1) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
2) "Aşçıbaşının gözü ……. ve gönlü ………. olmalı; temiz olduğu gibi, yüzü ve kıyâfeti de ay gibi parlamalıdır."
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilen şıklardan hangisinin getirilmesi uygun olur?
3) 'Söz, yularlı bir deve gibidir; devenin boynu gibi o da nereye çekilirse, o tarafa gider. Sözünü bilerek söyleyen çok kişi var; benim için, sözü anlayan adam değerlidir."
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
4) "Şunu iyi bil ki ârifin gözü iki âlemde de insana kurtuluş verir." cümlesinde geçen "ârif" sözcüğünün
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
5) Eser için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
6) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi şiire hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
7) Aşağıdakilerden hangisi eserin temaları arasında değildir?
8) Aşağıda verilen kişi - vazife eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
10) Eserin verdiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
11) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında değildir?
12) Kutadgu Bilig hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?
13) "İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider."
Yukarıdaki parçada "dil" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir?
14) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşünceler arasında yer almaz?
15) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
16) "Tek başına yabancı bir kalabalık arasına giren ve tanıdığı olmayan insanın hali çok fena olur. İnsan bilmediği bir memlekete girince gelin gibi olur ve onun dili tutulur."                                                                                                                                                                           Yukarıda verilen parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'i yazma gereğini neden duymuştur?
18) " 'Ey bilgisiz, ey ahmak insan!' dedi. Kendine bir bak, sen benim için, kimdin; sana bu küstahlık nereden geliyor.Bana hizmetin geçti desem, daha bir hizmetin yok; faydan dokundu desem, henüz bir faydan da olmadı."
Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır? 
19) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) "Ay - Toldı, gözleri yerde ve içi rahat bir hâlde, yavaşça ve sessizce oturdu. Gözucu ile gizlice hükümdara baktı; o kaşını çatmış ve yüzünü buruşturmuş idi. Gümüş bir taht üzerine oturmuştu; bu tahtın birbirine bağlanmamış üç ayağı vardı."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
21) "Ben, insanlardan elimi eteğimi çektim, sen de vazgeç, sana ve bana insanlardan fayda yoktur."
Yukarıdaki cümlede "elini eteğini çekmek" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
22) "Bu dünya bir düşmandır, nefsin ise başka bir düşmandır; bu iki düşmânın her yerde tuzakları vardır. Ey hükümdâr, şu üç işe çok seçkin kimseleri ara ve bu işleri onlara ver."
Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz
23) "Yiğit, o kimsedir ki, insanlar arasında gezer, fakat dilini kötülükten esirger ve böylece başköşeye geçer.''
Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır? 
24) "Güzel ve büyük sarayları virâneye çeviren ölümdür; bütün cemiyetleri darmadağın eden ölümdür." cümlesinde geçen "virâne" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
25) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?