1) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2) "Ay - Toldı, gözleri yerde ve içi rahat bir hâlde, yavaşça ve sessizce oturdu. Gözucu ile gizlice hükümdara baktı; o kaşını çatmış ve yüzünü buruşturmuş idi. Gümüş bir taht üzerine oturmuştu; bu tahtın birbirine bağlanmamış üç ayağı vardı."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
3) Yusuf Has Hacib'in "Bu dünya için, kendini âteşe atma; başkasının malını alma, kimseye zulüm etme." sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
4) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında yer alır?
5) "Kanunları uygulamak, çok ince bir iştir; hacib, bunları iyi bilerek usulünce düzene koymalı, çözümleri ile kapılar açmalıdır. O herkesin ister bey, ister kul büyük küçük bütün isteklerini dertlerini dinler, onları kabul eder."
Yukarıda verilen parçanın dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
6) Eserden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
7) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
8) "Allah'tan ne gelirse ona râzı ol!"
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi, yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen esas düşünceye anlam bakımından en yakındır?  
9) Aşağıda verilen kişi - vazife eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
10) Aşağıdakilerden hangisi eserin ritmini ve ahengini sağlamak amacıyla kullanılan unsurlardan değildir?
11) Aşağıdakilerden hangisi eserin temaları arasında değildir?
12) "Merhamet eden Rabbim, kulunun hareketini ve dilini akıl ile ayarlamıştır. İnsan, gece misali karanlık bir evdir; akıl bir meşale gibi, onu aydınlatır."                                                                                                                                                                          Yukarıda verilen parçadaki sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
13) "Töhmet altında kalmamak için, bu borcu şimdi sana ödemem lazım." 
Yukarıdaki cümlede "töhmet altında kalmak" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
14) Eser, kaç beyitten ve kaç bölümden oluşmaktadır?
15) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Eserin verdiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
17) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
18) "Akıl senin için, iyi ve yeminli bir dosttur; bilgi senin için, çok merhametli bir kardeştir. Bilgisiz adamın düşmânı, kendi bildiği ve yaptığı şeydir; başka düşmânı olmasa bile, bu ikisinin sıkıntısı yeterlidir."
Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
19) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
20) "Dünyayı kusurlu bir sofra bil; insanlar hayatları süresince burada bulunan nimetlerden ne kadarını yiyebilirler. Bizden önce gelen ve ölüp giden nesiller o sofradan yedi, doydu ve kalktılar."
Yukarıda verilen paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? 
21) "Öğdülmiş, ertesi gün Odgurmış'ı ziyarete gitti. Yaklaşınca atından aşağı indi, yürüyerek kapısına geldi. Eliyle yavaşça kapıyı çaldı; Odgurmış ibadeti bıraktı, yerinden kalktı. Akrabasını görünce çok sevindi; Allah'a çok hamd ve şükür etti."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
22) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? 
23) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
24) Kutadgu Bilig hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?
25) "Şunu iyi bil ki ârifin gözü iki âlemde de insana kurtuluş verir." cümlesinde geçen "ârif" sözcüğünün
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?