1) Eserden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
2) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
3) " 'Ey bilgisiz, ey ahmak insan!' dedi. Kendine bir bak, sen benim için, kimdin; sana bu küstahlık nereden geliyor.Bana hizmetin geçti desem, daha bir hizmetin yok; faydan dokundu desem, henüz bir faydan da olmadı."
Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır? 
4) Aşağıdakilerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşünceler arasında değildir
5) Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'in yazılma nedenlerinden biri olamaz
6) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 
7) "Yiğit, o kimsedir ki, insanlar arasında gezer, fakat dilini kötülükten esirger ve böylece başköşeye geçer.''
Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır? 
8) "Yoktan var olan her şey, tekrar yok olacaktır; yaratan Tanrı , ne isterse, onu yapar. Bu saadete güvenme, geldiği gibi gider; bu devlete inanma, verdiği gibi alır."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
9) 'Senden önce dünyaya hâkim olanlar hani, nereye gittiler; o kudret ve ihtişâmları nerede. Beylik sırası şimdi sendedir, ancak uzun kalacak değildir; işini ona göre yap.'' cümlesini söyleyen biri için aşağıda verilen yargılardan hangisini söylemek yanlış olur? 
10) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'i yazma gereğini neden duymuştur?
11) "Akıl senin için, iyi ve yeminli bir dosttur; bilgi senin için, çok merhametli bir kardeştir. Bilgisiz adamın düşmânı, kendi bildiği ve yaptığı şeydir; başka düşmânı olmasa bile, bu ikisinin sıkıntısı yeterlidir."
Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
12) "Bu dünya malını kötülemek doğru değildir; dünya malını sarf etmek ve dağıtmak suretiyle halkı sevindirmek mümkündür." ifadesinde geçen "sarf etmek" söz öbeğiyle kastedilen nedir? 
13) "Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır."
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin anlamı sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?  
14) "Bir memleketi kılıç ile hemen ele geçirmek mümkündür; ama kalem olmayınca, insan onu elinde tutamaz." cümlesinde geçen "kalem" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
15) "Allah'tan ne gelirse ona râzı ol!"
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi, yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen esas düşünceye anlam bakımından en yakındır?  
16) Aşağıdakilerden hangisi eserin temaları arasında değildir?
17) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18) "Onun faziletini herkese söyler ve yayarlar; hatalarını ve eksiklerini görünce de ağızlarını açmazlar, gizlerler."
Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
19) "İyi insan azaldı, onu nerede aramalı; o, aramakla bulunacaksa, onu arayıp bulayım. Bütün arzularımı buldum, fakat bir insan bulamadım; eğer bu isteğim de yerine gelirse, onun yüzüne bir bakayım." parçasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) "Kanunları uygulamak, çok ince bir iştir; hacib, bunları iyi bilerek usulünce düzene koymalı, çözümleri ile kapılar açmalıdır. O herkesin ister bey, ister kul büyük küçük bütün isteklerini dertlerini dinler, onları kabul eder."
Yukarıda verilen parçanın dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
21) Eserin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
22) "O'nun eşi ya da benzeri yoktur; nasıl olduğuna mahlukların aklı ermez. O, yürümez ve yatmaz, uyumaz, uyanıktır; ne benzer, ne kıyas, ne de tasavvur edilir. Geride veya ileride değildir; ne sağdadır, ne solda; O'nun yeri ne altta, ne üstte ne de ortadadır."
Yukarıda verilen parçada öne çıkan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
23) "Odgurmış'ı tekrar görmek istedi, gönlü heyecanlandı; gönül heyecanlanır ve bir dilekte bulunursa, dileğini elde etmeden, o sükûnet bulmaz." cümlesinde geçen "sükûnet"sözcüğünün anlamı hangisidir?
24) Aşağıdakilerden hangisi eserin ritmini ve ahengini sağlamak amacıyla kullanılan unsurlardan değildir?
25) Eserde geçen "Odgurmuş" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini temsil eder?