1) Aşağıdakilerden hangisi "Evliya Çelebi Seyahatnamesi"nin yazılma nedenlerinden biri olamaz?
2) Eser için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
3) Ulu Cami, Kızıl Cami, Yukarı Kale Camisi gibi camilerin yer aldığı şehrimiz neresidir?
4) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
5) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
6) "Bu hesaba göre İstanbul'un büyüklüğü on bin adımdır ve bin adımda on kule vardır. Hepsi dört yüz kuledir. Ama kara tarafı üç kattır ve onların kuleleriyle beraber 1225 kule vardır. Kulelerin kimi dört köşe, kimi yuvarlak, kimi altı köşelidir." Yukarıda verilen parçadan hareketle yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserin genel özelliklerinden biridir?
9) Evliya Çelebi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
10) Evliya Çelebi hangi yüzyılın Ankara'sını anlatmaktadır?
11) "Bunlardan başka Ankara'da birçok müellif bilginler, şeyhler ve takvâ sahiplerinin kabirleri varsa da birkaç gün misafir kaldığımızdan ancak bu kadarcık yazabildik." cümlesinde geçen "müellif" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Şehir, on yedi mahelledir. Evleri, bağlı bahçeli, mamurdur. Cami ve mescidleri epeycedir. Medreseleri varsa da kâgir değildir. Yedi sıbyan mektebi, yedi tekkesi, yedi tüccar hanı vardır. Çarşısı, sekiz yüz kadar dükkândan ibarettir. Havasının iyiliğinden güzelleri çoktur. Halkı, gurbet diyarında olanlara dosttur." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
13) "Dünyada Trabzon'un kuyumcuları gibi usta kuyumcu yoktur. Hattâ Birinci Selim burada doğup çocukluğunda altın kakmacılığı öğrenmiş ve babası Beyazıd Han adına Trabzon'da sikke kazmıştır. Ben, bu sikkeyi gördüm. İşte o zamandan beri kuyumcuları ün salmıştır." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
14) "İşte Akşehir'e geldiğim birinci günün gece yarısı idi. Herkes uykudayken hizmetçilerimi serbest bırakıp bir kölemle şehirden dışarı çıktım. Aklıma geldi kim Nasreddin Hoca'yı ziyaret ederse hatırına bazı şeyler gelir ve güler derler. Acaba gerçek midir? diye şehrin ana caddesinin sol tarafından mezarlığa doğru sapıp, at ile doğruca mübarek kabrine vardım." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
15) "Yâni bu yerde öyle olgun cerrahlar ve âlim hekimler var ki güya her biri Ebu Ali Sina ve Fisagoros'un bir araya gelmesinden hasıl olmuştur." cümlesinde geçen "hasıl olmak" söz öbeğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
16) "Güzelliği ve hoşluğu bakımından yer yüzünde böyle bir insan işi yapılmamıştır. Yeşil Cami diye adlandırılmasına sebep kubbelerinin ve minaresindeki tacın yeşil ve sırlı çini ile örtülü olup güneş ışığı altında zümrüt gibi parlamasıdır." Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek yanlış olur?
17) "Gönülden Allah'a bel bağladım." Yukarıdaki cümlede "bel bağlamak" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler"de hangi konuyla ilgili görüşlere yer verilmemiştir?
19) "Sultan Süleyman Han Camisi bir tabakalı iki minareli, geniş haremli, has kurşunla örtülü bir camidir. Çeşmeleri de çoktur. Kaynakları hep Meram Dağı'nda olup taksim kubbesinden gelir. Üç yüzden çok sebili vardır. On bir tane aşevi vardır." Yukarıda verilen parça hangi tür betimleme örneğidir?
20) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
21) Aşağıdakilerden hangisi Seyahatneme'de verilen mesajlara en yakındır?
22) "O sırada ben, İstanbul kalesini adımla ölçtüğüm için açıklayayım: Yedikule'den dışarı hendek kenarınca Eyüp Kapısı'na gelinceye kadar 8810 adım ve altı kapıdır. Küçük Ayvansaray Kapısı'ndan Bahçe Kapısı'na kadar 6500 adım ve on dört kapıdır. Ahır Kapı'dan, yeni yapılmış olan dışarı genel yoldan gitmek üzere Yedikule köşesine kadar on bir adım ve yedi kapıdır.'' Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır?
23) Yazarın "Bir diğer fıkra da şudur: Kedinin biri bir damdan diğer dama sıçrarken arada donup kalmış. Sekiz ay sonra bahar gelince, don çözülünce miyavlayarak yere düşmüş." sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
24) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
25) "Kale sonraları İzmir Kralı kadın Fidka'nın eline girmiş, bazı burçları ve kuleleri onarılmış olduğundan üzerinde Yunan dilince tarihleri vardır. Şehrin evleri kuzey tarafına bakar. Bu evlerin pencerelerinden Fidadar Ovası, bukalemun resmi gibi gözükür. Kalenin çevresi on bin adımdır. Altı bin bedeni, altmış yedi kulesi, beş kapısı vardır." Yukarıda verilen paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?