1) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
2) "Artık aramaktan usanmış, yorulmuştu. Geriye dönmeye karar verdi. Hem ağlıyor hem de gidiyordu." Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
3) "Motorun göğü kaplayan gürültüsü kulaklarını doldurmuştu."
'Doldurmak' sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
4) Yazarın ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Ahmağın sevgisi tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir, sevgisi de kin." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
7) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
9) Otelde Ömer'in her türlü işine koşturan garsonun adı nedir?
10) Ömer, İstanbul'a nereden gelmiştir?                                                           
11) "Ankara sokakları iyice ısınmıştı artık. Bu yıl bahar, şehre bir yaz havasıyla girivermişti. Sabah güneşi asfalt yollarda oynaşıyordu. Yeni sulanmış ağaç köklerinden burcu burcu toprak kokuyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvrulmuştur?
12) "Oysa Kiraz teyzeyle ilişiğini daha bu sabah kesmişti." cümlesinde yer alan 'ilişiğini kesmek' kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
13) "Ne yaptığını bilemeden, zangır zangır titreyen elleriyle kapının kilidini çevirdi. Kanadını ardına kadar açtı."
Paragrafta yer alan altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
14) Mesnevi'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
15) "Kalktı. Ağır ağır kapıya doğru yürüdü." cümlesinde yer alan altı çizili kelime grubunun anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?
16) "Aklına banka cüzdanı geldi. Yedi yüz almış lirası vardı. Bu parayı çekmeli, ömründe bir defa dilediğince ...sonra ölüme gitmeliydi."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 'düşüncesizce ve hesapsızca harcamak' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "İsimden geç sıfata bak. Görünüşten sıyrıl, öze bak." ifadesinde geçen "sıfat" ya da "öz" kelimeleriyle kastedilen nedir?
18) "Ey kardeş! İğne acısına sabret ki kendi nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlığından kurtulmuş olanlara her şey boyun eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yak."" Yukarıdaki parçada "nefs" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir?
19) Aşağıdakilerden hangisi Mesnevi'den Seçmeler isimli eserin verdiği mesajlar arasındadır?
20) "Baba dostu olan şefleri, onun fakülteye gitmesine göz yumuyordu." cümlesinde yer alan 'göz yummak' deyiminin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
21) """…….. insanın bütün organları gibi sabrı da zayıflar. İki çift söze dayanamaz, haykırır. Bir yudumcuk bir şey içemez, kusuverir."" Parçada boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?"
22) Mesnevi'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) "'Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi ve manevi yönden çok üstündü. Padişah bir gün atına bindi. Saraylı yardımcılarıyla birlikte ava çıktı. Yolda giderken bir cariye gördü. Cariyeye âşık oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da canı bedeninde öyle çırpındı."" Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?"
24) Eserdeki hikâyelerden hareketle eserin verdiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
25) "Soğuk havanın yüzüne çarpmasıyla kendine gelen Ömer ona korkuyla baktı." cümlesinde yer alan 'soğuk' sözcüğünün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?