1) Aşağıdakilerden hangisinin Ömer ile bir akrabalık bağı yoktur?
2) """Ondan kendi ölümüne dair sözleri duyunca, bedenine bir ateş düştü."" Yukarıdaki cümlede ""ateş düşmek"" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? "
3) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
4) Eserde adı geçen Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5) "Baba dostu olan şefleri, onun fakülteye gitmesine göz yumuyordu." cümlesinde yer alan 'göz yummak' deyiminin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
6) "Soğuk havanın yüzüne çarpmasıyla kendine gelen Ömer ona korkuyla baktı." cümlesinde yer alan 'soğuk' sözcüğünün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?
7) Gönül, Kiraz Teyzenin yanında kalan Ömer’i ziyarete geldiğinde ona ne teklif eder?
8) "Böyle bir evde ölmek… Adam sen de insan doğacağı yeri nasıl seçemezse öleceği yeri de seçmemeli. Ölüm, nerede olsa yaşamanın karşısına aynı kolaylıkla dikilen bir güçtür."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
9) "Başına gelen bütün felaketler, belalar senin kendi edepsizliğindendir." cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
10) "Büsbütün aydınlanmış pencereden ... görülüyordu. İnsanlar, otobüsler, arabalar birbirlerine karışmışlardı. Şehir, yakıcı bir sabah güneşinin altında, bütün canlılığıyla yaşıyordu."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
11) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşünceler arasında yer almaz?
12) Eser, konusuna göre aşağıda verilen hangi türe daha yakındır?
13) "Sokaktan geçen bir arabanın gürültüsü gittikçe eriyor, sessizliğe karışıyordu."
'Erimek' sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
14) "Oysa gene de yerinden kıpırdamadı. Onu, hep o soğuk bakışla bir zaman daha süzdükten sonra ‘bana bak oğlum ‘ diye ekledi." 
Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır? 
15) "Bir manto, bir şemsiye, bir iskarpin, gürül gürül yağan yağmurun altında, bir düş gibi geçip gidiyordu." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16) """Kudretli olmak, gücü yetmek herkesin harcı değildir. Âciz olmak, güçsüz kalmak, Allah'ın has kulları için sermayedir. Bu yüzdendir ki yokluk, onlarda ebedî bir övünme olmuştur."" Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?"
17) Aşağıdakilerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşünceler arasında değildir?
18) "Uçak, bu uzayda kaybolan bir ruh gibiydi."  cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
19) Aşağıdakilerden hangisi "Süt memeden çıkınca bir daha dönüp o memeye giremez." sözüyle vurgulanmak istenen düşünceler arasında değildir?
20) """…….. insanın bütün organları gibi sabrı da zayıflar. İki çift söze dayanamaz, haykırır. Bir yudumcuk bir şey içemez, kusuverir."" Parçada boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?"
21) "Denizi gören göz başkadır. Köpüğü gören göz başka. Biz insanlar, deniz üstünde dolaşan gemilere benziyoruz. Bazen birbirimize yaklaşıyoruz, bazen uzaklaşıyoruz. Bazen de birbirimize çarpıyoruz. Parlak bir denizde olduğumuz hâlde bizi hareket ettiren denizi göremiyoruz." Yukarıda verilen paragrafta geçen "deniz" sözcüğüyle anlatılmak istenen yer neresidir?
22) Mesnevi'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) ""Onu Ankara güneşiyle kavrulmuş bu sıcacık koltuğa bağlayan bütün bağlar kopmuştu artık. Hemen kalkabilir, odasının ortasına serili demirbaş halının üstünde keyfince bir takla atabilir, sessizliği sağlamak için marokenle kaplanmış kocaman kapıları ardına kadar açıp yankılı koridorlara doğru en gür sesiyle dilediği gibi şarkı söyleyebilir..."
Paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
24) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserde anlatılmak istenen düşünceler arasında değildir?
25) "Kalktı. Ağır ağır kapıya doğru yürüdü." cümlesinde yer alan altı çizili kelime grubunun anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?