1) "Son görüşün olsun ey dolunay, Çektiğim acıyı benim." Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? "
2) "Duymasam adını bile gelecek kuşağın, istemem. Peki kim eğlendirdi bugünün kuşağını? Eğlensin artık, eğlenmek isteyen bu kuşak. Yiğit bir gencin varlığı gerekli İyidir sanırım her zaman." Yukarıdaki sözler aşağıdaki kahramanlardan hangisine aittir?
3) "En iyisidir bence pazar ve bayram günleri Savaştan konuşmak, bir de savaş çığlıkları atmak Uzak bir ülkede, …" Esere göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
4) "Derin bir kıvanç uyandırır kulağında, ruhunda." cümlesinde geçen 'derin' sözcüğüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) "Bol ürün verir içtenlikle yapılan iyilik; Biraz dön de yukarıya bakıver!" dizelerinde geçen altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?"
6) Wagner ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7) "Oysa bir bahar olsun isterdim bu (yavaşça) Kesin yargılardan kaçınmak olmaz; Herkes üzülür, kaçınır acı çekerse Yağmaya uğrar egemenlik bile." Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?"
8) "FAUST Beğeniyorsan halkımızın konuşma biçimini, Duygulandırır seni şarkılar da kesin, Derin bir kıvanç uyandırır kulağında, ruhunda. En sağlamı, bunu bir deneyelim, içini çeker, Çağırır ortaya karşılıklı konuşma. HELENA Öyleyse söyle, böyle güzel nasıl konuşabilirim?" Faust, Helena'ya nasıl bir cevap verir?"
9) Eserde ele alınan konuyu aşağıdaki yazarlardan hangisi 'Doktor Faustus' adıyla işlemiştir?
10) Eserde geçen 'Mefistofeles' kimi temsil etmektedir?
11) "Hep yadsıyan bir ruhum ben Haklıyım bunda var olan Yok olacak sonunda tümden Yeğdir var olmamak var olmaktan. Günah dediğiniz ne varsa sizin Yıkım, kısacası kötülük Benim özümdedir, bu yüzden." Yukarıdaki dizelerdeki sözler aşağıdaki kahramanlardan hangisine aittir?"
12) Mephıstopheles, Marthe'ye eşinin son dileğinin ne olduğunu söylemiştir?
13) "Çok iyiliklerinizi gördük eskiden Üzüntülü, kara günlerimizde de sizin!" dizelerinde geçen 'kara' sözcüğüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"
14) "Sen istedikten sonra ben ne yapmam ki? Tüm umudum onun başına iş açmamakta!" dizelerinde geçen 'başına iş açmamak' kelime grubunun cümleye katttığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
15) "Kovun kinleri! Atın kıskançlığı! Toplayalım sevinçleri bir yere, Serpilmiş göğün altında hepsi! Sulara, yeryüzüne, toprağa En güzel davranışlarla Karşılansın bu hoşgelen konuk." Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?"
16) "Pırıl pırıl suda olduğu gibi Severim balık avlamayı bulanık suda da." dizelerinde altı çizili sözün deyim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?"
17) Faust, Paskalya töreninde halkın, babasıyla ilgili teveccühü karşısında aklından neler geçirmektedir?
18) "Dik, sivri uçlu kayalardan oluşan bir tepe. Yaklaşan bir bulut tepeye dayanır." Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?"
19) "Çekiyor yeni kıyılara beni yeni bir gün Yeğni kanatlar üstünde yükselen ateşten araba." dizelerinde geçen 'yeğni' sözcüğü ne demektir?"
20) "DAĞIN ÖN BÖLÜMÜNDE Aşağıdan trampet sesleri, savaş müziği duyulur, imparatorun çadırı kurulmaktadır. İMPARATOR-BAŞKOMUTAN-MIZRAKLILAR BAŞKOMUTAN Çok uygun bir önlem gibi göründü bana, Bu oyluma yerleştirmek." Yukarıdaki paragrafın son cümlesinde sözü edilen durum nedir?"
21) "Bunu yapmak senin elinde, Görüntülerin buyruğuna giren bir yerde Saygınlık kazanır bilgeler de. İnsan kendi becerisi, buluşuyla sevinsin diye. Bilge de birçok yeni nesneler sürer ileriye. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?"
22) "Kaçırır tadını tüm yaşamın, esenliğin; Boyuna kılık değiştirir bu acı." dizelerinde hangi söz sanatı vardır?"
23) "NYMPHALAR Kardeşler, dayayın kulaklarınızı, Yeşil kıyının basamağına; Yanılmıyorsam öyle geliyor bana Bir at nalı şıkırtısıdır duyduğum. … Bir binicidir gelen tırısa kalkmış, Uslu, gözüpek birine benziyor, Bembeyaz, göz kamaştıran bir ata binmiş Yanılmıyorum, çok iyi tanıyorum onu. Philyra'nın ünlü oğludur o!" Paragrafta sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?"
24) "Beni duyan kulak olmasa da Sızlatırım yüreğini herkesin; Değişik kılıklarda Acımasızdır baskım. Yollar, dalgalar üstünde, Hep tedirgin eden bir arkadaşım, Aranmasam da bulunurum her yerde." Yukarıdaki sözleri söyleyen kavram hangisidir?"
25) "Çözülmüş buzlardan ırmaklar, çaylar Bir tatlı, bir sevecen bakışıyla baharın Oylumlarda yeşeren umudun mutluluğu Yaşlı kış, büsbütün güçsüz." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"