1) Roman kişileri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
2) Salim Tertemiz nasıl bir kişidir?
3) Aziz Nesin'in gerçek adı nedir?
4) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) Yaşar'ın köylüsü olan politikacı, Yaşar ziyaretine gittiğinde ona ne veriyor?
6) "Anlatıcı ağzından bal akar dedikleri adamlardandı." sözünde anlatıcının hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? 
7) Yaşar'ın odacılık yapmak için girdiği işte eski odacı, müdürün bir yıl içinde değiştirdiği kaçıncı odacı olduğunu söylüyor?
8) Koğuş ağaları cezaevinde ne iş yapıyorlar?
9)
"Ben böyle bir adam daha görmedim. Adam dediysem, adam değil de adamın zarı.''  cümlesinde adamın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

10) Nüfus kâğıdı olmadığı için Yaşar'ın başına gelenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
11) "Şu tersliğe bakın, numarayı yetiştiremezsem bizim para düyuna kalacak." cümlesinde "düyun" sözcüğünün anlamı nedir?
12) İzmaritçi nasıl bir kişiliğe sahiptir?
13) Roman hangi dönemi anlatmaktadır?
14) Yaşar'ın cezaevinde kaldığı koğuş aşağıdakilerden hangisidir?
15) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre ikinci planda kalmış bir roman kahramanıdır?
16) Yaşar'ın çalışmaya çok ihtiyacı olduğu hâlde, odacı olarak çalıştığı iş yerinden neden üç ay sonra ayrılıyor?
17) Aziz Nesin, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı romanıyla hangi ödülü almıştır?
18) "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı eserin konusu nedir?
19) Romanın teknik (biçim) özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) Yaşar, rahatsızlanıp hastaneye götürüldüğünde onu tedavi eden doktor, ona başka nasıl bir iyilikte bulunuyor?
21) Kitapta bahsi geçen mahkumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
22) Parkta hastalanan Yaşar'a yardım etmek isteyen kişi kaç kez polis çağırmak zorunda kalıyor?
23) "Heykelcinin hamurkârlığına, avcının izmarit toplayıcılığına istekli olmuş ama ters yüz edilmişti." cümlesinde "ters yüz edilmek" ifadesi ne anlama gelmektedir?
24) Eserin adını belirlerken yazara esin kaynağı olan kimdir?
25) İzmaritçi kimin yanında işçi olarak çalışıyor?