1) Tombak Emmi kimdir?
2) Aşağıdakilerden hangisi Üssüğünoğlu'nun Dorukısrak'ı dağın bir yanına gönderme fikrini beğenmemesinin sebebi  olamaz?
3) Aşağıdakilerden hangisi Üssüğünoğlu İbrahim' in özelliklerinden değildir?
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) "Bu akşam geçen günlerin tersine hava ılıktı. Bulutlar gökyüzüne bağdaş kurmuş gibiydiler, gideceğe benzemiyorlardı."
Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
6) Abbas Sayar, roman türünün dışında hangi türde kitap yazmıştır?
7) "Kısrak peşinde idi. Başı önüne ezik ilerliyordu. Durdu, gerisine baktı. Çılkır donmuş gibi duruyordu. Gözünden düşmüştü. Acıma hissi duyuyordu, Çılkır'a…'Gel' der gibi başını salladı. Çılkır, dönüp bakmıyordu bile… Yüreğine acı bir keder oturmuştu Çılkır'ın... Ağlamaklı idi. Bir anda yapayalnız kalmış, umutlu dünya altından kayıp gitmişti. Yalnızlığını unutturan, yaşama gücü veren Kısrak'ın yüzüne bakacak hâli yoktu. Utanıyordu sanki... Kederden yaralarının acısını unuttu. Boynu eğik, ıslak gözleri toprağa takılı kaldı. Bu hakaret yıllar yılı çektiklerine tuz biber olmuştu. Gücünün tümünü yitirmiş, sanarsın yaşayıştan el ayak çekmişti. Şu anda bir kurt çıksa kıpırdamaz: 'Gel beni yık, ye, tüket' diye seslenirdi."
Yukarıda anlatılanlardan hangisi Çılkır'ın içinde bulunduğu durumu
anlatmaz?
8) Hıdır Emmi'nin ahırından salıverilen Doru, ilk olarak nereye gider?
9) "Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olduk."
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki atasözüyle aynı anlamlıdır?
10) Roman aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
11) Kaşifinoğlu, Devrek köyüne niçin gider?
12) Tüm bir beyaz dünyanın bir günde tüm bir siyah kesilmesinde aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etkisi vardır?
13) '- Oğlum aygır kısrak ile avlanır, yılkılık atlar da en tezinden …….  ile avlanır.
      Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
14) Dorukısrak yarışta kaç lira ödül kazanır?
15) "Kısrak'ın bakışları uzun süre atların üzerinde dolaştı. Sonra telaşlı bir hâl aldı. Hızla ve kişneyerek gezinmeye başladı. Her atın yanında durdu. Bir atı iyice süzdükten sonra diğerinin yanına geliyor, atı süzüyor, hırslanıyor, kişniyor, bir diğerinin yanına gidiyordu. Böylece dönüşünü tamamladı. Bir şeyler arıyordu besbelli." Dorukısrak'ın aradığı aşağıdakilerden hangisidir?"
16) "Işık, Doru'yu isteklendirdi. Bağlar arasında dolaştı. Toprağa yapışık, çamurlaşmış yapraklardan yedi. Sonra bağlardan çıktı. Geçen günlerin aksine ters yamaç tepelere doğru yürüdü. Bilmiyordu nereye gideceğini… Gidiyordu yalnız… Zor yol alıyordu. Tırnağı bütünü ile toprağa gömülüyordu, incikleri ağrıyordu. Hayır ağrımıyor, acı acı sızlıyordu. İlk aydınlığa dek böyle gitti. Köy sağ aşağısında kalmıştı. Görünmüyordu artık. Ama, Doru da hiç mi hiç görmek istemiyordu. Ne köyü, ne insanlarını... Hele Üssünoğlu mu? Şeytanlar göreydi yüzünü... On beş yıllık emeğinin armağanını eline vermişti."
Yukarıdaki metinden Dorukısrak'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
17) Aşağıdakilerden hangisi Hıdır Emmi'nin Dorukısrak hastalanınca ona bakma nedenlerinden sayılmaz?
18) Yabancı bir köydeki otluğun altında sabahlayan Doru'ya ertesi gün kim sahip çıkar?
19) "… üç gün sürdü. Ovada kar namına zırnık kalmadı. Ekin kökleri bütünüyle ortaya çıktı. Güzlük ekinlerin toprağı örtemeyen açık yeşil yaprakları iplik iplik dikeldi." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
20) Devrikliler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
21) Doru, yılkılık atlardan ayrılıp nehri geçerek yabancı bir köye gelir ve orada bir otluğun altında sabahlar. Bu otluk kime aittir?
22) Üssüğünoğlu İbrahim'in eşinin adı nedir?
23) Dorukısrak'ın yarışlarda hep derece aldığı altın çağ kaç yıl sürer?
24) Tombak Emmi'nin Dorukısrak'a binmesini istediği kişi kimdir?
25) Aşağıdakilerden hangisi Abbas Sayar'ın yapıtlarının özelliklerinden değildir?