1) (I.) Tercüme ya soluk bir fotoğraf, diyor kitap, yahut sadakatsiz ama renkli ve canlı bir taklit. II. Tercüme bir yaratış, bence… şiir gibi, deneme gibi ama onlardan çok daha güç. III. Edebiyatçılar hiç olmazsa on büyük şair, on büyük romancı, on büyük tiyatro yazarı üzerinde anlaşabilirler. IV. Hangimiz on büyük mütercim sayabiliriz? ( Tercüme) Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Yunancada dahi ile şairin kökleri bir, ikisi de yaratıcı demek. Deha ilahi bir cezbedir, Eflatun'a göre. Kant için, '' Sanata kaideler sunan meleke.'' Hegel '' Gerçek sanat ne öğrenilir ne aktarılır'' diyor. Kabiliyet ile dehayı şöyle ayırıyor. Schopenhauer: Kabiliyet belli bir hedefi başkalarından daha ustaca ok atmak; deha oklarını, başkalarının bakışlarıyla dahi ulaşamayacağı bir hedefe saplamak. Taine, dehayı girift bir varlık olarak vasıflandırıyor. Önce sanatçının mizacı, üslubu, yapıcılığı, sonra çevre. Tabiat, insiyak, deha, mizaç, sinir sistemi, beyin veya kan...Bu esrarlı varlığa ne ad verirseniz verin, her büyük eserin ilk kaynağı o. Sabırmış, emekmiş, çevreymiş, hiçbir şey o cevherin yerini tutamaz.'' (Münzevi Yıldızlar) Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
3) Kitabın "Kanaviçe" bölümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4) " O tedirgin, zekâ aradığı büyük ve müebbed vatanı irfanda buldu. Bulabildi mi acaba?" sözleriyle kastedilen kişi kimdir? (SİHÂM-I KAZÂ/MÜSTAĞRİPLER)
5) Batı'nın "Binbir Gece Masalları" aşağıdakilerden hangisidir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
6) Aşağıdakilerden hangisi "Bu Ülke" için söylenemez?
7) "Siyahlara bürünmüş kadim bir katedral. Bir tabut ve dua sesleri. Ama kubbeler ürperti içinde. Hayat dolu bir soluk dolaşıyor mabedi. Bu şiir çöken bir çağın mezarı, doğacak bir dünyanın beşiği'' ( Lemmannais) ( Dante/ Münzevi Yıldızlar) Parçada hangi sanata başvurulmuştur?
8) "Düşünce şüpheyle başlar.'' Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyla aynı doğrultuda değildir?
9) “Balçığı mermer yapan, zilletin yıldırımı. Ama balçık, mermerden daha yumuşak, daha sıcak, daha insan: Adem ile Havva'nın hammaddesi. Fani olduğu için güzel." Yukarıdaki paragraftaki gibi düşünen biri aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? (BÂKİ KALAN)
10) "Kürenin adı duyulmamış bir bölgesinde minnacık bir kıta…Önce haydutlarla keşişler hüküm sürmüş bu ülkede, sonra eski toprak köleleri. Dünyanın dörttre üçü kana bulanmış, talan edilmiş. Ve o kan denizinden mağrur ve muhteşem bir melike belirmiş: '' Çağdaş uygarlık''. Mukaddesler kurban edilmiş dildadeye, mahkur ve mağlup kavimler perestişle diz çökmüş önünde.'' (Çağdaş Uygarlık Düzeyi ve İsa Efendimiz) Parçada bahsedilen Küre aşağıdakilerden hangisidir?
11) Cemil Meriç'e göre Türk aydınının alın yazısı hangi iki kelimede düğümleniyor? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
12) Cemil Meriç'in "Eğlencelerinden en asilidir." dediği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
13) "Son Cassino'da çile dolduran Machiavelli, akşamları kütüphanesine girerken kirli libaslarından sıyrılır…" Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (FİLDİŞİ KULEDEN)
14) "Yunan, o yalnız havâri için, bir mahpes, daha doğrusu bir çarmıh oldu." sözü şairlerden hangisi için söylenmiştir? (SİHÂM-I KAZÂ/MÜSTAĞRİPLER)
15) "...O ülke, düşünce hürriyetinin vatanıdır… Hint'ten tesamuhu öğrendim. Düşüncenin gökkuşağını bütün renkleriyle sevmeyi öğrendim. Peşin hükümlerin mahpesinden kaçmayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın bir tecellisine saygı beslemeyi öğrendim.'' (Hint Bütün İnançlara Söz Hakkı Tanır) Aşağıdaki tanımlardan hangisi parçadaki altı çizili sözcükle aynı paralelliktedir?
16) Cemil Meriç hangi türde eser vermemiştir?
17) Cemil Meriç'in politikaya girmemesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
18) Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıçlarımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar…'' ( Sen Bir Az- Gelişmişsin) Yukarıdaki parçada hangi sanatları vardır?
19) Cemil Meriç'e göre hayatın kanunu aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
20) "Avesta, ihtiyar Asya'yla genç Avrupa arasında ışıktan bir köprü olur.'' (İran'a Kaçış) Yukarıdaki cümlede hangi sanatlar yapılmıştır?
21) "Tercüme bir fetihtir, yalnız dili değil, düşünce ve hassasiyetin girift, dünyasını da zenginleştiren bir fetih." Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
22) "Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat müstağrip. Edebiyatımız bir gölge edebiyat; düşüncemiz bir gölge düşünce. Üç edebî nevi itibardadır:…" Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen üç edebî neviden biri değildir? (SİHÂM-I KAZÂ/MÜSTAĞRİPLER)
23) Denize atılan bir şişe her kitap. Asırlar, kumsalda oynayan birer çocuk. Ne gönlünü boşalttığın şişeyi belki açarlar, belki açmazlar.'' ( Fildişi Kuleden/ 6) Parçada hangi sanatlara başvurulmuştur?
24) Cemil Meriç'e göre iyi ile kötüyü ayıran aşağıdakilerden hangisidir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
25) "Düşünce bir köprü: Kıldan ince, kılıçtan keskin…'' (Bir Avuç Duman) Yukarıdaki cümlede hangi sanatlar vardır?