1) "…….. insanın bütün organları gibi sabrı da zayıflar. İki çift söze dayanamaz, haykırır. Bir yudumcuk bir şey içemez, kusuverir."
Parçada boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
2) "Padişahın sarayındaki Çinli ressamlar 'Biz Türk ressamlarından daha iyi, daha hünerli ressamlarız.' iddiasında bulunurlar. Türk ressamlar ise 'Bizim resimdeki ustalığımız sizden daha üstündür.' derler."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
3) "Tilki hilede ayak diredi, eşeğin sakalını tuttu, onu çekip götürdü." cümlesinde altı çizili deyimin anlamı hangisidir?
4) "Ey din kardeşi, kendine yapılmasını istemediğini başkasına nasıl yaparsın? Eyvahlar olsun, öbür hükümlerin de böyle ise senin başına neler gelecek. Zalime acıyacak yerde onun cezasını vermek gerek."
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yukarıdaki parçada anlatılmak istenen esas düşünceye anlam bakımından en yakındır?  
5) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi şiire hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
6) "Eski zamanlarda bir şehirli ile köylü tanışmışlardı. Köylü şehre gelince, o tanıştığı şehirlinin misafiri olur; her yıl iki üç ayını şehirlinin evinde geçirirdi. Bu misafirlikte köylünün ne ihtiyacı varsa şehirli onu karşılıksız olarak yerine getirirdi.''
Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır? 
7) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8) "Denizi gören göz başkadır. Köpüğü gören göz başka. Biz insanlar, deniz üstünde dolaşan gemilere benziyoruz. Bazen birbirimize yaklaşıyoruz, bazen uzaklaşıyoruz. Bazen de birbirimize çarpıyoruz. Parlak bir denizde olduğumuz hâlde bizi hareket ettiren denizi göremiyoruz." 
Yukarıda verilen paragrafta geçen "deniz" sözcüğüyle anlatılmak istenen yer neresidir? 
9) Eser, konusuna göre aşağıda verilen hangi türe daha yakındır?
10) "Çözülmüş buzlardan ırmaklar, çaylar Bir tatlı, bir sevecen bakışıyla baharın Oylumlarda yeşeren umudun mutluluğu Yaşlı kış, büsbütün güçsüz." Yukarıdaki dizelerde hangi aktarma çeşidine örnek vardır?"
11) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
12) "Dört Kişinin Üzüm İçin Kavgası" isimli hikâyede yer alan dört ayrı milletten dört ayrı kişi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
13) "Terzinin anlattığı masalların hoşluğu, tatlılığı, Türkün giriştiği bahsi onun aklından çıkardı. Ona her şeyi unutturdu."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
14) "Ah! O kadar yetenekli bir yardımcıydı ki. Keskin gözlü, avını anında yakalayan, hırsızı kovalayan. Ah zavallı köpeğim!"
Yukarıda verilen parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
15) "Artık aramaktan usanmış, yorulmuştu. Geriye dönmeye karar verdi. Hem ağlıyor hem de gidiyordu."
Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru
olmaz? 
16) "Bir tek insan olduğu halde yüzbinlerce adı var. Onun bir niteliğini bilen, diğer niteliklerini bilmez. İsimden geç, sıfatlara bak. Sıfatlar seni Allah'a götürür."
Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek doğru olur?
17) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında yer alır?
18) "… ve mazlumun kanı yerde kalmaz." cümlesinde geçen "mazlum" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
19) Mevlana'nın "Sadece dış güzelliğe dayanan mecazi aşklar, gerçek aşk değildir." sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
20) "Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Ama Allah lutuf edip de bir pencere açmadıkça senin için bir çare yoktur." cümlesinde geçen "pencere" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
21) "Allah'ım kula bakmayı, neden şu lütuflar, ihsanlar sahibi efendiden öğrenmiyorsun?"
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
22) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
23) "Gaflette kötü bir huy olan unutmak, ululama ateşiyle yanıp gider. Yağma çağında birisi gelip hırkasını almasın diye uyumaz insan, 'Unutup işlediklerimizden dolayı suçlu sayma bizi' ayeti buna tanık. Çünkü unutmak da suç."
Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır? 
24) "Sen yarın diyorsun ama günler geçip gidiyor. O dikenli çalı gün geçtikçe büyüyor yeşeriyor. Var tezden bu çalıyı kes."
Yukarıda "Dikenli Çalı" hikâyesinden alınan parçada "dikenli çalı" sözcüğü ile anlatılmak istenen nedir?
25) 'Bu kadar yoksulluğu, eziyeti çekiyoruz. Herkes hoş, rahat bir ömür sürmekte; biz ise fakirlik içinde yaşıyoruz. Ekmeğimiz yok,  katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz ise gözyaşıdır." cümlelerini söyleyen biri için aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlış olur?