1) "Hep yadsıyan bir ruhum ben Haklıyım bunda var olan Yok olacak sonunda tümden Yeğdir var olmamak var olmaktan." Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
2) "BAKKALAUREUS Bir ölçüsüzlüktür bence en kötü durumunda Değersizin bir değer olduğunu savunması." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen düşünceyle çelişmektedir?"
3) "Ne öğüdü! Öğüt yaramış mı insanlara, dinleyen kim? Doğru söz katı kulaklarda donuyor!" dizelerinde geçen altı çizili sözcük, hangi aktarma çeşidine örnektir?"
4) "Daralmış büsbütün böceklerin deldiği, Tozlarla kaplı kitap yığınlarıyla oyuk, Yükselmiş kubbeye değin İslenmiş bir kâğıt yığını, Şişeler, kitaplar yığılmış fırdolayı, Araçlar atılmış üst üste bir kıyıda." Yukarıdaki dizelerde hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur?"
5) "MEPHISTOPHELES İçeri sıçradığında sezmedi bunu finocuk. İş değişti şimdi Çıkamıyor evden şeytan. FAUST Peki neden pencereden çıkmıyorsun? MEPHISTOPHELES Şeytanın, cadının bir yasası var." Yukarıdaki dizelerde sözü edilen yasa, aşağıdakilerden hangisidir?"
6) "Bilgi ihtirası içinde kıvranan karamsar bir tipi anlatır. Bilim uğruna bütün ömrünü harcamış, nefsine bütün dünya hazlarını yasak etmiş ve tam anlamıyla yasak bir ömür geçirmiş olmasına rağmen, amacına ulaşamamış olmanın ıstırabı içindedir." Yukarıdaki paragrafta kendisinden söz edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?"
7) "Derdim ki: Herkesin tutumu kendine göre Var mı tüm ülkede birisi Benim sevgili Gretchen'ime benzeyen, Kız kardeşimin eline su dökebilecek?" Yukarıdaki sözler hangi kahramana aittir?"
8) "Derdim ki: Herkesin tutumu kendine göre Var mı tüm ülkede birisi
Benim sevgili Gretchen'ime benzeyen,
Kız kardeşimin eline su dökebilecek?" Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili deyim, hangi anlamda kullanılmıştır?"
9) "Alçak bir ocakta, ateşin üstünde büyük bir kazan. Kaynayan kazandan yükselen buğuların içinde değişik görüntüler yansımakta. Kazanın yanında oturan bir şebek kazanı karıştırmakta, taşmamaması için göz etmektedir." Yukarıdaki paragrafta geçen 'göz etmek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?"
10) "Yabanıl adamlar derler bunlara, Çok ünlüdürler … dağlarında." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir?"
11) "İzin ver de şu atak kahraman Tezden yer alsın senin birliğinde." dizelerinde yer alana 'tez' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?"
12) "Çok iyi oldu gerçekten Bu mutlu günde buraya gelmeniz; Çok iyiliklerinizi gördük eskiden Üzüntülü, kara günlerimizde de sizin! Yaşayanlar vardır şimdi Babanızın atıldığı gün ileri, Kızgın veba salgınından Kurtarmak için kıvranan kişileri." Yaşlı Köylü, bu sözleri kime söylemektedir?"
13) "Düşünce üretim yeteneği Eşsiz bir dokuma evi gibidir, Bir ayak basış oynatır binlerce ipliği." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
14) "FAUST Beğeniyorsan halkımızın konuşma biçimini, Duygulandırır seni şarkılar da kesin, Derin bir kıvanç uyandırır kulağında, ruhunda. En sağlamı, bunu bir deneyelim, içini çeker, Çağırır ortaya karşılıklı konuşma. HELENA Öyleyse söyle, böyle güzel nasıl konuşabilirim?" Faust, Helena'ya nasıl bir cevap verir?"
15) "Başkalarının günahları konusunda Yeterince söz bulamaz, dilim dönmezdi!" dizelerinde geçen altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
16) "Duymasam adını bile gelecek kuşağın, istemem. Peki kim eğlendirdi bugünün kuşağını? Eğlensin artık, eğlenmek isteyen bu kuşak. Yiğit bir gencin varlığı gerekli İyidir sanırım her zaman." Yukarıdaki sözler aşağıdaki kahramanlardan hangisine aittir?
17) Aşağıdakilerden hangisi Goethe'in eserlerinden biridir?
18) "MARGARETE (Saçlarını örerek bağlayarak) Neler verirdim, bir öğrenseydim Bugünkü beyin kim olduğunu! Görünüşe göre yiğit birisi Soylu bir kuşaktan geldiği belli." Margarete, bu sözleri kimin için söylemektedir?"
19) "İlgisi yok! Büyük işler için Dünya yeterince geniştir. Başkalarına parmak ısırtacak işler başarmalı." dizelerinde geçen 'parmak ısırtmak' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?"
20) "Ah! Pek sıkıydı koyduğu yasak, Bilmem bunu göze alabilir miyim?" Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
21) "Oysa bir bahar olsun isterdim bu (yavaşça) Kesin yargılardan kaçınmak olmaz; Herkes üzülür, kaçınır acı çekerse Yağmaya uğrar egemenlik bile." Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?"
22) Eserde geçen 'Mefistofeles' kimi temsil etmektedir?
23) "Ancak, utan, öğrendiğin zaman İyi bir insan karanlıklar içinde bunalırken Ayrılmak istemez doğru yoldan." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?"
24) Mefistofeles, Faust'u aşağıdaki kahramanlardan hangisine âşık ederek kandırmak istemiştir?
25) "Hep ileri atılmayı göze aldığını Yokluğa yuvarlanmaktan bile çekinmediğini, Gel sen de ey pırıl pırıl bardak! Çık eski kılıfından artık Nice yıllar düşünmediğim, gel sen de!" Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?"