ya heyecandan ya koşmaktan sapsarı kesilmiş: -Aha onlar, senin dediklerin... Te karşıki belin üstünden, yürüyüp geliyorlar." Hasan'ın, geldiklerini haber verdiği kişiler kimlerdir?"
12) "-Hey! Bir adam yok mu be? Ve evlerin kapıları güm güm vurulmaya başlıyor. Köylülerde gene çıt yok. Düşman askerleri bilseler ki ben de onlar kadar meraktayım." Düşman askerlerinin köyü işgali sırasında tüm köylü nerededir?
13) "1. Ahmet Celal'in Emine'yle tanışması 2. Şerif Çavuş'un köyüne geri dönmesi 3. Ahmet Celal'in Mehmet Ali'nin köyüne gelmesi 4. İsmail'in Emine'yle evlenmesi Yukarıdaki olaylar, romandaki oluş sırasına göre hangisinde doğru verilmiştir?"
14) "Bu, ovaya bakan iki küçük pencereli, kavak ağaçlarıyla tutturulmuş tavanından kuru otlar sarkan, tabanı toprak bir hücredir. Önce yatak takımını ve seyyar karyolamı saran iki harar beziyle bu tavanı örtmek sonra şehirden getirdiğim tahta ve muşambalarla bu toprak zemini kaplamak, döşemek lâzım geldi."
Paragrafta ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
15) Ahmet Celal hangi nedenle Zeynep Kadın'ın evinden ayrılıp başka bir eve yerleşmiştir?
16) Aşağıdakilerden hangisi romandaki karakterlerden biri değildir?
17) " Chevalier de Grieux, Manon Lescaut'nun henüz soğumuş cesedini kolları arasına alıp öptü idi. Fakat Dostoyevski'nin masum kahramanı, artık kokmaya başlayan sevgilisinin yanında duramadı. Amma bu taaffün, onun hasretini gönlünden silemez. Ondan kaçar lakin yine onu kovalar."                                         Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu paragrafta anlatılmak istenene en yakındır?
18) "Türk ordusu dağılmadı ve Ankara'nın üstünden: 'Düşman ilerleyebilir, düşman Ankara'ya kadar da gelebilir. Fakat biz yurdumuzun en son kayası üstünde de kendimizi savunacağız. Düşmanı vatanın harimi ismetinde boğacağız.' diye bir ses yükseldi. Yazar 'ses' sözcüğü ile kimi kastetmektedir?"
19) "Türk köylüsünün ruhu, durgun ve derin bir sudur. Bunun dibinde ne var? Yalçın bir kaya mı, balçık yığını mı, bir yumuşak kum tabakası mı? Keşfetmek mümkün değildir."                                 Yukarıdaki metni en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Kumandan, kahveyi derhâl bir karargâh hâline sokmuş, çardağın altında, bir büyük masanın başında oturuyor. Suratı asık ve zorla heybetli görünmeye çalışan bir yüzbaşı.
Çavuş beni gösterip bir şeyler söyleyince başını kaldırıp dikkatle yüzüme baktı ve Fransızca:
-Siz bir subaymışsınız, öyle mi? dedi.
-Evet.
-Lütfen şu iskemleyi alın. Oturun ve soracağım şeylere birer birer cevap verin.
Bütün sorgu ve cevaplardan sonra düşman kumandanının anlamadığı şey benim..."
Romana göre paragrafı aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
21) "İstanbul'da zilletim olan şey burada şerefimdir. Hatta ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rastgeldik mi, hemen sağ yanımı çevirirdim."
Roman kahramanının 'zillet' ve '...burada şerefimdir.' sözleriyle kastettiği nedir?
22) "Kaç yaşımda olduğumu ve arkamda bıraktığım geçmişi unuttuğum gün, kim bilir ne kadar rahat edeceğim! Lakin bu hâle vardığım vakit de gene bu engin ve kurak ovaların korkunç genişliğini hissetmekten kurtulamayacağım. Bu his her an yüreğimi burkuyor, başımı döndürüyor ve irademi hurdahaş ediyor."
Altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
23) "Onunkiler 'beni kurtar' diyor. Benimkiler 'peki kurtaracağım' diyor. Onunkiler 'senden başka kimsem yok' diyor. Benimkiler 'ben de senden başkasını düşünmüyorum' diyor. Sonra birlikte bizi kurtaracak olan çareleri araştırıyoruz. Kaçalım mı? -Kaçalım. -Nereye? -Hele bir gece olsun."
Roman kahramanının 'onunkiler' ve 'benimkiler' sözleriyle kastettiği nedir?
24) "-Hey hemşerim, ne bakınıp duruyorsun? Herifin bu sesten irkilip ürkmüş gibi silkindiğini gördüm. Sonra acele acele Bekir Çavuş'a yaklaştı. Bir süre karşı karşıya hareketsiz kaldılar. Derken, iki ağızdan bir anda bir feryatla her iki adam sarmaş dolaş oldu. Bir süre, bir uzun süre öylece kaldılar." Köye gelen bu kişi kimdir?"
25) "İkinci İnönü Zaferi... Yüreğim ağzıma geldi. Bir şiir parçası okuyormuşum gibi ajansın satırlarını içimde terennüm ediyorum."
Altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?