1) "Bir insan bir işe canla başa sarılırsa kendi hastalığını, ağrısını sızısını duymaz olur. Bilindiği gibi Mısırlı kadınlar Yusuf'un güzelliğine daldılar da kendilerinden geçtiler. Çünkü güzellik karşısında ruh ne önünü görür ne ardını."                                                                                                                                                                           Yukarıda verilen parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Eser için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
3) Mesnevi'den Seçmeler'de hangi konuyla ilgili görüşlere yer verilmemiştir?
4) "Ondan kendi ölümüne dair sözleri duyunca, bedenine bir ateş düştü."
Yukarıdaki cümlede "ateş düşmek" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
5) "Başına gelen bütün felaketler, belalar senin kendi edepsizliğindendir." cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
6) "Padişahın sarayındaki Çinli ressamlar 'Biz Türk ressamlarından daha iyi, daha hünerli ressamlarız.' iddiasında bulunurlar. Türk ressamlar ise 'Bizim resimdeki ustalığımız sizden daha üstündür.' derler."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
7) Aşağıdakilerden hangisi Mesnevi'den Seçmeler isimli eserin verdiği mesajlar arasındadır?
8) "Sen yarın diyorsun ama günler geçip gidiyor. O dikenli çalı gün geçtikçe büyüyor yeşeriyor. Var tezden bu çalıyı kes."
Yukarıda "Dikenli Çalı" hikâyesinden alınan parçada "dikenli çalı" sözcüğü ile anlatılmak istenen nedir?
9) "Artık aramaktan usanmış, yorulmuştu. Geriye dönmeye karar verdi. Hem ağlıyor hem de gidiyordu."
Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru
olmaz? 
10) Eserdeki "Bir Şairin Hikayesi" isimli hikâyenin sonunda verilen "Senin aklın da heva ve hevesine esir olmuş vezir gibidir." cümlesiyle kastedilmek istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Bir zamanlar eşeğiyle su taşıyarak geçimini sağlayan bir saka vardı."
Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
12) "Gazneli Mahmut bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın peşine düşmüş, atı ile takip ediyordu. Etrafındaki adamlarından ayrılmıştı. Uzakta birkaç Türkmen evi gördü. Oraya geldi, susamıştı. Evlerden birinden su istedi. Genç Türkmen Ayaz, karşısına çıktı."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
13) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
14) "Dışarıya Bırakmıyor" isimli hikâyede yer alan "Sungur" kimdir?
15) "İsimden geç sıfata bak. Görünüşten sıyrıl, öze bak." ifadesinde geçen "sıfat" ya da "öz" kelimeleriyle kastedilen nedir? 
16) Mevlana, Mesnevi'yi yazma gereğini neden duymuştur?
17) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşünceler arasında yer alır?
18) "Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Ama Allah lutuf edip de bir pencere açmadıkça senin için bir çare yoktur." cümlesinde geçen "pencere" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
19) "Dört Kişinin Üzüm İçin Kavgası" isimli hikâyede yer alan dört ayrı milletten dört ayrı kişi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
20) "Ahmağın sevgisi tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir, sevgisi de kin." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
21) "Terzinin anlattığı masalların hoşluğu, tatlılığı, Türkün giriştiği bahsi onun aklından çıkardı. Ona her şeyi unutturdu."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
22) "Allah'ım kula bakmayı, neden şu lütuflar, ihsanlar sahibi efendiden öğrenmiyorsun?"
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
23) 'Bu kadar yoksulluğu, eziyeti çekiyoruz. Herkes hoş, rahat bir ömür sürmekte; biz ise fakirlik içinde yaşıyoruz. Ekmeğimiz yok,  katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz ise gözyaşıdır." cümlelerini söyleyen biri için aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlış olur? 
24) "Denizi gören göz başkadır. Köpüğü gören göz başka. Biz insanlar, deniz üstünde dolaşan gemilere benziyoruz. Bazen birbirimize yaklaşıyoruz, bazen uzaklaşıyoruz. Bazen de birbirimize çarpıyoruz. Parlak bir denizde olduğumuz hâlde bizi hareket ettiren denizi göremiyoruz." 
Yukarıda verilen paragrafta geçen "deniz" sözcüğüyle anlatılmak istenen yer neresidir? 
25) Mesnevi'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?