1) Eserde geçen "Ay - Toldı" sözcükleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
2) "Akıl senin için, iyi ve yeminli bir dosttur; bilgi senin için, çok merhametli bir kardeştir. Bilgisiz adamın düşmânı, kendi bildiği ve yaptığı şeydir; başka düşmânı olmasa bile, bu ikisinin sıkıntısı yeterlidir."
Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
3) "Öğdülmiş, ertesi gün Odgurmış'ı ziyarete gitti. Yaklaşınca atından aşağı indi, yürüyerek kapısına geldi. Eliyle yavaşça kapıyı çaldı; Odgurmış ibadeti bıraktı, yerinden kalktı. Akrabasını görünce çok sevindi; Allah'a çok hamd ve şükür etti."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
4) "Yiğit, o kimsedir ki, insanlar arasında gezer, fakat dilini kötülükten esirger ve böylece başköşeye geçer.''
Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır? 
5) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında yer alır?
6) Eserin nazım biçimi ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Güzel ve büyük sarayları virâneye çeviren ölümdür; bütün cemiyetleri darmadağın eden ölümdür." cümlesinde geçen "virâne" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
8) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
9) Eserde geçen "Öğdülmiş" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
10) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'i yazma gereğini neden duymuştur?
11) "Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır."
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin anlamı sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?  
12) Aşağıdakilerden hangisi eserin temaları arasında değildir?
13) "O'nun eşi ya da benzeri yoktur; nasıl olduğuna mahlukların aklı ermez. O, yürümez ve yatmaz, uyumaz, uyanıktır; ne benzer, ne kıyas, ne de tasavvur edilir. Geride veya ileride değildir; ne sağdadır, ne solda; O'nun yeri ne altta, ne üstte ne de ortadadır."
Yukarıda verilen parçada öne çıkan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
14) Eserde geçen "Kün - Toğdı" sözcükleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
15) "Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer."
Aşağıdaki mısralardan hangisi yukarıdaki kısımdan çıkarılacak sonuçla yakın anlam taşır?
16) Kutadgu Bilig hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?
17) Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'in yazılma nedenlerinden biri olamaz?
18) "Keklik, yüksek sesle öttü, gülmekten katılıyor gibi; ağzı kan gibi kırmızı, kaşı simsiyah. Kara karga, mızrak gibi gagası ile ötüyor; sesi, nazlı bir kızın sesi gibi, câna yakındır."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
19) "Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renklerle süslendi. Kara, yeryüzüne yeşil ipek bağladı; Hıtay (Orta Çin) kervanı da bunun üstüne Çin kumaşı yaydı."
Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
20) Aşağıdakilerden hangisi "Kutadgu Bilig'den Seçmeler" adlı  eserin yazılma sebeplerinden biri değildir?
21) "Merhamet eden Rabbim, kulunun hareketini ve dilini akıl ile ayarlamıştır. İnsan, gece misali karanlık bir evdir; akıl bir meşale gibi, onu aydınlatır."                                                                                                                                                                          Yukarıda verilen parçadaki sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
22) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
23) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 
24) Aşağıdakilerden hangisi eserin ritmini ve ahengini sağlamak amacıyla kullanılan unsurlardan değildir?
25) "Dünya beylerinden hangileri, bilgili olmuş ise, iyi kanun koyanlar ve iyilikte ileri gelenler onlar olmuştur. Bugün de kimler, iyilikle ün kazanmışlarsa, adları anılanların başında ilk onlar gelir. Kim hikmet sahibi ve bilgili bir bey olmuşsa bilgili insanları kendisine yaklaştırmıştır."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?