1) "Ay - Toldı, gözleri yerde ve içi rahat bir hâlde, yavaşça ve sessizce oturdu. Gözucu ile gizlice hükümdara baktı; o kaşını çatmış ve yüzünü buruşturmuş idi. Gümüş bir taht üzerine oturmuştu; bu tahtın birbirine bağlanmamış üç ayağı vardı."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
2) "Allah kula iki göz ve iki kulak verdi; biri ile bu dünyaya bakarsa; biri ile de âhirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için, insana iki el verdi; birini bu dünya için kullanırsan, birini de âhiret için kullan."
Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek doğru olur?
3) "Tek başına yabancı bir kalabalık arasına giren ve tanıdığı olmayan insanın hali çok fena olur. İnsan bilmediği bir memlekete girince gelin gibi olur ve onun dili tutulur."                                                                                                                                                                           Yukarıda verilen parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) "Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır."
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin anlamı sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?  
5) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
6) " 'Ey bilgisiz, ey ahmak insan!' dedi. Kendine bir bak, sen benim için, kimdin; sana bu küstahlık nereden geliyor.Bana hizmetin geçti desem, daha bir hizmetin yok; faydan dokundu desem, henüz bir faydan da olmadı."
Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır? 
7) Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'in yazılma nedenlerinden biri olamaz?
8) Eserin nazım biçimi ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
9) Eser, konusuna göre aşağıda verilen hangi türe daha yakındır?
10) "İyi insan azaldı, onu nerede aramalı; o, aramakla bulunacaksa, onu arayıp bulayım. Bütün arzularımı buldum, fakat bir insan bulamadım; eğer bu isteğim de yerine gelirse, onun yüzüne bir bakayım." parçasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
11) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
12) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? 
13) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
14) "Bu dünya bir düşmandır, nefsin ise başka bir düşmandır; bu iki düşmânın her yerde tuzakları vardır. Ey hükümdâr, şu üç işe çok seçkin kimseleri ara ve bu işleri onlara ver."
Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz
15) "Güzel ve büyük sarayları virâneye çeviren ölümdür; bütün cemiyetleri darmadağın eden ölümdür." cümlesinde geçen "virâne" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
16) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kutadgu Bilig isimli eserin genel özelliklerinden biridir?
17) Aşağıdakilerden hangisi eserin temaları arasında değildir?
18) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
19) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) Aşağıdakilerden hangisi eserde işlenen konulardan biri değildir?
21) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
22) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında yer alır?
23) "Devletli hükümdar bin saadet içinde yaşasın; onu çekemeyenlerin gözleri ateşte yansın."
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
24) 'Senden önce dünyaya hâkim olanlar hani, nereye gittiler; o kudret ve ihtişâmları nerede. Beylik sırası şimdi sendedir, ancak uzun kalacak değildir; işini ona göre yap.'' cümlesini söyleyen biri için aşağıda verilen yargılardan hangisini söylemek yanlış olur? 
25) "Ey devlet sâhibi, sen ikbâlinin devâmını istersen, onun devâmı müddetince sen de iyilik etmekte devâm et." 
Yukarıdaki cümlede "devlet sahibi" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?