Fıkralarıyla her kesimden insanı tebessüm ettiren Nasreddin Hoca, 13. yüzyılın başlarında Eskişehir’in şimdiki adı “Nasreddin Hoca Köyü” olan Hortu’da doğmuş. Sivrihisar Medreseleri’ne giderek devrin tanınmış âlim ve âriflerinden bilgi öğrenmiş, nasip almış. Okumaya ve öğrenmeye meraklı bir Anadolu çocuğu olan Nasreddin, gençliğinde devletin başkenti Konya’ya gelmiş. Konya’da da medreseye devam etmiş, Mevlânâ başta olmak üzere şehrin önde gelenleri ile görüşmüş. O yıllarda çok sayılan ve sevilen mutasavvuf Seyyid Mahmud Hayranî ile de Konya’da tanışmış, ona talebe olmuş. Hocasının Akşehir’e yerleşmesiyle, Nasreddin Hoca da şeyhini yalnız bırakmamış, Akşehir’e göç ederek, bir mahallede sade bir yaşam sürmeye başlamış. Her biri hayatından bir parça olan fıkralarından öğrendiğimize göre Akşehir’de evlenmiş, çocukları olmuş. Ders okutup kâtiplik, imamlık ve kadılık yapmıştır.

  • Nasrettin Hoca Fıkralarından Seçmeler

  •