1) "Oluktan taşan su, ince bir çizgi hâlinde aşağıya kayıyor, güneş ışığı da pırıl pırıl parlıyordu. Lüleden akan su bollaşmıştı."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur? 
2) "Kısrak arkadaşı ile evin yüküne ortak oldu. Çiftten arabaya, arabadan düvene, tarlaya, değirmene, kazaya… Bütün bir bahar, bir yaz, bir güz sırtından geçiyordu. Yıllar böylece birbirine devredildi. Yaş ilerliyor, beden kuvvetten düşüyor, fakat, yük bir türlü eksilmiyordu. Geçen bahara bitkin ulaştı. İyisinden gözden düşmüştü. Kayrılmak şöyle dursun hakkı olan arpanın beşte biri düşmüyordu kursağına..."
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
3) "İşte Dorukısrak'ın gençliği böyle başladı. Kaza yarışlarına girdi. Çoğu kez birincilik, ikincilik aldı. Beyler gibi beslendi. Bir dediği iki olmadı." Dorukısrak'ın altın yılı kaç yıl sürmüştür? "
4) "Gözlerindeki koyu siyahlığa bir hoşluk indi. Yaşamaya dört elle sarıldı. Üssünoğlu'nu bağışladı kendince. Şimdi ahırın sıcaklığında mutluluk duyup geviş getiren hayvanlara gıpta duymadı. Aksine, onları küçük, zavallı görüyordu. Tayına acıyordu. Hem de iyisinden acıyordu."
Yılkıya bırakılan Dorukısrak'taki bu tavır değişikliğinin
asıl sebebi ne olabilir?
5) "Dördüncü gün hava eski türküsünü mırıldanmaya başladı. Önce soğudu. Kar sularından vıcık vıcık olmuş ovada buz tutmaya çalıştı."
Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
6) Dorukısrak kaç yaşındayken Al Tay doğar?
7) "Bir tecelli idi bu. Bir'i biterken bir'i başlıyordu. ''Allah'ın sevgili kuluyum'' diyordu.''
Üssüğünoğlu İbrahim' i bu kadar mutlu eden olay nedir?  
8) Üssünoğlu İbrahim'in eşinin adı nedir?
9) Doru, yılkıdaki at topluluğundan ayrıldıktan sonra ırmağı geçerek nereye gider?
10) Dorukısrak, Üssüğünoğlu'nu ne zaman bağışlar?
11) "Tepeye sırt vermiş ilk köye uğradı. Sordu, soruşturdu. Hiçbir haber alamadı. "Kuş oldular, kanat takındı deyyuslar."
İbrahim altı çizili cümleyi kimler için söylemiştir?
12)  Anadolu köylüsü acıkana ve müjdecisine ne ikram eder?
13) "Bu köyde kime sorarsanız "On, on iki yıl önce Dorukısrak'ı  tutan bir at yoktu bu bölgede." diyeceklerdir. Dorukısrak'ın babası "İşte şu! " diye kimse gösteremezdi. İbrahim, on beş yıl önce Dorukısrak'ın anasıyla kasabaya gitmişti."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
14) Aşağıdakilerden hangisi ikinci grup atların özelliklerinden değildir?
15) "-Kızım, yavrum, anladı Hıdır Emmi'n… İyileştin… Gayrik gözün yolda olur. Kişnemen, huysuzlaşman bu yüzden…"
Hıdır Emmi'ye göre ahırında bulunan Doru'nun kişnemesinin
asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
16) Aşağıdakilerden hangisi Dorukısrak'ın özelliklerinden değildir?
17) Köylülerin Şubat ayı için kullandıkları deyim aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Mustafa ve Hasan tarafından yılkıya bırakılan Dorukısrak, o gece köye döner; ancak ahırın kapısını açamaz."
Dorukısrak o gece nerede kalır?"
19) Dorukısrak'ın yarışlarda hep derece aldığı altın çağ kaç yıl sürer?
20) Romanın  sonu nasıl bitmiştir?
21) "Kurtlar uzaklarda uluyup durdular. Yalnız fırtına biraz daha yavaşladı. Bir aralık bulutlar gökten aralıklar verdiler. Göğün koyu parlak maviliğinde yıldızlar gözüktüler. Tepsi gibi bir ay  üç beş kez görünüp kayboldu. "
Yukarıdaki metinde benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
22) Aşağıdakilerden hangisi Nisan ayında Orta Anadolu'da görülen güzelliklerden değildir?
23) "Akman diyesice, dedi. Hiç ülüzumun olmayınca Kirazlıdere gibi çağlaman tutar. Yazın da ab-ı hayat kesilirsin başımıza. Çoluk çocuk birbirini yer başında. Üstelik ılırsın, gün yemiş keleğe dönersin. Bir de nazın tutar. İğne iplik kesilirsin." Üssüğünoğlu İbrahim'in yukarıdaki metne göre kızdığı kimdir?"
24) Köyün çobanı Tombak Emmi, yılkıya bırakılması için kendisine teslim edilen Dorukısrak'ı, gideceği yere gidip orada bırakması için kime verir?
25) Dorukısrak'ı ahıra alıp iyileşmesi için uğraşan kimdir?