1) "Kovun kinleri! Atın kıskançlığı! Toplayalım sevinçleri bir yere, Serpilmiş göğün altında hepsi! Sulara, yeryüzüne, toprağa En güzel davranışlarla Karşılansın bu hoşgelen konuk." Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?"
2) "Yeğlenir başka birçoklarına gerçekten, Gözlerimle görüp değer verdiklerim arasında, Ağır, ölçülü, saygılı adımlarla yürüdüğünü Görüyorum prensin sana doğru ey kraliçe!" dizelerinde geçen 'yeğlenmek' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?"
3) "Ey gençlik, ey gençlik elinden gelmeyecek mi Mutlu yaşamanın salt ölçüsünü saptamak?" dizelerinde geçen 'salt' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?"
4) "Çok iyiliklerinizi gördük eskiden Üzüntülü, kara günlerimizde de sizin!" dizelerinde geçen 'kara' sözcüğüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"
5) "Çözülmüş buzlardan ırmaklar, çaylar Bir tatlı, bir sevecen bakışıyla baharın Oylumlarda yeşeren umudun mutluluğu Yaşlı kış, büsbütün güçsüz." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
6) "Ah! Pek sıkıydı koyduğu yasak, Bilmem bunu göze alabilir miyim?" Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
7) "Böylece biz, cehennem macunlarıyla Bu oylumlarda, bu tepelerde İşler yaptık vebadan daha kötü, Ben verdim binlercesine bu ağıyı!" Faust'un yukarıdaki sözleriyle anlatmak istediği nedir?"
8) "Tanıdın mı beni? Paçavra! Uğursuz! Sen! Tanıdın mı? Beyini, ustanı?
Yıkarım karşıma çıkanı, ezerim." dizelerinde altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?"
9) Eserde geçen 'Mefistofeles' kimi temsil etmektedir?
10) Faust, Paskalya töreninde halkın, babasıyla ilgili teveccühü karşısında aklından neler geçirmektedir?
11) "Atılın Peneios'un dalgalarına! Kulaç atarak yüzmek Bir ağızdan şarkı söylemek Mutsuz bir topluluğa yakışır. Susuz esenlik olmaz! Kıvançlı bir toplulukta gideydik Hızla …" Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir?"
12) "Ne işe yarar birbirini göğe çıkarmak? Kazanç sağlamaz kimseye duraksamak." Metinde anlatılmak istenen nedir?"
13) "Bunu yapmak senin elinde, Görüntülerin buyruğuna giren bir yerde Saygınlık kazanır bilgeler de. İnsan kendi becerisi, buluşuyla sevinsin diye. Bilge de birçok yeni nesneler sürer ileriye. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?"
14) Aşağıdakilerden hangisi eserde geçen kahramanlardan biri değildir?
15) "İşte geliyor o da! Dünyanın tüm varlığı, Yansıyor gövdesinde Burada büyük Pan'ın." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
16) "Yakışmaz Zeus'un kızına aşağılık bir korku, Dokunamaz ona gizlice korkunun eli bile; Bir olay, eski ve ilkel karanlığın kucağından Çıkarak kıvrılıp yükselen türlü biçimlere." Paragrafta 'Zeus'un kızı' sözüyle kastedilen kahraman kimdir?"
17) "Kaya oyuklarına dayanmış bir dizi barınak. Bunların çevresini kuşatan, dik kayalıklara doğru uzanan gölgeli bir koru. Helena ile Faust görünmüyor. Koro yerlere uzanmış dağınık bir durumda, uyumaktadır." Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?"
18) Goethe'in mektup roman biçiminde yazılmış ünlü romanı aşağıdakilerden hangisidir?
19) Faust, aşağıdaki kahramanlardan hangisiyle dünya güzelliklerini yaşama konusunda iddiaya girmiştir?
20) "Ne öğüdü! Öğüt yaramış mı insanlara, dinleyen kim? Doğru söz katı kulaklarda donuyor! Çoğu kez öfkeleniyor, kendi kendilerini yeriyorlar." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen düşüncelerle anlamca özdeştir?"
21) "Ayrılın birbirinizden, dalgalanıp uçun, Çakıp şimşek gibi, kuşatın kara bulutla Bu büyücü oğlunun çevresini sımsıkı." Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
22) "HELENA Bizim mutluluğumuzdur. FAUST Bir gömüdür o, yüksek bir kazanç, varsıllık Ve bağış, kim koruyacak onu?" Faust'un, Helena'ya cevabı ne olmuştur?"
23) "İşte şaka, İşte kural, işte yöntem, İşte sana göre müzik. (Büyücü kadın öfke ve korkuyla geri çekilirken) Tanıdın mı beni? Paçavra! Uğursuz! Sen! Tanıdın mı? Beyini, ustanı? Yıkarım karşıma çıkanı, ezerim." Yukarıdaki sözleri söyleyen ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"
24) "BAKKALAUREUS Almanca'da çok incelmek yalan söylemektir." sözüyle anlamca özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?"
25) Ozan, Müdürün kendilerinden istediği oyuna karşı ona ne cevap vermiştir?