1) "…Kararmış, yosunlu çürük taşlar, Değersiz, sivri kemerli, süslü, yamuk duvarlar! Uyarıyor bizi bu, yeni bir yıkım var, Ölü gibi duruyor olduğu yerde."" Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?"
2) "Dikelmek için ilkin bu hayvana Okuyorum dört ilke duasını." Yukarıdaki dizelerde sözü edilen 'dört ilke' aşağıdakilerden hangisidir?"
3) Eserde 'yoksulluk, üzüntü ve borç'un sonucunda ortaya çıkan ve bunların kardeşi olarak gösterilen nedir?
4) "Ancak, utan, öğrendiğin zaman İyi bir insan karanlıklar içinde bunalırken Ayrılmak istemez doğru yoldan." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta belirtilen düşünceyle özdeştir?
5) "İşte geliyor o da! Dünyanın tüm varlığı, Yansıyor gövdesinde Burada büyük Pan'ın." dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?"
6) "Ey gençlik, ey gençlik elinden gelmeyecek mi Mutlu yaşamanın salt ölçüsünü saptamak?" dizelerinde geçen 'salt' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?"
7) Mefistofeles, Faust'u aşağıdaki kahramanlardan hangisine âşık ederek kandırmak istemiştir?
8) "Derin bir kıvanç uyandırır kulağında, ruhunda." cümlesinde geçen 'derin' sözcüğüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9) "HELENA Bizim mutluluğumuzdur. FAUST Bir gömüdür o, yüksek bir kazanç, varsıllık Ve bağış, kim koruyacak onu?" Faust'un, Helena'ya cevabı ne olmuştur?"
10) Aşağıdakilerden hangisi Faust'un ilgilendiği ve hocalık yaptığı ilim dallarından biri değildir?
11) "BÜYÜCÜ KADIN (Gösterişli bir tutumla, kitaptan okumaya koyulur, söylev çeker gibidir.) Anlamalısın bunu! Gel Bir'i On yapıver, Bırak ikiyi gitsin. (…) Şöyle diyor büyücü: Yap Yedi'yi Sekiz'i, Dokuz Bir olmuş artık, On ise yok olmuştur, Budur büyücülerin sayı düzeni."Büyücü kadın, bu sözleriyle neye atıfta bulunmaktadır?"
12) "Eski, ancak doğruluğu, üstünlüğü kalıcı sözdür, Güzellikle utanmazlık, birlikte el ele yürümez," Paragraftaki anlam akışına göre, paragrafın devamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
13) "Kıtlık günlerinde ekmek almak için önlerinde Fırınların, yığılır gibi karne için Sıkboğaz ettiğini, birbirini görürsem." Yukarıdaki dizelerde geçen 'sıkboğaz etmek' söz grubuna anlamca en yakın olan hangisidir?"
14) "Sayın imparator senin geniş ülkende Kimin elindedir şimdi tüm iyelik?"
Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
15) "Atılın Peneios'un dalgalarına! Kulaç atarak yüzmek Bir ağızdan şarkı söylemek Mutsuz bir topluluğa yakışır. Susuz esenlik olmaz! Kıvançlı bir toplulukta gideydik Hızla …" Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir?"
16) "Faust çiçekli çimenler üzerine uzanmış, yorgun, sıkıntılı uyumaya çalışmakta. GÜN AĞARMAKTA Ruhlar bir halka biçiminde çırpınarak uçuşuyor, sevimli ufak görüntüler görülmekte." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
17) "Yeğlenir başka birçoklarına gerçekten, Gözlerimle görüp değer verdiklerim arasında, Ağır, ölçülü, saygılı adımlarla yürüdüğünü Görüyorum prensin sana doğru ey kraliçe!" dizelerinde geçen 'yeğlenmek' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?"
18) "FAUST Beğeniyorsan halkımızın konuşma biçimini, Duygulandırır seni şarkılar da kesin, Derin bir kıvanç uyandırır kulağında, ruhunda. En sağlamı, bunu bir deneyelim, içini çeker, Çağırır ortaya karşılıklı konuşma. HELENA Öyleyse söyle, böyle güzel nasıl konuşabilirim?" Faust, Helena'ya nasıl bir cevap verir?"
19) "FAUST Görüyor musun kara köpeği saplar, ekinler arasında dolaşan? WAGNER Önemli değil, çoktandır görüyorum onu. FAUST İlgiyle bak! Ne sanırsın bu hayvanı?" Yukarıdaki paragrafta sözü edilen hayvan aslında kimdir?"
20) "Başkalarının günahları konusunda Yeterince söz bulamaz, dilim dönmezdi!" dizelerinde geçen altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?"
21) "Tanıdın mı beni? Paçavra! Uğursuz! Sen! Tanıdın mı? Beyini, ustanı?
Yıkarım karşıma çıkanı, ezerim." dizelerinde altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir?"
22) "Bol ürün verir içtenlikle yapılan iyilik; Biraz dön de yukarıya bakıver! Sanırım bize bir ipucu vermek istiyor, İyi bak, anlaşılıyor bu, tezden." Aşağıdakilerden hangisi dizelerde dile getirilen düşünceye anlamca en yakındır?"
23) " NYMPHALAR Kardeşler, dayayın kulaklarınızı, Yeşil kıyının basamağına; Yanılmıyorsam öyle geliyor bana Bir at nalı şıkırtısıdır duyduğum. … Bir binicidir gelen tırısa kalkmış, Uslu, gözüpek birine benziyor, Bembeyaz, göz kamaştıran bir ata binmiş Yanılmıyorum, çok iyi tanıyorum onu. Philyra'nın ünlü oğludur o!" Paragrafta sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
24) "Kıvançlı bir eğlencedir sizi bekleyen. Kralınız, Roma savaşlarında, Kendi yararı, sizin mutluluğunuz için Aşarak yüksek … dağlarını Güzel bir ülke geçirdi ele." Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir?"
25) "Hangi mutlu yazgı getirdi buraya seni Binbir Gece öykülerinden alarak" dizelerinde hangi söz sanatına örnek vardır?"