1) Cezaevindeki heykelci heykelerini hangi malzemeden yapıyor?
2) İmamın cezaevindeki mahkûmları hep birbirlerine benzetmesinin sebebi nedir?
3) Yaşar, heykelciden ne tür heykeller alıyor?
4) Yaşar'ın ''Kapı nerde? diye sorsan sanki dünyanın en çetrefil işini sormuşsun da ondan başka bilen yokmuş gibi kasılır, şişinir, kaşınır, bir zaman düşünür ondan sonra diyeceğini der.''    diyerek anlattığı kişi kimdir?
5) Yaşar, daire müdürünü bulmak için nereye gitmiştir?
6) Yaşar Yaşamaz'ın stadyum macerası nerede bitmiştir?
7) "Ayakkabılarının ucunda yükselerek kısa boyunu uzatmaya çalışması, eğri büğrü gövdesini kabartması, şişinmesi, biçimi bozuk kafasını yana eğip de çalkalanması, uzun boylu hükümlülere bile yukarıdan bakmaya çalışması, onu mutlandırıyordu." cümlesinde ne tür bir anlatım biçimi kullanılmıştır? 
8) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
9) Parktaki adam, polisleri getirebilmek için nasıl bir yola başvuruyor?
10) Yaşar'ın olduğu koğuşta çok hünerli hükümlüler bulunuyor ve genellikle bu hükümlülere hünerlerine göre lakaplar veriliyor. Hangisi hükümlülerin hünerlerine göre verilen lakaplardan değildir?
11) "Maltızcıya çırak olmak istemiş ondan da yüz bulamamıştı." cümlesinde deyim olan sözcük hangisidir?
12) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre ikinci planda kalmış bir roman kahramanıdır?
13) Heykelcinin yaptığı heykeller genellikle ne renkte oluyor?
14) Roman kişileri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
15) Yaşar, her gün başından geçen bir olayı anlatıp bitirdiğinde koğuştakiler hep bir ağızdan hangi sözü söylüyor?
16) "Gülüşmelerden memur yelkenleri suya indirmişti." cümlesinde "yelkenleri suya indirmek " deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
17) Yaşar, tavsiye kartını alınca nerede çalışmak istediğini söylüyor?
18) İmam, cezaevi müdürüne Yaşar'ı kovalama nedeni olarak ne söylemiştir?
19) İkinci kısmın birinci koğuşundaki tutuklular, Yaşar'ı niçin çok sevmişlerdir?
20) Yaşar'ın, beşik kertmesine bulduğu iş nedir? 
21) Hapishanenin camisinde çıkan olayın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
22) Akıl hastanesindeki doktor, taburcu edemedikleri Yaşar'a ne söylemiştir?
23) Yaşar'ın anlattıklarını, cezaevindeki hükümlülerin özenle ve ilgiyle dinlemelerinin sebebi nedir?
24) Yaşar İstanbul'da karşılaştığı hemşehrisine güvenmemesinin sebebi olarak neyi göstermiştir?
25) Cezaevi yönetimi koğuş ağalarına neden göz yumuyor?