1) """…….. insanın bütün organları gibi sabrı da zayıflar. İki çift söze dayanamaz, haykırır. Bir yudumcuk bir şey içemez, kusuverir."" Parçada boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?"
2) Aşağıdakilerden hangisi yazarın eserlerinden biridir?
3) "Aklına banka cüzdanı geldi. Yedi yüz almış lirası vardı. Bu parayı çekmeli, ömründe bir defa dilediğince ...sonra ölüme gitmeliydi."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 'düşüncesizce ve hesapsızca harcamak' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) "Oysa Kiraz teyzeyle ilişiğini daha bu sabah kesmişti." cümlesinde yer alan 'ilişiğini kesmek' kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
6) """O bedevi şeytan gibi varlığını hor ve hakir hâle getirmişti. Bu ancak aşağılık ve bayağılık bir şeydir. Kardeşim bu daracık kuyudan kurtulmak istiyorsan aşk ateşine yürü."" Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?"
7) "Gaflette kötü bir huy olan unutmak, ululama ateşiyle yanıp gider. Yağma çağında birisi gelip hırkasını almasın diye uyumaz insan, 'Unutup işlediklerimizden dolayı suçlu sayma bizi' ayeti buna tanık. Çünkü unutmak da suç." Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır?
8) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşünceler arasında yer almaz?
9) "İsimden geç sıfata bak. Görünüşten sıyrıl, öze bak." ifadesinde geçen "sıfat" ya da "öz" kelimeleriyle kastedilen nedir?
10) "Başı, bir çeşit sarhoşluk içinde, bir yaz denizinde tatlı tatlı yalpalayan bir sandaldaymışçasına dönüyordu." cümlesinde hangi aktarma çeşidi kullanılmıştır?
11) "İstanbulluydu. Küçüklüğünü, delikanlılığını bu şehrin evlerinde, okullarında, sokaklarında geçirmişti. Orta halli bir ailenin üç çocuğundan biriydi. Babası, bir onur olayı yüzünden genç yaşında emekliye ayrılmış bir memurdu." 
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?                                                               
12) "Ankara sokakları iyice ısınmıştı artık. Bu yıl bahar, şehre bir yaz havasıyla girivermişti. Sabah güneşi asfalt yollarda oynaşıyordu. Yeni sulanmış ağaç köklerinden burcu burcu toprak kokuyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğine başvrulmuştur?
13) Ömer, İstanbul'da kaldığı otelin sahibini nereden geldiğini söylemiştir?
14) "Terzinin anlattığı masalların hoşluğu, tatlılığı, Türkün giriştiği bahsi onun aklından çıkardı. Ona her şeyi unutturdu." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
15) "Böyle bir evde ölmek… Adam sen de insan doğacağı yeri nasıl seçemezse öleceği yeri de seçmemeli. Ölüm, nerede olsa yaşamanın karşısına aynı kolaylıkla dikilen bir güçtür."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
16) Eserde yer alan "Küstah Yoksul" isimli hikâye nerede geçmektedir?
17) Aşağıdakilerden hangisi eserde olayların geçtiği mekânlardan biridir?
18) "'Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi ve manevi yönden çok üstündü. Padişah bir gün atına bindi. Saraylı yardımcılarıyla birlikte ava çıktı. Yolda giderken bir cariye gördü. Cariyeye âşık oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da canı bedeninde öyle çırpındı."" Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?"
19) "Başına gelen bütün felaketler, belalar senin kendi edepsizliğindendir." cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
20) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
21) "Birini eline aldı. Böreğini ısırıp çayını yudumlarken yazılara göz gezdirdi."
Paragrafta yer alan altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
22) Eser, konusuna göre aşağıda verilen hangi türe daha yakındır?
23) Romanda ele alınan konu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
24) """Kudretli olmak, gücü yetmek herkesin harcı değildir. Âciz olmak, güçsüz kalmak, Allah'ın has kulları için sermayedir. Bu yüzdendir ki yokluk, onlarda ebedî bir övünme olmuştur."" Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?"
25) Ömer’in bakanlıkta sevdiği tek insan kimdir?