1) Mesnevi hangi türün özelliklerini taşımaktadır?
2) "İstanbulluydu. Küçüklüğünü, delikanlılığını bu şehrin evlerinde, okullarında, sokaklarında geçirmişti. Orta halli bir ailenin üç çocuğundan biriydi. Babası, bir onur olayı yüzünden genç yaşında emekliye ayrılmış bir memurdu." 
Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?                                                               
3) "Bir manto, bir şemsiye, bir iskarpin, gürül gürül yağan yağmurun altında, bir düş gibi geçip gidiyordu." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4) "Böyle bir evde ölmek… Adam sen de insan doğacağı yeri nasıl seçemezse öleceği yeri de seçmemeli. Ölüm, nerede olsa yaşamanın karşısına aynı kolaylıkla dikilen bir güçtür."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
5) Ömer, İstanbul’da parası azalmaya başlayınca ne iş yapmaya başlar? 
6) Eserdeki hikâyelerden hareketle eserin verdiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
7) "Her sabah yazdıkları yapraklar dolusu yazılara imzalarını atarak işleri yokuşa sürmenin sorumluluğunu paylaşması için birer ikişer sökün eden müdürler, sanki olup bitenleri biliyorlarmışcasına odalarına kapanmışlardı."
Yukarıdaki paragrafta geçen 'sökün etmek' kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
8) Aşağıdakilerden hangisi Mesnevi'den Seçmeler isimli eserin verdiği mesajlar arasındadır?
9) "Aklına banka cüzdanı geldi. Yedi yüz almış lirası vardı. Bu parayı çekmeli, ömründe bir defa dilediğince ...sonra ölüme gitmeliydi."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 'düşüncesizce ve hesapsızca harcamak' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) Otelde Ömer'in her türlü işine koşturan garsonun adı nedir?
11) Aşağıdakilerden hangisi eserde olayların geçtiği mekânlardan biridir?
12) Ömer, İstanbul’da para çekmeye gittiği bankada kiminle karşılaşır? 
13) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
14) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi şiire hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
15) "'Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi ve manevi yönden çok üstündü. Padişah bir gün atına bindi. Saraylı yardımcılarıyla birlikte ava çıktı. Yolda giderken bir cariye gördü. Cariyeye âşık oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da canı bedeninde öyle çırpındı."" Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?"
16) Gönül, Kiraz Teyzenin yanında kalan Ömer’i ziyarete geldiğinde ona ne teklif eder?
17) ""Onu Ankara güneşiyle kavrulmuş bu sıcacık koltuğa bağlayan bütün bağlar kopmuştu artık. Hemen kalkabilir, odasının ortasına serili demirbaş halının üstünde keyfince bir takla atabilir, sessizliği sağlamak için marokenle kaplanmış kocaman kapıları ardına kadar açıp yankılı koridorlara doğru en gür sesiyle dilediği gibi şarkı söyleyebilir..."
Paragrafta hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?
18) Aşağıdakilerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşünceler arasında değildir?
19) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
20) Ömer'in eşinin ismi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
21) "Sokaktan geçen bir arabanın gürültüsü gittikçe eriyor, sessizliğe karışıyordu."
'Erimek' sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
22) """O bedevi şeytan gibi varlığını hor ve hakir hâle getirmişti. Bu ancak aşağılık ve bayağılık bir şeydir. Kardeşim bu daracık kuyudan kurtulmak istiyorsan aşk ateşine yürü."" Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?"
23) "Ve gecenin ayazı Ömer'in iliklerine işliyor, damarlarındaki kanı donduruyordu." cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
24) "Uçak, bu uzayda kaybolan bir ruh gibiydi."  cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
25) "Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Ama Allah lutuf edip de bir pencere açmadıkça senin için bir çare yoktur." cümlesinde geçen "pencere" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?