1) Dorukısrak'ın kaç tayı satılmıştır?
2) Dorukısrak yarışta kaç lira ödül kazanır?
3) Aşağıdakilerden hangisi Dorukısrak'ın tayını görememesinin asıl nedenidir?
4) Üssüğünoğlu İbrahim'in Dorukısrak'ı yılkı atı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Kitabın kahramanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6) Kaşifinoğlu, Tombak Emmi'den aldığı Dorukısrak'la Devrek köyüne gider. Tepenin ardında köy görününce attan iner ve yoluna yaya olarak devam eder. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Harmanda isteriz, nazlı geline dönersin." cümlesinde kendisinden söz edilen aşağıdakilerden hangisidir?
8) "-Kızım, yavrum, anladı Hıdır Emmi'n… İyileştin… Gayrik gözün yolda olur. Kişnemen, huysuzlaşman bu yüzden…"
Hıdır Emmi'ye göre ahırında bulunan Doru'nun kişnemesinin
asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
9) Doru, yılkılık atlardan ayrılıp nehri geçerek yabancı bir köye gelir ve orada bir otluğun altında sabahlar. Bu otluk kime aittir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Dorukısrak'ı kendine eş edinir?
11) Üssüğün İbrahim'e, Doru'nun yılkılıkların arasında olduğu müjdesini kim verir?
12)  "İçlerinde güçlü, kuvvetlileri vardı. Gençleri, yaşlıları vardı. Kimi, kahra uğramış zavallı, kimi…''
Yukarıdaki metinde hangi atların tasviri yapılmaktadır?
13) "Hafif meyilli yokuşu aşıp gözden kayboluncaya dek köylüler atı izlediler. Sonra Hıdır Emmi önde köye döndüler. Hıdır Emmi köylünün övmelerini sessizce dinleyerek yürüdü. 'Tanrı bilsin.' diyordu içinden. 'Bu köylü ……..'"
Yukarıdaki metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
14) Yılkılık atlar içerisinde yer alan Çılkır ve Doru'nun, at topluluğunun ortalarında yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
15) "Baksana dere boyundaki kavaklara, bir uçlarında kaldı yaprak." cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
16) Yılkıya gönderdiği Doru'nun geri geldiğini fark eden Üssünoğlu İbrahim ne yapar?
17) "Oluktan taşan su, ince bir çizgi hâlinde aşağıya kayıyor, güneş ışığı da pırıl pırıl parlıyordu. Lüleden akan su bollaşmıştı."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur? 
18) "Dorukısrak ırmağın kıyısına geldi. Gözlerinden sular akıyor, burun delikleri açılıp açılıp kapanıyordu. Ağır ağır sağa sola dönerek böğürlerine bakıyordu. Ön ayaklarını bir tümseğe koymuş, beden ağırlığı arkaya kaymıştı. Başı önüne düşüktü. Salyalar, aralıksız iplik iplik akıyordu. Tüyleri diken dikendi. Kendinde değildi artık..."
Yukarıdaki paragrafa göre, Doru'nun kendinde olmayışının sebebi nedir?
19) Aşağıdakilerden hangisi köylülerin kısrağa yardım etmek isteyip de yapamamalarının nedenidir?
20) "Hafif meyilli yokuşu aşıp gözden kayboluncaya dek köylüler atı izlediler. Sonra Hıdır Emmi önde köye döndüler. Hıdır Emmi köylünün övmelerini sessizce dinleyerek yürüdü. 'Tanrı bilsin.' diyordu içinden. 'Bu köylü davulun iki tarafına da vurmayı bilir.'"
Hıdır Emmi, altı çizili sözle köylü hakkında aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
21) "Birkaç yüz metre gittiler böyle. At yavaşlamıştı. Bir yorgunluk
çökmüştü üstüne birden. Beli biraz daha çöktü, boynu biraz daha
uzadı, aşağı doğru düştü. "
Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri  kullanılmıştır?
   
22) Yılkı atlarına liderlik yapan at aşağıdakilerden hangisidir?
23) "Kısrak'ın bakışları uzun süre atların üzerinde dolaştı. Sonra telaşlı bir hâl aldı. Hızla ve kişneyerek gezinmeye başladı. Her atın yanında durdu. Bir atı iyice süzdükten sonra diğerinin yanına geliyor, atı süzüyor, hırslanıyor, kişniyor, bir diğerinin yanına gidiyordu. Böylece dönüşünü tamamladı. Bir şeyler arıyordu besbelli." Dorukısrak'ın aradığı aşağıdakilerden hangisidir?"
24) Hıdır Emmi, oğluna söylediği "Gönülsüz köpeğin davara gittiği gibi iş görme…" sözüyle ne demek ister?
25) Atlarla, aç kurtlar arasında çıkan savaşta aşağıdaki atlardan hangisi ölür?