1) Parktaki adam, polisleri getirebilmek için nasıl bir yola başvuruyor?
2) Yaşar, tavsiye kartını alınca nerede çalışmak istediğini söylüyor?
3) İkinci kısmın birinci koğuşundaki tutuklular, Yaşar'ı niçin çok sevmişlerdir?
4) Kolonyacı lakaplı hükümlü cezaevinde ne işle uğraşıyor?
5) Cezaevi yönetimi koğuş ağalarına neden göz yumuyor?
6) Yaşar'ın anlattıklarını, cezaevindeki hükümlülerin özenle ve ilgiyle dinlemelerinin sebebi nedir?
7) Kitapta bahsi geçen mahkumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
8) Yaşar İstanbul'da karşılaştığı hemşehrisine güvenmemesinin sebebi olarak neyi göstermiştir?
9) Salim Tertemiz nasıl bir kişidir?
10) Yaşar, cezaevinde her geçen gün daha çok para kazandığı halde neden eskisinden daha yoksul görünmeye çalışıyor?
11) Aziz Nesin kaç kez uluslararası ödül almıştır?
12) İmamın cezaevindeki mahkûmları hep birbirlerine benzetmesinin sebebi nedir?
13) Yaşar kendisine ortak bulup ne dükkânı açıyor?
14) Yaşar'ın köylüsü olan politikacı, Yaşar ziyaretine gittiğinde ona ne veriyor?
15) Yaşar'ın anlattıklarını, cezaevindeki hükümlülerin özenle ve ilgiyle dinlemelerinin sebebi nedir?
16) İzmaritçi tahliye olduğunda onun yerine koğuşa kaç hükümlü getiriliyor?
17) "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı eserin pek çok farklı şekillerde yayınlanması ve halk tarafından çok beğenilmesinin nedeni kitabın giriş bölümünde nasıl açıklanıyor?
18) Yaşar Yaşamaz, aslında yaşamıyor göründüğünü ilk ne zaman fark etmiştir?
19) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
20) Akıl hastanesindeki doktor, taburcu edemedikleri Yaşar'a ne söylemiştir?
21) Yaşar Yaşamaz'ın stadyum macerası nerede bitmiştir?
22) Yaşar'ın babası, Yaşar'ın nişanlısıyla evlenmesini niçin istememiştir?
23) Yaşar Yaşamaz'ın başına gelenleri anlatırken yazarın aslında eleştirdiği nedir?
24) Aziz Nesin, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı romanıyla hangi ödülü almıştır?
25) "Heykelcinin hamurkârlığına, avcının izmarit toplayıcılığına istekli olmuş ama ters yüz edilmişti." cümlesinde "ters yüz edilmek" ifadesi ne anlama gelmektedir?