1) Aşağıdakilerden hangisi Üssüğünoğlu'nun Dorukısrak'ı dağın bir yanına gönderme fikrini beğenmemesinin sebebi  olamaz?
2) "-Kızım, yavrum, anladı Hıdır Emmi'n… İyileştin… Gayrik gözün yolda olur. Kişnemen, huysuzlaşman bu yüzden…"
Hıdır Emmi'ye göre ahırında bulunan Doru'nun kişnemesinin
asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3) Aşağıdakilerden hangisi ikinci grup atların özelliklerinden değildir?
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) Dorukısrak kaç yaşından sonra yarışlarda derece almamaya başlar?
6) "Aygır ve cengaverlerine saldıran kurtlar hedeflerinin demir lokma olduğunu anladılar." cümlesindeki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
7) "Köy sağ aşağısında kalmıştı. Görünmüyordu artık. Ama, Doru da hiç mi hiç görmek istemiyordu. Ne köyü, ne insanlarını… Hele…'' Doru'nun özellikle görmek istemediği kişi kimdir?"
8) Dorukısrakla yıllar yılı kader yolculuğu yapan at aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Aygır fırtına gibi hızlı idi. Kurtlara elli metre yaklaşınca kurtlar da olanca hızlarıyla fırladılar. Hepsi hedeflerini seçmişlerdi. Kişneme, çenileme, uluma arasında birbirlerine hızla çarpan iki hayvanın pat küt arası çarpma sesi duyuldu. Bir yığın kemik, bir yığın et, yürek gücü ve öfke ile birbirlerine çarpmışlardı. "
Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) Roman aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
11) "Mustafa ve Hasan tarafından yılkıya bırakılan Dorukısrak, o gece köye döner; ancak ahırın kapısını açamaz."
Dorukısrak o gece nerede kalır?"
12) Aşağıdakilerden hangisi Hıdır Emmi'ye ait özelliklerden
değildir? 
13) Atın dişisine ne ad verilir?
14) Dorukısrak'ın yılkıya gönderilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15) Yabancı bir köydeki otluğun altında sabahlayan Doru'ya ertesi gün kim sahip çıkar?
16) Dorukısrak'ın esas sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
17) Dorukısrak'ın yarışlarda hep derece aldığı altın çağ kaç yıl sürer?
18) "Güneş her sabah Çiçekdağı ile Aygar'ın tepesine altundan birer taç gibi iniyor, sonra tepelerden aşağı sarı ışık hâlinde akıyordu. Isıtıcı ışık ile birlikte beyaza bulanmış dünyaya bir umut düşüyordu. Dünya, umudu insanların yüreklerine aktarıyor, keder pılısını pırtısını raflara kaldırıyordu."
Yukarıdaki metinde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
19) Tombak Emmi'nin Dorukısrak'a binmesini istediği kişi kimdir?
20) Hıdır Emmi, "Gönülsüz köpeğin davara gittiği gibi iş görme…" sözünü oğlunun hangi işi savsaklaması üzerine söyler?
21) Dorukısrak, Hıdır Emmi'nin ahırında ne kadar kalır?
22) "Yılkı atları ya çok soğuk,  ya da tehlike karşısında birbirlerine sokulurlar. Hava ılıdı mı, tehlike kalktı mı dağınık düzene geçerler. Bulduklarını midelerine atmaya çalışırlar. Karınları doyunca da ayakta durgunlaşırlar."
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
23) "Zayıf yılkılıkları sanki bir güç at topluluğunun ortalarına sürüklemişti." cümlesinde "bir güç" ile kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
24) Gama, gasvete "git öte" diyen iki ay aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Bakma Emmi'nin bu perişan hâline Emmi'n de at gördü, meydan gördü… Emme kendi hanesinde değil. Kuvay-ı Milliye'de, harpte.  Süvariydi Emmi'n... İyi ata biner, iyi silah kullanırdı. Bir al atı vardı beylik... Yavrusu gibi bakardı. Büyük Taarruz'da o atınan bindirdi Yunan'a... İzmir'e dek o atınan kovaladı Yunan'ı... Terhiste nasıl öptüm yavrumu, nasıl kucakladım al'ımı..."
Yukarıdaki konuşmayı gerçekleştiren Hıdır Emmi'nin kullandığı dil üzerine aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?