1) "Sen istedikten sonra ben ne yapmam ki? Tüm umudum onun başına iş açmamakta!" dizelerinde geçen 'başına iş açmamak' kelime grubunun cümleye katttığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
2) "Ancak, utan, öğrendiğin zaman İyi bir insan karanlıklar içinde bunalırken Ayrılmak istemez doğru yoldan." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?"
3) "İlkin güzelin çevresinde dolaşarak Türlü türlü … kendine Çekip o bebeği, alacağın tattan Yabancı öykülerden öğrendiğimize göre." Yukarıdaki dizelerde boş bırakılan yere 'kandırmak, inandırmak veya yararlanmak için tatlı sözler söylemek' anlamında aşağıdaki sözlerden hangisi getirilmelidir?"
4) "Ne işe yarar birbirini göğe çıkarmak? Kazanç sağlamaz kimseye duraksamak." Metinde anlatılmak istenen nedir?"
5) "Düşünce üretim yeteneği Eşsiz bir dokuma evi gibidir, Bir ayak basış oynatır binlerce ipliği." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta dile getirilen düşünceyle anlamca özdeştir?"
6) "Çok iyi oldu gerçekten Bu mutlu günde buraya gelmeniz; Çok iyiliklerinizi gördük eskiden Üzüntülü, kara günlerimizde de sizin! Yaşayanlar vardır şimdi Babanızın atıldığı gün ileri, Kızgın veba salgınından Kurtarmak için kıvranan kişileri." Yaşlı Köylü, bu sözleri kime söylemektedir?"
7) "MARTHE Bana başka bir diyeceğiniz yok mu? MEPHISTOPHELES Öyle, onun büyük ve yorucu bir dileği var." Mephıstopheles'in 'o' dediği kimdir?"
8) "Duymasam adını bile gelecek kuşağın, istemem. Peki kim eğlendirdi bugünün kuşağını? Eğlensin artık, eğlenmek isteyen bu kuşak. Yiğit bir gencin varlığı gerekli İyidir sanırım her zaman." Yukarıdaki sözler aşağıdaki kahramanlardan hangisine aittir?
9) "Ocakla uğraşırken kadın, Avaritia'dır benim adım, O günler evimizin iyiydi durumu; Giren çoktu, çıkan yoktu!" Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatına örnek vardır?"
10) "Yargıç çalım satıyor kürsüde, İşte bu evreden korkunç, öfkeli yığın, Çalkalanıyor, öteki ağır suçlarıyla övünüyor." cümlelerinde geçen 'ağır' sözcüğünün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?"
11) "Saygılar sana ey yüce tepe, Güçlü meşalelerle dorukları kaplanan! Ey parlak ayışığı bile Giremiyor bu karanlığın içine." dizelerinde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?"
12) "Sıkıştırıyor beni bu gece. Burada bir dost, düşman kesilmiş!" dizelerinde geçen 'düşman kesilmek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?"
13) "MEPHISTOPHELES (Faust'a) Dostum bunu iyi belle, anlayıver, Büyücü kadınlarla böyle görüşülür. BÜYÜCÜ KADIN Şimdi söyleyin baylar, buyruğunuz ne!" MEPHISTOPHELES Bir bardak dolu bildiğimiz şaraptan!"" Mephıstopheles, büyücü kadından istediği içecekle ne yapmayı düşünmektedir?"
14) "MARTHE (Yukarıdan) Söverek dövüşüyorlar, bağrışıp vuruşuyorlar. HALK Orda bir ölüm yatıyor! MARTHE (Dışarı fırlayarak) Katiller kaçmışlar mı? GRETCHEN (Dışarı fırlayarak) Orda yatan kimdir? HALK Senin annenin oğlu." Yukarıdaki metinde bahsedilen olayda ne olmuştur?"
15) "Yerilen ve sevilen nesne nedir? Nedir hem özlenen, hem hep kovulan?" dizelerinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?"
16) "Ne param var, ne malım, ne soyluluğum, Ne görkemim, ünüm bu yeryüzünde. Daha çok yaşamak istemez böyle, bir köpek de! Bu yüzden verdim kendimi …" Faust'a ait yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
17) Faust, aşağıdaki kahramanlardan hangisiyle dünya güzelliklerini yaşama konusunda iddiaya girmiştir?
18) "Dikelmek için ilkin bu hayvana Okuyorum dört ilke duasını." Yukarıdaki dizelerde sözü edilen 'dört ilke' aşağıdakilerden hangisidir?"
19) Goethe'in mektup roman biçiminde yazılmış ünlü romanı aşağıdakilerden hangisidir?
20) Aşağıdakilerden hangisi Faust'un ilgilendiği ve hocalık yaptığı ilim dallarından biri değildir?
21) "NYMPHALAR Kardeşler, dayayın kulaklarınızı, Yeşil kıyının basamağına; Yanılmıyorsam öyle geliyor bana Bir at nalı şıkırtısıdır duyduğum. … Bir binicidir gelen tırısa kalkmış, Uslu, gözüpek birine benziyor, Bembeyaz, göz kamaştıran bir ata binmiş Yanılmıyorum, çok iyi tanıyorum onu. Philyra'nın ünlü oğludur o!" Paragrafta sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?"
22) "İşte şaka, İşte kural, işte yöntem, İşte sana göre müzik. (Büyücü kadın öfke ve korkuyla geri çekilirken) Tanıdın mı beni? Paçavra! Uğursuz! Sen! Tanıdın mı? Beyini, ustanı? Yıkarım karşıma çıkanı, ezerim." Yukarıdaki sözleri söyleyen ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"
23) "Ayrılın birbirinizden, dalgalanıp uçun, Çakıp şimşek gibi, kuşatın kara bulutla Bu büyücü oğlunun çevresini sımsıkı." Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
24) "BÜYÜCÜ KADIN (Gösterişli bir tutumla, kitaptan okumaya koyulur, söylev çeker gibidir.) Anlamalısın bunu! Gel Bir'i On yapıver, Bırak ikiyi gitsin. (…) Şöyle diyor büyücü: Yap Yedi'yi Sekiz'i, Dokuz Bir olmuş artık, On ise yok olmuştur, Budur büyücülerin sayı düzeni."Büyücü kadın, bu sözleriyle neye atıfta bulunmaktadır?"
25) "Her sevincin bir acısı, her acının bir sevinci vardır." cümlesiyle anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?