Yahya Kemal Beyatlı, 1884'te Üsküb'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküb, Selanik ve İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Paris'e giderek Siyasî Bilgiler eğitimi aldı. 1912'de İstanbul'a döndükten sonra edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Milletvekilliği ve çeşitli ülkelerde diplomatik görevler yapan yazar, 1958 yılında hayata veda etti. Asıl adı Ahmed Agâh olan yazar, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirlerini aruzla yazan şair her zaman klasik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kaldı. Sanatta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere önem verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul, Edebiyata Dair. Yahya Kemal, şiir dışında makale, deneme, gezi yazısı, fıkra, hikâye, monografi, mektup türlerinde de eserler vermiş; çeviriler yapmıştır. Yazılarının yayımlandığı dergilerden bazıları Yeni Mecmua, Dergâh, İstanbul, Türk Yurdu, Büyük Mecmua’dır. Şair, yazdıklarını sağlığında kitap hâline getirmemiştir. Eserleri, ölümünden sonra kurulan “Yahya Kemal’i Sevenler Derneği” ve “Yahya Kemal Enstitüsü” tarafından yayımlamıştır.