1) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
2) Eserde en çok hangi duygu ya da düşüncelerden yararlanılmıştır?
3) Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerleri "Seyahatname" isimli eserinde kaleme alarak neyi amaçlamıştır?
4) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5) "Katırcıoğlu! Şu gidi bizi bu saat allak bullak etti." cümlesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?
6) "Bunlardan başka Ankara'da birçok müellif bilginler, şeyhler ve takvâ sahiplerinin kabirleri varsa da birkaç gün misafir kaldığımızdan ancak bu kadarcık yazabildik." cümlesinde geçen "müellif" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserde aşağıdaki kişilerin hangisinden bahsedilmez?
8) "İyi ya işte. Ben de kırk akçeyi peştamale veriyorum. Yoksa senin gibi bir Moğol parçasını ne yapacağım? Bir mangır bile etmezsin." Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır?
9) "Güzelliği ve hoşluğu bakımından yer yüzünde böyle bir insan işi yapılmamıştır. Yeşil Cami diye adlandırılmasına sebep kubbelerinin ve minaresindeki tacın yeşil ve sırlı çini ile örtülü olup güneş ışığı altında zümrüt gibi parlamasıdır." Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek yanlış olur?
10) "Eskiden 'Geğve' adlı kadın kralın çobanları bu kalede oturup gelen gidenden vergi alırlarmış. Aşağısı deniz gibi Sakarya olup arkasındaki yalçın dağda kale bulunup yol da çok dar ve sakar olduğu için halk ister istemez baç verirmiş." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
11) Eser, konusuna göre aşağıda verilen hangi türe daha yakındır?
12) "Tebriz Kapısı'ndan dışarıda, hendek kenarındadır. Bir minareli, toprak örtülü, yaptıran hayır sahibi gibi babayane bir camidir." diye tanıtılan "Gürcü Mehmed Paşa Camisi" hangi ilimizdedir?
13) Eserin dil ve üslûbu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
14) "O sırada ben, İstanbul kalesini adımla ölçtüğüm için açıklayayım: Yedikule'den dışarı hendek kenarınca Eyüp Kapısı'na gelinceye kadar 8810 adım ve altı kapıdır. Küçük Ayvansaray Kapısı'ndan Bahçe Kapısı'na kadar 6500 adım ve on dört kapıdır. Ahır Kapı'dan, yeni yapılmış olan dışarı genel yoldan gitmek üzere Yedikule köşesine kadar on bir adım ve yedi kapıdır.'' Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır?
15) 'Erzurum halkı Türk, Kürt, Türkmen, Ermeni'dir. Sağlam, rahatına düşkün, orta boylu, canlı yaşlıları ve gençleri vardır. Çok sağlam yapılı olurlar. On yaşından yirmi yaşına varıncaya kadar çocukları gayet güzel olur. Ondan sonra tez sakallanır, gayet kıllı olurlar. Fakat hepsi yumuşak huylu, zeki ve anlayışlı adamlardır." Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
16) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
17) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18) "Atasözünde 'Saksağan danayı babasının canı için mi bitler?' derler ya, sırtında bir böcek, bir kurt bulur." Yukarıdaki cümlede geçen atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
19) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" adlı eserdede hangi konuyla ilgili görüşlere yer verilmemiştir?
20) Eserin tamamına hâkim olan mit türü, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
21) Evliya Çelebi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
22) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
23) Aşağıdakilerden hangisi "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserin neden yazıldığını açıklamaz?
24) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
25) "Allah'ın hikmeti, kuşun tepesinde bir sivri kemiği vardır. O kuş, kızıp timsahın bir yerine tepesindeki sivri kemiği birkaç kere vurur. Timsah acısından ejderha gibi ağzını açıverir, kuş da dışarı fırlar. Garip ve acayip bir hikmettir ki dübürü olmayan her timsaha Yüce Allah hizmet edecek bir kuş tayin etmiştir." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?